Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Download butonuna tıklayarak DETAYLI HESAP PLANI 'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu Hesap Adı
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
100 KASA HESABI
101 ALINAN ÇEKLER HESABI
102 BANKALAR HESABI
102.01 Vadesiz Hesap
102.01.01 Ziraat Bankası
102.01.02 Halkbank
102.01.03 Vakıfbank
102.01.04 İş Bankası
102.01.05 Türkiye Ekonomi Bankası
102.01.06 Akbank
102.01.99 Diğer Bankalar
102.02 Vadeli Hesap
102.02.01 Ziraat Bankası
102.02.02 Halkbank
102.02.03 Vakıfbank
102.02.04 İş Bankası
102.02.05 Türkiye Ekonomi Bankası
102.02.06 Akbank
102.02.99 Diğer Bankalar
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)
103.01 Verilen Çekler Hesabı
103.02 Gönderme Emirleri Hesabı
103.02.01 Ziraat Bankası
103.02.02 Halkbank
103.02.03 Vakıfbank
103.02.99 Diğer Bankalar
105 DÖVİZ HESABI
105.01 Kasadaki Dövizler
105.01.01 Euro
105.01.02 ABD Doları
105.01.03 Diğer Dövizler
105.02 Bankadaki Dövizler
105.02.01 Euro
105.02.02 ABD Doları
105.02.03 Diğer Dövizler
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
108.01 Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar
108.02 Veznedar Adına Düzenlenen Çekler
108.03 Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler
108.04 Pullar
108.09 Diğer Çeşitli Hazır Değerler
11 MENKUL KIYMETLER
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI
112.01 Devlet Tahvilleri
112.02 Hazine Bonoları
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI
118.01 Altın ve Gümüşler
118.02 Maden ve Taşlardan Yapılmış Eşyalar
118.03 Diğer Çeşitli Menkul Kıymetler
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)
12 TİCARİ ALACAKLAR
120 ALICILAR HESABI
120.01 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
120.02 Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar
120.03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar
120.04 Mahalli İdarelerden Alacaklar
120.05 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar
120.06 KİT'lerden Alacaklar
120.07 Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar
120.08 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
120.09 Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
120.10 Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar
120.11 Gerçek Kişilerden Alacaklar
120.12 Elçiliklerden Alacaklar
120.16 Özel Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar Hesabı
120.20 Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar
120.99 Diğer Alıcılardan Alacaklar
120.99.01 Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirlerinden Alacaklar
120.99.02 İşyeri Hekimliği Gelirlerinden Alacaklar
120.99.03 İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar
120.99.04 Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Hizmetlerden Alacaklar
120.99.05 Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri (Sağ. Müd. İçin)
120.99.06 GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
120.99.07 Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
120.99.08 Geçmiş Yıllara ait Yeşilkart Alacakları
120.99.09 Yurtdışı Hastalardan Alacaklar
120.99.99 Diğer Alıcılardan Alacaklar
121 ALACAK SENETLERİ HESABI
121.01 Tüzel Kişilerden Alacaklar
121.02 Gerçek Kişilerden Alacaklar
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
123.01 Ziraat Bankası
123.02 Halkbank
123.03 Vakıfbank
123.99 Diğer Bankalar
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI
129 SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
13 DİĞER ALACAKLAR
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
134.01 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
134.02 KDV MAHSUPLAŞMASINDAN DOĞAN İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI
135.01 Personel Ücretlerinden Doğan Alacaklar
135.02 Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar
135.03 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
135.09 Personelden Diğer Alacaklar
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
136.01 Gerçek Kişilerden Alacaklar
136.01.01 Alacağın Aslı
136.01.02 Alacağın Faizi
136.02 Tüzel Kişilerden Alacaklar
136.02.01 Alacağın Aslı
136.02.02 Alacağın Faizi
136.99 "Diğer Çeşitli Alacaklar "
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
15 STOKLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI
150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu
150.01.01 Yazı Araçları
150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri
150.01.03 Kağıt Ürünler
150.01.04 Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri
150.01.05 Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar
150.01.06 Yazı Düzelticiler
150.01.07 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
150.01.08 Bilişim Malzemeleri
150.02 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu
150.02.01 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
150.02.02 Servis ve Saklama Kapları
150.02.03 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
150.02.04 İçecek Servis Takımları
150.02.05 Mutfak Araç ve Gereçleri
150.03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
150.03.01 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler
150.03.02 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar
150.03.03 Medikal Malzemeler
150.03.04 Laboratuvar Malzemeleri
150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
150.04.01 Katı Yakıtlar
150.04.02 Sıvı Yakıtlar
150.04.03 Gaz Yakıtlar
150.04.04 Yağlar ve Katkı Yağlar
150.04.05 Kimyevi Maddeler
150.05 Temizleme Ekipmanları Grubu
150.05.01 Temizlik Malzemeleri
150.05.02 Temizlik Araç ve Gereçleri
150.05.03 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları
150.06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
150.06.01 Giyecekler
150.06.02 Mefruşat Ürünleri
150.06.03 Tuhafiye Malzemeleri
150.07 Yiyecek Grubu
150.07.01 Bakliyat
150.07.02 Yemeklik Yağlar
150.07.03 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler
150.07.04 Un ve Unlu Gıdalar
150.07.05 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar
150.07.06 Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
150.07.07 Etler ve Et Ürünleri
150.07.08 Deniz Ürünleri
150.08 İçecek Grubu
150.08.01 Alkolsüz İçecekler
150.08.02 Alkollü İçecekler
150.09 Canlı Hayvanlar Grubu
150.09.01 Çiftlik Hayvanları
150.09.02 Hizmet Amaçlı Hayvanlar
150.09.03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar
150.09.04 Deney Amaçlı Hayvanlar
150.09.05 Koruma Altına Alınan Hayvanlar
150.10 Zirai Maddeler Grubu
150.10.01 Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları
150.10.02 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
150.10.03 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri
150.10.04 Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler
150.10.05 Çiçekler
150.11 Yem Grubu
150.11.01 Çiftlik Hayvan Yemleri
150.11.02 Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri
150.11.03 Balık Yemleri
150.11.04 Köpek ve Kedi Yemleri
150.11.05 Kemirgen Hayvan Yemleri
150.11.06 Sürüngen Yemleri
150.11.99 Diğer Hayvan Yemleri
150.12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
150.12.01 Küçük El Aletleri ve Gereçleri
150.12.02 Tutturucular
150.12.03 Kaplayıcılar
150.12.04 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri
150.12.05 Ağaç Ürünleri
150.12.06 Metal Ürünler
150.12.07 Cam Ürünler
150.12.08 Plastik Ürünler
150.12.09 Karayolları ve Trafik Malzemeleri
150.12.10 Kaynak Malzemeleri
150.13 Yedek Parçalar Grubu
150.13.01 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
150.13.02 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
150.13.03 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
150.13.04 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları
150.13.05 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
150.13.99 Diğer Yedek Parçalar
150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
150.14.01 Otomobil Lastikleri
150.14.02 Minibüs, Kamyonet Lastikleri
150.14.03 Kamyon, Otobüs Lastikleri
150.14.04 Traktör ve İş Makinesi Lastikleri
150.14.05 Bisiklet Lastikleri
150.15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
150.15.01 Basılı Yayınlar
150.16 Spor Malzemeleri Grubu
150.16.01 Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
150.16.02 Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
150.16.03 Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
150.16.99 Diğer Spor Malzemeleri
150.17 Basınçlı Ekipmanlar
150.17.01 Pompalar
150.40 Mesleki Eğitim İlk Madde ve Malzemeleri
150.40.01 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
150.40.02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
150.40.03 Bahçecilik Bölümü
150.40.04 Bilişim Teknolojileri Bölümü
150.40.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü
150.40.06 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
150.40.07 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
150.40.08 Gemi Yapım İşleri Bölümü
150.40.09 Denizcilik Bölümü
150.40.10 Eğlence Hizmetleri Bölümü
150.40.11 El Sanatları Teknolojisi Bölümü
150.40.12 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
150.40.13 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü
150.40.14 Grafik ve Fotoğraf Bölümü
150.40.15 Gazetecilik Bölümü
150.40.16 Gıda Teknolojisi Bölümü
150.40.17 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
150.40.18 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü
150.40.19 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü
150.40.20 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü
150.40.21 İnşaat Teknolojisi Bölümü
150.40.22 Kimya Teknolojisi Bölümü
150.40.23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü
150.40.24 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
150.40.25 Makine Teknolojisi Bölümü
150.40.26 Matbaa Bölümü
150.40.27 Metal Teknolojisi Bölümü
150.40.28 Metalürji Bölümü
150.40.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
150.40.30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü
150.40.31 Plastik Teknolojisi Bölümü
150.40.32 Radyo Televizyon Bölümü
150.40.33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü
150.40.34 Sanat ve Tasarım Bölümü
150.40.35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
150.40.36 Tekstil Teknolojisi Bölümü
150.40.37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
150.40.38 Uçak Bakım Bölümü
150.40.39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
150.40.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
150.40.41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
150.40.42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri  
150.40.43 Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri  
150.40.44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
150.40.45 Meteoroloji Bölümü
150.40.46 Tarım Teknolojileri Bölümü
150.40.47 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
150.40.99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü
150.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzemeleri
150.60 Tarım ve Hayvancılık Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.01 Bitkisel Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.01.01 Tohumlar
150.60.01.02 Fideler
150.60.01.03 Fidanlar
150.60.01.04 Aşı Kalemi
150.60.01.05 Meyve Çeliği
150.60.01.06 Çöğürler
150.60.01.07 Aşı Gözü
150.60.01.08 Amerikan Asma Çeliği
150.60.01.09 Aşılık Asma Kalemi
150.60.01.10 Zeytin Çeliği
150.60.01.11 Mantar Miseli
150.60.01.99 Diğerleri
150.60.02 Silaj Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.02.01 Silajlık Tahıl Bitkileri
150.60.02.02 Silajlık Yem Bitkileri
150.60.02.03 Silajlık Baklagiller
150.60.02.04 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
150.60.02.05 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
150.60.02.06 Silajlık Baklagil Hasılları
150.60.02.99 Diğerleri
150.60.03 Değişime Uğratılacak Bitkisel Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.03.01 Değişime Uğratılacak Tahıllar
150.60.03.02 Değişime Uğratılacak Endüstri Bitkileri
150.60.03.03 Değişime Uğratılacak Baklagiller
150.60.03.04 Değişime Uğratılacak Meyveler
150.60.03.05 Değişime Uğratılacak Süs Bitkileri
150.60.03.06 Değişime Uğratılacak Yem Bitkileri
150.60.03.99 Diğerleri
150.60.04 Sözleşmeli Tohum Üretiminde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.04.01 Sözleşmeli Tahıllar
150.60.04.02 Sözleşmeli Endüstri Bitkileri
150.60.04.03 Sözleşmeli Baklagiller
150.60.04.99 Diğerleri
150.60.05 Kendi Tohum Üretiminde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.05.01 Tahıllar
150.60.05.02 Baklagiller
150.60.05.03 Endüstri Bitkileri
150.60.05.04 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
150.60.05.05 Çayır-Mera Yem Bitkileri
150.60.05.06 Sebze (Çepelli Tohum)
150.60.05.07 Meyve (Tohum Üretimi İçin)
150.60.05.08 Fide (Ayıklanacak)
150.60.05.09 Fidan (Ayıklanacak)
150.60.05.10 Mantar Miseli
150.60.05.11 Süs Bitkileri (Çepelli Tohum)
150.60.05.99 Diğerleri
150.60.06 Ziraat Sanatları Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.06.01 Süt
150.60.06.02 Yoğurt
150.60.06.03 Krema
150.60.06.04 Ayçiçeği
150.60.06.05 Yağlık Zeytin
150.60.06.06 Antep Fıstığı (Kavrulmamış)
150.60.06.07 Kolza
150.60.06.08 Aspir
150.60.06.09 Üzüm
150.60.06.10 Soya
150.60.06.11 Çiğit
150.60.06.12 İncir
150.60.06.13 Konservelik Sebze-Meyve
150.60.06.14 Turşuluk Sebze-Meyve
150.60.06.15 Reçellik Meyve-Sebze
150.60.06.16 Marmelâtlık Meyve
150.60.06.17 Pekmezlik Meyve
150.60.06.18 Meyve Suyu İçin Meyve
150.60.06.19 Salçalık Domates
150.60.06.20 Salçalık Biber
150.60.06.21 Pul Biberlik Biber
150.60.06.22 Domates Suyu İçin Domates
150.60.06.23 Sofralık Zeytin (İşlenmemiş)
150.60.06.99 Diğerleri
150.60.07 Hayvancılık Üretiminde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.07.01 Damızlık Yumurta
150.60.07.02 Damızlık Balık Yumurtası
150.60.07.03 Çerçeveli Arı Kolonisi (Ana Arı Üretim İçin)
150.60.07.04 Sperma
150.60.07.05 Damızlık İpekböceği (Yumurta) Tohumu
150.60.07.99 Diğerleri
150.60.08 Aşı Serum Antijen Üretim İlk Madde Malzemeleri
150.60.08.01 Aşı Üretim İlk Maddeleri
150.60.08.02 Serum Üretim İlk Maddeleri
150.60.08.03 Antijen Üretim İlk Maddeleri
150.60.09 Biyolojik Mücadele Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.09.01 Faydalı Böcek
150.60.09.99 Diğerleri
150.60.10 Zirai Mücadele İlaçları Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.10.01 Fare Zehiri Üretim İlk Maddeleri
150.60.10.02 Ziray İlacı Üretim İlk Maddeleri
150.60.10.99 Diğerleri
150.60.11 El Sanatları Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.01 Konfeksiyon Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.02 El Dokuma Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.03 Makrome Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.04 Mefruşat Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.05 Halı-Kilim-Heybe ve Torba Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.06 Kuyumculuk Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.07 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.08 Mermercilik Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.99 Diğerleri
150.60.14 Atölye Kıymet Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.14.01 Atölye İlk Maddeleri
150.60.14.99 Diğerleri
150.60.15 Üretim Yardımcı İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.15.01 Yem İlk Maddeleri
150.60.15.99 Diğerleri
150.60.16 Diğer Tarım ve Hayvancılık Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.16.01 Tuz
150.60.16.02 Şeker (Üretim İçin)
150.60.16.03 Maya
150.60.16.04 Melas
150.60.16.05 Deney Hayvanları
150.60.16.06 Kurs ve Eğitim Malzemesi
150.60.16.07 Ambalaj Malzemeleri
150.60.16.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Üretimine Yönelik İlk Madde ve Malzemeler
150.60.49 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
150.60.49.01 Basılı Yayın Üretimleri
150.60.49.02 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
150.60.49.99 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
150.99.01 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar
150.99.02 Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar
150.99.03 Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
150.99.04 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler
150.99.05 Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları
150.99.06 Meteoroloji Bilimi Tüketim Malzemeleri
150.99.07 Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar
150.99.08 Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar
150.99.09 Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınırlar
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI
151.03 Tarım ve Hayvancılık Üretimi
151.03.01 Tohum Üretimi
151.03.01.01 Buğday Tohumu
151.03.01.02 Arpa Tohumu
151.03.01.03 Çavdar Tohumu
151.03.01.04 Tritikale Tohumu
151.03.01.05 Yulaf Tohumu
151.03.01.06 Mısır Tohumu
151.03.01.07 Nohut Tohumu
151.03.01.08 Mercimek Tohumu
151.03.01.09 Fasulye Tohumu
151.03.01.10 Soya Fasulyesi Tohumu
151.03.01.11 Bakla Tohumu
151.03.01.12 Ayçiçek Tohumu
151.03.01.13 Pamuk Tohumu
151.03.01.14 Şeker Pancarı Tohumu
151.03.01.15 Patates Tohumu
151.03.01.16 Aspir Tohumu
151.03.01.17 Susam Tohumu
151.03.01.18 Çeltik Tohumu
151.03.01.19 Yer Fıstığı Tohumu
151.03.01.20 Kolza (Kanola) Tohumu
151.03.01.21 Sebze Tohumu
151.03.01.22 Meyve Tohumu
151.03.01.23 Mantar Miseli
151.03.01.24 Süs Bitkisi Tohumu
151.03.01.25 Korunga Tohumu
151.03.01.26 Fiğ Tohumu
151.03.01.27 Çayır Otu Tohumu
151.03.01.28 Çim Tohumu
151.03.01.29 Yonca Tohumu
151.03.01.30 Sudan Otu Tohumu
151.03.01.31 Üçgül Tohumu
151.03.01.32 Akdarı Tohumu
151.03.01.33 Sorgun Tohumu
151.03.01.34 Repko Tohumu
151.03.01.35 Hayvan Pancarı Tohumu
151.03.01.36 Yem Bezelyesi Tohumu
151.03.01.37 Haşhaş Tohumu
151.03.01.38 Şalgam Tohumu
151.03.01.39 Tütün Tohumu
151.03.01.40 Keten Tohumu
151.03.01.41 Şerbetçiotu Tohumu
151.03.01.42 Safran Tohumu
151.03.01.43 Kimyon Tohumu
151.03.01.44 Çemen Tohumu
151.03.01.45 Çörekotu Tohumu
151.03.01.46 Kişniş Tohumu
151.03.01.47 Kekik Tohumu
151.03.01.48 Anason Tohumu
151.03.01.49 Kapari Tohumu
151.03.01.50 Melisa Tohumu
151.03.01.51 Nane Tohumu
151.03.01.52 Adaçayı Tohumu
151.03.01.53 Salep Tohumu
151.03.01.54 Kuş Dili Tohumu
151.03.01.99 Diğer Tohum Üretimi
151.03.02 Tohum Üretimi (Sözleşmeli Üretimi)
151.03.02.01 Sözleşmeli Buğday Tohumu
151.03.02.02 Sözleşmeli Arpa Tohumu
151.03.02.03 Sözleşmeli Çavdar Tohumu
151.03.02.04 Sözleşmeli Tritikale Tohumu
151.03.02.05 Sözleşmeli Yulaf Tohumu
151.03.02.06 Sözleşmeli Mısır Tohumu
151.03.02.07 Sözleşmeli Nohut Tohumu
151.03.02.08 Sözleşmeli Mercimek Tohumu
151.03.02.09 Sözleşmeli Fasulye Tohumu
151.03.02.10 Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu
151.03.02.11 Sözleşmeli Bakla Tohumu
151.03.02.12 Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu
151.03.02.13 Sözleşmeli Pamuk Tohumu
151.03.02.14 Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu
151.03.02.15 Sözleşmeli Patates Tohumu
151.03.02.16 Sözleşmeli Aspir Tohumu
151.03.02.17 Sözleşmeli Susam Tohumu
151.03.02.18 Sözleşmeli Çeltik Tohumu
151.03.02.19 Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu
151.03.02.20 Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
151.03.02.21 Sözleşmeli Sebze Tohumu
151.03.02.22 Sözleşmeli Meyve Tohumu
151.03.02.23 Sözleşmeli Mantar Miseli
151.03.02.24 Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu
151.03.02.25 Sözleşmeli Korunga Tohumu
151.03.02.26 Sözleşmeli Fiğ Tohumu
151.03.02.27 Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu
151.03.02.28 Sözleşmeli Çim Tohumu
151.03.02.29 Sözleşmeli Yonca Tohumu
151.03.02.30 Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu
151.03.02.31 Sözleşmeli Üçgül Tohumu
151.03.02.32 Sözleşmeli Akdarı Tohumu
151.03.02.33 Sözleşmeli Sorgun Tohumu
151.03.02.34 Sözleşmeli Repko Tohumu
151.03.02.35 Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu
151.03.02.36 Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu
151.03.02.37 Sözleşmeli Haşhaş Tohumu
151.03.02.38 Sözleşmeli Şalgam Tohumu
151.03.02.39 Sözleşmeli Tütün Tohumu
151.03.02.40 Sözleşmeli Keten Tohumu
151.03.02.41 Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu
151.03.02.42 Sözleşmeli Safran Tohumu
151.03.02.43 Sözleşmeli Kimyon Tohumu
151.03.02.44 Sözleşmeli Çemen Tohumu
151.03.02.45 Sözleşmeli Çörekotu Tohumu
151.03.02.46 Sözleşmeli Kişniş Tohumu
151.03.02.47 Sözleşmeli Kekik Tohumu
151.03.02.48 Sözleşmeli Anason Tohumu
151.03.02.49 Sözleşmeli Kapari Tohumu
151.03.02.50 Sözleşmeli Melisa Tohumu
151.03.02.51 Sözleşmeli Nane Tohumu
151.03.02.52 Sözleşmeli Adaçayı Tohumu
151.03.02.53 Sözleşmeli Salep Tohumu
151.03.02.54 Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu
151.03.02.99 Diğer Sözleşmeli Tohum Üretimi
151.03.03 Tahıl Üretimi
151.03.03.01 Buğday
151.03.03.02 Arpa
151.03.03.03 Çavdar
151.03.03.04 Tritikale
151.03.03.05 Yulaf
151.03.03.06 Mısır
151.03.03.07 Çeltik
151.03.03.08 Akdarı
151.03.03.99 Diğer Tahıllar
151.03.04 Baklagiller Üretimi
151.03.04.01 Nohut
151.03.04.02 Mercimek (Çepelli)
151.03.04.03 Fasulye
151.03.04.04 Bakla
151.03.04.99 Diğer Baklagiller
151.03.05 Endüstri Bitkileri Üretimi
151.03.05.01 Soya
151.03.05.02 Ayçiçek
151.03.05.03 Kütlü Pamuk
151.03.05.04 Şeker Pancarı
151.03.05.05 Patates
151.03.05.06 Aspir
151.03.05.07 Susam
151.03.05.08 Yer Fıstığı
151.03.05.09 Kolza (Kanola)
151.03.05.10 Tütün
151.03.05.11 Zeytin
151.03.05.12 Keten
151.03.05.13 Haşhaş
151.03.05.14 Şerbetçiotu
151.03.05.15 Şalgam
151.03.05.16 Yer Bademi
151.03.05.99 Diğer Ensdüstri Bitkileri
151.03.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi
151.03.06.01 Kimyon
151.03.06.02 Kekik
151.03.06.03 Çemen
151.03.06.04 Kişniş
151.03.06.05 Çörekotu
151.03.06.06 Safran
151.03.06.07 Anason
151.03.06.08 Kapari
151.03.06.09 Melisa
151.03.06.10 Nane
151.03.06.11 Adaçayı
151.03.06.12 Salep
151.03.06.13 Kuş Dili
151.03.06.14 Biberiye
151.03.06.15 Ekinezya
151.03.06.16 Ihlamur
151.03.06.17 Lavanta
151.03.06.18 Limon Çimi
151.03.06.19 Mayıs Papatyası
151.03.06.20 Rezene
151.03.06.21 Rezene
151.03.06.99 Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi
151.03.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri Üretimi
151.03.07.01 Korunga
151.03.07.02 Fiğ
151.03.07.03 Çayır Otu
151.03.07.04 Çim
151.03.07.05 Yonca
151.03.07.06 Sudan Otu
151.03.07.07 Üçgül
151.03.07.08 Akdarı
151.03.07.09 Sorgun
151.03.07.10 Repko
151.03.07.11 Hayvan Pancarı
151.03.07.12 Yem Bezelyesi
151.03.07.13 Mürdümük
151.03.07.14 Arı Otu
151.03.07.15 Silaj ve Hasıllar
151.03.07.99 Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri Üretimi
151.03.08 Fide ve Fidan Üretimi
151.03.08.01 Fide
151.03.08.02 Fidan
151.03.08.03 Çelik
151.03.08.04 Çöğür
151.03.08.05 Aşı Kalemi
151.03.08.06 Aşı Gözü
151.03.08.99 Diğer Fide ve Fidan Üretimi
151.03.09 Sebzecilik Üretimi
151.03.09.01 Bakla
151.03.09.02 Bamya
151.03.09.03 Bezelye
151.03.09.04 Biber
151.03.09.05 Börülce
151.03.09.06 Brokoli
151.03.09.07 Brüksel Lahanası
151.03.09.08 Dereotu
151.03.09.09 Domates
151.03.09.10 Enginar
151.03.09.11 Fasulye
151.03.09.12 Güvey Feneri
151.03.09.13 Havuç
151.03.09.14 Hıyar
151.03.09.15 Ispanak
151.03.09.16 Kabak
151.03.09.17 Karnabahar
151.03.09.18 Kereviz
151.03.09.19 Lahana
151.03.09.20 Mantar
151.03.09.21 Marul
151.03.09.22 Maydanoz
151.03.09.23 Patates
151.03.09.24 Patlıcan
151.03.09.25 Pazı
151.03.09.26 Pırasa
151.03.09.27 Roka
151.03.09.28 Sarımsak
