Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin

2016 Bütçe Tertibi 2017 de Dönüşecek Tertip Hesap Adı
830.01.01.07.01 830.01.01.05.03 Nöbet Ücretleri
830.01.04.01.06 830.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
830.03.05.01.35 830.03.05.01.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
830.03.05.01.11 830.03.05.01.50 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.12 830.03.05.01.51 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.13 830.03.05.01.52 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.14 830.03.05.01.53 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.15 830.03.05.01.54 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.16 830.03.05.01.55 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.17 830.03.05.01.56 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.18 830.03.05.01.57 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
830.03.05.01.19 830.03.05.01.58 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.20 830.03.05.01.59 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.21 830.03.05.01.60 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.22 830.03.05.01.61 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.23 830.03.05.01.62 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.24 830.03.05.01.63 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
830.03.05.01.25 830.03.05.01.64 Personel Hizmet Alım Gideri
830.03.05.01.26 830.03.05.01.65 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
830.03.05.01.27 830.03.05.01.66 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
830.03.05.01.28 830.03.05.01.67 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.29 830.03.05.01.68 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.30 830.03.05.01.69 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.31 830.03.05.01.70 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.32 830.03.05.01.71 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.33 830.03.05.01.72 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.34 830.03.05.01.73 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.41 830.03.05.01.74 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.09.05 830.03.05.09.10 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
830.03.05.06.06 830.03.05.09.11 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
830.05.09.01.01 830.05.01.02.05 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
830.05.09.01.02 830.05.01.02.05 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
830.05.09.01.09 830.05.01.02.05 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
830.05.09.04.01 830.05.03.01.05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
830.05.09.03.01 830.05.06.02.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
830.05.08.01.01 830.05.08.01.06 Hazine Hissesi
830.05.08.01.02 830.05.08.01.07 SHÇEK Hissesi
830.05.08.01.03 830.05.08.01.08 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
830.05.08.01.04 830.05.08.01.09 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
830.05.08.01.05 830.05.08.01.10 Bilimsel Araştırma Proje Payları
830.05.08.01.06 830.05.08.01.11 Ödenecek İşletme Masrafları
830.05.08.01.07 830.05.08.01.12 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
830.05.08.01.08 830.05.08.01.13 Ödenecek Amortisman Hissesi
830.05.08.01.09 830.05.08.01.14 Kurum Harcama Payı
830.05.08.01.99 830.05.08.01.90 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
830.05.08.02.02 830.05.08.02.04 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
830.05.08.02.03 830.05.08.02.08 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
830.05.08.02.04 830.05.08.02.15 Ağaçlandırma Fonu Payı
830.05.08.02.01 830.05.08.02.10 Bilimsel Araştırma Proje Payı
830.05.08.02.99 830.05.08.02.90 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
830.05.08.03.01 830.05.08.05.05 Belediye projeleri destek payı
830.05.08.03.99 830.05.08.05.90 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
830.08.01.01.01 830.08.01.10.01 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar