Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Download butonuna tıklayarak DETAYLI HESAP PLANI 'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu Hesap Adı
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
100 KASA HESABI
101 ALINAN ÇEKLER HESABI
101.01 Alınan Çekler
102 BANKALAR HESABI
102.01 Vadesiz
102.01.01 Ziraat Bankası
102.01.02 Halk Bankası
102.01.03 Vakıflar Bankası
102.01.04 İş Bankası
102.01.05 Türkiye Ekonomi Bankası
102.01.06 Akbank
102.01.07 Finansbank
102.01.50 Ziraat Katılım Bankası
102.01.51 Vakıf Katılım Bankası
102.01.99 Diğer Bankalar
102.02 Vadeli
102.02.01 Ziraat Bankası
102.02.02 Halk Bankası
102.02.03 Vakıflar Bankası
102.02.04 İş Bankası
102.02.05 Türkiye Ekonomi Bankası
102.02.06 Akbank
102.02.07 Finansbank
102.02.50 Ziraat Katılım Bankası
102.02.51 Vakıf Katılım Bankası
102.02.99 Diğer Bankalar
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)
103.01 Verilen Çekler
103.02 Gönderme Emirleri
103.02.01 Ziraat Bankası
103.02.02 Halk Bankası
103.02.03 Vakıflar Bankası
103.02.04 İş Bankası
103.02.05 Türkiye Ekonomi Bankası
103.02.06 Akbank
103.02.51 Vakıf Katılım Bankası
103.02.99 Diğer Bankalar
104 PROJE ÖZEL HESABI
104.01 Vadesiz
104.01.01 Ziraat Bankası
104.01.02 Halk Bankası
104.01.03 Vakıflar Bankası
104.02 Vadeli
104.02.01 Ziraat Bankası
104.02.02 Halk Bankası
104.02.03 Vakıflar Bankası
105 DÖVİZ HESABI
105.01 Kasadaki Dövizler
105.01.01 Euro
105.01.02 ABD Doları
105.01.03 Diğer Dövizler
105.02 Bankadaki Dövizler
105.02.01 Euro
105.02.02 ABD Doları
105.02.03 Diğer Dövizler
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)
106.01 Döviz Gönderme Emirleri
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
108.01 Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar
108.02 Veznedar Adına Düzenlenen Çekler
108.03 Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler
108.04 Pullar
108.09 Çeşitli Diğer Hazır Değerler
11 MENKUL KIYMETLER
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI
112.01 Devlet Tahvilleri
112.02 Hazine Bonoları
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI
118.01 Altın ve Gümüşler
118.02 Maden ve Taşlardan Yapılmış Eşyalar
118.03 Çeşitli Diğer Menkul Kıymetler
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)
119.01 Menul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
12 TİCARİ ALACAKLAR
120 ALICILAR HESABI
120.01 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
120.02 Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar
120.03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar
120.04 Mahalli İdarelerden Alacaklar
120.05 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar
120.06 KİT'lerden Alacaklar
120.07 Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar
120.07.01 Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar
120.07.02 Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar (C.K)
120.08 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
120.09 Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
120.10 Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar
120.11 Gerçek Kişilerden Alacaklar
120.11.01 Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar
120.11.02 Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar
120.11.03 Aktarım
120.12 Elçiliklerden Alacaklar
120.14 Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar
120.14.01 Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirlerinden Alacaklar
120.14.02 İşyeri Hekimliği Gelirlerinden Alacaklar
120.14.03 İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar
120.15 Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar
120.16 Özel Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar
120.17 Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri (Sağ. Müd. İçin)
120.18 GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
120.19 Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
120.20 Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar
120.99 Diğer Alıcılardan Alacaklar
120.99.01 Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirlerinden Alacaklar
120.99.02 İşyeri Hekimliği Gelirlerinden Alacaklar
120.99.03 İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar
120.99.04 Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Hizmetlerden Alacaklar
120.99.05 Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetlerinden Alacaklar (Sağ. Müd. İçin)
120.99.06 GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar
120.99.07 Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar
120.99.08 Geçmiş Yıllara ait Yeşilkart Alacakları
120.99.09 Yurtdışı Hastalardan Alacaklar
120.99.99 Çeşitli Diğer Alıcılardan Alacaklar
121 ALACAK SENETLERİ HESABI
121.01 Tüzel Kişilerden Alacak Senetleri
121.02 Gerçek Kişilerden Alacak Senetleri
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)
122.01 Alacak Senetleri Reeskontu
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
123.01 Ziraat Bankası
123.02 Halk Bankası
123.03 Vakıflar Bankası
123.04 İş Bankası
123.05 Türkiye Ekonomi Bankası
123.06 Akbank
123.99 Diğer Bankalar
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
126.01 Verilen Depozitolar
126.02 Verilen Teminatlar
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI
127.01 Diğer Ticari Alacaklar
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI
128.01 Dava ve Takipteki Alacaklar
128.09 Diğer Şüpheli Ticari Alacaklar
129 SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
129.01 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
13 DİĞER ALACAKLAR
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
132.01 Konut Kredileri
132.02 İşyeri Kredileri
132.03 Yıkım Kredileri
132.04 Güçlendirme Kredileri
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
134.01 İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar
134.02 KDV Mahsulaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI
135.01 Ücretlerden Doğan Personelden Alacaklar
135.02 Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar
135.03 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
135.09 Diğer Personelden Alacaklar
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
136.01 Gerçek Kişilerden Alacaklar
136.01.01 Alacağın Aslı
136.01.02 Alacağın Faizi
136.02 Tüzel Kişilerden Alacaklar
136.02.01 Alacağın Aslı
136.02.02 Alacağın Faizi
136.99 "Diğer Çeşitli Alacaklar "
136.99.01 Alacağın Aslı
136.99.02 Alacağın Faizi
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI
137.01 Konut Kredileri
137.02 İşyeri Kredileri
137.03 Yıkım Kredileri
137.04 Güçlendirme Kredileri
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI
138.01 Şüpheli Diğer Alacaklar
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
139.01 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
140.01 Kişilerden Alacaklar Hesabı
140.01.01 Kira Yardımı
140.01.02 Faiz Desteği
140.01.03 Diğer
15 STOKLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI
150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu
150.01.01 Yazı Araçları
150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri
150.01.03 Kağıt Ürünler
150.01.04 Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri
150.01.05 Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar
150.01.06 Yazı Düzelticiler
150.01.07 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
150.01.08 Bilişim Malzemeleri
150.02 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu
150.02.01 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
150.02.02 Servis ve Saklama Kapları
150.02.03 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
150.02.04 İçecek Servis Takımları
150.02.05 Mutfak Araç ve Gereçleri
150.03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
150.03.01 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler
150.03.02 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar
150.03.03 Medikal Malzemeler
150.03.04 Laboratuvar Malzemeleri
150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
150.04.01 Katı Yakıtlar
150.04.02 Sıvı Yakıtlar
150.04.03 Gaz Yakıtlar
150.04.04 Yağlar ve Katkı Yağlar
150.04.05 Kimyevi Maddeler
150.05 Temizleme Ekipmanları Grubu
150.05.01 Temizlik Malzemeleri
150.05.02 Temizlik Araç ve Gereçleri
150.05.03 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları
150.06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
150.06.01 Giyecekler
150.06.02 Mefruşat Ürünleri
150.06.03 Tuhafiye Malzemeleri
150.07 Yiyecek Grubu
150.07.01 Bakliyat
150.07.02 Yağlar
150.07.03 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler
150.07.04 Un ve Unlu Gıdalar
150.07.05 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar
150.07.06 Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
150.07.07 Etler ve Et Ürünleri
150.07.08 Deniz Ürünleri
150.08 İçecek Grubu
150.08.01 Alkolsüz İçecekler
150.08.02 Alkollü İçecekler
150.09 Canlı Hayvanlar Grubu
150.09.01 Çiftlik Hayvanları
150.09.02 Hizmet Amaçlı Hayvanlar
150.09.03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar
150.09.04 Deney Amaçlı Hayvanlar
150.09.05 Koruma Altına Alınan Hayvanlar
150.10 Zirai Maddeler Grubu
150.10.01 Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları
150.10.02 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
150.10.03 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri
150.10.04 Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler
150.10.05 Çiçekler
150.11 Yem Grubu
150.11.01 Çiftlik Hayvan Yemleri
150.11.02 Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri
150.11.03 Balık Yemleri
150.11.04 Köpek ve Kedi Yemleri
150.11.05 Kemirgen Hayvan Yemleri
150.11.06 Sürüngen Yemleri
150.11.99 Diğer Hayvan Yemleri
150.12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
150.12.01 Küçük El Aletleri ve Gereçleri
150.12.02 Tutturucular
150.12.03 Kaplayıcılar
150.12.04 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri
150.12.05 Ağaç Ürünleri
150.12.06 Metal Ürünler
150.12.07 Cam Ürünler
150.12.08 Plastik Ürünler
150.12.09 Karayolları ve Trafik Malzemeleri
150.12.10 Kaynak Malzemeleri
150.13 Yedek Parçalar Grubu
150.13.01 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
150.13.02 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
150.13.03 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
150.13.04 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları
150.13.05 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
150.13.06 Tesis Yedek Parçaları
150.13.99 Diğer Yedek Parçalar
150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
150.14.01 Otomobil Lastikleri
150.14.02 Minibüs, Kamyonet Lastikleri
150.14.03 Kamyon, Otobüs Lastikleri
150.14.04 Traktör ve İş Makinesi Lastikleri
150.14.05 Bisiklet Lastikleri
150.15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
150.15.01 Basılı Yayınlar
150.16 Spor Malzemeleri Grubu
150.16.01 Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
150.16.02 Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
150.16.03 Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
150.16.99 Diğer Spor Malzemeleri
150.17 Basınçlı Ekipmanlar Gurubu
150.17.01 Pompalar
150.40 Mesleki Eğitim İlk Madde ve Malzemeleri
150.40.01 Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü
150.40.02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
150.40.03 Bahçecilik Bölümü
150.40.04 Bilişim Teknolojileri Bölümü
150.40.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü
150.40.06 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
150.40.07 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
150.40.08 Gemi Yapım İşleri Bölümü
150.40.09 Denizcilik Bölümü
150.40.10 Eğlence Hizmetleri Bölümü
150.40.11 El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü
150.40.12 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
150.40.13 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü
150.40.14 Grafik ve Fotoğraf Bölümü
150.40.15 Gazetecilik Bölümü
150.40.16 Gıda Teknolojisi Bölümü
150.40.17 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
150.40.18 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü
150.40.19 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü
150.40.20 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü
150.40.21 İnşaat Teknolojisi Bölümü
150.40.22 Kimya Teknolojisi Bölümü
150.40.23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü
150.40.24 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
150.40.25 Makine Teknolojisi Bölümü
150.40.26 Matbaa Bölümü
150.40.27 Metal Teknolojisi Bölümü
150.40.28 Metalürji Bölümü
150.40.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
150.40.30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü
150.40.31 Plastik Teknolojisi Bölümü
150.40.32 Radyo Televizyon Bölümü
150.40.33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü
150.40.34 Sanat ve Tasarım Bölümü
150.40.35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
150.40.36 Tekstil Teknolojisi Bölümü
150.40.37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
150.40.38 Uçak Bakım Bölümü
150.40.39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
150.40.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
150.40.41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
150.40.42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü
150.40.43 Hayvan Sağlığı Bölümü
150.40.44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
150.40.45 Meteoroloji Bölümü
150.40.46 Tarım Teknolojileri Bölümü
150.40.47 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
150.40.99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümleri
150.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzemeleri
150.60 Tarım ve Hayvancılık Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.01 Bitkisel Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.01.01 Tohumlar
150.60.01.02 Fideler
150.60.01.03 Fidanlar
150.60.01.04 Aşı Kalemi
150.60.01.05 Meyve Çeliği
150.60.01.06 Çöğürler
150.60.01.07 Aşı Gözü
150.60.01.08 Amerikan Asma Çeliği
150.60.01.09 Aşılık Asma Kalemi
150.60.01.10 Zeytin Çeliği
150.60.01.11 Mantar Miseli
150.60.01.99 Diğerleri
150.60.02 Silaj Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.02.01 Silajlık Tahıl Bitkileri
150.60.02.02 Silajlık Yem Bitkileri
150.60.02.03 Silajlık Baklagiller
150.60.02.04 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
150.60.02.05 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
150.60.02.06 Silajlık Baklagil Hasılları
150.60.02.99 Diğerleri
150.60.03 Değişime Uğratılacak Bitkisel Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.03.01 Değişime Uğratılacak Tahıllar
150.60.03.02 Değişime Uğratılacak Endüstri Bitkileri
150.60.03.03 Değişime Uğratılacak Baklagiller
150.60.03.04 Değişime Uğratılacak Meyveler
150.60.03.05 Değişime Uğratılacak Süs Bitkileri
150.60.03.06 Değişime Uğratılacak Yem Bitkileri
150.60.03.99 Diğerleri
150.60.04 Sözleşmeli Tohum Üretiminde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.04.01 Sözleşmeli Tahıllar
150.60.04.02 Sözleşmeli Endüstri Bitkileri
150.60.04.03 Sözleşmeli Baklagiller
150.60.04.99 Diğerleri
150.60.05 Kendi Tohum Üretiminde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.05.01 Tahıllar
150.60.05.02 Baklagiller
150.60.05.03 Endüstri Bitkileri
150.60.05.04 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
150.60.05.05 Çayır-Mera Yem Bitkileri
150.60.05.06 Sebze (Çepelli Tohum)
150.60.05.07 Meyve (Tohum Üretimi İçin)
150.60.05.08 Fide (Ayıklanacak)
150.60.05.09 Fidan (Ayıklanacak)
150.60.05.10 Mantar Miseli
150.60.05.11 Süs Bitkileri (Çepelli Tohum)
150.60.05.99 Diğerleri
150.60.06 Ziraat Sanatları Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.06.01 Süt
150.60.06.02 Yoğurt
150.60.06.03 Krema
150.60.06.04 Ayçiçeği
150.60.06.05 Yağlık Zeytin
150.60.06.06 Antep Fıstığı (Kavrulmamış)
150.60.06.07 Kolza
150.60.06.08 Aspir
150.60.06.09 Üzüm
150.60.06.10 Soya
150.60.06.11 Çiğit
150.60.06.12 İncir
150.60.06.13 Konservelik Sebze-Meyve
150.60.06.14 Turşuluk Sebze-Meyve
150.60.06.15 Reçellik Meyve-Sebze
150.60.06.16 Marmelâtlık Meyve
150.60.06.17 Pekmezlik Meyve
150.60.06.18 Meyve Suyu İçin Meyve
150.60.06.19 Salçalık Domates
150.60.06.20 Salçalık Biber
150.60.06.21 Pul Biberlik Biber
150.60.06.22 Domates Suyu İçin Domates
150.60.06.23 Sofralık Zeytin (İşlenmemiş)
150.60.06.99 Diğerleri
150.60.07 Hayvancılık Üretiminde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.07.01 Damızlık Yumurta
150.60.07.02 Damızlık Balık Yumurtası
150.60.07.03 Çerçeveli Arı Kolonisi (Ana Arı Üretim İçin)
150.60.07.04 Sperma
150.60.07.05 Damızlık İpekböceği (Yumurta) Tohumu
150.60.07.99 Diğerleri
150.60.08 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Üretim İlk Madde Malzemeleri
150.60.08.01 Aşı Üretim İlk Maddeleri
150.60.08.02 Serum Üretim İlk Maddeleri
150.60.08.03 Antijen Üretim İlk Maddeleri
150.60.08.04 Mikrobiyal Bakteri Kültürü Üretim İlk Madde Malzemeleri
150.60.09 Biyolojik Mücadele Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.09.01 Faydalı Böcek
150.60.09.99 Diğerleri
150.60.10 Zirai Mücadele İlaçları Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.10.01 Fare Zehiri Üretim İlk Maddeleri
150.60.10.02 Ziray İlacı Üretim İlk Maddeleri
150.60.10.99 Diğerleri
150.60.11 El Sanatları Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.01 Konfeksiyon Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.02 El Dokuma Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.03 Makrome Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.04 Mefruşat Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.05 Halı-Kilim-Heybe ve Torba Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.06 Kuyumculuk Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.07 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.08 Mermercilik Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.11.99 Diğerleri
150.60.12 Basılı Yayınlar Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.12.01 Kağıt-Karton
150.60.12.02 Baskı Malzemleri
150.60.12.03 Mücellit ve Cilt Malzemeleri
150.60.12.04 Renk Süzümü ve Baskı Düzenleme Malzemleri
150.60.12.05 Dizgi Malzemleri
150.60.12.99 Diğer Basılı Yayın Malzemeleri
150.60.13 Görüntülü Yayınlar Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.13.01 Kasetler
150.60.13.02 Film CD ve DVD'ler
150.60.13.03 Müzik CD ve DVD'ler
150.60.13.04 Slayt, Fotoğraf, Film ve Malzemeleri
150.60.13.99 Diğer Görüntülü Yayın Malzemeleri
150.60.14 Atölye Kıymet Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.14.01 Atölye İlk Maddeleri
150.60.14.99 Diğerleri
150.60.15 Üretim Yardımcı İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.15.01 Yem İlk Maddeleri
150.60.15.99 Diğerleri
150.60.16 Diğer Tarım ve Hayvancılık Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150.60.16.01 Tuz
150.60.16.02 Şeker (Üretim İçin)
150.60.16.03 Maya
150.60.16.04 Melas
150.60.16.05 Deney Hayvanları
150.60.16.06 Kurs ve Eğitim Malzemesi
150.60.16.07 Ambalaj Malzemeleri
150.60.16.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Üretimine Yönelik İlk Madde ve Malzemeler
150.60.49 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
150.60.49.01 Basılı Yayın Üretimleri
150.60.49.02 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
150.60.49.99 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
150.70 Darphane İlk Madde ve Malzemeleri
150.70.01 Döküm Atölyesi
150.70.01.01 Altın
150.70.01.02 Gümüş
150.70.01.03 Adi Metal
150.70.02 Kalıp Atölyesi
150.70.02.01 Elektrolitik Bakır
150.70.02.02 Bronz
150.70.02.03 Tombak
150.70.03 Hadde Atölyesi
150.70.03.01 Altın
150.70.03.02 Gümüş
150.70.03.03 Adi Metal
150.70.03.05 Altın
150.70.04 Baskı Atölyesi
150.70.04.01 Altın
150.70.04.02 Gümüş
150.70.04.03 Adi Metal
150.70.04.06 Para Pulları
150.70.04.07 Tedavül Paralar
150.70.04.08 Hatıra Paralar
150.70.04.09 Cumhuriyet Altınları
150.70.04.10 Madalya ve Rozetler
150.70.05 Mine Galvano Atölyesi
150.70.05.01 Altın
150.70.05.02 Gümüş
150.70.05.03 Adi Metal
150.70.05.09 Para Setleri
150.70.05.11 Hatıra Paralar
150.70.05.12 Mühür ve Soğuk Damgalar
150.70.06 Kimya Atölyesi
150.70.06.01 Altın
150.70.06.02 Gümüş
150.70.06.03 Adi Metal
150.70.07 Mühür Atölyesi
150.70.07.03 Adi Metal
150.70.08 Bakım Onarım Atölyesi
150.70.09 Kıymetli Madenler Ambarı
150.70.09.01 Altın
150.70.09.02 Gümüş
150.70.09.03 Cumhuriyet Altınları
150.70.10 Sanat ve Pantograf
150.70.10.01 Sanat ve Pantograf Atölyesi
150.70.11 Matbaa
150.70.11.01 Kağıtlar
150.70.11.02 İlaç ve Malzemeler
150.70.11.03 Yardımcı Malzemeler
150.70.11.04 Temizlik Malzemeleri
150.70.11.05 Bakım Onarım Malzemeleri
150.70.11.06 Kırtasiye Malzemeleri
150.70.11.07 Elektrik Malzemeleri
150.70.11.99 Muhtelif Malzemeler
150.70.12 Baskı Atölyesi
150.70.12.01 İlk Maddeler
150.70.12.02 Ürünler
150.70.13 Kart Üretim Atölyesi
150.70.13.01 Beyaz Renkli Polikarbon ( 200 UHM)
150.70.13.02 Lazer Yapılabilen Şeffaf Polikarbon
150.70.13.03 Lazer Yapılamayan Polikarbon
150.70.13.04 Ürünler
150.70.14 Cilt Atölyesi
150.70.14.01 İlk Maddeler
150.70.14.02 Ürünler
150.70.15 Paket Atölyesi
150.70.15.01 İlk Maddeler
150.70.15.02 Ürünler
150.70.16 Kalıp Atölyesi
150.70.17 Mamül Ambarı
150.70.17.01 Ürünler
150.70.18 Pasaport Atölyesi
150.70.18.01 İlk Maddeler
150.70.50 Darphane Merkez Ambar
150.70.50.01 Giyim
150.70.50.02 İlk Maddeler
150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
150.99.01 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar
150.99.02 Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar
150.99.03 Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
150.99.04 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler
150.99.05 Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları
150.99.06 Meteoroloji Bilimi Tüketim Malzemeleri
150.99.07 Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar
150.99.08 Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar
150.99.09 Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınırlar
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI
151.03 Tarım ve Hayvancılık Üretimi
151.03.01 Tohum Üretimi
151.03.01.01 Buğday Tohumu
151.03.01.02 Arpa Tohumu
151.03.01.03 Çavdar Tohumu
151.03.01.04 Tritikale Tohumu
151.03.01.05 Yulaf Tohumu
151.03.01.06 Mısır Tohumu
151.03.01.07 Nohut Tohumu
151.03.01.08 Mercimek Tohumu
151.03.01.09 Fasulye Tohumu
151.03.01.10 Soya Fasulyesi Tohumu
151.03.01.11 Bakla Tohumu
151.03.01.12 Ayçiçek Tohumu
151.03.01.13 Pamuk Tohumu
151.03.01.14 Şeker Pancarı Tohumu
151.03.01.15 Patates Tohumu
151.03.01.16 Aspir Tohumu
151.03.01.17 Susam Tohumu
151.03.01.18 Çeltik Tohumu
151.03.01.19 Yer Fıstığı Tohumu
151.03.01.20 Kolza (Kanola) Tohumu
151.03.01.21 Sebze Tohumu
151.03.01.22 Meyve Tohumu
151.03.01.23 Mantar Miseli
151.03.01.24 Süs Bitkisi Tohumu
151.03.01.25 Korunga Tohumu
151.03.01.26 Fiğ Tohumu
151.03.01.27 Çayır Otu Tohumu
151.03.01.28 Çim Tohumu
151.03.01.29 Yonca Tohumu
151.03.01.30 Sudan Otu Tohumu
151.03.01.31 Üçgül Tohumu
151.03.01.32 Akdarı Tohumu
151.03.01.33 Sorgun Tohumu
151.03.01.34 Repko Tohumu
151.03.01.35 Hayvan Pancarı Tohumu
151.03.01.36 Yem Bezelyesi Tohumu
151.03.01.37 Haşhaş Tohumu
151.03.01.38 Şalgam Tohumu
151.03.01.39 Tütün Tohumu
151.03.01.40 Keten Tohumu
151.03.01.41 Şerbetçiotu Tohumu
151.03.01.42 Safran Tohumu
151.03.01.43 Kimyon Tohumu
151.03.01.44 Çemen Tohumu
151.03.01.45 Çörekotu Tohumu
151.03.01.46 Kişniş Tohumu
151.03.01.47 Kekik Tohumu
151.03.01.48 Anason Tohumu
151.03.01.49 Kapari Tohumu
151.03.01.50 Melisa Tohumu
151.03.01.51 Nane Tohumu
151.03.01.52 Adaçayı Tohumu
151.03.01.53 Salep Tohumu
151.03.01.54 Kuş Dili Tohumu
151.03.01.99 Diğer Tohumlar
151.03.02 Sözleşmeli Tohum Üretimi
151.03.02.01 Sözleşmeli Buğday Tohumu
151.03.02.02 Sözleşmeli Arpa Tohumu
151.03.02.03 Sözleşmeli Çavdar Tohumu
151.03.02.04 Sözleşmeli Tritikale Tohumu
151.03.02.05 Sözleşmeli Yulaf Tohumu
151.03.02.06 Sözleşmeli Mısır Tohumu
151.03.02.07 Sözleşmeli Nohut Tohumu
151.03.02.08 Sözleşmeli Mercimek Tohumu
151.03.02.09 Sözleşmeli Fasulye Tohumu
151.03.02.10 Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu
151.03.02.11 Sözleşmeli Bakla Tohumu
151.03.02.12 Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu
151.03.02.13 Sözleşmeli Pamuk Tohumu
151.03.02.14 Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu
151.03.02.15 Sözleşmeli Patates Tohumu
151.03.02.16 Sözleşmeli Aspir Tohumu
151.03.02.17 Sözleşmeli Susam Tohumu
151.03.02.18 Sözleşmeli Çeltik Tohumu
151.03.02.19 Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu
151.03.02.20 Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
151.03.02.21 Sözleşmeli Sebze Tohumu
151.03.02.22 Sözleşmeli Meyve Tohumu
151.03.02.23 Sözleşmeli Mantar Miseli
151.03.02.24 Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu
151.03.02.25 Sözleşmeli Korunga Tohumu
151.03.02.26 Sözleşmeli Fiğ Tohumu
151.03.02.27 Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu
151.03.02.28 Sözleşmeli Çim Tohumu
151.03.02.29 Sözleşmeli Yonca Tohumu
151.03.02.30 Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu
151.03.02.31 Sözleşmeli Üçgül Tohumu
151.03.02.32 Sözleşmeli Akdarı Tohumu
151.03.02.33 Sözleşmeli Sorgun Tohumu
151.03.02.34 Sözleşmeli Repko Tohumu
151.03.02.35 Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu
151.03.02.36 Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu
151.03.02.37 Sözleşmeli Haşhaş Tohumu
151.03.02.38 Sözleşmeli Şalgam Tohumu
151.03.02.39 Sözleşmeli Tütün Tohumu
151.03.02.40 Sözleşmeli Keten Tohumu
151.03.02.41 Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu
151.03.02.42 Sözleşmeli Safran Tohumu
151.03.02.43 Sözleşmeli Kimyon Tohumu
151.03.02.44 Sözleşmeli Çemen Tohumu
151.03.02.45 Sözleşmeli Çörekotu Tohumu
151.03.02.46 Sözleşmeli Kişniş Tohumu
151.03.02.47 Sözleşmeli Kekik Tohumu
151.03.02.48 Sözleşmeli Anason Tohumu
151.03.02.49 Sözleşmeli Kapari Tohumu
151.03.02.50 Sözleşmeli Melisa Tohumu
151.03.02.51 Sözleşmeli Nane Tohumu
151.03.02.52 Sözleşmeli Adaçayı Tohumu
151.03.02.53 Sözleşmeli Salep Tohumu
151.03.02.54 Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu
151.03.02.99 Sözleşmeli Diğer Tohumlar
151.03.03 Tahıl Üretimi
151.03.03.01 Buğday
151.03.03.02 Arpa
151.03.03.03 Çavdar
151.03.03.04 Tritikale
151.03.03.05 Yulaf
151.03.03.06 Koçanlı Mısır
151.03.03.07 Çeltik
151.03.03.08 Akdarı
151.03.03.99 Diğer Tahıllar
151.03.04 Baklagiller Üretimi
151.03.04.01 Nohut
151.03.04.02 Mercimek (Çepelli)
151.03.04.03 Fasulye
151.03.04.04 Bakla
151.03.04.99 Diğer Baklagiller
151.03.05 Endüstri Bitkileri Üretimi
151.03.05.01 Soya
151.03.05.02 Ayçiçek
151.03.05.03 Kütlü Pamuk
151.03.05.04 Şeker Pancarı
151.03.05.05 Patates
151.03.05.06 Aspir
151.03.05.07 Susam
151.03.05.08 Yer Fıstığı
151.03.05.09 Kolza (Kanola)
151.03.05.10 Tütün
151.03.05.11 Zeytin
151.03.05.12 Keten
151.03.05.13 Haşhaş
151.03.05.14 Şerbetçiotu
151.03.05.15 Şalgam
151.03.05.16 Yer Bademi
151.03.05.99 Diğer Endüstri Bitkileri
151.03.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi
151.03.06.01 Kimyon
151.03.06.02 Kekik
151.03.06.03 Çemen
151.03.06.04 Kişniş
151.03.06.05 Çörekotu
151.03.06.06 Safran
151.03.06.07 Anason
151.03.06.08 Kapari
151.03.06.09 Melisa
151.03.06.10 Nane
151.03.06.11 Adaçayı
151.03.06.12 Salep
151.03.06.13 Kuş Dili
151.03.06.14 Biberiye
151.03.06.15 Ekinezya
151.03.06.16 Ihlamur
151.03.06.17 Lavanta
151.03.06.18 Limon Çimi
151.03.06.19 Mayıs Papatyası
151.03.06.20 Rezene
151.03.06.21 Papatya
151.03.06.99 Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi
151.03.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri Üretimi
151.03.07.01 Korunga
151.03.07.02 Fiğ
151.03.07.03 Çayır Otu
151.03.07.04 Çim
151.03.07.05 Yonca
151.03.07.06 Sudan Otu
151.03.07.07 Üçgül
151.03.07.08 Akdarı
151.03.07.09 Sorgun
151.03.07.10 Repko
151.03.07.11 Hayvan Pancarı
151.03.07.12 Yem Bezelyesi
151.03.07.13 Mürdümük
151.03.07.14 Arı Otu
151.03.07.15 Silaj ve Hasıllar
151.03.07.99 Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri Üretimi
151.03.08 Fide ve Fidan Üretimi
151.03.08.01 Fide
151.03.08.02 Fidan
151.03.08.03 Çelik
151.03.08.04 Çöğür
151.03.08.05 Aşı Kalemi
151.03.08.06 Aşı Gözü
151.03.08.99 Diğer Fide ve Fidan Üretimi
151.03.09 Sebzecilik Üretimi
151.03.09.01 Bakla
151.03.09.02 Bamya
151.03.09.03 Bezelye
151.03.09.04 Biber
151.03.09.05 Börülce
151.03.09.06 Brokoli
151.03.09.07 Brüksel Lahanası
151.03.09.08 Dereotu
151.03.09.09 Domates
151.03.09.10 Enginar
151.03.09.11 Fasulye
151.03.09.12 Güvey Feneri
151.03.09.13 Havuç
151.03.09.14 Hıyar
151.03.09.15 Ispanak
151.03.09.16 Kabak
151.03.09.17 Karnabahar
151.03.09.18 Kereviz
151.03.09.19 Lahana
151.03.09.20 Mantar
151.03.09.21 Marul
151.03.09.22 Maydanoz
151.03.09.23 Patates
151.03.09.24 Patlıcan
151.03.09.25 Pazı
151.03.09.26 Pırasa
151.03.09.27 Roka
151.03.09.28 Sarımsak
151.03.09.29 Semiz Otu
151.03.09.30 Soğan
151.03.09.31 Şalgam
151.03.09.32 Tere
151.03.09.33 Turp
151.03.09.99 Diğer Sebzecilik Üretimi
151.03.10 Meyvecilik Üretimi
151.03.10.01 Ahududu
151.03.10.02 Alıç
151.03.10.03 Armut
151.03.10.04 Ayva
151.03.10.05 Badem
151.03.10.06 Böğürtlen
151.03.10.07 Çilek
151.03.10.08 Dut
151.03.10.09 Elma
151.03.10.10 Erik
151.03.10.11 Greyfurt
151.03.10.12 Hunnap
151.03.10.13 Karpuz
151.03.10.14 Kavun
151.03.10.15 Kayısı
151.03.10.16 Kestane
151.03.10.17 Kızılcık
151.03.10.18 Kiraz
151.03.10.19 Kivi
151.03.10.20 Kuşburnu
151.03.10.21 Limon
151.03.10.22 Mandalina
151.03.10.23 Mandarin
151.03.10.24 Muşmula
151.03.10.25 Nar
151.03.10.26 Portakal
151.03.10.27 Şeftali
151.03.10.28 Trabzon Hurması
151.03.10.29 Vişne
151.03.10.30 Yaban Mersini
151.03.10.99 Diğer Meyvecilik Üretimi
151.03.11 Süs Bitkileri Üretimi
151.03.11.01 Agapanthus
151.03.11.02 Frezya
151.03.11.03 Gerbera
151.03.11.04 Glayöl
151.03.11.05 Gül
151.03.11.06 Karanfil
151.03.11.07 Katır Tırnağı
151.03.11.08 Manolya
151.03.11.09 Saksılı İris Bitkisi
151.03.11.10 Saksılı Lilium
151.03.11.11 Saksılı Şakayık
151.03.11.12 Stariliçe
151.03.11.13 Zambak
151.03.11.99 Diğer Süs Bitkileri
151.03.12 Ziraat Sanatları Üretimi
151.03.12.01 Yoğurt
151.03.12.02 Krema
151.03.12.03 Peynir
151.03.12.04 Tereyağı
151.03.12.05 İncir Ezmesi
151.03.12.06 İncir Lokumu
151.03.12.07 Bitkisel Yağ
151.03.12.08 Sofralık Zeytin
151.03.12.09 Kavrulmuş Fıstık
151.03.12.10 Konserve
151.03.12.11 Turşu
151.03.12.12 Reçel
151.03.12.13 Marmelat
151.03.12.14 Pekmez
151.03.12.15 Meyve Suyu
151.03.12.16 Domates Salçası
151.03.12.17 Biber Salçası
151.03.12.18 Kuru Üzüm
151.03.12.19 Kuru Kayısı
151.03.12.20 Kuru İncir
151.03.12.21 Kara Böcü
151.03.12.22 Pul Biber
151.03.12.23 Domates Suyu
151.03.12.24 Sabun
151.03.12.99 Diğer Ziraat Sanatları Üretimi
151.03.13 Silaj ve Hasıllar
151.03.13.01 Silajlık Tahıl Bitkileri
151.03.13.02 Silajlık Yem Bitkileri
151.03.13.03 Silajlık Baklagiller
151.03.13.04 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
151.03.13.05 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
151.03.13.06 Silajlık Baklagil Hasılları
151.03.13.99 Diğer Silaj ve Hasıllar
151.03.14 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Üretimi
151.03.14.01 Aşı Üretimi
151.03.14.02 Serum Üretimi
151.03.14.03 Antijen Üretimi
151.03.14.04 Mikrobiyal Bakteri Kültürü Üretimi
151.03.15 Biyolojik Mücadele Üretimi
151.03.15.01 Faydalı Böcek
151.03.15.99 Diğer Biyolojik Mücadele Üretimi
151.03.16 Mücadele İlaç Üretimi
151.03.16.01 Ziray İlacı
151.03.16.02 Zehirli Buğday
151.03.16.99 Diğer Mücadele İlaç Üretimi
151.03.17 Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
151.03.17.01 Tahıl Tali Ürünleri
151.03.17.02 Tohum Üretim ve Değişime Tabi Mahsullere Ait Sellektör Altı Ürünler
151.03.17.03 Endüstri Bitkileri Tali Ürünleri
151.03.17.04 Park-Ağaç Üretimine Ait Tali Ürünler
151.03.17.05 Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları
151.03.17.06 Hayvancılık Tali Ürünleri
151.03.17.08 Budama ve Yenileme Artıkları
151.03.17.09 El Sanatları Üretim Artıkları
151.03.17.10 Basılı Yayın Üretim Artıkları
151.03.17.11 Görüntülü Yayın Üretim Artıkları
151.03.17.99 Diğer Tali Ürünler
151.03.27 Bağcılık
151.03.27.01 Üzüm
151.03.27.02 Bağ Yaprağı
151.03.27.99 Diğer Bağcılık Ürünleri
151.03.28 Fındık
151.03.28.01 Fındık
151.03.29 Antep Fıstığı
151.03.29.01 Antep Fıstığı
151.03.30 Ceviz
151.03.30.01 Ceviz
151.03.31 İncir
151.03.31.01 İncir
151.03.32 Sığırcılık
151.03.32.01 Buzağı
151.03.32.02 Çağ Farkı
151.03.32.03 İnek Sütü
151.03.32.04 Damızlık Sığır
151.03.32.05 Kasaplık Sığır
151.03.32.06 Sığır Gübresi
151.03.32.07 Sığır Derisi
151.03.32.08 Sığır Sakatatı
151.03.33 Mandacılık
151.03.33.01 Malak
151.03.33.02 Çağ Farkı
151.03.33.03 Manda Sütü
151.03.33.04 Damızlık Manda
151.03.33.05 Kasaplık Manda
151.03.33.06 Manda Gübresi
151.03.33.07 Manda Derisi
151.03.33.08 Manda Sakatatı
151.03.34 Koyunculuk
151.03.34.01 Kuzu
151.03.34.02 Çağ Farkı
151.03.34.03 Koyun Sütü
151.03.34.04 Yapağı
151.03.34.05 Damızlık Koyun
151.03.34.06 Kasaplık Koyun
151.03.34.07 Koyun Gübresi
151.03.34.08 Koyun Derisi
151.03.34.09 Koyun Sakatatı
151.03.35 Keçicilik
151.03.35.01 Oğlak
151.03.35.02 Çağ Farkı
151.03.35.03 Keçi Sütü
151.03.35.04 Tiftik
151.03.35.05 Keçi Kılı
151.03.35.06 Damızlık Keçi
151.03.35.07 Kasaplık Keçi
151.03.35.08 Keçi Gübresi
151.03.35.09 Keçi Derisi
151.03.35.10 Keçi Sakatatı
151.03.36 Tavukçuluk
151.03.36.01 Civciv
151.03.36.02 Çağ Farkı
151.03.36.03 Tavuk Yumurtası
151.03.36.04 Damızlık Tavuk
151.03.36.05 Kasaplık Tavuk
151.03.36.06 Tavuk Gübresi
151.03.37 Tavşancılık
151.03.37.01 Yavru Tavşan
151.03.37.02 Çağ Farkı
151.03.37.03 Damızlık Tavşan
151.03.37.04 Kasaplık Tavşan
151.03.37.05 Tavşan Derisi
151.03.37.06 Tavşan Gübresi
151.03.38 Balıkçılık
151.03.38.01 Yavru Balık
151.03.38.02 Çağ Farkı
151.03.38.03 Sofralık Balık
151.03.38.04 Balık Yumurtası
151.03.38.05 Damızlık Balık
151.03.39 Arıcılık
151.03.39.01 Ana Arı
151.03.39.02 Oğul Arı
151.03.39.03 Bal
151.03.39.04 Arı Sütü
151.03.39.05 Polen
151.03.39.06 Bal Mumu
151.03.40 Ördekçilik
151.03.40.01 Civciv
151.03.40.02 Çağ Farkı
151.03.40.03 Ördek Yumurtası
151.03.40.04 Damızlık Ördek
151.03.40.05 Kasaplık Ördek
151.03.40.06 Ördek Gübresi
151.03.41 Hindicilik
151.03.41.01 Palaz
151.03.41.02 Çağ Farkı
151.03.41.03 Hindi Yumurtası
151.03.41.04 Damızlık Hindi
151.03.41.05 Kasaplık Hindi
151.03.41.06 Hindi Gübresi
151.03.42 İpekböcekçiliği
151.03.42.01 Koza
151.03.43 Deve Kuşculuğu
151.03.43.01 Deve Kuşu Civcivi
151.03.43.02 Çağ Farkı
151.03.43.03 Deve Kuşu Yumurtası
151.03.43.04 Damızlık Deve Kuşu
151.03.43.05 Kasaplık Deve Kuşu
151.03.43.06 Deve Kuşu Gübresi
151.03.43.07 Deve Kuşu Derisi
151.03.43.08 Deve Kuşu Tüyü
151.03.43.09 Deve Kuşu Sakatatı
151.03.44 Bıldırcıncılık
151.03.44.01 Bıldırcın Civcivi
151.03.44.02 Çağ Farkı
151.03.44.03 Bıldırcın Yumurtası
151.03.44.04 Damızlık Bıldırcın
151.03.44.05 Kasaplık Bıldırcın
151.03.44.06 Bıldırcın Gübresi
151.03.45 Keklikçilik
151.03.45.01 Keklik Civcivi
151.03.45.02 Çağ Farkı
151.03.45.03 Keklik Yumurtası
151.03.45.04 Damızlık Keklik
151.03.45.05 Kasaplık Keklik
151.03.45.06 Keklik Gübresi
151.03.46 Sperma
151.03.46.01 Sperma
151.03.47 Deney Hayvanları
151.03.47.01 Deney Hayvanları Ürünleri
151.03.47.02 Deney Hayvanları
151.03.47.99 Diğer Deney Hayvanları
151.03.48 El Sanatları Eğitim Mamulleri
151.03.48.01 Konfeksiyon Mamulleri
151.03.48.02 El Dokuma Mamulleri
151.03.48.03 Makrome Mamulleri
151.03.48.04 Mefruşat Mamulleri
151.03.48.05 Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
151.03.48.06 Kuyumculuk Mamulleri
151.03.48.07 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
151.03.48.08 Mermercilik Mamulleri
151.03.48.99 Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
151.03.49 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
151.03.49.01 Basılı Yayın Üretimleri
151.03.49.02 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
151.03.49.99 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
151.03.51 Sülüncülük
151.03.51.01 Sülün Civcivi
151.03.51.02 Çağ Farkı
151.03.51.03 Sülün Yumurtası
151.03.51.04 Damızlık Sülün
151.03.51.05 Kasaplık Sülün
151.03.90 Üretime İlişkin Devreden Giderler
151.03.90.01 Buğday Ekimi
151.03.90.02 Arpa Ekimi
151.03.90.03 Çavdar Ekimi
151.03.90.04 Tritikale Ekimi
151.03.90.05 Yulaf Ekimi
151.03.90.06 Nohut Ekimi
151.03.90.07 Mercimek Ekimi
151.03.90.08 Kolza (Kanola) Ekimi
151.03.90.09 Haşhaş Ekimi
151.03.90.10 Fiğ Ekimi
151.03.90.11 Repko Ekimi
151.03.90.12 Aspir Ekimi
151.03.90.99 Diğer Üretime İlişkin Devreden Giderler
151.03.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Üretimi
151.03.99.01 Atölye
151.03.99.02 Traktör
151.03.99.03 Biçerdöver
151.03.99.04 Motorlu Nakil Vasıtaları
151.03.99.05 Kuvvet Santralı
151.03.99.06 Derin Kuyular
151.03.99.07 İş Makineleri
151.03.99.08 Çırçırlama
151.03.99.09 Tohum Temizleme
151.03.99.10 Soğuk Hava Deposu
151.03.99.99 Diğer Hizmet Üretimi
151.04 Mesleki Eğitim Mamulleri Üretimi
151.04.01 Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü
151.04.02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
151.04.03 Bahçecilik Bölümü
151.04.04 Bilişim Teknolojileri Bölümü
151.04.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü
151.04.06 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
151.04.07 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
151.04.08 Gemi Yapım İşleri Bölümü
151.04.09 Denizcilik Bölümü
151.04.10 Eğlence Hizmetleri Bölümü
151.04.11 El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü
151.04.12 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
151.04.13 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü
151.04.14 Grafik ve Fotoğraf Bölümü
151.04.15 Gazetecilik Bölümü
151.04.16 Gıda Teknolojisi Bölümü
151.04.17 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
151.04.18 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü
151.04.19 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü
151.04.20 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü
151.04.21 İnşaat Teknolojisi Bölümü
151.04.22 Kimya Teknolojisi Bölümü
151.04.23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü
151.04.24 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
151.04.25 Makine Teknolojisi Bölümü
151.04.26 Matbaa Bölümü
151.04.27 Metal Teknolojisi Bölümü
151.04.28 Metalürji Bölümü
151.04.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
151.04.30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü
151.04.31 Plastik Teknolojisi Bölümü
151.04.32 Radyo Televizyon Bölümü
151.04.33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü
151.04.34 Sanat ve Tasarım Bölümü
151.04.35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
151.04.36 Tekstil Teknolojisi Bölümü
151.04.37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
151.04.38 Uçak Bakım Bölümü
151.04.39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
151.04.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
151.04.41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
151.04.42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü
151.04.43 Hayvan Sağlığı Bölümü
151.04.44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
151.04.45 Meteoroloji Bölümü
151.04.46 Tarım Teknolojileri Bölümü
151.04.47 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
151.04.99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü
151.06 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
151.70 Darphane Yarı Mamulleri
151.70.01 Darphane
151.70.02 Matbaa
151.99 Diğer Yarı Mamul Üretimleri
152 MAMULLER HESABI
152.03 Tarım ve Hayvancılık Mamulleri
152.03.01 Tohum Üretimi
152.03.01.01 Buğday Tohumu
152.03.01.02 Arpa Tohumu
152.03.01.03 Çavdar Tohumu
152.03.01.04 Tritikale Tohumu
152.03.01.05 Yulaf Tohumu
152.03.01.06 Mısır Tohumu
152.03.01.07 Nohut Tohumu
152.03.01.08 Mercimek Tohumu
152.03.01.09 Fasulye Tohumu
152.03.01.10 Soya Fasulyesi Tohumu
152.03.01.11 Bakla Tohumu
152.03.01.12 Ayçiçek Tohumu
152.03.01.13 Pamuk Tohumu
152.03.01.14 Şeker Pancarı Tohumu
152.03.01.15 Patates Tohumu
152.03.01.16 Aspir Tohumu
152.03.01.17 Susam Tohumu
152.03.01.18 Çeltik Tohumu
152.03.01.19 Yer Fıstığı Tohumu
152.03.01.20 Kolza (Kanola) Tohumu
152.03.01.21 Sebze Tohumu
152.03.01.22 Meyve Tohumu
152.03.01.23 Mantar Miseli
152.03.01.24 Süs Bitkisi Tohumu
152.03.01.25 Korunga Tohumu
152.03.01.26 Fiğ Tohumu
152.03.01.27 Çayır Otu Tohumu
152.03.01.28 Çim Tohumu
152.03.01.29 Yonca Tohumu
152.03.01.30 Sudan Otu Tohumu
152.03.01.31 Üçgül Tohumu
152.03.01.32 Akdarı Tohumu
152.03.01.33 Sorgun Tohumu
152.03.01.34 Repko Tohumu
152.03.01.35 Hayvan Pancarı Tohumu
152.03.01.36 Yem Bezelyesi Tohumu
152.03.01.37 Haşhaş Tohumu
152.03.01.38 Şalgam Tohumu
152.03.01.39 Tütün Tohumu
152.03.01.40 Keten Tohumu
152.03.01.41 Şerbetçiotu Tohumu
152.03.01.42 Safran Tohumu
152.03.01.43 Kimyon Tohumu
152.03.01.44 Çemen Tohumu
152.03.01.45 Çörekotu Tohumu
152.03.01.46 Kişniş Tohumu
152.03.01.47 Kekik Tohumu
152.03.01.48 Anason Tohumu
152.03.01.49 Kapari Tohumu
152.03.01.50 Melisa Tohumu
152.03.01.51 Nane Tohumu
152.03.01.52 Adaçayı Tohumu
152.03.01.53 Salep Tohumu
152.03.01.54 Kuş Dili Tohumu
152.03.01.99 Diğer Tohumlar
152.03.02 Tohum (Sözleşmeli Üretim)
152.03.02.01 Sözleşmeli Buğday Tohumu
152.03.02.02 Sözleşmeli Arpa Tohumu
152.03.02.03 Sözleşmeli Çavdar Tohumu
152.03.02.04 Sözleşmeli Tritikale Tohumu
152.03.02.05 Sözleşmeli Yulaf Tohumu
152.03.02.06 Sözleşmeli Mısır Tohumu
152.03.02.07 Sözleşmeli Nohut Tohumu
152.03.02.08 Sözleşmeli Mercimek Tohumu
152.03.02.09 Sözleşmeli Fasulye Tohumu
152.03.02.10 Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu
152.03.02.11 Sözleşmeli Bakla Tohumu
152.03.02.12 Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu
152.03.02.13 Sözleşmeli Pamuk Tohumu
152.03.02.14 Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu
152.03.02.15 Sözleşmeli Patates Tohumu
152.03.02.16 Sözleşmeli Aspir Tohumu
152.03.02.17 Sözleşmeli Susam Tohumu
152.03.02.18 Sözleşmeli Çeltik Tohumu
152.03.02.19 Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu
152.03.02.20 Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
152.03.02.21 Sözleşmeli Sebze Tohumu
152.03.02.22 Sözleşmeli Meyve Tohumu
152.03.02.23 Sözleşmeli Mantar Miseli
152.03.02.24 Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu
152.03.02.25 Sözleşmeli Korunga Tohumu
152.03.02.26 Sözleşmeli Fiğ Tohumu
152.03.02.27 Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu
152.03.02.28 Sözleşmeli Çim Tohumu
152.03.02.29 Sözleşmeli Yonca Tohumu
152.03.02.30 Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu
152.03.02.31 Sözleşmeli Üçgül Tohumu
152.03.02.32 Sözleşmeli Akdarı Tohumu
152.03.02.33 Sözleşmeli Sorgun Tohumu
152.03.02.34 Sözleşmeli Repko Tohumu
152.03.02.35 Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu
152.03.02.36 Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu
152.03.02.37 Sözleşmeli Haşhaş Tohumu
152.03.02.38 Sözleşmeli Şalgam Tohumu
152.03.02.39 Sözleşmeli Tütün Tohumu
152.03.02.40 Sözleşmeli Keten Tohumu
152.03.02.41 Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu
152.03.02.42 Sözleşmeli Safran Tohumu
152.03.02.43 Sözleşmeli Kimyon Tohumu
152.03.02.44 Sözleşmeli Çemen Tohumu
152.03.02.45 Sözleşmeli Çörekotu Tohumu
152.03.02.46 Sözleşmeli Kişniş Tohumu
152.03.02.47 Sözleşmeli Kekik Tohumu
152.03.02.48 Sözleşmeli Anason Tohumu
152.03.02.49 Sözleşmeli Kapari Tohumu
152.03.02.50 Sözleşmeli Melisa Tohumu
152.03.02.51 Sözleşmeli Nane Tohumu
152.03.02.52 Sözleşmeli Adaçayı Tohumu
152.03.02.53 Sözleşmeli Salep Tohumu
152.03.02.54 Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu
152.03.02.99 Sözleşmeli Diğer Tohumlar
152.03.03 Tahıllar
152.03.03.01 Buğday
152.03.03.02 Arpa
152.03.03.03 Çavdar
152.03.03.04 Tritikale
152.03.03.05 Yulaf
152.03.03.06 Koçanlı Mısır
152.03.03.07 Çeltik
152.03.03.08 Akdarı
152.03.03.99 Diğer Tahıllar
152.03.04 Baklagiller
152.03.04.01 Nohut
152.03.04.02 Mercimek (Çepelli)
152.03.04.03 Fasulye
152.03.04.04 Bakla
152.03.04.99 Diğer Baklagiller
152.03.05 Endüstri Bitkileri
152.03.05.01 Soya
152.03.05.02 Ayçiçek
152.03.05.03 Kütlü Pamuk
152.03.05.04 Şeker Pancarı
152.03.05.05 Patates
152.03.05.06 Aspir
152.03.05.07 Susam
152.03.05.08 Yer Fıstığı
152.03.05.09 Kolza (Kanola)
152.03.05.10 Tütün
152.03.05.11 Zeytin
152.03.05.12 Keten
152.03.05.13 Haşhaş
152.03.05.14 Şerbetçiotu
152.03.05.15 Şalgam
152.03.05.16 Yer Bademi
152.03.05.99 Diğer Endüstri Bitkileri
152.03.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
152.03.06.01 Kimyon
152.03.06.02 Kekik
152.03.06.03 Çemen
152.03.06.04 Kişniş
152.03.06.05 Çörekotu
152.03.06.06 Safran
152.03.06.07 Anason
152.03.06.08 Kapari
152.03.06.09 Melisa
152.03.06.10 Nane
152.03.06.11 Adaçayı
152.03.06.12 Salep
152.03.06.13 Kuş Dili
152.03.06.14 Biberiye
152.03.06.15 Ekinezya
152.03.06.16 Ihlamur
152.03.06.17 Lavanta
152.03.06.18 Limon Çimi
152.03.06.19 Mayıs Papatyası
152.03.06.20 Rezene
152.03.06.21 Papatya
152.03.06.99 Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
152.03.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri
152.03.07.01 Korunga
152.03.07.02 Fiğ
152.03.07.03 Çayır Otu
152.03.07.04 Çim
152.03.07.05 Yonca
152.03.07.06 Sudan Otu
152.03.07.07 Üçgül
152.03.07.08 Akdarı
152.03.07.09 Sorgun
152.03.07.10 Repko
152.03.07.11 Hayvan Pancarı
152.03.07.12 Yem Bezelyesi
152.03.07.13 Mürdümük
152.03.07.14 Arı Otu
152.03.07.15 Silaj ve Hasıllar
152.03.07.99 Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri
152.03.08 Fide ve Fidan
152.03.08.01 Fide
152.03.08.02 Fidan
152.03.08.03 Çelik
152.03.08.04 Çöğür
152.03.08.05 Aşı Kalemi
152.03.08.06 Aşı Gözü
152.03.08.99 Diğer Fide ve Fidanlar
152.03.09 Sebzecilik
152.03.09.01 Bakla
152.03.09.02 Bamya
152.03.09.03 Bezelye
152.03.09.04 Biber
152.03.09.05 Börülce
152.03.09.06 Brokoli
152.03.09.07 Brüksel Lahanası
152.03.09.08 Dereotu
152.03.09.09 Domates
152.03.09.10 Enginar
152.03.09.11 Fasulye
152.03.09.12 Güvey Feneri
152.03.09.13 Havuç
152.03.09.14 Hıyar
152.03.09.15 Ispanak
152.03.09.16 Kabak
152.03.09.17 Karnabahar
152.03.09.18 Kereviz
152.03.09.19 Lahana
152.03.09.20 Mantar
152.03.09.21 Marul
152.03.09.22 Maydanoz
152.03.09.23 Patates
152.03.09.24 Patlıcan
152.03.09.25 Pazı
152.03.09.26 Pırasa
152.03.09.27 Roka
152.03.09.28 Sarımsak
152.03.09.29 Semiz Otu
152.03.09.30 Soğan
152.03.09.31 Şalgam
152.03.09.32 Tere
152.03.09.33 Turp
152.03.09.99 Diğer Sebzeler
152.03.10 Meyvecilik
152.03.10.01 Ahududu
152.03.10.02 Alıç
152.03.10.03 Armut
152.03.10.04 Ayva
152.03.10.05 Badem
152.03.10.06 Böğürtlen
152.03.10.07 Çilek
152.03.10.08 Dut
152.03.10.09 Elma
152.03.10.10 Erik
152.03.10.11 Greyfurt
152.03.10.12 Hunnap
152.03.10.13 Karpuz
152.03.10.14 Kavun
152.03.10.15 Kayısı
152.03.10.16 Kestane
152.03.10.17 Kızılcık
152.03.10.18 Kiraz
152.03.10.19 Kivi
152.03.10.20 Kuşburnu
152.03.10.21 Limon
152.03.10.22 Mandalina
152.03.10.23 Mandarin
152.03.10.24 Muşmula
152.03.10.25 Nar
152.03.10.26 Portakal
152.03.10.27 Şeftali
152.03.10.28 Trabzon Hurması
152.03.10.29 Vişne
152.03.10.30 Yaban Mersini
152.03.10.99 Diğer Meyveler
152.03.11 Süs Bitkileri
152.03.11.01 Agapanthus
152.03.11.02 Frezya
152.03.11.03 Gerbera
152.03.11.04 Glayöl
152.03.11.05 Gül
152.03.11.06 Karanfil
152.03.11.07 Katır Tırnağı
152.03.11.08 Manolya
152.03.11.09 Saksılı İris Bitkisi
152.03.11.10 Saksılı Lilium
152.03.11.11 Saksılı Şakayık
152.03.11.12 Stariliçe
152.03.11.13 Zambak
152.03.11.99 Diğer Süs Bitkileri
152.03.12 Ziraat Sanatları Üretimi
152.03.12.01 Yoğurt
152.03.12.02 Krema
152.03.12.03 Peynir
152.03.12.04 Tereyağı
152.03.12.05 İncir Ezmesi
152.03.12.06 İncir Lokumu
152.03.12.07 Bitkisel Yağ
152.03.12.08 Sofralık Zeytin
152.03.12.09 Kavrulmuş Fıstık
152.03.12.10 Konserve
152.03.12.11 Turşu
152.03.12.12 Reçel
152.03.12.13 Marmelat
152.03.12.14 Pekmez
152.03.12.15 Meyve Suyu
152.03.12.16 Domates Salçası
152.03.12.17 Biber Salçası
152.03.12.18 Kuru Üzüm
152.03.12.19 Kuru Kayısı
152.03.12.20 Kuru İncir
152.03.12.21 Kara Böcü
152.03.12.22 Pul Biber
152.03.12.23 Domates Suyu
152.03.12.24 Sabun
152.03.12.99 Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri
152.03.13 Silaj ve Hasıllar
152.03.13.01 Silajlık Tahıl Bitkileri
152.03.13.01.03 İnek Sütü
152.03.13.02 Silajlık Yem Bitkileri
152.03.13.03 Silajlık Baklagiller
152.03.13.03.03 Koyun Sütü
152.03.13.03.04 Yapağı
152.03.13.04 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
152.03.13.04.03 Keçi Sütü
152.03.13.04.04 Tiftik
152.03.13.04.05 Keçi Kılı
152.03.13.05 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
152.03.13.06 Slajlık Baklagil Hasılları
152.03.13.08 Arıcılık
152.03.13.08.03 Bal
152.03.13.08.04 Arı Sütü
152.03.13.08.05 Polen
152.03.13.09 Ördekçilik
152.03.13.09.03 Ördek Yumurtası
152.03.13.10 Hindicilik
152.03.13.10.03 Hindi Yumurtası
152.03.13.11 İpekböcekçiliği
152.03.13.11.01 Koza
152.03.13.12 Deve Kuşculuğu
152.03.13.12.03 Deve Kuşu Yumurtası
152.03.13.13 Bıldırcıncılık
152.03.13.13.03 Bıldırcın Yumurtası
152.03.13.14 Keklikçilik
152.03.13.14.03 Keklik Yumurtası
152.03.13.15 Sperma
152.03.13.99 Diğer Silaj ve Hasıllar
152.03.14 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Üretimi
152.03.14.01 Aşı
152.03.14.02 Serum
152.03.14.03 Antijen
152.03.14.04 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
152.03.15 Biyolojik Mücadele Üretimi
152.03.15.01 Faydalı Böcek
152.03.15.99 Diğer Biyolojik Mücadele Ürünleri
152.03.16 Mücadele İlaç Üretimi
152.03.16.01 Ziray İlacı
152.03.16.02 Zehirli Buğday
152.03.16.99 Diğer Mücadele İlaçları
152.03.17 Tali Ürünler
152.03.26 Deney Hayvanları Üretimi
152.03.26.01 Deney Hayvanları Ürünleri
152.03.27 Bağcılık
152.03.27.01 Üzüm
152.03.27.02 Bağ Yaprağı
152.03.27.99 Diğer Bağcılık Ürünleri
152.03.28 Fındık
152.03.28.01 Fındık
152.03.29 Antep Fıstığı
152.03.29.01 Antep Fıstığı
152.03.30 Ceviz
152.03.30.01 Ceviz
152.03.31 İncir
152.03.31.01 İncir
152.03.32 Sığırcılık
152.03.32.01 Buzağı
152.03.32.02 Çağ Farkı
152.03.32.03 İnek Sütü
152.03.32.04 Damızlık Sığır
152.03.32.05 Kasaplık Sığır
152.03.32.06 Sığır Gübresi
152.03.32.07 Sığır Derisi
152.03.32.08 Sığır Sakatatı
152.03.33 Mandacılık
152.03.33.01 Malak
152.03.33.02 Çağ Farkı
152.03.33.03 Manda Sütü
152.03.33.04 Damızlık Manda
152.03.33.05 Kasaplık Manda
152.03.33.06 Manda Gübresi
152.03.33.07 Manda Derisi
152.03.33.08 Manda Sakatatı
152.03.34 Koyunculuk
152.03.34.01 Kuzu
152.03.34.02 Çağ Farkı
152.03.34.03 Koyun Sütü
152.03.34.04 Yapağı
152.03.34.05 Damızlık Koyun
152.03.34.06 Kasaplık Koyun
152.03.34.07 Koyun Gübresi
152.03.34.08 Koyun Derisi
152.03.34.09 Koyun Sakatatı
152.03.35 Keçicilik
152.03.35.01 Oğlak
152.03.35.02 Çağ Farkı
152.03.35.03 Keçi Sütü
152.03.35.04 Tiftik
152.03.35.05 Keçi Kılı
152.03.35.06 Damızlık Keçi
152.03.35.07 Kasaplık Keçi
152.03.35.08 Keçi Gübresi
152.03.35.09 Keçi Derisi
152.03.35.10 Keçi Sakatatı
152.03.36 Tavukçuluk
152.03.36.01 Civciv
152.03.36.02 Çağ Farkı
152.03.36.03 Tavuk Yumurtası
152.03.36.04 Damızlık Tavuk
152.03.36.05 Kasaplık Tavuk
152.03.36.06 Tavuk Gübresi
152.03.37 Tavşancılık
152.03.37.01 Yavru Tavşan
152.03.37.02 Çağ Farkı
152.03.37.03 Damızlık Tavşan
152.03.37.04 Kasaplık Tavşan
152.03.37.05 Tavşan Derisi
152.03.37.06 Tavşan Gübresi
152.03.38 Balıkçılık
152.03.38.01 Yavru Balık
152.03.38.02 Çağ Farkı
152.03.38.03 Sofralık Balık
152.03.38.04 Balık Yumurtası
152.03.38.05 Damızlık Balık
152.03.39 Arıcılık
152.03.39.01 Ana Arı
152.03.39.02 Oğul Arı
152.03.39.03 Bal
152.03.39.04 Arı Sütü
152.03.39.05 Polen
152.03.39.06 Bal Mumu
152.03.40 Ördekçilik
152.03.40.01 Civciv
152.03.40.02 Çağ Farkı
152.03.40.03 Ördek Yumurtası
152.03.40.04 Damızlık Ördek
152.03.40.05 Kasaplık Ördek
152.03.40.06 Ördek Gübresi
152.03.41 Hindicilik
152.03.41.01 Palaz
152.03.41.02 Çağ Farkı
152.03.41.03 Hindi Yumurtası
152.03.41.04 Damızlık Hindi
152.03.41.05 Kasaplık Hindi
152.03.41.06 Hindi Gübresi
152.03.42 İpekböcekçiliği
152.03.42.01 Koza
152.03.43 Deve Kuşculuğu
152.03.43.01 Deve Kuşu Civcivi
152.03.43.02 Çağ Farkı
152.03.43.03 Deve Kuşu Yumurtası
152.03.43.04 Damızlık Deve Kuşu
152.03.43.05 Kasaplık Deve Kuşu
152.03.44 Bıldırcıncılık
152.03.44.01 Bıldırcın Civcivi
152.03.44.02 Çağ Farkı
152.03.44.03 Bıldırcın Yumurtası
152.03.44.04 Damızlık Bıldırcın
152.03.44.05 Kasaplık Bıldırcın
152.03.45 Keklikçilik
152.03.45.01 Keklik Civcivi
152.03.45.02 Çağ Farkı
152.03.45.03 Keklik Yumurtası
152.03.45.04 Damızlık Keklik
152.03.45.05 Kasaplık Keklik
152.03.46 Sperma
152.03.46.01 Sperma
152.03.47 Deney Hayvanları
152.03.47.01 Deney Ürünleri
152.03.47.02 Deney Hayvanları
152.03.47.99 Diğerleri
152.03.48 El Sanatları Eğitim Mamulleri
152.03.48.01 Konfeksiyon Mamulleri
152.03.48.02 El Dokuma Mamulleri
152.03.48.03 Makrome Mamulleri
152.03.48.04 Mefruşat Mamulleri
152.03.48.05 Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
152.03.48.06 Kuyumculuk Mamulleri
152.03.48.07 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
152.03.48.08 Mermercilik Mamulleri
152.03.48.99 Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
152.03.49 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
152.03.49.01 Basılı Yayın Üretimleri
152.03.49.02 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
152.03.49.99 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
152.04 Mesleki Eğitim Mamulleri
152.04.01 Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü
152.04.02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
152.04.03 Bahçecilik Bölümü
152.04.04 Bilişim Teknolojileri Bölümü
152.04.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü
152.04.06 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
152.04.07 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
152.04.08 Gemi Yapım İşleri Bölümü
152.04.09 Denizcilik Bölümü
152.04.10 Eğlence Hizmetleri Bölümü
152.04.11 El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü
152.04.12 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
152.04.13 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü
152.04.14 Grafik ve Fotoğraf Bölümü
152.04.15 Gazetecilik Bölümü
152.04.16 Gıda Teknolojisi Bölümü
152.04.17 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
152.04.18 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü
152.04.19 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü
152.04.20 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü
152.04.21 İnşaat Teknolojisi Bölümü
152.04.22 Kimya Teknolojisi Bölümü
152.04.23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü
152.04.24 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
152.04.25 Makine Teknolojisi Bölümü
152.04.26 Matbaa Bölümü
152.04.27 Metal Teknolojisi Bölümü
152.04.28 Metalürji Bölümü
152.04.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
152.04.30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü
152.04.31 Plastik Teknolojisi Bölümü
152.04.32 Radyo Televizyon Bölümü
152.04.33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü
152.04.34 Sanat ve Tasarım Bölümü
152.04.35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
152.04.36 Tekstil Teknolojisi Bölümü
152.04.37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
152.04.38 Uçak Bakım Bölümü
152.04.39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
152.04.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
152.04.41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
152.04.42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü
152.04.43 Hayvan Sağlığı Bölümü
152.04.44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
152.04.45 Meteoroloji Bölümü
152.04.46 Tarım Teknolojileri Bölümü
152.04.47 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
152.04.99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü
152.05 Orman Mamulleri
152.05.01 Makta Stokları
152.05.01.01 Tomruklar
152.05.01.02 Tel Direkler
152.05.01.03 Maden Direkler
152.05.01.04 Sanayi Odunları M3
152.05.01.05 Sanayi Odunları Sterli
152.05.01.06 Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli
152.05.01.07 Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3
152.05.01.08 Lif-Yonga Odunları
152.05.01.09 Talaş Odunu
152.05.01.10 Yakacak Odunlar
152.05.01.11 Sırıklar
152.05.01.12 Çubuklar
152.05.01.13 Çıralar
152.05.01.14 Reçine
152.05.01.15 Şimşir
152.05.01.16 Sığla Yağı
152.05.01.17 Defne yaprağı
152.05.01.18 Çıralı Çam Kökü
152.05.01.19 Diğer Tali Ürünler
152.05.01.20 Dikili Ağaçlar
152.05.02 Orman İçi Stokları
152.05.02.01 Tomruklar
152.05.02.02 Tel Direkler
152.05.02.03 Maden Direkler
152.05.02.04 Sanayi Odunları M3
152.05.02.05 Sanayi Odunları Sterli
152.05.02.06 Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli
152.05.02.07 Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3
152.05.02.08 Lif-Yonga Odunları
152.05.02.09 Talaş Odunu
152.05.02.10 Yakacak Odunlar
152.05.02.11 Sırıklar
152.05.02.12 Çubuklar
152.05.02.13 Çıralar
152.05.02.14 Reçine
152.05.02.15 Şimşir
152.05.02.16 Sığla Yağı
152.05.02.17 Defne yaprağı
152.05.02.18 Çıralı Çam Kökü
152.05.02.19 Diğer Tali Ürünler
152.05.02.20 Dikili Ağaçlar
152.05.03 Orman Dışı Stokları
152.05.03.01 Tomruklar
152.05.03.02 Tel Direkler
152.05.03.03 Maden Direkler
152.05.03.04 Sanayi Odunları M3
152.05.03.05 Sanayi Odunları Sterli
152.05.03.06 Kabuklu Kağıtlık Odunlar Sterli
152.05.03.07 Kabuksuz Kağıtlık Odunlar M3
152.05.03.08 Lif-Yonga Odunları
152.05.03.09 Talaş Odunu
152.05.03.10 Yakacak Odunlar
152.05.03.11 Sırıklar
152.05.03.12 Çubuklar
152.05.03.13 Çıralar
152.05.03.14 Reçine
152.05.03.15 Şimşir
152.05.03.16 Sığla Yağı
152.05.03.17 Defne yaprağı
152.05.03.18 Çıralı Çam Kökü
152.05.03.19 Diğer Tali Ürünler
152.05.03.20 Dikili Ağaçlar
152.06 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
152.70 Darphane Mamulleri
152.70.01 Darphane
152.70.01.01 Tedavül Para
152.70.01.02 Hatıra Paralar
152.70.01.03 Diğer Ürünler (Yardımcı Malzemeler)
152.70.01.04 Cumhuriyet Altını
152.70.01.05 Madalya ve Rozetler
152.70.01.06 Kurşun Sıkma Tableti
152.70.01.07 Yazar Kasa Mühürü
152.70.01.08 Mühür-Soğuk Damgalar
152.70.01.09 Et Damga
152.70.02 Matbaa
152.70.02.01 Basılı Kağıtlar
152.70.02.99 Diğer
152.99 Diğer Mamul Üretimleri
153 TİCARİ MALLAR HESABI
153.03 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.03.01 Bitkisel Ürün Ticari Malları
153.03.01.01 Tohumlar
153.03.01.03 Tahıllar
153.03.01.04 Baklagiller
153.03.01.05 Endüstri Bitkileri
153.03.01.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
153.03.01.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri
153.03.01.08 Fide ve Fidan
153.03.01.99 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
153.03.02 Hayvansal Ürün Ticari Malları
153.03.02.01 Sperma
153.03.02.99 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
153.03.03 Aşı Serum Antijen Ticari Mallar
153.03.03.01 Aşı
153.03.03.01.01 Agalaksipen Canlı Aşısı (50 Dozluk)
153.03.03.01.02 Antraks Aşısı
153.03.03.01.03 Avian Tuberkulin PPD
153.03.03.01.04 Basiller İkter. Hemoglobin Aşısı (Bir doz 20 ml)
153.03.03.01.05 BHK21 Hücre Kültürüne Adapte Tohum Virus (sertifikalı)
153.03.03.01.06 Botulismus Aşısı (Bir doz 20 ml)
153.03.03.01.07 Bovine Tüberkülin PPD
153.03.03.01.08 Br. Melitensis Rev-1 Aşısı (Genç)
153.03.03.01.09 Br. Melitensis Rev-1 Aşısı (Genç) Programlı
153.03.03.01.10 Br. S-19 Aşısı (Genç)
153.03.03.01.11 Br. S-19 Aşısı (Genç) Programlı
153.03.03.01.12 Buzağılar için E.Coli Aşısı
153.03.03.01.13 Capripen Aşısı (25 Dozluk)
153.03.03.01.14 Danaya Adapte Tohum Virus (Sertifikalı epitel süspansiyonu)
153.03.03.01.15 Danaya Adapte Tohum Virus (Sertifikasız epitel)
153.03.03.01.16 E.coli Aşısı (Bir doz 22.5 ml)
153.03.03.01.17 Ektima Aşısı (Bir doz 20 ml)
153.03.03.01.18 Enf. Hepatit Nekrozan aşısı
153.03.03.01.19 Enteropen Aşısı (100 CC'lik)
153.03.03.01.20 Enteropen Aşısı (200 CC'lik)
153.03.03.01.21 Ergin Rev-1 Aşısı
153.03.03.01.22 Ergin Rev-1 Aşısı Programlı
153.03.03.01.23 Ergin S-19 Aşısı
153.03.03.01.24 Ergin S-19 Aşısı Programlı
153.03.03.01.25 Felocell Aşısı
153.03.03.01.26 Frontline 10-20
153.03.03.01.27 Frontline 20-40
153.03.03.01.28 Hemorajik Septisemi Aşısı (Bir doz 10 ml)
153.03.03.01.29 İç Parazit (Tenya İlacı)
153.03.03.01.30 İntradermik Sauton Mallein
153.03.03.01.31 Johnin Tüberkülin PPD
153.03.03.01.32 Kedi Karma
153.03.03.01.33 Kedi Lösemi
153.03.03.01.34 Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (100 Doz)
153.03.03.01.35 Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (200 Doz)
153.03.03.01.36 Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (50 Doz)
153.03.03.01.37 Koyun ve Keçilerin Ölü Agalaksi Aşısı
153.03.03.01.38 Koyun Vibrio Fötüs Aşısı
153.03.03.01.39 Koyun Yavru Atma Aşısı (Bir doz 5 ml)
153.03.03.01.40 Köpek Bronşit
153.03.03.01.41 Köpek Corona
153.03.03.01.42 Köpek Karma
153.03.03.01.43 Leukocell Aşısı
153.03.03.01.44 Mavi Dil Aşısı
153.03.03.01.45 Menfi Fare Beyni Süspansiyonu (5 ml)
153.03.03.01.46 Müsbet Fare Beyni Süspansiyonu (5 ml)
153.03.03.01.47 Nekropen Aşısı (100 CC'lik)
153.03.03.01.48 Nekropen Aşısı (200 CC'lik)
153.03.03.01.49 Paratak
153.03.03.01.50 Penorf (100 Doz)
153.03.03.01.51 Penorf (25 Doz)
153.03.03.01.52 Penorf (50 Doz)
153.03.03.01.53 Pentay Aşısı (15 Doz)
153.03.03.01.54 Pentay Aşısı (5 Doz)
153.03.03.01.55 Ppd Bovine Tüberkülin
153.03.03.01.56 PPR Aşısı
153.03.03.01.57 Repeller 0-10
153.03.03.01.58 Repeller 20-40
153.03.03.01.59 Repeller Kedi
153.03.03.01.60 SAM-VAC Yanıkara Aşısı
153.03.03.01.61 Turvac-Oil Bivalan Şap Aşısı (A+O)
153.03.03.01.62 Turvac-Oil Monovalan Şap Aşısı
153.03.03.01.63 Turvac-Oil Tetravalan Şap Aşısı (A+2xO+Asia-1)
153.03.03.01.64 Turvac-Oil Trivalan Şap Aşısı (A+2xO)
153.03.03.01.65 Turvac-Oil Trivalan Şap Aşısı (A+O+Asia-1)
153.03.03.01.66 Vanguard Aşısı
153.03.03.01.67 Bidistile su
153.03.03.01.68 Br. Melitensis Rev-1 Aşı Suşu
153.03.03.01.69 Br.S-19 Aşı Suşu
153.03.03.01.70 Brucella Referans Suşları ve Fajları
153.03.03.01.71 C.M.T. Ayıracı
153.03.03.01.72 Clostridial Suşlar
153.03.03.01.73 Dondurulmuş Hücre Kültürü (1 ampul)
153.03.03.01.74 E.Coli Aşı Suşları (EC) ve (11A)
153.03.03.01.75 Ektima Suşu
153.03.03.01.76 Endotoksin free su
153.03.03.01.77 Hemorojik Sep. Aşı Suşu
153.03.03.01.78 Koyun-Keçi Çiçek Suşu
153.03.03.01.79 Mycoplasma Aşı Suşları
153.03.03.01.80 Mycoplasma Eprüvasyon Suşları
153.03.03.01.81 Mycoplasma Referans Suşları
153.03.03.01.82 Patojen Ektima Suşu
153.03.03.01.83 Patojen Koyun Çiçek Suşu
153.03.03.01.84 Theileria Annulata Suşları
153.03.03.01.85 Ultrapure MO 18 mq (1 lt)
153.03.03.01.86 Üremiş Hücre Kültürü (25 cm2 flask)
153.03.03.01.99 Diğer Aşılar
153.03.03.02 Serum
153.03.03.02.01 B. Burgdoferi Besi Yeri (10 ml)
153.03.03.02.02 Br. A+M Anti Serumu
153.03.03.02.03 Buzağı Septisemi Serumu
153.03.03.02.04 BVDV-IB Antiserumu (1 ml)
153.03.03.02.05 Clostrial Konjugeytler
153.03.03.02.06 Clostrial Serumlar ve Toksinler
153.03.03.02.07 Deiyonize su
153.03.03.02.08 Ektima Hiperimmun Serum
153.03.03.02.09 Hemolitik Sistem
153.03.03.02.10 Hyperimmun Serumlar
153.03.03.02.11 Koyun Çiçek Hiperimmun Serum
153.03.03.02.12 Monospesifik Br. A Anti Serumu
153.03.03.02.13 Monospesifik Br. M Anti Serumu
153.03.03.02.14 Mycoplasma Hiperimmun Serum
153.03.03.02.15 Presipitan Serum (1,5 ml)
153.03.03.02.16 Steril Kanlar
153.03.03.02.17 Steril Serumlar
153.03.03.02.18 Ulusal Standart Anti-Brucella Abortus Serumu (USAbS)
153.03.03.02.19 Kobay Hyperimmun Serumu
153.03.03.02.20 %5 Steril Defibrine Koyun Kanlı Agar
153.03.03.02.21 Amboseptör
153.03.03.02.22 Baird-Parker Agar
153.03.03.02.23 Brillent Green Agar
153.03.03.02.24 EMB Agar
153.03.03.02.25 Endo Agar
153.03.03.02.26 Gassner Agar
153.03.03.02.27 Hektoen Agar
153.03.03.02.28 Koloni Sayım Agar
153.03.03.02.29 Leptospira Besi Yeri (100 ml)
153.03.03.02.30 Mac Conkey Agar
153.03.03.02.31 Müeller Hilton Agar
153.03.03.02.32 Rambach Agar
153.03.03.02.33 Sabouraud Agar
153.03.03.02.34 SS Agar
153.03.03.02.35 XLD Agar
153.03.03.02.36 XLT-4 Agar
153.03.03.02.99 Diğer Serumlar
153.03.03.03 Antijen
153.03.03.03.01 Adeno-celo Antijeni (AGP testi)
153.03.03.03.02 Avian Influenza Antijeni (AGP testi)
153.03.03.03.03 Avian İnfluenza HI Antijeni (H5)
153.03.03.03.04 Avian İnfluenza HI Antijeni (H7 N1)
153.03.03.03.05 Br. Ring Test Antijeni
153.03.03.03.06 Br. Rose Bengal Antijeni
153.03.03.03.07 Br. Tüp Agglütinasyon Test Antjeni
153.03.03.03.08 Brucella Komplement Fikzasyon Test Antijeni (25 cc'lik)
153.03.03.03.09 EDS 76 Antijeni (HI testi)
153.03.03.03.10 Fowl Pox (Çiçek) AGP Test Antijeni
153.03.03.03.11 İnaktif Kontrol Antijeni (AR-GE ve teşhis için)
153.03.03.03.12 Maycoplasma Gallisepticum Pleyt Test Antijeni
153.03.03.03.13 Maycoplasma Synoviae Pleyt Test Antijeni
153.03.03.03.14 Mycoplazma Antijeni (HI testi) (2 ml)
153.03.03.03.15 Newcastle Antijeni (HI testi)
153.03.03.03.16 Pullorum Antijeni
153.03.03.03.17 Br. Abortus S 99 Antijen Suşu
153.03.03.03.18 E.Coli K99 Antijeni (200 Dozluk)
153.03.03.03.99 Diğer Antijenler
153.03.05 Zirai Mücadele İlaçları Ticari Malları
153.03.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.04 Mesleki Eğitim Ticari Malları
153.04.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
153.06 Baskı, Matbaa ve Yayınlar
153.06.01 Basılı Yayınlar
153.06.02 Sesli ve Görüntülü Yayınlar
153.06.30 Dini Yayınlar
153.06.30.01 Kur'an-ı Kerim
153.06.30.02 Kur'an-ı Kerim Meali
153.06.30.03 Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri
153.06.30.04 Braille Kur'an-ı Kerim
153.06.30.05 İnteraktif Kur'an-ı Kerim
153.06.30.06 Kaynak Eserler
153.06.30.07 İlmi Eserler
153.06.30.08 Meslek Kitapları
153.06.30.09 Edebi Eserler
153.06.30.10 Sanat Eserleri
153.06.30.11 Cep Kitapları
153.06.30.12 Çocuk Yayınları
153.06.30.13 Halk Kitapları
153.06.30.14 Görsel Yayınlar
153.06.30.15 Sureli Yayınlar
153.06.30.16 Takvimler
153.06.30.17 Kartela ve Broşürler
153.06.30.18 Türk İslam Büyükleri Yayınları
153.06.30.99 Diğer Dini Yayınlar
153.06.99 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayınları
153.60 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.60.01 Bitkisel Ürün Ticari Malları
153.60.01.01 Tohumlar
153.60.01.03 Tahıllar
153.60.01.04 Baklagiller
153.60.01.05 Endüstri Bitkileri
153.60.01.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
153.60.01.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri
153.60.01.09 Fide ve Fidan
153.60.01.99 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
153.60.02 Hayvancılık Ticari Malları
153.60.02.01 Sperma
153.60.02.02 Hayvan Kulak Küpesi
153.60.02.03 Sıvı Azot
153.60.02.99 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
153.60.03 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Ticari Malları
153.60.03.01 Aşı
153.60.03.02 Serum
153.60.03.03 Antijen
153.60.03.04 Sıvı Azot
153.60.03.05 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
153.60.04 Mücadele İlaçları Ticari Malları
153.60.04.01 Ziray İlacı
153.60.04.02 Zehirli Buğday
153.60.04.99 Diğer Mücadele İlaçları
153.60.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.60.99.01 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153.70 Darphane Ticari Mallari
153.70.01 Çekmeceli Kutu
153.70.02 Tekli Kirmizi Kutu
153.70.03 Şeffaf Hatira Para Kutusu
153.70.04 Tekli Kadife Kutu
153.70.05 İkili Kadife Kutu
153.70.06 Tekli Hat. Para Kutusu (Ahşap-Leksan)
153.70.07 İkili Hatira Para Kutusu
153.70.08 20 Li Hatira Para Kutusu
153.70.09 Kirmizi İç Tabla (Yeni)
153.70.10 Ahşap Kutu, 4 Çekmeceli
153.70.11 Deri Saat Kordonu
153.70.12 Kolleksiyon Üyelik Belgesi
153.99 Diğer Ticari Mallar
153.99.99 Diğer Ticari Mallar
153.99.99.99 Diğer Ticari Mallar
157 DİĞER STOKLAR HESABI
157.01 Hurda Malzemeler
157.02 Hurda Metaller
157.03 Değeri Düşen Stoklar
157.03.01 Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
157.03.01.06 Hayvancılık Tali Ürünleri
157.04 Promosyon Malzemeler
157.60 Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
157.60.01 Tahıl Tali Ürünleri
157.60.02 Tohum Üretim ve Değişime Tabi Mahsullere Ait Sellektör Altı Ürünler
157.60.03 Endüstri Bitkileri Tali Ürünleri
157.60.04 Park-Ağaç Üretimine Ait Tali Ürünler
157.60.04.01 Çalı, Çırpı, Dal
157.60.04.02 Odun
157.60.05 Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları
157.60.06 Hayvancılık Tali Ürünleri
157.60.07 Hayvansal Üretimlere Ait Tali Ürünler
157.60.07.01 Sığır Gübresi
157.60.07.02 Sığır Derisi
157.60.07.03 Sığır Sakatatı
157.60.07.04 Manda Gübresi
157.60.07.05 Manda Derisi
157.60.07.06 Manda Sakatatı
157.60.07.07 Koyun Gübresi
157.60.07.08 Koyun Derisi
157.60.07.09 Koyun Sakatatı
157.60.07.10 Keçi Gübresi
157.60.07.11 Keçi Derisi
157.60.07.12 Keçi Sakatatı
157.60.07.13 Tavuk Gübresi
157.60.07.14 Tavşan Derisi
157.60.07.15 Tavşan Gübresi
157.60.07.16 Bal Mumu
157.60.07.17 Ördek Gübresi
157.60.07.18 Hindi Gübresi
157.60.07.19 Deve Kuşu Gübresi
157.60.07.20 Deve Kuşu Derisi
157.60.07.21 Deve Kuşu Tüyü
157.60.07.22 Deve Kuşu Sakatatı
157.60.07.23 Bıldırcın Gübresi
157.60.07.24 Keklik Gübresi
157.60.07.99 Diğer Hayvancılık Tali Ürünleri
157.60.08 Budama ve Yenileme Artıkları
157.60.09 El Sanatları Üretim Artıkları
157.60.10 Basılı Yayın Üretim Artıkları
157.60.11 Görüntülü Yayın Üretim Artıkları
157.60.30 Canlı Stoklar
157.60.30.01 Reforme Sığırlar
157.60.30.02 Reforme Mandalar
157.60.30.03 Reforme Koyunlar
157.60.30.04 Reforme Keçiler
157.60.30.05 Reforme Tavuklar
157.60.30.06 Reforme Tavşanlar
157.60.30.07 Sofralık Balıklar
157.60.30.08 Reforme Ördekler
157.60.30.09 Reforme Hindiler
157.60.30.10 Reforme Deve Kuşları
157.60.30.11 Reforme Bıldırcınlar
157.60.30.12 Reforme Keklikler
157.60.30.13 Reforme Deney Hayvanları
157.60.30.14 Reforme Sülün
157.60.30.99 Diğer Canlı Stoklar
157.60.99 Diğer Tali Ürünler
157.99 Diğer Stoklar
157.99.99 Diğer Stoklar
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)
158.01 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
159.01 Avanslar
159.02 Krediler
159.03 Akreditifler
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ
170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ HESABI
170.01 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI
179.01 Taşeronlara Verilen Avanslar
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI
180.01 Personel Yıl Sonu (1/2) Ücretleri
180.02 Gelecek Aylara Ait Aylıklar
180.03 Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri
180.04 Gelecek Aylara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri
180.05 Haberleşme Giderleri
180.06 Gelecek Aylara Ait Ulaştırma Giderleri
180.07 Gelecek Aylara Ait Siğorta Giderleri
180.09 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
181.01 Faiz Geliri Tahakkukları
181.02 Kira Geliri Tahakkukları
181.03 Tedavi Geliri Tahakkukları
181.09 Diğer Gelir Tahakkukları
182 SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI
182.01 Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri
182.02 AFAD Protokolü Kapsamında Üniversitelerden Hizmet Alım Giderleri
182.03 AFAD Protokolü Kapsamında Özel Hastanelerden Hizmet Alım Giderleri
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
190.01 Devreden Katma Değer Vergisi
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
191.01 İndirilecek KDV Hesabı-%1
191.02 İndirilecek KDV Hesabı-%8
191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18
191.99 Diğer İndirilecek KDV Hesabı
192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
192.01 Diğer Katma Değer Vergisi
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI
194 PROJE AVANSLARI HESABI
194.01 Avanslar
195 İŞ AVANSLARI HESABI
195.01 Avanslar
195.02 Krediler
195.03 Özel Hesap Avasları
195.03.01 Müteahhit Avansları
195.03.02 Dava Gider Avansları
195.03.03 Kamulaştırma Avansları
195.03.04 Diğer İş Avansları
196 PERSONEL AVANSLARI HESABI
196.01 Yurtiçi Yolluk Avansları
196.02 Yurtdışı Yolluk Avansları
196.03 Memur Maaş ve İşçi Ücret Avansları
196.03.01 Memur Maaş Avansları
196.03.02 İşçi Ücret Avansları
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI
197.01 Kasa Sayım Noksanları
197.02 Döviz Sayım Noksanları
197.03 Çek Sayım Noksanları
197.04 Menkul Kıymet Sayım Noksanları
197.05 Stok Sayım Noksanları
197.06 Maddi Duran Varlık Noksanları
197.99 Diğer Sayım Noksanları
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI
198.01 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
199.01 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı
2 DURAN VARLIKLAR
22 TİCARİ ALACAKLAR
220 ALICILAR HESABI
220.01 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
220.02 Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar
220.03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar
220.04 Mahalli İdarelerden Alacaklar
220.05 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar
220.06 KİT'lerden Alacaklar
220.07 Diğer Tüzel Kişilerden Alacaklar
220.08 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
220.09 Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
220.10 Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar
220.11 Gerçek Kişilerden Alacaklar
220.11.01 Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar
220.11.02 Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar
220.12 Elçiliklerden Alacaklar
220.14 Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar
220.14.01 Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirlerinden Alacaklar
220.14.02 İşyeri Hekimliği Gelirlerinden Alacaklar
220.14.03 İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar
220.15 Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar
220.16 Özel Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar
220.17 Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri (Sağ. Müd. İçin)
220.18 GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
220.19 Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
220.20 Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar
220.99 Diğer Alıcılardan Alacaklar
221 ALACAK SENETLERİ HESABI
221.01 Tüzel Kişilerden Alacaklar
221.02 Gerçek Kişilerden Alacaklar
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)
222.01 Alacak Senetleri Reeskontu
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
226.01 Verilen Depozitolar
226.02 Verilen Teminatlar
227 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI
227.01 Diğer Ticari Alacaklar
229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
229.01 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
23 DİĞER ALACAKLAR
232 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
232.01 Konut Kredileri
232.02 İşyeri Kredileri
232.03 Yıkım Kredileri
232.04 Güçlendirme Kredileri
234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
234.01 İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar
234.02 KDV Mahsuplaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar
235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI
235.01 Personel Ücretlerinden Doğan Alacaklar
235.02 Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar
235.03 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
235.09 Personelden Diğer Alacaklar
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
236.01 Gerçek Kişilerden Alacaklar
236.01.01 Alacağın Aslı
236.01.02 Alacağın Faizi
236.02 Tüzel Kişilerden Alacaklar
236.02.01 Alacağın Aslı
236.02.02 Alacağın Faizi
236.99 Diğer Çeşitli Alacaklar
236.99.01 Alacağın Aslı
236.99.02 Alacağın Faizi
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
239.01 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN
241.01 "Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI Diğer Mali Duran Varlıklar DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı MADDİ DURAN VARLIKLAR ARAZİ VE ARSALAR HESABI Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar Araziler Tarla Bağ Bahçe Çayır ve Otlaklar Tarım Dışı Alanlar Ağaçlandırılmış Alanlar Arsalar Ormanlar Orta Malları Meralar Yaylaklar (Yaylalar) Kışlaklar Umumi Çayır ve Otlaklar Harman Yerleri Panayır Yeri Sıvat ve Eyrek Yeri Umuma Ait Çekek Yerleri Kıyılar Dolgu Alanları Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar Boru Hatları Enerji Nakil Hatları Su İsale Hatları Kanalizasyon Hatları Tüneller Köprü ve Geçitler Köprüler Alt Geçitler Üst Geçitler Yollar Sulama Kanalları Kuyular Su Kuyuları Petrol ve Gaz Kuyuları Baraj ve Göletler Barajlar Göller Göletler Hava Meydanları Liman ve Rıhtımlar İskeleler Çekek Yerleri Balıkçı Barınakları Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları Demiryolu Hatları ve İstasyonları Metro Hatları ve İstasyonları Tramvay Hatları ve İstasyonları Teleferik Hatları ve İstasyonları Telesiyej Hatları ve İstasyonları Yolcu Terminalleri (Otogarlar) Duraklar Mendirekler ve Dalgakıranlar Şamandıra, Dolfen ve Platformlar Maden Ocakları Genel Hizmet Alanları Meydanlar Parklar ve Yeşil Alanlar Tramvay Hatları ve İstasyonları Teleferik Hatları ve İstasyonları Telesiyej Hatları ve İstasyonları Pazar Yeri Genel Mezarlıklar Umuma Ait Binalar Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Yeraltı Yerüstü Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar BİNALAR HESABI Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar İdare Binaları Hizmet Binaları Diğer Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar Ana Okulları İlköğretim Okulları Orta Öğretim Okulları Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları Mesleki Eğitim Merkezleri Diğer Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar Sağlık Evleri Sağlık Ocakları Dispanserler Hastaneler Laboratuvarlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Klinikler Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri Diğer Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar Yurt ve Pansiyonlar Bakımevi ve Huzurevleri Kreş ve Gündüz Bakımevleri Misafirhaneler Halk Eğitim Merkezi Kurs Merkezleri Kütüphaneler Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları Sergi ve Fuar Alanları Müzeler,Sanat Galerileri İbadet Yerleri Eğitim ve Dinlenme Binaları Düğün, Tören ve Konferans Salonları Hayvanat Bahçeleri Hayvan Barınakları Diğer Spor Amaçlı Bina ve Tesisler Spor Sahaları Spor Salonları Stadyumlar Kortlar Yarış Pistleri Hipodromlar Diğer Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar Turizm Kompleksi Oteller Tatil Köyleri Moteller Pansiyonlar Kültür ve Eğlence Merkezleri Kamping ve Günübirlik Alanları İçmece ve Kaplıca Tesisleri Diğer Konutlar Kamu Konutları Diğer Binalar Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri Cezaevleri Islahevleri Madde Bağımlıları Islah Merkezleri Tutukevleri Diğer Ticaret Amaçlı Binalar Alışveriş ve İş Merkezleri Büyük ve Çok Katlı Mağazalar Market ve Süpermarketler Restoranlar, Lokantalar Dükkan ve İşyeri Diğer Depolama Amaçlı Binalar"
248 " Mobilyalar Amortismanı Birikmiş Toplu Amortismanlar YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Etüt ve Proje Giderleri VERİLEN AVANSLAR HESABI Avanslar Avanslar Avanslar (CK) Akreditifler Akreditifler Akreditifler (CK) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKLAR HESABI Harita, Plan ve Projeler Haritalar Plan ve Projeler Lisanslar Patentler Diğer Haklar ÖZEL MALİYETLER HESABI Özel Maliyetler DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI Bilgisayar Yazılımları Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) Haklar Amortismanı Özel Maliyetler Amortismanı Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı VERİLEN AVANSLAR HESABI Avanslar Akreditifler ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR ARAMA GİDERLERİ HESABI Arama Giderleri HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI Hazırlık ve Geliştirme Giderleri BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-) Birikmiş Tükenme Payları VERİLEN AVANSLAR HESABI Avanslar GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI Gelecek Yıllara Ait Maaş (1/2) Gelecek Yıllara Ait Aylıklar Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri Gelecek Yıllara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri Gelecek Yıllara Ait Haberleşme Giderleri Gelecek Yıllara Ait Ulaştırma Giderleri Gelecek Yıllara Ait Siğorta Giderleri Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler GELİR TAHAKKUKLARI HESABI Faiz Geliri Tahakkukları Kira Geliri Tahakkukları Tedavi Geliri Tahakkukları Diğer Gelir Tahakkukları DİĞER DURAN VARLIKLAR GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI Elden Çıkarılacak Stoklar Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Elden Çıkarılacak Diğer Maddi Duran Varlıklar PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Diğer Çeşitli Duran Varlıklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI İşletmeler Arası Mali Borçlar KDV Mahsuplaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlar TİCARİ BORÇLAR SATICILAR HESABI Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerine Borçlar Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar Mahalli İdarelere Borçlar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar KİT'lere Borçlar Diğer Kamu Tüzel Kişilere Borçlar Sigorta Şirketlerine Borçlar Özel Sektör Şirketlerine Borçlar Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlara Borçlar Gerçek Kişilere Borçlar Temlikli Borçlar İcralı Borçlar Periyodik Abonelik Ödemeleri Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI İhale Teminatları Geçici Teminatlar Kesin Teminatlar Ek Kesin Teminatlar Ek Kesin Teminatlar Ek Kesin Teminatlar (CK) Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar Diğer Ticari Borçlar DİĞER BORÇLAR EMANETLER HESABI Kurumlara Ait Emanetler Kişilere Ait Emanetler İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan Tahsilat Normal İcra Kesintisi Nafaka Kesintisi Taahhütlü İcra Kesintisi Niteliği Belli Olmayan Paralar Sendikaya Ait Emanetler Lojman Kesintisi Diğer Emanetler PERSONELE BORÇLAR HESABI Personele Ödenecek Ücretler Personele Ödenecek Yolluklar Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri (CK) Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri Personele Ödenecek Kıdem Tazminatları Personele Ödenecek İhbar Tazminatları Personele Ödenecek İkramiyeler Personele Ödenecek Fazla Mesai Personele Ödenecek Memur Maaşları Personele Olan Diğer Borçlar Toplu Sözleşme Primi Emanetleri Hesabı Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri (Aktarılan) Personele Olan Diğer Borçlar DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI Kira Borçları Faiz Borçları Öğrenci Hakkı S.B. Merkez Payından Aktarılanlar S.B. 5510 Sayılı SGK Kanununa Göre Aktarılan Tutarlar SGK Katılım Payları Faaliyet Konusu Dışındaki Borçlar Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar Sayman Mutemedi Tahsilatları Askeri Hastanelerin Tahakkuk Fazlası Götürü Bedel Tutarları Kurumlararası Satışlardan Doğan Borçlar Iban Ve Benzeri Nedenlerle Hak Sahibine Ödenemeyen Tutarlar Avukatlık Ücretleri Fazla ve Yersiz Tahsilat İşletmeye Ait Detayı Tespit Edilemeyen Tahsilatlar Gümrük ve Kaçakçılık Kanunlarına Göre Alınan Emanetler Kira Emanetleri Merkez Hissesinden Fazla ve Yersiz Ödenen Tutarlar Personel ve Diğer Kişilerden Alacaklara Ait Emanetler Kurumlar Arası Sağlık Dışı Hizmet Alımından Doğan Borçlar Hizmet Alımı Yolu İle Çalıştırılan İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatlarına Ait Emanetler AFAD Diğer Alacaklar DHMİ Genel Müdürlüğü Diğer Alacaklar İş Sağlığı ve Güvenliği Diğer Çeşitli Borçları Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan İşletme Giderleri SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar ALINAN AVANSLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Mahalli İdarelerden Sosyal Güvenlik Kurumlarından KİT'lerden Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Sigorta Şirketlerinden Özel Sektör Şirketlerinden Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Gerçek Kişilerden Yurtiçi Gerçek Kişilerden Yurtdışı Gerçek Kişilerden Elçiliklerden Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığından Aile Hekimliği Laboratuvar İşyeri Hekimliği İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Özel Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri (Sağ. Müd. İçin) GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Diğer Alıcılardan ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI Alınan Diğer Avanslar SGK'dan Global Bütçe Kapsamında Gelen Paralar YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI Gelir Vergisi Tevkifatları Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi İstihkak ve Hizmet Alımlarından Kesilen Gelir Vergisi Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi Diğer Kesilen Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi Sözleşmeye Ait Damga Vergisi İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi Karar Puluna Ait Damga Vergisi Ödemelerden Kesilen Damga Vergisi Diğer Kesilen Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Ödenecek Katma Değer Vergisi Katma Değer Vergisi Tevkifatı 1/2 KDV Kesintisi 1/3 KDV Kesintisi 2/3 KDV Kesintisi 9/10 KDV Kesintisi 1/6 KDV Kesintisi 4/5 KDV Kesintisi 1/1 KDV Kesintisi 2/10 KDV Kesintisi 5/10 KDV Kesintisi 7/10 KDV Kesintisi Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Özel Tüketim Vergisi Ödenecek Diğer Vergiler ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI İştirakçi Payları Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi Genel Sağlık Sigortası Primi İşveren Payı Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Genel Sağlık Sigortası Primi Fiili Hizmet Zamları Matrah Farkı Primi Geçmiş Yıllar Primleri İşsizlik Sigortası Primleri İştirakçi Payı İşveren Payı Prim Artığı İştirakçi Prim Artığı İşveren Prim Artığı Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Diğer Kesintiler İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları Diğer Kesintiler Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne İştirakçi Payları % 16 Aylık Aidat Kesintisi % 100 Artış Kesenekleri Devlet Payları % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar Emekli İkramiyeleri Yönetim Giderleri Makam Tazminatı Emekli Sandığı İkraz Taksitleri 5434 Sayılı E.San.Kan. 14/i Mad. Satış Aidatından Yapılan % 50 Kesinti Hizmet Borçlanması Keseneği İnzibati Para Cezaları Temsil ve Görev Tazminatı Karşılığı Emekli Sandığı Diğer Gelirleri Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına SSK Primleri SSK Primi - İşçi SSK Primi - İşveren SSK Alt Sınır Prim Farkı SSK Para Cezaları Müteahhit Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları Ödenmemiş Sigorta Primi Karşılıkları Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Para Cezaları Sosyal Sigortalar Kurumu Adına Yapılan Diğer Tahsilatlar Bireysel Emeklilik Bireysel Emeklilk Şirketleri ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI Ödenecek Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Bilimsel Araştırma Proje Payları Ödenecek İşletme Masrafları Ödenecek Amortisman Giderleri Kurum Harcama Payı Bina Onarım Katkı Payı Akreditasyon Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI Aylık Ödenecek Katkı Payları Sabit Ek Ödeme Diğer Ek Ödeme Performans Ek Ödemesi Mesai Dışı İlave Çalışma Ek Ödemesi Kurumsal Sözleşme Ücreti Ek Ödemesi Yılsonu Karı Üzerinden Ödenecek Katkı Payları Sözleşmeli Yönetici Döner Sermaye Katkı Payları Sabit Ek Ödeme Sabit Dışı Ek Ödeme Diğer Ödemeler MERKEZ HİSSESİ HESABI Bakanlık Merkez Hissesi Gelen SGK'dan Gelen Diğer Alacaklar Merkez Birimler VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI Vergi ve Fonlar Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Diğer Vergiler Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Ödenecek Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Diğer Yükümlülükler ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI İcra ve Nafaka Kesintileri İcra Kesintileri Nafaka Kesintileri Kefalet Aidatları Kefalet Aidatları Kefalet Giriş Aidatları Sendika Kesintileri Sendika Kesintileri Oyak Kesintileri Oyak Kesintileri Oyak Konut Kesintileri Mahkemece Tedbir Konulan Firma Alacağı Mahkemece Tedbir Konulan Firma KDV si Lojman Kesintisi Diğer Yükümlülükler Lojman Kirası Çeşitli Emanetler Personelden Diğer Alacaklar Diğer Yükümlülükler Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları Ödenecek İcra ve Diğer Kesintiler Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları Avukat Vekalet Ücreti ve Mahkeme Masrafları Asgari Ücret Destek Kesintisi BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-) KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI Maliyet Gider Karşılığı DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI Diğer Borç ve Gider Karşılıkları GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI Gelecek Aylara Ait Kira Gelirleri Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler GİDER TAHAKKUKLARI HESABI Personel Ücret Tahakkukları Personel Yolluk Tahakkukları Diğer Personel Tahakkukları Diğer Gider Tahakkukları DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI Hesaplanan KDV Hesabı-%1 Hesaplanan KDV Hesabı-%8 Hesaplanan KDV Hesabı-%18 Diğer Hesaplanan KDV Hesabı DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI Diğer Katma Değer Vergisi MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI Merkez İşletme PROJE EMANETLERİ HESABI Proje Emanetleri SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI Kasa Sayım Fazlaları Döviz Sayım Fazlaları Çek Sayım Fazlaları Menkul Kıymet Sayım Fazlaları Stok Sayım Fazlaları Maddi Duran Varlık Fazlaları Diğer Sayım Fazlaları DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALİ BORÇLAR İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI İşletmeler Arası Mali Borçlar KDV Mahsulaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlar TİCARİ BORÇLAR SATICILAR HESABI Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Borçlar Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar Mahalli İdarelere Borçlar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar KİT'lere Borçlar Diğer Tüzel Kişilere Borçlar Sigorta Şirketlerine Borçlar Özel Sektör Şirketlere Borçlar Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlara Borçlar Gerçek Kişilere Borçlar Temlikli Borçlar İcralı Borçlar Periyodik Abonelik Ödemeleri Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI İhale Teminatları Geçici Teminatlar Kesin Teminatlar Ek Kesin Teminatlar Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI Diğer Ticari Borçlar DİĞER BORÇLAR DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI Diğer Çeşitli Borçlar KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI Vergi ve Fonlar Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Diğer Vergiler Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Diğer Yükümlülükler ALINAN AVANSLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Mahalli İdarelerden Sosyal Güvenlik Kurumlarından KİT'lerden Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Sigorta Şirketlerinden Özel Sektör Şirketlerinden Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Gerçek Kişilerden Yurtiçi Gerçek Kişilerden Yurtdışı Gerçek Kişilerden Elçiliklerden Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığından Aile Hekimliği Laboratuvar İşyeri Hekimliği İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Özel Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri (Sağ. Müd. İçin) GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Diğer Alıcılardan ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI Alınan Diğer Avanslar Hesabı SGK'dan Global Bütçe Kapsamında Gelen Paralar BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI Gelecek Yıllara Ait Kira Gelirleri Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler GİDER TAHAKKUKLARI HESABI Personel Ücret Tahakkukları Personel Yolluk Tahakkukları Diğer Personel Tahakkukları Diğer Gider Tahakkukları ÖZ KAYNAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE SERMAYE HESABI Tahsis Edilen Sermaye Artırılan Sermaye Kârlardan Eklenen Bağış ve Yardımlardan Eklenen Hazinece Verilen Ayni Yardımlardan Eklenen Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışlarından Eklenen ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-) Tahsis Edilen Sermaye Artırılan Sermaye SERMAYE YEDEKLERİ MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsaların Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları Hakların Yeniden Değerleme Farkları Özel Maliyetlerin Yeniden Değerleme Farkları Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları Diğer Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları DEĞER ARTIŞLARI HESABI Değer Artışları YEDEKLER ÖZEL FONLAR HESABI Özel Fonlar GEÇMİŞ YILLAR KARLARI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI N-1 Yılına Ait Kârlar N-2 Yılına Ait Kârlar N-3 Yılına Ait Kârlar N-4 Yılına Ait Kârlar N-5 Yılına Ait Kârlar N-6 Yılına Ait Kârlar GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-) N-1 Yılına Ait Zararlar N-2 Yılına Ait Zararlar N-3 Yılına Ait Zararlar N-4 Yılına Ait Zararlar N-5 Yılına Ait Zararlar N-6 Yılına Ait Zararlar DÖNEM NET KARI/ZARARI DÖNEM NET KÂRI HESABI DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) GELİR TABLOSU HESAPLARI BRÜT SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri İlaç Gelirleri Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Diyaliz Gelirleri Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri Yatan Hasta Nakil Gelirleri Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri Diğer Hasta Nakil Gelirleri Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirleri Özel Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Özel Tıbbi Uygulama Gelirleri Özel Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Özel Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirleri Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirleri İşyeri Hekimliği Gelirleri Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri Piyasa Satış Gelirleri Tahsisli Satış Gelirleri Maliyet Bedelli Satış Gelirleri Tarifeli Satış Gelirleri Tarifesiz Satış Gelirleri Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan Satış Gelirleri Dikili Ağaç Satış Gelirleri İç Tüketim Satış Gelirleri Odun Dışı Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri Mesire Yerleri Gelirleri Kent Ormanları Gelirleri Ekoturizm ve Orman Ekosistem Gelirleri Arberotum Gelirleri Av Yaban Hayatı Gelirleri Yayın Satış Gelirleri Avlanma İzin Kartı Gelirleri Av Turizmi Gelirleri Örnek Avlak İşletmeciliği Gelirleri Belge Ücretleri Gelirleri Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Araçların/Av Silahlarının Satış Gelirleri Av Kabahati İşleyenlerden Alınan Tazminat Gelirleri 4915 Sayılı KAK 8.Maddesi Doğrultusunda Av Bayilerinden Alınan % 2?lik Gelirler Avcılık Belgesi Harçlarının % 30'luk Katkı Payı Gelirleri Özel Avlaklarda Avlattırılan Türlerin Avlanma Ücretleri Gelirleri Canlı Yaban Hayatı Satış Gelirleri Diğer Av Yaban Hayatı Gelirleri Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtlarından Elde Edilecek Gelirler İdare Tarafından İşletilen Yerlerden Elde Edilen Gelirler Müstecirler Tarafından İşletilen Alanlardan Elde Edilen Gelirler Diğer Gelirler Diğer Orman Gelirleri Yayla İşletme Gelirleri Diğer Orman Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri Tohum Gelirleri Buğday Tohumu Arpa Tohumu Çavdar Tohumu Tritikale Tohumu Yulaf Tohumu Mısır Tohumu Nohut Tohumu Mercimek Tohumu Fasulye Tohumu Soya Fasulyesi Tohumu Bakla Tohumu Ayçiçek Tohumu Pamuk Tohumu Şeker Pancarı Tohumu Patates Tohumu Aspir Tohumu Susam Tohumu Çeltik Tohumu Yer Fıstığı Tohumu Kolza (Kanola) Tohumu Sebze Tohumu Meyve Tohumu Mantar Miseli Süs Bitkisi Tohumu Korunga Tohumu Fiğ Tohumu Çayır Otu Tohumu Çim Tohumu Yonca Tohumu Sudan Otu Tohumu Üçgül Tohumu Akdarı Tohumu Sorgun Tohumu Repko Tohumu Hayvan Pancarı Tohumu Yem Bezelyesi Tohumu Haşhaş Tohumu Şalgam Tohumu Tütün Tohumu Keten Tohumu Şerbetçiotu Tohumu Safran Tohumu Kimyon Tohumu Çemen Tohumu Çörekotu Tohumu Kişniş Tohumu Kekik Tohumu Anason Tohumu Kapari Tohumu Melisa Tohumu Nane Tohumu Adaçayı Tohumu Salep Tohumu Kuş Dili Tohumu Diğer Tohumlar Sözleşmeli Tohum Gelirleri Sözleşmeli Buğday Tohumu Sözleşmeli Arpa Tohumu Sözleşmeli Çavdar Tohumu Sözleşmeli Tritikale Tohumu Sözleşmeli Yulaf Tohumu Sözleşmeli Mısır Tohumu Sözleşmeli Nohut Tohumu Sözleşmeli Mercimek Tohumu Sözleşmeli Fasulye Tohumu Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu Sözleşmeli Bakla Tohumu Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu Sözleşmeli Pamuk Tohumu Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu Sözleşmeli Patates Tohumu Sözleşmeli Aspir Tohumu Sözleşmeli Susam Tohumu Sözleşmeli Çeltik Tohumu Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu Sözleşmeli Sebze Tohumu Sözleşmeli Meyve Tohumu Sözleşmeli Mantar Miseli Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu Sözleşmeli Korunga Tohumu Sözleşmeli Fiğ Tohumu Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu Sözleşmeli Çim Tohumu Sözleşmeli Yonca Tohumu Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu Sözleşmeli Üçgül Tohumu Sözleşmeli Akdarı Tohumu Sözleşmeli Sorgun Tohumu Sözleşmeli Repko Tohumu Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu Sözleşmeli Haşhaş Tohumu Sözleşmeli Şalgam Tohumu Sözleşmeli Tütün Tohumu Sözleşmeli Keten Tohumu Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu Sözleşmeli Safran Tohumu Sözleşmeli Kimyon Tohumu Sözleşmeli Çemen Tohumu Sözleşmeli Çörekotu Tohumu Sözleşmeli Kişniş Tohumu Sözleşmeli Kekik Tohumu Sözleşmeli Anason Tohumu Sözleşmeli Kapari Tohumu Sözleşmeli Melisa Tohumu Sözleşmeli Nane Tohumu Sözleşmeli Adaçayı Tohumu Sözleşmeli Salep Tohumu Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu Diğer Sözleşmeli Tohum Tahıl Gelirleri Buğday Arpa Çavdar Tritikale Yulaf Mısır Çeltik Akdarı Diğer Tahıllar Bakliyat Gelirleri Nohut Mercimek (Çepelli) Fasulye Bakla Diğer Baklagiller Endüstri Bitkileri Gelirleri Soya Ayçiçek Elyaf Pamuk Şeker Pancarı Patates Aspir Susam Yer Fıstığı Kolza (Kanola) Tütün Zeytin Keten Haşhaş Şerbetçiotu Şalgam Yer Bademi Diğer Endüstri Bitkileri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri Kimyon Kekik Çemen Kişniş Çörekotu Safran Anason Kapari Melisa Nane Adaçayı Salep Kuş Dili Biberiye Ekinezya Ihlamur Lavanta Limon Çimi Mayıs Papatyası Rezene Papatya Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Korunga Fiğ Çayır Otu Çim Yonca Sudan Otu Üçgül Akdarı Sorgun Repko Hayvan Pancarı Yem Bezelyesi Mürdümük Arı Otu Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri Fide ve Fidan Gelirleri Fide Fidan Çelik Çöğür Aşı Kalemi Aşı Gözü Diğer Fide ve Fidanlar Sebze Gelirleri Bakla Bamya Bezelye Biber Börülce Brokoli Brüksel Lahanası Dereotu Domates Enginar Fasulye Güvey Feneri Havuç Hıyar Ispanak Kabak Karnabahar Kereviz Lahana Mantar Marul Maydanoz Patates Patlıcan Pazı Pırasa Roka Sarımsak Semiz Otu Soğan Şalgam Tere Turp Diğer Sebzeler Meyve Gelirleri Ahududu Alıç Armut Ayva Badem Böğürtlen Çilek Dut Elma Erik Greyfurt Hunnap Karpuz Kavun Kayısı Kestane Kızılcık Kiraz Kivi Kuşburnu Limon Mandalina Mandarin Muşmula Nar Portakal Şeftali Trabzon Hurması Vişne Yaban Mersini Diğer Meyveler Süs Bitkileri Gelirleri Agapanthus Frezya Gerbera Glayöl Gül Karanfil Katır Tırnağı Manolya Saksılı İris Bitkisi Saksılı Lilium Saksılı Şakayık Stariliçe Zambak Diğer Süs Bitkileri Ziraat Sanatları Gelirleri Yoğurt Krema Peynir Tereyağı İncir Ezmesi İncir Lokumu Bitkisel Yağ Sofralık Zeytin Kavrulmuş Fıstık Konserve Turşu Reçel Marmelat Pekmez Meyve Suyu Domates Salçası Biber Salçası Kuru Üzüm Kuru Kayısı Kuru İncir Kara Böcü Pul Biber Domates Suyu Sabun Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri Silaj ve Hasıl Gelirleri Silajlık Tahıl Bitkileri Silajlık Yem Bitkileri Silajlık Baklagiller Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları Silajlık Yem Bitkileri Hasılları Silajlık Baklagil Hasılları Diğer Silaj ve Hasıllar Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Gelirleri Aşı Serum Antijen Mikrobiyal Bakteri Kültürü Biyolojik Mücadele Gelirleri Faydalı Böcek Diğerleri Mücadele İlaç Gelirleri Ziray İlacı Zehirli Buğday Diğerleri Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri Tahıl Tali Ürünleri Tohum Üretim ve Değişime Tabi Mahsullere Ait Sellektör Altı Ürünler Park-Ağaç Üretimine Ait Tali Ürünler Çalı, Çırpı, Dal Odun Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları Hayvansal Üretimlere Ait Tali Ürünler Sığır Gübresi Sığır Derisi Sığır Sakatatı Manda Gübresi Manda Derisi Manda Sakatatı Koyun Gübresi Koyun Derisi Koyun Sakatatı Keçi Gübresi Keçi Derisi Keçi Sakatatı Tavuk Gübresi Tavşan Derisi Tavşan Gübresi Bal Mumu Ördek Gübresi Hindi Gübresi Deve Kuşu Gübresi Deve Kuşu Derisi Deve Kuşu Tüyü Deve Kuşu Sakatatı Bıldırcın Gübresi Keklik Gübresi Diğer Hayvancılık Tali Ürünleri El Sanatları Üretim Artıkları Basılı Yayın Üretim Artıkları Görüntülü Yayın Üretim Artıkları Diğer Tali Ürünler Dezenfeksiyon Gelirleri Kamyonet ve Küçük Vasıtalar Dezenfeksiyonu Kamyon Dezenfeksiyonu Çok Katlı Kamyon ve Treyler Dezenfeksiyonu Yurtdışından Giriş Yapan Kamyonet Dezenfeksiyonu Yurtdışından Giriş Yapan Konteyner ve Kamyon Dezenfeksiyonu Yurtdışından Giriş Yapan Çok Katlı Kamyon, Tır ve Treyler Dezenfeksiyonu Uçak Dezenfeksiyonu Gemi Dezenfeksiyonu Diğer Dezenfeksiyonlar Fümügasyon Gelirleri Boş Konteyner Fumigasyonu Dolu Konteyner Fumigasyonu Orman Ürünleri Fumigasyonu Boş Gemi ve Ambar Fumigasyonu Toprak Satıh Fumigasyonu Toprak Yığın Fumigasyonu Numune Partilerinin Fumigasyonu Mesai Dışı Fumigasyon Diğer Fumigasyonlar Sertifikasyon Gelirleri Sertifikasyon Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Bağcılık Gelirleri Üzüm Bağ Yaprağı Diğer Bağcılık Ürünleri Fındık Gelirleri Fındık Antep Fıstığı Gelirleri Antep Fıstığı Ceviz Gelirleri Ceviz İncir Gelirleri İncir Sığırcılık Gelirleri Buzağı Çağ Farkı İnek Sütü Damızlık Sığır Kasaplık Sığır Mandacılık Malak Çağ Farkı Manda Sütü Damızlık Manda Kasaplık Manda Koyunculuk Kuzu Çağ Farkı Koyun Sütü Yapağı Damızlık Koyun Kasaplık Koyun Keçicilik Oğlak Çağ Farkı Keçi Sütü Tiftik Keçi Kılı Damızlık Keçi Kasaplık Keçi Tavukçuluk Civciv Çağ Farkı Tavuk Yumurtası Damızlık Tavuk Kasaplık Tavuk Tavşancılık Yavru Tavşan Çağ Farkı Damızlık Tavşan Kasaplık Tavşan Balıkçılık Yavru Balık Çağ Farkı Sofralık Balık Balık Yumurtası Damızlık Balık Arıcılık Ana Arı Oğul Arı Bal Arı Sütü Polen Ördekçilik Civciv Çağ Farkı Ördek Yumurtası Damızlık Ördek Kasaplık Ördek Hindicilik Palaz Çağ Farkı Hindi Yumurtası Damızlık Hindi Kasaplık Hindi İpekböcekçiliği Koza Deve Kuşculuğu Deve Kuşu Civcivi Çağ Farkı Deve Kuşu Yumurtası Damızlık Deve Kuşu Kasaplık Deve Kuşu Bıldırcıncılık Bıldırcın Civcivi Çağ Farkı Bıldırcın Yumurtası Damızlık Bıldırcın Kasaplık Bıldırcın Keklikçilik Keklik Civcivi Çağ Farkı Keklik Yumurtası Damızlık Keklik Kasaplık Keklik Sperma Gelirleri Sperma Deney Hayvanları Gelirleri Deney Hayvanları Ürünleri El Sanatları Eğitim Mamulleri Gelirleri Konfeksiyon Mamulleri El Dokuma Mamulleri Makrome Mamulleri Mefruşat Mamulleri Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri Kuyumculuk Mamulleri Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri Mermercilik Mamulleri Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri Basılı Yayın Üretimleri Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri Islahcı Hakkı Gelirleri Islahcı Hakkı Sülüncülük Sülün Civcivi Sülüncülük Çağ Farkı Sülün Yumurtası Damızlık Sülün Kasaplık Sülün Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları Bitkisel Ürün Ticari Malları Tohumlar Tahıllar Endüstri Bitkileri Fide ve Fidan Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları Hayvancılık Ticari Malları Sperma Hayvan Kulak Küpesi Sıvı Azot Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları Aşı, Serum ve Antijen Ticari Malları Aşı Serum Antijen Mikro Mücadele İlaçları Ticari Malları Ziray İlacı Zehirli Buğday Diğer Mücadele İlaçları Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri Diğer Tarım Diğer Hayvancılık Mesleki Eğitim Gelirleri Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Gelirleri Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Bahçecilik Bölümü Gelirleri   Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri   Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri   Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri   Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri   Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri   Denizcilik Bölümü Gelirleri   Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri   El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri   Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri   Gazetecilik Bölümü Gelirleri   Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri    Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri   Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri   Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri   İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri   Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Matbaa Bölümü Gelirleri   Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Metalürji Bölümü Gelirleri   Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri   Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri   Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri   Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri   Uçak Bakım Bölümü Gelirleri   Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri   Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri   Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri   Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri   Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri   Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri   Meteoroloji Bölümü Gelirleri   Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri   Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri"
248.01
249 İzin Verme Gelirleri
249.01 Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri  
25 Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
250 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
250.01 Basılı Yayın Gelirleri
250.01.01 Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
250.01.01.01 Darphane ve Damga Gelirleri
250.01.01.02 Telif Hakları Gelirleri
250.01.01.03 Dini Yayınlar Gelirleri
250.01.01.04 Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
250.01.01.05 Barınma ve Konaklama Gelirleri
250.01.02 Huzurevi Gelirleri
250.01.03 Kreş Gelirleri
250.01.04 Bakımevi Gelirleri
250.01.04.01 Otelcilik Gelirleri
250.01.04.02 Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
250.01.04.03 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
250.01.04.04 İmalat Gelirleri
250.01.04.05 Yenileştirme Gelirleri
250.01.04.06 Bakım ve Onarım Gelirleri
250.01.04.07 Kurtarma Gelirleri
250.01.04.08 Kalibrasyon Gelirleri
250.01.05 Personel ve Ekipman Desteği Gelirleri
250.01.06 Modernizasyon Gelirleri
250.02 Montaj Gelirleri
251 Test ve Kontrol Gelirleri
251.01 Diğer Gelirler
251.01.01 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
251.01.02 Proje Gelirleri
251.01.03 Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
251.01.04 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
251.01.05 Kurs Gelirleri
251.01.06 Eğitim Hizmeti Gelirleri
251.01.06.01 Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
251.01.06.02 Bilirkişi Hizmet Gelirleri
251.01.06.03 Üniversite Sanayi İşbirliği Gelirleri
251.01.07 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
251.01.08 Sınav Hizmeti Gelirleri
251.01.09 Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
251.01.09.01 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
251.01.09.02 Muayene Gelirleri
251.01.10 Ölçüm Gelirleri
251.01.10.01 Tahlil ve Analiz Gelirleri
251.01.10.02 Kontrol ve Denetim Gelirleri
251.01.10.03 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
251.01.11 Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
251.01.12 Hurda Gelirleri
251.01.13 Depolama ve Gümrüklü Alan Hizmet Gelirleri
251.01.14 Maliyet, Sigorta, Navlun (CİF) Gelirleri
251.01.15 Diğer Gelirler
251.01.16 Ticari Mal Satış Gelirleri
251.01.16.01 Mamül Satış Gelirleri
251.01.16.02 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
251.01.16.03 YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI
251.01.16.04 Sağlık Hizmeti Gelirleri
251.01.16.05 Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
251.01.16.06 Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
251.01.16.07 Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
251.01.17 Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
251.01.18 Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
251.01.19 Laboratuvar Gelirleri
251.01.20 Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri
251.01.20.01 Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri
251.01.20.02 Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri
251.01.20.03 Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri
251.01.20.04 Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
251.01.20.05 Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
251.01.20.06 Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
251.01.20.07 Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
251.01.20.08 Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
251.01.99 Tıbbi Uygulama Gelirleri
251.01.99.01 Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
251.01.99.02 Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
251.02 Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
252 Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
252.01 Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
252.01.01 Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
252.01.01.01 Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
252.01.01.01.01 Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
252.01.01.01.99 Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
252.01.01.02 Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
252.01.01.02.01 Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
252.01.01.02.02 Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
252.01.01.02.03 Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
252.01.01.02.04 Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
252.01.01.02.05 Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
252.01.01.02.99 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
252.01.01.03 İlaç Gelirleri
252.01.01.03.01 Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
252.01.01.03.02 Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
252.01.01.03.03 Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
252.01.01.03.04 Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
252.01.01.03.05 Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
252.01.01.03.06 Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
252.01.01.03.07 Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
252.01.01.03.08 Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
252.01.01.03.99 Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
252.01.01.04 Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
252.01.01.04.01 Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
252.01.01.04.02 Diyaliz Gelirleri
252.01.01.04.03 Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri
252.01.01.04.04 Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri
252.01.01.04.05 Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri
252.01.01.04.06 Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri
252.01.01.04.07 Hasta Nakil Gelirleri
252.01.01.04.08 Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri
252.01.01.04.09 Yatan Hasta Nakil Gelirleri
252.01.01.04.10 Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri
252.01.01.04.11 Diğer Hasta Nakil Gelirleri
252.01.01.04.12 Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirleri
252.01.01.04.13 Özel Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
252.01.01.04.14 Özel Tıbbi Uygulama Gelirleri
252.01.01.04.15 Özel Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
252.01.01.04.99 Özel Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
252.01.01.05 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirleri
252.01.01.05.01 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
252.01.01.05.02 Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirleri
252.01.01.05.03 İşyeri Hekimliği Gelirleri
252.01.01.05.04 Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler
252.01.01.05.05 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri
252.01.01.05.06 Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
252.01.01.05.99 Orman Gelirleri
252.01.01.06 Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
252.01.01.06.01 Piyasa Satış Gelirleri
252.01.01.06.02 Tahsisli Satış Gelirleri
252.01.01.06.03 Maliyet Bedelli Satış Gelirleri
252.01.01.06.04 Tarifeli Satış Gelirleri
252.01.01.06.05 Tarifesiz Satış Gelirleri
252.01.01.06.06 Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan Satış Gelirleri
252.01.01.06.07 Dikili Ağaç Satış Gelirleri
252.01.01.06.08 İç Tüketim Satış Gelirleri
252.01.01.06.99 Odun Dışı Orman Ürünleri Satış Gelirleri
252.01.01.07 Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
252.01.01.07.01 Süs Bitkileri Satış Gelirleri
252.01.01.07.99 Tohum Satış Gelirleri
252.01.01.08 Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler
252.01.01.08.01 Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri
252.01.01.08.02 Mesire Yerleri Gelirleri
252.01.01.08.03 Kent Ormanları Gelirleri
252.01.01.08.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Gelirleri
252.01.01.08.99 Arberotum Gelirleri
252.01.01.09 Av Yaban Hayatı Gelirleri
252.01.01.09.01 Yayın Satış Gelirleri
252.01.01.09.02 Avlanma İzin Kartı Gelirleri
252.01.01.09.03 Av Turizmi Gelirleri
252.01.01.09.04 Örnek Avlak İşletmeciliği Gelirleri
252.01.01.09.05 Belge Ücretleri Gelirleri
252.01.01.09.99 Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Araçların/Av Silahlarının Satış Gelirleri
252.01.01.10 Av Kabahati İşleyenlerden Alınan Tazminat Gelirleri
252.01.01.10.01 4915 Sayılı KAK 8.Maddesi Doğrultusunda Av Bayilerinden Alınan % 2?lik Gelirler
252.01.01.10.99 Avcılık Belgesi Harçlarının % 30'luk Katkı Payı Gelirleri
252.01.01.11 Özel Avlaklarda Avlattırılan Türlerin Avlanma Ücretleri Gelirleri
252.01.01.11.01 Canlı Yaban Hayatı Satış Gelirleri
252.01.01.11.02 Diğer Av Yaban Hayatı Gelirleri
252.01.01.11.03 Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri
252.01.01.11.99 Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtlarından Elde Edilecek Gelirler
252.01.01.12 İdare Tarafından İşletilen Yerlerden Elde Edilen Gelirler
252.01.01.12.01 Müstecirler Tarafından İşletilen Alanlardan Elde Edilen Gelirler
252.01.01.12.02 Diğer Gelirler
252.01.01.12.03 Diğer Orman Gelirleri
252.01.01.12.04 Yayla İşletme Gelirleri
252.01.01.13 Diğer Orman Gelirleri
252.01.01.14 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
252.01.02 Tohum Gelirleri
252.01.02.01 Buğday Tohumu
252.01.02.01.01 Arpa Tohumu
252.01.02.01.99 Çavdar Tohumu
252.01.02.02 Tritikale Tohumu
252.01.02.02.01 Yulaf Tohumu
252.01.02.02.02 Mısır Tohumu
252.01.02.02.03 Nohut Tohumu
252.01.02.02.04 Mercimek Tohumu
252.01.02.02.05 Fasulye Tohumu
252.01.02.02.99 Soya Fasulyesi Tohumu
252.01.02.03 Bakla Tohumu
252.01.02.03.01 Ayçiçek Tohumu
252.01.02.03.02 Pamuk Tohumu
252.01.02.03.03 Şeker Pancarı Tohumu
252.01.02.03.04 Patates Tohumu
252.01.02.03.05 Aspir Tohumu
252.01.02.03.06 Susam Tohumu
252.01.02.03.07 Çeltik Tohumu
252.01.02.03.08 Yer Fıstığı Tohumu
252.01.02.03.99 Kolza (Kanola) Tohumu
252.01.02.04 Sebze Tohumu
252.01.02.04.01 Meyve Tohumu
252.01.02.04.02 Mantar Miseli
252.01.02.04.03 Süs Bitkisi Tohumu
252.01.02.04.04 Korunga Tohumu
252.01.02.04.05 Fiğ Tohumu
252.01.02.04.06 Çayır Otu Tohumu
252.01.02.04.07 Çim Tohumu
252.01.02.04.08 Yonca Tohumu
252.01.02.04.09 Sudan Otu Tohumu
252.01.02.04.10 Üçgül Tohumu
252.01.02.04.11 Akdarı Tohumu
252.01.02.04.12 Sorgun Tohumu
252.01.02.04.13 Repko Tohumu
252.01.02.04.14 Hayvan Pancarı Tohumu
252.01.02.04.15 Yem Bezelyesi Tohumu
252.01.02.04.99 Haşhaş Tohumu
252.01.02.05 Şalgam Tohumu
252.01.02.05.01 Tütün Tohumu
252.01.02.05.02 Keten Tohumu
252.01.02.05.03 Şerbetçiotu Tohumu
252.01.02.05.04 Safran Tohumu
252.01.02.05.05 Kimyon Tohumu
252.01.02.05.06 Çemen Tohumu
252.01.02.05.99 Çörekotu Tohumu
252.01.02.06 Kişniş Tohumu
252.01.02.06.01 Kekik Tohumu
252.01.02.06.02 Anason Tohumu
252.01.02.06.03 Kapari Tohumu
252.01.02.06.04 Melisa Tohumu
252.01.02.06.05 Nane Tohumu
252.01.02.06.06 Adaçayı Tohumu
252.01.02.06.07 Salep Tohumu
252.01.02.06.08 Kuş Dili Tohumu
252.01.02.06.99 Diğer Tohumlar
252.01.02.07 Sözleşmeli Tohum Gelirleri
252.01.02.07.01 Sözleşmeli Buğday Tohumu
252.01.02.07.99 Sözleşmeli Arpa Tohumu
252.01.02.08 Sözleşmeli Çavdar Tohumu
252.01.02.08.01 Sözleşmeli Tritikale Tohumu
252.01.02.08.02 Sözleşmeli Yulaf Tohumu
252.01.02.08.03 Sözleşmeli Mısır Tohumu
252.01.02.08.04 Sözleşmeli Nohut Tohumu
252.01.02.08.99 Sözleşmeli Mercimek Tohumu
252.01.02.09 Sözleşmeli Fasulye Tohumu
252.01.02.09.01 Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu
252.01.02.09.02 Sözleşmeli Bakla Tohumu
252.01.02.09.03 Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu
252.01.02.09.04 Sözleşmeli Pamuk Tohumu
252.01.02.09.05 Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu
252.01.02.09.99 Sözleşmeli Patates Tohumu
252.01.02.10 Sözleşmeli Aspir Tohumu
252.01.02.10.01 Sözleşmeli Susam Tohumu
252.01.02.10.99 Sözleşmeli Çeltik Tohumu
252.01.02.11 Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu
252.01.02.11.01 Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
252.01.02.11.02 Sözleşmeli Sebze Tohumu
252.01.02.11.03 Sözleşmeli Meyve Tohumu
252.01.02.11.99 Sözleşmeli Mantar Miseli
252.01.02.12 Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu
252.01.02.12.01 Sözleşmeli Korunga Tohumu
252.01.02.12.02 Sözleşmeli Fiğ Tohumu
252.01.02.12.03 Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu
252.01.02.12.04 Sözleşmeli Çim Tohumu
252.01.02.13 Sözleşmeli Yonca Tohumu
252.01.02.14 Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu
252.01.03 Sözleşmeli Üçgül Tohumu
252.01.03.04 Sözleşmeli Akdarı Tohumu
252.01.03.04.08 Sözleşmeli Sorgun Tohumu
252.01.03.04.09 Sözleşmeli Repko Tohumu
252.01.03.04.10 Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu
252.01.03.04.13 Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu
252.01.04 Sözleşmeli Haşhaş Tohumu
252.01.04.01 Sözleşmeli Şalgam Tohumu
252.01.04.01.01 Sözleşmeli Tütün Tohumu
252.01.04.01.99 Sözleşmeli Keten Tohumu
252.01.04.02 Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu
252.01.04.02.01 Sözleşmeli Safran Tohumu
252.01.04.02.02 Sözleşmeli Kimyon Tohumu
252.01.04.02.03 Sözleşmeli Çemen Tohumu
252.01.04.02.04 Sözleşmeli Çörekotu Tohumu
252.01.04.02.05 Sözleşmeli Kişniş Tohumu
252.01.04.02.99 Sözleşmeli Kekik Tohumu
252.01.04.03 Sözleşmeli Anason Tohumu
252.01.04.03.01 Sözleşmeli Kapari Tohumu
252.01.04.03.02 Sözleşmeli Melisa Tohumu
252.01.04.03.03 Sözleşmeli Nane Tohumu
252.01.04.03.04 Sözleşmeli Adaçayı Tohumu
252.01.04.03.05 Sözleşmeli Salep Tohumu
252.01.04.03.06 Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu
252.01.04.03.07 Diğer Sözleşmeli Tohum
252.01.04.03.08 Tahıl Gelirleri
252.01.04.03.99 Buğday
252.01.04.04 Arpa
252.01.04.04.01 Çavdar
252.01.04.04.02 Tritikale
252.01.04.04.03 Yulaf
252.01.04.04.04 Mısır
252.01.04.04.05 Çeltik
252.01.04.04.06 Akdarı
252.01.04.04.07 Diğer Tahıllar