151.03.09.29 Semiz Otu
151.03.09.30 Soğan
151.03.09.31 Şalgam
151.03.09.32 Tere
151.03.09.33 Turp
151.03.09.99 Diğer Sebzecilik Üretimi
151.03.10 Meyvecilik Üretimi
151.03.10.01 Ahududu
151.03.10.02 Alıç
151.03.10.03 Armut
151.03.10.04 Ayva
151.03.10.05 Badem
151.03.10.06 Böğürtlen
151.03.10.07 Çilek
151.03.10.08 Dut
151.03.10.09 Elma
151.03.10.10 Erik
151.03.10.11 Greyfurt
151.03.10.12 Hunnap
151.03.10.13 Karpuz
151.03.10.14 Kavun
151.03.10.15 Kayısı
151.03.10.16 Kestane
151.03.10.17 Kızılcık
151.03.10.18 Kiraz
151.03.10.19 Kivi
151.03.10.20 Kuşburnu
151.03.10.21 Limon
151.03.10.22 Mandalina
151.03.10.23 Mandarin
151.03.10.24 Muşmula
151.03.10.25 Nar
151.03.10.26 Portakal
151.03.10.27 Şeftali
151.03.10.28 Trabzon Hurması
151.03.10.29 Vişne
151.03.10.30 Yaban Mersini
151.03.10.99 Diğer Meyvecilik Üretimi
151.03.11 Süs Bitkileri Üretimi
151.03.11.01 Agapanthus
151.03.11.02 Frezya
151.03.11.03 Gerbera
151.03.11.04 Glayöl
151.03.11.05 Gül
151.03.11.06 Karanfil
151.03.11.07 Katır Tırnağı
151.03.11.08 Manolya
151.03.11.09 Saksılı İris Bitkisi
151.03.11.10 Saksılı Lilium
151.03.11.11 Saksılı Şakayık
151.03.11.12 Stariliçe
151.03.11.13 Zambak
151.03.11.99 Diğer Süs Bitkileri
151.03.12 Ziraat Sanatları Üretimi
151.03.12.01 Yoğurt
151.03.12.02 Krema
151.03.12.03 Peynir
151.03.12.04 Tereyağı
151.03.12.05 İncir Ezmesi
151.03.12.06 İncir Lokumu
151.03.12.07 Bitkisel Yağ
151.03.12.08 Sofralık Zeytin
151.03.12.09 Kavrulmuş Fıstık
151.03.12.10 Konserve
151.03.12.11 Turşu
151.03.12.12 Reçel
151.03.12.13 Marmelat
151.03.12.14 Pekmez
151.03.12.15 Meyve Suyu
151.03.12.16 Domates Salçası
151.03.12.17 Biber Salçası
151.03.12.18 Kuru Üzüm
151.03.12.19 Kuru Kayısı
151.03.12.20 Kuru İncir
151.03.12.21 Kara Böcü
151.03.12.22 Pul Biber
151.03.12.23 Domates Suyu
151.03.12.24 Sabun
151.03.12.99 Diğer Ziraat Sanatları Üretimi
151.03.13 Silaj ve Hasıllar
151.03.13.01 Silajlık Tahıl Bitkileri
151.03.13.02 Silajlık Yem Bitkileri
151.03.13.03 Silajlık Baklagiller
151.03.13.04 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
151.03.13.05 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
151.03.13.06 Silajlık Baklagil Hasılları
151.03.13.99 Diğer Silaj ve Hasıllar
151.03.14 Aşı, Serum ve Antijen Üretimi
151.03.14.01 Aşı Üretimi
151.03.14.02 Serum Üretimi
151.03.14.03 Antijen Üretimi
151.03.15 Biyolojik Mücadele Üretimi
151.03.15.01 Faydalı Böcek
151.03.15.99 Diğer Biyolojik Mücadele Üretimi
151.03.16 Mücadele İlaç Üretimi
151.03.16.01 Ziray İlacı
151.03.16.02 Zehirli Buğday
151.03.16.99 Diğer Mücadele İlaç Üretimi
151.03.17 Tali Ürünler
151.03.17.01 Tahıl Tali Ürünleri
151.03.17.02 Baklagiller Tali Ürünleri
151.03.17.03 Endüstri Bitkileri Tali Ürünleri
151.03.17.04 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tali Ürünleri
151.03.17.05 Çayır-Mera Yem Bitkileri Tali Ürünleri
151.03.17.06 Hayvancılık Tali Ürünleri
151.03.17.07 Ziraat Sanatları Tali Ürün Gelirleri
151.03.17.08 Budama ve Yenileme Artıkları
151.03.17.09 El Sanatları Üretim Artıkları
151.03.17.10 Basılı Yayın Üretim Artıkları
151.03.17.11 Görüntülü Yayın Üretim Artıkları
151.03.17.99 Diğer Tali Ürünler
151.03.27 Bağcılık
151.03.27.01 Üzüm
151.03.27.02 Bağ Yaprağı
151.03.27.99 Diğer Bağcılık Ürünleri
151.03.28 Fındık
151.03.28.01 Fındık
151.03.29 Antep Fıstığı
151.03.29.01 Antep Fıstığı
151.03.30 Ceviz
151.03.30.01 Ceviz
151.03.31 İncir
151.03.31.01 İncir
151.03.32 Sığırcılık
151.03.32.01 Buzağı
151.03.32.02 Çağ Farkı
151.03.32.03 İnek Sütü
151.03.32.04 Damızlık Sığır
151.03.32.05 Kasaplık Sığır
151.03.32.06 Sığır Gübresi
151.03.32.07 Sığır Derisi
151.03.32.08 Sığır Sakatatı
151.03.33 Mandacılık
151.03.33.01 Malak
151.03.33.02 Çağ Farkı
151.03.33.03 Manda Sütü
151.03.33.04 Damızlık Manda
151.03.33.05 Kasaplık Manda
151.03.33.06 Manda Gübresi
151.03.33.07 Manda Derisi
151.03.33.08 Manda Sakatatı
151.03.34 Koyunculuk
151.03.34.01 Kuzu
151.03.34.02 Çağ Farkı
151.03.34.03 Koyun Sütü
151.03.34.04 Yapağı
151.03.34.05 Damızlık Koyun
151.03.34.06 Kasaplık Koyun
151.03.34.07 Koyun Gübresi
151.03.34.08 Koyun Derisi
151.03.34.09 Koyun Sakatatı
151.03.35 Keçicilik
151.03.35.01 Oğlak
151.03.35.02 Çağ Farkı
151.03.35.03 Keçi Sütü
151.03.35.04 Tiftik
151.03.35.05 Keçi Kılı
151.03.35.06 Damızlık Keçi
151.03.35.07 Kasaplık Keçi
151.03.35.08 Keçi Gübresi
151.03.35.09 Keçi Derisi
151.03.35.10 Keçi Sakatatı
151.03.36 Tavukçuluk
151.03.36.01 Civciv
151.03.36.02 Çağ Farkı
151.03.36.03 Tavuk Yumurtası
151.03.36.04 Damızlık Tavuk
151.03.36.05 Kasaplık Tavuk
151.03.36.06 Tavuk Gübresi
151.03.37 Tavşancılık
151.03.37.01 Yavru Tavşan
151.03.37.02 Çağ Farkı
151.03.37.03 Damızlık Tavşan
151.03.37.04 Kasaplık Tavşan
151.03.37.05 Tavşan Derisi
151.03.37.06 Tavşan Gübresi
151.03.38 Balıkçılık
151.03.38.01 Yavru Balık
151.03.38.02 Çağ Farkı
151.03.38.03 Sofralık Balık
151.03.38.04 Balık Yumurtası
151.03.38.05 Damızlık Balık
151.03.39 Arıcılık
151.03.39.01 Ana Arı
151.03.39.02 Oğul Arı
151.03.39.03 Bal
151.03.39.04 Arı Sütü
151.03.39.05 Polen
151.03.39.06 Bal Mumu
151.03.40 Ördekçilik
151.03.40.01 Civciv
151.03.40.02 Çağ Farkı
151.03.40.03 Ördek Yumurtası
151.03.40.04 Damızlık Ördek
151.03.40.05 Kasaplık Ördek
151.03.40.06 Ördek Gübresi
151.03.41 Hindicilik
151.03.41.01 Palaz
151.03.41.02 Çağ Farkı
151.03.41.03 Hindi Yumurtası
151.03.41.04 Damızlık Hindi
151.03.41.05 Kasaplık Hindi
151.03.41.06 Hindi Gübresi
151.03.42 İpekböcekçiliği
151.03.42.01 Koza
151.03.43 Deve Kuşculuğu
151.03.43.01 Deve Kuşu Civcivi
151.03.43.02 Çağ Farkı
151.03.43.03 Deve Kuşu Yumurtası
151.03.43.04 Damızlık Deve Kuşu
151.03.43.05 Kasaplık Deve Kuşu
151.03.44 Bıldırcıncılık
151.03.44.01 Bıldırcın Civcivi
151.03.44.02 Çağ Farkı
151.03.44.03 Bıldırcın Yumurtası
151.03.44.04 Damızlık Bıldırcın
151.03.44.05 Kasaplık Bıldırcın
151.03.45 Keklikçilik
151.03.45.01 Keklik Civcivi
151.03.45.02 Çağ Farkı
151.03.45.03 Keklik Yumurtası
151.03.45.04 Damızlık Keklik
151.03.45.05 Kasaplık Keklik
151.03.46 Sperma
151.03.46.01 Sperma
151.03.47 Deney Hayvanları
151.03.47.01 Deney Hayvanları Ürünleri
151.03.47.02 Deney Hayvanları
151.03.47.99 Diğerleri
151.03.48 El Sanatları Eğitim Mamulleri
151.03.48.01 Konfeksiyon Mamulleri
151.03.48.02 El Dokuma Mamulleri
151.03.48.03 Makrome Mamulleri
151.03.48.04 Mefruşat Mamulleri
151.03.48.05 Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
151.03.48.06 Kuyumculuk Mamulleri
151.03.48.07 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
151.03.48.08 Mermercilik Mamulleri
151.03.48.99 Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
151.03.49 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
151.03.49.01 Basılı Yayın Üretimleri
151.03.49.02 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
151.03.49.99 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
151.03.90 Üretime İlişkin Devreden Giderler
151.03.90.01 Buğday Ekimi
151.03.90.02 Arpa Ekimi
151.03.90.03 Çavdar Ekimi
151.03.90.04 Tritikale Ekimi
151.03.90.05 Yulaf Ekimi
151.03.90.06 Nohut Ekimi
151.03.90.07 Mercimek Ekimi
151.03.90.08 Kolza (Kanola) Ekimi
151.03.90.09 Haşhaş Ekimi
151.03.90.10 Fiğ Ekimi
151.03.90.11 Repko Ekimi
151.03.90.12 Aspir
151.03.90.99 Diğer Üretime İlişkin Devreden Giderler
151.03.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Üretimi
151.03.99.01 Atölye
151.03.99.02 Traktör
151.03.99.03 Biçerdöver
151.03.99.04 Motorlu Nakil Vasıtaları
151.03.99.05 Kuvvet Santralı
151.03.99.06 Derin Kuyular
151.03.99.07 İş Makineleri
151.03.99.08 Çırçırlama
151.03.99.09 Tohum Temizleme
151.03.99.10 Soğuk Hava Deposu
151.03.99.99 Diğer Hizmet Üretimi
151.04 Mesleki Eğitim Mamulleri Üretimi
151.04.01 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
151.04.02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
151.04.03 Bahçecilik Bölümü
151.04.04 Bilişim Teknolojileri Bölümü