252.01.04.04.08 Bakliyat Gelirleri
252.01.04.04.09 Nohut
252.01.04.04.10 Mercimek (Çepelli)
252.01.04.04.11 Fasulye
252.01.04.04.12 Bakla
252.01.04.04.13 Diğer Baklagiller
252.01.04.04.14 Endüstri Bitkileri Gelirleri
252.01.04.04.15 Soya
252.01.04.04.99 Ayçiçek
252.01.04.05 Kütlü Pamuk
252.01.04.05.01 Şeker Pancarı
252.01.04.05.02 Patates
252.01.04.05.03 Aspir
252.01.04.05.04 Susam
252.01.04.05.05 Yer Fıstığı
252.01.04.05.06 Kolza (Kanola)
252.01.04.05.99 Tütün
252.01.04.06 Zeytin
252.01.04.06.01 Keten
252.01.04.06.02 Haşhaş
252.01.04.06.03 Şerbetçiotu
252.01.04.06.04 Şalgam
252.01.04.06.05 Yer Bademi
252.01.04.06.06 Diğer Endüstri Bitkileri
252.01.04.06.07 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri
252.01.04.06.08 Kimyon
252.01.04.06.99 Kekik
252.01.04.07 Çemen
252.01.04.07.01 Kişniş
252.01.04.07.99 Çörekotu
252.01.04.08 Safran
252.01.04.08.01 Anason
252.01.04.08.02 Kapari
252.01.04.08.03 Melisa
252.01.04.08.04 Nane
252.01.04.08.99 Adaçayı
252.01.04.09 Salep
252.01.04.09.01 Kuş Dili
252.01.04.09.02 Biberiye
252.01.04.09.03 Ekinezya
252.01.04.09.04 Ihlamur
252.01.04.09.05 Lavanta
252.01.04.09.99 Limon Çimi
252.01.04.10 Mayıs Papatyası
252.01.04.10.01 Rezene
252.01.04.10.99 Papatya
252.01.04.11 Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
252.01.04.11.01 Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri
252.01.04.11.02 Korunga
252.01.04.11.03 Fiğ
252.01.04.11.99 Çayır Otu
252.01.04.12 Çim
252.01.04.12.01 Yonca
252.01.04.12.02 Sudan Otu
252.01.04.12.03 Üçgül
252.01.04.12.04 Akdarı
252.01.04.13 Sorgun
252.01.04.14 Repko
252.01.99 Hayvan Pancarı
252.02 Yem Bezelyesi
252.03 Mürdümük
252.04 Arı Otu
252.05 Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri
252.06 Fide ve Fidan Gelirleri
252.10 Fide
252.11 Fidan
252.99 Çelik
253 Çöğür
253.01 Aşı Kalemi
253.02 Aşı Gözü
253.02.01 Diğer Fide ve Fidanlar
253.02.02 Sebze Gelirleri
253.02.03 Bakla
253.02.04 Bamya
253.02.05 Bezelye
253.02.06 Biber
253.02.07 Börülce
253.02.08 Brokoli
253.02.09 Brüksel Lahanası
253.02.10 Dereotu
253.03 Domates
253.03.01 Enginar
253.03.02 Fasulye
253.03.03 Güvey Feneri
253.03.04 Havuç
253.03.05 Hıyar
253.03.06 Ispanak
253.03.07 Kabak
253.03.08 Karnabahar
253.99 Kereviz
254 Lahana
254.01 Mantar
254.01.01 Marul
254.01.02 Maydanoz
254.01.03 Patates
254.01.04 Patlıcan
254.01.05 Pazı
254.01.06 Pırasa
254.01.07 Roka
254.02 Sarımsak
254.02.01 Semiz Otu
254.02.02 Soğan
254.02.03 Şalgam
254.02.04 Tere
254.02.05 Turp
254.02.06 Diğer Sebzeler
254.02.07 Meyve Gelirleri
254.02.08 Ahududu
254.02.09 Alıç
254.02.10 Armut
254.02.11 Ayva
254.03 Badem
254.03.01 Böğürtlen
254.03.02 Çilek
254.99 Dut
255 Elma
255.01 Erik
255.01.01 Greyfurt
255.01.02 Hunnap
255.01.03 Karpuz
255.01.04 Kavun
255.01.05 Kayısı
255.02 Kestane
255.02.01 Kızılcık
255.02.02 Kiraz
255.02.03 Kivi
255.02.04 Kuşburnu
255.02.05 Limon
255.02.06 Mandalina
255.02.99 Mandarin
255.03 Muşmula
255.03.01 Nar
255.03.02 Portakal
255.03.03 Şeftali
255.03.04 Trabzon Hurması
255.03.05 Vişne
255.04 Yaban Mersini
255.04.01 Diğer Meyveler
255.05 Süs Bitkileri Gelirleri
255.05.01 Agapanthus
255.05.01.01 Frezya
255.05.01.01.01 Gerbera
255.05.01.01.02 Glayöl
255.05.01.01.03 Gül
255.05.01.01.04 Karanfil
255.05.01.01.05 Katır Tırnağı
255.05.01.01.06 Manolya
255.05.01.01.07 Saksılı İris Bitkisi
255.05.01.01.08 Saksılı Lilium
255.05.01.02 Saksılı Şakayık
255.05.01.02.01 Stariliçe
255.05.01.02.02 Zambak
255.05.01.02.03 Diğer Süs Bitkileri
255.05.01.02.04 Ziraat Sanatları Gelirleri
255.05.01.02.05 Yoğurt
255.05.01.02.06 Krema
255.05.01.02.07 Peynir
255.05.01.02.08 Tereyağı
255.05.01.03 İncir Ezmesi
255.05.01.03.01 İncir Lokumu
255.05.01.03.02 Bitkisel Yağ
255.05.01.03.03 Sofralık Zeytin
255.05.01.03.04 Kavrulmuş Fıstık
255.05.01.03.05 Konserve
255.05.01.03.06 Turşu
255.05.01.04 Reçel
255.05.01.04.01 Marmelat
255.05.01.04.02 Pekmez
255.05.01.04.03 Meyve Suyu
255.05.01.04.04 Domates Salçası
255.05.01.04.05 Biber Salçası
255.05.01.04.06 Kuru Üzüm
255.05.01.05 Kuru Kayısı
255.05.01.05.01 Kuru İncir
255.05.01.05.02 Kara Böcü
255.05.01.05.03 Pul Biber
255.05.01.05.04 Domates Suyu
255.05.01.05.05 Sabun
255.05.01.05.06 Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri
255.05.01.06 Silaj ve Hasıl Gelirleri
255.05.01.06.01 Silajlık Tahıl Bitkileri
255.05.01.06.02 Silajlık Yem Bitkileri
255.05.01.06.03 Silajlık Baklagiller
255.05.01.06.04 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
255.05.01.06.05 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
255.05.01.06.06 Silajlık Baklagil Hasılları
255.05.01.07 Diğer Silaj ve Hasıllar
255.05.01.07.01 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Gelirleri
255.05.01.07.02 Aşı
255.05.01.07.03 Serum
255.05.01.07.04 Antijen
255.05.01.07.05 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
255.05.01.07.06 Biyolojik Mücadele Gelirleri
255.05.01.08 Faydalı Böcek
255.05.01.08.01 Diğerleri
255.05.01.08.02 Mücadele İlaç Gelirleri
255.05.01.08.03 Ziray İlacı
255.05.01.08.04 Zehirli Buğday
255.05.01.09 Diğerleri
255.05.01.09.01 Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
255.05.01.09.02 Tahıl Tali Ürünleri
255.05.01.09.03 Tohum Üretim ve Değişime Tabi Mahsullere Ait Sellektör Altı Ürünler
255.05.01.10 Park-Ağaç Üretimine Ait Tali Ürünler
255.05.01.10.01 Çalı, Çırpı, Dal
255.05.01.10.02 Odun
255.05.01.11 Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları
255.05.01.11.01 Hayvansal Üretimlere Ait Tali Ürünler
255.05.01.11.02 Sığır Gübresi
255.05.01.11.03 Sığır Derisi
255.05.01.11.04 Sığır Sakatatı
255.05.01.12 Manda Gübresi
255.05.01.12.01 Manda Derisi
255.05.01.12.02 Manda Sakatatı
255.05.01.12.03 Koyun Gübresi
255.05.01.12.04 Koyun Derisi
255.05.01.13 Koyun Sakatatı
255.05.01.13.01 Keçi Gübresi
255.05.01.13.02 Keçi Derisi
255.05.01.13.03 Keçi Sakatatı
255.05.01.13.04 Tavuk Gübresi
255.05.01.14 Tavşan Derisi
255.05.01.14.01 Tavşan Gübresi
255.05.01.99 Bal Mumu
255.05.01.99.99 Ördek Gübresi
255.05.02 Hindi Gübresi
255.05.03 Deve Kuşu Gübresi
255.05.04 Deve Kuşu Derisi
255.06 Deve Kuşu Tüyü
255.06.01 Deve Kuşu Sakatatı
255.06.02 Bıldırcın Gübresi
255.06.03 Keklik Gübresi
255.06.04 Diğer Hayvancılık Tali Ürünleri
255.06.05 El Sanatları Üretim Artıkları
255.06.06 Basılı Yayın Üretim Artıkları
255.06.07 Görüntülü Yayın Üretim Artıkları
255.06.08 Diğer Tali Ürünler
255.06.09 Dezenfeksiyon Gelirleri
255.06.10 Kamyonet ve Küçük Vasıtalar Dezenfeksiyonu
255.07 Kamyon Dezenfeksiyonu
255.07.01 Çok Katlı Kamyon ve Treyler Dezenfeksiyonu
255.07.02 Yurtdışından Giriş Yapan Kamyonet Dezenfeksiyonu
255.07.03 Yurtdışından Giriş Yapan Konteyner ve Kamyon Dezenfeksiyonu
255.07.04 Yurtdışından Giriş Yapan Çok Katlı Kamyon, Tır ve Treyler Dezenfeksiyonu
255.07.05 Uçak Dezenfeksiyonu
255.08 Gemi Dezenfeksiyonu
255.08.01 Diğer Dezenfeksiyonlar
255.08.02 Fümügasyon Gelirleri
255.08.03 Boş Konteyner Fumigasyonu
255.08.04 Dolu Konteyner Fumigasyonu
255.09 Orman Ürünleri Fumigasyonu
255.09.01 Boş Gemi ve Ambar Fumigasyonu
255.09.02 Toprak Satıh Fumigasyonu
255.09.03 Toprak Yığın Fumigasyonu
255.09.99 Numune Partilerinin Fumigasyonu
255.10 Mesai Dışı Fumigasyon
255.10.01 Diğer Fumigasyonlar
255.10.02 Sertifikasyon Gelirleri
255.10.03 Sertifikasyon Gelirleri
255.11 Suni Tohumlama Gelirleri
255.11.01 Suni Tohumlama Gelirleri
255.11.02 Fidan Muayene Gelirleri
255.11.03 Fidan Muayene Gelirleri
255.12 Çırçırlama Gelirleri
255.12.01 Çırçırlama Gelirleri
255.12.02 Tohum Temizleme Gelirleri
255.99 Tohum Temizleme Gelirleri
255.99.01 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
255.99.02 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
255.99.03 Deney Hayvanları Gelirleri
255.99.99 Deney Hayvanları Gelirleri
256 Bağcılık Gelirleri
256.01 Üzüm
257 Bağ Yaprağı
257.01 Diğer Bağcılık Ürünleri
257.01.01 Fındık Gelirleri
257.01.01.01 Fındık
257.01.01.02 Antep Fıstığı Gelirleri
257.01.01.03 Antep Fıstığı
257.01.01.04 Ceviz Gelirleri
257.01.01.05 Ceviz
257.01.01.06 İncir Gelirleri
257.01.01.07 İncir
257.01.01.08 Sığırcılık Gelirleri
257.01.01.09 Buzağı
257.01.01.10 Çağ Farkı
257.01.01.11 İnek Sütü
257.01.01.12 Damızlık Sığır
257.01.01.13 Kasaplık Sığır
257.01.01.14 Mandacılık
257.01.01.15 Malak
257.01.01.16 Çağ Farkı
257.01.01.17 Manda Sütü
257.01.01.18 Damızlık Manda
257.01.01.19 Kasaplık Manda
257.01.01.20 Koyunculuk
257.01.01.99 Kuzu
257.01.01.99.01 Çağ Farkı
257.01.01.99.02 Koyun Sütü
257.01.02 Yapağı
257.02 Damızlık Koyun
257.02.01 Kasaplık Koyun
257.02.01.01 Keçicilik
257.02.01.01.01 Oğlak
257.02.01.01.02 Çağ Farkı
257.02.01.01.03 Keçi Sütü
257.02.01.01.04 Tiftik
257.02.01.01.05 Keçi Kılı
257.02.01.01.06 Damızlık Keçi
257.02.01.01.07 Kasaplık Keçi
257.02.01.01.08 Tavukçuluk
257.02.01.01.09 Civciv
257.02.01.01.10 Çağ Farkı
257.02.01.01.11 Tavuk Yumurtası
257.02.01.01.12 Damızlık Tavuk
257.02.01.01.13 Kasaplık Tavuk
257.02.01.01.14 Tavşancılık
257.02.01.02 Yavru Tavşan
257.02.01.02.01 Çağ Farkı
257.02.01.02.02 Damızlık Tavşan
257.02.01.02.03 Kasaplık Tavşan
257.02.01.02.04 Balıkçılık
257.02.01.02.05 Yavru Balık
257.02.01.02.06 Çağ Farkı
257.02.01.02.07 Sofralık Balık
257.02.01.02.08 Balık Yumurtası
257.02.01.02.09 Damızlık Balık
257.02.01.02.10 Arıcılık
257.02.01.02.11 Ana Arı
257.02.01.02.12 Oğul Arı
257.02.01.02.13 Bal
257.02.01.02.14 Arı Sütü
257.02.01.03 Polen
257.02.01.03.04 Ördekçilik
257.02.01.04 Civciv
257.02.01.04.01 Çağ Farkı
257.02.01.04.02 Ördek Yumurtası
257.02.01.04.03 Damızlık Ördek
257.02.01.04.04 Kasaplık Ördek
257.02.01.04.05 Hindicilik
257.02.01.04.06 Palaz
257.02.01.04.07 Çağ Farkı
257.02.01.04.08 Hindi Yumurtası
257.02.01.04.09 Damızlık Hindi
257.02.01.04.10 Kasaplık Hindi
257.02.01.04.11 İpekböcekçiliği
257.02.01.04.12 Koza
257.02.01.04.13 Deve Kuşculuğu
257.02.01.04.14 Deve Kuşu Civcivi
257.02.01.99 Çağ Farkı
257.02.02 Deve Kuşu Yumurtası
257.02.03 Damızlık Deve Kuşu
257.02.04 Kasaplık Deve Kuşu
257.02.05 Bıldırcıncılık
257.02.06 Bıldırcın Civcivi
257.02.10 Çağ Farkı
257.02.11 Bıldırcın Yumurtası
257.02.99 Damızlık Bıldırcın
257.03 Kasaplık Bıldırcın
257.03.01 Keklikçilik
257.03.02 Keklik Civcivi
257.03.02.01 Çağ Farkı
257.03.03 Keklik Yumurtası
257.03.99 Damızlık Keklik
257.04 Kasaplık Keklik
257.04.01 Sperma Gelirleri
257.04.02 Sperma
257.04.03 Deney Hayvanları Gelirleri
257.05 Deney Hayvanları Ürünleri
257.05.01 El Sanatları Eğitim Mamulleri Gelirleri
257.05.02 Konfeksiyon Mamulleri
257.05.03 El Dokuma Mamulleri
257.05.04 Makrome Mamulleri
257.05.05 Mefruşat Mamulleri
257.05.06 Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
257.05.07 Kuyumculuk Mamulleri
257.05.08 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
257.05.09 Mermercilik Mamulleri
257.05.10 Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
257.05.11 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
257.05.12 Basılı Yayın Üretimleri
257.05.99 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
257.06 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
257.07 Islahcı Hakkı Gelirleri
257.08 Islahcı Hakkı
257.99 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
258 Bitkisel Ürün Ticari Malları
258.01 Tohumlar
258.02 Tahıllar
258.03 Endüstri Bitkileri
258.04 Fide ve Fidan
259 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
259.01 Hayvancılık Ticari Malları
259.01.01 Sperma
259.01.02 Hayvan Kulak Küpesi
259.02 Sıvı Azot
259.02.01 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
259.02.02 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Ticari Malları
26 Aşı
260 Serum
260.01 Antijen
260.01.01 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
260.01.02 Mücadele İlaçları Ticari Malları
260.02 Ziray İlacı
260.03 Zehirli Buğday
260.99 Diğer Mücadele İlaçları
264 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
264.01 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
267 Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
267.01 Diğer Tarım
267.99 Diğer Hayvancılık
268 Mesleki Eğitim Gelirleri
268.01 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Gelirleri
268.02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
268.07 Bahçecilik Bölümü Gelirleri  
269 Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
269.01 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
269.02 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri  
27 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri  
271 Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri  
271.01 Denizcilik Bölümü Gelirleri  
272 Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
272.01 El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü Gelirleri
278 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
278.01 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
279 Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri  
279.01 Gazetecilik Bölümü Gelirleri  
28 Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
280 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri   
280.01 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
280.02 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri  
280.03 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
280.04 İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
280.05 Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
280.06 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
280.07 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
280.09 Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
281 Matbaa Bölümü Gelirleri  
281.01 Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
281.02 Metalürji Bölümü Gelirleri  
281.03 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
281.09 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri  
29 Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
293 Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri  
293.01 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
294 Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri  
294.01 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
294.02 Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
294.02.01 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri  
294.02.02 Uçak Bakım Bölümü Gelirleri  
294.02.03 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
294.02.99 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
295 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri  
297 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri  
297.01 Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri  
298 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
298.01 Meteoroloji Bölümü Gelirleri  
299 Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
299.02 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Gelirleri
299.02.01 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri
299.02.02 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
299.02.03 Bilet Satış Gelirleri
299.02.99 Belgelendirme Gelirleri
299.99 Yetki Belgesi Gelirleri
3 Ruhsat Gelirleri
30 Sertifikalandırma Gelirleri
303 Lisans Gelirleri
303.01 İzin Verme Gelirleri
303.02 Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri  
32 Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
320 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
320.01 Basılı Yayın Gelirleri
320.02 Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
320.03 Darphane ve Damga Gelirleri
320.04 Telif Hakları Gelirleri
320.05 Dini Yayınlar
320.06 Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
320.07 Barınma ve Konaklama Gelirleri
320.08 Huzurevi Gelirleri
320.09 Kreş Gelirleri
320.10 Bakımevi Gelirleri
320.11 Otelcilik Gelirleri
320.12 Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
320.13 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
320.14 İmalat Gelirleri
320.15 Yenileştirme Gelirleri
326 Bakım ve Onarım Gelirleri
326.01 Kurtarma Gelirleri
326.01.01 Kalibrasyon Gelirleri
326.01.02 Personel ve Ekipman Desteği Gelirleri
326.01.03 Modernizasyon Gelirleri
326.01.03.01 Montaj Gelirleri
326.01.03.02 Test ve Kontrol Gelirleri
326.99 Diğer Gelirler
329 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
329.01 Proje Gelirleri
329.02 Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
329.09 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
33 Kurs Gelirleri
333 Eğitim Hizmeti Gelirleri
333.01 Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
333.02 Bilirkişi Hizmet Gelirleri
333.03 Üniversite Sanayi İşbirliği Gelirleri
333.03.01 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
333.03.02 Sınav Hizmeti Gelirleri
333.03.03 Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
333.04 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
333.05 Muayene Gelirleri
333.06 Ölçüm Gelirleri
333.99 Tahlil ve Analiz Gelirleri
335 Kontrol ve Denetim Gelirleri
335.01 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
335.02 Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
335.03 Hurda Gelirleri
335.03.01 Depolama ve Gümrüklü Alan Hizmet Gelirleri
335.03.02 Maliyet, Sigorta, Navlun (CİF) Gelirleri
335.04 Diğer Gelirler
335.05 Ticari Mal Satış Gelirleri
335.06 Mamül Satış Gelirleri
335.07 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
335.08 DİĞER GELİRLER
335.09 Alınan Bağış ve Yardımlar
335.10 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
335.11 Cari
335.99 Sermaye
336 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
336.01 Cari
336.02 Sermaye
336.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
336.04 Cari
336.05 Sermaye
336.06 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
336.07 Cari
336.08 Sermaye
336.09 Proje Yardımları
336.10 Cari
336.11 Sermaye
336.12 Şartlı Bağış ve Yardımlar
336.13 Nakdi
336.14 Ayni
336.15 Alınan Paylar
336.16 Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar
336.17 İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Gelirler
336.18 Nakdi
336.19 İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri
336.20 Ayni
336.21 Diğer Gelirler
336.22 Diğer Çeşitli Gelirler
336.23 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
336.24 DÖNÜŞÜM GELİRLERİ HESABI
336.99 Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelirleri
336.99.01 6306 S.K. 7/1 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri
336.99.02 Çevre Katkı Payı ve İdari Para Cezasının %50 si ile 6831 S.K. Gereği 2/B Arazilerin Satışından Elde Edilen Satış Geliri
337 İller Bankası A.Ş. Karı %50 si.
337.01 Hazineye Tescilli Taşınmazların Satışından Elde Edilen Gelirler
34 Kredilerin Gecikme Zamları
340 Bağış ve Yardımlar
340.01 Özel Ödenek Dışındaki Tertiplerden Aktarılan Tutarlar
340.02 Proje Karşılığı Aktarılan Tutarkar
340.03 Döner Sermayeden Aktarılan Tutarlar
340.04 Proje Bitiminde Aktarılan Tutarlar
340.05 Mevduat Faiz Gelirleri
340.06 Diğer Gelirler
340.07 Giderden İadeler
340.08 Kira Yardımı İadeleri
340.09 Faiz Desteği İadeleri
340.10 Kamulaştırma Bedeli İadeleri
340.11 Kaynak Aktarımı İadeleri
340.11.01 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
340.11.02 SATIŞTAN İADELER HESABI (-)
340.12 Mal ve Hizmet Gelirleri
340.14 Sağlık Hizmeti Gelirleri
340.14.01 Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
340.14.02 Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
340.14.03 Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
340.15 Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
340.16 Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
340.17 Laboratuvar Gelirleri
340.18 Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri
340.19 Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri
340.20 Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri
340.99 Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri
349 Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
349.01 Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
349.02 Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
35 Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
350 Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
358 Tıbbi Uygulama Gelirleri
36 Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
360 Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
360.01 Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
360.01.01 Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
360.01.02 Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
360.01.08 Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
360.01.09 Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
360.02 Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
360.03 Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
360.03.01 Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
360.03.02 Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
360.03.03 Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
360.03.04 Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
360.03.05 Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
360.03.99 Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
360.04 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
360.04.01 İlaç Gelirleri
360.04.02 Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
360.04.02.01 Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
360.04.02.02 Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
360.04.02.03 Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
360.04.02.04 Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
360.04.02.05 Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
360.04.02.06 Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
360.04.02.07 Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
360.04.02.08 Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
360.04.02.09 Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
360.04.02.10 Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
360.04.09 Diyaliz Gelirleri
360.05 Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri
360.06 Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri
360.99 Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri
361 Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri
361.01 Hasta Nakil Gelirleri
361.01.01 Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri
361.01.02 Yatan Hasta Nakil Gelirleri
361.02 Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri
361.02.01 Diğer Hasta Nakil Gelirleri
361.02.02 Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirleri
361.02.03 Özel Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
361.02.04 Özel Tıbbi Uygulama Gelirleri
361.02.09 Özel Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
361.03 Özel Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
361.04 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirleri
361.04.01 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
361.04.02 Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirleri
361.05 İşyeri Hekimliği Gelirleri
361.05.01 Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler
361.05.02 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri
361.06 Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
361.09 Orman Gelirleri
361.09.01 Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
361.09.02 Piyasa Satış Gelirleri
361.09.99 Tahsisli Satış Gelirleri
361.10 Maliyet Bedelli Satış Gelirleri
361.10.01 Tarifeli Satış Gelirleri
361.10.01.01 Tarifesiz Satış Gelirleri
361.10.01.03 Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan Satış Gelirleri
361.10.02 Dikili Ağaç Satış Gelirleri
361.10.02.01 İç Tüketim Satış Gelirleri
361.10.02.03 Odun Dışı Orman Ürünleri Satış Gelirleri
361.10.02.04 Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
361.10.03 Süs Bitkileri Satış Gelirleri
361.10.04 Tohum Satış Gelirleri
361.10.05 Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler
361.10.06 Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri
361.10.07 Mesire Yerleri Gelirleri
361.10.08 Kent Ormanları Gelirleri
361.10.09 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Gelirleri
361.10.10 Arberotum Gelirleri
361.10.11 Av Yaban Hayatı Gelirleri
361.10.12 Yayın Satış Gelirleri
361.11 Avlanma İzin Kartı Gelirleri
361.11.01 Av Turizmi Gelirleri
361.11.01.01 Örnek Avlak İşletmeciliği Gelirleri
361.11.01.02 Belge Ücretleri Gelirleri
361.11.01.03 Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Araçların/Av Silahlarının Satış Gelirleri
361.11.02 Av Kabahati İşleyenlerden Alınan Tazminat Gelirleri
361.11.03 4915 Sayılı KAK 8.Maddesi Doğrultusunda Av Bayilerinden Alınan % 2?lik Gelirler
361.11.04 Avcılık Belgesi Harçlarının % 30'luk Katkı Payı Gelirleri
361.11.05 Özel Avlaklarda Avlattırılan Türlerin Avlanma Ücretleri Gelirleri
361.11.06 Canlı Yaban Hayatı Satış Gelirleri
361.11.99 Diğer Av Yaban Hayatı Gelirleri
361.98 Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri
361.98.02 Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtlarından Elde Edilecek Gelirler
362 İdare Tarafından İşletilen Yerlerden Elde Edilen Gelirler
362.01 Müstecirler Tarafından İşletilen Alanlardan Elde Edilen Gelirler
362.02 Diğer Gelirler
362.03 Diğer Orman Gelirleri
362.04 Yayla İşletme Gelirleri
362.05 Diğer Orman Gelirleri
362.06 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
362.07 Tohum Gelirleri
362.08 Buğday Tohumu
362.09 Arpa Tohumu
362.10 Çavdar Tohumu
362.99 Tritikale Tohumu
363 Yulaf Tohumu
363.01 Mısır Tohumu
363.01.01 Nohut Tohumu
363.01.02 Mercimek Tohumu
363.01.03 Fasulye Tohumu
363.01.04 Soya Fasulyesi Tohumu
363.01.05 Bakla Tohumu
363.02 Ayçiçek Tohumu
363.03 Pamuk Tohumu
363.03.01 Şeker Pancarı Tohumu
363.03.02 Patates Tohumu
363.09 Aspir Tohumu
366 Susam Tohumu
366.01 Çeltik Tohumu
366.02 Yer Fıstığı Tohumu
366.03 Kolza (Kanola) Tohumu
366.04 Sebze Tohumu
368 Meyve Tohumu
368.01 Mantar Miseli
368.01.01 Süs Bitkisi Tohumu
368.01.02 Korunga Tohumu
368.01.03 Fiğ Tohumu
368.01.04 Çayır Otu Tohumu
368.01.09 Çim Tohumu
368.02 Yonca Tohumu
368.03 Sudan Otu Tohumu
368.03.01 Üçgül Tohumu
368.03.02 Akdarı Tohumu
368.03.03 Sorgun Tohumu
368.03.04 Repko Tohumu
368.09.09 Hayvan Pancarı Tohumu
369 Yem Bezelyesi Tohumu
369.01 Haşhaş Tohumu
369.01.01 Şalgam Tohumu
369.01.02 Tütün Tohumu
369.02 Keten Tohumu
369.02.01 Şerbetçiotu Tohumu
369.02.02 Safran Tohumu
369.03 Kimyon Tohumu
369.03.01 Çemen Tohumu
369.04 Çörekotu Tohumu
369.04.01 Kişniş Tohumu
369.04.02 Kekik Tohumu
369.06 Anason Tohumu
369.07 Kapari Tohumu
369.08 Melisa Tohumu
369.09 Nane Tohumu
369.09.01 Adaçayı Tohumu
369.09.02 Salep Tohumu
369.09.03 Kuş Dili Tohumu
369.09.09 Diğer Tohumlar
369.10 Sözleşmeli Tohum Gelirleri
369.11 Sözleşmeli Buğday Tohumu
369.12 Sözleşmeli Arpa Tohumu
369.13 Sözleşmeli Çavdar Tohumu
37 Sözleşmeli Tritikale Tohumu
370 Sözleşmeli Yulaf Tohumu
371 Sözleşmeli Mısır Tohumu
372 Sözleşmeli Nohut Tohumu
372.01 Sözleşmeli Mercimek Tohumu
372.02 Sözleşmeli Fasulye Tohumu
372.03 Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu
372.09 Sözleşmeli Bakla Tohumu
373 Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu
373.01 Sözleşmeli Pamuk Tohumu
379 Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu
379.01 Sözleşmeli Patates Tohumu
38 Sözleşmeli Aspir Tohumu
380 Sözleşmeli Susam Tohumu
380.01 Sözleşmeli Çeltik Tohumu
380.02 Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu
380.09 Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
381 Sözleşmeli Sebze Tohumu
381.01 Sözleşmeli Meyve Tohumu
381.02 Sözleşmeli Mantar Miseli
381.03 Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu
381.09 Sözleşmeli Korunga Tohumu
39 Sözleşmeli Fiğ Tohumu
391 Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu
391.01 Sözleşmeli Çim Tohumu
391.02 Sözleşmeli Yonca Tohumu
391.03 Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu
391.99 Sözleşmeli Üçgül Tohumu
392 Sözleşmeli Akdarı Tohumu
392.01 Sözleşmeli Sorgun Tohumu
393 Sözleşmeli Repko Tohumu
393.01 Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu
393.02 Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu
394 Sözleşmeli Haşhaş Tohumu
394.01 Sözleşmeli Şalgam Tohumu
397 Sözleşmeli Tütün Tohumu
397.01 Sözleşmeli Keten Tohumu
397.02 Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu
397.03 Sözleşmeli Safran Tohumu
397.04 Sözleşmeli Kimyon Tohumu
397.05 Sözleşmeli Çemen Tohumu
397.06 Sözleşmeli Çörekotu Tohumu
397.99 Sözleşmeli Kişniş Tohumu
399 Sözleşmeli Kekik Tohumu
399.01 Sözleşmeli Anason Tohumu
4 Sözleşmeli Kapari Tohumu
40 Sözleşmeli Melisa Tohumu
403 Sözleşmeli Nane Tohumu
403.01 Sözleşmeli Adaçayı Tohumu
403.02 Sözleşmeli Salep Tohumu
42 Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu
420 Diğer Sözleşmeli Tohum
420.01 Tahıl Gelirleri
420.02 Buğday
420.03 Arpa
420.04 Çavdar
420.05 Tritikale
420.06 Yulaf
420.07 Mısır
420.08 Çeltik
420.09 Akdarı
420.10 Diğer Tahıllar
420.11 Bakliyat Gelirleri
420.12 Nohut
420.13 Mercimek (Çepelli)
420.14 Fasulye
420.15 Bakla
426 Diğer Baklagiller
426.01 Endüstri Bitkileri Gelirleri
426.01.01 Soya
426.01.02 Ayçiçek
426.01.03 Kütlü Pamuk
426.99 Şeker Pancarı
429 Patates
429.01 Aspir
43 Susam
436 Yer Fıstığı
436.01 Kolza (Kanola)
438 Tütün
438.01 Zeytin
438.01.01 Keten
438.01.02 Haşhaş
438.01.03 Şerbetçiotu
438.01.04 Şalgam
438.01.99 Yer Bademi
438.02 Diğer Endüstri Bitkileri
438.03 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri
438.03.01 Kimyon
438.03.02 Kekik
438.03.03 Çemen
438.03.04 Kişniş
438.09 Çörekotu
44 Safran
440 Anason
440.01 Kapari
440.02 Melisa
440.03 Nane
440.04 Adaçayı
440.05 Salep
440.06 Kuş Dili
440.07 Biberiye
440.08 Ekinezya
440.09 Ihlamur
440.10 Lavanta
440.11 Limon Çimi
440.11.01 Mayıs Papatyası
440.11.02 Rezene
440.12 Papatya
440.14 Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
440.14.01 Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri
440.14.02 Korunga
440.14.03 Fiğ
440.15 Çayır Otu
440.16 Çim
440.17 Yonca
440.18 Sudan Otu
440.19 Üçgül
440.20 Akdarı
440.99 Sorgun
449 Repko
449.01 Hayvan Pancarı
449.02 Yem Bezelyesi
47 Mürdümük
472 Arı Otu
472.01 Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri
472.02 Fide ve Fidan Gelirleri
472.03 Fide
472.09 Fidan
48 Çelik
480 Çöğür
480.01 Aşı Kalemi
480.02 Aşı Gözü
480.09 Diğer Fide ve Fidanlar
481 Sebze Gelirleri
481.01 Bakla
481.02 Bamya
481.03 Bezelye
481.09 Biber
5 Börülce
50 Brokoli
500 Brüksel Lahanası
500.01 Dereotu
500.02 Domates
500.03 Enginar
500.04 Fasulye
500.05 Güvey Feneri
500.06 Havuç
501 Hıyar
501.01 Ispanak
501.02 Kabak
52 Karnabahar
522 Kereviz
522.01 Lahana
522.01.01 Mantar
522.01.02 Marul
522.01.03 Maydanoz
522.01.04 Patates
522.01.05 Patlıcan
522.01.06 Pazı
522.01.10 Pırasa
522.02 Roka
522.02.01 Sarımsak
522.02.03 Semiz Otu
522.02.04 Soğan
522.03 Şalgam
527 Tere
527.01 Turp
54 Diğer Sebzeler
549 Meyve Gelirleri
549.01 Ahududu
57 Alıç
570 Armut
570.01 Ayva
570.02 Badem
570.03 Böğürtlen
570.04 Çilek
570.05 Dut
570.06 Elma
58 Erik
580 Greyfurt
580.01 Hunnap
580.02 Karpuz
580.03 Kavun
580.04 Kayısı
580.05 Kestane
580.06 Kızılcık
59 Kiraz
590 Kivi
591 Kuşburnu
6 Limon
60 Mandalina
600 Mandarin
600.01 Muşmula
600.01.01 Nar
600.01.01.01 Portakal
600.01.01.02 Şeftali
600.01.01.03 Trabzon Hurması
600.01.01.04 Vişne
600.01.02 Yaban Mersini
600.01.02.01 Diğer Meyveler
600.01.02.02 Süs Bitkileri Gelirleri
600.01.02.03 Agapanthus
600.01.02.04 Frezya
600.01.03 Gerbera
600.01.03.01 Glayöl
600.01.03.02 Gül
600.01.03.03 Karanfil
600.01.03.04 Katır Tırnağı
600.01.04 Manolya
600.01.04.01 Saksılı İris Bitkisi
600.01.04.02 Saksılı Lilium
600.01.04.03 Saksılı Şakayık
600.01.04.04 Stariliçe
600.01.05 Zambak
600.01.05.01 Diğer Süs Bitkileri
600.01.05.02 Ziraat Sanatları Gelirleri
600.01.05.03 Yoğurt
600.01.05.04 Krema
600.01.06 Peynir
600.01.06.01 Tereyağı
600.01.06.02 İncir Ezmesi
600.01.07 İncir Lokumu
600.01.07.01 Bitkisel Yağ
600.01.07.02 Sofralık Zeytin
600.01.08 Kavrulmuş Fıstık
600.01.08.01 Konserve
600.01.08.02 Turşu
600.01.09 Reçel
600.01.09.01 Marmelat
600.01.09.02 Pekmez
600.01.09.03 Meyve Suyu
600.01.09.04 Domates Salçası
600.01.10 Biber Salçası
600.01.10.01 Kuru Üzüm
600.01.10.02 Kuru Kayısı
600.01.10.03 Kuru İncir
600.01.10.04 Kara Böcü
600.01.11 Pul Biber
600.01.11.01 Domates Suyu
600.01.11.02 Sabun
600.01.11.03 Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri
600.01.11.04 Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri
600.01.12 Silaj ve Hasıl Gelirleri
600.01.12.01 Silajlık Tahıl Bitkileri
600.01.12.02 Silajlık Yem Bitkileri
600.01.12.03 Silajlık Baklagiller
600.01.12.04 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
600.01.13 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
600.01.13.01 Silajlık Baklagil Hasılları
600.01.13.02 Diğer Silaj ve Hasıllar
600.01.13.03 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Gelirleri
600.01.13.99 Aşı
600.01.14 Serum
600.01.90 Antijen
600.01.91 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
600.01.92 Biyolojik Mücadele Gelirleri
600.01.93 Faydalı Böcek
600.01.94 Diğerleri
600.01.99 Mücadele İlaç Gelirleri
600.02 Ziray İlacı
600.02.01 Zehirli Buğday
600.02.01.01 Diğerleri
600.02.01.02 Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
600.02.01.03 Tahıl Tali Ürünleri
600.02.01.04 Tohum Üretim ve Değişime Tabi Mahsullere Ait Sellektör Altı Ürünler
600.02.01.05 Park-Ağaç Üretimine Ait Tali Ürünler
600.02.01.06 Çalı, Çırpı, Dal
600.02.01.07 Odun
600.02.01.08 Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları
600.02.02 Hayvansal Üretimlere Ait Tali Ürünler
600.02.03 Sığır Gübresi
600.02.04 Sığır Derisi
600.02.05 Sığır Sakatatı
600.02.06 Manda Gübresi
600.02.07 Manda Derisi
600.02.07.01 Manda Sakatatı
600.02.07.02 Koyun Gübresi
600.02.07.03 Koyun Derisi
600.02.07.04 Koyun Sakatatı
600.02.08 Keçi Gübresi
600.02.08.01 Keçi Derisi
600.02.08.02 Keçi Sakatatı
600.02.08.03 Tavuk Gübresi
600.02.08.04 Tavşan Derisi
600.02.08.05 Tavşan Gübresi
600.02.08.06 Bal Mumu
600.02.08.07 Ördek Gübresi
600.02.08.08 Hindi Gübresi
600.02.08.09 Deve Kuşu Gübresi
600.02.08.10 Deve Kuşu Derisi
600.02.08.11 Deve Kuşu Tüyü
600.02.08.99 Deve Kuşu Sakatatı
600.02.09 Bıldırcın Gübresi
600.02.10 Keklik Gübresi
600.02.10.01 Diğer Hayvancılık Tali Ürünleri
600.02.10.02 El Sanatları Üretim Artıkları
600.02.10.99 Basılı Yayın Üretim Artıkları
600.02.99 Görüntülü Yayın Üretim Artıkları
600.02.99.01 Diğer Tali Ürünler
600.02.99.99 Dezenfeksiyon Gelirleri
600.03 Kamyonet ve Küçük Vasıtalar Dezenfeksiyonu
600.03.01 Kamyon Dezenfeksiyonu
600.03.01.01 Çok Katlı Kamyon ve Treyler Dezenfeksiyonu
600.03.01.02 Yurtdışından Giriş Yapan Kamyonet Dezenfeksiyonu
600.03.01.03 Yurtdışından Giriş Yapan Konteyner ve Kamyon Dezenfeksiyonu
600.03.01.04 Yurtdışından Giriş Yapan Çok Katlı Kamyon, Tır ve Treyler Dezenfeksiyonu
600.03.01.05 Uçak Dezenfeksiyonu
600.03.01.06 Gemi Dezenfeksiyonu
600.03.01.07 Diğer Dezenfeksiyonlar
600.03.01.08 Fümügasyon Gelirleri
600.03.01.09 Boş Konteyner Fumigasyonu
600.03.01.10 Dolu Konteyner Fumigasyonu
600.03.01.11 Orman Ürünleri Fumigasyonu
600.03.01.12 Boş Gemi ve Ambar Fumigasyonu
600.03.01.13 Toprak Satıh Fumigasyonu
600.03.01.14 Toprak Yığın Fumigasyonu
600.03.01.15 Numune Partilerinin Fumigasyonu
600.03.01.16 Mesai Dışı Fumigasyon
600.03.01.17 Diğer Fumigasyonlar
600.03.01.18 Sertifikasyon Gelirleri
600.03.01.19 Sertifikasyon Gelirleri
600.03.01.20 Suni Tohumlama Gelirleri
600.03.01.21 Suni Tohumlama Gelirleri
600.03.01.22 Fidan Muayene Gelirleri
600.03.01.23 Fidan Muayene Gelirleri
600.03.01.24 Çırçırlama Gelirleri
600.03.01.25 Çırçırlama Gelirleri
600.03.01.26 Tohum Temizleme Gelirleri
600.03.01.27 Tohum Temizleme Gelirleri
600.03.01.28 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
600.03.01.29 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
600.03.01.30 Deney Hayvanları Gelirleri
600.03.01.31 Deney Hayvanları Gelirleri
600.03.01.32 Bağcılık Gelirleri
600.03.01.33 Üzüm
600.03.01.34 Bağ Yaprağı
600.03.01.35 Diğer Bağcılık Ürünleri
600.03.01.36 Fındık Gelirleri
600.03.01.37 Fındık
600.03.01.38 Antep Fıstığı Gelirleri
600.03.01.39 Antep Fıstığı
600.03.01.40 Ceviz Gelirleri
600.03.01.41 Ceviz
600.03.01.42 İncir Gelirleri
600.03.01.43 İncir
600.03.01.44 Sığırcılık Gelirleri
600.03.01.45 Buzağı
600.03.01.46 Çağ Farkı
600.03.01.47 İnek Sütü
600.03.01.48 Damızlık Sığır
600.03.01.49 Kasaplık Sığır
600.03.01.50 Mandacılık
600.03.01.51 Malak
600.03.01.52 Çağ Farkı
600.03.01.53 Manda Sütü
600.03.01.54 Damızlık Manda
600.03.01.99 Kasaplık Manda
600.03.02 Koyunculuk
600.03.02.01 Kuzu
600.03.02.02 Çağ Farkı
600.03.02.03 Koyun Sütü
600.03.02.04 Yapağı
600.03.02.05 Damızlık Koyun
600.03.02.06 Kasaplık Koyun
600.03.02.07 Keçicilik
600.03.02.08 Oğlak
600.03.02.09 Çağ Farkı
600.03.02.10 Keçi Sütü
600.03.02.11 Tiftik
600.03.02.12 Keçi Kılı
600.03.02.13 Damızlık Keçi
600.03.02.14 Kasaplık Keçi
600.03.02.15 Tavukçuluk
600.03.02.16 Civciv
600.03.02.17 Çağ Farkı
600.03.02.18 Tavuk Yumurtası
600.03.02.19 Damızlık Tavuk
600.03.02.20 Kasaplık Tavuk
600.03.02.21 Tavşancılık
600.03.02.22 Yavru Tavşan
600.03.02.23 Çağ Farkı
600.03.02.24 Damızlık Tavşan
600.03.02.25 Kasaplık Tavşan
600.03.02.26 Balıkçılık
600.03.02.27 Yavru Balık
600.03.02.28 Çağ Farkı
600.03.02.29 Sofralık Balık
600.03.02.30 Balık Yumurtası
600.03.02.31 Damızlık Balık
600.03.02.32 Arıcılık
600.03.02.33 Ana Arı
600.03.02.34 Oğul Arı
600.03.02.35 Bal
600.03.02.36 Arı Sütü
600.03.02.37 Polen
600.03.02.38 Ördekçilik
600.03.02.39 Civciv
600.03.02.40 Çağ Farkı
600.03.02.41 Ördek Yumurtası
600.03.02.42 Damızlık Ördek
600.03.02.43 Kasaplık Ördek
600.03.02.44 Hindicilik
600.03.02.45 Palaz
600.03.02.46 Çağ Farkı
600.03.02.47 Hindi Yumurtası
600.03.02.48 Damızlık Hindi
600.03.02.49 Kasaplık Hindi
600.03.02.50 İpekböcekçiliği
600.03.02.51 Koza
600.03.02.52 Deve Kuşculuğu
600.03.02.53 Deve Kuşu Civcivi
600.03.02.54 Çağ Farkı
600.03.02.99 Deve Kuşu Yumurtası
600.03.03 Damızlık Deve Kuşu
600.03.03.01 Kasaplık Deve Kuşu
600.03.03.02 Bıldırcıncılık
600.03.03.03 Bıldırcın Civcivi
600.03.03.04 Çağ Farkı
600.03.03.05 Bıldırcın Yumurtası
600.03.03.06 Damızlık Bıldırcın
600.03.03.07 Kasaplık Bıldırcın
600.03.03.08 Keklikçilik
600.03.03.99 Keklik Civcivi
600.03.04 Çağ Farkı
600.03.04.01 Keklik Yumurtası
600.03.04.02 Damızlık Keklik
600.03.04.03 Kasaplık Keklik
600.03.04.04 Sperma Gelirleri
600.03.04.99 Sperma
600.03.05 Deney Hayvanları Gelirleri
600.03.05.01 Deney Hayvanları Ürünleri
600.03.05.02 El Sanatları Eğitim Mamulleri Gelirleri
600.03.05.03 Konfeksiyon Mamulleri
600.03.05.04 El Dokuma Mamulleri
600.03.05.05 Makrome Mamulleri
600.03.05.06 Mefruşat Mamulleri
600.03.05.07 Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
600.03.05.08 Kuyumculuk Mamulleri
600.03.05.09 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
600.03.05.10 Mermercilik Mamulleri
600.03.05.11 Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
600.03.05.12 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
600.03.05.13 Basılı Yayın Üretimleri
600.03.05.14 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
600.03.05.15 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
600.03.05.16 Islahcı Hakkı Gelirleri
600.03.05.99 Islahcı Hakkı
600.03.06 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
600.03.06.01 Bitkisel Ürün Ticari Malları
600.03.06.02 Tohumlar
600.03.06.03 Tahıllar
600.03.06.04 Endüstri Bitkileri
600.03.06.05 Fide ve Fidan
600.03.06.06 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
600.03.06.07 Hayvancılık Ticari Malları
600.03.06.08 Sperma
600.03.06.09 Hayvan Kulak Küpesi
600.03.06.10 Sıvı Azot
600.03.06.11 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
600.03.06.12 Aşı, Serum, Antijen ve Bikrobiyal Bakteri Kültürü Ticari Malları
600.03.06.13 Aşı
600.03.06.14 Serum
600.03.06.15 Antijen
600.03.06.16 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
600.03.06.17 Mücadele İlaçları Ticari Malları
600.03.06.18 Ziray İlacı
600.03.06.19 Zehirli Buğday
600.03.06.20 Diğer Mücadele İlaçları
600.03.06.21 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
600.03.06.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
600.03.07 Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
600.03.07.01 Diğer Tarım
600.03.07.02 Diğer Hayvancılık
600.03.07.03 Mesleki Eğitim Gelirleri
600.03.07.04 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Gelirleri
600.03.07.05 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.07.06 Bahçecilik Bölümü Gelirleri  
600.03.07.07 Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
600.03.07.08 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
600.03.07.09 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri  
600.03.07.10 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri  
600.03.07.11 Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri  
600.03.07.12 Denizcilik Bölümü Gelirleri  
600.03.07.13 Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
600.03.07.14 El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü Gelirleri
600.03.07.99 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.08 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
600.03.08.01 Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri  
600.03.08.02 Gazetecilik Bölümü Gelirleri  
600.03.08.03 Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.08.04 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri   
600.03.08.05 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
600.03.08.06 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri  
600.03.08.99 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
600.03.09 İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.01 Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.02 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
600.03.09.03 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.04 Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.05 Matbaa Bölümü Gelirleri  
600.03.09.06 Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.07 Metalürji Bölümü Gelirleri  
600.03.09.08 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.09 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri  
600.03.09.10 Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.11 Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri  
600.03.09.12 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.13 Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri  
600.03.09.14 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.15 Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
600.03.09.16 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri  
600.03.09.17 Uçak Bakım Bölümü Gelirleri  
600.03.09.18 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
600.03.09.19 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
600.03.09.20 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri  
600.03.09.21 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri  
600.03.09.22 Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri  
600.03.09.23 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
600.03.09.24 Meteoroloji Bölümü Gelirleri  
600.03.09.25 Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
600.03.09.26 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Gelirleri
600.03.09.27 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri
600.03.09.28 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
600.03.09.29 Bilet Satış Gelirleri
600.03.09.30 Belgelendirme Gelirleri
600.03.09.31 Yetki Belgesi Gelirleri
600.03.09.32 Ruhsat Gelirleri
600.03.09.33 Sertifikalandırma Gelirleri
600.03.09.99 Lisans Gelirleri
600.03.10 İzin Verme Gelirleri
600.03.10.01 Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri  
600.03.10.02 Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
600.03.10.03 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
600.03.10.04 Basılı Yayın Gelirleri
600.03.10.05 Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
600.03.10.06 Darphane ve Damga Gelirleri
600.03.10.07 Telif Hakları Gelirleri
600.03.10.08 Dini Yayınlar
600.03.10.09 Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
600.03.10.10 Barınma ve Konaklama Gelirleri
600.03.10.11 Huzurevi Gelirleri
600.03.10.12 Kreş Gelirleri
600.03.10.13 Bakımevi Gelirleri
600.03.10.14 Otelcilik Gelirleri
600.03.10.15 Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
600.03.10.16 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
600.03.10.17 İmalat Gelirleri
600.03.10.18 Yenileştirme Gelirleri
600.03.10.19 Bakım ve Onarım Gelirleri
600.03.10.20 Kurtarma Gelirleri
600.03.10.21 Kalibrasyon Gelirleri
600.03.10.22 Personel ve Ekipman Desteği Gelirleri
600.03.10.23 Modernizasyon Gelirleri
600.03.10.24 Montaj Gelirleri
600.03.10.25 Test ve Kontrol Gelirleri
600.03.10.26 Diğer Gelirler
600.03.10.27 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
600.03.10.28 Proje Gelirleri
600.03.10.29 Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
600.03.10.30 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
600.03.10.99 Kurs Gelirleri
600.03.11 Eğitim Hizmeti Gelirleri
600.03.11.01 Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
600.03.11.02 Bilirkişi Hizmet Gelirleri
600.03.11.03 Üniversite Sanayi İşbirliği Gelirleri
600.03.11.04 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
600.03.11.05 Sınav Hizmeti Gelirleri
600.03.11.06 Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
600.03.11.07 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
600.03.11.08 Muayene Gelirleri
600.03.11.09 Ölçüm Gelirleri
600.03.11.10 Tahlil ve Analiz Gelirleri
600.03.11.11 Kontrol ve Denetim Gelirleri
600.03.11.12 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
600.03.11.13 Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
600.03.11.99 Hurda Gelirleri
600.03.12 Depolama ve Gümrüklü Alan Hizmet Gelirleri
600.03.12.01 Maliyet, Sigorta, Navlun (CİF) Gelirleri
600.03.12.02 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
600.03.12.03 Ticari Mal Satış Gelirleri
600.03.12.04 Mamül Satış Gelirleri
600.03.12.05 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
600.03.12.06 SATIŞ İSKONTOLARI HESABI (-)
600.03.12.07 Satılan Mallardan İskontolar
600.03.12.08 Hizmet Satışlarından İskontolar
600.03.12.09 Diğer Satış İskontoları
600.03.12.10 DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-)
600.03.12.11 Alınan Bağış ve Yardımlardan Ret ve İadeler
600.03.12.12 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
600.03.12.13 Cari
600.03.12.14 Sermaye
600.03.12.15 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
600.03.12.16 Cari
600.03.12.17 Sermaye
600.03.12.18 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
600.03.12.19 Cari
600.03.12.20 Sermaye
600.03.12.21 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
600.03.12.22 Cari
600.03.12.23 Sermaye
600.03.12.24 Proje Yardımları
600.03.12.99 Cari
600.03.13 Sermaye
600.03.13.01 Şartlı Bağış ve Yardımlar
600.03.13.02 Nakdi
600.03.13.03 Alınan Paylar
600.03.13.04 Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar
600.03.13.05 İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Gelirler
600.03.13.06 Nakdi
600.03.13.99 Diğer Gelirler
600.03.14 Diğer Çeşitli Gelirler
600.03.14.01 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
600.03.14.02 Sermaye Gelirlerinden Ret ve İadeler
600.03.14.03 Taşınır Satış Gelirleri
600.03.14.04 Taşınır Satış Gelirleri
600.03.15 Taşıt Satış Gelirleri
600.03.15.01 Stok Satış Gelirleri
600.03.15.99 Diğer Taşınır Satış Gelirleri
600.03.16 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
600.03.16.01 Tahvil Senet ve Bonolar
600.03.16.02 Altın
600.03.16.99 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
600.03.17 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar
600.03.17.01 Menkul Kıymet Satış Kârları
600.03.17.02 Menkul Kıymet Satış Kârları
600.03.17.04 Tahvil Senet ve Bonolar
600.03.17.04.01 Altın
600.03.17.04.02 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
600.03.17.05 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar
600.03.17.07 Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
600.03.17.07.01 Faiz Gelirleri
600.03.17.07.02 Devlet Tahvili Faizleri
600.03.17.07.03 Hazine Bonosu Faizleri
600.03.17.07.04 Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
600.03.17.07.05 Mevduattan Alınan Faizler
600.03.17.07.06 Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
600.03.17.07.07 Repo Gelirleri
600.03.17.07.08 Konusu Kalmaya Karşılıklar
600.03.17.07.09 Karşılıklardan Tahsil Edilenler
600.03.17.07.10 Para Cezaları
600.03.17.07.11 Alınan Ceza ve Tazminatlar
600.03.17.07.12 Kira Gelirleri
600.03.17.07.13 Kira Gelirleri
600.03.17.07.14 Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
600.03.17.07.15 Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirler
600.03.17.07.16 Gerçek Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirler
600.03.17.07.17 Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirler
600.03.17.07.18 Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Faiz Gelirleri
600.03.17.07.19 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
600.03.17.07.20 Diğer Alacaklara Yürütülen Faizler
600.03.17.07.21 Diğer Olağan Çeşitli Gelirler
600.03.17.07.22 İlan ve Reklam Gelirleri
600.03.17.07.23 Şartname Satış Gelirleri
600.03.17.07.24 Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
600.03.17.07.99 İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
600.03.17.09 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
600.03.17.10 Diğer Olağandışı Çeşitli Gelirler
600.03.17.11 Maddi Duran Varlık Satış Kârları
600.03.17.99 Diğer Çeşitli Olağandışı Çeşitli Gelirler
600.03.18 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
600.03.18.01 SATILAN MAMULLER MALİYETİ HESABI (-)
600.03.18.02 Tarım ve Hayvancılık Mamulleri
600.03.18.03 Tohum Üretimi
600.03.18.04 Buğday Tohumu
600.03.18.05 Arpa Tohumu
600.03.18.06 Çavdar Tohumu
600.03.18.07 Tritikale Tohumu
600.03.18.08 Yulaf Tohumu
600.03.18.99 Mısır Tohumu
600.03.19 Nohut Tohumu
600.03.19.01 Mercimek Tohumu
600.03.19.02 Fasulye Tohumu
600.03.19.03 Soya Fasulyesi Tohumu
600.03.19.04 Bakla Tohumu
600.03.19.05 Ayçiçek Tohumu
600.03.19.06 Pamuk Tohumu
600.03.19.07 Şeker Pancarı Tohumu
600.03.19.08 Patates Tohumu
600.03.19.99 Aspir Tohumu
600.03.20 Susam Tohumu
600.03.20.01 Çeltik Tohumu
600.03.21 Yer Fıstığı Tohumu
600.03.21.01 Kolza (Kanola) Tohumu
600.03.22 Sebze Tohumu
600.03.22.01 Meyve Tohumu
600.03.23 Mantar Miseli
600.03.23.01 Süs Bitkisi Tohumu
600.03.24 Korunga Tohumu
600.03.24.01 Fiğ Tohumu
600.03.25 Çayır Otu Tohumu
600.03.25.01 Çim Tohumu
600.03.26 Yonca Tohumu
600.03.26.01 Sudan Otu Tohumu
600.03.27 Üçgül Tohumu
600.03.27.01 Akdarı Tohumu
600.03.27.02 Sorgun Tohumu
600.03.27.99 Repko Tohumu
600.03.28 Hayvan Pancarı Tohumu
600.03.28.01 Yem Bezelyesi Tohumu
600.03.29 Haşhaş Tohumu
600.03.29.01 Şalgam Tohumu
600.03.30 Tütün Tohumu
600.03.30.01 Keten Tohumu
600.03.31 Şerbetçiotu Tohumu
600.03.31.01 Safran Tohumu
600.03.32 Kimyon Tohumu
600.03.32.01 Çemen Tohumu
600.03.32.02 Çörekotu Tohumu
600.03.32.03 Kişniş Tohumu
600.03.32.04 Kekik Tohumu
600.03.32.05 Anason Tohumu
600.03.33 Kapari Tohumu
600.03.33.01 Melisa Tohumu
600.03.33.02 Nane Tohumu
600.03.33.03 Adaçayı Tohumu
600.03.33.04 Salep Tohumu
600.03.33.05 Kuş Dili Tohumu
600.03.34 Diğer Tohumlar
600.03.34.01 Tohum (Sözleşmeli Üretim)
600.03.34.02 Sözleşmeli Tohum Üretimi
600.03.34.03 Sözleşmeli Buğday Tohumu
600.03.34.04 Sözleşmeli Arpa Tohumu
600.03.34.05 Sözleşmeli Çavdar Tohumu
600.03.34.06 Sözleşmeli Tritikale Tohumu
600.03.35 Sözleşmeli Yulaf Tohumu
600.03.35.01 Sözleşmeli Mısır Tohumu
600.03.35.02 Sözleşmeli Nohut Tohumu
600.03.35.03 Sözleşmeli Mercimek Tohumu
600.03.35.04 Sözleşmeli Fasulye Tohumu
600.03.35.05 Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu
600.03.35.06 Sözleşmeli Bakla Tohumu
600.03.35.07 Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu
600.03.36 Sözleşmeli Pamuk Tohumu
600.03.36.01 Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu
600.03.36.02 Sözleşmeli Patates Tohumu
600.03.36.03 Sözleşmeli Aspir Tohumu
600.03.36.04 Sözleşmeli Susam Tohumu
600.03.36.05 Sözleşmeli Çeltik Tohumu
600.03.37 Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu
600.03.37.01 Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
600.03.37.02 Sözleşmeli Sebze Tohumu
600.03.37.03 Sözleşmeli Meyve Tohumu
600.03.37.04 Sözleşmeli Mantar Miseli
600.03.38 Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu
600.03.38.01 Sözleşmeli Korunga Tohumu
600.03.38.02 Sözleşmeli Fiğ Tohumu
600.03.38.03 Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu
600.03.38.04 Sözleşmeli Çim Tohumu
600.03.38.05 Sözleşmeli Yonca Tohumu
600.03.39 Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu
600.03.39.01 Sözleşmeli Üçgül Tohumu
600.03.39.02 Sözleşmeli Akdarı Tohumu
600.03.39.03 Sözleşmeli Sorgun Tohumu
600.03.39.04 Sözleşmeli Repko Tohumu
600.03.39.05 Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu
600.03.40 Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu
600.03.40.01 Sözleşmeli Haşhaş Tohumu
600.03.40.02 Sözleşmeli Şalgam Tohumu
600.03.40.03 Sözleşmeli Tütün Tohumu
600.03.40.04 Sözleşmeli Keten Tohumu
600.03.40.05 Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu
600.03.41 Sözleşmeli Safran Tohumu
600.03.41.01 Sözleşmeli Kimyon Tohumu
600.03.41.02 Sözleşmeli Çemen Tohumu
600.03.41.03 Sözleşmeli Çörekotu Tohumu
600.03.41.04 Sözleşmeli Kişniş Tohumu
600.03.41.05 Sözleşmeli Kekik Tohumu
600.03.42 Sözleşmeli Anason Tohumu
600.03.42.01 Sözleşmeli Kapari Tohumu
600.03.43 Sözleşmeli Melisa Tohumu
600.03.43.01 Sözleşmeli Nane Tohumu
600.03.43.02 Sözleşmeli Adaçayı Tohumu
600.03.43.03 Sözleşmeli Salep Tohumu
600.03.43.04 Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu
600.03.43.05 Diğer Sözleşmeli Tohum
600.03.44 Tahıllar
600.03.44.01 Buğday
600.03.44.02 Arpa
600.03.44.03 Çavdar
600.03.44.04 Tritikale
600.03.44.05 Yulaf
600.03.45 Koçarlı Mısır
600.03.45.01 Mısır
600.03.45.02 Çeltik
600.03.45.03 Akdarı
600.03.45.04 Diğer Tahıllar
600.03.45.05 Baklagiller
600.03.46 Nohut
600.03.46.01 Mercimek (Çepelli)
600.03.47 Fasulye
600.03.47.01 Bakla
600.03.48 Diğer Baklagiller
600.03.48.01 Endüstri Bitkileri
600.03.48.02 Soya
600.03.48.03 Ayçiçek
600.03.48.04 Kütlü Pamuk
600.03.48.05 Şeker Pancarı
600.03.48.06 Patates
600.03.48.07 Aspir
600.03.48.08 Susam
600.03.48.99 Yer Fıstığı
600.03.49 Kolza (Kanola)
600.03.49.01 Tütün
600.03.49.02 Zeytin
600.03.49.99 Keten
600.03.50 Haşhaş
600.03.50.01 Şerbetçiotu
600.03.51 Şalgam
600.03.51.01 Yer Bademi
600.03.51.02 Diğer Ensdüstri Bitkileri
600.03.51.03. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
600.03.51.04 Kimyon
600.03.51.05 Kekik
600.03.60 Çemen
600.03.60.01 Kişniş
600.03.60.01.01 Çörekotu
600.03.60.01.03 Safran
600.03.60.01.05 Anason
600.03.60.01.09 Kapari
600.03.60.01.99 Melisa
600.03.60.02 Nane
600.03.60.02.01 Adaçayı
600.03.60.02.02 Salep
600.03.60.02.03 Kuş Dili
600.03.60.02.99 Biberiye
600.03.60.03 Ekinezya
600.03.60.03.01 Ihlamur
600.03.60.03.02 Lavanta
600.03.60.03.03 Limon Çimi
600.03.60.03.05 Mayıs Papatyası
600.03.60.04 Rezene
600.03.60.04.01 Papatya
600.03.60.04.02 Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
600.03.60.04.99 Çayır-Mera Yem Bitkileri
600.03.60.99 Korunga
600.03.60.99.01 Fiğ
600.03.99 Çayır Otu
600.03.99.01 Çim
600.03.99.02 Yonca
600.04 Sudan Otu
600.04.01 Üçgül
600.04.02 Akdarı
600.04.03 Sorgun
600.04.04 Repko
600.04.05 Hayvan Pancarı
600.04.06 Yem Bezelyesi
600.04.07 Mürdümük
600.04.08 Arı Otu
600.04.09 Silaj ve Hasıllar
600.04.10 Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri
600.04.11 Fide ve Fidan
600.04.12 Fide
600.04.13 Fidan
600.04.14 Çelik
600.04.15 Çöğür
600.04.16 Aşı Kalemi
600.04.17 Aşı Gözü
600.04.18 Diğer Fide ve Fidanlar
600.04.19 Sebzecilik
600.04.20 Bakla
600.04.21 Bamya
600.04.22 Bezelye
600.04.23 Biber
600.04.24 Börülce
600.04.25 Brokoli
600.04.26 Brüksel Lahanası
600.04.27 Dereotu
600.04.28 Domates
600.04.29 Enginar
600.04.30 Fasulye
600.04.31 Güvey Feneri
600.04.32 Havuç
600.04.33 Hıyar
600.04.34 Ispanak
600.04.35 Kabak
600.04.36 Karnabahar
600.04.37 Kereviz
600.04.38 Lahana
600.04.39 Mantar
600.04.40 Marul
600.04.41 Maydanoz
600.04.42 Patates
600.04.43 Patlıcan
600.04.44 Pazı
600.04.45 Pırasa
600.04.46 Roka
600.04.47 Sarımsak
600.04.99 Semiz Otu
600.05 Soğan
600.05.01 Şalgam
600.05.02 Tere
600.05.03 Turp
600.05.04 Diğer Sebzeler
600.05.05 Meyvecilik
600.05.06 Ahududu
600.05.07 Alıç
600.05.08 Armut
600.05.99 Ayva
600.06 Badem
600.06.01 Böğürtlen
600.06.02 Çilek
600.06.03 Dut
600.06.04 Elma
600.06.30 Erik
600.06.99 Greyfurt
600.07 Hunnap
600.07.01 Karpuz
600.07.02 Kavun
600.07.03 Kayısı
600.07.04 Kestane
600.07.99 Kızılcık
600.08 Kiraz
600.08.01 Kivi
600.08.02 Kuşburnu
600.08.03 Limon
600.08.04 Mandalina
600.08.05 Mandarin
600.08.06 Muşmula
600.08.07 Nar
600.08.08 Portakal
600.08.09 Şeftali
600.08.99 Trabzon Hurması
600.09 Vişne
600.09.01 Yaban Mersini
600.09.02 Diğer Meyveler
600.10 Süs Bitkileri
600.10.01 Agapanthus
600.10.02 Frezya
600.10.03 Gerbera
600.10.04 Glayöl
600.10.05 Gül
600.11 Karanfil
600.11.01 Katır Tırnağı
600.11.02 Manolya
600.12 Saksılı İris Bitkisi
600.12.01 Saksılı Lilium
600.12.02 Saksılı Şakayık
600.12.03 Stariliçe
600.12.04 Zambak
600.13 Diğer Süs Bitkileri
600.13.01 Ziraat Sanatları Üretimi
600.13.02 Yoğurt
600.13.03 Krema
600.13.04 Peynir
600.99 Tereyağı
600.99.01 İncir Ezmesi
600.99.02 İncir Lokumu
600.99.99 Bitkisel Yağ
601 Sofralık Zeytin
601.01 Kavrulmuş Fıstık
601.01.01 Konserve
601.01.01.01 Turşu
601.01.01.02 Reçel
601.01.01.03 Marmelat
601.01.01.04 Pekmez
601.01.02 Meyve Suyu
601.01.02.01 Domates Salçası
601.01.02.02 Biber Salçası
601.01.02.03 Kuru Üzüm
601.01.02.04 Kuru Kayısı
601.01.03 Kuru İncir
601.01.03.01 Kara Böcü
601.01.03.02 Pul Biber
601.01.03.03 Domates Suyu
601.01.03.04 Sabun
601.01.04 Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri
601.01.04.01 Silaj ve Hasıllar
601.01.04.02 Hayvancılık Üretimi
601.01.04.03 Sığırcılık
601.01.04.04 Silajlık Tahıl Bitkileri
601.01.05 Silajlık Yem Bitkileri
601.01.05.01 Mandacılık
601.01.05.02 Koyunculuk
601.01.05.03 Silajlık Baklagiller
601.01.05.04 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
601.01.06 Keçicilik
601.01.06.01 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
601.01.06.02 Tavukçuluk
601.01.07 Slajlık Baklagil Hasılları
601.01.07.01 Silajlık Baklagil Hasılları
601.01.07.02 Balıkçılık
601.01.08 Arıcılık
601.01.08.01 Ördekçilik
601.01.08.02 Hindicilik
601.01.09 İpekböcekçiliği
601.01.09.01 Deve Kuşculuğu
601.01.09.02 Bıldırcıncılık
601.01.09.03 Keklikçilik
601.01.09.04 Diğer Silaj ve Hasıllar
601.01.10 Aşı, Serum ve Antijen Üretimi
601.01.10.01 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Üretimi
601.01.10.02 Aşı
601.01.10.03 Serum
601.01.10.04 Antijen
601.01.11 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
601.01.11.01 Biyolojik Mücadele Üretimi
601.01.11.02 Faydalı Böcek
601.01.11.03 Diğer Biyolojik Mücadele Ürünleri
601.01.11.04 Mücadele İlaç Üretimi
601.01.12 Ziray İlacı
601.01.12.01 Zehirli Buğday
601.01.12.02 Diğer Mücadele İlaçları
601.01.12.03 Deney Hayvanları Üretimi
601.01.12.04 Bağcılık
601.01.13 Üzüm
601.01.13.01 Bağ Yaprağı
601.01.13.02 Diğer Bağcılık Ürünleri
601.01.13.03 Fındık
601.01.13.99 Fındık
601.01.14 Antep Fıstığı
601.01.90 Antep Fıstığı
601.01.91 Ceviz
601.01.92 Ceviz
601.01.93 İncir
601.01.94 İncir
601.01.99 Sığırcılık
601.02 Sığır Çağ Farkı
601.02.01 İnek Sütü
601.02.01.01 Kasaplık Sığır
601.02.01.02 Sığır Derisi
601.02.01.03 Sığır Sakatatı
601.02.01.04 Mandacılık
601.02.01.05 Malak
601.02.01.06 Mandacılık Çağ Farkı
601.02.01.07 Manda Sütü
601.02.01.08 Kasaplık Manda
601.02.02 Manda Derisi
601.02.03 Manda Sakatatı
601.02.04 Koyunculuk
601.02.05 Kuzu
601.02.06 Koyunculuk Çağ Farkı
601.02.07 Koyun Sütü
601.02.07.01 Yapağı
601.02.07.02 Kasaplık Koyun
601.02.07.03 Koyun Derisi
601.02.07.04 Koyun Sakatatı
601.02.08 Keçicilik
601.02.08.01 Oğlak
601.02.08.02 Keçicilik Çağ Farkı
601.02.08.03 Keçi Sütü
601.02.08.04 Tiftik
601.02.08.05 Keçi Kılı
601.02.08.06 Damızlık Keçi
601.02.08.07 Kasaplık Keçi
601.02.08.08 Keçi Derisi
601.02.08.09 Keçi Sakatatı
601.02.08.10 Tavukçuluk
601.02.08.11 Civciv
601.02.08.99 Çağ Farkı
601.02.09 Tavuk Yumurtası
601.02.10 Damızlık Tavuk
601.02.10.01 Kasaplık Tavuk
601.02.10.02 Balıkçılık
601.02.10.99 Yavru Balık
601.02.99 Sofralık Balık
601.02.99.01 Balık Yumurtası
601.02.99.99 Arıcılık
601.03 Ana Arı
601.03.01 Oğul Arı
601.03.01.01 Bal
601.03.01.02 Arı Sütü
601.03.01.03 Polen
601.03.01.04 Ördekçilik
601.03.01.05 Ördek Yumurtası
601.03.01.06 Hindicilik
601.03.01.07 Hindi Yumurtası
601.03.01.08 İpekböcekçiliği
601.03.01.09 Koza
601.03.01.10 Deve Kuşculuğu
601.03.01.11 Deve Kuşu Yumurtası
601.03.01.12 Bıldırcıncılık
601.03.01.13 Bıldırcın Yumurtası
601.03.01.14 Keklikçilik
601.03.01.15 Keklik Civcivi
601.03.01.16 Keklikçilik Çağ Farkı
601.03.01.17 Keklik Yumurtası
601.03.01.18 Sperma
601.03.01.19 Sperma
601.03.01.20 Deney Hayvanları
601.03.01.21 Deney Hayvanları Ürünleri
601.03.01.22 El Sanatları Eğitim Mamulleri
601.03.01.23 Konfeksiyon Mamulleri
601.03.01.24 El Dokuma Mamulleri
601.03.01.25 Makrome Mamulleri
601.03.01.26 Mefruşat Mamulleri
601.03.01.27 Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
601.03.01.28 Kuyumculuk Mamulleri
601.03.01.29 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
601.03.01.30 Mermercilik Mamulleri
601.03.01.31 Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
601.03.01.32 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
601.03.01.33 Basılı Yayın Üretimleri
601.03.01.34 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
601.03.01.35 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
601.03.01.36 Sülüncülük
601.03.01.37 Sülüncülük Çağ Farkı
601.03.01.38 Sülün Yumurtası
601.03.01.39 Mesleki Eğitim Mamulleri
601.03.01.40 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü
601.03.01.41 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
601.03.01.42 Bahçecilik Bölümü
601.03.01.43 Bilişim Teknolojileri Bölümü
601.03.01.44 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü
601.03.01.45 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
601.03.01.46 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
601.03.01.47 Gemi Yapım İşleri Bölümü
601.03.01.48 Denizcilik Bölümü
601.03.01.49 Eğlence Hizmetleri Bölümü
601.03.01.50 El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü
601.03.01.51 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
601.03.01.52 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü
601.03.01.53 Grafik ve Fotoğraf Bölümü
601.03.01.54 Gazetecilik Bölümü
601.03.01.99 Gıda Teknolojisi Bölümü
601.03.02 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
601.03.02.01 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü
601.03.02.02 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü
601.03.02.03 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü
601.03.02.04 İnşaat Teknolojisi Bölümü
601.03.02.05 Kimya Teknolojisi Bölümü
601.03.02.06 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü
601.03.02.07 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
601.03.02.08 Makine Teknolojisi Bölümü
601.03.02.09 Matbaa Bölümü
601.03.02.10 Metal Teknolojisi Bölümü
601.03.02.11 Metalürji Bölümü
601.03.02.12 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
601.03.02.13 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü
601.03.02.14 Plastik Teknolojisi Bölümü
601.03.02.15 Radyo Televizyon Bölümü
601.03.02.16 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü
601.03.02.17 Sanat ve Tasarım Bölümü
601.03.02.18 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
601.03.02.19 Tekstil Teknolojisi Bölümü
601.03.02.20 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
601.03.02.21 Uçak Bakım Bölümü
601.03.02.22 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
601.03.02.23 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
601.03.02.24 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
601.03.02.25 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü
601.03.02.26 Hayvan Sağlığı Bölümü
601.03.02.27 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
601.03.02.28 Meteoroloji Bölümü
601.03.02.29 Tarım Teknolojileri Bölümü
601.03.02.30 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
601.03.02.31 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü
601.03.02.32 Orman Mamulleri
601.03.02.33 Maktalar
601.03.02.34 Maktalar
601.03.02.35 Orman İçi İstif Yeri
601.03.02.36 Orman İçi İstif Yeri
601.03.02.37 Orman Dışı İstif Yeri
601.03.02.38 Orman Dışı İstif Yeri
601.03.02.39 Diğer
601.03.02.40 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
601.03.02.41 DARPHANE MAMULLERİ
601.03.02.42 Darphane
601.03.02.43 Matbaa
601.03.02.44 Diğer Satılan Mamuller Maliyeti
601.03.02.45 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI (-)
601.03.02.46 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
601.03.02.47 Bitkisel Ürün Ticari Malları
601.03.02.48 Tohumlar
601.03.02.49 Tahıllar
601.03.02.50 Baklagiller
601.03.02.51 Endüstri Bitkileri
601.03.02.52 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
601.03.02.53 Çayır-Mera Yem Bitkileri
601.03.02.54 Fide ve Fidan
601.03.02.99 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
601.03.03 Hayvansal Ürün Ticari Malları
601.03.03.01 Sperma
601.03.03.02 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
601.03.03.03 Aşı Serum Antijen Ticari Malları
601.03.03.04 Aşı Serum Antijen Ticari Mallar
601.03.03.05 Aşı
601.03.03.06 Agalaksipen Canlı Aşısı (50 Dozluk)
601.03.03.07 Antraks Aşısı
601.03.03.08 Avian Tuberkulin PPD
601.03.03.99 Basiller İkter. Hemoglobin Aşısı (Bir doz 20 ml)
601.03.04 BHK21 Hücre Kültürüne Adapte Tohum Virus (sertifikalı)
601.03.04.01 Botulismus Aşısı (Bir doz 20 ml)
601.03.04.02 Bovine Tüberkülin PPD
601.03.04.03 Br. Melitensis Rev-1 Aşısı (Genç)
601.03.04.04 Br. Melitensis Rev-1 Aşısı (Genç) Programlı
601.03.04.99 Br. S-19 Aşısı (Genç)
601.03.05 Br. S-19 Aşısı (Genç) Programlı
601.03.05.01 Buzağılar için E.Coli Aşısı
601.03.05.02 Capripen Aşısı (25 Dozluk)
601.03.05.03 Danaya Adapte Tohum Virus (Sertifikalı epitel süspansiyonu)
601.03.05.04 Danaya Adapte Tohum Virus (Sertifikasız epitel)
601.03.05.05 E.coli Aşısı (Bir doz 22.5 ml)
601.03.05.06 Ektima Aşısı (Bir doz 20 ml)
601.03.05.07 Enf. Hepatit Nekrozan aşısı
601.03.05.08 Enteropen Aşısı (100 CC'lik)
601.03.05.09 Enteropen Aşısı (200 CC'lik)
601.03.05.10 Ergin Rev-1 Aşısı
601.03.05.11 Ergin Rev-1 Aşısı Programlı
601.03.05.12 Ergin S-19 Aşısı
601.03.05.13 Ergin S-19 Aşısı Programlı
601.03.05.14 Felocell Aşısı
601.03.05.15 Frontline 10-20
601.03.05.16 Frontline 20-40
601.03.05.99 Hemorajik Septisemi Aşısı (Bir doz 10 ml)
601.03.06 İç Parazit (Tenya İlacı)
601.03.06.01 İntradermik Sauton Mallein
601.03.06.02 Johnin Tüberkülin PPD
601.03.06.03 Kedi Karma
601.03.06.04 Kedi Lösemi
601.03.06.05 Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (100 Doz)
601.03.06.06 Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (200 Doz)
601.03.06.07 Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (50 Doz)
601.03.06.08 Koyun ve Keçilerin Ölü Agalaksi Aşısı
601.03.06.09 Koyun Vibrio Fötüs Aşısı
601.03.06.10 Koyun Yavru Atma Aşısı (Bir doz 5 ml)
601.03.06.11 Köpek Bronşit
601.03.06.12 Köpek Corona
601.03.06.13 Köpek Karma
601.03.06.14 Leukocell Aşısı
601.03.06.15 Mavi Dil Aşısı
601.03.06.16 Menfi Fare Beyni Süspansiyonu (5 ml)
601.03.06.17 Müsbet Fare Beyni Süspansiyonu (5 ml)
601.03.06.18 Nekropen Aşısı (100 CC'lik)
601.03.06.19 Nekropen Aşısı (200 CC'lik)
601.03.06.20 Paratak
601.03.06.21 Penorf (100 Doz)
601.03.06.99 Penorf (25 Doz)
601.03.07 Penorf (50 Doz)
601.03.07.01 Pentay Aşısı (15 Doz)
601.03.07.02 Pentay Aşısı (5 Doz)
601.03.07.03 Ppd Bovine Tüberkülin
601.03.07.04 PPR Aşısı
601.03.07.05 Repeller 0-10
601.03.07.06 Repeller 20-40
601.03.07.07 Repeller Kedi
601.03.07.08 SAM-VAC Yanıkara Aşısı
601.03.07.09 Turvac-Oil Bivalan Şap Aşısı (A+O)
601.03.07.10 Turvac-Oil Monovalan Şap Aşısı
601.03.07.11 Turvac-Oil Tetravalan Şap Aşısı (A+2xO+Asia-1)
601.03.07.12 Turvac-Oil Trivalan Şap Aşısı (A+2xO)
601.03.07.13 Turvac-Oil Trivalan Şap Aşısı (A+O+Asia-1)
601.03.07.14 Vanguard Aşısı
601.03.07.99 Bidistile su
601.03.08 Br. Melitensis Rev-1 Aşı Suşu
601.03.08.01 Br.S-19 Aşı Suşu
601.03.08.02 Brucella Referans Suşları ve Fajları
601.03.08.03 C.M.T. Ayıracı
601.03.08.04 Clostridial Suşlar
601.03.08.05 Dondurulmuş Hücre Kültürü (1 ampul)
601.03.08.06 E.Coli Aşı Suşları (EC) ve (11A)
601.03.08.99 Ektima Suşu
601.03.09 Endotoksin free su
601.03.09.01 Hemorojik Sep. Aşı Suşu
601.03.09.02 Koyun-Keçi Çiçek Suşu
601.03.09.03 Mycoplasma Aşı Suşları
601.03.09.04 Mycoplasma Eprüvasyon Suşları
601.03.09.05 Mycoplasma Referans Suşları
601.03.09.06 Patojen Ektima Suşu
601.03.09.07 Patojen Koyun Çiçek Suşu
601.03.09.08 Theileria Annulata Suşları
601.03.09.09 Ultrapure MO 18 mq (1 lt)
601.03.09.10 Üremiş Hücre Kültürü (25 cm2 flask)
601.03.09.11 Diğer Aşılar
601.03.09.12 Serum
601.03.09.13 B. Burgdoferi Besi Yeri (10 ml)
601.03.09.14 Br. A+M Anti Serumu
601.03.09.15 Buzağı Septisemi Serumu
601.03.09.16 BVDV-IB Antiserumu (1 ml)
601.03.09.17 Clostrial Konjugeytler
601.03.09.18 Clostrial Serumlar ve Toksinler
601.03.09.19 Deiyonize su
601.03.09.20 Ektima Hiperimmun Serum
601.03.09.21 Hemolitik Sistem
601.03.09.22 Hyperimmun Serumlar
601.03.09.23 Koyun Çiçek Hiperimmun Serum
601.03.09.24 Monospesifik Br. A Anti Serumu
601.03.09.25 Monospesifik Br. M Anti Serumu
601.03.09.26 Mycoplasma Hiperimmun Serum
601.03.09.27 Presipitan Serum (1,5 ml)
601.03.09.28 Steril Kanlar
601.03.09.29 Steril Serumlar
601.03.09.30 Ulusal Standart Anti-Brucella Abortus Serumu (USAbS)
601.03.09.31 Kobay Hyperimmun Serumu
601.03.09.32 %5 Steril Defibrine Koyun Kanlı Agar
601.03.09.33 Amboseptör
601.03.09.99 Baird-Parker Agar
601.03.10 Brillent Green Agar
601.03.10.01 EMB Agar
601.03.10.02 Endo Agar
601.03.10.03 Gassner Agar
601.03.10.04 Hektoen Agar
601.03.10.05 Koloni Sayım Agar
601.03.10.06 Leptospira Besi Yeri (100 ml)
601.03.10.07 Mac Conkey Agar
601.03.10.08 Müeller Hilton Agar
601.03.10.09 Rambach Agar
601.03.10.10 Sabouraud Agar
601.03.10.11 SS Agar
601.03.10.12 XLD Agar
601.03.10.13 XLT-4 Agar
601.03.10.14 Diğer Serumlar
601.03.10.15 Antijen
601.03.10.16 Adeno-celo Antijeni (AGP testi)
601.03.10.17 Avian Influenza Antijeni (AGP testi)
601.03.10.18 Avian İnfluenza HI Antijeni (H5)
601.03.10.19 Avian İnfluenza HI Antijeni (H7 N1)
601.03.10.20 Br. Ring Test Antijeni
601.03.10.21 Br. Rose Bengal Antijeni
601.03.10.22 Br. Tüp Agglütinasyon Test Antjeni
601.03.10.23 Brucella Komplement Fikzasyon Test Antijeni (25 cc'lik)
601.03.10.24 EDS 76 Antijeni (HI testi)
601.03.10.25 Fowl Pox (Çiçek) AGP Test Antijeni
601.03.10.26 İnaktif Kontrol Antijeni (AR-GE ve teşhis için)
601.03.10.27 Maycoplasma Gallisepticum Pleyt Test Antijeni
601.03.10.28 Maycoplasma Synoviae Pleyt Test Antijeni
601.03.10.29 Mycoplazma Antijeni (HI testi) (2 ml)
601.03.10.30 Newcastle Antijeni (HI testi)
601.03.10.99 Pullorum Antijeni
601.03.11 Br. Abortus S 99 Antijen Suşu
601.03.11.01 E.Coli K99 Antijeni (200 Dozluk)
601.03.11.02 Diğer Antijenler
601.03.11.03 Zirai Mücadele İlaçları Ticari Malları
601.03.11.04 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
601.03.11.05 Mesleki Eğitim Ticari Malları
601.03.11.06 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
601.03.11.07 Baskı, Matbaa ve Yayınlar
601.03.11.08 Basılı Yayınlar
601.03.11.09 Sesli ve Görüntülü Yayınlar
601.03.11.10 Dini Yayınlar
601.03.11.11 Kur'an-ı Kerim
601.03.11.12 Kur'an-ı Kerim Meali
601.03.11.13 Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri
601.03.11.99 Braille Kur'an-I Kerim
601.03.12 Braille Kur'an-ı Kerim
601.03.12.01 İnteraktif Kur'an-ı Kerim
601.03.12.02 İnteraktif Kur'an-I Kerim
601.03.12.03 Kaynak Eserler
601.03.12.04 İlmi Eserler
601.03.12.05 Meslek Kitapları
601.03.12.06 Edebi Eserler
601.03.12.07 Sanat Eserleri
601.03.12.08 Cep Kitapları
601.03.12.09 Çocuk Yayınları
601.03.12.10 Halk Kitapları
601.03.12.11 Görsel Yayınlar
601.03.12.12 Sureli Yayınlar
601.03.12.13 Takvimler
601.03.12.14 Kartela ve Broşürler
601.03.12.15 Türk İslam Büyükleri Yayınları
601.03.12.16 Diğer Dini Yayınlar
601.03.12.17 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
601.03.12.18 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
601.03.12.19 Bitkisel Ürün Ticari Malları
601.03.12.20 Tohumlar
601.03.12.21 Tahıllar
601.03.12.22 Baklagiller
601.03.12.23 Endüstri Bitkileri
601.03.12.24 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
601.03.12.99 Çayır-Mera Yem Bitkileri
601.03.13 Fide ve Fidan
601.03.13.01 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
601.03.13.02 Hayvancılık Ticari Malları
601.03.13.03 Sperma
601.03.13.04 Hayvan Kulak Küpesi
601.03.13.05 Sıvı Azot
601.03.13.06 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
601.03.13.99 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Ticari Malları
601.03.14 Aşı, Serum ve Antijen Ticari Malları
601.03.14.01 Aşı
601.03.14.02 Serum
601.03.14.03 Antijen
601.03.14.04 Sıvı Azot
601.03.15 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
601.03.15.01 Mücadele İlaçları Ticari Malları
601.03.15.99 Ziray İlacı
601.03.16 Zehirli Buğday
601.03.16.01 Diğer Mücadele İlaçları
601.03.16.02 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
601.03.16.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
601.03.17 Diğer Ticari Mallar
601.03.17.01 Diğer Ticari Mallar
601.03.17.02 Diğer Ticari Mallar
601.03.17.04 SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)
601.03.17.04.01 Personel Giderleri
601.03.17.04.02 Memurlar
601.03.17.05 Sözleşmeli Personel
601.03.17.07 İşçiler
601.03.17.07.01 Geçici Personel
601.03.17.07.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
601.03.17.07.03 Memurlar
601.03.17.07.04 Sözleşmeli Personel
601.03.17.07.05 İşçiler
601.03.17.07.06 Geçici Personel
601.03.17.07.07 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
601.03.17.07.08 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
601.03.17.07.09 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
601.03.17.07.10 Yolluklar
601.03.17.07.11 Görev Giderleri
601.03.17.07.12 Hizmet Alımları
601.03.17.07.13 Temsil ve Tanıtma Giderleri
601.03.17.07.14 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
601.03.17.07.15 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
601.03.17.07.16 Cari Transferler
601.03.17.07.17 Görev Zararları
601.03.17.07.18 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
601.03.17.07.19 Hane Halkına Yapılan Transferler
601.03.17.07.20 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
601.03.17.07.21 Diğer Transferler
601.03.17.07.22 Sermaye Transferleri
601.03.17.07.23 Yurtiçi Sermaye Transferleri
601.03.17.07.24 Borç Verme ve Geri Ödeme
601.03.17.07.99 Yurtiçi Borç Verme
601.03.17.09 Ek Ödeme
601.03.17.10 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
601.03.17.11 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
601.03.17.99 Diğer Ek Ödemeler
601.03.18 Maddi Duran Varlıklar Amortismanları
601.03.18.01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
601.03.18.02 Binalar
601.03.18.03 Tesis, Makine ve Cihazlar
601.03.18.04 Taşıtlar
601.03.18.05 Demirbaşlar
601.03.18.06 Diğer Maddi Duran Varlıklar
601.03.18.07 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı)
601.03.18.08 Haklar Amortismanı
601.03.18.99 Özel Maliyetler Amortismanı
601.03.19 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı
601.03.19.01 Diğer Duran Varlıklar Amortismanı
601.03.19.02 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
601.03.19.03 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
601.03.19.04 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HESABI (-)
601.03.19.05 Hurda Malzemeler
601.03.19.06 Diğer Satışların Maliyeti
601.03.19.07 Hurda Metaller
601.03.19.08 Tarım ve Hayvancılık Diğer Stoklar
601.03.19.99 Değeri Düşen Stoklar
601.03.20 Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
601.03.20.01 Tahıl Tali Ürünleri
601.03.21 Hayvancılık Tali Ürünleri
601.03.21.01 Diğer Tali Ürünler
601.03.22 Canlı Stoklar
601.03.22.01 Promosyon Malzemeler
601.03.23 Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
601.03.23.01 Tahıl Tali Ürünleri
601.03.24 Tohum Üretim ve Değişime Tabi Mahsullere Ait Sellektör Altı Ürünler
601.03.24.01 Park-Ağaç Üretimine Ait Tali Ürünler
601.03.25 Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları
601.03.25.01 Hayvansal Üretimlere Ait Tali Ürünler
601.03.26 Sığır Gübresi
601.03.26.01 Sığır Derisi
601.03.27 Sığır Sakatatı
601.03.27.01 Manda Gübresi
601.03.27.02 Manda Derisi
601.03.27.99 Manda Sakatatı
601.03.28 Koyun Gübresi
601.03.28.01 Koyun Derisi
601.03.29 Koyun Sakatatı
601.03.29.01 Keçi Gübresi
601.03.30 Keçi Derisi
601.03.30.01 Keçi Sakatatı
601.03.31 Tavuk Gübresi
601.03.31.01 Tavşan Derisi
601.03.32 Tavşan Gübresi
601.03.32.01 Bal Mumu
601.03.32.02 Ördek Gübresi
601.03.32.03 Hindi Gübresi
601.03.32.04 Deve Kuşu Gübresi
601.03.32.05 Deve Kuşu Derisi
601.03.33 Deve Kuşu Tüyü
601.03.33.01 Deve Kuşu Sakatatı
601.03.33.02 Bıldırcın Gübresi
601.03.33.03 Keklik Gübresi
601.03.33.04 Diğer Hayvancılık Tali Ürünleri
601.03.33.05 El Sanatları Üretim Artıkları
601.03.34 Basılı Yayın Üretim Artıkları
601.03.34.01 Görüntülü Yayın Üretim Artıkları
601.03.34.02 Canlı Stoklar
601.03.34.03 Reforme Sığırlar
601.03.34.04 Reforme Mandalar
601.03.34.05 Reforme Koyunlar
601.03.34.06 Reforme Keçiler
601.03.35 Reforme Tavuklar
601.03.35.01 Reforme Tavşanlar
601.03.35.02 Sofralık Balıklar
601.03.35.03 Reforme Ördekler
601.03.35.04 Reforme Hindiler
601.03.35.05 Reforme Deve Kuşları
601.03.35.06 Reforme Bıldırcınlar
601.03.35.07 Reforme Keklikler
601.03.36 Reforme Deney Hayvanları
601.03.36.01 Diğer Canlı Stoklar
601.03.36.02 Diğer Tali Ürünler
601.03.36.03 Diğer Satışlar
601.03.36.04 FAALİYET GİDERLERİ (-)
601.03.36.05 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI (-)
601.03.37 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
601.03.37.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
601.03.37.02 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
601.03.37.03 Yolluklar
601.03.37.04 Görev Giderleri
601.03.38 Hizmet Alımları
601.03.38.01 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
601.03.38.02 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
601.03.38.03 Ek Ödeme
601.03.38.04 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
601.03.38.05 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
601.03.39 Diğer Ek Ödemeler
601.03.39.01 Orman Araştırma ve Geliştirme Giderleri
601.03.39.02 Silvikültür Giderleri
601.03.39.03 Fidanlık ve Tohum Giderleri
601.03.39.04 Örmanlardaki Böcek ve Hastalıklara İlişkin Giderler
601.03.39.05 Orman Yolları Yatırım Giderleri
601.03.40 Orman Yolları Giderleri (Cari)
601.03.40.01 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri
601.03.40.02 Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Giderleri
601.03.40.03 Orman Planlama Giderleri
601.03.40.04 Proje Giderleri
601.03.40.05 Amortismanlar
601.03.41 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI (-)
601.03.41.01 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
601.03.41.02 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
601.03.41.03 Yolluklar
601.03.41.04 Hizmet Alımları
601.03.41.05 Temsil ve Tanıtma Giderleri
601.03.42 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI (-)
601.03.42.01 Personel Giderleri
601.03.43 Memurlar
601.03.43.01 Sözleşmeli Personel
601.03.43.02 İşçiler
601.03.43.03 Geçici Personel
601.03.43.04 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
601.03.43.05 Memurlar
601.03.44 Sözleşmeli Personel
601.03.44.01 İşçiler
601.03.44.02 Geçici Personel
601.03.44.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
601.03.44.04 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
601.03.44.05 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
601.03.45 Yolluklar
601.03.45.01 Görev Giderleri
601.03.45.02 Hizmet Alımları
601.03.45.03 Temsil ve Tanıtma Giderleri
601.03.45.04 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
601.03.45.05 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
601.03.46 Cari Transferler
601.03.46.01 Görev Zararları
601.03.47 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
601.03.47.01 Hane Halkına Yapılan Transferler
601.03.48 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
601.03.48.01 Diğer Transferler
601.03.48.02 Sermaye Transferleri
601.03.48.03 Yurtiçi Sermaye Transferleri
601.03.48.04 Borç Verme ve Geri Ödeme
601.03.48.05 Yurtiçi Borç Verme
601.03.48.06 Ek Ödeme
601.03.48.07 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
601.03.48.08 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
601.03.48.99 Diğer Ek Ödemeler
601.03.49 Maddi Duran Varlıklar Amortismanları
601.03.49.01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
601.03.49.02 Binalar
601.03.49.99 Tesis, Makine ve Cihazlar
601.03.50 Taşıtlar
601.03.50.01 Demirbaşlar
601.03.60 Diğer Maddi Duran Varlıklar
601.03.60.01 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı)
601.03.60.01.01 Haklar Amortismanı
601.03.60.01.03 Özel Maliyetler Amortismanı
601.03.60.01.05 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı
601.03.60.01.09 Diğer Duran Varlıklar Amortismanı
601.03.60.01.99 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
601.03.60.02 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
601.03.60.02.01 DÖNÜŞÜM GİDERLERİ HESABI
601.03.60.02.02 Proje Yürütücülerine Yapılan Kaynak Aktarımları
601.03.60.02.03 Belediyelere Yapılan Aktarımlar
601.03.60.02.99 Proje Karşılığı Aktarılanlar
601.03.60.03 Riskli Alan Kira Yardımı
601.03.60.03.01 Riskli Yapı Kira Yardımı
601.03.60.03.02 Kamulaştırma Giderleri
601.03.60.03.03 Rezerv Yapı Alanı Kira Yardımı
601.03.60.03.05 İller Bankasına Yapılan Aktarımlar
601.03.60.04 Proje Karşılığı Aktarılanlar
601.03.60.04.01 Riskli Alan Kira Yardımı
601.03.60.04.02 Riskli Yapı Kira Yardımı
601.03.60.04.99 Kamulaştırma Giderleri
601.03.60.99 Rezerv Yapı Alanı Kira Yardımı
601.03.60.99.01 TOKİ'ye Yapılan Aktarımlar
601.03.99 Proje Karşılığı Aktarılanlar
601.03.99.01 Riskli Alan Kira Yardımı
601.03.99.02 Riskli Yapı Kira Yardımı
601.04 Kamulaştırma Giderleri
601.04.01 Rezerv Yapı Alanı Kira Yardımı
601.04.02 Mahkeme ve İdare Kararı İle Yapılan İadeler
601.04.03 6306 sy. Kanun 8/2 uyarınca yapılan Protokol Giderleri
601.04.04 Sözleşmeli Personel Giderleri
601.04.05 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
601.04.06 Mal Alım Giderleri
601.04.07 Hizmet Alım Giderleri
601.04.08 Huzur Hakkı ve Bilirkişi Ödemeleri
601.04.09 Yolluk Ödemeleri
601.04.10 Riskli Yapı Yıkım Giderleri
601.04.11 Müşavirlik Hizmet Alımları
601.04.12 Diğer Hizmet Alımları
601.04.13 Kira Yardımı
601.04.14 Riskli Alan Kira Yardımı
601.04.15 Riskli Yapı Kira Yardımı
601.04.16 Rezerv Yapı Alanı Kira Yardımı
601.04.17 Faiz Desteği Giderleri
601.04.18 Mahkeme Giderleri
601.04.19 Kamulaştırmaya İlişkin Giderler
601.04.20 Avukatlık Vekalet Ücretleri
601.04.21 Diğer Giderler
601.04.22 Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım İşleri İle İlgili Giderler
601.04.23 Faiz Geliri Tevkifatları
601.04.24 Diğer Giderler
601.04.25 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
601.04.26 FAİZ GELİRLERİ HESABI
601.04.27 Diğer Gelirler
601.04.28 Faiz Gelirleri
601.04.29 Devlet Tahvili Faizleri
601.04.30 Hazine Bonosu Faizleri
601.04.31 Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
601.04.32 Mevduattan Alınan Faizler
601.04.33 Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
601.04.34 Repo Gelirleri
601.04.35 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI
601.04.36 Diğer Gelirler
601.04.37 Konusu Kalmaya Karşılıklar
601.04.38 Karşılıklardan Tahsil Edilenler
601.04.39 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI
601.04.40 Menkul Kıymet Satış Kârları
601.04.41 Menkul Kıymet Satış Kârları
601.04.42 Tahvil Senet ve Bonolar
601.04.43 Altın
601.04.44 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
601.04.45 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar
601.04.46 KAMBİYO KARLARI HESABI
601.04.47 Kambiyo Kârları
601.04.99 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI
601.05 Reeskont Faiz Gelirleri
601.05.01 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI
601.05.02 Diğer Gelirler
601.05.03 Kira Gelirleri
601.05.04 Kira Gelirleri
601.05.05 Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
601.05.06 Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirleri
601.05.07 Gerçek Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirleri
601.05.08 Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirleri
601.05.99 Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
601.06 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
601.06.01 Diğer Alacaklara Yürütülen Faizler
601.06.02 Diğer Olağan Çeşitli Gelirler
601.06.03 İlan ve Reklam Gelirleri
601.06.04 Şartname Satış Gelirleri
601.06.30 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
601.06.99 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
601.07 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-)
601.07.01 Karşılık Giderleri
601.07.02 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HESABI (-)
601.07.03 Menkul Kıymet Satış Zararları
601.07.04 KAMBİYO ZARARLARI HESABI (-)
601.07.99 Kambiyo Zararları
601.08 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI (-)
601.08.01 Reeskont Faiz Giderleri
601.08.02 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)
601.08.03 Tahsil Edilebilme Niteliği Kalmayan Alacaklarla İlgili Giderler
601.08.04 Sayım Noksanlıklarına İlişkin Giderler
601.08.05 SGK Alacakları Terkini
601.08.06 Merkezi Yönetim Bütçesinde Yer Alan Kuruluşlardan Alacaklar Terkini
601.08.07 Gerçek Kişilerden Alacaklar Terkini (06.04.2011-6225 S.K./5.Madde Gereği)
601.08.08 Tahsil veya Terkin Edilmeyen Birlik Merkez Kesintisi
601.08.09 Diğer Olağan Gider ve Zararlar
601.08.99 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
601.09 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI
601.09.01 Kıdem Tazminatı Karşılık İptalleri Karları
601.09.02 Diğer Önceki Dönem Gelir ve Karlar
601.10 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI
601.10.01 Taşınır Kuruş Farkları
601.10.02 Diğer Gelirler
601.10.03 Para Cezaları
601.10.04 Alınan Ceza ve Tazminatlar
601.10.05 Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
601.11 İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
601.11.01 Diğer Olağandışı Çeşitli Gelirler
601.11.02 Maddi Duran Varlık Satış Kârları
601.12 Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Kârlar
601.12.01 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
601.12.02 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)
601.12.03 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)
601.12.04 Önceki Dönem Gider ve Zararları
601.13 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)
601.13.01 Elden Çıkarılacak Stok Satış Zararları
601.13.02 Tazminatla Karşılanmayan Hasarlar
601.13.03 İhbar Tazminatları
601.13.04 Ödenen Diğer Ceza ve Tazminatlar
601.99 Kurumlararası Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar
601.99.01 Diğer Kurumlara Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar
601.99.02 Taşınır Kuruş Farkları
601.99.99 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
602 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
602.04 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI
602.04.01 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI (-)
602.04.01.01 Kurumlar Vergisi Karşılıkları
602.04.01.02 Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
602.04.02 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI
602.04.02.01 MALİYET HESAPLARI
602.04.02.02 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
602.04.03 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI
602.04.03.01 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
602.04.03.02 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
602.04.04 Hammadde Alımları
602.04.04.01 Hammadde Alımları
602.04.04.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
602.04.05 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
602.04.05.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
602.04.05.02 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
602.04.06 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
602.04.06.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
602.04.06.02 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
602.04.07 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
602.04.07.01 Kimyevi Ürün Alımları
602.04.08 Kimyevi Ürün Alımları
602.04.08.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
602.04.09 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
602.04.09.02 Metal Ürünü Alımları
602.05 Metal Ürünü Alımları
602.05.99 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
602.05.99.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
604 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
604.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
604.01.01 Kırtasiye Alımları
604.01.01.01 Büro Malzemesi Alımları
604.01.01.02 Periyodik Yayın Alımları
604.01.02 Diğer Yayın Alımları
604.01.03 Baskı ve Cilt Giderleri
604.01.04 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
604.01.05 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
604.01.06 Su Alımları
604.01.07 Temizlik Malzemesi Alımları
604.01.08 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
604.01.09 Enerji Alımları
604.01.99 Yakacak Alımları
604.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
604.02.01 Elektrik Alımları
604.02.02 Diğer Enerji Alımları
604.02.03 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
604.02.04 Yiyecek Alımları
61 İçecek Alımları
610 Yem Alımları
610.03 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
610.03.01 Giyim ve Kuşam Alımları
610.03.01.01 Giyecek Alımları
610.03.01.01.01 Spor Malzemeleri Alımları
610.03.01.01.02 Tören Malzemeleri Alımları
610.03.01.01.03 Bando Malzemeleri Alımları
610.03.01.01.04 Kuşam Alımları
610.03.01.02 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
610.03.01.02.01 Özel Malzeme Alımları
610.03.01.02.02 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
610.03.01.02.03 Tıbbi Malzeme Alımları
610.03.01.02.04 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
610.03.01.03 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
610.03.01.03.01 Tıbbi İlaç Alımları
610.03.01.03.02 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
610.03.01.03.03 Diğer Özel Malzeme Alımları
610.03.01.03.04 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
610.03.01.04 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
610.03.01.04.01 Mühimmat Alımları
610.03.01.04.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
610.03.01.04.03 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
610.03.01.04.04 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
610.03.01.05 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
610.03.01.05.01 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
610.03.01.05.02 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
610.03.01.05.03 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
610.03.01.05.04 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri
610.03.01.06 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
610.03.01.06.01 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI HESABI
610.03.01.06.02 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI HESABI
610.03.01.07 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
610.03.01.07.01 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI
610.03.01.07.02 Personel Giderleri
610.03.01.08 İşçiler
610.03.01.08.01 Ücretler
610.03.01.08.02 Sürekli İşçilerin Ücretleri
610.03.01.09 Geçici İşçilerin Ücretleri
610.03.01.09.01 İhbar ve Kıdem Tazminatları
610.03.01.09.02 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
610.03.01.09.03 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
610.03.01.09.04 Sosyal Haklar
610.03.01.10 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
610.03.01.10.01 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
610.03.01.10.02 Fazla Mesailer
610.03.01.10.03 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
610.03.01.10.04 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
610.03.01.11 Ödül ve İkramiyeler
610.03.01.11.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.01.11.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.01.11.03 Diğer Ödemeler
610.03.01.11.04 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
610.03.01.12 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
610.03.01.12.01 Geçici Personel
610.03.01.12.02 Ücretler
610.03.01.12.03 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
610.03.01.12.04 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
610.03.01.13 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
610.03.01.13.01 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
610.03.01.13.02 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
610.03.01.13.03 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
610.03.01.13.99 Fazla Mesailer
610.03.01.14 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
610.03.01.90 Sosyal Haklar
610.03.01.91 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
610.03.01.92 Ek Ödemeler
610.03.01.93 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
610.03.01.94 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
610.03.01.99 İşçiler
610.03.02 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.02.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.02.01.01 Sosyal Güvenlik Kurumuna
610.03.02.01.02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
610.03.02.01.03 Sağlık Primi Ödemeleri
610.03.02.01.04 Geçici Personel
610.03.02.01.05 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.02.01.06 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.02.01.07 Sosyal Güvenlik Kurumuna
610.03.02.01.08 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
610.03.02.02 Sağlık Primi Ödemeleri
610.03.02.03 Ek Ödeme
610.03.02.04 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
610.03.02.05 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
610.03.02.06 Memur
610.03.02.07 Sözleşmeli Personel
610.03.02.07.01 İşçi
610.03.02.07.02 Geçici Personel
610.03.02.07.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
610.03.02.07.04 Diğer Ek Ödemeler
610.03.02.08 Diğer Ek Ödemeler
610.03.02.08.01 Diğer Ek Ödemeler
610.03.02.08.02 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
610.03.02.08.03 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI HESABI
610.03.02.08.04 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI HESABI
610.03.02.08.05 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
610.03.02.08.06 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI
610.03.02.08.07 Personel Giderleri
610.03.02.08.08 İşçiler
610.03.02.08.09 Ücretler
610.03.02.08.10 Sürekli İşçilerin Ücretleri
610.03.02.08.11 Geçici İşçilerin Ücretleri
610.03.02.08.99 İhbar ve Kıdem Tazminatları
610.03.02.09 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
610.03.02.10 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
610.03.02.10.01 Sosyal Haklar
610.03.02.10.02 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
610.03.02.10.99 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
610.03.02.99 Fazla Mesailer
610.03.02.99.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
610.03.02.99.99 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
610.03.03 Ödül ve İkramiyeler
610.03.03.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.03.01.01 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.03.01.02 Diğer Ödemeler
610.03.03.01.03 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
610.03.03.01.04 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
610.03.03.01.05 Geçici Personel
610.03.03.01.06 Ücretler
610.03.03.01.07 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
610.03.03.01.08 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
610.03.03.01.09 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
610.03.03.01.10 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
610.03.03.01.11 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
610.03.03.01.12 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
610.03.03.01.13 Fazla Mesailer
610.03.03.01.14 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
610.03.03.01.15 Sosyal Haklar
610.03.03.01.16 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
610.03.03.01.17 Ek Ödemeler
610.03.03.01.18 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
610.03.03.01.19 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
610.03.03.01.20 İşçiler
610.03.03.01.21 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.01.22 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.01.23 Sosyal Güvenlik Kurumuna
610.03.03.01.24 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
610.03.03.01.25 Sağlık Primi Ödemeleri
610.03.03.01.26 Geçici Personel
610.03.03.01.27 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.01.28 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.01.29 Sosyal Güvenlik Kurumuna
610.03.03.01.30 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
610.03.03.01.31 Sağlık Primi Ödemeleri
610.03.03.01.32 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
610.03.03.01.33 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.01.34 Hammadde Alımları
610.03.03.01.35 Hammadde Alımları
610.03.03.01.36 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
610.03.03.01.37 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
610.03.03.01.38 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
610.03.03.01.39 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
610.03.03.01.40 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
610.03.03.01.41 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
610.03.03.01.42 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
610.03.03.01.43 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
610.03.03.01.44 Kimyevi Ürün Alımları
610.03.03.01.45 Kimyevi Ürün Alımları
610.03.03.01.46 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
610.03.03.01.47 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
610.03.03.01.48 Metal Ürünü Alımları
610.03.03.01.49 Metal Ürünü Alımları
610.03.03.01.50 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.01.51 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.01.52 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.01.53 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
610.03.03.01.54 Kırtasiye Alımları
610.03.03.01.99 Büro Malzemesi Alımları
610.03.03.02 Periyodik Yayın Alımları
610.03.03.02.01 Diğer Yayın Alımları
610.03.03.02.02 Baskı ve Cilt Giderleri
610.03.03.02.03 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
610.03.03.02.04 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
610.03.03.02.05 Su Alımları
610.03.03.02.06 Temizlik Malzemesi Alımları
610.03.03.02.07 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
610.03.03.02.08 Enerji Alımları
610.03.03.02.09 Yakacak Alımları
610.03.03.02.10 Akaryakıt ve Yağ Alımları
610.03.03.02.11 Elektrik Alımları
610.03.03.02.12 Diğer Enerji Alımları
610.03.03.02.13 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
610.03.03.02.14 Yiyecek Alımları
610.03.03.02.15 İçecek Alımları
610.03.03.02.16 Yem Alımları
610.03.03.02.17 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
610.03.03.02.18 Özel Malzeme Alımları
610.03.03.02.19 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
610.03.03.02.20 Tıbbi Malzeme Alımları
610.03.03.02.21 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
610.03.03.02.22 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
610.03.03.02.23 Tıbbi İlaç Alımları
610.03.03.02.24 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
610.03.03.02.25 Diğer Özel Malzeme Alımları
610.03.03.02.26 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
610.03.03.02.27 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
610.03.03.02.28 Mühimmat Alımları
610.03.03.02.29 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
610.03.03.02.30 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
610.03.03.02.31 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
610.03.03.02.32 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
610.03.03.02.33 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
610.03.03.02.34 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
610.03.03.02.35 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
610.03.03.02.36 Yolluklar
610.03.03.02.37 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
610.03.03.02.38 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
610.03.03.02.39 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
610.03.03.02.40 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
610.03.03.02.41 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
610.03.03.02.42 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
610.03.03.02.43 Yolluk Tazminatları
610.03.03.02.44 Seyyar Görev Tazminatları
610.03.03.02.45 Arazi Tazminatları
610.03.03.02.46 Görev Giderleri
610.03.03.02.47 Yasal Giderler
610.03.03.02.48 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
610.03.03.02.49 Kusursuz Tazminatlar
610.03.03.02.50 Mahkeme Harç ve Giderleri
610.03.03.02.51 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
610.03.03.02.52 Diğer Yasal Giderler
610.03.03.02.53 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
610.03.03.02.54 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
610.03.03.02.99 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
610.03.03.03 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
610.03.03.03.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
610.03.03.03.02 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
610.03.03.03.03 Haberleşme Giderleri
610.03.03.03.04 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
610.03.03.03.05 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
610.03.03.03.06 Tarifeye Bağlı Ödemeler
610.03.03.03.07 İlan Giderleri
610.03.03.03.08 Sigorta Giderleri
610.03.03.03.99 Komisyon Giderleri
610.03.03.04 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
610.03.03.04.01 Kiralar
610.03.03.04.02 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
610.03.03.04.03 Taşıt Kiralaması Giderleri
610.03.03.04.04 İş Makinası Kiralaması Giderleri
610.03.03.04.99 Diğer Hizmet Alımları
610.03.03.05 Diğer Hizmet Alımları
610.03.03.05.01 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.05.02 Menkul Mal Alım Giderleri
610.03.03.05.03 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.05.04 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
610.03.03.05.05 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
610.03.03.05.06 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
610.03.03.05.07 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.05.08 Gayri Maddi Hak Alımları
610.03.03.05.09 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
610.03.03.05.10 Fikri Hak Alımları
610.03.03.05.11 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
610.03.03.05.12 Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.05.13 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.05.14 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.05.15 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.05.16 İş Makinası Onarım Giderleri
610.03.03.05.99 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.06 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.06.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.06.02 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.03 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.04 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.05 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.06 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.06.07 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.08 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.09 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.10 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.11 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.12 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.13 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.14 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.15 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.06.16 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.17 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.03.06.18 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.06.19 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.06.20 Yayla Tesis Giderleri
610.03.03.06.21 Cari Transferler
610.03.03.06.99 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
610.03.03.07 Genel Bütçeye Verilen Paylar
610.03.03.07.01 Hazine Hissesi
610.03.03.07.02 SHÇEK Hissesi
610.03.03.07.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
610.03.03.07.04 Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
610.03.03.07.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
610.03.03.07.06 Ödenecek İşletme Masrafları
610.03.03.07.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
610.03.03.07.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
610.03.03.07.09 Kurum Harcama Payı
610.03.03.07.10 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
610.03.03.07.11 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
610.03.03.07.12 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
610.03.03.07.13 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
610.03.03.07.14 Bilimsel Araştırma Proje Payı
610.03.03.07.99 Ağaçlandırma Fonu Payı
610.03.03.08 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
610.03.03.08.01 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
610.03.03.08.02 Belediye projeleri destek payı
610.03.03.08.03 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
610.03.03.08.04 Diğer Transferler
610.03.03.08.05 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
610.03.03.08.06 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
610.03.03.08.99 Islahçı Hakkı Ödemeleri
610.03.03.09 Islahçı Hakkı Ödemeleri
610.03.03.09.01 Diğer Transferler
610.03.03.09.02 Diğer Transferler
610.03.03.09.03 Nakliye ve Ardiye Giderleri
610.03.03.09.04 Ek Ödeme
610.03.03.09.05 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
610.03.03.09.06 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
610.03.03.09.07 İşçi
610.03.03.09.08 Geçici Personel
610.03.03.09.09 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
610.03.03.09.10 İşçi
610.03.03.09.11 Geçici Personel
610.03.03.09.12 Diğer Ek Ödemeler
610.03.03.09.13 Diğer Ek Ödemeler
610.03.03.09.14 Diğer Ek Ödemeler
610.03.03.09.15 Orman Ürünleri Üretim Giderleri
610.03.03.09.16 Ölçme ve Diğer Giderler
610.03.03.09.17 Kesme ve Tomruklama Giderleri
610.03.03.09.18 Ardaklanmayı Önleme Giderleri
610.03.03.09.19 Sürütme ve Toplama Giderleri
610.03.03.09.20 Taşıma Giderleri
610.03.03.09.21 İstif Giderleri
610.03.03.09.22 Tasnif ve Depolama Giderleri
610.03.03.09.23 İstihkak Fazlaları
610.03.03.09.24 Yükleme Giderleri
610.03.03.09.25 Orman Ürünleri İthalatı Giderleri
610.03.03.09.26 Tarife Bedelleri
610.03.03.09.27 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri
610.03.03.09.28 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
610.03.03.09.29 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI HESABI
610.03.03.09.30 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI HESABI
610.03.03.09.31 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI HESABI
610.03.03.09.32 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
610.03.03.09.33 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI
610.03.03.09.99 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
610.03.03.10 Memurlar
610.03.03.10.01 Temel Maaşlar
610.03.03.10.02 Temel Maaşlar
610.03.03.10.03 Taban Aylık
610.03.03.10.04 Zamlar ve Tazminatlar
610.03.03.10.05 Zamlar ve Tazminatlar
610.03.03.10.06 Ödenekler
610.03.03.10.07 Ödenekler
610.03.03.10.08 Sosyal Haklar
610.03.03.10.09 Sosyal Haklar
610.03.03.10.10 Ek Çalışma Karşılıkları
610.03.03.10.11 Ek Çalışma Karşılıkları
610.03.03.10.12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
610.03.03.10.13 Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
610.03.03.10.14 Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
610.03.03.10.15 Ödül ve İkramiyeler
610.03.03.10.16 Ödül ve İkramiyeler
610.03.03.10.17 Diğer Giderler
610.03.03.10.18 Diğer Giderler
610.03.03.10.19 Sözleşmeli Personel
610.03.03.10.20 Ücretler
610.03.03.10.21 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
610.03.03.10.22 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
610.03.03.10.23 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
610.03.03.10.24 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
610.03.03.10.25 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
610.03.03.10.26 Zamlar ve Tazminatlar
610.03.03.10.27 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
610.03.03.10.28 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
610.03.03.10.29 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
610.03.03.10.30 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
610.03.03.10.99 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
610.03.03.11 Ödenekler
610.03.03.11.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
610.03.03.11.02 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
610.03.03.11.03 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
610.03.03.11.04 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
610.03.03.11.05 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
610.03.03.11.06 Sosyal Haklar
610.03.03.11.07 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
610.03.03.11.08 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
610.03.03.11.09 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
610.03.03.11.10 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
610.03.03.11.11 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
610.03.03.11.12 Ek Çalışma Karşılıkları
610.03.03.11.13 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
610.03.03.11.99 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
610.03.03.12 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
610.03.03.12.01 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
610.03.03.12.02 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
610.03.03.12.03 Ödül ve İkramiyeler
610.03.03.12.04 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.03.12.05 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.03.12.06 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.03.12.07 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
610.03.03.12.08 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.03.12.09 Diğer Giderler
610.03.03.12.10 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
610.03.03.12.11 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
610.03.03.12.12 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
610.03.03.12.13 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
610.03.03.12.14 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
610.03.03.12.15 İşçiler
610.03.03.12.16 Ücretler
610.03.03.12.17 Sürekli İşçilerin Ücretleri
610.03.03.12.18 Geçici İşçilerin Ücretleri
610.03.03.12.19 İhbar ve Kıdem Tazminatları
610.03.03.12.20 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
610.03.03.12.21 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
610.03.03.12.22 Sosyal Haklar
610.03.03.12.23 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
610.03.03.12.24 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
610.03.03.12.99 Fazla Mesailer
610.03.03.12.99 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
610.03.03.13 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
610.03.03.13.01 Ödül ve İkramiyeler
610.03.03.13.02 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.03.13.03 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
610.03.03.13.04 Diğer Ödemeler
610.03.03.13.05 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
610.03.03.13.06 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
610.03.03.13.99 Geçici Personel
610.03.03.14 Ücretler
610.03.03.14.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
610.03.03.14.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
610.03.03.14.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
610.03.03.14.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
610.03.03.15 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
610.03.03.15.01 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
610.03.03.15.99 Fazla Mesailer
610.03.03.16 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
610.03.03.16.01 Sosyal Haklar
610.03.03.16.02 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
610.03.03.16.99 Ek Ödemeler
610.03.03.17 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
610.03.03.17.01 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
610.03.03.17.02 Memurlar
610.03.03.17.04 Sosyal Güvenlik Kurumuna
610.03.03.17.04.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
610.03.03.17.04.02 Sağlık Primi Ödemeleri
610.03.03.17.05 Sözleşmeli Personel
610.03.03.17.07 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.17.07.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.17.07.02 Sosyal Güvenlik Kurumuna
610.03.03.17.07.03 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
610.03.03.17.07.04 Sağlık Primi Ödemeleri
610.03.03.17.07.05 İşçiler
610.03.03.17.07.06 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.17.07.07 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.17.07.08 Sosyal Güvenlik Kurumuna
610.03.03.17.07.09 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
610.03.03.17.07.10 Sağlık Primi Ödemeleri
610.03.03.17.07.11 Geçici Personel
610.03.03.17.07.12 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.17.07.13 İşsizlik Sigortası Fonuna
610.03.03.17.07.14 Sosyal Güvenlik Kurumuna
610.03.03.17.07.15 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
610.03.03.17.07.16 Sağlık Primi Ödemeleri
610.03.03.17.07.17 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
610.03.03.17.07.18 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.17.07.19 Hammadde Alımları
610.03.03.17.07.20 Hammadde Alımları
610.03.03.17.07.21 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
610.03.03.17.07.22 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
610.03.03.17.07.23 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
610.03.03.17.07.24 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
610.03.03.17.07.99 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
610.03.03.17.09 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
610.03.03.17.10 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
610.03.03.17.11 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
610.03.03.17.99 Kimyevi Ürün Alımları
610.03.03.18 Kimyevi Ürün Alımları
610.03.03.18.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
610.03.03.18.02 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
610.03.03.18.03 Metal Ürünü Alımları
610.03.03.18.04 Metal Ürünü Alımları
610.03.03.18.05 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.18.06 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.18.07 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
610.03.03.18.08 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
610.03.03.18.99 Kırtasiye Alımları
610.03.03.19 Büro Malzemesi Alımları
610.03.03.19.01 Periyodik Yayın Alımları
610.03.03.19.02 Diğer Yayın Alımları
610.03.03.19.03 Baskı ve Cilt Giderleri
610.03.03.19.04 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
610.03.03.19.05 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
610.03.03.19.06 Su Alımları
610.03.03.19.07 Temizlik Malzemesi Alımları
610.03.03.19.08 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
610.03.03.19.99 Enerji Alımları
610.03.03.20 Yakacak Alımları
610.03.03.20.01 Akaryakıt ve Yağ Alımları
610.03.03.21 Elektrik Alımları
610.03.03.21.01 Diğer Enerji Alımları
610.03.03.22 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
610.03.03.22.01 Yiyecek Alımları
610.03.03.23 İçecek Alımları
610.03.03.23.01 Yem Alımları
610.03.03.24 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
610.03.03.24.01 Giyim ve Kuşam Alımları
610.03.03.25 Giyecek Alımları
610.03.03.25.01 Spor Malzemeleri Alımları
610.03.03.26 Tören Malzemeleri Alımları
610.03.03.26.01 Bando Malzemeleri Alımları
610.03.03.27 Kuşam Alımları
610.03.03.27.01 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
610.03.03.27.02 Özel Malzeme Alımları
610.03.03.27.99 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
610.03.03.28 Tıbbi Malzeme Alımları
610.03.03.28.01 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
610.03.03.29 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
610.03.03.29.01 Tıbbi İlaç Alımları
610.03.03.30 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
610.03.03.30.01 Diğer Özel Malzeme Alımları
610.03.03.31 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
610.03.03.31.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
610.03.03.32 Mühimmat Alımları
610.03.03.32.01 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
610.03.03.32.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
610.03.03.32.03 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
610.03.03.32.04 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
610.03.03.32.05 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
610.03.03.33 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
610.03.03.33.01 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
610.03.03.33.02 Yolluklar
610.03.03.33.03 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
610.03.03.33.04 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
610.03.03.33.05 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
610.03.03.34 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
610.03.03.34.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
610.03.03.34.02 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
610.03.03.34.03 Yolluk Tazminatları
610.03.03.34.04 Seyyar Görev Tazminatları
610.03.03.34.05 Arazi Tazminatları
610.03.03.34.06 Görev Giderleri
610.03.03.35 Yasal Giderler
610.03.03.35.01 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
610.03.03.35.02 Kusursuz Tazminatlar
610.03.03.35.03 Mahkeme Harç ve Giderleri
610.03.03.35.04 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
610.03.03.35.05 Diğer Yasal Giderler
610.03.03.35.06 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
610.03.03.35.07 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
610.03.03.36 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