151.04.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü
151.04.06 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
151.04.07 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
151.04.08 Gemi Yapım İşleri Bölümü
151.04.09 Denizcilik Bölümü
151.04.10 Eğlence Hizmetleri Bölümü
151.04.11 El Sanatları Teknolojisi Bölümü
151.04.12 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
151.04.13 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü
151.04.14 Grafik ve Fotoğraf Bölümü
151.04.15 Gazetecilik Bölümü
151.04.16 Gıda Teknolojisi Bölümü
151.04.17 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
151.04.18 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü
151.04.19 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü
151.04.20 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü
151.04.21 İnşaat Teknolojisi Bölümü
151.04.22 Kimya Teknolojisi Bölümü
151.04.23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü
151.04.24 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
151.04.25 Makine Teknolojisi Bölümü
151.04.26 Matbaa Bölümü
151.04.27 Metal Teknolojisi Bölümü
151.04.28 Metalürji Bölümü
151.04.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
151.04.30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü
151.04.31 Plastik Teknolojisi Bölümü
151.04.32 Radyo Televizyon Bölümü
151.04.33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü
151.04.34 Sanat ve Tasarım Bölümü
151.04.35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
151.04.36 Tekstil Teknolojisi Bölümü
151.04.37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
151.04.38 Uçak Bakım Bölümü
151.04.39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
151.04.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
151.04.41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
151.04.42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü
151.04.43 Hayvan Sağlığı Bölümü
151.04.44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
151.04.45 Meteoroloji Bölümü
151.04.46 Tarım Teknolojileri Bölümü
151.04.47 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
151.04.99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü
151.06 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
151.99 Diğer Yarı Mamul Üretimleri
152 MAMULLER HESABI
152.03 Tarım ve Hayvancılık Mamulleri
152.03.01 Tohum Üretimi
152.03.01.01 Buğday Tohumu
152.03.01.02 Arpa Tohumu
152.03.01.03 Çavdar Tohumu
152.03.01.04 Tritikale Tohumu
152.03.01.05 Yulaf Tohumu
152.03.01.06 Mısır Tohumu
152.03.01.07 Nohut Tohumu
152.03.01.08 Mercimek Tohumu
152.03.01.09 Fasulye Tohumu
152.03.01.10 Soya Fasulyesi Tohumu
152.03.01.11 Bakla Tohumu
152.03.01.12 Ayçiçek Tohumu
152.03.01.13 Pamuk Tohumu
152.03.01.14 Şeker Pancarı Tohumu
152.03.01.15 Patates Tohumu
152.03.01.16 Aspir Tohumu
152.03.01.17 Susam Tohumu
152.03.01.18 Çeltik Tohumu
152.03.01.19 Yer Fıstığı Tohumu
152.03.01.20 Kolza (Kanola) Tohumu
152.03.01.21 Sebze Tohumu
152.03.01.22 Meyve Tohumu
152.03.01.23 Mantar Miseli
152.03.01.24 Süs Bitkisi Tohumu
152.03.01.25 Korunga Tohumu
152.03.01.26 Fiğ Tohumu
152.03.01.27 Çayır Otu Tohumu
152.03.01.28 Çim Tohumu
152.03.01.29 Yonca Tohumu
152.03.01.30 Sudan Otu Tohumu
152.03.01.31 Üçgül Tohumu
152.03.01.32 Akdarı Tohumu
152.03.01.33 Sorgun Tohumu
152.03.01.34 Repko Tohumu
152.03.01.35 Hayvan Pancarı Tohumu
152.03.01.36 Yem Bezelyesi Tohumu
152.03.01.37 Haşhaş Tohumu
152.03.01.38 Şalgam Tohumu
152.03.01.39 Tütün Tohumu
152.03.01.40 Keten Tohumu
152.03.01.41 Şerbetçiotu Tohumu
152.03.01.42 Safran Tohumu
152.03.01.43 Kimyon Tohumu
152.03.01.44 Çemen Tohumu
152.03.01.45 Çörekotu Tohumu
152.03.01.46 Kişniş Tohumu
152.03.01.47 Kekik Tohumu
152.03.01.48 Anason Tohumu
152.03.01.49 Kapari Tohumu
152.03.01.50 Melisa Tohumu
152.03.01.51 Nane Tohumu
152.03.01.52 Adaçayı Tohumu
152.03.01.53 Salep Tohumu
152.03.01.54 Kuş Dili Tohumu
152.03.01.99 Diğer Tohumlar
152.03.02 Tohum (Sözleşmeli Üretim)
152.03.02.01 Sözleşmeli Buğday Tohumu
152.03.02.02 Sözleşmeli Arpa Tohumu
152.03.02.03 Sözleşmeli Çavdar Tohumu
152.03.02.04 Sözleşmeli Tritikale Tohumu
152.03.02.05 Sözleşmeli Yulaf Tohumu
152.03.02.06 Sözleşmeli Mısır Tohumu
152.03.02.07 Sözleşmeli Nohut Tohumu
152.03.02.08 Sözleşmeli Mercimek Tohumu
152.03.02.09 Sözleşmeli Fasulye Tohumu
152.03.02.10 Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu
152.03.02.11 Sözleşmeli Bakla Tohumu
152.03.02.12 Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu
152.03.02.13 Sözleşmeli Pamuk Tohumu
152.03.02.14 Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu
152.03.02.15 Sözleşmeli Patates Tohumu
152.03.02.16 Sözleşmeli Aspir Tohumu
152.03.02.17 Sözleşmeli Susam Tohumu
152.03.02.18 Sözleşmeli Çeltik Tohumu
152.03.02.19 Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu
152.03.02.20 Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
152.03.02.21 Sözleşmeli Sebze Tohumu
152.03.02.22 Sözleşmeli Meyve Tohumu
152.03.02.23 Sözleşmeli Mantar Miseli
152.03.02.24 Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu
152.03.02.25 Sözleşmeli Korunga Tohumu
152.03.02.26 Sözleşmeli Fiğ Tohumu
152.03.02.27 Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu
152.03.02.28 Sözleşmeli Çim Tohumu
152.03.02.29 Sözleşmeli Yonca Tohumu
152.03.02.30 Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu
152.03.02.31 Sözleşmeli Üçgül Tohumu
152.03.02.32 Sözleşmeli Akdarı Tohumu
152.03.02.33 Sözleşmeli Sorgun Tohumu
152.03.02.34 Sözleşmeli Repko Tohumu
152.03.02.35 Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu
152.03.02.36 Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu
152.03.02.37 Sözleşmeli Haşhaş Tohumu
152.03.02.38 Sözleşmeli Şalgam Tohumu
152.03.02.39 Sözleşmeli Tütün Tohumu
152.03.02.40 Sözleşmeli Keten Tohumu
152.03.02.41 Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu
152.03.02.42 Sözleşmeli Safran Tohumu
152.03.02.43 Sözleşmeli Kimyon Tohumu
152.03.02.44 Sözleşmeli Çemen Tohumu
152.03.02.45 Sözleşmeli Çörekotu Tohumu
152.03.02.46 Sözleşmeli Kişniş Tohumu
152.03.02.47 Sözleşmeli Kekik Tohumu
152.03.02.48 Sözleşmeli Anason Tohumu
152.03.02.49 Sözleşmeli Kapari Tohumu
152.03.02.50 Sözleşmeli Melisa Tohumu
152.03.02.51 Sözleşmeli Nane Tohumu
152.03.02.52 Sözleşmeli Adaçayı Tohumu
152.03.02.53 Sözleşmeli Salep Tohumu
152.03.02.54 Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu
152.03.02.99 Diğer Sözleşmeli Tohum
152.03.03 Tahıllar
152.03.03.01 Buğday
152.03.03.02 Arpa
152.03.03.03 Çavdar
152.03.03.04 Tritikale
152.03.03.05 Yulaf
152.03.03.06 Mısır
152.03.03.07 Çeltik
152.03.03.08 Akdarı
152.03.03.99 Diğer Tahıllar
152.03.04 Baklagiller
152.03.04.01 Nohut
152.03.04.02 Mercimek (Çepelli)
152.03.04.03 Fasulye
152.03.04.04 Bakla
152.03.04.99 Diğer Baklagiller
152.03.05 Endüstri Bitkileri
152.03.05.01 Soya
152.03.05.02 Ayçiçek
152.03.05.03 Kütlü Pamuk
152.03.05.04 Şeker Pancarı
152.03.05.05 Patates
152.03.05.06 Aspir
152.03.05.07 Susam
152.03.05.08 Yer Fıstığı
152.03.05.09 Kolza (Kanola)
152.03.05.10 Tütün
152.03.05.11 Zeytin
152.03.05.12 Keten
152.03.05.13 Haşhaş
152.03.05.14 Şerbetçiotu
152.03.05.15 Şalgam
152.03.05.16 Yer Bademi
152.03.05.99 Diğer Ensdüstri Bitkileri
152.03.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
152.03.06.01 Kimyon
152.03.06.02 Kekik
152.03.06.03 Çemen
152.03.06.04 Kişniş
152.03.06.05 Çörekotu
152.03.06.06 Safran
152.03.06.07 Anason
152.03.06.08 Kapari
152.03.06.09 Melisa
152.03.06.10 Nane
152.03.06.11 Adaçayı
152.03.06.12 Salep
152.03.06.13 Kuş Dili
152.03.06.14 Biberiye
152.03.06.15 Ekinezya
152.03.06.16 Ihlamur
152.03.06.17 Lavanta
152.03.06.18 Limon Çimi
152.03.06.19 Mayıs Papatyası
152.03.06.20 Rezene
152.03.06.21 Rezene
152.03.06.99 Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
152.03.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri
152.03.07.01 Korunga
152.03.07.02 Fiğ
152.03.07.03 Çayır Otu
152.03.07.04 Çim
152.03.07.05 Yonca
152.03.07.06 Sudan Otu
152.03.07.07 Üçgül
152.03.07.08 Akdarı
152.03.07.09 Sorgun
152.03.07.10 Repko
152.03.07.11 Hayvan Pancarı
152.03.07.12 Yem Bezelyesi
152.03.07.13 Mürdümük
152.03.07.14 Arı Otu
152.03.07.15 Silaj ve Hasıllar
152.03.07.99 Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri
152.03.08 Fide ve Fidan
152.03.08.01 Fide
152.03.08.02 Fidan
152.03.08.03 Çelik
152.03.08.04 Çöğür
152.03.08.05 Aşı Kalemi
152.03.08.06 Aşı Gözü
152.03.08.99 Diğer Fide ve Fidanlar
152.03.09 Sebzecilik
152.03.09.01 Bakla
152.03.09.02 Bamya
152.03.09.03 Bezelye
152.03.09.04 Biber
152.03.09.05 Börülce
152.03.09.06 Brokoli
152.03.09.07 Brüksel Lahanası
152.03.09.08 Dereotu
152.03.09.09 Domates
152.03.09.10 Enginar
152.03.09.11 Fasulye
152.03.09.12 Güvey Feneri
152.03.09.13 Havuç
152.03.09.14 Hıyar
152.03.09.15 Ispanak
152.03.09.16 Kabak
152.03.09.17 Karnabahar
152.03.09.18 Kereviz
152.03.09.19 Lahana
152.03.09.20 Mantar
152.03.09.21 Marul
152.03.09.22 Maydanoz
152.03.09.23 Patates
152.03.09.24 Patlıcan
152.03.09.25 Pazı
152.03.09.26 Pırasa
152.03.09.27 Roka
152.03.09.28 Sarımsak
152.03.09.29 Semiz Otu
152.03.09.30 Soğan
152.03.09.31 Şalgam
152.03.09.32 Tere
152.03.09.33 Turp
152.03.09.99 Diğer Sebzeler
152.03.10 Meyvecilik
152.03.10.01 Ahududu
152.03.10.02 Alıç
152.03.10.03 Armut
152.03.10.04 Ayva
152.03.10.05 Badem
152.03.10.06 Böğürtlen
152.03.10.07 Çilek
152.03.10.08 Dut
152.03.10.09 Elma
152.03.10.10 Erik
152.03.10.11 Greyfurt
152.03.10.12 Hunnap
152.03.10.13 Karpuz
152.03.10.14 Kavun
152.03.10.15 Kayısı
152.03.10.16 Kestane
152.03.10.17 Kızılcık
152.03.10.18 Kiraz
152.03.10.19 Kivi
152.03.10.20 Kuşburnu
152.03.10.21 Limon
152.03.10.22 Mandalina
152.03.10.23 Mandarin
152.03.10.24 Muşmula
152.03.10.25 Nar
152.03.10.26 Portakal
152.03.10.27 Şeftali
152.03.10.28 Trabzon Hurması
152.03.10.29 Vişne
152.03.10.30 Yaban Mersini
152.03.10.99 Diğer Meyveler
152.03.11 Süs Bitkileri
152.03.11.01 Agapanthus
152.03.11.02 Frezya
152.03.11.03 Gerbera
152.03.11.04 Glayöl
152.03.11.05 Gül
152.03.11.06 Karanfil
152.03.11.07 Katır Tırnağı
152.03.11.08 Manolya
152.03.11.09 Saksılı İris Bitkisi
152.03.11.10 Saksılı Lilium
152.03.11.11 Saksılı Şakayık
152.03.11.12 Stariliçe
152.03.11.13 Zambak
152.03.11.99 Diğer Süs Bitkileri
152.03.12 Ziraat Sanatları Üretimi
152.03.12.01 Yoğurt
152.03.12.02 Krema
152.03.12.03 Peynir
152.03.12.04 Tereyağı
152.03.12.05 İncir Ezmesi
152.03.12.06 İncir Lokumu
152.03.12.07 Bitkisel Yağ
152.03.12.08 Sofralık Zeytin
152.03.12.09 Kavrulmuş Fıstık
152.03.12.10 Konserve
152.03.12.11 Turşu
152.03.12.12 Reçel
152.03.12.13 Marmelat
152.03.12.14 Pekmez
152.03.12.15 Meyve Suyu
152.03.12.16 Domates Salçası
152.03.12.17 Biber Salçası
152.03.12.18 Kuru Üzüm
152.03.12.19 Kuru Kayısı
152.03.12.20 Kuru İncir
152.03.12.21 Kara Böcü
152.03.12.22 Pul Biber
152.03.12.23 Domates Suyu
152.03.12.24 Sabun
152.03.12.99 Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri
152.03.13 Silaj ve Hasıllar
152.03.13.01 Silajlık Tahıl Bitkileri
152.03.13.01.03 İnek Sütü
152.03.13.02 Silajlık Yem Bitkileri
152.03.13.02.03 Manda Sütü
152.03.13.03 Silajlık Baklagiller
152.03.13.03.03 Koyun Sütü
152.03.13.03.04 Yapağı
152.03.13.04 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
152.03.13.04.03 Keçi Sütü
152.03.13.04.04 Tiftik
152.03.13.04.05 Keçi Kılı
152.03.13.05 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
152.03.13.07 Balıkçılık
152.03.13.07.04 Balık Yumurtası
152.03.13.08 Arıcılık
152.03.13.08.03 Bal
152.03.13.08.04 Arı Sütü
152.03.13.08.05 Polen
152.03.13.09 Ördekçilik
152.03.13.09.03 Ördek Yumurtası
152.03.13.10 Hindicilik
152.03.13.10.03 Hindi Yumurtası
152.03.13.11 İpekböcekçiliği
152.03.13.11.01 Koza
152.03.13.12 Deve Kuşculuğu
152.03.13.12.03 Deve Kuşu Yumurtası
152.03.13.13 Bıldırcıncılık
152.03.13.13.03 Bıldırcın Yumurtası
152.03.13.14 Keklikçilik
152.03.13.14.03 Keklik Yumurtası
152.03.13.15 Sperma
152.03.13.99 Diğer Silaj ve Hasıllar
152.03.14 Aşı, Serum ve Antijen Üretimi
152.03.14.01 Aşı
152.03.14.02 Serum
152.03.14.03 Antijen
152.03.15 Biyolojik Mücadele Üretimi
152.03.15.01 Faydalı Böcek
152.03.15.99 Diğer Biyolojik Mücadele Ürünleri
152.03.16 Mücadele İlaç Üretimi
152.03.16.01 Ziray İlacı
152.03.16.02 Zehirli Buğday
152.03.16.99 Diğer Mücadele İlaçları
152.03.26 Deney Hayvanları Üretimi
152.03.26.01 Deney Hayvanları Ürünleri
152.03.27 Bağcılık
152.03.27.01 Üzüm
152.03.27.02 Bağ Yaprağı
152.03.27.99 Diğer Bağcılık Ürünleri
152.03.28 Fındık
152.03.28.01 Fındık
152.03.29 Antep Fıstığı
152.03.29.01 Antep Fıstığı
152.03.30 Ceviz
152.03.30.01 Ceviz
152.03.31 İncir
152.03.31.01 İncir
152.03.32 Sığırcılık
152.03.32.01 Buzağı
152.03.32.02 Çağ Farkı
152.03.32.03 İnek Sütü
152.03.32.04 Damızlık Sığır
152.03.32.05 Kasaplık Sığır
152.03.32.06 Sığır Gübresi
152.03.32.07 Sığır Derisi
152.03.32.08 Sığır Sakatatı
152.03.33 Mandacılık
152.03.33.01 Malak
152.03.33.02 Çağ Farkı
152.03.33.04 Damızlık Manda
152.03.33.05 Kasaplık Manda
152.03.33.06 Manda Gübresi
152.03.33.07 Manda Derisi
152.03.33.08 Manda Sakatatı
152.03.34 Koyunculuk
152.03.34.01 Kuzu
152.03.34.02 Çağ Farkı
152.03.34.03 Koyun Sütü
152.03.34.04 Yapağı
152.03.34.05 Damızlık Koyun
152.03.34.06 Kasaplık Koyun
152.03.34.07 Koyun Gübresi
152.03.34.08 Koyun Derisi
152.03.34.09 Koyun Sakatatı
152.03.35 Keçicilik
152.03.35.01 Oğlak
152.03.35.02 Çağ Farkı
152.03.35.06 Damızlık Keçi
152.03.35.07 Kasaplık Keçi
152.03.35.08 Keçi Gübresi
152.03.35.09 Keçi Derisi
152.03.35.10 Keçi Sakatatı
152.03.36 Tavukçuluk
152.03.36.01 Civciv
152.03.36.02 Çağ Farkı
152.03.36.03 Tavuk Yumurtası
152.03.36.04 Damızlık Tavuk
152.03.36.05 Kasaplık Tavuk
152.03.36.06 Tavuk Gübresi
152.03.37 Tavşancılık
152.03.37.01 Yavru Tavşan
152.03.37.02 Çağ Farkı
152.03.37.03 Damızlık Tavşan
152.03.37.04 Kasaplık Tavşan
152.03.37.05 Tavşan Derisi
152.03.37.06 Tavşan Gübresi
152.03.38 Balıkçılık
152.03.38.01 Yavru Balık
152.03.38.02 Çağ Farkı
152.03.38.03 Sofralık Balık
152.03.38.05 Damızlık Balık
152.03.39 Arıcılık
152.03.39.01 Ana Arı
152.03.39.02 Oğul Arı
152.03.39.03 Bal
152.03.39.04 Arı Sütü
152.03.39.05 Polen
152.03.39.06 Bal Mumu
152.03.40 Ördekçilik
152.03.40.01 Civciv
152.03.40.02 Çağ Farkı
152.03.40.04 Damızlık Ördek
152.03.40.05 Kasaplık Ördek
152.03.40.06 Ördek Gübresi
152.03.41 Hindicilik
152.03.41.01 Palaz
152.03.41.02 Çağ Farkı
152.03.41.04 Damızlık Hindi
152.03.41.05 Kasaplık Hindi
152.03.41.06 Hindi Gübresi
152.03.42 İpekböcekçiliği
152.03.42.01 Koza
152.03.43 Deve Kuşculuğu
152.03.43.01 Deve Kuşu Civcivi
152.03.43.02 Çağ Farkı
152.03.43.04 Damızlık Deve Kuşu
152.03.43.05 Kasaplık Deve Kuşu
152.03.44 Bıldırcıncılık
152.03.44.01 Bıldırcın Civcivi
152.03.44.02 Çağ Farkı
152.03.44.04 Damızlık Bıldırcın
152.03.44.05 Kasaplık Bıldırcın
152.03.45 Keklikçilik
152.03.45.01 Keklik Civcivi
152.03.45.02 Çağ Farkı
152.03.45.04 Damızlık Keklik
152.03.45.05 Kasaplık Keklik
152.03.46 Sperma
152.03.46.01 Sperma
152.03.47 Deney Hayvanları
152.03.47.01 Deney Hayvanları
152.03.47.02 Deney Hayvanları
152.03.47.99 Diğerleri
152.03.48 El Sanatları Eğitim Mamulleri
152.03.48.01 Konfeksiyon Mamulleri
152.03.48.02 El Dokuma Mamulleri
152.03.48.03 Makrome Mamulleri
152.03.48.04 Mefruşat Mamulleri
152.03.48.05 Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
152.03.48.06 Kuyumculuk Mamulleri
152.03.48.07 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
152.03.48.08 Mermercilik Mamulleri
152.03.48.99 Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
152.03.49 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
152.03.49.01 Basılı Yayın Üretimleri
152.03.49.02 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
152.03.49.99 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