610.03.03.36.01 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
610.03.03.36.02 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
610.03.03.36.03 Arkeolojik Kazı Giderleri
610.03.03.36.04 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
610.03.03.36.05 Kültür Varlıkları Alımı
610.03.03.37 Sergi Giderleri
610.03.03.37.01 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
610.03.03.37.02 Diğer Görev Giderleri
610.03.03.37.03 Diğer Görev Giderleri
610.03.03.37.04 Hizmet Alımları
610.03.03.38 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
610.03.03.38.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
610.03.03.38.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
610.03.03.38.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
610.03.03.38.04 Müteahhitlik Hizmetleri
610.03.03.38.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
610.03.03.39 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
610.03.03.39.01 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
610.03.03.39.02 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.39.03 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.39.04 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.39.05 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
610.03.03.40 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.40.01 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
610.03.03.40.02 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.40.03 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.40.04 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.40.05 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.41 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.41.01 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
610.03.03.41.02 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.41.03 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.41.04 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.41.05 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.42 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.42.01 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
610.03.03.43 Personel Hizmet Alım Gideri
610.03.03.43.01 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
610.03.03.43.02 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
610.03.03.43.03 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
610.03.03.43.04 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
610.03.03.43.05 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
610.03.03.44 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
610.03.03.44.01 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
610.03.03.44.02 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
610.03.03.44.03 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.44.04 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
610.03.03.44.05 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
610.03.03.45 Klinik Destek Hizmeti Giderleri
610.03.03.45.01 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
610.03.03.45.02 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
610.03.03.45.03 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
610.03.03.45.04 Haberleşme Giderleri
610.03.03.45.05 Posta ve Telgraf Giderleri
610.03.03.46 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
610.03.03.46.01 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
610.03.03.47 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
610.03.03.47.01 Uydu Haberleşme Giderleri
610.03.03.48 Hat Kira Giderleri
610.03.03.48.01 Diğer Haberleşme Giderleri
610.03.03.48.02 Taşıma Giderleri
610.03.03.48.03 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
610.03.03.48.04 Yolcu Taşıma Giderleri
610.03.03.48.05 Yük Taşıma Giderleri
610.03.03.48.06 Geçiş Ücretleri
610.03.03.48.07 Diğer Taşıma Giderleri
610.03.03.48.08 Tarifeye Bağlı Ödemeler
610.03.03.48.99 İlan Giderleri
610.03.03.49 Sigorta Giderleri
610.03.03.49.01 Komisyon Giderleri
610.03.03.49.02 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
610.03.03.49.99 Kiralar
610.03.03.50 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
610.03.03.50.01 Taşıt Kiralaması Giderleri
610.03.03.60 İş Makinası Kiralaması Giderleri
610.03.03.60.01 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
610.03.03.60.01.01 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
610.03.03.60.01.03 Lojman Kiralama Giderleri
610.03.03.60.01.05 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
610.03.03.60.01.09 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
610.03.03.60.01.99 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
610.03.03.60.02 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
610.03.03.60.02.01 Tersane Kiralaması Giderleri
610.03.03.60.02.02 Personel Servisi Kiralama Giderleri
610.03.03.60.02.03 Diğer Kiralama Giderleri
610.03.03.60.02.99 Diğer Hizmet Alımları
610.03.03.60.03 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
610.03.03.60.03.01 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
610.03.03.60.03.02 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
610.03.03.60.03.03 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
610.03.03.60.03.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
610.03.03.60.04 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
610.03.03.60.04.01 Diğer Hizmet Alımları
610.03.03.60.04.02 Temsil ve Tanıtma Giderleri
610.03.03.60.04.99 Temsil Giderleri
610.03.03.60.99 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
610.03.03.60.99.01 Tanıtma Giderleri
610.03.03.99 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
610.03.03.99.01 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.03.99.02 Menkul Mal Alım Giderleri
610.03.04 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
610.03.04.01 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
610.03.04.02 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
610.03.04.03 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
610.03.04.04 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
610.03.04.05 Gayri Maddi Hak Alımları
610.03.04.06 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
610.03.04.07 Fikri Hak Alımları
610.03.04.08 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
610.03.04.09 Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.10 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.11 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.12 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.13 İş Makinası Onarım Giderleri
610.03.04.14 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.15 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.16 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.17 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.18 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.19 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.20 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.21 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.22 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.23 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.24 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.25 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.26 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.27 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.28 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.29 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.30 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.31 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.32 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
610.03.04.33 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.34 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
610.03.04.35 Yayla Tesis Giderleri
610.03.04.36 Bahçe Tanzimi Giderleri
610.03.04.37 Cari Transferler
610.03.04.38 Görev Zararları
610.03.04.39 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
610.03.04.40 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
610.03.04.41 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
610.03.04.42 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
610.03.04.43 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
610.03.04.44 Hane Halkına Yapılan Transferler
610.03.04.45 Hane Halkına Yapılan Transferler
610.03.04.46 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
610.03.04.47 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
610.03.04.99 Sosyal Güvenlik Primi Giderleri
610.03.05 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
610.03.05.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
610.03.05.02 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
610.03.05.03 Genel Bütçeye Verilen Paylar
610.03.05.04 Hazine Hissesi
610.03.05.05 SHÇEK Hissesi
610.03.05.06 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
610.03.05.07 Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
610.03.05.08 Bilimsel Araştırma Proje Payları
610.03.05.99 Ödenecek İşletme Masrafları
610.03.06 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
610.03.06.01 Ödenecek Amortisman Hissesi
610.03.06.02 Kurum Harcama Payı
610.03.06.03 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
610.03.06.04 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
610.03.06.30 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
610.03.06.99 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
610.03.07 Bilimsel Araştırma Proje Payı
610.03.07.01 Ağaçlandırma Fonuna
610.03.07.02 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
610.03.07.03 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
610.03.07.04 Belediye projeleri destek payı
610.03.07.99 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
610.03.08 Diğerlerine Verilen Paylar
610.03.08.01 Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
610.03.08.02 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
610.03.08.03 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
610.03.08.04 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
610.03.08.05 Islahçı Hakkı Ödemeleri
610.03.08.06 Islahçı Hakkı Ödemeleri
610.03.08.07 Diğer Transferler
610.03.08.08 Diğer Transferler
610.03.08.09 Sermaye Giderleri
610.03.08.99 Mamul Mal Alımları
610.03.09 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
610.03.09.01 Diğer Makine Teçhizat Alımları
610.03.09.02 Avadanlık Alımları
610.03.10 Diğer Avadanlık Alımları
610.03.10.01 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
610.03.10.02 Malzeme Giderleri
610.03.10.03 Elektrik Tesisatı Giderleri
610.03.10.04 Diğer Giderler
610.03.10.05 Taşıma Giderleri
610.03.11 Diğer Taşıma Giderleri
610.03.11.01 Kira Giderleri
610.03.11.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
610.03.12 Müteahhitlik Giderleri
610.03.12.01 Diğerleri
610.03.12.02 Diğer Giderler
610.03.12.03 Diğer Giderler
610.03.12.04 Müteahhitlik Giderleri
610.03.13 Müteahhitlik Giderleri
610.03.13.01 Sermaye Transferleri
610.03.13.02 Yurtiçi Sermaye Transferleri
610.03.13.03 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
610.03.13.04 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
610.03.99 Borç Verme ve Geri Ödeme
610.03.99.01 Yurtiçi Borç Verme
610.03.99.02 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
610.03.99.99 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
611 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
611.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
611.02 Ek Ödeme
611.99 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
612 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
612.04 Memur
612.04.01 Sözleşmeli Personel
612.04.01.01 İşçi
612.04.01.02 Geçici Personel
612.04.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
612.04.02.01 Sabit Ek Ödemeler
612.04.02.02 Memur
612.04.03 Sözleşmeli Personel
612.04.03.01 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
612.04.03.02 Memur
612.04.04 Sözleşmeli Personel
612.04.04.01 İşçi
612.04.04.02 Geçici Personel
612.04.05 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
612.04.05.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
612.04.05.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
612.04.06 Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
612.04.06.01 Yöneticilik Payı
612.04.07 Diğer Ek Ödemeler
612.04.07.01 Diğer Ek Ödemeler
612.04.08 Diğer Ek Ödemeler
612.04.08.01 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
612.05 Maddi Duran Varlıklar Amortismanları
612.05.99 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
612.05.99.99 Binalar
612.06 Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar
612.06.02 Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar
612.06.02.01 İdare Binaları
612.06.02.02 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
612.06.02.03 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
612.06.02.99 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
612.06.03 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
612.06.03.01 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
612.06.03.02 Konutlar
612.06.03.03 Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri
612.06.03.99 Ticaret Amaçlı Binalar
612.07 Depolama Amaçlı Binalar
612.07.01 Tarihi ve Sanatsal Yapılar
612.07.01.01 Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar
612.07.01.02 Tarımsal Amaçlı Binalar
612.07.01.03 Askeri Binalar
612.07.01.99 Ahşap-Kerpiç Binalar
612.09 İdare Binaları
612.09.01 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
612.09.01.01 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
612.09.01.02 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
612.09.01.03 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
612.09.01.04 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
612.09.01.05 Konutlar
612.09.01.06 Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri
612.09.02 Ticaret Amaçlı Binalar
612.09.02.01 Depolama Amaçlı Binalar
612.09.03 Tarihi ve Sanatsal Yapılar
612.09.03.01 Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar
612.09.04 Tarımsal Amaçlı Binalar
612.09.04.01 Askeri Binalar
612.09.05 Galip Malzemesi Saç, Çinko, Teneke Olan Binalar
612.09.05.01 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
612.09.05.02 Galip Malzemesi Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar
612.09.05.03 İdare Binaları
612.09.06 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
612.09.06.01 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
612.09.06.99 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
612.09.09 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
612.09.09.01 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
612.09.09.02 Konutlar
612.09.09.03 Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri
612.09.09.04 Ticaret Amaçlı Binalar
612.09.09.99 Depolama Amaçlı Binalar
612.09.90 Tarihi ve Sanatsal Yapılar
612.09.90.01 Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar
612.09.90.99 Tarımsal Amaçlı Binalar
62 Askeri Binalar
620 Diğer Binalar
620.03 Tesis, Makine ve Cihazlar
620.03.01 Tesisler
620.03.01.01 Makineler ve Aletler
620.03.01.02 Cihazlar ve Aletler
620.03.01.03 Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar
620.03.01.04 Taşıtlar
620.03.01.05 Karayolu Taşıtları
620.03.01.06 Su ve Deniz Taşıtları
620.03.01.07 Hava Taşıtları
620.03.01.08 Demirbaşlar
620.03.01.09 Döşeme ve Mefruşat
620.03.01.10 Büro Makineleri
620.03.01.11 Mobilyalar
620.03.01.12 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları
620.03.01.13 Canlı Demirbaşlar
620.03.01.14 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar
620.03.01.15 Kütüphane Demirbaşları
620.03.01.16 Eğitim Demirbaşları
620.03.01.17 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
620.03.01.18 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar
620.03.01.19 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
620.03.01.20 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar
620.03.01.21 Diğer Demirbaşlar
620.03.01.22 Diğer Maddi Duran Varlıklar
620.03.01.23 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı)
620.03.01.24 Haklar Amortismanı
620.03.01.25 Özel Maliyetler Amortismanı
620.03.01.26 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı
620.03.01.27 Diğer Duran Varlıklar Amortismanı
620.03.01.28 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
620.03.01.29 Makine ve Cihazlar
620.03.01.30 Taşıtlar
620.03.01.31 Demirbaşlar
620.03.01.32 Diğer Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
620.03.01.33 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
620.03.01.34 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
620.03.01.35 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESABI
620.03.01.36 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
620.03.01.37 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI
620.03.01.38 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
620.03.01.39 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
620.03.01.40 Hammadde Alımları
620.03.01.41 Hammadde Alımları
620.03.01.42 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
620.03.01.43 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
620.03.01.44 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
620.03.01.45 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
620.03.01.46 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
620.03.01.47 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
620.03.01.48 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
620.03.01.49 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
620.03.01.50 Kimyevi Ürün Alımları
620.03.01.51 Kimyevi Ürün Alımları
620.03.01.52 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
620.03.01.53 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
620.03.01.54 Metal Ürünü Alımları
620.03.01.99 Metal Ürünü Alımları
620.03.02 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
620.03.02 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
620.03.02.01 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
620.03.02.02 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
620.03.02.03 Kırtasiye Alımları
620.03.02.04 Büro Malzemesi Alımları
620.03.02.05 Periyodik Yayın Alımları
620.03.02.06 Diğer Yayın Alımları
620.03.02.07 Baskı ve Cilt Giderleri
620.03.02.08 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
620.03.02.09 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
620.03.02.10 Su Alımları
620.03.02.11 Temizlik Malzemesi Alımları
620.03.02.12 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
620.03.02.13 Enerji Alımları
620.03.02.14 Yakacak Alımları
620.03.02.15 Akaryakıt ve Yağ Alımları
620.03.02.16 Elektrik Alımları
620.03.02.17 Diğer Enerji Alımları
620.03.02.18 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
620.03.02.19 Yiyecek Alımları
620.03.02.20 İçecek Alımları
620.03.02.21 Yem Alımları
620.03.02.22 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
620.03.02.23 Özel Malzeme Alımları
620.03.02.24 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
620.03.02.25 Tıbbi Malzeme Alımları
620.03.02.26 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
620.03.02.27 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
620.03.02.28 Tıbbi İlaç Alımları
620.03.02.29 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
620.03.02.30 Diğer Özel Malzeme Alımları
620.03.02.31 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
620.03.02.32 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
620.03.02.33 Yolluklar
620.03.02.34 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
620.03.02.35 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
620.03.02.36 Yolluk Tazminatları
620.03.02.37 Seyyar Görev Tazminatları
620.03.02.38 Arazi Tazminatları
620.03.02.39 Görev Giderleri
620.03.02.40 Yasal Giderler
620.03.02.41 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
620.03.02.42 Kusursuz Tazminatlar
620.03.02.43 Mahkeme Harç ve Giderleri
620.03.02.44 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
620.03.02.45 Diğer Yasal Giderler
620.03.02.46 Diğer Görev Giderleri
620.03.02.47 Diğer Görev Giderleri
620.03.02.48 Hizmet Alımları
620.03.02.49 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
620.03.02.50 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
620.03.02.51 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
620.03.02.52 Haberleşme Giderleri
620.03.02.53 Posta ve Telgraf Giderleri
620.03.02.54 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
620.03.02.99 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
620.03.03 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
620.03.03.01 Uydu Haberleşme Giderleri
620.03.03.02 Hat Kira Giderleri
620.03.03.03 Diğer Haberleşme Giderleri
620.03.03.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
620.03.03.05 İlan Giderleri
620.03.03.06 Sigorta Giderleri
620.03.03.06 Komisyon Giderleri
620.03.03.07 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
620.03.03.08 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
620.03.03.99 Bakım ve Onarım Giderleri
620.03.04 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
620.03.04.01 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
620.03.04.02 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
620.03.04.03 İş Makinası Onarım Giderleri
620.03.04.04 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
620.03.04.99 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
620.03.05 Yayla Tesis Giderleri
620.03.05.01 Bahçe Tanzimi Giderleri
620.03.05.02 Ek Ödeme
620.03.05.03 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
620.03.05.04 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
620.03.05.05 Memur
620.03.05.06 Sözleşmeli Personel
620.03.05.07 İşçi
620.03.05.08 Geçici Personel
620.03.05.09 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
620.03.05.10 Sabit Ek Ödemeler
620.03.05.11 Memur
620.03.05.12 Sözleşmeli Personel
620.03.05.13 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
620.03.05.14 Memur
620.03.05.15 Sözleşmeli Personel
620.03.05.16 İşçi
620.03.05.99 Geçici Personel
620.03.06 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
620.03.06.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
620.03.06.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
620.03.06.03 Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
620.03.06.04 Yöneticilik Payı
620.03.06.05 Diğer Ek Ödemeler
620.03.06.06 Diğer Ek Ödemeler
620.03.06.07 Diğer Ek Ödemeler
620.03.06.08 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
620.03.06.09 Orman Araştırma ve Geliştirme Giderleri
620.03.06.10 Silvikültür Giderleri
620.03.06.11 Doğal Gençleştirme Giderleri
620.03.06.12 Gençlik Bakımı Giderleri
620.03.06.13 Gençliklerde Koruma Giderleri
620.03.06.14 Sıklık Bakımı Giderleri
620.03.06.15 Enerji Ormanı Tesisi Giderleri
620.03.06.16 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Giderleri
620.03.06.17 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri
620.03.06.18 Enerji Ormanı Koruma Giderleri
620.03.06.19 Ormanların Rehabilitesi Giderleri
620.03.06.20 Sunî Gençleştirme Giderleri
620.03.06.21 Kültür Bakımı Giderleri
620.03.06.99 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri
620.03.07 Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) Giderleri
620.03.07.01 Fidanlık ve Tohum Giderleri
620.03.07.02 Örmanlardaki Böcek ve Hastalıklara İlişkin Giderler
620.03.07.03 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklar ile Mücadele Giderleri
620.03.07.04 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla ilgili Yatırım Giderleri
620.03.07.05 Orman Koruma Gideri
620.03.07.06 Orman Yolları Yatırım Giderleri
620.03.07.07 Orman Yolları Yapım Giderleri
620.03.07.08 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri
620.03.07.09 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri
620.03.07.10 Köprü Yapım Giderleri
620.03.07.11 Sanat Yapıları Giderleri
620.03.07.12 Orman Yolları Etüt-Proje Planlama Giderleri
620.03.07.13 Orman Yolları Giderleri (Cari)
620.03.07.14 Orman Yolları Etüt Aplikasyon Giderleri
620.03.07.15 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri
620.03.07.99 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri
620.03.08 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri
620.03.08.01 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri
620.03.08.02 Traktör Yolları Yapım Giderleri
620.03.08.03 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri
620.03.08.04 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri
620.03.08.05 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri
620.03.08.06 Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Giderleri
620.03.08.99 Odun Dışı Ürün Giderleri
620.03.09 Mesire Yerleri ve Kent Ormanları Giderleri
620.03.09.01 Arberetum Giderleri
620.03.09.02 Diğer Giderler
620.03.09.03 Orman Planlama Giderleri
620.03.09.04 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Araştırma ve Geliştirme Giderleri
620.03.09.05 Amenajman Giderleri
620.03.09.06 Harita ve Fotoğrometri
620.03.09.07 Proje Giderleri
620.03.09.08 İç Kaynaklı Proje Giderleri
620.03.09.09 Dış Kaynaklı Proje Giderleri
620.03.09.10 Sertifikasyon Giderleri
620.03.09.11 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
620.03.09.12 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI HESABI
620.03.09.13 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
620.03.09.14 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI
620.03.09.15 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
620.03.09.16 Üeretim ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
620.03.09.17 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
620.03.09.18 Kırtasiye Alımları
620.03.09.19 Büro Malzemesi Alımları
620.03.09.20 Periyodik Yayın Alımları
620.03.09.21 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
620.03.09.22 Su Alımları
620.03.09.23 Enerji Alımları
620.03.09.24 Yakacak Alımları
620.03.09.25 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
620.03.09.26 Yiyecek Alımları
620.03.09.27 İçecek Alımları
620.03.09.28 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
620.03.09.29 Yolluklar
620.03.09.30 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
620.03.09.31 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
620.03.09.32 Yolluk Tazminatları
620.03.09.33 Seyyar Görev Tazminatları
620.03.09.99 Arazi Tazminatları
620.03.10 Hizmet Alımları
620.03.10.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
620.03.10.02 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
620.03.10.03 Haberleşme Giderleri
620.03.10.04 Posta ve Telgraf Giderleri
620.03.10.05 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
620.03.10.06 Taşıma Giderleri
620.03.10.07 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
620.03.10.08 Yolcu Taşıma Giderleri
620.03.10.09 Yük Taşıma Giderleri
620.03.10.10 Tarifeye Bağlı Ödemeler
620.03.10.11 İlan Giderleri
620.03.10.12 Sigorta Giderleri
620.03.10.13 Komisyon Giderleri
620.03.10.14 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
620.03.10.15 Kiralar
620.03.10.16 Taşıt Kiralaması Giderleri
620.03.10.17 Diğer Kiralama Giderleri
620.03.10.18 Temsil ve Tanıtma Giderleri
620.03.10.19 Temsil Giderleri
620.03.10.20 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
620.03.10.21 Tanıtma Giderleri
620.03.10.22 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
620.03.10.23 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
620.03.10.24 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI
620.03.10.25 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
620.03.10.26 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
620.03.10.27 Personel Giderleri
620.03.10.28 Memurlar
620.03.10.29 Kırtasiye Malzemeleri Grubu
620.03.10.30 Temel Maaşlar
620.03.10.99 Temel Maaşlar
620.03.11 Taban Aylık
620.03.11.01 Zamlar ve Tazminatlar
620.03.11.02 Zamlar ve Tazminatlar
620.03.11.03 Ödenekler
620.03.11.04 Ödenekler
620.03.11.05 Sosyal Haklar
620.03.11.06 Sosyal Haklar
620.03.11.07 Ek Çalışma Karşılıkları
620.03.11.08 Ek Çalışma Karşılıkları
620.03.11.09 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
620.03.11.10 Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
620.03.11.11 Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
620.03.11.12 Ödül ve İkramiyeler
620.03.11.13 Ödül ve İkramiyeler
620.03.11.99 Diğer Giderler
620.03.12 Diğer Giderler
620.03.12.01 Sözleşmeli Personel
620.03.12.02 Ücretler
620.03.12.03 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
620.03.12.04 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
620.03.12.05 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
620.03.12.06 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
620.03.12.07 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
620.03.12.08 Zamlar ve Tazminatlar
620.03.12.09 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
620.03.12.10 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
620.03.12.11 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
620.03.12.12 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
620.03.12.13 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
620.03.12.14 Ödenekler
620.03.12.15 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
620.03.12.16 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
620.03.12.17 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
620.03.12.18 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
620.03.12.19 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
620.03.12.20 Sosyal Haklar
620.03.12.21 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
620.03.12.22 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
620.03.12.23 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
620.03.12.24 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
620.03.12.99 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
620.03.13 Ek Çalışma Karşılıkları
620.03.13 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
620.03.13.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
620.03.13.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
620.03.13.02 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
620.03.13.02 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
620.03.13.03 Ödül ve İkramiyeler
620.03.13.03 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
620.03.13.04 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
620.03.13.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
620.03.13.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
620.03.13.05 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
620.03.13.06 Diğer Giderler
620.03.13.06 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
620.03.13.07 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
620.03.13.08 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
620.03.13.09 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
620.03.13.10 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
620.03.13.11 İşçiler
620.03.13.12 Ücretler
620.03.13.13 Sürekli İşçilerin Ücretleri
620.03.13.14 Geçici İşçilerin Ücretleri
620.03.13.99 İhbar ve Kıdem Tazminatları
620.03.14 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
620.03.14 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
620.03.14.01 Sosyal Haklar
620.03.14.02 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
620.03.14.03 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
620.03.14.04 Fazla Mesailer
620.03.15 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
620.03.15.01 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
620.03.15.99 Ödül ve İkramiyeler
620.03.16 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
620.03.16.01 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
620.03.16.02 Diğer Ödemeler
620.03.16.99 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
620.03.26 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
620.03.27 Geçici Personel
620.03.27.01 Ücretler
620.03.27.02 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
620.03.27.99 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
620.03.28 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
620.03.28.01 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
620.03.29 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
620.03.29.01 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
620.03.30 Fazla Mesailer
620.03.30.01 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
620.03.31 Sosyal Haklar
620.03.31.01 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
620.03.32 Ek Ödemeler
620.03.32.02 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
620.03.32.03 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
620.03.32.05 Memurlar
620.03.32.07 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
620.03.32.08 Sağlık Primi Ödemeleri
620.03.33 Sözleşmeli Personel
620.03.33.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
620.03.33.02 İşsizlik Sigortası Fonuna
620.03.33.03 Sosyal Güvenlik Kurumuna
620.03.33.05 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
620.03.33.07 Sağlık Primi Ödemeleri
620.03.33.08 İşçiler
620.03.34 İşsizlik Sigortası Fonuna
620.03.34.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
620.03.34.02 Sosyal Güvenlik Kurumuna
620.03.34.03 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
620.03.34.04 Sağlık Primi Ödemeleri
620.03.34.06 Geçici Personel
620.03.34.08 İşsizlik Sigortası Fonuna
620.03.34.09 İşsizlik Sigortası Fonuna
620.03.35 Sosyal Güvenlik Kurumuna
620.03.35.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
620.03.35.02 Sağlık Primi Ödemeleri
620.03.35.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
620.03.35.04 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
620.03.35.05 Hammadde Alımları
620.03.35.06 Hammadde Alımları
620.03.35.07 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
620.03.35.09 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
620.03.35.10 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
620.03.36 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
620.03.36.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
620.03.36.02 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
620.03.36.03 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
620.03.36.04 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
620.03.36.05 Kimyevi Ürün Alımları
620.03.38 Kimyevi Ürün Alımları
620.03.38.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
620.03.38.03 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
620.03.38.04 Metal Ürünü Alımları
620.03.39 Metal Ürünü Alımları
620.03.39.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
620.03.39.02 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
620.03.39.03 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
620.03.39.04 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
620.03.39.05 Kırtasiye Alımları
620.03.40 Büro Malzemesi Alımları
620.03.40.03 Periyodik Yayın Alımları
620.03.41 Diğer Yayın Alımları
620.03.41.03 Baskı ve Cilt Giderleri
620.03.42 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
620.03.42.01 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
620.03.43 Su Alımları
620.03.43.03 Temizlik Malzemesi Alımları
620.03.44 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
620.03.44.03 Enerji Alımları
620.03.45 Yakacak Alımları
620.03.45.01 Akaryakıt ve Yağ Alımları
620.03.45.02 Elektrik Alımları
620.03.45.03 Diğer Enerji Alımları
620.03.46 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
620.03.46.01 Yiyecek Alımları
620.03.47 İçecek Alımları
620.03.47.01 Yem Alımları
620.03.48 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
620.03.48.01 Giyim ve Kuşam Alımları
620.03.48.02 Giyecek Alımları
620.03.48.03 Spor Malzemeleri Alımları
620.03.48.04 Tören Malzemeleri Alımları
620.03.48.05 Bando Malzemeleri Alımları
620.03.48.06 Kuşam Alımları
620.03.48.07 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
620.03.48.08 Özel Malzeme Alımları
620.03.48.99 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
620.03.49 Tıbbi Malzeme Alımları
620.03.49.01 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
620.03.49.02 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
620.03.49.99 Tıbbi İlaç Alımları
620.03.51 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
620.03.51.02 Diğer Özel Malzeme Alımları
620.03.51.03 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
620.04 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
620.04.01 Mühimmat Alımları
620.04.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
620.04.03 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
620.04.04 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
620.04.05 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
620.04.06 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
620.04.07 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
620.04.08 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
620.04.09 Yolluklar
620.04.10 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
620.04.11 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
620.04.12 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
620.04.13 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
620.04.14 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
620.04.15 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
620.04.16 Yolluk Tazminatları
620.04.17 Seyyar Görev Tazminatları
620.04.18 Arazi Tazminatları
620.04.19 Görev Giderleri
620.04.20 Yasal Giderler
620.04.21 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
620.04.22 Kusursuz Tazminatlar
620.04.23 Mahkeme Harç ve Giderleri
620.04.24 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
620.04.25 Diğer Yasal Giderler
620.04.26 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
620.04.27 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
620.04.28 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
620.04.29 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
620.04.30 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
620.04.31 Arkeolojik Kazı Giderleri
620.04.32 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
620.04.33 Kültür Varlıkları Alımı
620.04.34 Sergi Giderleri
620.04.35 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
620.04.36 Diğer Görev Giderleri
620.04.37 Diğer Görev Giderleri
620.04.38 Hizmet Alımları
620.04.39 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
620.04.40 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
620.04.41 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
620.04.42 Bilgisayar Hizmeti Alımları
620.04.43 Müteahhitlik Hizmetleri
620.04.44 Harita Yapım ve Alım Giderleri
620.04.45 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
620.04.46 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
620.04.47 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
620.04.99 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
620.05 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
620.05.01 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
620.05.01.0 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
620.05.02 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
620.05.02.0 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
620.05.03 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
620.05.03.0 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
620.05.09 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
620.06 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
620.70 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
620.70.01 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
620.70.02 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
620.99 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
621 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
621.03 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
621.03.01 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
621.03.01.01 Personel Hizmet Alım Gideri
621.03.01.03 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
621.03.01.04 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
621.03.01.05 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
621.03.01.06 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
621.03.01.07 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
621.03.01.08 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
621.03.01.99 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
621.03.02 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
621.03.02.01 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
621.03.02.99 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
621.03.03 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
621.03.03 Klinik Destek Hizmeti Giderleri
621.03.03.01 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
621.03.03.01.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
621.03.03.01.02 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
621.03.03.01.03 Haberleşme Giderleri
621.03.03.01.04 Posta ve Telgraf Giderleri
621.03.03.01.05 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
621.03.03.01.06 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
621.03.03.01.07 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
621.03.03.01.08 Uydu Haberleşme Giderleri
621.03.03.01.09 Hat Kira Giderleri
621.03.03.01.10 Diğer Haberleşme Giderleri
621.03.03.01.11 Taşıma Giderleri
621.03.03.01.12 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
621.03.03.01.13 Yolcu Taşıma Giderleri
621.03.03.01.14 Yük Taşıma Giderleri
621.03.03.01.15 Geçiş Ücretleri
621.03.03.01.16 Diğer Taşıma Giderleri
621.03.03.01.17 Tarifeye Bağlı Ödemeler
621.03.03.01.18 İlan Giderleri
621.03.03.01.19 Sigorta Giderleri
621.03.03.01.20 Komisyon Giderleri
621.03.03.01.21 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
621.03.03.01.22 Kiralar
621.03.03.01.23 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
621.03.03.01.24 Taşıt Kiralaması Giderleri
621.03.03.01.25 İş Makinası Kiralaması Giderleri
621.03.03.01.26 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
621.03.03.01.27 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
621.03.03.01.28 Lojman Kiralama Giderleri
621.03.03.01.29 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
621.03.03.01.30 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
621.03.03.01.31 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
621.03.03.01.32 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
621.03.03.01.33 Tersane Kiralaması Giderleri
621.03.03.01.34 Personel Servisi Kiralama Giderleri
621.03.03.01.35 Diğer Kiralama Giderleri
621.03.03.01.36 Diğer Hizmet Alımları
621.03.03.01.37 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
621.03.03.01.38 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
621.03.03.01.39 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
621.03.03.01.40 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
621.03.03.01.41 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
621.03.03.01.42 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
621.03.03.01.43 Diğer Hizmet Alımları
621.03.03.01.44 Temsil ve Tanıtma Giderleri
621.03.03.01.45 Temsil Giderleri
621.03.03.01.46 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
621.03.03.01.47 Tanıtma Giderleri
621.03.03.01.48 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
621.03.03.01.49 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.50 Menkul Mal Alım Giderleri
621.03.03.01.51 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
621.03.03.01.52 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
621.03.03.01.53 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
621.03.03.01.54 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
621.03.03.01.55 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
621.03.03.01.56 Gayri Maddi Hak Alımları
621.03.03.01.57 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
621.03.03.01.58 Fikri Hak Alımları
621.03.03.01.59 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
621.03.03.01.60 Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.61 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.62 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.63 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.64 İş Makinası Onarım Giderleri
621.03.03.01.65 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.66 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.67 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.68 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.69 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.70 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.71 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.72 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.73 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.74 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.75 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.76 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.77 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.78 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.79 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.80 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.81 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.82 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.83 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
621.03.03.01.84 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
621.03.03.01.85 Yayla Tesis Giderleri
621.03.03.01.86 Bahçe Tanzimi Giderleri
621.03.03.01.99 Cari Transferler
621.03.03.02 Görev Zararları
621.03.03.02.01 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
621.03.03.02.02 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
621.03.03.02.03 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
621.03.03.02.04 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
621.03.03.02.05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
621.03.03.02.06 Hane Halkına Yapılan Transferler
621.03.03.02.07 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
621.03.03.02.08 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
621.03.03.02.09 Yurtdışına Yapılan Transferler
621.03.03.02.10 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
621.03.03.02.11 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
621.03.03.02.12 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
621.03.03.02.13 Genel Bütçeye Verilen Paylar
621.03.03.02.14 Hazine Hissesi
621.03.03.02.15 SHÇEK Hissesi
621.03.03.02.16 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
621.03.03.02.17 Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
621.03.03.02.18 Bilimsel Araştırma Proje Payları
621.03.03.02.19 Ödenecek İşletme Masrafları
621.03.03.02.20 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
621.03.03.02.21 Ödenecek Amortisman Hissesi
621.03.03.02.22 Kurum Harcama Payı
621.03.03.02.23 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
621.03.03.02.24 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
621.03.03.02.25 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
621.03.03.02.26 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
621.03.03.02.27 Bilimsel Araştırma Proje Payı
621.03.03.02.28 Ağaçlandırma Fonuna
621.03.03.02.29 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
621.03.03.02.30 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
621.03.03.02.31 Belediye projeleri destek payı
621.03.03.02.32 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
621.03.03.02.33 Diğerlerine Verilen Paylar
621.03.03.02.34 Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
621.03.03.02.35 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
621.03.03.02.36 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
621.03.03.02.99 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
621.03.03.03 Islahçı Hakkı Ödemeleri
621.03.03.03.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
621.03.03.03.02 Diğer Transferler
621.03.03.03.03 İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler
621.03.03.03.04 İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Giderleri
621.03.03.03.05 Bağlı İdareye Bedelsiz Demirbaş Devri
621.03.03.03.06 Diğer Transferler
621.03.03.03.07 Borç Verme ve Geri Ödeme
621.03.03.03.08 Yurtiçi Borç Verme
621.03.03.03.09 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
621.03.03.03.10 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
621.03.03.03.11 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
621.03.03.03.12 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
621.03.03.03.13 Ek Ödeme
621.03.03.03.14 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
621.03.03.03.15 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
621.03.03.03.16 Memur
621.03.03.03.17 Sözleşmeli Personel
621.03.03.03.18 İşçi
621.03.03.03.99 Geçici Personel
621.03.05 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
621.03.99 Sabit Ek Ödemeler
621.04 Memur
621.04.40 Sözleşmeli Personel
621.06 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
621.06.01 Memur
621.06.02 Sözleşmeli Personel
621.06.30 İşçi
621.06.30.01 Geçici Personel
621.06.30.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
621.06.30.03 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
621.06.30.04 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
621.06.30.04 Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
621.06.30.05 Yöneticilik Payı
621.06.30.05 Diğer Ek Ödemeler
621.06.30.06 Diğer Ek Ödemeler
621.06.30.07 Diğer Ek Ödemeler
621.06.30.08 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
621.06.30.09 Maddi Duran Varlıklar Amortismanları
621.06.30.10 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
621.06.30.11 Binalar
621.06.30.12 Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar
621.06.30.13 Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar
621.06.30.14 İdare Binaları
621.06.30.15 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
621.06.30.16 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
621.06.30.17 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
621.06.30.18 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
621.06.30.99 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
621.06.99 Konutlar
621.60 Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri
621.60.01 Ticaret Amaçlı Binalar
621.60.01.01 Depolama Amaçlı Binalar
621.60.01.03 Tarihi ve Sanatsal Yapılar
621.60.01.04 Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar
621.60.01.05 Tarımsal Amaçlı Binalar
621.60.01.06 Askeri Binalar
621.60.01.07 Ahşap-Kerpiç Binalar
621.60.01.09 İdare Binaları
621.60.01.99 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
621.60.02 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
621.60.02.01 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
621.60.02.02 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
621.60.02.03 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
621.60.02.99 Konutlar
621.60.03 Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri
621.60.03 Ticaret Amaçlı Binalar
621.60.03.01 Depolama Amaçlı Binalar
621.60.03.02 Tarihi ve Sanatsal Yapılar
621.60.03.03 Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar
621.60.03.04 Tarımsal Amaçlı Binalar
621.60.03.05 Askeri Binalar
621.60.04 Galip Malzemesi Saç, Çinko, Teneke Olan Binalar
621.60.04.01 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
621.60.04.02 Galip Malzemesi Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar
621.60.04.99 İdare Binaları
621.60.99 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
621.60.99.01 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
621.99 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
621.99.99 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
621.99.99.99 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
622 Konutlar
622.01 Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri
622.01.01 Ticaret Amaçlı Binalar
622.01.02 Depolama Amaçlı Binalar
622.01.03 Tarihi ve Sanatsal Yapılar
622.01.04 Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar
622.02 Tarımsal Amaçlı Binalar
622.02.01 Askeri Binalar
622.02.02 Diğer Binalar
622.02.03 Tesis, Makine ve Cihazlar
622.02.04 Tesisler
622.03 Makineler ve Aletler
622.03.01 Cihazlar ve Aletler
622.03.02 Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar
622.03.03 Taşıtlar
622.03.04 Karayolu Taşıtları
622.03.05 Su ve Deniz Taşıtları
622.03.06 Hava Taşıtları
622.03.07 Demirbaşlar
622.03.08 Döşeme ve Mefruşat
622.05 Büro Makineleri
622.05.01 Mobilyalar
622.05.03 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları
622.05.04 Canlı Demirbaşlar
622.05.08 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar
622.05.09 Kütüphane Demirbaşları
622.07 Eğitim Demirbaşları
622.07.01 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
622.08 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar
622.08.01 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
622.10 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar
622.10.01 Diğer Demirbaşlar
622.10.02 Diğer Maddi Duran Varlıklar
622.10.03 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı)
622.25 Haklar Amortismanı
622.25.01 Özel Maliyetler Amortismanı
622.25.02 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı
622.25.03 Diğer Duran Varlıklar Amortismanı
622.25.04 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
622.25.05 Makine ve Cihazlar
622.25.06 Taşıtlar
622.26 Demirbaşlar
622.26.01 Diğer Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
622.26.02 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
622.26.07 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
622.29 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
622.29.02 BÜTÇE HESAPLARI
622.29.99 BÜTÇE GELİR HESAPLARI
623 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
623.01 Mal ve Hizmet Gelirleri
623.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri
623.02 Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
623.03 Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
623.03 Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
623.03.01 Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
623.03.01.01 Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
623.03.01.06 Laboratuvar Gelirleri
623.03.01.99 Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri
623.03.02 Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri
623.04 Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri
623.60 Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri
623.60.01 Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
623.60.02 Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
623.60.04 Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
623.60.05 Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
623.60.07 Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
623.60.07.01 Tıbbi Uygulama Gelirleri
623.60.07.02 Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
623.60.07.03 Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
623.60.07.04 Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
623.60.07.05 Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
623.60.07.06 Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
623.60.07.07 Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
623.60.07.08 Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
623.60.07.09 Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
623.60.07.10 Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
623.60.07.11 Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
623.60.07.12 Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
623.60.07.13 Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
623.60.07.14 Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
623.60.07.15 Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
623.60.07.16 Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
623.60.07.17 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
623.60.07.18 İlaç Gelirleri
623.60.07.19 Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
623.60.07.20 Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
623.60.07.21 Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
623.60.07.22 Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
623.60.07.23 Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
623.60.07.24 Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
623.60.07.99 Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
623.60.09 Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
623.60.10 Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
623.60.11 Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
623.60.30 Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
623.60.30.01 Diyaliz Gelirleri
623.60.30.02 Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri
623.60.30.03 Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri
623.60.30.04 Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri
623.60.30.05 Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri
623.60.30.06 Hasta Nakil Gelirleri
623.60.30.07 Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri
623.60.30.08 Yatan Hasta Nakil Gelirleri
623.60.30.09 Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri
623.60.30.10 Diğer Hasta Nakil Gelirleri
623.60.30.11 Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirleri
623.60.30.12 Özel Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
623.60.30.13 Özel Tıbbi Uygulama Gelirleri
623.60.30.99 Özel Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
623.60.99 Özel Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
623.99 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirleri
63 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
630 Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirleri
630.03 İşyeri Hekimliği Gelirleri
630.03.01 Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler
630.03.02 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri
630.03.03 Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
630.03.04 Orman Gelirleri
630.03.05 Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
630.03.07 Piyasa Satış Gelirleri
630.03.08 Tahsisli Satış Gelirleri
630.10 Maliyet Bedelli Satış Gelirleri
630.10.01 Tarifeli Satış Gelirleri
630.10.02 Tarifesiz Satış Gelirleri
630.10.03 Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan satış Gelirleri
630.70 Dikili Ağaç Satış Gelirleri
630.70.01 İç Tüketim Satış Gelirleri
630.70.02 Odun Dışı Orman Ürünleri Satış Gelirleri
630.70.03 Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
630.70.04 Süs Bitkileri Satış Gelirleri
630.70.05 Tohum Satış Gelirleri
630.70.06 Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler
630.70.07 Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri
630.70.08 Mesire Yerleri Gelirleri
630.70.09 Kent Ormanları Gelirleri
630.90 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Gelirleri
631 Arberotum Gelirleri
631.03 Av Yaban Hayatı Gelirleri
631.03.02 Yayın Satış Gelirleri.
631.03.03 Avlanma İzin Kartı Gelirleri
631.03.05 Av Turizmi Gelirleri
631.03.06 Örnek Avlak İşletmeciliği Gelirleri.
632 Belge Ücretleri Gelirleri
632.01 Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Araçların / Av Silahlarının Satış Gelirleri.
632.01.01 Av Kabahati İşleyenlerden Alınan Tazminat Gelirleri.
632.01.02 4915 Sayılı KAK 8.maddesi Doğrultusunda Av Bayilerinden Alınan % 2?lik Gelirler
632.01.03 Avcılık Belgesi Harçlarının % 30 luk Katkı Payı Gelirleri
632.01.04 Özel Avlaklarda Avlattırılan Türlerin Avlanma Ücretleri Gelirleri
632.02 Canlı Yaban Hayatı Satış Gelirleri
632.02.01 Diğer Av Yaban Hayatı Gelirleri
632.02.02 Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri
632.02.03 Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı Ve Tabiat Anıtlarından Elde Edilecek Gelirler
632.02.04 İdare Tarafından İşletilen Yerlerden Elde Edilen Gelirler
632.03 Müstecirler Tarafından İşletilen Alanlardan Elde Edilen Gelirler
632.03.01 Diğer Gelirler
632.03.02 Diğer Orman Gelirleri
632.03.03 Yayla İşletme Gelirleri
632.03.04 Diğer Orman Gelirleri
632.03.05 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
632.03.06 Tohum Gelirleri
632.03.07 Buğday Tohumu
632.03.08 Arpa Tohumu
632.05 Çavdar Tohumu
632.05.01 Tritikale Tohumu
632.05.03 Yulaf Tohumu
632.05.04 Mısır Tohumu
632.05.08 Nohut Tohumu
632.05.09 Mercimek Tohumu
632.07 Fasulye Tohumu
632.07.01 Soya Fasulyesi Tohumu
632.08 Bakla Tohumu
632.08.01 Ayçiçek Tohumu
632.10 Pamuk Tohumu
632.10.01 Şeker Pancarı Tohumu
632.10.02 Patates Tohumu
632.10.03 Aspir Tohumu
632.25 Susam Tohumu
632.25.01 Çeltik Tohumu
632.25.02 Yer Fıstığı Tohumu
632.25.03 Kolza (Kanola) Tohumu
632.25.04 Sebze Tohumu
632.25.05 Meyve Tohumu
632.25.06 Mantar Miseli
632.26 Süs Bitkisi Tohumu
632.26.01 Korunga Tohumu
632.26.02 Fiğ Tohumu
632.26.07 Çayır Otu Tohumu
632.29 Çim Tohumu
632.29.02 Yonca Tohumu
632.29.99 Sudan Otu Tohumu
634 Üçgül Tohumu
634.01 Akdarı Tohumu
634.01.01 Sorgun Tohumu
634.01.01.01 Repko Tohumu
634.01.01.02 Hayvan Pancarı Tohumu
634.01.01.03 Yem Bezelyesi Tohumu
634.01.01.04 Haşhaş Tohumu
634.01.01.05 Şalgam Tohumu
634.01.02 Tütün Tohumu
634.01.02.01 Keten Tohumu
634.01.02.02 Şerbetçiotu Tohumu
634.01.02.03 Safran Tohumu
634.01.02.04 Kimyon Tohumu
634.01.02.05 Çemen Tohumu
634.01.03 Çörekotu Tohumu
634.01.03.01 Kişniş Tohumu
634.01.03.02 Kekik Tohumu
634.01.03.03 Anason Tohumu
634.01.03.04 Kapari Tohumu
634.01.03.05 Melisa Tohumu
634.02 Nane Tohumu
634.03 Adaçayı Tohumu
634.04 Salep Tohumu
634.05 Kuş Dili Tohumu
634.05.01 Diğer Tohumlar
634.05.02 Sözleşmeli Tohum Gelirleri
634.05.02.01 Sözleşmeli Buğday Tohumu
634.05.02.02 Sözleşmeli Arpa Tohumu
634.05.02.03 Sözleşmeli Çavdar Tohumu
634.05.02.04 Sözleşmeli Tritikale Tohumu
634.05.02.05 Sözleşmeli Yulaf Tohumu
634.06 Sözleşmeli Mısır Tohumu
634.06.01 Sözleşmeli Nohut Tohumu
634.06.02 Sözleşmeli Mercimek Tohumu
634.06.03 Sözleşmeli Fasulye Tohumu
634.07 Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu
634.08 Sözleşmeli Bakla Tohumu
634.08.01 Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu
634.08.02 Sözleşmeli Pamuk Tohumu
634.08.03 Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu
634.09 Sözleşmeli Patates Tohumu
634.10 Sözleşmeli Aspir Tohumu
634.99 Sözleşmeli Susam Tohumu
64 Sözleşmeli Çeltik Tohumu
642 Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu
642.09 Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
642.09.01 Sözleşmeli Sebze Tohumu
642.09.01.01 Sözleşmeli Meyve Tohumu
642.09.01.02 Sözleşmeli Mantar Miseli
642.09.01.03 Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu
642.09.01.04 Sözleşmeli Korunga Tohumu
642.09.01.05 Sözleşmeli Fiğ Tohumu
642.09.01.06 Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu
644 Sözleşmeli Çim Tohumu
644.09 Sözleşmeli Yonca Tohumu
644.09.02 Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu
644.09.02.01 Sözleşmeli Üçgül Tohumu
645 Sözleşmeli Akdarı Tohumu
645.07 Sözleşmeli Sorgun Tohumu
645.07.01 Sözleşmeli Repko Tohumu
645.07.01.01 Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu
645.07.01.02 Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu
645.07.01.03 Sözleşmeli Haşhaş Tohumu
645.07.01.99 Sözleşmeli Şalgam Tohumu
646 Sözleşmeli Tütün Tohumu
646.01 Sözleşmeli Keten Tohumu
647 Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu
647.01 Sözleşmeli Safran Tohumu
649 Sözleşmeli Kimyon Tohumu
649.09 Sözleşmeli Çemen Tohumu
649.09.04 Sözleşmeli Çörekotu Tohumu
649.09.04.01 Sözleşmeli Kişniş Tohumu
649.09.05 Sözleşmeli Kekik Tohumu
649.09.05.01 Sözleşmeli Anason Tohumu
649.09.05.02 Sözleşmeli Kapari Tohumu
649.09.05.03 Sözleşmeli Melisa Tohumu
649.09.06 Sözleşmeli Nane Tohumu
649.09.06.01 Sözleşmeli Adaçayı Tohumu
649.09.06.99 Sözleşmeli Salep Tohumu
649.09.09 Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu
649.09.09.01 Diğer Sözleşmeli Tohum
649.09.09.02 Tahıl Gelirleri
649.09.09.99 Buğday
65 Arpa
654 Çavdar
654.01 Tritikale
655 Yulaf
655.01 Mısır
656 Çeltik
656.01 Akdarı
657 Diğer Tahıllar
657.01 Bakliyat Gelirleri
659 Nohut
659.01 Mercimek (Çepelli)
659.02 Fasulye
659.03 Bakla
659.05 Diğer Baklagiller
659.06 Endüstri Bitkileri Gelirleri
659.08 Soya
659.99 Ayçiçek
67 Kütlü Pamuk
671 Şeker Pancarı
671.01 Patates
671.99 Aspir
679 Susam
679.08 Yer Fıstığı
679.09 Kolza (Kanola)
679.09.03 Tütün
679.09.03.01 Zeytin
679.09.09.03 Keten
679.09.09.04 Haşhaş
679.09.90 Şerbetçiotu
679.09.90.01 Şalgam
679.09.90.99 Yer Bademi
68 Diğer Endüstri Bitkileri
680 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri
681 Kimyon
681.01 Kekik
689 Çemen
689.01 Kişniş
689.02 Çörekotu
689.03 Safran
689.04 Anason
689.05 Kapari
689.06 Melisa
689.08 Nane
689.99 Adaçayı
69 Salep
690 Kuş Dili
691 Biberiye
691.01 Ekinezya
691.09 Ihlamur
692 Lavanta
7 Limon Çimi
71 Mayıs Papatyası
710 Rezene
710.03 Papatya
710.03.01 Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
710.03.01.01 Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri
710.03.01.01.01 Korunga
710.03.01.02 Fiğ
710.03.01.02.01 Çayır Otu
710.03.01.03 Çim
710.03.01.03.01 Yonca
710.03.01.04 Sudan Otu
710.03.01.04.01 Üçgül
710.03.01.05 Akdarı
710.03.01.05.01 Sorgun
710.03.01.06 Repko
710.03.01.06.01 Hayvan Pancarı
710.03.01.07 Yem Bezelyesi
710.03.01.07.01 Mürdümük
710.03.01.08 Arı Otu
710.03.01.08.01 Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri
710.03.01.09 Fide ve Fidan Gelirleri
710.03.01.09.01 Fide
710.03.02 Fidan
710.03.02.01 Çelik
710.03.02.01.01 Çöğür
710.03.02.01.02 Aşı Kalemi
710.03.02.01.03 Aşı Gözü
710.03.02.01.04 Diğer Fide ve Fidanlar
710.03.02.01.05 Sebze Gelirleri
710.03.02.01.90 Bakla
710.03.02.02 Bamya
710.03.02.02.01 Bezelye
710.03.02.02.02 Biber
710.03.02.02.03 Börülce
710.03.02.03 Brokoli
710.03.02.03.01 Brüksel Lahanası
710.03.02.03.02 Dereotu
710.03.02.03.03 Domates
710.03.02.03.90 Enginar
710.03.02.04 Fasulye
710.03.02.04.01 Güvey Feneri
710.03.02.04.02 Havuç
710.03.02.04.03 Hıyar
710.03.02.04.90 Ispanak
710.03.02.05 Kabak
710.03.02.05.01 Karnabahar
710.03.02.05.02 Kereviz
710.03.02.05.03 Lahana
710.03.02.05.04 Mantar
710.03.02.05.05 Marul
710.03.02.05.90 Maydanoz
710.03.02.06 Patates
710.03.02.06.01 Patlıcan
710.03.02.06.02 Pazı
710.03.02.06.03 Pırasa
710.03.02.06.04 Roka
710.03.02.06.05 Sarımsak
710.03.02.06.06 Semiz Otu
710.03.02.06.90 Soğan
710.03.02.07 Şalgam
710.03.02.07.01 Tere
710.03.02.07.03 Turp
710.03.02.07.05 Diğer Sebzeler
710.03.02.07.11 Meyve Gelirleri
710.03.02.07.12 Ahududu
710.03.02.07.90 Alıç
710.03.02.09 Armut
710.03.02.09.01 Ayva
710.03.02.09.90 Badem
710.50 Böğürtlen
711 Çilek
712 Dut
713 Elma
72 Erik
720 Greyfurt
720.01 Hunnap
720.01.03 Karpuz
720.01.03.01 Kavun
720.01.03.01.01 Kayısı
720.01.03.01.02 Kestane
720.01.03.02 Kızılcık
720.01.03.02.01 Kiraz
720.01.03.02.02 Kivi
720.01.03.03 Kuşburnu
720.01.03.03.01 Limon
720.01.03.03.02 Mandalina
720.01.03.04 Mandarin
720.01.03.04.01 Muşmula
720.01.03.04.02 Nar
720.01.03.05 Portakal
720.01.03.05.01 Şeftali
720.01.03.05.02 Trabzon Hurması
720.01.03.09 Vişne
720.01.03.09.01 Yaban Mersini
720.01.03.09.02 Diğer Meyveler
720.01.04 Süs Bitkileri Gelirleri
720.01.04.01 Agapanthus
720.01.04.01.01 Frezya
720.01.04.01.02 Gerbera
720.01.04.01.03 Glayöl
720.01.04.01.04 Gül
720.01.04.01.05 Karanfil
720.01.04.01.90 Katır Tırnağı
720.01.04.02 Manolya
720.01.04.02.04 Saksılı İris Bitkisi
720.01.04.03 Saksılı Lilium
720.01.04.03.04 Saksılı Şakayık
720.01.04.04 Stariliçe
720.01.04.04.04 Zambak
720.02 Diğer Süs Bitkileri
720.02.03 Ziraat Sanatları Gelirleri
720.02.03.04 Yoğurt
720.02.03.04.01 Krema
720.02.03.06 Peynir
720.02.03.06.01 Tereyağı
720.02.03.06.02 İncir Ezmesi
720.02.04 İncir Lokumu
720.02.04.04 Bitkisel Yağ
720.02.04.04.01 Sofralık Zeytin
720.02.04.06 Kavrulmuş Fıstık
720.02.04.06.01 Konserve
720.02.04.06.02 Turşu
720.10 Reçel
720.10.02 Marmelat
720.10.02.02 Pekmez
720.10.02.02.01 Meyve Suyu
720.10.02.02.02 Domates Salçası
720.10.02.02.03 Biber Salçası
720.10.02.02.04 Kuru Üzüm
720.10.02.03 Kuru Kayısı
720.10.03 Kuru İncir
720.10.03.01 Kara Böcü
720.10.03.01.01 Pul Biber
721 Domates Suyu
722 Sabun
723 Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri
73 Silaj ve Hasıl Gelirleri
730 Silajlık Tahıl Bitkileri
730.01 Silajlık Yem Bitkileri
730.01.03 Silajlık Baklagiller
730.01.03.01 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
730.01.03.01.01 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
730.01.03.01.02 Silajlık Baklagil Hasılları
730.01.03.02 Diğer Silaj ve Hasıllar
730.01.03.02.01 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Gelirleri
730.01.03.02.02 Aşı
730.01.03.03 Serum
730.01.03.03.01 Antijen
730.01.03.03.02 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
730.01.03.04 Biyolojik Mücadele Gelirleri
730.01.03.04.01 Faydalı Böcek
730.01.03.04.02 Diğerleri
730.01.03.05 Mücadele İlaç Gelirleri
730.01.03.05.01 Ziray İlacı
730.01.03.05.02 Zehirli Buğday
730.01.03.09 Diğerleri
730.01.03.09.01 Tali Ürün Gelirleri
730.01.03.09.02 Tahıl Tali Ürünleri
730.01.04 Endüstri Bitkileri Tali Ürünleri
730.01.04.01 Park-Ağaç Üretimine Ait Tali Ürünler
730.01.04.01.01 Çalı, Çırpı, Dal
730.01.04.01.02 Odun
730.01.04.01.03 Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları
730.01.04.01.04 Hayvansal Üretimlere Ait Tali Ürünler
730.01.04.01.05 Sığır Gübresi
730.01.04.01.90 Sığır Derisi
730.01.04.02 Sığır Sakatatı
730.01.04.02.04 Manda Gübresi
730.01.04.03 Manda Derisi
730.01.04.03.04 Manda Sakatatı
730.01.04.04 Koyun Gübresi
730.01.04.04.04 Koyun Derisi
730.02 Koyun Sakatatı
730.02.03 Keçi Gübresi
730.02.03.04 Keçi Derisi
730.02.03.04.01 Keçi Sakatatı
730.02.03.06 Tavuk Gübresi
730.02.03.06.01 Tavşan Derisi
730.02.03.06.02 Tavşan Gübresi
730.02.04 Bal Mumu
730.02.04.04 Ördek Gübresi
730.02.04.04.01 Hindi Gübresi
730.02.04.06 Deve Kuşu Gübresi
730.02.04.06.01 Deve Kuşu Derisi
730.02.04.06.02 Deve Kuşu Tüyü
730.03 Deve Kuşu Sakatatı
730.03.01 Bıldırcın Gübresi
730.03.01.01 Keklik Gübresi
730.03.01.01.01 Diğer Hayvancılık Tali Ürünleri
730.03.01.02 El Sanatları Üretim Artıkları
730.03.01.02.01 Basılı Yayın Üretim Artıkları
730.03.01.03 Görüntülü Yayın Üretim Artıkları
730.03.01.03.01 Diğer Tali Ürünler
730.03.01.04 Dezenfeksiyon Gelirleri
730.03.01.04.01 Kamyonet ve Küçük Vasıtalar Dezenfeksiyonu
730.03.01.05 Kamyon Dezenfeksiyonu
730.03.01.05.01 Çok Katlı Kamyon ve Treyler Dezenfeksiyonu
730.03.01.06 Yurtdışından Giriş Yapan Kamyonet Dezenfeksiyonu
730.03.01.06.01 Yurtdışından Giriş Yapan Konteyner ve Kamyon Dezenfeksiyonu
730.03.01.07 Yurtdışından Giriş Yapan Çok Katlı Kamyon, Tır ve Treyler Dezenfeksiyonu
730.03.01.07.01 Uçak Dezenfeksiyonu
730.03.01.08 Gemi Dezenfeksiyonu
730.03.01.08.01 Diğer Dezenfeksiyonlar
730.03.01.09 Fümügasyon Gelirleri
730.03.01.09.01 Boş Konteyner Fumigasyonu
730.03.02 Dolu Konteyner Fumigasyonu
730.03.02.01 Orman Ürünleri Fumigasyonu
730.03.02.01.01 Boş Gemi ve Ambar Fumigasyonu
730.03.02.01.02 Toprak Satıh Fumigasyonu
730.03.02.01.03 Toprak Yığın Fumigasyonu
730.03.02.01.04 Numune Partilerinin Fumigasyonu
730.03.02.01.05 Mesai Dışı Fumigasyon
730.03.02.01.90 Diğer Fumigasyonlar
730.03.02.02 Sertifikasyon Gelirleri
730.03.02.02.01 Sertifikasyon Gelirleri
730.03.02.02.02 Suni Tohumlama Gelirleri
730.03.02.02.03 Suni Tohumlama Gelirleri
730.03.02.03 Fidan Muayene Gelirleri
730.03.02.03.01 Fidan Muayene Gelirleri
730.03.02.03.02 Çırçırlama Gelirleri
730.03.02.03.03 Çırçırlama Gelirleri
730.03.02.03.90 Tohum Temizleme Gelirleri
730.03.02.04 Tohum Temizleme Gelirleri
730.03.02.04.01 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
730.03.02.04.02 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
730.03.02.04.03 Deney Hayvanları Gelirleri
730.03.02.04.90 Deney Hayvanları Gelirleri
730.03.02.06 Bağcılık Gelirleri
730.03.02.06.01 Üzüm
730.03.02.06.02 Bağ Yaprağı
730.03.02.06.03 Diğer Bağcılık Ürünleri
730.03.02.06.04 Fındık Gelirleri
730.03.02.06.05 Fındık
730.03.02.06.06 Antep Fıstığı Gelirleri
730.03.02.06.90 Antep Fıstığı
730.03.02.07 Ceviz Gelirleri
730.03.02.07.01 Ceviz
730.03.02.07.03 İncir Gelirleri
730.03.02.07.05 İncir
730.03.02.07.11 Sığırcılık Gelirleri
730.03.02.07.12 Buzağı
730.03.02.07.90 Çağ Farkı
730.03.02.09 İnek Sütü
730.03.02.09.01 Damızlık Sığır
730.03.02.09.90 Kasaplık Sığır
730.03.03 Mandacılık
730.03.03.01 Malak
730.03.03.01.01 Çağ Farkı
730.03.03.02 Manda Sütü
730.03.03.02.01 Damızlık Manda
730.03.03.03 Kasaplık Manda
730.03.03.03.01 Koyunculuk
730.03.03.05 Kuzu
730.03.03.05.01 Çağ Farkı
730.03.03.05.02 Koyun Sütü
730.03.04 Yapağı
730.03.04.02 Damızlık Koyun
730.03.04.02.02 Kasaplık Koyun
730.03.04.02.03 Keçicilik
730.03.04.02.04 Oğlak
730.03.04.02.05 Çağ Farkı
730.03.04.02.90 Keçi Sütü
730.03.04.03 Tiftik
730.03.04.03.01 Keçi Kılı
730.03.04.03.02 Damızlık Keçi
730.03.04.03.90 Kasaplık Keçi
730.03.05.01 Tavukçuluk
730.03.05.01.90 Civciv
730.03.05.02 Çağ Farkı
730.03.05.02.02 Tavuk Yumurtası
730.03.05.02.03 Damızlık Tavuk
730.03.05.04 Kasaplık Tavuk
730.03.05.04.01 Tavşancılık
730.03.05.04.02 Yavru Tavşan
730.03.05.04.03 Çağ Farkı
730.03.05.04.90 Damızlık Tavşan
730.03.05.05 Kasaplık Tavşan
730.03.05.05.01 Balıkçılık
730.03.05.05.02 Yavru Balık
730.03.05.05.03 Çağ Farkı
730.03.05.09 Sofralık Balık
730.03.05.09.90 Balık Yumurtası
730.03.07 Damızlık Balık
730.03.07.01 Arıcılık
730.03.07.01.01 Ana Arı
730.03.07.01.02 Oğul Arı
730.03.07.01.03 Bal
730.03.07.01.04 Arı Sütü
730.03.07.01.90 Polen
730.03.07.02 Ördekçilik
730.03.07.02.01 Civciv
730.03.07.02.02 Çağ Farkı
730.03.07.02.90 Ördek Yumurtası
730.03.07.03 Damızlık Ördek
730.03.07.03.01 Kasaplık Ördek
730.03.07.03.02 Hindicilik
730.03.07.03.03 Palaz
730.03.07.03.04 Çağ Farkı
730.03.07.03.90 Hindi Yumurtası
730.03.08 Damızlık Hindi
730.03.08.01 Kasaplık Hindi
730.03.08.01.01 İpekböcekçiliği
730.03.08.01.02 Koza
730.03.08.01.03 Deve Kuşculuğu
730.03.08.01.04 Deve Kuşu Civcivi
730.03.08.01.90 Çağ Farkı
730.03.08.02 Deve Kuşu Yumurtası
730.03.08.02.01 Damızlık Deve Kuşu
730.03.08.03 Kasaplık Deve Kuşu
730.03.08.03.01 Bıldırcıncılık
730.03.08.04 Bıldırcın Civcivi
730.03.08.04.01 Çağ Farkı
730.03.08.05 Bıldırcın Yumurtası
730.03.08.05.01 Damızlık Bıldırcın
730.03.08.05.02 Kasaplık Bıldırcın
730.03.08.06 Keklikçilik
730.03.08.09 Keklik Civcivi
730.03.08.09.01 Çağ Farkı
730.03.08.09.70 Keklik Yumurtası
730.03.08.09.71 Damızlık Keklik
730.05 Kasaplık Keklik
730.05.08 Sperma Gelirleri
730.05.08.01 Sperma
730.05.08.01.06 Deney Hayvanları Gelirleri
730.05.08.01.07 Deney Hayvanları Ürünleri
730.05.08.01.08 El Sanatları Eğitim Mamulleri Gelirleri
730.05.08.01.09 Konfeksiyon Mamulleri
730.05.08.01.10 El Dokuma Mamulleri
730.05.08.01.11 Makrome Mamulleri
730.05.08.01.12 Mefruşat Mamulleri
730.05.08.01.13 Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
730.05.08.01.14 Kuyumculuk Mamulleri
730.05.08.01.90 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
730.05.08.02 Mermercilik Mamulleri
730.05.08.02.04 Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
730.05.08.02.08 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
730.05.08.02.10 Basılı Yayın Üretimleri
730.05.08.02.15 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
730.05.08.02.90 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
730.05.08.05 Islahcı Hakkı Gelirleri
730.05.08.05.05 Islahcı Hakkı
730.05.08.05.90 Sülüncülük
730.05.09 Sülün Civcivi
730.05.09.02 Çağ Farkı
730.05.09.02.01 Sülün Yumurtası
730.05.09.05 Damızlık Sülün
730.05.09.05.01 Kasaplık Sülün
730.05.09.09 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
730.05.09.09.90 Bitkisel Ürün Ticari Malları
730.06.04 Tohumlar
730.10 Tahıllar
730.10.01 Endüstri Bitkileri
730.10.01.01 Fide ve Fidan
730.10.01.01.03 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
730.10.01.01.04 Hayvancılık Ticari Malları
730.10.02 Sperma
730.10.02.02.03 Hayvan Kulak Küpesi
730.10.02.02.04 Sıvı Azot
730.10.03 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
730.10.03.01 Aşı, Serum ve Antijen Ticari Malları
730.10.03.01.01 Aşı
730.70 Serum
730.70.01 Antijen
730.70.02 Mikro
730.70.03 Mücadele İlaçları Ticari Malları
730.70.04 Ziray İlacı
730.70.05 Zehirli Buğday
730.70.06 Diğer Mücadele İlaçları
730.70.07 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
730.70.08 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
730.70.09 Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
730.70.10 Diğer Tarım
730.70.11 Diğer Hayvancılık
730.70.99 Mesleki Eğitim Gelirleri
731 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Gelirleri
732 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
733 Bahçecilik Bölümü Gelirleri  
734 Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
74 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
740 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri  
740.01 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri  
740.01.01 Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri  
740.01.01.01 Denizcilik Bölümü Gelirleri  
740.01.01.01.01 Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
740.01.01.01.02 El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü Gelirleri
740.01.01.02 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.01.02.01 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
740.01.01.03 Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri  
740.01.01.03.01 Gazetecilik Bölümü Gelirleri  
740.01.01.04 Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.01.04.01 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri   
740.01.01.05 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
740.01.01.05.01 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri  
740.01.01.05.02 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
740.01.01.05.03 İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.01.05.04 Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.01.06 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
740.01.01.06.01 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.01.09 Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.01.09.01 Matbaa Bölümü Gelirleri  
740.01.02 Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.02.01 Metalürji Bölümü Gelirleri  
740.01.02.01.01 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.02.01.03 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri  
740.01.02.01.04 Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.02.01.05 Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri  
740.01.02.01.90 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.02.02 Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri  
740.01.02.02.01 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.02.02.03 Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
740.01.02.02.04 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri  
740.01.02.02.05 Uçak Bakım Bölümü Gelirleri  
740.01.02.02.90 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
740.01.02.03 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
740.01.02.03.01 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri  
740.01.02.03.03 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri  
740.01.02.03.04 Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri  
740.01.02.03.05 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
740.01.02.03.90 Meteoroloji Bölümü Gelirleri  
740.01.02.04 Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
740.01.02.04.01 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Gelirleri
740.01.02.04.03 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri
740.01.02.04.04 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
740.01.02.04.05 Bilet Satış Gelirleri
740.01.02.04.90 Belgelendirme Gelirleri
740.01.02.05 Yetki Belgesi Gelirleri
740.01.02.05.01 Ruhsat Gelirleri
740.01.02.05.03 Sertifikalandırma Gelirleri
740.01.02.05.04 Lisans Gelirleri
740.01.02.05.05 İzin Verme Gelirleri
740.01.02.05.90 Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri  
740.01.02.06 Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
740.01.02.06.01 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
740.01.02.06.03 Basılı Yayın Gelirleri
740.01.02.06.04 Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
740.01.02.06.05 Darphane ve Damga Gelirleri
740.01.02.06.90 Telif Hakları Gelirleri
740.01.02.09 Dini Yayınlar
740.01.02.09.01 Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
740.01.02.09.03 Barınma ve Konaklama Gelirleri
740.01.02.09.04 Huzurevi Gelirleri
740.01.02.09.05 Kreş Gelirleri
740.01.02.09.90 Bakımevi Gelirleri
740.01.03 Otelcilik Gelirleri
740.01.03.01 Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
740.01.03.01.01 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
740.01.03.01.02 İmalat Gelirleri
740.01.03.02 Yenileştirme Gelirleri
740.01.03.02.01 Bakım ve Onarım Gelirleri
740.01.03.02.02 Kurtarma Gelirleri
740.01.03.03 Kalibrasyon Gelirleri
740.01.03.03.01 Personel ve Ekipman Desteği Gelirleri
740.01.03.03.02 Modernizasyon Gelirleri
740.01.03.04 Montaj Gelirleri
740.01.03.04.01 Test ve Kontrol Gelirleri
740.01.03.04.02 Diğer Gelirler
740.01.03.05 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
740.01.03.05.01 Proje Gelirleri
740.01.03.05.02 Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
740.01.03.09 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
740.01.03.09.01 Kurs Gelirleri
740.01.03.09.02 Eğitim Hizmeti Gelirleri
740.01.04 Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
740.01.04.01 Bilirkişi Hizmet Gelirleri
740.01.04.01.01 Üniversite Sanayi İşbirliği Gelirleri
740.01.04.01.02 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
740.01.04.01.03 Sınav Hizmeti Gelirleri
740.01.04.01.04 Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
740.01.04.01.05 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
740.01.04.01.90 Muayene Gelirleri
740.01.04.02 Ölçüm Gelirleri
740.01.04.02.04 Tahlil ve Analiz Gelirleri
740.01.04.03 Kontrol ve Denetim Gelirleri
740.01.04.03.04 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
740.01.04.04 Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
740.01.04.04.04 Hurda Gelirleri
740.02 Depolama ve Gümrüklü Alan Hizmet Gelirleri
740.02.01 Maliyet, Sigorta, Navlun (CİF) Gelirleri
740.02.01.06 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
740.02.01.06.01 Ticari Mal Satış Gelirleri
740.02.01.06.02 Mamül Satış Gelirleri
740.02.02 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
740.02.02.04 Alınan Bağış ve Yardımlar
740.02.02.04.01 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
740.02.02.06 Cari
740.02.02.06.01 Sermaye
740.02.02.06.02 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
740.02.03 Cari
740.02.03.04 Sermaye
740.02.03.04.01 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
740.02.03.06 Cari
740.02.03.06.01 Sermaye
740.02.03.06.02 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
740.02.04 Cari
740.02.04.04 Sermaye
740.02.04.04.01 Proje Yardımları
740.02.04.06 Cari
740.02.04.06.01 Sermaye
740.02.04.06.02 Şartlı Bağış ve Yardımlar
740.03 Nakdi
740.03.01 Alınan Paylar
740.03.01.01 Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar
740.03.01.01.01 İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Gelirler
740.03.01.02 Nakdi
740.03.01.02.01 Diğer Gelirler
740.03.01.03 Diğer Çeşitli Gelirler
740.03.01.03.01 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
740.03.01.04 Sermaye Gelirleri
740.03.01.04.01 Taşınır Satış Gelirleri
740.03.01.05 Taşınır Satış Gelirleri
740.03.01.05.01 Taşıt Satış Gelirleri
740.03.01.06 Stok Satış Gelirleri
740.03.01.06.01 Diğer Taşınır Satış Gelirleri
740.03.01.07 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
740.03.01.07.01 Tahvil Senet ve Bonolar
740.03.01.08 Altın
740.03.01.08.01 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
740.03.01.09 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar
740.03.01.09.01 Menkul Kıymet Satış Kârları
740.03.02 Menkul Kıymet Satış Kârları
740.03.02.01 Tahvil Senet ve Bonolar
740.03.02.01.01 Altın
740.03.02.01.02 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
740.03.02.01.03 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar
740.03.02.01.04 Diğer Gelirler
740.03.02.01.05 Faiz Gelirleri
740.03.02.01.90 Devlet Tahvili Faizleri
740.03.02.02 Hazine Bonosu Faizleri
740.03.02.02.01 Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
740.03.02.02.02 Mevduattan Alınan Faizler
740.03.02.02.03 Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
740.03.02.03 Repo Gelirleri
740.03.02.03.01 Konusu Kalmaya Karşılıklar
740.03.02.03.02 Karşılıklardan Tahsil Edilenler
740.03.02.03.03 Para Cezaları
740.03.02.03.90 Alınan Ceza ve Tazminatlar
740.03.02.04 Kira Gelirleri
740.03.02.04.01 Kira Gelirleri
740.03.02.04.02 Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
740.03.02.04.03 Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
740.03.02.04.90 Gerçek Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
740.03.02.05 Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
740.03.02.05.01 Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Faiz Gelirleri
740.03.02.05.02 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
740.03.02.05.03 Diğer Alacaklara Yürütülen Faizler
740.03.02.05.04 Diğer Olağan Çeşitli Gelirler
740.03.02.05.05 İlan ve Reklam Gelirleri
740.03.02.05.90 Şartname Satış Gelirleri
740.03.02.06 Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
740.03.02.06.01 İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
740.03.02.06.02 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
740.03.02.06.03 Diğer Olağandışı Çeşitli Gelirler
740.03.02.06.04 Maddi Duran Varlık Satış Kârları
740.03.02.06.05 Diğer Çeşitli Olağandışı Çeşitli Gelirler
740.03.02.06.06 GELİR YANSITMA HESABI
740.03.02.06.90 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HESAPLARI
740.03.02.07 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
740.03.02.07.01 Mal ve Hizmet Gelirleri
740.03.02.07.03 Sağlık Hizmeti Gelirleri
740.03.02.07.05 Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
740.03.02.07.11 Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
740.03.02.07.12 Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
740.03.02.07.90 Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
740.03.02.09 Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
740.03.02.09.01 Laboratuvar Gelirleri
740.03.02.09.90 Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri
740.03.03 Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri
740.03.03.01 Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri
740.03.03.01.01 Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri
740.03.03.02 Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
740.03.03.02.01 Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
740.03.03.03 Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
740.03.03.03.01 Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
740.03.03.05 Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
740.03.03.05.01 Tıbbi Uygulama Gelirleri
740.03.03.05.02 Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
740.03.04 Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
740.03.04.02 Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
740.03.04.02.02 Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
740.03.04.02.03 Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
740.03.04.02.04 Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
740.03.04.02.05 Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
740.03.04.02.90 Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
740.03.04.03 Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
740.03.04.03.01 Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
740.03.04.03.02 Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
740.03.04.03.90 Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
740.03.04.04 Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
740.03.04.04.01 Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
740.03.04.04.02 Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
740.03.04.04.03 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
740.03.04.04.04 İlaç Gelirleri
740.03.04.04.90 Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
740.03.04.09 Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
740.03.04.09.90 Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
740.03.05 Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
740.03.05.01 Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
740.03.05.01.01 Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
740.03.05.01.02 Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
740.03.05.01.03 Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
740.03.05.01.04 Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
740.03.05.01.05 Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
740.03.05.01.06 Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
740.03.05.01.07 Diyaliz Gelirleri
740.03.05.01.08 Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri
740.03.05.01.09 Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri
740.03.05.01.10 Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri
740.03.05.01.11 Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri
740.03.05.01.50 Hasta Nakil Gelirleri
740.03.05.01.51 Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri
740.03.05.01.52 Yatan Hasta Nakil Gelirleri
740.03.05.01.53 Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri
740.03.05.01.54 Diğer Hasta Nakil Gelirleri
740.03.05.01.55 Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirleri
740.03.05.01.56 Özel Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
740.03.05.01.57 Özel Tıbbi Uygulama Gelirleri
740.03.05.01.58 Özel Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
740.03.05.01.59 Özel Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
740.03.05.01.60 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirleri
740.03.05.01.61 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
740.03.05.01.62 Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirleri
740.03.05.01.63 İşyeri Hekimliği Gelirleri
740.03.05.01.64 Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler
740.03.05.01.65 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri
740.03.05.01.66 Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
740.03.05.01.67 Orman Gelirleri
740.03.05.01.68 Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
740.03.05.01.69 Piyasa Satış Gelirleri
740.03.05.01.70 Tahsisli Satış Gelirleri
740.03.05.01.71 Maliyet Bedelli Satış Gelirleri
740.03.05.01.72 Tarifeli Satış Gelirleri
740.03.05.01.73 Tarifesiz Satış Gelirleri
740.03.05.01.74 Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan satış Gelirleri
740.03.05.01.75 Dikili Ağaç Satış Gelirleri
740.03.05.01.76 İç Tüketim Satış Gelirleri
740.03.05.01.77 Odun Dışı Orman Ürünleri Satış Gelirleri
740.03.05.01.78 Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
740.03.05.01.90 Süs Bitkileri Satış Gelirleri
740.03.05.02 Tohum Satış Gelirleri
740.03.05.02.01 Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler
740.03.05.02.02 Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri
740.03.05.02.03 Mesire Yerleri Gelirleri
740.03.05.02.04 Kent Ormanları Gelirleri
740.03.05.02.05 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Gelirleri
740.03.05.02.06 Arberotum Gelirleri
740.03.05.02.90 Av Yaban Hayatı Gelirleri
740.03.05.03 Yayın Satış Gelirleri.
740.03.05.03.01 Avlanma İzin Kartı Gelirleri
740.03.05.03.02 Av Turizmi Gelirleri
740.03.05.03.03 Örnek Avlak İşletmeciliği Gelirleri.
740.03.05.03.04 Belge Ücretleri Gelirleri
740.03.05.03.90 Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Araçların / Av Silahlarının Satış Gelirleri.
740.03.05.04 Av Kabahati İşleyenlerden Alınan Tazminat Gelirleri.
740.03.05.04.01 4915 Sayılı KAK 8.maddesi Doğrultusunda Av Bayilerinden Alınan % 2?lik Gelirler
740.03.05.04.02 Avcılık Belgesi Harçlarının % 30 luk Katkı Payı Gelirleri
740.03.05.04.03 Özel Avlaklarda Avlattırılan Türlerin Avlanma Ücretleri Gelirleri
740.03.05.04.90 Canlı Yaban Hayatı Satış Gelirleri
740.03.05.05 Diğer Av Yaban Hayatı Gelirleri
740.03.05.05.01 Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri
740.03.05.05.02 Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı Ve Tabiat Anıtlarından Elde Edilecek Gelirler
740.03.05.05.03 İdare Tarafından İşletilen Yerlerden Elde Edilen Gelirler
740.03.05.05.04 Müstecirler Tarafından İşletilen Alanlardan Elde Edilen Gelirler
740.03.05.05.05 Diğer Gelirler
740.03.05.05.06 Diğer Orman Gelirleri
740.03.05.05.07 Yayla İşletme Gelirleri
740.03.05.05.08 Diğer Orman Gelirleri
740.03.05.05.09 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
740.03.05.05.10 Tohum Gelirleri
740.03.05.05.11 Buğday Tohumu
740.03.05.05.12 Arpa Tohumu
740.03.05.05.90 Çavdar Tohumu
740.03.05.09 Tritikale Tohumu
740.03.05.09.01 Yulaf Tohumu
740.03.05.09.02 Mısır Tohumu
740.03.05.09.03 Nohut Tohumu
740.03.05.09.04 Mercimek Tohumu
740.03.05.09.10 Fasulye Tohumu
740.03.05.09.11 Soya Fasulyesi Tohumu
740.03.05.09.90 Bakla Tohumu
740.03.06 Ayçiçek Tohumu
740.03.06.01 Pamuk Tohumu
740.03.06.01.01 Şeker Pancarı Tohumu
740.03.06.02 Patates Tohumu
740.03.06.02.01 Aspir Tohumu
740.03.07 Susam Tohumu
740.03.07.01 Çeltik Tohumu
740.03.07.01.01 Yer Fıstığı Tohumu
740.03.07.01.02 Kolza (Kanola) Tohumu
740.03.07.01.03 Sebze Tohumu
740.03.07.01.04 Meyve Tohumu
740.03.07.01.90 Mantar Miseli
740.03.07.02 Süs Bitkisi Tohumu
740.03.07.02.01 Korunga Tohumu
740.03.07.02.02 Fiğ Tohumu
740.03.07.02.90 Çayır Otu Tohumu
740.03.07.03 Çim Tohumu
740.03.07.03.01 Yonca Tohumu
740.03.07.03.02 Sudan Otu Tohumu
740.03.07.03.03 Üçgül Tohumu
740.03.07.03.04 Akdarı Tohumu
740.03.07.03.90 Sorgun Tohumu
740.03.08 Repko Tohumu
740.03.08.01 Hayvan Pancarı Tohumu
740.03.08.01.01 Yem Bezelyesi Tohumu
740.03.08.01.02 Haşhaş Tohumu
740.03.08.01.03 Şalgam Tohumu
740.03.08.01.04 Tütün Tohumu
740.03.08.01.90 Keten Tohumu
740.03.08.02 Şerbetçiotu Tohumu
740.03.08.02.01 Safran Tohumu
740.03.08.03 Kimyon Tohumu
740.03.08.03.01 Çemen Tohumu
740.03.08.04 Çörekotu Tohumu
740.03.08.04.01 Kişniş Tohumu
740.03.08.05 Kekik Tohumu
740.03.08.05.01 Anason Tohumu
740.03.08.05.02 Kapari Tohumu
740.03.08.06 Melisa Tohumu
740.03.08.06.01 Nane Tohumu
740.03.08.09 Adaçayı Tohumu
740.03.08.09.01 Salep Tohumu
740.03.08.09.70 Kuş Dili Tohumu
740.03.08.09.71 Diğer Tohumlar
740.05 Sözleşmeli Tohum Gelirleri
740.05.01 Sözleşmeli Buğday Tohumu
740.05.01.02 Sözleşmeli Arpa Tohumu
740.05.01.02.05 Sözleşmeli Çavdar Tohumu
740.05.03 Sözleşmeli Tritikale Tohumu
740.05.03.01 Sözleşmeli Yulaf Tohumu
740.05.03.01.05 Sözleşmeli Mısır Tohumu
740.05.04 Sözleşmeli Nohut Tohumu
740.05.04 Sözleşmeli Mercimek Tohumu
740.05.04.09 Sözleşmeli Fasulye Tohumu
740.05.04.09.10 Sözleşmeli Soya Fasulyesi Tohumu
740.05.06 Sözleşmeli Bakla Tohumu
740.05.06.02 Sözleşmeli Ayçiçek Tohumu
740.05.06.02.01 Sözleşmeli Pamuk Tohumu
740.05.08 Sözleşmeli Şeker Pancarı Tohumu
740.05.08.01 Sözleşmeli Patates Tohumu
740.05.08.01.06 Sözleşmeli Aspir Tohumu
740.05.08.01.07 Sözleşmeli Susam Tohumu
740.05.08.01.08 Sözleşmeli Çeltik Tohumu
740.05.08.01.09 Sözleşmeli Yer Fıstığı Tohumu
740.05.08.01.10 Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
740.05.08.01.11 Sözleşmeli Sebze Tohumu
740.05.08.01.12 Sözleşmeli Meyve Tohumu
740.05.08.01.13 Sözleşmeli Mantar Miseli
740.05.08.01.14 Sözleşmeli Süs Bitkisi Tohumu
740.05.08.01.90 Sözleşmeli Korunga Tohumu
740.05.08.02 Sözleşmeli Fiğ Tohumu
740.05.08.02.04 Sözleşmeli Çayır Otu Tohumu
740.05.08.02.08 Sözleşmeli Çim Tohumu
740.05.08.02.10 Sözleşmeli Yonca Tohumu
740.05.08.02.15 Sözleşmeli Sudan Otu Tohumu
740.05.08.02.90 Sözleşmeli Üçgül Tohumu
740.05.08.05 Sözleşmeli Akdarı Tohumu
740.05.08.05.05 Sözleşmeli Sorgun Tohumu
740.05.08.05.90 Sözleşmeli Repko Tohumu
740.05.08.09 Sözleşmeli Hayvan Pancarı Tohumu
740.05.08.09.90 Sözleşmeli Yem Bezelyesi Tohumu
740.05.09 Sözleşmeli Haşhaş Tohumu
740.05.09.02 Sözleşmeli Şalgam Tohumu
740.05.09.02.01 Sözleşmeli Tütün Tohumu
740.05.09.05 Sözleşmeli Keten Tohumu
740.05.09.05.01 Sözleşmeli Şerbetçiotu Tohumu
740.05.09.09 Sözleşmeli Safran Tohumu
740.05.09.09.90 Sözleşmeli Kimyon Tohumu
740.06 Sözleşmeli Çemen Tohumu
740.06.01 Sözleşmeli Çörekotu Tohumu
740.06.01.02 Sözleşmeli Kişniş Tohumu
740.06.01.02.90 Sözleşmeli Kekik Tohumu
740.06.01.03 Sözleşmeli Anason Tohumu
740.06.01.03.90 Sözleşmeli Kapari Tohumu
740.06.05 Sözleşmeli Melisa Tohumu
740.06.05.02 Sözleşmeli Nane Tohumu
740.06.05.02.02 Sözleşmeli Adaçayı Tohumu
740.06.05.02.90 Sözleşmeli Salep Tohumu
740.06.05.03 Sözleşmeli Kuş Dili Tohumu
740.06.05.03.90 Diğer Sözleşmeli Tohum
740.06.05.06 Tahıl Gelirleri
740.06.05.06.02 Buğday
740.06.05.07 Arpa
740.06.05.07.90 Çavdar
740.06.05.09 Tritikale
740.06.05.09.01 Yulaf
740.06.06.07 Mısır
740.06.06.07.01 Çeltik
740.07 Akdarı
740.07.01 Diğer Tahıllar
740.07.01.01 Bakliyat Gelirleri
740.07.01.01.01 Nohut
740.08 Mercimek (Çepelli)
740.08.01 Fasulye
740.08.01.10 Bakla
740.08.01.10.01 Diğer Baklagiller
740.08.01.11 Endüstri Bitkileri Gelirleri
740.08.01.11.01 Soya
740.10 Ayçiçek
740.10.01 Kütlü Pamuk
740.10.01.01 Şeker Pancarı
740.10.01.01.01 Patates
740.10.01.01.02 Aspir
740.10.01.01.03 Susam
740.10.01.01.04 Yer Fıstığı
740.10.02 Kolza (Kanola)
740.10.02.01 Tütün
740.10.02.01.01 Zeytin
740.10.02.01.02 Keten
740.10.02.02 Haşhaş
740.10.02.02.01 Şerbetçiotu
740.10.02.02.02 Şalgam
740.10.02.02.03 Yer Bademi
740.10.02.02.04 Diğer Endüstri Bitkileri
740.10.02.03 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri
740.10.02.03.01 Kimyon
740.10.02.03.02 Kekik
740.10.02.03.03 Çemen
740.10.02.03.04 Kişniş
740.10.03 Çörekotu
740.10.03.01 Safran
740.10.03.01.01 Anason
740.10.03.01.02 Kapari
740.25 Melisa
740.25.01 Nane
740.25.02 Adaçayı
740.25.02.01 Salep
740.25.02.01.01 Kuş Dili
740.25.02.01.01.01 Biberiye
740.25.02.01.01.02 Ekinezya
740.25.02.01.01.03 Ihlamur
740.25.02.01.01.04 Lavanta
740.25.02.01.01.05 Limon Çimi
740.25.02.01.01.06 Mayıs Papatyası
740.25.02.01.01.07 Rezene
740.25.02.01.01.08 Papatya
740.25.02.01.01.09 Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
740.25.02.01.01.10 Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri
740.25.02.01.01.11 Korunga
740.25.02.01.01.12 Fiğ
740.25.02.01.01.13 Çayır Otu
740.25.02.01.01.14 Çim
740.25.02.01.02 Yonca
740.25.02.01.02.01 Sudan Otu
740.25.02.01.02.02 Üçgül
740.25.02.01.02.03 Akdarı
740.25.02.01.02.04 Sorgun
740.25.02.01.02.05 Repko
740.25.02.01.02.06 Hayvan Pancarı
740.25.02.01.02.07 Yem Bezelyesi
740.25.02.01.02.08 Mürdümük
740.25.02.01.02.09 Arı Otu
740.25.02.01.02.10 Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri
740.25.02.01.02.11 Fide ve Fidan Gelirleri
740.25.02.01.02.12 Fide
740.25.02.01.02.13 Fidan
740.25.02.01.02.14 Çelik
740.25.02.01.03 Çöğür
740.25.02.01.03.04 Aşı Kalemi
740.25.02.01.04 Aşı Gözü
740.25.02.01.04.01 Diğer Fide ve Fidanlar
740.25.02.01.04.02 Sebze Gelirleri
740.25.02.01.04.03 Bakla
740.25.02.01.04.04 Bamya
740.25.02.01.04.05 Bezelye
740.25.02.01.04.06 Biber
740.25.02.01.04.07 Börülce
740.25.02.01.04.08 Brokoli
740.25.02.01.04.09 Brüksel Lahanası
740.25.02.01.04.10 Dereotu
740.25.02.01.04.11 Domates
740.25.02.01.04.12 Enginar
740.25.02.01.04.13 Fasulye
740.25.02.01.04.14 Güvey Feneri
740.25.02.01.99 Havuç
740.25.03 Hıyar
740.25.03.01 Ispanak
740.25.03.02 Kabak
740.25.03.03 Karnabahar
740.25.03.99 Kereviz
740.25.04 Lahana
740.25.04.01 Mantar
740.25.04.02 Marul
740.25.04.03 Maydanoz
740.25.05 Patates
740.25.05.01 Patlıcan
740.25.05.02 Pazı
740.25.05.03 Pırasa
740.25.05.04 Roka
740.25.05.05 Sarımsak
740.25.05.06 Semiz Otu
740.25.05.07 Soğan
740.25.05.08 Şalgam
740.25.05.09 Tere
740.25.05.10 Turp
740.25.05.11 Diğer Sebzeler
740.25.05.12 Meyve Gelirleri
740.25.05.99 Ahududu
740.25.06 Alıç
740.26 Armut
740.26.01 Ayva
740.26.02 Badem
740.26.07 Böğürtlen
740.29 Çilek
740.29.02 Dut
740.29.02.01 Elma
740.29.02.02 Erik
740.29.02.03 Greyfurt
740.29.02.99 Hunnap
740.29.99 Karpuz
741 Kavun
742 Kayısı
75 Kestane
750 Kızılcık
750.03 Kiraz
750.03.01 Kivi
750.03.01.01 Kuşburnu
750.03.01.01.01 Limon
750.03.01.02 Mandalina
750.03.01.02.01 Mandarin
750.03.01.03 Muşmula
750.03.01.03.01 Nar
750.03.01.04 Portakal
750.03.01.04.01 Şeftali
750.03.01.05 Trabzon Hurması
750.03.01.05.01 Vişne
750.03.01.06 Yaban Mersini
750.03.01.06.01 Diğer Meyveler
750.03.01.07 Süs Bitkileri Gelirleri
750.03.01.07.01 Agapanthus
750.03.01.08 Frezya
750.03.01.08.01 Gerbera
750.03.01.09 Glayöl
750.03.01.09.01 Gül
750.03.02 Karanfil
750.03.02.01 Katır Tırnağı
750.03.02.01.01 Manolya
750.03.02.01.02 Saksılı İris Bitkisi
750.03.02.01.03 Saksılı Lilium
750.03.02.01.04 Saksılı Şakayık
750.03.02.01.05 Stariliçe
750.03.02.01.90 Zambak
750.03.02.02 Diğer Süs Bitkileri
750.03.02.02.01 Ziraat Sanatları Gelirleri
750.03.02.02.02 Yoğurt
750.03.02.02.03 Krema
750.03.02.03 Peynir
750.03.02.03.01 Tereyağı
750.03.02.03.02 İncir Ezmesi
750.03.02.03.03 İncir Lokumu
750.03.02.03.90 Bitkisel Yağ
750.03.02.04 Sofralık Zeytin
750.03.02.04.01 Kavrulmuş Fıstık
750.03.02.04.02 Konserve
750.03.02.04.03 Turşu
750.03.02.04.90 Reçel
750.03.02.06 Marmelat
750.03.02.06.01 Pekmez
750.03.02.06.02 Meyve Suyu
750.03.02.06.03 Domates Salçası
750.03.02.06.04 Biber Salçası
750.03.02.06.05 Kuru Üzüm
750.03.02.06.06 Kuru Kayısı
750.03.02.06.90 Kuru İncir
750.03.02.09 Kara Böcü
750.03.02.09.90 Pul Biber
750.03.03 Domates Suyu
750.03.03.01 Sabun
750.03.03.01.01 Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri
750.03.03.05 Silaj ve Hasıl Gelirleri
750.03.03.05.01 Silajlık Tahıl Bitkileri
750.03.03.05.02 Silajlık Yem Bitkileri
750.03.04 Silajlık Baklagiller
750.03.04.02 Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
750.03.04.02.02 Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
750.03.04.02.03 Silajlık Baklagil Hasılları
750.03.04.02.04 Diğer Silaj ve Hasıllar
750.03.04.02.05 Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Gelirleri
750.03.04.02.90 Aşı
750.03.04.09 Serum
750.03.04.09.90 Antijen
750.03.05 Mikrobiyal Bakteri Kültürü
750.03.05.01 Biyolojik Mücadele Gelirleri
750.03.05.01.02 Faydalı Böcek
750.03.05.01.90 Diğerleri
750.03.05.02 Mücadele İlaç Gelirleri
750.03.05.02.01 Ziray İlacı
750.03.05.02.02 Zehirli Buğday
750.03.05.02.03 Diğerleri
750.03.05.02.04 Tali Ürün Gelirleri
750.03.05.02.05 Tahıl Tali Ürünleri
750.03.05.02.06 Tohum Üretim ve Değişime Tabi Mahsullere Ait Sellektör Altı Ürünler
750.03.05.02.90 Park-Ağaç Üretimine Ait Tali Ürünler
750.03.05.04 Çalı, Çırpı, Dal
750.03.05.04.01 Odun
750.03.05.04.02 Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları
750.03.05.04.03 Hayvansal Üretimlere Ait Tali Ürünler
750.03.05.04.90 Sığır Gübresi
750.03.07 Sığır Derisi
750.03.07.03 Sığır Sakatatı
750.03.07.03.01 Manda Gübresi
750.03.07.03.02 Manda Derisi
750.03.07.03.03 Manda Sakatatı
750.03.07.03.04 Koyun Gübresi
750.03.07.03.90 Koyun Derisi
750.03.08 Koyun Sakatatı
750.03.08.09.70 Keçi Gübresi
750.03.08.09.71 Keçi Derisi
750.10 Keçi Sakatatı
750.10.01 Tavuk Gübresi
750.10.01.01 Tavşan Derisi
750.10.01.01.01 Tavşan Gübresi
750.10.01.01.02 Bal Mumu
750.10.01.01.03 Ördek Gübresi
750.10.01.01.04 Hindi Gübresi
750.10.02 Deve Kuşu Gübresi
750.10.02.01 Deve Kuşu Derisi
750.10.02.01.01 Deve Kuşu Tüyü
750.10.02.01.02 Deve Kuşu Sakatatı
750.10.02.02 Bıldırcın Gübresi
750.10.02.02.01 Keklik Gübresi
750.10.02.02.02 Diğer Hayvancılık Tali Ürünleri
750.10.02.02.03 El Sanatları Üretim Artıkları
750.10.02.02.04 Basılı Yayın Üretim Artıkları
750.10.02.03 Görüntülü Yayın Üretim Artıkları
750.10.02.03.01 Diğer Tali Ürünler
750.10.02.03.02 Dezenfeksiyon Gelirleri
750.10.02.03.03 Kamyonet ve Küçük Vasıtalar Dezenfeksiyonu
750.10.02.03.04 Kamyon Dezenfeksiyonu
750.10.03 Çok Katlı Kamyon ve Treyler Dezenfeksiyonu
750.10.03.01 Yurtdışından Giriş Yapan Kamyonet Dezenfeksiyonu
750.10.03.01.01 Yurtdışından Giriş Yapan Konteyner ve Kamyon Dezenfeksiyonu
750.10.03.01.02 Yurtdışından Giriş Yapan Çok Katlı Kamyon, Tır ve Treyler Dezenfeksiyonu
750.70 Uçak Dezenfeksiyonu
750.70.01 Gemi Dezenfeksiyonu
750.70.01.01 Diğer Dezenfeksiyonlar
750.70.01.02 Fümügasyon Gelirleri
750.70.01.03 Boş Konteyner Fumigasyonu
750.70.01.04 Dolu Konteyner Fumigasyonu
750.70.01.05 Orman Ürünleri Fumigasyonu
750.70.01.06 Boş Gemi ve Ambar Fumigasyonu
750.70.01.07 Toprak Satıh Fumigasyonu
750.70.01.08 Toprak Yığın Fumigasyonu
750.70.01.09 Numune Partilerinin Fumigasyonu
750.70.01.10 Mesai Dışı Fumigasyon
750.70.01.11 Diğer Fumigasyonlar
750.70.01.12 Sertifikasyon Gelirleri
750.70.01.13 Sertifikasyon Gelirleri
750.70.02 Suni Tohumlama Gelirleri
750.70.03 Suni Tohumlama Gelirleri
750.70.03.01 Fidan Muayene Gelirleri
750.70.03.02 Fidan Muayene Gelirleri
750.70.03.03 Çırçırlama Gelirleri
750.70.04 Çırçırlama Gelirleri
750.70.04.01 Tohum Temizleme Gelirleri
750.70.04.02 Tohum Temizleme Gelirleri
750.70.04.03 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
750.70.04.04 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
750.70.04.05 Deney Hayvanları Gelirleri
750.70.04.06 Deney Hayvanları Gelirleri
750.70.05 Bağcılık Gelirleri
750.70.05.01 Üzüm
750.70.05.02 Bağ Yaprağı
750.70.05.03 Diğer Bağcılık Ürünleri
750.70.05.04 Fındık Gelirleri
750.70.05.05 Fındık
750.70.05.06 Antep Fıstığı Gelirleri
750.70.05.07 Antep Fıstığı
750.70.05.08 Ceviz Gelirleri
750.70.06 Ceviz
750.70.07 İncir Gelirleri
750.70.07.01 İncir
750.70.07.02 Sığırcılık Gelirleri
750.70.07.03 Buzağı
750.70.07.04 Çağ Farkı
750.70.08 İnek Sütü
750.70.08.01 Damızlık Sığır
750.70.08.02 Kasaplık Sığır
750.70.08.03 Mandacılık
750.70.09 Malak
750.70.09.01 Çağ Farkı
750.70.09.02 Manda Sütü
750.70.09.03 Damızlık Manda
751 Kasaplık Manda
752 Koyunculuk
76 Kuzu
760 Çağ Farkı
760.03 Koyun Sütü
760.03.02 Yapağı
760.03.02.01 Damızlık Koyun
760.03.02.01.01 Kasaplık Koyun
760.03.02.01.02 Keçicilik
760.03.02.01.03 Oğlak
760.03.02.02 Çağ Farkı
760.03.02.02.01 Keçi Sütü
760.03.02.03 Tiftik
760.03.02.03.01 Keçi Kılı
760.03.02.04 Damızlık Keçi
760.03.02.04.01 Kasaplık Keçi
760.03.02.04.02 Tavukçuluk
760.03.02.04.90 Civciv
760.03.03 Çağ Farkı
760.03.03.01 Tavuk Yumurtası
760.03.03.01.01 Damızlık Tavuk
760.03.03.05 Kasaplık Tavuk
760.03.03.05.01 Tavşancılık
760.03.03.05.02 Yavru Tavşan
760.03.05 Çağ Farkı
760.03.05.01 Damızlık Tavşan
760.03.05.01.90 Kasaplık Tavşan
760.03.05.02 Balıkçılık
760.03.05.02.01 Yavru Balık
760.03.05.02.03 Çağ Farkı
760.03.05.03 Sofralık Balık
760.03.05.03.01 Balık Yumurtası
760.03.05.03.02 Damızlık Balık
760.03.05.03.03 Arıcılık
760.03.05.04 Ana Arı
760.03.05.04.01 Oğul Arı
760.03.05.04.02 Bal
760.03.05.04.03 Arı Sütü
760.03.05.04.90 Polen
760.03.05.05 Ördekçilik
760.03.05.05.02 Civciv
760.03.05.05.90 Çağ Farkı
760.03.06 Ördek Yumurtası
760.03.06.01 Damızlık Ördek
760.03.06.01.01 Kasaplık Ördek
760.03.06.02 Hindicilik
760.03.06.02.01 Palaz
761 Çağ Farkı
762 Hindi Yumurtası
77 Damızlık Hindi
770 Kasaplık Hindi
770.01 İpekböcekçiliği
770.01.01 Koza
770.01.01 Deve Kuşculuğu
770.01.01.01 Deve Kuşu Civcivi
770.01.01.01.01 Çağ Farkı
770.01.01.01.02 Deve Kuşu Yumurtası
770.01.01.02 Damızlık Deve Kuşu
770.01.01.02.01 Kasaplık Deve Kuşu
770.01.01.03 Bıldırcıncılık
770.01.01.03.01 Bıldırcın Civcivi
770.01.01.04 Çağ Farkı
770.01.01.04.01 Bıldırcın Yumurtası
770.01.01.05 Damızlık Bıldırcın
770.01.01.05.01 Kasaplık Bıldırcın
770.01.01.05.02 Keklikçilik
770.01.01.05.03 Keklik Civcivi
770.01.01.05.04 Çağ Farkı
770.01.01.06 Keklik Yumurtası
770.01.01.06.01 Damızlık Keklik
770.01.01.09 Kasaplık Keklik
770.01.01.09.01 Sperma Gelirleri
770.01.02 Sperma
770.01.02.01 Deney Hayvanları Gelirleri
770.01.02.01.01 Deney Hayvanları Ürünleri
770.01.02.01.03 El Sanatları Eğitim Mamulleri Gelirleri
770.01.02.01.04 Konfeksiyon Mamulleri
770.01.02.01.05 El Dokuma Mamulleri
770.01.02.01.90 Makrome Mamulleri
770.01.02.02 Mefruşat Mamulleri
770.01.02.02.01 Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
770.01.02.02.03 Kuyumculuk Mamulleri
770.01.02.02.04 Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
770.01.02.02.05 Mermercilik Mamulleri
770.01.02.02.90 Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
770.01.02.03 Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
770.01.02.03.01 Basılı Yayın Üretimleri
770.01.02.03.03 Sesli ve Görüntülü Yayın Üretimleri
770.01.02.03.04 Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
770.01.02.03.05 Islahcı Hakkı Gelirleri
770.01.02.03.90 Islahcı Hakkı
770.01.02.04 Sülüncülük
770.01.02.04.01 Sülün Civcivi
770.01.02.04.03 Çağ Farkı
770.01.02.04.04 Sülün Yumurtası
770.01.02.04.05 Damızlık Sülün
770.01.02.04.90 Kasaplık Sülün
770.01.02.05 Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
770.01.02.05.01 Bitkisel Ürün Ticari Malları
770.01.02.05.03 Tohumlar
770.01.02.05.04 Tahıllar
770.01.02.05.05 Endüstri Bitkileri
770.01.02.05.90 Fide ve Fidan
770.01.02.06 Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
770.01.02.06.01 Hayvancılık Ticari Malları
770.01.02.06.03 Sperma
770.01.02.06.04 Hayvan Kulak Küpesi
770.01.02.06.05 Sıvı Azot
770.01.02.06.90 Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
770.01.02.09 Aşı, Serum ve Antijen Ticari Malları
770.01.02.09.01 Aşı
770.01.02.09.03 Serum
770.01.02.09.04 Antijen
770.01.02.09.05 Mikro
770.01.02.09.90 Mücadele İlaçları Ticari Malları
770.01.03 Ziray İlacı
770.01.03.01 Zehirli Buğday
770.01.03.01.01 Diğer Mücadele İlaçları
770.01.03.01.02 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
770.01.03.02 Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
770.01.03.02.01 Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
770.01.03.02.02 Diğer Tarım
770.01.03.03 Diğer Hayvancılık
770.01.03.03.01 Mesleki Eğitim Gelirleri
770.01.03.03.02 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Gelirleri
770.01.03.04 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.01.03.04.01 Bahçecilik Bölümü Gelirleri  
770.01.03.04.02 Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
770.01.03.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
770.01.03.05.01 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri  
770.01.03.05.02 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri  
770.01.03.09 Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri  
770.01.03.09.01 Denizcilik Bölümü Gelirleri  
770.01.03.09.02 Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
770.01.04 El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü Gelirleri
770.01.04.01 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.01.04.01.01 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
770.01.04.01.02 Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri  
770.01.04.01.03 Gazetecilik Bölümü Gelirleri  
770.01.04.01.04 Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.01.04.01.05 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri   
770.01.04.01.90 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
770.01.04.02 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri  
770.01.04.02.04 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
770.01.04.03 İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.01.04.03.04 Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.01.04.04 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
770.01.04.04.04 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.02 Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.02.01 Matbaa Bölümü Gelirleri  
770.02.01.06.01 Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.02.01.06.02 Metalürji Bölümü Gelirleri  
770.02.02 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.02.02.04 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri  
770.02.02.04.01 Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.02.02.06 Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri  
770.02.02.06.01 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.02.02.06.02 Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri  
770.02.03 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.02.03.04 Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
770.02.03.04.01 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri  
770.02.03.06 Uçak Bakım Bölümü Gelirleri  
770.02.03.06.01 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
770.02.03.06.02 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
770.02.04 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri  
770.02.04.04 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri  
770.02.04.04.01 Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri  
770.02.04.06 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
770.02.04.06.01 Meteoroloji Bölümü Gelirleri  
770.02.04.06.02 Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
770.03 Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Gelirleri
770.03.01 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri
770.03.01.01 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
770.03.01.01.01 Bilet Satış Gelirleri
770.03.01.02 Belgelendirme Gelirleri
770.03.01.02.01 Yetki Belgesi Gelirleri
770.03.01.03 Ruhsat Gelirleri
770.03.01.03.01 Sertifikalandırma Gelirleri
770.03.01.04 Lisans Gelirleri
770.03.01.04.01 İzin Verme Gelirleri
770.03.01.05 Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri  
770.03.01.05.01 Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
770.03.01.06 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
770.03.01.06.01 Basılı Yayın Gelirleri
770.03.01.07 Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
770.03.01.07.01 Darphane ve Damga Gelirleri
770.03.01.08 Telif Hakları Gelirleri
770.03.01.08.01 Dini Yayınlar
770.03.01.09 Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
770.03.01.09.01 Barınma ve Konaklama Gelirleri
770.03.02 Huzurevi Gelirleri
770.03.02.01 Kreş Gelirleri
770.03.02.01.01 Bakımevi Gelirleri
770.03.02.01.02 Otelcilik Gelirleri
770.03.02.01.03 Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
770.03.02.01.04 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
770.03.02.01.05 İmalat Gelirleri
770.03.02.01.90 Yenileştirme Gelirleri
770.03.02.02 Bakım ve Onarım Gelirleri
770.03.02.02.01 Kurtarma Gelirleri
770.03.02.02.02 Kalibrasyon Gelirleri
770.03.02.02.03 Personel ve Ekipman Desteği Gelirleri
770.03.02.03 Modernizasyon Gelirleri
770.03.02.03.01 Montaj Gelirleri
770.03.02.03.02 Test ve Kontrol Gelirleri
770.03.02.03.03 Diğer Gelirler
770.03.02.03.90 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
770.03.02.04 Proje Gelirleri
770.03.02.04.01 Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
770.03.02.04.02 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
770.03.02.04.03 Kurs Gelirleri
770.03.02.04.90 Eğitim Hizmeti Gelirleri
770.03.02.05 Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
770.03.02.05.01 Bilirkişi Hizmet Gelirleri
770.03.02.05.02 Üniversite Sanayi İşbirliği Gelirleri
770.03.02.05.03 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
770.03.02.05.04 Sınav Hizmeti Gelirleri
770.03.02.05.05 Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
770.03.02.05.90 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
770.03.02.06 Muayene Gelirleri
770.03.02.06.01 Ölçüm Gelirleri
770.03.02.06.02 Tahlil ve Analiz Gelirleri
770.03.02.06.03 Kontrol ve Denetim Gelirleri
770.03.02.06.04 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
770.03.02.06.05 Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
770.03.02.06.06 Hurda Gelirleri
770.03.02.06.90 Depolama ve Gümrüklü Alan Hizmet Gelirleri
770.03.02.07 Maliyet, Sigorta, Navlun (CİF) Gelirleri
770.03.02.07.01 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
770.03.02.07.03 Ticari Mal Satış Gelirleri
770.03.02.07.05 Mamül Satış Gelirleri
770.03.02.07.11 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
770.03.02.07.12 Alınan Bağış ve Yardımlardan Ret ve İadeler
770.03.02.07.90 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
770.03.02.09 Cari
770.03.02.09.01 Sermaye
770.03.02.09.90 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
770.03.03 Cari
770.03.03.01 Sermaye
770.03.03.01.01 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
770.03.03.02 Cari
770.03.03.02.01 Sermaye
770.03.03.03 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
770.03.03.03.01 Cari
770.03.03.05 Sermaye
770.03.03.05.01 Proje Yardımları
770.03.03.05.02 Cari
770.03.04 Sermaye
770.03.04.02 Şartlı Bağış ve Yardımlar
770.03.04.02.02 Nakdi
770.03.04.02.03 Alınan Paylar
770.03.04.02.04 Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar
770.03.04.02.05 İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Gelirler
770.03.04.02.90 Nakdi
770.03.04.03 Diğer Gelirler
770.03.04.03.01 Diğer Çeşitli Gelirler
770.03.04.03.02 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
770.03.04.03.90 Sermaye Gelirlerinden Ret ve İadeler
770.03.04.04 Taşınır Satış Gelirleri
770.03.04.04.01 Taşınır Satış Gelirleri
770.03.04.04.02 Taşıt Satış Gelirleri
770.03.04.04.03 Stok Satış Gelirleri
770.03.04.04.04 Diğer Taşınır Satış Gelirleri
770.03.04.04.90 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
770.03.04.09 Tahvil Senet ve Bonolar
770.03.04.09.90 Altın
770.03.05 Altın dışındaki kıymetli madenler
770.03.05.01 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar
770.03.05.01.01 Menkul Kıymet Satış Kârları
770.03.05.01.02 Tahvil Senet ve Bonolar
770.03.05.01.03 Altın
770.03.05.01.04 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
770.03.05.01.05 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar
770.03.05.01.06 Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
770.03.05.01.07 Faiz Gelirleri
770.03.05.01.08 Devlet Tahvili Faizleri
770.03.05.01.09 Hazine Bonosu Faizleri
770.03.05.01.10 Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
770.03.05.01.11 Mevduattan Alınan Faizler
770.03.05.01.50 Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
770.03.05.01.51 Repo Gelirleri
770.03.05.01.52 Konusu Kalmaya Karşılıklar
770.03.05.01.53 Karşılıklardan Tahsil Edilenler
770.03.05.01.54 Para Cezaları
770.03.05.01.55 Alınan Ceza ve Tazminatlar
770.03.05.01.56 Kira Gelirleri
770.03.05.01.57 Kira Gelirleri
770.03.05.01.58 Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
770.03.05.01.59 Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirleri
770.03.05.01.60 Gerçek Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirleri
770.03.05.01.61 Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Gelirleri
770.03.05.01.62 Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Faiz Gelirleri
770.03.05.01.63 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
770.03.05.01.64 Diğer Alacaklara Yürütülen Faizler
770.03.05.01.65 Diğer Olağan Çeşitli Gelirler
770.03.05.01.66 İlan ve Reklam Gelirleri
770.03.05.01.67 Şartname Satış Gelirleri
770.03.05.01.68 Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
770.03.05.01.69 İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
770.03.05.01.70 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
770.03.05.01.71 Diğer Olağandışı Çeşitli Gelirler
770.03.05.01.72 Maddi Duran Varlık Satış Kârları
770.03.05.01.73 Diğer Çeşitli Olağandışı Çeşitli Gelirler
770.03.05.01.74 BÜTÇE GİDER HESAPLARI
770.03.05.01.75 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
770.03.05.01.76 Personel Giderleri
770.03.05.01.77 Memurlar
770.03.05.01.78 Temel Maaşlar
770.03.05.01.90 Temel Maaşlar
770.03.05.02 Taban Aylık
770.03.05.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
770.03.05.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
770.03.05.02.03 Ödenekler
770.03.05.02.04 Ödenekler
770.03.05.02.05 Sosyal Haklar
770.03.05.02.06 Sosyal Haklar
770.03.05.02.90 Ek Çalışma Karşılıkları
770.03.05.03 Ek Çalışma Karşılıkları
770.03.05.03.01 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
770.03.05.03.02 Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
770.03.05.03.03 Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
770.03.05.03.04 Ödül ve İkramiyeler
770.03.05.03.90 Ödül ve İkramiyeler
770.03.05.04 Diğer Giderler
770.03.05.04.01 Diğer Giderler
770.03.05.04.02 Sözleşmeli Personel
770.03.05.04.03 Ücretler
770.03.05.04.90 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
770.03.05.05 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
770.03.05.05.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
770.03.05.05.02 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
770.03.05.05.03 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
770.03.05.05.04 Zamlar ve Tazminatlar
770.03.05.05.05 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
770.03.05.05.06 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
770.03.05.05.07 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
770.03.05.05.08 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
770.03.05.05.09 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
770.03.05.05.10 Ödenekler
770.03.05.05.11 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
770.03.05.05.12 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
770.03.05.05.90 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
770.03.05.09 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
770.03.05.09.01 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
770.03.05.09.02 Sosyal Haklar
770.03.05.09.03 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
770.03.05.09.04 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
770.03.05.09.10 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
770.03.05.09.11 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
770.03.05.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
770.03.06 Ek Çalışma Karşılıkları
770.03.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
770.03.06.01.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
770.03.06.02 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
770.03.06.02.01 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
770.03.07 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
770.03.07.01 Ödül ve İkramiyeler
770.03.07.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
770.03.07.01.02 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
770.03.07.01.03 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
770.03.07.01.04 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
770.03.07.01.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
770.03.07.02 Diğer Giderler
770.03.07.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
770.03.07.02.02 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
770.03.07.02.90 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
770.03.07.03 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
770.03.07.03.01 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
770.03.07.03.02 İşçiler
770.03.07.03.03 Ücretler
770.03.07.03.04 Sürekli İşçilerin Ücretleri
770.03.07.03.90 Geçici İşçilerin Ücretleri
770.03.08 İhbar ve Kıdem Tazminatları
770.03.08.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
770.03.08.01.01 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
770.03.08.01.02 Sosyal Haklar
770.03.08.01.03 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
770.03.08.01.04 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
770.03.08.01.90 Fazla Mesailer
770.03.08.02 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
770.03.08.02.01 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
770.03.08.03 Ödül ve İkramiyeler
770.03.08.03.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
770.03.08.04 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
770.03.08.04.01 Diğer Ödemeler
770.03.08.05 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
770.03.08.05.01 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
770.03.08.05.02 Geçici Personel
770.03.08.06 Ücretler
770.03.08.06.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
770.03.08.09.01 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
770.03.08.09.70 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
770.03.08.09.71 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
770.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
770.05.01 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
770.05.01.02 Fazla Mesailer
770.05.01.02.05 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
770.05.03 Sosyal Haklar
770.05.03.01 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
770.05.03.01.05 Ek Ödemeler
770.05.04 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
770.05.04.09 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
770.05.04.09.10 Memurlar
770.05.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
770.05.06.02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
770.05.06.02.01 Sağlık Primi Ödemeleri
770.05.08 Sözleşmeli Personel
770.05.08.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
770.05.08.01.06 İşsizlik Sigortası Fonuna
770.05.08.01.07 Sosyal Güvenlik Kurumuna
770.05.08.01.08 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
770.05.08.01.09 Sağlık Primi Ödemeleri
770.05.08.01.10 İşçiler
770.05.08.01.11 İşsizlik Sigortası Fonuna
770.05.08.01.12 İşsizlik Sigortası Fonuna
770.05.08.01.13 Sosyal Güvenlik Kurumuna
770.05.08.01.14 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
770.05.08.01.90 Sağlık Primi Ödemeleri
770.05.08.02 Geçici Personel
770.05.08.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
770.05.08.02.08 İşsizlik Sigortası Fonuna
770.05.08.02.10 Sosyal Güvenlik Kurumuna
770.05.08.02.15 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
770.05.08.02.90 Sağlık Primi Ödemeleri
770.05.08.05 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
770.05.08.05.05 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
770.05.08.05.90 Hammadde Alımları
770.05.08.09 Hammadde Alımları
770.05.08.09.90 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
770.05.09 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
770.05.09.02 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
770.05.09.02.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
770.05.09.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
770.05.09.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
770.05.09.09 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
770.05.09.09.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
770.05.09.09.02 Kimyevi Ürün Alımları
770.05.09.09.03 Kimyevi Ürün Alımları
770.05.09.09.90 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
770.08 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
770.08.01 Metal Ürünü Alımları
770.08.01.10 Metal Ürünü Alımları
770.08.01.10.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
770.08.01.11 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
770.08.01.11.01 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
770.10 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
770.10.01 Kırtasiye Alımları
770.10.01.01 Büro Malzemesi Alımları
770.10.01.01.01 Periyodik Yayın Alımları
770.10.01.01.02 Diğer Yayın Alımları
770.10.01.01.03 Baskı ve Cilt Giderleri
770.10.01.01.04 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
770.10.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
770.10.02.01 Su Alımları
770.10.02.01.01 Temizlik Malzemesi Alımları
770.10.02.01.02 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
770.10.02.02 Enerji Alımları
770.10.02.02.01 Yakacak Alımları
770.10.02.02.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
770.10.02.02.03 Elektrik Alımları
770.10.02.02.04 Diğer Enerji Alımları
770.10.02.03 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
770.10.02.03.01 Yiyecek Alımları
770.10.02.03.02 İçecek Alımları
770.10.02.03.03 Yem Alımları
770.10.02.03.04 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
770.10.03 Giyim ve Kuşam Alımları
770.10.03.01 Giyecek Alımları
770.10.03.01.01 Spor Malzemeleri Alımları
770.10.03.01.02 Tören Malzemeleri Alımları
770.25 Bando Malzemeleri Alımları
770.25.01 Kuşam Alımları
770.25.02 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
770.25.02.01 Özel Malzeme Alımları
770.25.02.01.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
770.25.02.01.01.01 Tıbbi Malzeme Alımları
770.25.02.01.01.02 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
770.25.02.01.01.03 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
770.25.02.01.01.04 Tıbbi İlaç Alımları
770.25.02.01.01.05 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
770.25.02.01.01.06 Diğer Özel Malzeme Alımları
770.25.02.01.01.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
770.25.02.01.01.08 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
770.25.02.01.01.09 Mühimmat Alımları
770.25.02.01.01.10 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
770.25.02.01.01.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
770.25.02.01.01.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
770.25.02.01.01.13 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
770.25.02.01.01.14 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
770.25.02.01.02 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
770.25.02.01.02.01 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
770.25.02.01.02.02 Yolluklar
770.25.02.01.02.03 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
770.25.02.01.02.04 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
770.25.02.01.02.05 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
770.25.02.01.02.06 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
770.25.02.01.02.07 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
770.25.02.01.02.08 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
770.25.02.01.02.09 Yolluk Tazminatları
770.25.02.01.02.10 Seyyar Görev Tazminatları
770.25.02.01.02.11 Arazi Tazminatları
770.25.02.01.02.12 Görev Giderleri
770.25.02.01.02.13 Yasal Giderler
770.25.02.01.02.14 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
770.25.02.01.03 Kusursuz Tazminatlar
770.25.02.01.03.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
770.25.02.01.04 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
770.25.02.01.04.01 Diğer Yasal Giderler
770.25.02.01.04.02 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
770.25.02.01.04.03 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
770.25.02.01.04.04 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
770.25.02.01.04.05 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
770.25.02.01.04.06 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
770.25.02.01.04.07 Arkeolojik Kazı Giderleri
770.25.02.01.04.08 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
770.25.02.01.04.09 Kültür Varlıkları Alımı
770.25.02.01.04.10 Sergi Giderleri
770.25.02.01.04.11 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
770.25.02.01.04.12 Diğer Görev Giderleri
770.25.02.01.04.13 Diğer Görev Giderleri
770.25.02.01.04.14 Hizmet Alımları
770.25.02.01.99 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
770.25.03 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
770.25.03.01 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
770.25.03.02 Bilgisayar Hizmeti Alımları
770.25.03.03 Müteahhitlik Hizmetleri
770.25.03.99 Harita Yapım ve Alım Giderleri
770.25.04 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
770.25.04.01 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
770.25.04.02 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
770.25.04.03 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.01 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
770.25.05.02 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.03 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
770.25.05.04 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.05 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.06 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.07 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.08 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.09 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