152.04 Mesleki Eğitim Mamulleri
152.04.01 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
152.04.02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
152.04.03 Bahçecilik Bölümü
152.04.04 Bilişim Teknolojileri Bölümü
152.04.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü
152.04.06 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
152.04.07 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
152.04.08 Gemi Yapım İşleri Bölümü
152.04.09 Denizcilik Bölümü
152.04.10 Eğlence Hizmetleri Bölümü
152.04.11 El Sanatları Teknolojisi Bölümü
152.04.12 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
152.04.13 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü
152.04.14 Grafik ve Fotoğraf Bölümü
152.04.15 Gazetecilik Bölümü
152.04.16 Gıda Teknolojisi Bölümü
152.04.17 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
152.04.18 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü
152.04.19 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü
152.04.20 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü
152.04.21 İnşaat Teknolojisi Bölümü
152.04.22 Kimya Teknolojisi Bölümü
152.04.23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü
152.04.24 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
152.04.25 Makine Teknolojisi Bölümü
152.04.26 Matbaa Bölümü
152.04.27 Metal Teknolojisi Bölümü
152.04.28 Metalürji Bölümü
152.04.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
152.04.30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü
152.04.31 Plastik Teknolojisi Bölümü
152.04.32 Radyo Televizyon Bölümü
152.04.33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü
152.04.34 Sanat ve Tasarım Bölümü
152.04.35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
152.04.36 Tekstil Teknolojisi Bölümü
152.04.37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
152.04.38 Uçak Bakım Bölümü
152.04.39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
152.04.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
152.04.41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
152.04.42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü
152.04.43 Hayvan Sağlığı Bölümü
152.04.44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
152.04.45 Meteoroloji Bölümü
152.04.46 Tarım Teknolojileri Bölümü
152.04.47 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
152.04.99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü
152.05 Orman Mamulleri
152.05.01 Makta Stokları
152.05.01.01 Tomruklar
152.05.01.02 Tel Direkler
152.05.01.03 Maden Direkler
152.05.01.04 Sanayi Odunları M3
152.05.01.05 Sanayi Odunları Sterli
152.05.01.06 Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli
152.05.01.07 Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3
152.05.01.08 Lif-Yonga Odunları
152.05.01.09 Talaş Odunu
152.05.01.10 Yakacak Odunlar
152.05.01.11 Sırıklar
152.05.01.12 Çubuklar
152.05.01.13 Çıralar
152.05.01.14 Reçine
152.05.01.15 Şimşir
152.05.01.16 Sığla Yağı
152.05.01.17 Defne yaprağı
152.05.01.18 Çıralı Çam Kökü
152.05.01.19 Diğer Tali Ürünler
152.05.01.20 Dikili Ağaçlar
152.05.02 Orman İçi Stokları
152.05.02.01 Tomruklar
152.05.02.02 Tel Direkler
152.05.02.03 Maden Direkler
152.05.02.04 Sanayi Odunları M3
152.05.02.05 Sanayi Odunları Sterli
152.05.02.06 Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli
152.05.02.07 Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3
152.05.02.08 Lif-Yonga Odunları
152.05.02.09 Talaş Odunu
152.05.02.10 Yakacak Odunlar
152.05.02.11 Sırıklar
152.05.02.12 Çubuklar
152.05.02.13 Çıralar
152.05.02.14 Reçine
152.05.02.15 Şimşir
152.05.02.16 Sığla Yağı
152.05.02.17 Defne yaprağı
152.05.02.18 Çıralı Çam Kökü
152.05.02.19 Diğer Tali Ürünler
152.05.03 Orman Dışı Stokları
152.05.03.01 Tomruklar
152.05.03.02 Tel Direkler
152.05.03.03 Maden Direkler
152.05.03.04 Sanayi Odunları M3
152.05.03.05 Sanayi Odunları Sterli
152.05.03.06 Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli
152.05.03.07 Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3
152.05.03.08 Lif-Yonga Odunları
152.05.03.09 Talaş Odunu
152.05.03.10 Yakacak Odunlar
152.05.03.11 Sırıklar
152.05.03.12 Çubuklar
152.05.03.13 Çıralar
152.05.03.14 Reçine
152.05.03.15 Şimşir
152.05.03.16 Sığla Yağı
152.05.03.17 Defne yaprağı
152.05.03.18 Çıralı Çam Kökü
152.05.03.19 Diğer Tali Ürünler
152.06 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
152.99 Diğer Mamul Üretimleri
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.03 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.03.01 Bitkisel Ürün Ticari Malları
153.03.01.01 Tohumlar
153.03.01.03 Tahıllar
153.03.01.04 Baklagiller
153.03.01.05 Endüstri Bitkileri
153.03.01.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
153.03.01.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri
153.03.01.08 Fide ve Fidan
153.03.01.99 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
153.03.02 Hayvansal Ürün Ticari Malları
153.03.02.01 Sperma
153.03.02.99 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
153.03.03 Aşı Serum Antijen Ticari Mallar
153.03.03.01 Aşı
153.03.03.01.01 Agalaksipen Canlı Aşısı (50 Dozluk)
153.03.03.01.02 Antraks Aşısı
153.03.03.01.03 Avian Tuberkulin PPD
153.03.03.01.04 Basiller İkter. Hemoglobin Aşısı (Bir doz 20 ml)
153.03.03.01.05 BHK21 Hücre Kültürüne Adapte Tohum Virus (sertifikalı)
153.03.03.01.06 Botulismus Aşısı (Bir doz 20 ml)
153.03.03.01.07 Bovine Tüberkülin PPD
153.03.03.01.08 Br. Melitensis Rev-1 Aşısı (Genç)
153.03.03.01.09 Br. Melitensis Rev-1 Aşısı (Genç) Programlı
153.03.03.01.10 Br. S-19 Aşısı (Genç)
153.03.03.01.11 Br. S-19 Aşısı (Genç) Programlı
153.03.03.01.12 Buzağılar için E.Coli Aşısı
153.03.03.01.13 Capripen Aşısı (25 Dozluk)
153.03.03.01.14 Danaya Adapte Tohum Virus (Sertifikalı epitel süspansiyonu)
153.03.03.01.15 Danaya Adapte Tohum Virus (Sertifikasız epitel)
153.03.03.01.16 E.coli Aşısı (Bir doz 22.5 ml)
153.03.03.01.17 Ektima Aşısı (Bir doz 20 ml)
153.03.03.01.18 Enf. Hepatit Nekrozan aşısı
153.03.03.01.19 Enteropen Aşısı (100 CC'lik)
153.03.03.01.20 Enteropen Aşısı (200 CC'lik)
153.03.03.01.21 Ergin Rev-1 Aşısı
153.03.03.01.22 Ergin Rev-1 Aşısı Programlı
153.03.03.01.23 Ergin S-19 Aşısı
153.03.03.01.24 Ergin S-19 Aşısı Programlı
153.03.03.01.25 Felocell Aşısı
153.03.03.01.26 Frontline 10-20
153.03.03.01.27 Frontline 20-40
153.03.03.01.28 Hemorajik Septisemi Aşısı (Bir doz 10 ml)
153.03.03.01.29 İç Parazit (Tenya İlacı)
153.03.03.01.30 İntradermik Sauton Mallein
153.03.03.01.31 Johnin Tüberkülin PPD
153.03.03.01.32 Kedi Karma
153.03.03.01.33 Kedi Lösemi
153.03.03.01.34 Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (100 Doz)
153.03.03.01.35 Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (200 Doz)
153.03.03.01.36 Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (50 Doz)
153.03.03.01.37 Koyun ve Keçilerin Ölü Agalaksi Aşısı
153.03.03.01.38 Koyun Vibrio Fötüs Aşısı
153.03.03.01.39 Koyun Yavru Atma Aşısı (Bir doz 5 ml)
153.03.03.01.40 Köpek Bronşit
153.03.03.01.41 Köpek Corona
153.03.03.01.42 Köpek Karma
153.03.03.01.43 Leukocell Aşısı
153.03.03.01.44 Mavi Dil Aşısı
153.03.03.01.45 Menfi Fare Beyni Süspansiyonu (5 ml)
153.03.03.01.46 Müsbet Fare Beyni Süspansiyonu (5 ml)
153.03.03.01.47 Nekropen Aşısı (100 CC'lik)
153.03.03.01.48 Nekropen Aşısı (200 CC'lik)
153.03.03.01.49 Paratak
153.03.03.01.50 Penorf (100 Doz)
153.03.03.01.51 Penorf (25 Doz)
153.03.03.01.52 Penorf (50 Doz)
153.03.03.01.53 Pentay Aşısı (15 Doz)
153.03.03.01.54 Pentay Aşısı (5 Doz)
153.03.03.01.55 Ppd Bovine Tüberkülin
153.03.03.01.56 PPR Aşısı
153.03.03.01.57 Repeller 0-10
153.03.03.01.58 Repeller 20-40
153.03.03.01.59 Repeller Kedi
153.03.03.01.60 SAM-VAC Yanıkara Aşısı
153.03.03.01.61 Turvac-Oil Bivalan Şap Aşısı (A+O)