770.25.05.10 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.11 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.12 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
770.25.05.99 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
770.25.06 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
770.26 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
770.26.01 Personel Hizmet Alım Gideri
770.26.02 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
770.26.07 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
770.29 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
770.29.02 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
770.29.02.01 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
770.29.02.02 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
770.29.02.03 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
770.29.02.99 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
770.29.99 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
771 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
772 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
8 Klinik Destek Hizmeti Giderleri
80 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
800 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
800.03 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
800.03.01 Haberleşme Giderleri
800.03.01.01 Posta ve Telgraf Giderleri
800.03.01.01.01 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
800.03.01.01.02 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
800.03.01.01.03 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
800.03.01.01.04 Uydu Haberleşme Giderleri
800.03.01.02 Hat Kira Giderleri
800.03.01.02.01 Diğer Haberleşme Giderleri
800.03.01.02.02 Taşıma Giderleri
800.03.01.02.03 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
800.03.01.02.04 Yolcu Taşıma Giderleri
800.03.01.03 Yük Taşıma Giderleri
800.03.01.03.01 Geçiş Ücretleri
800.03.01.03.02 Diğer Taşıma Giderleri
800.03.01.03.03 Tarifeye Bağlı Ödemeler
800.03.01.03.04 İlan Giderleri
800.03.01.04 Sigorta Giderleri
800.03.01.04.01 Komisyon Giderleri
800.03.01.04.02 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
800.03.01.04.03 Kiralar
800.03.01.04.04 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
800.03.01.05 Taşıt Kiralaması Giderleri
800.03.01.05.01 İş Makinası Kiralaması Giderleri
800.03.01.05.02 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
800.03.01.05.03 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
800.03.01.05.04 Lojman Kiralama Giderleri
800.03.01.06 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
800.03.01.06.01 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
800.03.01.06.02 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
800.03.01.07 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
800.03.01.07.01 Tersane Kiralaması Giderleri
800.03.01.07.02 Personel Servisi Kiralama Giderleri
800.03.01.08 Diğer Kiralama Giderleri
800.03.01.08.01 Diğer Hizmet Alımları
800.03.01.08.02 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
800.03.01.09 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
800.03.01.09.01 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
800.03.01.09.02 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
800.03.01.09.03 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
800.03.01.09.04 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
800.03.01.10 Diğer Hizmet Alımları
800.03.01.10.01 Temsil ve Tanıtma Giderleri
800.03.01.10.02 Temsil Giderleri
800.03.01.10.03 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
800.03.01.10.04 Tanıtma Giderleri
800.03.01.11 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
800.03.01.11.01 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.01.11.02 Menkul Mal Alım Giderleri
800.03.01.11.03 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
800.03.01.11.04 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
800.03.01.12 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
800.03.01.12.01 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
800.03.01.12.02 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
800.03.01.12.03 Gayri Maddi Hak Alımları
800.03.01.12.04 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
800.03.01.13 Fikri Hak Alımları
800.03.01.13.01 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
800.03.01.13.02 Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.01.13.03 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.01.13.99 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.01.14 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.01.90 İş Makinası Onarım Giderleri
800.03.01.91 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.01.92 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.01.93 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.01.94 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.01.99 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.01 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.01.01 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.02.01.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.01.03 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.01.04 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.01.05 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.01.06 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.01.07 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.01.08 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.02 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.03 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.02.04 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.05 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
800.03.02.06 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.02.07 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
800.03.02.07.01 Yayla Tesis Giderleri
800.03.02.07.02 Bahçe Tanzimi Giderleri
800.03.02.07.03 Cari Transferler
800.03.02.07.04 Görev Zararları
800.03.02.08 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
800.03.02.08.01 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
800.03.02.08.02 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
800.03.02.08.03 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
800.03.02.08.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
800.03.02.08.05 Hane Halkına Yapılan Transferler
800.03.02.08.06 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
800.03.02.08.07 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
800.03.02.08.08 Yurtdışına Yapılan Transferler
800.03.02.08.09 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
800.03.02.08.10 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
800.03.02.08.11 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
800.03.02.08.99 Genel Bütçeye Verilen Paylar
800.03.02.09 Hazine Hissesi
800.03.02.10 SHÇEK Hissesi
800.03.02.10.01 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
800.03.02.10.02 Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
800.03.02.10.99 Bilimsel Araştırma Proje Payları
800.03.02.99 Ödenecek İşletme Masrafları
800.03.02.99.01 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
800.03.02.99.99 Ödenecek Amortisman Hissesi
800.03.03 Kurum Harcama Payı
800.03.03.01 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
800.03.03.01.01 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
800.03.03.01.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
800.03.03.01.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
800.03.03.01.04 Bilimsel Araştırma Proje Payı
800.03.03.01.05 Ağaçlandırma Fonuna
800.03.03.01.06 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
800.03.03.01.07 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
800.03.03.01.08 Belediye projeleri destek payı
800.03.03.01.09 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
800.03.03.01.10 Diğerlerine Verilen Paylar
800.03.03.01.11 Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
800.03.03.01.12 Diğer Transferler
800.03.03.01.13 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
800.03.03.01.14 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
800.03.03.01.15 Islahçı Hakkı Ödemeleri
800.03.03.01.16 Islahçı Hakkı Ödemeleri
800.03.03.01.17 Diğer Transferler
800.03.03.01.18 İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler
800.03.03.01.19 Diğer Transferler
800.03.03.01.20 Sermaye Giderleri
800.03.03.01.21 Mamul Mal Alımları
800.03.03.01.22 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
800.03.03.01.23 Büro Mefruşatı Alımları
800.03.03.01.24 İşyeri Mefruşatı Alımları
800.03.03.01.25 Okul Mefruşatı Alımları
800.03.03.01.26 Hastane Mefruşatı Alımları
800.03.03.01.27 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
800.03.03.01.28 Diğer Mefruşat Alımları
800.03.03.01.29 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
800.03.03.01.30 Büro Makinaları Alımları
800.03.03.01.31 Bilgisayar Alımları
800.03.03.01.32 Tıbbi Cihaz Alımları
800.03.03.01.33 Laboratuar Cihazı Alımları
800.03.03.01.34 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
800.03.03.01.35 Diğer Makine Teçhizat Alımları
800.03.03.01.36 Avadanlık Alımları
800.03.03.01.37 Tamir Bakım Aleti Alımları
800.03.03.01.38 Atölye Gereçleri Alımları
800.03.03.01.39 Tıbbi Gereçler Alımları
800.03.03.01.40 Laboratuar Gereçleri Alımları
800.03.03.01.41 Zirai Gereç Alımları
800.03.03.01.42 Diğer Avadanlık Alımları
800.03.03.01.43 Taşıt Alımları
800.03.03.01.44 Kara Taşıtı Alımları
800.03.03.01.45 Demiryolu Taşıtı Alımları
800.03.03.01.46 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
800.03.03.01.47 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
800.03.03.01.48 Denizaltı Taşıtı Alımları
800.03.03.01.49 Havayolu Taşıtı Alımları
800.03.03.01.50 Uzay Taşıtı Alımları
800.03.03.01.51 Diğer Taşıt Alımları
800.03.03.01.52 İş Makinası Alımları
800.03.03.01.53 Sabit iş Makinası Alımları
800.03.03.01.54 Hareketli İş Makinası Alımları
800.03.03.01.99 Yayın Alımları ve Yapımları
800.03.03.02 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
800.03.03.02.01 El Yazması Alımları ve Yapımları
800.03.03.02.02 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
800.03.03.02.03 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
800.03.03.02.04 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
800.03.03.02.05 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
800.03.03.02.06 Arkeolojik Kazı Giderleri
800.03.03.02.07 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
800.03.03.02.08 Eski Eser Alım ve Onarımları
800.03.03.02.09 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
800.03.03.02.10 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
800.03.03.02.11 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
800.03.03.02.12 Proje Giderleri
800.03.03.02.13 Müşavirlik Giderleri
800.03.03.02.14 Kontrol Giderleri
800.03.03.02.15 Diğer Giderler
800.03.03.02.16 Hammadde Alımları
800.03.03.02.17 Hammadde Alımları
800.03.03.02.18 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
800.03.03.02.19 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
800.03.03.02.20 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
800.03.03.02.21 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
800.03.03.02.22 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
800.03.03.02.23 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
800.03.03.02.24 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
800.03.03.02.25 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
800.03.03.02.26 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
800.03.03.02.27 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
800.03.03.02.28 Metal Ürün Alımları
800.03.03.02.29 Metal Ürün Alımları
800.03.03.02.30 Diğer Alımlar
800.03.03.02.31 Diğer Alımlar
800.03.03.02.32 Gayri Maddi Hak Alımları
800.03.03.02.33 Bilgisayar Yazılımı Alımları
800.03.03.02.34 Bilgisayar Yazılımı Alımları
800.03.03.02.35 Harita Plan Proje Alımları
800.03.03.02.36 Harita Alımları
800.03.03.02.37 Plan Proje Alımları
800.03.03.02.38 Lisans Alımları
800.03.03.02.39 Lisans Alımları
800.03.03.02.40 Patent Alımları
800.03.03.02.41 Patent Alımları
800.03.03.02.42 Diğer Fikri Hak Alımları
800.03.03.02.43 Diğer Fikri Hak Alımları
800.03.03.02.44 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.45 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
800.03.03.02.46 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.47 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.48 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.49 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.50 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.51 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.52 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.53 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.54 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.02.99 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.03 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.03.01 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
800.03.03.03.02 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.03.03 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.03.04 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.03.05 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.03.06 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.03.07 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.03.08 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.03.99 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.04 Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
800.03.03.04.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.04.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.04.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.04.04 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
800.03.03.04.99 Gemi Alımları
800.03.03.05 Yolcu Gemisi Alımları
800.03.03.05.01 Yük Gemisi Alımları
800.03.03.05.02 Araştırma Gemisi Alımları
800.03.03.05.03 Feribot Alımları
800.03.03.05.04 Tanker Alımları
800.03.03.05.05 Tersane Alımları
800.03.03.05.06 Tersane Alımları
800.03.03.05.07 Yüzer Tersane Alımları
800.03.03.05.08 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
800.03.03.05.09 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
800.03.03.05.10 Proje Giderleri
800.03.03.05.11 Müşavirlik Giderleri
800.03.03.05.12 Kontrol Giderleri
800.03.03.05.13 Diğer Giderler
800.03.03.05.14 Malzeme Giderleri
800.03.03.05.15 İnşaat Malzemesi Giderleri
800.03.03.05.16 Elektrik Tesisatı Giderleri
800.03.03.05.99 Sıhhi Tesisat Giderleri
800.03.03.06 Özel Tesisat Giderleri
800.03.03.06.01 Diğer Giderler
800.03.03.06.02 Taşıma Giderleri
800.03.03.06.03 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
800.03.03.06.04 Yolcu Taşıma Giderleri
800.03.03.06.05 Yük Taşıma Giderleri
800.03.03.06.06 Diğer Taşıma Giderleri
800.03.03.06.07 Enerji Giderleri
800.03.03.06.08 Yakacak Alımları
800.03.03.06.09 Akaryakıt ve Yağ Alımları
800.03.03.06.10 Elektrik Alımları
800.03.03.06.11 Diğer Enerji Alımları
800.03.03.06.12 Haberleşme Giderleri
800.03.03.06.13 Posta ve Telgraf Giderleri
800.03.03.06.14 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
800.03.03.06.15 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
800.03.03.06.16 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
800.03.03.06.17 Uydu Haberleşme Giderleri
800.03.03.06.18 Hat Kira Giderleri
800.03.03.06.19 Diğer Haberleşme Giderleri
800.03.03.06.20 Kira Giderleri
800.03.03.06.21 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
800.03.03.06.99 Taşıt Kiralaması Giderleri
800.03.03.07 İş Makinası Kiralaması Giderleri
800.03.03.07.01 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
800.03.03.07.02 Bina Kiralaması Giderleri
800.03.03.07.03 Arazi Kiralaması Giderleri
800.03.03.07.04 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
800.03.03.07.05 Uçak Kiralaması Giderleri
800.03.03.07.06 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
800.03.03.07.07 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
800.03.03.07.08 Diğer Kiralamalar
800.03.03.07.09 Müteahhitlik Giderleri
800.03.03.07.10 Hizmet Binası
800.03.03.07.11 Hizmet Tesisleri
800.03.03.07.12 Lojmanlar
800.03.03.07.13 Sosyal Tesisler
800.03.03.07.14 Gemiler
800.03.03.07.99 Yüzer Tersaneler
800.03.03.08 Yol Yapım Giderleri
800.03.03.08.01 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
800.03.03.08.02 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
800.03.03.08.03 Diğerleri
800.03.03.08.04 Diğer Giderler
800.03.03.08.05 Diğer Giderler
800.03.03.08.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
800.03.03.08.99 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
800.03.03.09 Proje Giderleri
800.03.03.09.01 Müşavirlik Giderleri
800.03.03.09.02 Kontrol Giderleri
800.03.03.09.03 Diğer Giderler
800.03.03.09.04 Malzeme Giderleri
800.03.03.09.05 Malzeme Giderleri
800.03.03.09.06 Taşıma Giderleri
800.03.03.09.07 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
800.03.03.09.08 Yolcu Taşıma Giderleri
800.03.03.09.09 Yük Taşıma Giderleri
800.03.03.09.10 Diğer Taşıma Giderleri
800.03.03.09.11 Enerji Giderleri
800.03.03.09.12 Yakacak Alımları
800.03.03.09.13 Akaryakıt ve Yağ Alımları
800.03.03.09.14 Elektrik Alımları
800.03.03.09.15 Diğer Enerji Alımları
800.03.03.09.16 Haberleşme Giderleri
800.03.03.09.17 Posta ve Telgraf Giderleri
800.03.03.09.18 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
800.03.03.09.19 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
800.03.03.09.20 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
800.03.03.09.21 Uydu Haberleşme Giderleri
800.03.03.09.22 Hat Kira Giderleri
800.03.03.09.23 Diğer Haberleşme Giderleri
800.03.03.09.24 Kira Giderleri
800.03.03.09.25 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
800.03.03.09.26 Taşıt Kiralaması Giderleri
800.03.03.09.27 İş Makinası Kiralaması Giderleri
800.03.03.09.28 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
800.03.03.09.29 Bina Kiralaması Giderleri
800.03.03.09.30 Arazi Kiralaması Giderleri
800.03.03.09.31 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
800.03.03.09.32 Uçak Kiralaması Giderleri
800.03.03.09.33 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
800.03.03.09.99 Diğer Kiralamalar
800.03.03.10 Müteahhitlik Giderleri
800.03.03.10.01 Müteahhitlik Giderleri
800.03.03.10.02 Diğer Giderler
800.03.03.10.03 Diğer Giderler
800.03.03.10.04 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
800.03.03.10.05 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
800.03.03.10.06 Proje Giderleri
800.03.03.10.07 Müşavirlik Giderleri
800.03.03.10.08 Kontrol Giderleri
800.03.03.10.09 Diğer Giderler
800.03.03.10.10 Malzeme Giderleri
800.03.03.10.11 İnşaat Malzemesi Giderleri
800.03.03.10.12 Elektrik Tesisatı Giderleri
800.03.03.10.13 Sıhhi Tesisat Giderleri
800.03.03.10.14 Özel Tesisat Giderleri
800.03.03.10.15 Diğer Giderler
800.03.03.10.16 Taşıma Giderleri
800.03.03.10.17 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
800.03.03.10.18 Yolcu Taşıma Giderleri
800.03.03.10.19 Yük Taşıma Giderleri
800.03.03.10.20 Diğer Taşıma Giderleri
800.03.03.10.21 Enerji Giderleri
800.03.03.10.22 Yakacak Alımları
800.03.03.10.23 Akaryakıt ve Yağ Alımları
800.03.03.10.24 Elektrik Alımları
800.03.03.10.25 Diğer Enerji Alımları
800.03.03.10.26 Haberleşme Giderleri
800.03.03.10.27 Posta ve Telgraf Giderleri
800.03.03.10.28 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
800.03.03.10.29 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
800.03.03.10.30 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
800.03.03.10.99 Uydu Haberleşme Giderleri
800.03.03.11 Hat Kira Giderleri
800.03.03.11.01 Diğer Haberleşme Giderleri
800.03.03.11.02 Kira Giderleri
800.03.03.11.03 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.04 Taşıt Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.05 İş Makinası Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.06 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.07 Bina Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.08 Arazi Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.09 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.10 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.11 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.12 Tersane Kiralaması Giderleri
800.03.03.11.13 Diğer Kiralamalar
800.03.03.11.99 Müteahhitlik Giderleri
800.03.03.12 Hizmet Binası
800.03.03.12.01 Hizmet Tesisleri
800.03.03.12.02 Lojmanlar
800.03.03.12.03 Sosyal Tesisler
800.03.03.12.04 Gemiler
800.03.03.12.05 Yüzer Tersaneler
800.03.03.12.06 Diğerleri
800.03.03.12.07 Diğer Giderler
800.03.03.12.08 Diğer Giderler
800.03.03.12.09 Diğer Sermaye Giderleri
800.03.03.12.10 Yolluk Giderleri
800.03.03.12.11 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
800.03.03.12.12 Diğer Sermaye Giderleri
800.03.03.12.13 Diğer Sermaye Giderleri
800.03.03.12.14 Sermaye Transferleri
800.03.03.12.15 Yurtiçi Sermaye Transferleri
800.03.03.12.16 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
800.03.03.12.17 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
800.03.03.12.18 Borç Verme ve Geri Ödeme
800.03.03.12.19 Yurtiçi Borç Verme
800.03.03.12.20 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
800.03.03.12.21 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
800.03.03.12.22 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
800.03.03.12.23 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
800.03.03.12.24 Ek Ödeme
800.03.03.12.99 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
800.03.03.13 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
800.03.03.13.01 Memur
800.03.03.13.02 Sözleşmeli Personel
800.03.03.13.03 İşçi
800.03.03.13.04 Geçici Personel
800.03.03.13.05 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
800.03.03.13.06 Sabit Ek Ödemeler
800.03.03.13.99 Memur
800.03.03.14 Sözleşmeli Personel
800.03.03.14.01 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
800.03.03.14.02 Memur
800.03.03.14.03 Sözleşmeli Personel
800.03.03.14.04 İşçi
800.03.03.15 Geçici Personel
800.03.03.15.01 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
800.03.03.15.99 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
800.03.03.16 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
800.03.03.16.01 Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
800.03.03.16.02 Yöneticilik Payı
800.03.03.16.99 Diğer Ek Ödemeler
800.03.03.17 Diğer Ek Ödemeler
800.03.03.17.01 Diğer Ek Ödemeler
800.03.03.17.03 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
800.03.03.17.04 GİDER YANSITMA HESABI
800.03.03.17.04.01 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
800.03.03.17.04.02 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI
800.03.03.17.05 NAZIM HESAPLAR
800.03.03.17.07 TEMİNAT ALINAN DEĞERLER
800.03.03.17.07.01 ALINAN TEMİNATLAR HESABI
800.03.03.17.07.02 Banka Teminat Mektupları
800.03.03.17.07.03 Şahsi Kefalet Belgeleri
800.03.03.17.07.04 Garanti Mektupları
800.03.03.17.07.05 Alınan Avans Teminatları
800.03.03.17.07.06 Teminat Mektuplarından Bankaya Gönderilenler
800.03.03.17.07.07 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI
800.03.03.17.07.08 TEMİNAT VERİLEN DEĞERLER
800.03.03.17.07.09 VERİLEN TEMİNATLAR HESABI
800.03.03.17.07.10 Verilen Teminatlar
800.03.03.17.07.11 VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI
800.03.03.17.07.12 Gayrimenkul İpotekleri Hesabı
800.03.03.17.07.13 Gayrimenkul İpotekleri Alacaklı Hesabı
800.03.03.17.07.14 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESAPLARI
800.03.03.17.07.15 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESABI
800.03.03.17.07.16 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
800.03.03.17.07.17 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HESABI
800.03.03.17.07.18 VERGİ DIŞI GELİRLER HESAPLARI
800.03.03.17.07.19 VERGİ DIŞI GELİRLER HESABI
800.03.03.17.07.20 Vergi Dışı Gelirler
800.03.03.17.07.21 VERGİ DIŞI GELİRLER ALACAKLI HESABI
800.03.03.17.07.22 DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESAPLARI
800.03.03.17.07.23 DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI
800.03.03.17.07.24 Demirbaş Giderleri
800.03.03.17.07.99 DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI
800.03.03.17.09 ARİYET VERİLEN DEĞERLER HESAPLARI
800.03.03.17.10 ARİYET VERİLEN DEĞERLER HESABI
800.03.03.17.11 Ariyet Verilen Değerler
800.03.03.17.99 ARİYET VERİLEN DEĞERLER ALACAKLI HESABI
800.03.03.18 KONSİNYE MALLAR HESAPLARI
800.03.03.18.01 KONSİNYE MALLAR HESABI
800.03.03.18.02 Konsinye Mallar
800.03.03.18.03 KONSİNYE MALLAR ALACAKLI HESABI
800.03.03.18.04 ÖDENEK HESAPLARI
800.03.03.18.05 KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
800.03.03.18.06 Personel Giderleri
800.03.03.18.07 Memurlar
800.03.03.18.08 Temel Maaşlar
800.03.03.18.99 Temel Maaşlar
800.03.03.19 Taban Aylık
800.03.03.19.01 Zamlar ve Tazminatlar
800.03.03.19.02 Zamlar ve Tazminatlar
800.03.03.19.03 Ödenekler
800.03.03.19.04 Ödenekler
800.03.03.19.05 Sosyal Haklar
800.03.03.19.06 Sosyal Haklar
800.03.03.19.07 Ek Çalışma Karşılıkları
800.03.03.19.08 Ek Çalışma Karşılıkları
800.03.03.19.99 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
800.03.03.20 Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
800.03.03.20.01 Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
800.03.03.21 Ödül ve İkramiyeler
800.03.03.21.01 Ödül ve İkramiyeler
800.03.03.22 Diğer Giderler
800.03.03.22.01 Diğer Giderler
800.03.03.23 Sözleşmeli Personel
800.03.03.23.01 Ücretler
800.03.03.24 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
800.03.03.24.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
800.03.03.25 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
800.03.03.25.01 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
800.03.03.26 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
800.03.03.26.01 Zamlar ve Tazminatlar
800.03.03.27 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
800.03.03.27.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
800.03.03.27.02 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
800.03.03.27.99 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
800.03.03.28 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
800.03.03.28.01 Ödenekler
800.03.03.29 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
800.03.03.29.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
800.03.03.30 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
800.03.03.30.01 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
800.03.03.31 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
800.03.03.31.01 Sosyal Haklar
800.03.03.32 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
800.03.03.32.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
800.03.03.32.02 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
800.03.03.32.03 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
800.03.03.32.04 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
800.03.03.32.05 Ek Çalışma Karşılıkları
800.03.03.33 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
800.03.03.33.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
800.03.03.33.02 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
800.03.03.33.03 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
800.03.03.33.04 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
800.03.03.33.05 Ödül ve İkramiyeler
800.03.03.34 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
800.03.03.34.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
800.03.03.34.02 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
800.03.03.34.03 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
800.03.03.34.04 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
800.03.03.34.05 Diğer Giderler
800.03.03.34.06 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
800.03.03.35 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
800.03.03.35.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
800.03.03.35.02 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
800.03.03.35.03 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
800.03.03.35.04 İşçiler
800.03.03.35.05 Ücretler
800.03.03.35.06 Sürekli İşçilerin Ücretleri
800.03.03.35.07 Geçici İşçilerin Ücretleri
800.03.03.36 İhbar ve Kıdem Tazminatları
800.03.03.36.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
800.03.03.36.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
800.03.03.36.03 Sosyal Haklar
800.03.03.36.04 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
800.03.03.36.05 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
800.03.03.37 Fazla Mesailer
800.03.03.37.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
800.03.03.37.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
800.03.03.37.03 Ödül ve İkramiyeler
800.03.03.37.04 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
800.03.03.38 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
800.03.03.38.01 Diğer Ödemeler
800.03.03.38.02 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
800.03.03.38.03 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
800.03.03.38.04 Geçici Personel
800.03.03.38.05 Ücretler
800.03.03.39 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
800.03.03.39.01 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
800.03.03.39.02 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
800.03.03.39.03 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
800.03.03.39.04 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
800.03.03.39.05 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
800.03.03.40 Fazla Mesailer
800.03.03.40.01 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
800.03.03.40.02 Sosyal Haklar
800.03.03.40.03 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
800.03.03.40.04 Ek Ödemeler
800.03.03.40.05 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
800.03.03.41 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
800.03.03.41.01 Memurlar
800.03.03.41.02 Sosyal Güvenlik Kurumuna
800.03.03.41.03 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
800.03.03.41.04 Sağlık Primi Ödemeleri
800.03.03.41.05 Sözleşmeli Personel
800.03.03.42 İşsizlik Sigortası Fonuna
800.03.03.42.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
800.03.03.43 Sosyal Güvenlik Kurumuna
800.03.03.43.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
800.03.03.43.02 Sağlık Primi Ödemeleri
800.03.03.43.03 İşçiler
800.03.03.43.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
800.03.03.43.05 İşsizlik Sigortası Fonuna
800.03.03.44 Sosyal Güvenlik Kurumuna
800.03.03.44.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
800.03.03.44.02 Sağlık Primi Ödemeleri
800.03.03.44.03 Geçici Personel
800.03.03.44.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
800.03.03.44.05 İşsizlik Sigortası Fonuna
800.03.03.45 Sosyal Güvenlik Kurumuna
800.03.03.45.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
800.03.03.45.02 Sağlık Primi Ödemeleri
800.03.03.45.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
800.03.03.45.04 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
800.03.03.45.05 Hammadde Alımları
800.03.03.46 Hammadde Alımları
800.03.03.46.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
800.03.03.47 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
800.03.03.47.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
800.03.03.48 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
800.03.03.48.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
800.03.03.48.02 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
800.03.03.48.03 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
800.03.03.48.04 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
800.03.03.48.05 Kimyevi Ürün Alımları
800.03.03.48.06 Kimyevi Ürün Alımları
800.03.03.48.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
800.03.03.48.08 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
800.03.03.48.99 Metal Ürünü Alımları
800.03.03.49 Metal Ürünü Alımları
800.03.03.49.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
800.03.03.49.02 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
800.03.03.49.99 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
800.03.03.50 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
800.03.03.50.01 Kırtasiye Alımları
800.03.03.51 Büro Malzemesi Alımları
800.03.03.51.01 Periyodik Yayın Alımları
800.03.03.51.02 Diğer Yayın Alımları
800.03.03.51.03 Baskı ve Cilt Giderleri
800.03.03.51.04 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
800.03.03.51.05 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
800.03.03.60 Su Alımları
800.03.03.60.01 Temizlik Malzemesi Alımları
800.03.03.60.01.01 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
800.03.03.60.01.03 Enerji Alımları
800.03.03.60.01.05 Yakacak Alımları
800.03.03.60.01.09 Akaryakıt ve Yağ Alımları
800.03.03.60.01.99 Elektrik Alımları
800.03.03.60.02 Diğer Enerji Alımları
800.03.03.60.02.01 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
800.03.03.60.02.02 Yiyecek Alımları
800.03.03.60.02.03 İçecek Alımları
800.03.03.60.02.99 Yem Alımları
800.03.03.60.03 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
800.03.03.60.03.01 Giyim ve Kuşam Alımları
800.03.03.60.03.02 Giyecek Alımları
800.03.03.60.03.03 Spor Malzemeleri Alımları
800.03.03.60.03.05 Tören Malzemeleri Alımları
800.03.03.60.04 Bando Malzemeleri Alımları
800.03.03.60.04.01 Kuşam Alımları
800.03.03.60.04.02 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
800.03.03.60.04.99 Özel Malzeme Alımları
800.03.03.60.99 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
800.03.03.60.99.01 Tıbbi Malzeme Alımları
800.03.03.99 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
800.03.03.99.01 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
800.03.03.99.02 Tıbbi İlaç Alımları
800.03.04 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
800.03.04.01 Diğer Özel Malzeme Alımları
800.03.04.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
800.03.04.03 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
800.03.04.04 Mühimmat Alımları
800.03.04.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
800.03.04.06 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
800.03.04.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
800.03.04.08 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
800.03.04.09 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
800.03.04.10 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
800.03.04.11 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
800.03.04.12 Yolluklar
800.03.04.13 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
800.03.04.14 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
800.03.04.15 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
800.03.04.16 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
800.03.04.17 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
800.03.04.18 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
800.03.04.19 Yolluk Tazminatları
800.03.04.20 Seyyar Görev Tazminatları
800.03.04.21 Arazi Tazminatları
800.03.04.22 Görev Giderleri
800.03.04.23 Yasal Giderler
800.03.04.24 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
800.03.04.25 Kusursuz Tazminatlar
800.03.04.26 Mahkeme Harç ve Giderleri
800.03.04.27 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
800.03.04.28 Diğer Yasal Giderler
800.03.04.29 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
800.03.04.30 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
800.03.04.31 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
800.03.04.32 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
800.03.04.33 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
800.03.04.34 Arkeolojik Kazı Giderleri
800.03.04.35 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
800.03.04.36 Kültür Varlıkları Alımı
800.03.04.37 Sergi Giderleri
800.03.04.38 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
800.03.04.39 Diğer Görev Giderleri
800.03.04.40 Diğer Görev Giderleri
800.03.04.41 Hizmet Alımları
800.03.04.42 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
800.03.04.43 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
800.03.04.44 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
800.03.04.45 Bilgisayar Hizmeti Alımları
800.03.04.46 Müteahhitlik Hizmetleri
800.03.04.47 Harita Yapım ve Alım Giderleri
800.03.04.99 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
800.03.05 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
800.03.05.01 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
800.03.05.02 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
800.03.05.03 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
800.03.05.04 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
800.03.05.05 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
800.03.05.06 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
800.03.05.07 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
800.03.05.08 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
800.03.05.99 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
800.03.06 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
800.03.06.01 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
800.03.06.02 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
800.03.06.03 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
800.03.06.04 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
800.03.06.30 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
800.03.06.99 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
800.03.07 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
800.03.07.01 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
800.03.07.02 Personel Hizmet Alım Gideri
800.03.07.03 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
800.03.07.04 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
800.03.07.99 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
800.03.08 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
800.03.08.01 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
800.03.08.02 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
800.03.08.03 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
800.03.08.04 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
800.03.08.05 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
800.03.08.06 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
800.03.08.07 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
800.03.08.08 Klinik Destek Hizmeti Giderleri
800.03.08.09 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
800.03.08.99 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
800.03.09 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
800.03.09.01 Haberleşme Giderleri
800.03.09.02 Posta ve Telgraf Giderleri
800.03.10 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
800.03.10.01 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
800.03.10.02 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
800.03.10.03 Uydu Haberleşme Giderleri
800.03.10.04 Hat Kira Giderleri
800.03.10.05 Diğer Haberleşme Giderleri
800.03.11 Taşıma Giderleri
800.03.11.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
800.03.11.02 Yolcu Taşıma Giderleri
800.03.12 Yük Taşıma Giderleri
800.03.12.01 Geçiş Ücretleri
800.03.12.02 Diğer Taşıma Giderleri
800.03.12.03 Tarifeye Bağlı Ödemeler
800.03.12.04 İlan Giderleri
800.03.13 Sigorta Giderleri
800.03.13.01 Komisyon Giderleri
800.03.13.02 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
800.03.13.03 Kiralar
800.03.13.04 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
800.03.99 Taşıt Kiralaması Giderleri
800.03.99.01 İş Makinası Kiralaması Giderleri
800.03.99.02 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
800.03.99.99 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
800.04 Lojman Kiralama Giderleri
800.04.01 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
800.04.01.01 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
800.04.01.02 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
800.04.02 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
800.04.02.01 Tersane Kiralaması Giderleri
800.04.02.02 Personel Servisi Kiralama Giderleri
800.04.03 Diğer Kiralama Giderleri
800.04.03.01 Diğer Hizmet Alımları
800.04.03.02 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
800.04.04 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
800.04.04.01 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
800.04.04.02 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
800.04.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
800.04.05.01 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
800.04.05.02 Diğer Hizmet Alımları
800.04.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
800.04.06.01 Temsil Giderleri
800.04.07 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
800.04.07.01 Tanıtma Giderleri
800.04.08 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
800.04.08.01 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
800.05 Menkul Mal Alım Giderleri
800.05.99 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
800.05.99.01 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
800.06 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
800.06.02 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
800.06.02.01 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
800.06.02.02 Gayri Maddi Hak Alımları
800.06.02.03 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
800.06.02.99 Fikri Hak Alımları
800.06.03 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
800.06.03.01 Bakım ve Onarım Giderleri
800.06.03.02 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
800.06.03.03 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
800.06.03.99 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
800.07 İş Makinası Onarım Giderleri
800.07.01 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
800.07.01.01 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
800.07.01.02 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
800.07.01.03 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
800.07.01.99 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.01 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.01.01 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
800.09.01.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.01.03 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.01.04 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.01.05 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.01.06 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.02 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.02.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.03 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.03.01 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
800.09.04 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.04.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
800.09.05 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
800.09.05.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
800.09.05.02 Yayla Tesis Giderleri
800.09.05.03 Bahçe Tanzimi Giderleri
800.09.06 Cari Transferler
800.09.06.01 Görev Zararları
800.09.06.99 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
800.09.09 Sosyal Güvenlik Kurumuna
800.09.09.01 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
800.09.09.02 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
800.09.09.03 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
800.09.09.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
800.09.09.99 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
800.09.90 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
800.09.90.01 Yurtdışına Yapılan Transferler
800.09.90.99 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
805 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
81 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
810 Genel Bütçeye Verilen Paylar
810.03 Hazine Hissesi
810.03.01 SHÇEK Hissesi
810.03.01.01 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
810.03.01.01.01 Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
810.03.01.01.02 Bilimsel Araştırma Proje Payları
810.03.01.01.03 Ödenecek İşletme Masrafları
810.03.01.01.04 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
810.03.01.02 Ödenecek Amortisman Hissesi
810.03.01.02.01 Kurum Harcama Payı
810.03.01.02.02 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
810.03.01.02.03 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
810.03.01.02.04 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
810.03.01.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
810.03.01.03.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
810.03.01.03.02 Ağaçlandırma Fonuna
810.03.01.03.03 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
810.03.01.03.04 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
810.03.01.04 Belediye projeleri destek payı
810.03.01.04.01 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
810.03.01.04.02 Diğerlerine Verilen Paylar
810.03.01.04.03 Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
810.03.01.04.04 Diğer Transferler
810.03.01.05 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
810.03.01.05.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
810.03.01.05.02 Islahçı Hakkı Ödemeleri
810.03.01.05.03 Islahçı Hakkı Ödemeleri
810.03.01.05.04 Diğer Transferler
810.03.01.06 Diğer Transferler
810.03.01.06.01 Sermaye Giderleri
810.03.01.06.02 Mamul Mal Alımları
810.03.01.07 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
810.03.01.07.01 Büro Mefruşatı Alımları
810.03.01.07.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
810.03.01.08 Okul Mefruşatı Alımları
810.03.01.08.01 Hastane Mefruşatı Alımları
810.03.01.08.02 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
810.03.01.09 Diğer Mefruşat Alımları
810.03.01.09.01 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
810.03.01.09.02 Büro Makinaları Alımları
810.03.01.09.03 Bilgisayar Alımları
810.03.01.09.04 Tıbbi Cihaz Alımları
810.03.01.10 Laboratuar Cihazı Alımları
810.03.01.10.01 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
810.03.01.10.02 Diğer Makine Teçhizat Alımları
810.03.01.10.03 Avadanlık Alımları
810.03.01.10.04 Tamir Bakım Aleti Alımları
810.03.01.11 Atölye Gereçleri Alımları
810.03.01.11.01 Tıbbi Gereçler Alımları
810.03.01.11.02 Laboratuar Gereçleri Alımları
810.03.01.11.03 Zirai Gereç Alımları
810.03.01.11.04 Diğer Avadanlık Alımları
810.03.01.12 Taşıt Alımları
810.03.01.12.01 Kara Taşıtı Alımları
810.03.01.12.02 Demiryolu Taşıtı Alımları
810.03.01.12.03 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
810.03.01.12.04 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
810.03.01.13 Denizaltı Taşıtı Alımları
810.03.01.13.01 Havayolu Taşıtı Alımları
810.03.01.13.02 Uzay Taşıtı Alımları
810.03.01.13.03 Diğer Taşıt Alımları
810.03.01.13.99 İş Makinası Alımları
810.03.01.14 Sabit iş Makinası Alımları
810.03.01.90 Hareketli İş Makinası Alımları
810.03.01.91 Yayın Alımları ve Yapımları
810.03.01.92 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
810.03.01.93 El Yazması Alımları ve Yapımları
810.03.01.94 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
810.03.01.99 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
810.03.02 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
810.03.02.01 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
810.03.02.01.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
810.03.02.01.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
810.03.02.01.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
810.03.02.01.04 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
810.03.02.01.05 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
810.03.02.01.06 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
810.03.02.01.07 Proje Giderleri
810.03.02.01.08 Müşavirlik Giderleri
810.03.02.02 Kontrol Giderleri
810.03.02.03 Diğer Giderler
810.03.02.04 Hammadde Alımları
810.03.02.05 Hammadde Alımları
810.03.02.06 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
810.03.02.07 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
810.03.02.07.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
810.03.02.07.02 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
810.03.02.07.03 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
810.03.02.07.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
810.03.02.08 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
810.03.02.08.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
810.03.02.08.02 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
810.03.02.08.03 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
810.03.02.08.04 Metal Ürün Alımları
810.03.02.08.05 Metal Ürün Alımları
810.03.02.08.06 Diğer Alımlar
810.03.02.08.07 Diğer Alımlar
810.03.02.08.08 Gayri Maddi Hak Alımları
810.03.02.08.09 Bilgisayar Yazılımı Alımları
810.03.02.08.10 Bilgisayar Yazılımı Alımları
810.03.02.08.11 Harita Plan Proje Alımları
810.03.02.08.99 Harita Alımları
810.03.02.09 Plan Proje Alımları
810.03.02.10 Lisans Alımları
810.03.02.10.01 Lisans Alımları
810.03.02.10.02 Patent Alımları
810.03.02.10.99 Patent Alımları
810.03.02.99 Diğer Fikri Hak Alımları
810.03.02.99.01 Diğer Fikri Hak Alımları
810.03.02.99.99 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
810.03.03.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.01 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.02 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.03 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.04 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.05 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.06 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.07 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.08 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.09 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.10 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.11 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
810.03.03.01.12 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.13 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.14 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.15 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.16 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.17 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.18 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.19 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.20 Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
810.03.03.01.21 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.22 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.23 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.24 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.03.03.01.25 Gemi Alımları
810.03.03.01.26 Yolcu Gemisi Alımları
810.03.03.01.27 Yük Gemisi Alımları
810.03.03.01.28 Araştırma Gemisi Alımları
810.03.03.01.29 Feribot Alımları
810.03.03.01.30 Tanker Alımları
810.03.03.01.31 Tersane Alımları
810.03.03.01.32 Tersane Alımları
810.03.03.01.33 Yüzer Tersane Alımları
810.03.03.01.34 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
810.03.03.01.35 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
810.03.03.01.36 Proje Giderleri
810.03.03.01.37 Müşavirlik Giderleri
810.03.03.01.38 Kontrol Giderleri
810.03.03.01.39 Diğer Giderler
810.03.03.01.40 Malzeme Giderleri
810.03.03.01.41 İnşaat Malzemesi Giderleri
810.03.03.01.42 Elektrik Tesisatı Giderleri
810.03.03.01.43 Sıhhi Tesisat Giderleri
810.03.03.01.44 Özel Tesisat Giderleri
810.03.03.01.45 Diğer Giderler
810.03.03.01.46 Taşıma Giderleri
810.03.03.01.47 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
810.03.03.01.48 Yolcu Taşıma Giderleri
810.03.03.01.49 Yük Taşıma Giderleri
810.03.03.01.50 Diğer Taşıma Giderleri
810.03.03.01.51 Enerji Giderleri
810.03.03.01.52 Yakacak Alımları
810.03.03.01.53 Akaryakıt ve Yağ Alımları
810.03.03.01.54 Elektrik Alımları
810.03.03.01.99 Diğer Enerji Alımları
810.03.03.02 Haberleşme Giderleri
810.03.03.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
810.03.03.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
810.03.03.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
810.03.03.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
810.03.03.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
810.03.03.02.06 Hat Kira Giderleri
810.03.03.02.07 Diğer Haberleşme Giderleri
810.03.03.02.08 Kira Giderleri
810.03.03.02.09 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.10 Taşıt Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.11 İş Makinası Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.12 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.13 Bina Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.14 Arazi Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.15 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.16 Uçak Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.17 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.18 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
810.03.03.02.19 Diğer Kiralamalar
810.03.03.02.20 Müteahhitlik Giderleri
810.03.03.02.21 Hizmet Binası
810.03.03.02.22 Hizmet Tesisleri
810.03.03.02.23 Lojmanlar
810.03.03.02.24 Sosyal Tesisler
810.03.03.02.25 Gemiler
810.03.03.02.26 Yüzer Tersaneler
810.03.03.02.27 Yol Yapım Giderleri
810.03.03.02.28 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
810.03.03.02.29 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
810.03.03.02.30 Diğerleri
810.03.03.02.31 Diğer Giderler
810.03.03.02.32 Diğer Giderler
810.03.03.02.33 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
810.03.03.02.34 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
810.03.03.02.35 Proje Giderleri
810.03.03.02.36 Müşavirlik Giderleri
810.03.03.02.37 Kontrol Giderleri
810.03.03.02.38 Diğer Giderler
810.03.03.02.39 Malzeme Giderleri
810.03.03.02.40 Malzeme Giderleri
810.03.03.02.41 Taşıma Giderleri
810.03.03.02.42 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
810.03.03.02.43 Yolcu Taşıma Giderleri
810.03.03.02.44 Yük Taşıma Giderleri
810.03.03.02.45 Diğer Taşıma Giderleri
810.03.03.02.46 Enerji Giderleri
810.03.03.02.47 Yakacak Alımları
810.03.03.02.48 Akaryakıt ve Yağ Alımları
810.03.03.02.49 Elektrik Alımları
810.03.03.02.50 Diğer Enerji Alımları
810.03.03.02.51 Haberleşme Giderleri
810.03.03.02.52 Posta ve Telgraf Giderleri
810.03.03.02.53 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
810.03.03.02.54 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
810.03.03.02.99 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
810.03.03.03 Uydu Haberleşme Giderleri
810.03.03.03.01 Hat Kira Giderleri
810.03.03.03.02 Diğer Haberleşme Giderleri
810.03.03.03.03 Kira Giderleri
810.03.03.03.04 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
810.03.03.03.05 Taşıt Kiralaması Giderleri
810.03.03.03.06 İş Makinası Kiralaması Giderleri
810.03.03.03.07 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
810.03.03.03.08 Bina Kiralaması Giderleri
810.03.03.03.99 Arazi Kiralaması Giderleri
810.03.03.04 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
810.03.03.04.01 Uçak Kiralaması Giderleri
810.03.03.04.02 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
810.03.03.04.03 Diğer Kiralamalar
810.03.03.04.04 Müteahhitlik Giderleri
810.03.03.04.99 Müteahhitlik Giderleri
810.03.03.05 Diğer Giderler
810.03.03.05.01 Diğer Giderler
810.03.03.05.02 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
810.03.03.05.03 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
810.03.03.05.04 Proje Giderleri
810.03.03.05.05 Müşavirlik Giderleri
810.03.03.05.06 Kontrol Giderleri
810.03.03.05.07 Diğer Giderler
810.03.03.05.08 Malzeme Giderleri
810.03.03.05.09 İnşaat Malzemesi Giderleri
810.03.03.05.10 Elektrik Tesisatı Giderleri
810.03.03.05.11 Sıhhi Tesisat Giderleri
810.03.03.05.12 Özel Tesisat Giderleri
810.03.03.05.13 Diğer Giderler
810.03.03.05.14 Taşıma Giderleri
810.03.03.05.15 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
810.03.03.05.16 Yolcu Taşıma Giderleri
810.03.03.05.99 Yük Taşıma Giderleri
810.03.03.06 Diğer Taşıma Giderleri
810.03.03.06.01 Enerji Giderleri
810.03.03.06.02 Yakacak Alımları
810.03.03.06.03 Akaryakıt ve Yağ Alımları
810.03.03.06.04 Elektrik Alımları
810.03.03.06.05 Diğer Enerji Alımları
810.03.03.06.06 Haberleşme Giderleri
810.03.03.06.07 Posta ve Telgraf Giderleri
810.03.03.06.08 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
810.03.03.06.09 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
810.03.03.06.10 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
810.03.03.06.11 Uydu Haberleşme Giderleri
810.03.03.06.12 Hat Kira Giderleri
810.03.03.06.13 Diğer Haberleşme Giderleri
810.03.03.06.14 Kira Giderleri
810.03.03.06.15 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
810.03.03.06.16 Taşıt Kiralaması Giderleri
810.03.03.06.17 İş Makinası Kiralaması Giderleri
810.03.03.06.18 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
810.03.03.06.19 Bina Kiralaması Giderleri
810.03.03.06.20 Arazi Kiralaması Giderleri
810.03.03.06.21 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
810.03.03.06.99 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
810.03.03.07 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
810.03.03.07.01 Tersane Kiralaması Giderleri
810.03.03.07.02 Diğer Kiralamalar
810.03.03.07.03 Müteahhitlik Giderleri
810.03.03.07.04 Hizmet Binası
810.03.03.07.05 Hizmet Tesisleri
810.03.03.07.06 Lojmanlar
810.03.03.07.07 Sosyal Tesisler
810.03.03.07.08 Gemiler
810.03.03.07.09 Yüzer Tersaneler
810.03.03.07.10 Diğerleri
810.03.03.07.11 Diğer Giderler
810.03.03.07.12 Diğer Giderler
810.03.03.07.13 Diğer Sermaye Giderleri
810.03.03.07.14 Yolluk Giderleri
810.03.03.07.99 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
810.03.03.08 Diğer Sermaye Giderleri
810.03.03.08.01 Diğer Sermaye Giderleri
810.03.03.08.02 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
810.03.03.08.03 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
810.03.03.08.04 Borç Verme ve Geri Ödeme
810.03.03.08.05 Yurtiçi Borç Verme
810.03.03.08.06 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
810.03.03.08.99 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
810.03.03.09 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
810.03.03.09.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
810.03.03.09.02 Ek Ödeme
810.03.03.09.03 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
810.03.03.09.04 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
810.03.03.09.05 Memur
810.03.03.09.06 Sözleşmeli Personel
810.03.03.09.07 İşçi
810.03.03.09.08 Geçici Personel
810.03.03.09.09 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
810.03.03.09.10 Sabit Ek Ödemeler
810.03.03.09.11 Memur
810.03.03.09.12 Sözleşmeli Personel
810.03.03.09.13 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
810.03.03.09.14 Memur
810.03.03.09.15 Sözleşmeli Personel
810.03.03.09.16 İşçi
810.03.03.09.17 Geçici Personel
810.03.03.09.18 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
810.03.03.09.19 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
810.03.03.09.20 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
810.03.03.09.21 Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
810.03.03.09.22 Yöneticilik Payı
810.03.03.09.23 Diğer Ek Ödemeler
810.03.03.09.24 Diğer Ek Ödemeler
810.03.03.09.25 Diğer Ek Ödemeler
810.03.03.09.26 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
810.03.03.09.27 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
810.03.03.09.28 Bütçe Başlangıç Ödeneği
810.03.03.09.29 Personel Giderleri
810.03.03.09.30 Memurlar
810.03.03.09.31 Temel Maaşlar
810.03.03.09.32 Temel Maaşlar
810.03.03.09.33 Taban Aylık
810.03.03.09.99 Zamlar ve Tazminatlar
810.03.03.10 Zamlar ve Tazminatlar
810.03.03.10.01 Ödenekler
810.03.03.10.02 Ödenekler
810.03.03.10.03 Sosyal Haklar
810.03.03.10.04 Sosyal Haklar
810.03.03.10.05 Ek Çalışma Karşılıkları
810.03.03.10.06 Ek Çalışma Karşılıkları
810.03.03.10.07 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
810.03.03.10.08 Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
810.03.03.10.09 Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
810.03.03.10.10 Ödül ve İkramiyeler
810.03.03.10.11 Ödül ve İkramiyeler
810.03.03.10.12 Diğer Giderler
810.03.03.10.13 Diğer Giderler
810.03.03.10.14 Sözleşmeli Personel
810.03.03.10.15 Ücretler
810.03.03.10.16 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
810.03.03.10.17 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
810.03.03.10.18 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
810.03.03.10.19 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
810.03.03.10.20 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
810.03.03.10.21 Zamlar ve Tazminatlar
810.03.03.10.22 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
810.03.03.10.23 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
810.03.03.10.24 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
810.03.03.10.25 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
810.03.03.10.26 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
810.03.03.10.27 Ödenekler
810.03.03.10.28 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
810.03.03.10.29 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
810.03.03.10.30 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
810.03.03.10.99 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
810.03.03.11 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
810.03.03.11.01 Sosyal Haklar
810.03.03.11.02 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
810.03.03.11.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
810.03.03.11.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
810.03.03.11.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
810.03.03.11.06 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
810.03.03.11.07 Ek Çalışma Karşılıkları
810.03.03.11.08 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
810.03.03.11.09 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
810.03.03.11.10 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
810.03.03.11.11 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
810.03.03.11.12 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
810.03.03.11.13 Ödül ve İkramiyeler
810.03.03.11.99 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
810.03.03.12 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
810.03.03.12.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
810.03.03.12.02 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
810.03.03.12.03 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
810.03.03.12.04 Diğer Giderler
810.03.03.12.05 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
810.03.03.12.06 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
810.03.03.12.07 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
810.03.03.12.08 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
810.03.03.12.09 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
810.03.03.12.10 İşçiler
810.03.03.12.11 Ücretler
810.03.03.12.12 Sürekli İşçilerin Ücretleri
810.03.03.12.13 Geçici İşçilerin Ücretleri
810.03.03.12.14 İhbar ve Kıdem Tazminatları
810.03.03.12.15 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
810.03.03.12.16 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
810.03.03.12.17 Sosyal Haklar
810.03.03.12.18 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
810.03.03.12.19 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
810.03.03.12.20 Fazla Mesailer
810.03.03.12.21 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
810.03.03.12.22 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
810.03.03.12.23 Ödül ve İkramiyeler
810.03.03.12.24 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
810.03.03.12.99 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
810.03.03.13 Diğer Ödemeler
810.03.03.13.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
810.03.03.13.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
810.03.03.13.03 Geçici Personel
810.03.03.13.04 Ücretler
810.03.03.13.05 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
810.03.03.13.06 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
810.03.03.13.99 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
810.03.03.14 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
810.03.03.14.01 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
810.03.03.14.02 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
810.03.03.14.03 Fazla Mesailer
810.03.03.14.04 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
810.03.03.15 Sosyal Haklar
810.03.03.15.01 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
810.03.03.15.99 Ek Ödemeler
810.03.03.16 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
810.03.03.16.01 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
810.03.03.16.02 Memurlar
810.03.03.16.99 Sosyal Güvenlik Kurumuna
810.03.03.17 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
810.03.03.17.01 Sağlık Primi Ödemeleri
810.03.03.17.02 Sözleşmeli Personel
810.03.03.17.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
810.03.03.17.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
810.03.03.17.04.02 Sosyal Güvenlik Kurumuna
810.03.03.17.05 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
810.03.03.17.07 Sağlık Primi Ödemeleri
810.03.03.17.07.01 İşçiler
810.03.03.17.07.02 İşsizlik Sigortası Fonuna
810.03.03.17.07.03 İşsizlik Sigortası Fonuna
810.03.03.17.07.04 Sosyal Güvenlik Kurumuna
810.03.03.17.07.05 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
810.03.03.17.07.06 Sağlık Primi Ödemeleri
810.03.03.17.07.07 Geçici Personel
810.03.03.17.07.08 İşsizlik Sigortası Fonuna
810.03.03.17.07.09 İşsizlik Sigortası Fonuna
810.03.03.17.07.10 Sosyal Güvenlik Kurumuna
810.03.03.17.07.11 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
810.03.03.17.07.12 Sağlık Primi Ödemeleri
810.03.03.17.07.13 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
810.03.03.17.07.14 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
810.03.03.17.07.15 Hammadde Alımları
810.03.03.17.07.16 Hammadde Alımları
810.03.03.17.07.17 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
810.03.03.17.07.18 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
810.03.03.17.07.19 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
810.03.03.17.07.20 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
810.03.03.17.07.21 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
810.03.03.17.07.22 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
810.03.03.17.07.23 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
810.03.03.17.07.24 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
810.03.03.17.07.99 Kimyevi Ürün Alımları
810.03.03.17.09 Kimyevi Ürün Alımları
810.03.03.17.10 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
810.03.03.17.11 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
810.03.03.17.99 Metal Ürünü Alımları
810.03.03.18 Metal Ürünü Alımları
810.03.03.18.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
810.03.03.18.02 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
810.03.03.18.03 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
810.03.03.18.04 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
810.03.03.18.05 Kırtasiye Alımları
810.03.03.18.06 Büro Malzemesi Alımları
810.03.03.18.07 Periyodik Yayın Alımları
810.03.03.18.08 Diğer Yayın Alımları
810.03.03.18.99 Baskı ve Cilt Giderleri
810.03.03.19 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
810.03.03.19.01 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
810.03.03.19.02 Su Alımları
810.03.03.19.03 Temizlik Malzemesi Alımları
810.03.03.19.04 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
810.03.03.19.05 Enerji Alımları
810.03.03.19.06 Yakacak Alımları
810.03.03.19.07 Akaryakıt ve Yağ Alımları
810.03.03.19.08 Elektrik Alımları
810.03.03.19.99 Diğer Enerji Alımları
810.03.03.20 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
810.03.03.20.01 Yiyecek Alımları
810.03.03.21 İçecek Alımları
810.03.03.21.01 Yem Alımları
810.03.03.22 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
810.03.03.22.01 Giyim ve Kuşam Alımları
810.03.03.23 Giyecek Alımları
810.03.03.23.01 Spor Malzemeleri Alımları
810.03.03.24 Tören Malzemeleri Alımları
810.03.03.24.01 Bando Malzemeleri Alımları
810.03.03.25 Kuşam Alımları
810.03.03.25.01 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
810.03.03.26 Özel Malzeme Alımları
810.03.03.26.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
810.03.03.27 Tıbbi Malzeme Alımları
810.03.03.27.01 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
810.03.03.27.02 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
810.03.03.27.99 Tıbbi İlaç Alımları
810.03.03.28 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
810.03.03.28.01 Diğer Özel Malzeme Alımları
810.03.03.29 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
810.03.03.29.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
810.03.03.30 Mühimmat Alımları
810.03.03.30.01 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
810.03.03.31 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
810.03.03.31.01 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
810.03.03.32 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
810.03.03.32.01 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
810.03.03.32.02 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
810.03.03.32.03 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
810.03.03.32.04 Yolluklar
810.03.03.32.05 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
810.03.03.33 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
810.03.03.33.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
810.03.03.33.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
810.03.03.33.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
810.03.03.33.04 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
810.03.03.33.05 Yolluk Tazminatları
810.03.03.34 Seyyar Görev Tazminatları
810.03.03.34.01 Arazi Tazminatları
810.03.03.34.02 Görev Giderleri
810.03.03.34.03 Yasal Giderler
810.03.03.34.04 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
810.03.03.34.05 Kusursuz Tazminatlar
810.03.03.34.06 Mahkeme Harç ve Giderleri
810.03.03.35 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
810.03.03.35.01 Diğer Yasal Giderler
810.03.03.35.02 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
810.03.03.35.03 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
810.03.03.35.04 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
810.03.03.35.05 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
810.03.03.35.06 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
810.03.03.35.07 Arkeolojik Kazı Giderleri
810.03.03.36 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
810.03.03.36.01 Kültür Varlıkları Alımı
810.03.03.36.02 Sergi Giderleri
810.03.03.36.03 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
810.03.03.36.04 Diğer Görev Giderleri
810.03.03.36.05 Diğer Görev Giderleri
810.03.03.37 Hizmet Alımları
810.03.03.37.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
810.03.03.37.02 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
810.03.03.37.03 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
810.03.03.37.04 Bilgisayar Hizmeti Alımları
810.03.03.38 Müteahhitlik Hizmetleri
810.03.03.38.01 Harita Yapım ve Alım Giderleri
810.03.03.38.02 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
810.03.03.38.03 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
810.03.03.38.04 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.38.05 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.39 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.39.01 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
810.03.03.39.02 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.39.03 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