153.03.03.01.62 Turvac-Oil Monovalan Şap Aşısı
153.03.03.01.63 Turvac-Oil Tetravalan Şap Aşısı (A+2xO+Asia-1)
153.03.03.01.64 Turvac-Oil Trivalan Şap Aşısı (A+2xO)
153.03.03.01.65 Turvac-Oil Trivalan Şap Aşısı (A+O+Asia-1)
153.03.03.01.66 Vanguard Aşısı
153.03.03.01.67 Bidistile su
153.03.03.01.68 Br. Melitensis Rev-1 Aşı Suşu
153.03.03.01.69 Br.S-19 Aşı Suşu
153.03.03.01.70 Brucella Referans Suşları ve Fajları
153.03.03.01.71 C.M.T. Ayıracı
153.03.03.01.72 Clostridial Suşlar
153.03.03.01.73 Dondurulmuş Hücre Kültürü (1 ampul)
153.03.03.01.74 E.Coli Aşı Suşları (EC) ve (11A)
153.03.03.01.75 Ektima Suşu
153.03.03.01.76 Endotoksin free su
153.03.03.01.77 Hemorojik Sep. Aşı Suşu
153.03.03.01.78 Koyun-Keçi Çiçek Suşu
153.03.03.01.79 Mycoplasma Aşı Suşları
153.03.03.01.80 Mycoplasma Eprüvasyon Suşları
153.03.03.01.81 Mycoplasma Referans Suşları
153.03.03.01.82 Patojen Ektima Suşu
153.03.03.01.83 Patojen Koyun Çiçek Suşu
153.03.03.01.84 Theileria Annulata Suşları
153.03.03.01.85 Ultrapure MO 18 mq (1 lt)
153.03.03.01.86 Üremiş Hücre Kültürü (25 cm2 flask)
153.03.03.01.99 Diğer Aşılar
153.03.03.02 Serum
153.03.03.02.01 B. Burgdoferi Besi Yeri (10 ml)
153.03.03.02.02 Br. A+M Anti Serumu
153.03.03.02.03 Buzağı Septisemi Serumu
153.03.03.02.04 BVDV-IB Antiserumu (1 ml)
153.03.03.02.05 Clostrial Konjugeytler
153.03.03.02.06 Clostrial Serumlar ve Toksinler
153.03.03.02.07 Deiyonize su
153.03.03.02.08 Ektima Hiperimmun Serum
153.03.03.02.09 Hemolitik Sistem
153.03.03.02.10 Hyperimmun Serumlar
153.03.03.02.11 Koyun Çiçek Hiperimmun Serum
153.03.03.02.12 Monospesifik Br. A Anti Serumu
153.03.03.02.13 Monospesifik Br. M Anti Serumu
153.03.03.02.14 Mycoplasma Hiperimmun Serum
153.03.03.02.15 Presipitan Serum (1,5 ml)
153.03.03.02.16 Steril Kanlar
153.03.03.02.17 Steril Serumlar
153.03.03.02.18 Ulusal Standart Anti-Brucella Abortus Serumu (USAbS)
153.03.03.02.19 Kobay Hyperimmun Serumu
153.03.03.02.20 %5 Steril Defibrine Koyun Kanlı Agar
153.03.03.02.21 Amboseptör
153.03.03.02.22 Baird-Parker Agar
153.03.03.02.23 Brillent Green Agar
153.03.03.02.24 EMB Agar
153.03.03.02.25 Endo Agar
153.03.03.02.26 Gassner Agar
153.03.03.02.27 Hektoen Agar
153.03.03.02.28 Koloni Sayım Agar
153.03.03.02.29 Leptospira Besi Yeri (100 ml)
153.03.03.02.30 Mac Conkey Agar
153.03.03.02.31 Müeller Hilton Agar
153.03.03.02.32 Rambach Agar
153.03.03.02.33 Sabouraud Agar
153.03.03.02.34 SS Agar
153.03.03.02.35 XLD Agar
153.03.03.02.36 XLT-4 Agar
153.03.03.02.99 Diğer Serumlar
153.03.03.03 Antijen
153.03.03.03.01 Adeno-celo Antijeni (AGP testi)
153.03.03.03.02 Avian Influenza Antijeni (AGP testi)
153.03.03.03.03 Avian İnfluenza HI Antijeni (H5)
153.03.03.03.04 Avian İnfluenza HI Antijeni (H7 N1)
153.03.03.03.05 Br. Ring Test Antijeni
153.03.03.03.06 Br. Rose Bengal Antijeni
153.03.03.03.07 Br. Tüp Agglütinasyon Test Antjeni
153.03.03.03.08 Brucella Komplement Fikzasyon Test Antijeni (25 cc'lik)
153.03.03.03.09 EDS 76 Antijeni (HI testi)
153.03.03.03.10 Fowl Pox (Çiçek) AGP Test Antijeni
153.03.03.03.11 İnaktif Kontrol Antijeni (AR-GE ve teşhis için)
153.03.03.03.12 Maycoplasma Gallisepticum Pleyt Test Antijeni
153.03.03.03.13 Maycoplasma Synoviae Pleyt Test Antijeni
153.03.03.03.14 Mycoplazma Antijeni (HI testi) (2 ml)
153.03.03.03.15 Newcastle Antijeni (HI testi)
153.03.03.03.16 Pullorum Antijeni
153.03.03.03.17 Br. Abortus S 99 Antijen Suşu
153.03.03.03.18 E.Coli K99 Antijeni (200 Dozluk)
153.03.03.03.99 Diğer Antijenler
153.03.05 Zirai Mücadele İlaçları Ticari Malları
153.03.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.04 Mesleki Eğitim Ticari Malları
153.04.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
153.06 Baskı, Matbaa ve Yayınlar
153.06.01 Basılı Yayınlar
153.06.02 Sesli ve Görüntülü Yayınlar
153.06.30 Dini Yayınlar
153.06.30.01 Kur'an-ı Kerim
153.06.30.02 Kur'an-ı Kerim Meali
153.06.30.03 Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri
153.06.30.04 Braille Kur'an-I Kerim
153.06.30.05 İnteraktif Kur'an-I Kerim
153.06.30.06 Kaynak Eserler
153.06.30.07 İlmi Eserler
153.06.30.08 Meslek Kitapları
153.06.30.09 Edebi Eserler
153.06.30.10 Sanat Eserleri
153.06.30.11 Cep Kitapları
153.06.30.12 Çocuk Yayınları
153.06.30.13 Halk Kitapları
153.06.30.14 Görsel Yayınlar
153.06.30.15 Sureli Yayınlar
153.06.30.16 Takvimler
153.06.30.17 Kartela ve Broşürler
153.06.30.18 Türk İslam Büyükleri Yayınları
153.06.30.99 Diğer Dini Yayınlar
153.06.99 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
153.60 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.60.01 Bitkisel Ürün Ticari Malları
153.60.01.01 Tohumlar
153.60.01.03 Tahıllar
153.60.01.04 Baklagiller
153.60.01.05 Endüstri Bitkileri
153.60.01.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
153.60.01.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri
153.60.01.09 Fide ve Fidan
153.60.01.99 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
153.60.02 Hayvancılık Ticari Malları
153.60.02.01 Sperma
153.60.02.02 Hayvan Kulak Küpesi
153.60.02.99 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
153.60.03 Aşı, Serum ve Antijen Ticari Malları
153.60.03.01 Aşı
153.60.03.02 Serum
153.60.03.03 Antijen
153.60.03.04 Sıvı Azot
153.60.04 Mücadele İlaçları Ticari Malları
153.60.04.01 Ziray İlacı
153.60.04.02 Zehirli Buğday
153.60.04.99 Diğer Mücadele İlaçları
153.60.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.60.99.01 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.99 Diğer Ticari Mallar
153.99.99 Diğer Ticari Mallar
153.99.99.99 Diğer Ticari Mallar
157 DİĞER STOKLAR HESABI
157.01 Hurda Malzemeler
157.02 Hurda Metaller
157.03 Değeri Düşen Stoklar
157.03.01 Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
157.03.01.06 Hayvancılık Tali Ürünleri
157.04 Promosyon Malzemeler
157.60 Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
157.60.01 Tahıl Tali Ürünleri
157.60.02 Baklagiller Tali Ürünleri
157.60.03 Endüstri Bitkileri Tali Ürünleri
157.60.04 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tali Ürünleri
157.60.05 Çayır-Mera Yem Bitkileri Tali Ürünleri
157.60.06 Hayvancılık Tali Ürünleri
157.60.07 Ziraat Sanatları Tali Ürünleri
157.60.08 Budama ve Yenileme Artıkları
157.60.09 El Sanatları Üretim Artıkları
157.60.10 Basılı Yayın Üretim Artıkları
157.60.11 Görüntülü Yayın Üretim Artıkları
157.60.30 Canlı Stoklar
157.60.30.01 Reforme Sığırlar
157.60.30.02 Reforme Mandalar
157.60.30.03 Reforme Koyunlar
157.60.30.04 Reforme Keçiler
157.60.30.05 Reforme Tavuklar
157.60.30.06 Reforme Tavşanlar
157.60.30.07 Sofralık Balıklar
157.60.30.08 Reforme Ördekler
157.60.30.09 Reforme Hindiler
157.60.30.10 Reforme Deve Kuşları
157.60.30.11 Reforme Bıldırcınlar
157.60.30.12 Reforme Keklikler
157.60.30.13 Reforme Deney Hayvanları
157.60.30.99 Diğer Canlı Stoklar
157.60.99 Diğer Tali Ürünler
157.99 Diğer Stoklar
157.99.99 Diğer Stoklar
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI
180.01 Personel Yıl Sonu (1/2) Ücretleri
180.02 Gelecek Aylara Ait Aylıklar
180.03 Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri
180.04 Gelecek Aylara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri
180.05 Haberleşme Giderleri
180.09 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
181.01 Faiz Geliri Tahakkukları
181.02 Kira Geliri Tahakkukları
181.03 Tedavi Gelirleri Tahakkuku
181.09 Diğer Gelir Tahakkukları
182 SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
191.01 İndirilecek KDV Hesabı-%1
191.02 İndirilecek KDV Hesabı-%8
191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18
191.99 Diğer İndirilecek KDV Hesabı
192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI
195 İŞ AVANSLARI HESABI
195.01 Avanslar
195.02 Krediler
196 PERSONEL AVANSLARI HESABI
196.01 Yurtiçi
196.02 Yurtdışı
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)