810.03.03.39.04 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.39.05 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.40 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.40.01 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.40.02 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.40.03 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
810.03.03.40.04 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.40.05 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.41 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.41.01 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.41.02 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.41.03 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
810.03.03.41.04 Personel Hizmet Alım Gideri
810.03.03.41.05 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
810.03.03.42 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
810.03.03.42.01 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
810.03.03.43 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
810.03.03.43.01 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
810.03.03.43.02 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
810.03.03.43.03 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
810.03.03.43.04 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
810.03.03.43.05 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.44 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
810.03.03.44.01 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
810.03.03.44.02 Klinik Destek Hizmeti Giderleri
810.03.03.44.03 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
810.03.03.44.04 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
810.03.03.44.05 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
810.03.03.45 Haberleşme Giderleri
810.03.03.45.01 Posta ve Telgraf Giderleri
810.03.03.45.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
810.03.03.45.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
810.03.03.45.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
810.03.03.45.05 Uydu Haberleşme Giderleri
810.03.03.46 Hat Kira Giderleri
810.03.03.46.01 Diğer Haberleşme Giderleri
810.03.03.47 Taşıma Giderleri
810.03.03.47.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
810.03.03.48 Yolcu Taşıma Giderleri
810.03.03.48.01 Yük Taşıma Giderleri
810.03.03.48.02 Geçiş Ücretleri
810.03.03.48.03 Diğer Taşıma Giderleri
810.03.03.48.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
810.03.03.48.05 İlan Giderleri
810.03.03.48.06 Sigorta Giderleri
810.03.03.48.07 Komisyon Giderleri
810.03.03.48.08 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
810.03.03.48.99 Kiralar
810.03.03.49 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
810.03.03.49.01 Taşıt Kiralaması Giderleri
810.03.03.49.02 İş Makinası Kiralaması Giderleri
810.03.03.49.99 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
810.03.03.50 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
810.03.03.50.01 Lojman Kiralama Giderleri
810.03.03.51 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
810.03.03.51.01 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
810.03.03.51.02 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
810.03.03.51.03 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
810.03.03.51.04 Tersane Kiralaması Giderleri
810.03.03.51.05 Personel Servisi Kiralama Giderleri
810.03.03.60 Diğer Kiralama Giderleri
810.03.03.60.01 Diğer Hizmet Alımları
810.03.03.60.01.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
810.03.03.60.01.03 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
810.03.03.60.01.05 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
810.03.03.60.01.09 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
810.03.03.60.01.99 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
810.03.03.60.02 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
810.03.03.60.02.01 Diğer Hizmet Alımları
810.03.03.60.02.02 Temsil ve Tanıtma Giderleri
810.03.03.60.02.03 Temsil Giderleri
810.03.03.60.02.99 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
810.03.03.60.03 Tanıtma Giderleri
810.03.03.60.03.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
810.03.03.60.03.02 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.03.60.03.03 Menkul Mal Alım Giderleri
810.03.03.60.03.05 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
810.03.03.60.04 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
810.03.03.60.04.01 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
810.03.03.60.04.02 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
810.03.03.60.04.99 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
810.03.03.60.99 Gayri Maddi Hak Alımları
810.03.03.60.99.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
810.03.03.99 Fikri Hak Alımları
810.03.03.99.01 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
810.03.03.99.02 Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.01 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.02 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.03 İş Makinası Onarım Giderleri
810.03.04.04 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.05 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.06 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.07 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.08 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.09 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.10 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.11 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.12 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.13 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.14 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.15 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.16 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.17 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.18 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.19 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.20 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.21 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.22 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
810.03.04.23 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.24 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
810.03.04.25 Yayla Tesis Giderleri
810.03.04.26 Bahçe Tanzimi Giderleri
810.03.04.27 Cari Transferler
810.03.04.28 Görev Zararları
810.03.04.29 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
810.03.04.30 Sosyal Güvenlik Kurumuna
810.03.04.31 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
810.03.04.32 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
810.03.04.33 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
810.03.04.34 Hane Halkına Yapılan Transferler
810.03.04.35 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
810.03.04.36 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
810.03.04.37 Yurtdışına Yapılan Transferler
810.03.04.38 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
810.03.04.39 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
810.03.04.40 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
810.03.04.41 Genel Bütçeye Verilen Paylar
810.03.04.42 Hazine Hissesi
810.03.04.43 SHÇEK Hissesi
810.03.04.44 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
810.03.04.45 Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
810.03.04.46 Bilimsel Araştırma Proje Payları
810.03.04.47 Ödenecek İşletme Masrafları
810.03.04.99 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
810.03.05 Ödenecek Amortisman Hissesi
810.03.05.01 Kurum Harcama Payı
810.03.05.02 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
810.03.05.03 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
810.03.05.04 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri İçin Aktarılan Tutarlar
810.03.05.05 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
810.03.05.06 Bilimsel Araştırma Proje Payı
810.03.05.07 Ağaçlandırma Fonuna
810.03.05.08 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
810.03.05.99 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
810.03.06 Belediye Projeleri Destek Payı
810.03.06.01 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
810.03.06.02 Diğerlerine Verilen Paylar
810.03.06.03 Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
810.03.06.04 Diğer Transferler
810.03.06.30 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
810.03.06.99 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
810.03.07 Islahçı Hakkı Ödemeleri
810.03.07.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
810.03.07.02 Diğer Transferler
810.03.07.03 Diğer Transferler
810.03.07.04 Sermaye Giderleri
810.03.07.99 Mamul Mal Alımları
810.03.08 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
810.03.08.01 Büro Mefruşatı Alımları
810.03.08.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
810.03.08.03 Okul Mefruşatı Alımları
810.03.08.04 Hastane Mefruşatı Alımları
810.03.08.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
810.03.08.06 Diğer Mefruşat Alımları
810.03.08.07 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
810.03.08.08 Büro Makinaları Alımları
810.03.08.09 Bilgisayar Alımları
810.03.08.99 Tıbbi Cihaz Alımları
810.03.09 Laboratuar Cihazı Alımları
810.03.09.01 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
810.03.09.02 Diğer Makine Teçhizat Alımları
810.03.10 Avadanlık Alımları
810.03.10.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
810.03.10.02 Atölye Gereçleri Alımları
810.03.10.03 Tıbbi Gereçler Alımları
810.03.10.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
810.03.10.05 Zirai Gereç Alımları
810.03.11 Diğer Avadanlık Alımları
810.03.11.01 Taşıt Alımları
810.03.11.02 Kara Taşıtı Alımları
810.03.12 Demiryolu Taşıtı Alımları
810.03.12.01 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
810.03.12.02 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
810.03.12.03 Denizaltı Taşıtı Alımları
810.03.12.04 Havayolu Taşıtı Alımları
810.03.13 Uzay Taşıtı Alımları
810.03.13.01 Diğer Taşıt Alımları
810.03.13.02 İş Makinası Alımları
810.03.13.03 Sabit iş Makinası Alımları
810.03.13.04 Hareketli İş Makinası Alımları
810.03.99 Yayın Alımları ve Yapımları
810.03.99.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
810.03.99.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
810.03.99.99 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
810.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
810.04.01 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
810.04.01.01 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
810.04.01.02 Arkeolojik Kazı Giderleri
810.04.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
810.04.02.01 Eski Eser Alım ve Onarımları
810.04.02.02 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
810.04.03 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
810.04.03.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
810.04.03.02 Proje Giderleri
810.04.04 Müşavirlik Giderleri
810.04.04.01 Kontrol Giderleri
810.04.04.02 Diğer Giderler
810.04.05 Hammadde Alımları
810.04.05.01 Hammadde Alımları
810.04.05.02 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
810.04.06 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
810.04.06.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
810.04.07 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
810.04.07.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
810.04.08 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
810.04.08.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
810.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
810.05.99 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
810.05.99.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
810.06 Metal Ürün Alımları
810.06.02 Metal Ürün Alımları
810.06.02.01 Diğer Alımlar
810.06.02.02 Diğer Alımlar
810.06.02.03 Gayri Maddi Hak Alımları
810.06.02.99 Bilgisayar Yazılımı Alımları
810.06.03 Bilgisayar Yazılımı Alımları
810.06.03.01 Harita Plan Proje Alımları
810.06.03.02 Harita Alımları
810.06.03.03 Plan Proje Alımları
810.06.03.99 Lisans Alımları
810.07 Lisans Alımları
810.07.01.01 Patent Alımları
810.07.01.02 Patent Alımları
810.07.01.03 Diğer Fikri Hak Alımları
810.07.01.99 Diğer Fikri Hak Alımları
810.09 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.01 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
810.09.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.02 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.02.01 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.03 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.03.01 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.04 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.04.01 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
810.09.05 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.05.01 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.05.02 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.05.03 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.06 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.06.01 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.06.99 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.09 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.09.01 Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
810.09.09.02 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.09.03 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.09.04 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.09.99 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
810.09.90 Gemi Alımları
810.09.90.01 Yolcu Gemisi Alımları
810.09.90.99 Yük Gemisi Alımları
83 Araştırma Gemisi Alımları
830 Feribot Alımları
830.01 Tanker Alımları
830.01.01 Tersane Alımları
830.01.01.01 Tersane Alımları
830.01.01.01.01 Yüzer Tersane Alımları
830.01.01.01.02 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
830.01.01.02 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.01.01.02.01 Proje Giderleri
830.01.01.03 Müşavirlik Giderleri
830.01.01.03.01 Kontrol Giderleri
830.01.01.04 Diğer Giderler
830.01.01.04.01 Malzeme Giderleri
830.01.01.05 İnşaat Malzemesi Giderleri
830.01.01.05.01 Elektrik Tesisatı Giderleri
830.01.01.05.02 Sıhhi Tesisat Giderleri
830.01.01.05.03 Özel Tesisat Giderleri
830.01.01.05.04 Diğer Giderler
830.01.01.06 Taşıma Giderleri
830.01.01.06.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830.01.01.09 Yolcu Taşıma Giderleri
830.01.01.09.01 Yük Taşıma Giderleri
830.01.02 Diğer Taşıma Giderleri
830.01.02.01 Enerji Giderleri
830.01.02.01.01 Yakacak Alımları
830.01.02.01.03 Akaryakıt ve Yağ Alımları
830.01.02.01.04 Elektrik Alımları
830.01.02.01.05 Diğer Enerji Alımları
830.01.02.01.90 Haberleşme Giderleri
830.01.02.02 Posta ve Telgraf Giderleri
830.01.02.02.01 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830.01.02.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830.01.02.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830.01.02.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
830.01.02.02.90 Hat Kira Giderleri
830.01.02.03 Diğer Haberleşme Giderleri
830.01.02.03.01 Kira Giderleri
830.01.02.03.03 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.01.02.03.04 Taşıt Kiralaması Giderleri
830.01.02.03.05 İş Makinası Kiralaması Giderleri
830.01.02.03.90 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
830.01.02.04 Bina Kiralaması Giderleri
830.01.02.04.01 Arazi Kiralaması Giderleri
830.01.02.04.03 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
830.01.02.04.04 Uçak Kiralaması Giderleri
830.01.02.04.05 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
830.01.02.04.90 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
830.01.02.05 Diğer Kiralamalar
830.01.02.05.01 Müteahhitlik Giderleri
830.01.02.05.03 Hizmet Binası
830.01.02.05.04 Hizmet Tesisleri
830.01.02.05.05 Lojmanlar
830.01.02.05.90 Sosyal Tesisler
830.01.02.06 Gemiler
830.01.02.06.01 Yüzer Tersaneler
830.01.02.06.03 Yol Yapım Giderleri
830.01.02.06.04 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
830.01.02.06.05 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
830.01.02.06.90 Diğerleri
830.01.02.09 Diğer Giderler
830.01.02.09.01 Diğer Giderler
830.01.02.09.03 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
830.01.02.09.04 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.01.02.09.05 Proje Giderleri
830.01.02.09.90 Müşavirlik Giderleri
830.01.03 Kontrol Giderleri
830.01.03.01 Diğer Giderler
830.01.03.01.01 Malzeme Giderleri
830.01.03.01.02 Malzeme Giderleri
830.01.03.02 Taşıma Giderleri
830.01.03.02.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830.01.03.02.02 Yolcu Taşıma Giderleri
830.01.03.03 Yük Taşıma Giderleri
830.01.03.03.01 Diğer Taşıma Giderleri
830.01.03.03.02 Enerji Giderleri
830.01.03.04 Yakacak Alımları
830.01.03.04.01 Akaryakıt ve Yağ Alımları
830.01.03.04.02 Elektrik Alımları
830.01.03.05 Diğer Enerji Alımları
830.01.03.05.01 Haberleşme Giderleri
830.01.03.05.02 Posta ve Telgraf Giderleri
830.01.03.09 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830.01.03.09.01 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830.01.03.09.02 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830.01.04 Uydu Haberleşme Giderleri
830.01.04.01 Hat Kira Giderleri
830.01.04.01.01 Diğer Haberleşme Giderleri
830.01.04.01.02 Kira Giderleri
830.01.04.01.03 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.01.04.01.04 Taşıt Kiralaması Giderleri
830.01.04.01.05 İş Makinası Kiralaması Giderleri
830.01.04.01.90 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
830.01.04.02 Bina Kiralaması Giderleri
830.01.04.02.04 Arazi Kiralaması Giderleri
830.01.04.03 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
830.01.04.03.04 Uçak Kiralaması Giderleri
830.01.04.04 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
830.01.04.04.04 Diğer Kiralamalar
830.02 Müteahhitlik Giderleri
830.02.01 Müteahhitlik Giderleri
830.02.01.06 Diğer Giderler
830.02.01.06.01 Diğer Giderler
830.02.01.06.02 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
830.02.02 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.02.02.04 Proje Giderleri
830.02.02.04.01 Müşavirlik Giderleri
830.02.02.06 Kontrol Giderleri
830.02.02.06.01 Diğer Giderler
830.02.02.06.02 Malzeme Giderleri
830.02.03 İnşaat Malzemesi Giderleri
830.02.03.04 Elektrik Tesisatı Giderleri
830.02.03.04.01 Sıhhi Tesisat Giderleri
830.02.03.06 Özel Tesisat Giderleri
830.02.03.06.01 Diğer Giderler
830.02.03.06.02 Taşıma Giderleri
830.02.04 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830.02.04.04 Yolcu Taşıma Giderleri
830.02.04.04.01 Yük Taşıma Giderleri
830.02.04.06 Diğer Taşıma Giderleri
830.02.04.06.01 Enerji Giderleri
830.02.04.06.02 Yakacak Alımları
830.03 Akaryakıt ve Yağ Alımları
830.03.01 Elektrik Alımları
830.03.01.01 Diğer Enerji Alımları
830.03.01.01.01 Haberleşme Giderleri
830.03.01.02 Posta ve Telgraf Giderleri
830.03.01.02.01 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830.03.01.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830.03.01.03.01 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830.03.01.04 Uydu Haberleşme Giderleri
830.03.01.04.01 Hat Kira Giderleri
830.03.01.05 Diğer Haberleşme Giderleri
830.03.01.05.01 Kira Giderleri
830.03.01.06 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.03.01.06.01 Taşıt Kiralaması Giderleri
830.03.01.07 İş Makinası Kiralaması Giderleri
830.03.01.07.01 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
830.03.01.08 Bina Kiralaması Giderleri
830.03.01.08.01 Arazi Kiralaması Giderleri
830.03.01.09 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
830.03.01.09.01 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
830.03.02 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
830.03.02.01 Tersane Kiralaması Giderleri
830.03.02.01.01 Diğer Kiralamalar
830.03.02.01.02 Müteahhitlik Giderleri
830.03.02.01.03 Hizmet Binası
830.03.02.01.04 Hizmet Tesisleri
830.03.02.01.05 Lojmanlar
830.03.02.01.90 Sosyal Tesisler
830.03.02.02 Gemiler
830.03.02.02.01 Yüzer Tersaneler
830.03.02.02.02 Diğerleri
830.03.02.02.03 Diğer Giderler
830.03.02.03 Diğer Giderler
830.03.02.03.01 Diğer Sermaye Giderleri
830.03.02.03.02 Yolluk Giderleri
830.03.02.03.03 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830.03.02.03.90 Diğer Sermaye Giderleri
830.03.02.04 Diğer Sermaye Giderleri
830.03.02.04.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
830.03.02.04.02 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
830.03.02.04.03 Borç Verme ve Geri Ödeme
830.03.02.04.90 Yurtiçi Borç Verme
830.03.02.05 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
830.03.02.05.01 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
830.03.02.05.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
830.03.02.05.03 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
830.03.02.05.04 Ek Ödeme
830.03.02.05.05 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
830.03.02.05.90 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
830.03.02.06 Memur
830.03.02.06.01 Sözleşmeli Personel
830.03.02.06.02 İşçi
830.03.02.06.03 Geçici Personel
830.03.02.06.04 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
830.03.02.06.05 Sabit Ek Ödemeler
830.03.02.06.06 Memur
830.03.02.06.90 Sözleşmeli Personel
830.03.02.07 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
830.03.02.07.01 Memur
830.03.02.07.03 Sözleşmeli Personel
830.03.02.07.05 İşçi
830.03.02.07.11 Geçici Personel
830.03.02.07.12 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
830.03.02.07.90 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
830.03.02.09 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
830.03.02.09.01 Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
830.03.02.09.90 Yöneticilik Payı
830.03.03 Diğer Ek Ödemeler
830.03.03.01 Diğer Ek Ödemeler
830.03.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
830.03.03.02 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
830.03.03.02.01 Taban Aylık
830.03.03.03 Taban Aylık
830.03.03.03.01 Aktarmalarla Eklenen Ödenek
830.03.03.05 Personel Giderleri
830.03.03.05.01 Memurlar
830.03.03.05.02 Temel Maaşlar
830.03.04 Temel Maaşlar
830.03.04.02 Taban Aylık
830.03.04.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
830.03.04.02.03 Zamlar ve Tazminatlar
830.03.04.02.04 Ödenekler
830.03.04.02.05 Ödenekler
830.03.04.02.90 Sosyal Haklar
830.03.04.03 Sosyal Haklar
830.03.04.03.01 Ek Çalışma Karşılıkları
830.03.04.03.02 Ek Çalışma Karşılıkları
830.03.04.03.90 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
830.03.04.04 Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
830.03.04.04.01 Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
830.03.04.04.02 Ödül ve İkramiyeler
830.03.04.04.03 Ödül ve İkramiyeler
830.03.04.04.04 Diğer Giderler
830.03.04.04.90 Diğer Giderler
830.03.04.09 Sözleşmeli Personel
830.03.04.09.90 Ücretler
830.03.05 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
830.03.05.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
830.03.05.01.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
830.03.05.01.02 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
830.03.05.01.03 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
830.03.05.01.04 Zamlar ve Tazminatlar
830.03.05.01.05 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
830.03.05.01.06 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
830.03.05.01.07 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
830.03.05.01.08 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
830.03.05.01.09 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
830.03.05.01.10 Ödenekler
830.03.05.01.11 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
830.03.05.01.50 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
830.03.05.01.51 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
830.03.05.01.52 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
830.03.05.01.53 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
830.03.05.01.54 Sosyal Haklar
830.03.05.01.55 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
830.03.05.01.56 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
830.03.05.01.57 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
830.03.05.01.58 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
830.03.05.01.59 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
830.03.05.01.60 Ek Çalışma Karşılıkları
830.03.05.01.61 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830.03.05.01.62 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830.03.05.01.63 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830.03.05.01.64 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
830.03.05.01.65 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830.03.05.01.66 Ödül ve İkramiyeler
830.03.05.01.67 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830.03.05.01.68 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830.03.05.01.69 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830.03.05.01.70 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
830.03.05.01.71 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830.03.05.01.72 Diğer Giderler
830.03.05.01.73 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830.03.05.01.74 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830.03.05.01.75 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830.03.05.01.76 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
830.03.05.01.77 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830.03.05.01.78 İşçiler
830.03.05.01.90 Ücretler
830.03.05.02 Sürekli İşçilerin Ücretleri
830.03.05.02.01 Geçici İşçilerin Ücretleri
830.03.05.02.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
830.03.05.02.03 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
830.03.05.02.04 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
830.03.05.02.05 Sosyal Haklar
830.03.05.02.06 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
830.03.05.02.90 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
830.03.05.03 Fazla Mesailer
830.03.05.03.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
830.03.05.03.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
830.03.05.03.03 Ödül ve İkramiyeler
830.03.05.03.04 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
830.03.05.03.90 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
830.03.05.04 Diğer Ödemeler
830.03.05.04.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
830.03.05.04.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
830.03.05.04.03 Geçici Personel
830.03.05.04.90 Ücretler
830.03.05.05 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
830.03.05.05.01 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
830.03.05.05.02 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
830.03.05.05.03 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
830.03.05.05.04 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
830.03.05.05.05 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
830.03.05.05.06 Fazla Mesailer
830.03.05.05.07 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
830.03.05.05.08 Sosyal Haklar
830.03.05.05.09 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
830.03.05.05.10 Ek Ödemeler
830.03.05.05.11 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
830.03.05.05.12 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
830.03.05.05.90 Memurlar
830.03.05.09 Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.03.05.09.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830.03.05.09.02 Sağlık Primi Ödemeleri
830.03.05.09.03 Sözleşmeli Personel
830.03.05.09.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.03.05.09.10 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.03.05.09.11 Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.03.05.09.90 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830.03.06 Sağlık Primi Ödemeleri
830.03.06.01 İşçiler
830.03.06.01.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.03.06.02 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.03.06.02.01 Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.03.07 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830.03.07.01 Sağlık Primi Ödemeleri
830.03.07.01.01 Geçici Personel
830.03.07.01.02 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.03.07.01.03 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.03.07.01.04 Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.03.07.01.90 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830.03.07.02 Sağlık Primi Ödemeleri
830.03.07.02.01 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
830.03.07.02.02 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830.03.07.02.90 Hammadde Alımları
830.03.07.03 Hammadde Alımları
830.03.07.03.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
830.03.07.03.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
830.03.07.03.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
830.03.07.03.04 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
830.03.07.03.90 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
830.03.08 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
830.03.08.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
830.03.08.01.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
830.03.08.01.02 Kimyevi Ürün Alımları
830.03.08.01.03 Kimyevi Ürün Alımları
830.03.08.01.04 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
830.03.08.01.90 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
830.03.08.02 Metal Ürünü Alımları
830.03.08.02.01 Metal Ürünü Alımları
830.03.08.03 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
830.03.08.03.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
830.03.08.04 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830.03.08.04.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
830.03.08.05 Kırtasiye Alımları
830.03.08.05.01 Büro Malzemesi Alımları
830.03.08.05.02 Periyodik Yayın Alımları
830.03.08.06 Diğer Yayın Alımları
830.03.08.06.01 Baskı ve Cilt Giderleri
830.03.08.09 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
830.03.08.09.01 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
830.03.08.09.70 Su Alımları
830.03.08.09.71 Temizlik Malzemesi Alımları
830.05 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
830.05.01 Enerji Alımları
830.05.01.02 Yakacak Alımları
830.05.01.02.05 Akaryakıt ve Yağ Alımları
830.05.03 Elektrik Alımları
830.05.03.01 Diğer Enerji Alımları
830.05.03.01.05 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
830.05.04 Yiyecek Alımları
830.05.04.09 İçecek Alımları
830.05.04.09.10 Yem Alımları
830.05.06 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
830.05.06.02 Giyim ve Kuşam Alımları
830.05.06.02.01 Giyecek Alımları
830.05.08 Spor Malzemeleri Alımları
830.05.08.01 Tören Malzemeleri Alımları
830.05.08.01.06 Bando Malzemeleri Alımları
830.05.08.01.07 Kuşam Alımları
830.05.08.01.08 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
830.05.08.01.09 Özel Malzeme Alımları
830.05.08.01.10 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
830.05.08.01.11 Tıbbi Malzeme Alımları
830.05.08.01.12 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
830.05.08.01.13 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
830.05.08.01.14 Tıbbi İlaç Alımları
830.05.08.01.90 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
830.05.08.02 Diğer Özel Malzeme Alımları
830.05.08.02.04 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
830.05.08.02.08 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
830.05.08.02.10 Mühimmat Alımları
830.05.08.02.15 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
830.05.08.02.90 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
830.05.08.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
830.05.08.05.05 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
830.05.08.05.90 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
830.05.08.09 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
830.05.08.09.90 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
830.05.09 Yolluklar
830.05.09.02 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830.05.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830.05.09.05 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
830.05.09.05.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
830.05.09.09 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
830.05.09.09.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
830.05.09.09.90 Yolluk Tazminatları
830.06 Seyyar Görev Tazminatları
830.06.01 Arazi Tazminatları
830.06.01.01 Görev Giderleri
830.06.01.01.01 Yasal Giderler
830.06.01.01.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
830.06.01.01.03 Kusursuz Tazminatlar
830.06.01.01.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
830.06.01.01.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
830.06.01.01.90 Diğer Yasal Giderler
830.06.01.02 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
830.06.01.02.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
830.06.01.02.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
830.06.01.02.03 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
830.06.01.02.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
830.06.01.02.05 Arkeolojik Kazı Giderleri
830.06.01.02.90 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
830.06.01.03 Kültür Varlıkları Alımı
830.06.01.03.01 Sergi Giderleri
830.06.01.03.02 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
830.06.01.03.03 Diğer Görev Giderleri
830.06.01.03.04 Diğer Görev Giderleri
830.06.01.03.05 Hizmet Alımları
830.06.01.03.90 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.06.01.04 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
830.06.01.04.01 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
830.06.01.04.30 Bilgisayar Hizmeti Alımları
830.06.01.04.40 Müteahhitlik Hizmetleri
830.06.01.04.41 Harita Yapım ve Alım Giderleri
830.06.01.04.50 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
830.06.01.04.60 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
830.06.01.04.70 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.04.90 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.05 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.05.01 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
830.06.01.05.30 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.06 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
830.06.01.06.01 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.06.02 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.06.03 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.06.04 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.06.90 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.07 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
830.06.01.07.01 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.07.02 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.07.03 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
830.06.01.07.90 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
830.06.02 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
830.06.02.01 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
830.06.02.01.01 Personel Hizmet Alım Gideri
830.06.02.01.02 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
830.06.02.01.03 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
830.06.02.01.90 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
830.06.02.02 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
830.06.02.02.01 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
830.06.02.03 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
830.06.02.03.01 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
830.06.02.04 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
830.06.02.04.01 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
830.06.02.05 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
830.06.02.05.01 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
830.06.02.06 Klinik Destek Hizmeti Giderleri
830.06.02.06.01 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
830.06.02.07 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
830.06.02.07.01 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.06.02.08 Haberleşme Giderleri
830.06.02.08.01 Posta ve Telgraf Giderleri
830.06.02.09 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830.06.02.09.01 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830.06.03 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830.06.03.01 Uydu Haberleşme Giderleri
830.06.03.01.01 Hat Kira Giderleri
830.06.03.02 Diğer Haberleşme Giderleri
830.06.03.02.01 Taşıma Giderleri
830.06.03.02.02 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830.06.03.03 Yolcu Taşıma Giderleri
830.06.03.03.01 Yük Taşıma Giderleri
830.06.03.04 Geçiş Ücretleri
830.06.03.04.01 Diğer Taşıma Giderleri
830.06.03.09 Tarifeye Bağlı Ödemeler
830.06.03.09.01 İlan Giderleri
830.06.04 Sigorta Giderleri
830.06.04.01 Komisyon Giderleri
830.06.04.01.01 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
830.06.04.01.02 Kiralar
830.06.04.01.03 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.06.04.01.04 Taşıt Kiralaması Giderleri
830.06.04.01.05 İş Makinası Kiralaması Giderleri
830.06.04.01.06 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
830.06.04.01.07 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
830.06.04.01.08 Lojman Kiralama Giderleri
830.06.04.01.09 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
830.06.04.01.10 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
830.06.04.01.90 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
830.06.04.02 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
830.06.04.02.01 Tersane Kiralaması Giderleri
830.06.04.02.02 Personel Servisi Kiralama Giderleri
830.06.04.02.03 Diğer Kiralama Giderleri
830.06.04.02.04 Diğer Hizmet Alımları
830.06.04.02.05 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
830.06.04.02.06 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
830.06.04.02.07 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
830.06.04.02.90 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
830.06.04.03 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
830.06.04.03.01 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
830.06.04.03.02 Diğer Hizmet Alımları
830.06.04.03.03 Temsil ve Tanıtma Giderleri
830.06.04.03.90 Temsil Giderleri
830.06.04.04 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
830.06.04.04.01 Tanıtma Giderleri
830.06.04.04.02 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
830.06.04.04.03 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.04.04.04 Menkul Mal Alım Giderleri
830.06.04.04.05 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
830.06.04.05 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
830.06.04.05.01 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
830.06.04.05.02 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
830.06.05 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
830.06.05.01 Gayri Maddi Hak Alımları
830.06.05.01.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
830.06.05.01.02 Fikri Hak Alımları
830.06.05.01.03 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
830.06.05.01.90 Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.02 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.02.01 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.02.02 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.02.03 İş Makinası Onarım Giderleri
830.06.05.02.04 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.02.90 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.03 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.03.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.03.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.03.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.03.90 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.04 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.04.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.04.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.04.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.04.90 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.05 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.05.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.05.02 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.05.03 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.05.04 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.05.05 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.05.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
830.06.05.05.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.06 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
830.06.05.06.01 Yayla Tesis Giderleri
830.06.05.06.02 Bahçe Tanzimi Giderleri
830.06.05.06.03 Cari Transferler
830.06.05.06.04 Görev Zararları
830.06.05.06.05 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
830.06.05.06.06 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
830.06.05.06.07 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
830.06.05.06.08 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
830.06.05.06.09 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
830.06.05.06.10 Hane Halkına Yapılan Transferler
830.06.05.06.90 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
830.06.05.07 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
830.06.05.07.01 Yurtdışına Yapılan Transferler
830.06.05.07.02 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
830.06.05.07.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
830.06.05.07.04 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
830.06.05.07.05 Genel Bütçeye Verilen Paylar
830.06.05.07.06 Hazine Hissesi
830.06.05.07.07 SHÇEK Hissesi
830.06.05.07.08 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
830.06.05.07.09 Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
830.06.05.07.90 Bilimsel Araştırma Proje Payları
830.06.05.09 Ödenecek İşletme Masrafları
830.06.05.09.01 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
830.06.06 Ödenecek Amortisman Hissesi
830.06.06.01 Kurum Harcama Payı
830.06.06.01.01 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
830.06.06.01.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
830.06.06.01.03 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
830.06.06.01.90 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
830.06.06.02 Bilimsel Araştırma Proje Payı
830.06.06.02.01 Ağaçlandırma Fonuna
830.06.06.03 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
830.06.06.03.01 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
830.06.06.03.02 Belediye projeleri destek payı
830.06.06.03.03 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
830.06.06.03.90 Diğerlerine Verilen Paylar
830.06.06.04 Diğer Transferler
830.06.06.04.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
830.06.06.04.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
830.06.06.04.03 Islahçı Hakkı Ödemeleri
830.06.06.04.90 Islahçı Hakkı Ödemeleri
830.06.06.05 Diğer Transferler
830.06.06.05.01 Diğer Transferler
830.06.06.05.02 Sermaye Giderleri
830.06.06.05.03 Mamul Mal Alımları
830.06.06.05.04 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
830.06.06.05.05 Büro Mefruşatı Alımları
830.06.06.05.06 İşyeri Mefruşatı Alımları
830.06.06.05.90 Okul Mefruşatı Alımları
830.06.06.06 Hastane Mefruşatı Alımları
830.06.06.06.01 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
830.06.06.06.02 Diğer Mefruşat Alımları
830.06.06.06.03 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
830.06.06.06.04 Büro Makinaları Alımları
830.06.06.06.05 Bilgisayar Alımları
830.06.06.06.06 Tıbbi Cihaz Alımları
830.06.06.06.07 Laboratuar Cihazı Alımları
830.06.06.06.08 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
830.06.06.06.09 Diğer Makine Teçhizat Alımları
830.06.06.06.90 Avadanlık Alımları
830.06.06.07 Tamir Bakım Aleti Alımları
830.06.06.07.01 Atölye Gereçleri Alımları
830.06.06.09 Tıbbi Gereçler Alımları
830.06.06.09.01 Laboratuar Gereçleri Alımları
830.06.07 Zirai Gereç Alımları
830.06.07.01 Diğer Avadanlık Alımları
830.06.07.01.01 Taşıt Alımları
830.06.07.01.02 Kara Taşıtı Alımları
830.06.07.01.03 Demiryolu Taşıtı Alımları
830.06.07.01.90 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
830.06.07.02 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
830.06.07.02.01 Denizaltı Taşıtı Alımları
830.06.07.02.02 Havayolu Taşıtı Alımları
830.06.07.02.03 Uzay Taşıtı Alımları
830.06.07.02.04 Diğer Taşıt Alımları
830.06.07.02.90 İş Makinası Alımları
830.06.07.03 Sabit iş Makinası Alımları
830.06.07.03.01 Hareketli İş Makinası Alımları
830.06.07.03.02 Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.07.03.03 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.07.03.90 El Yazması Alımları ve Yapımları
830.06.07.04 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.07.04.01 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.07.04.02 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.07.04.03 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
830.06.07.04.90 Arkeolojik Kazı Giderleri
830.06.07.05 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
830.06.07.05.01 Eski Eser Alım ve Onarımları
830.06.07.05.02 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
830.06.07.05.03 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
830.06.07.05.04 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.06.07.05.05 Proje Giderleri
830.06.07.05.06 Müşavirlik Giderleri
830.06.07.05.90 Kontrol Giderleri
830.06.07.06 Diğer Giderler
830.06.07.06.01 Hammadde Alımları
830.06.07.06.02 Hammadde Alımları
830.06.07.06.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
830.06.07.06.04 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
830.06.07.06.05 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
830.06.07.06.06 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
830.06.07.06.07 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
830.06.07.06.08 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
830.06.07.06.09 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
830.06.07.06.10 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
830.06.07.06.90 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
830.06.07.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
830.06.07.07.01 Metal Ürün Alımları
830.06.07.07.02 Metal Ürün Alımları
830.06.07.07.03 Diğer Alımlar
830.06.07.07.04 Diğer Alımlar
830.06.07.07.05 Gayri Maddi Hak Alımları
830.06.07.07.06 Bilgisayar Yazılımı Alımları
830.06.07.07.90 Bilgisayar Yazılımı Alımları
830.06.07.09 Harita Plan Proje Alımları
830.06.07.09.01 Harita Alımları
830.06.09 Plan Proje Alımları
830.06.09.02 Lisans Alımları
830.06.09.02.01 Lisans Alımları
830.06.09.09 Patent Alımları
830.06.09.09.01 Patent Alımları
830.07 Diğer Fikri Hak Alımları
830.07.01 Diğer Fikri Hak Alımları
830.07.01.01 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
830.07.01.01.01 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
830.08 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.08.01 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.08.01.10 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.08.01.10.01 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.08.01.11 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.08.01.11.01 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.01 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.01.01 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.01.01.01 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.01.01.02 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.01.01.03 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
830.10.01.01.04 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.01 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.01.01 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.01.02 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.02 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.02.01 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.02.02 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.02.03 Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
830.10.02.02.04 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.03 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.03.01 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.03.02 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.10.02.03.03 Gemi Alımları
830.10.02.03.04 Yolcu Gemisi Alımları
830.10.03 Yük Gemisi Alımları
830.10.03.01 Araştırma Gemisi Alımları
830.10.03.01.01 Feribot Alımları
830.10.03.01.02 Tanker Alımları
835 Tersane Alımları
89 Tersane Alımları
895 Yüzer Tersane Alımları
9 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
90 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
900 Proje Giderleri
900.01 Müşavirlik Giderleri
900.02 Kontrol Giderleri
900.03 Diğer Giderler
900.04 Malzeme Giderleri
900.10 İnşaat Malzemesi Giderleri
901 Elektrik Tesisatı Giderleri
91 Sıhhi Tesisat Giderleri
910 Özel Tesisat Giderleri
910.01 Diğer Giderler
911 Taşıma Giderleri
912 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
913 Yolcu Taşıma Giderleri
92 Yük Taşıma Giderleri
920 Diğer Taşıma Giderleri
920.01 Enerji Giderleri
921 Yakacak Alımları
93 Akaryakıt ve Yağ Alımları
930 Elektrik Alımları
930.01 Diğer Enerji Alımları
931 Haberleşme Giderleri
94 Posta ve Telgraf Giderleri
940 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
940.01 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
941 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
95 Uydu Haberleşme Giderleri
950 Hat Kira Giderleri
950.01 Diğer Haberleşme Giderleri
951 Kira Giderleri
96 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
960 Taşıt Kiralaması Giderleri
960.01 İş Makinası Kiralaması Giderleri
961 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97 Bina Kiralaması Giderleri
970 Arazi Kiralaması Giderleri
970.01 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
970.01.01 Uçak Kiralaması Giderleri
970.01.01.01 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
970.01.01.01.01 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
970.01.01.01.02 Diğer Kiralamalar
970.01.01.02 Müteahhitlik Giderleri
970.01.01.02.01 Hizmet Binası
970.01.01.03 Hizmet Tesisleri
970.01.01.03.01 Lojmanlar
970.01.01.04 Sosyal Tesisler
970.01.01.04.01 Gemiler
970.01.01.05 Yüzer Tersaneler
970.01.01.05.01 Yol Yapım Giderleri
970.01.01.05.02 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
970.01.01.05.03 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
970.01.01.05.04 Diğerleri
970.01.01.06 Diğer Giderler
970.01.01.06.01 Diğer Giderler
970.01.01.09 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
970.01.01.09.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.01.02 Proje Giderleri
970.01.02.01 Müşavirlik Giderleri
970.01.02.01.01 Kontrol Giderleri
970.01.02.01.03 Diğer Giderler
970.01.02.01.04 Malzeme Giderleri
970.01.02.01.05 Malzeme Giderleri
970.01.02.01.90 Taşıma Giderleri
970.01.02.02 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
970.01.02.02.01 Yolcu Taşıma Giderleri
970.01.02.02.03 Yük Taşıma Giderleri
970.01.02.02.04 Diğer Taşıma Giderleri
970.01.02.02.05 Enerji Giderleri
970.01.02.02.90 Yakacak Alımları
970.01.02.03 Akaryakıt ve Yağ Alımları
970.01.02.03.01 Elektrik Alımları
970.01.02.03.03 Diğer Enerji Alımları
970.01.02.03.04 Haberleşme Giderleri
970.01.02.03.05 Posta ve Telgraf Giderleri
970.01.02.03.90 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
970.01.02.04 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
970.01.02.04.01 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
970.01.02.04.03 Uydu Haberleşme Giderleri
970.01.02.04.04 Hat Kira Giderleri
970.01.02.04.05 Diğer Haberleşme Giderleri
970.01.02.04.90 Kira Giderleri
970.01.02.05 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
970.01.02.05.01 Taşıt Kiralaması Giderleri
970.01.02.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
970.01.02.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
970.01.02.05.05 Bina Kiralaması Giderleri
970.01.02.05.90 Arazi Kiralaması Giderleri
970.01.02.06 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
970.01.02.06.01 Uçak Kiralaması Giderleri
970.01.02.06.03 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
970.01.02.06.04 Diğer Kiralamalar
970.01.02.06.05 Müteahhitlik Giderleri
970.01.02.06.90 Müteahhitlik Giderleri
970.01.02.09 Diğer Giderler
970.01.02.09.01 Diğer Giderler
970.01.02.09.03 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
970.01.02.09.04 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.01.02.09.05 Proje Giderleri
970.01.02.09.90 Müşavirlik Giderleri
970.01.03 Kontrol Giderleri
970.01.03.01 Diğer Giderler
970.01.03.01.01 Malzeme Giderleri
970.01.03.01.02 İnşaat Malzemesi Giderleri
970.01.03.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
970.01.03.02.01 Sıhhi Tesisat Giderleri
970.01.03.02.02 Özel Tesisat Giderleri
970.01.03.03 Diğer Giderler
970.01.03.03.01 Taşıma Giderleri
970.01.03.03.02 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
970.01.03.04 Yolcu Taşıma Giderleri
970.01.03.04.01 Yük Taşıma Giderleri
970.01.03.04.02 Diğer Taşıma Giderleri
970.01.03.05 Enerji Giderleri
970.01.03.05.01 Yakacak Alımları
970.01.03.05.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
970.01.03.09 Elektrik Alımları
970.01.03.09.01 Diğer Enerji Alımları
970.01.03.09.02 Haberleşme Giderleri
970.01.04 Posta ve Telgraf Giderleri
970.01.04.01 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
970.01.04.01.01 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
970.01.04.01.02 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
970.01.04.01.03 Uydu Haberleşme Giderleri
970.01.04.01.04 Hat Kira Giderleri
970.01.04.01.05 Diğer Haberleşme Giderleri
970.01.04.01.90 Kira Giderleri
970.01.04.02 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
970.01.04.02.04 Taşıt Kiralaması Giderleri
970.01.04.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
970.01.04.03.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
970.01.04.04 Bina Kiralaması Giderleri
970.01.04.04.04 Arazi Kiralaması Giderleri
970.02 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
970.02.01 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
970.02.01.06 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
970.02.01.06.01 Tersane Kiralaması Giderleri
970.02.01.06.02 Diğer Kiralamalar
970.02.02 Müteahhitlik Giderleri
970.02.02.04 Hizmet Binası
970.02.02.04.01 Hizmet Tesisleri
970.02.02.06 Lojmanlar
970.02.02.06.01 Sosyal Tesisler
970.02.02.06.02 Gemiler
970.02.03 Yüzer Tersaneler
970.02.03.04 Diğerleri
970.02.03.04.01 Diğer Giderler
970.02.03.06 Diğer Giderler
970.02.03.06.01 Diğer Sermaye Giderleri
970.02.03.06.02 Yolluk Giderleri
970.02.04 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970.02.04.04 Diğer Sermaye Giderleri
970.02.04.04.01 Diğer Sermaye Giderleri
970.02.04.06 Yurtiçi Sermaye Transferleri
970.02.04.06.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
970.02.04.06.02 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
970.03 Borç Verme ve Geri Ödeme
970.03.01 Yurtiçi Borç Verme
970.03.01.01 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
970.03.01.01.01 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
970.03.01.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
970.03.01.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
970.03.01.03 Ek Ödeme
970.03.01.03.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
970.03.01.04 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
970.03.01.04.01 Memur
970.03.01.05 Sözleşmeli Personel
970.03.01.05.01 İşçi
970.03.01.06 Geçici Personel
970.03.01.06.01 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
970.03.01.07 Sabit Ek Ödemeler
970.03.01.07.01 Memur
970.03.01.08 Sözleşmeli Personel
970.03.01.08.01 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
970.03.01.09 Memur
970.03.01.09.01 Sözleşmeli Personel
970.03.02 İşçi
970.03.02.01 Geçici Personel
970.03.02.01.01 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
970.03.02.01.02 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
970.03.02.01.03 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
970.03.02.01.04 Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
970.03.02.01.05 Yöneticilik Payı
970.03.02.01.90 Diğer Ek Ödemeler
970.03.02.02 Diğer Ek Ödemeler
970.03.02.02.01 Diğer Ek Ödemeler
970.03.02.02.02 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
970.03.02.02.03 Aktarmalarla Düşülen Ödenek
970.03.02.03 Personel Giderleri
970.03.02.03.01 Memurlar
970.03.02.03.02 Temel Maaşlar
970.03.02.03.03 Temel Maaşlar
970.03.02.03.90 Taban Aylık
970.03.02.04 Zamlar ve Tazminatlar
970.03.02.04.01 Zamlar ve Tazminatlar
970.03.02.04.02 Ödenekler
970.03.02.04.03 Ödenekler
970.03.02.04.90 Sosyal Haklar
970.03.02.05 Sosyal Haklar
970.03.02.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
970.03.02.05.02 Ek Çalışma Karşılıkları
970.03.02.05.03 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
970.03.02.05.04 Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
970.03.02.05.05 Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
970.03.02.05.90 Ödül ve İkramiyeler
970.03.02.06 Ödül ve İkramiyeler
970.03.02.06.01 Diğer Giderler
970.03.02.06.02 Diğer Giderler
970.03.02.06.03 Sözleşmeli Personel
970.03.02.06.04 Ücretler
970.03.02.06.05 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
970.03.02.06.06 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
970.03.02.06.90 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
970.03.02.07 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
970.03.02.07.01 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
970.03.02.07.03 Zamlar ve Tazminatlar
970.03.02.07.05 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
970.03.02.07.11 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
970.03.02.07.12 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
970.03.02.07.90 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
970.03.02.09 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
970.03.02.09.01 Ödenekler
970.03.02.09.90 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
970.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
970.03.03.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
970.03.03.01.01 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
970.03.03.02 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
970.03.03.02.01 Sosyal Haklar
970.03.03.03 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
970.03.03.03.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
970.03.03.05 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
970.03.03.05.01 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
970.03.03.05.02 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
970.03.04 Ek Çalışma Karşılıkları
970.03.04.02 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970.03.04.02.02 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970.03.04.02.03 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970.03.04.02.04 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
970.03.04.02.05 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970.03.04.02.90 Ödül ve İkramiyeler
970.03.04.03 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970.03.04.03.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970.03.04.03.02 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970.03.04.03.90 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
970.03.04.04 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970.03.04.04.01 Diğer Giderler
970.03.04.04.02 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
970.03.04.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
970.03.04.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
970.03.04.04.90 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
970.03.04.09 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
970.03.04.09.90 İşçiler
970.03.05 Ücretler
970.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
970.03.05.01.01 Geçici İşçilerin Ücretleri
970.03.05.01.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
970.03.05.01.03 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
970.03.05.01.04 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
970.03.05.01.05 Sosyal Haklar
970.03.05.01.06 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
970.03.05.01.07 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
970.03.05.01.08 Fazla Mesailer
970.03.05.01.09 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
970.03.05.01.10 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
970.03.05.01.11 Ödül ve İkramiyeler
970.03.05.01.50 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
970.03.05.01.51 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
970.03.05.01.52 Diğer Ödemeler
970.03.05.01.53 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
970.03.05.01.54 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
970.03.05.01.55 Geçici Personel
970.03.05.01.56 Ücretler
970.03.05.01.57 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
970.03.05.01.58 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
970.03.05.01.59 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
970.03.05.01.60 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
970.03.05.01.61 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
970.03.05.01.62 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
970.03.05.01.63 Fazla Mesailer
970.03.05.01.64 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
970.03.05.01.65 Sosyal Haklar
970.03.05.01.66 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
970.03.05.01.67 Ek Ödemeler
970.03.05.01.68 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
970.03.05.01.69 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
970.03.05.01.70 Memurlar
970.03.05.01.71 Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.03.05.01.72 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
970.03.05.01.73 Sağlık Primi Ödemeleri
970.03.05.01.74 Sözleşmeli Personel
970.03.05.01.75 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.03.05.01.76 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.03.05.01.77 Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.03.05.01.78 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
970.03.05.01.90 Sağlık Primi Ödemeleri
970.03.05.02 İşçiler
970.03.05.02.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.03.05.02.02 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.03.05.02.03 Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.03.05.02.04 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
970.03.05.02.05 Sağlık Primi Ödemeleri
970.03.05.02.06 Geçici Personel
970.03.05.02.90 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.03.05.03 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.03.05.03.01 Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.03.05.03.02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
970.03.05.03.03 Sağlık Primi Ödemeleri
970.03.05.03.04 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
970.03.05.03.90 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
970.03.05.04 Hammadde Alımları
970.03.05.04.01 Hammadde Alımları
970.03.05.04.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
970.03.05.04.03 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
970.03.05.04.90 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970.03.05.05 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970.03.05.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970.03.05.05.02 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970.03.05.05.03 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970.03.05.05.04 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970.03.05.05.05 Kimyevi Ürün Alımları
970.03.05.05.06 Kimyevi Ürün Alımları
970.03.05.05.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970.03.05.05.08 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970.03.05.05.09 Metal Ürünü Alımları
970.03.05.05.10 Metal Ürünü Alımları
970.03.05.05.11 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
970.03.05.05.12 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
970.03.05.05.90 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
970.03.05.09 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
970.03.05.09.01 Kırtasiye Alımları
970.03.05.09.02 Büro Malzemesi Alımları
970.03.05.09.03 Periyodik Yayın Alımları
970.03.05.09.04 Diğer Yayın Alımları
970.03.05.09.10 Baskı ve Cilt Giderleri
970.03.05.09.11 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
970.03.05.09.90 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
970.03.06 Su Alımları
970.03.06.01 Temizlik Malzemesi Alımları
970.03.06.01.01 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
970.03.06.02 Enerji Alımları
970.03.06.02.01 Yakacak Alımları
970.03.07 Akaryakıt ve Yağ Alımları
970.03.07.01 Elektrik Alımları
970.03.07.01.01 Diğer Enerji Alımları
970.03.07.01.02 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
970.03.07.01.03 Yiyecek Alımları
970.03.07.01.04 İçecek Alımları
970.03.07.01.90 Yem Alımları
970.03.07.02 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
970.03.07.02.01 Giyim ve Kuşam Alımları
970.03.07.02.02 Giyecek Alımları
970.03.07.02.90 Spor Malzemeleri Alımları
970.03.07.03 Tören Malzemeleri Alımları
970.03.07.03.01 Bando Malzemeleri Alımları
970.03.07.03.02 Kuşam Alımları
970.03.07.03.03 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
970.03.07.03.04 Özel Malzeme Alımları
970.03.07.03.90 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
970.03.08 Tıbbi Malzeme Alımları
970.03.08.01 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
970.03.08.01.01 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
970.03.08.01.02 Tıbbi İlaç Alımları
970.03.08.01.03 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
970.03.08.01.04 Diğer Özel Malzeme Alımları
970.03.08.01.90 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
970.03.08.02 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
970.03.08.02.01 Mühimmat Alımları
970.03.08.03 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
970.03.08.03.01 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
970.03.08.04 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
970.03.08.04.01 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
970.03.08.05 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
970.03.08.05.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
970.03.08.05.02 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
970.03.08.06 Yolluklar
970.03.08.06.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970.03.08.09 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970.03.08.09.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
970.03.08.09.70 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
970.03.08.09.71 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
970.05 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
970.05.01 Yolluk Tazminatları
970.05.01.02 Seyyar Görev Tazminatları
970.05.01.02.05 Arazi Tazminatları
970.05.03 Görev Giderleri
970.05.03.01 Yasal Giderler
970.05.03.01.05 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
970.05.04 Kusursuz Tazminatlar
970.05.04.09 Mahkeme Harç ve Giderleri
970.05.04.09.10 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
970.05.06 Diğer Yasal Giderler
970.05.06.02 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
970.05.06.02.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
970.05.08 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
970.05.08.01 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
970.05.08.01.06 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
970.05.08.01.07 Arkeolojik Kazı Giderleri
970.05.08.01.08 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
970.05.08.01.09 Kültür Varlıkları Alımı
970.05.08.01.10 Sergi Giderleri
970.05.08.01.11 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
970.05.08.01.12 Diğer Görev Giderleri
970.05.08.01.13 Diğer Görev Giderleri
970.05.08.01.14 Hizmet Alımları
970.05.08.01.90 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.05.08.02 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
970.05.08.02.04 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
970.05.08.02.08 Bilgisayar Hizmeti Alımları
970.05.08.02.10 Müteahhitlik Hizmetleri
970.05.08.02.15 Harita Yapım ve Alım Giderleri
970.05.08.02.90 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
970.05.08.05 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
970.05.08.05.05 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
970.05.08.05.90 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
970.05.08.09 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
970.05.08.09.90 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
970.05.09 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
970.05.09.02 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
970.05.09.02.01 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
970.05.09.05 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
970.05.09.05.01 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
970.05.09.09 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
970.05.09.09.90 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
970.06 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
970.06.01 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
970.06.01.01 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
970.06.01.01.01 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
970.06.01.01.02 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
970.06.01.01.03 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
970.06.01.01.04 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
970.06.01.01.05 Personel Hizmet Alım Gideri
970.06.01.01.90 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
970.06.01.02 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
970.06.01.02.01 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
970.06.01.02.02 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
970.06.01.02.03 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
970.06.01.02.04 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
970.06.01.02.05 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
970.06.01.02.90 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
970.06.01.03 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
970.06.01.03.01 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
970.06.01.03.02 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
970.06.01.03.03 Klinik Destek Hizmeti Giderleri
970.06.01.03.04 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
970.06.01.03.05 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
970.06.01.03.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.06.01.04 Haberleşme Giderleri
970.06.01.04.01 Posta ve Telgraf Giderleri
970.06.01.04.30 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
970.06.01.04.40 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
970.06.01.04.41 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
970.06.01.04.50 Uydu Haberleşme Giderleri
970.06.01.04.60 Hat Kira Giderleri
970.06.01.04.70 Diğer Haberleşme Giderleri
970.06.01.04.90 Taşıma Giderleri
970.06.01.05 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
970.06.01.05.01 Yolcu Taşıma Giderleri
970.06.01.05.30 Yük Taşıma Giderleri
970.06.01.06 Geçiş Ücretleri
970.06.01.06.01 Diğer Taşıma Giderleri
970.06.01.06.02 Tarifeye Bağlı Ödemeler
970.06.01.06.03 İlan Giderleri
970.06.01.06.04 Sigorta Giderleri
970.06.01.06.90 Komisyon Giderleri
970.06.01.07 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
970.06.01.07.01 Kiralar
970.06.01.07.02 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
970.06.01.07.03 Taşıt Kiralaması Giderleri
970.06.01.07.90 İş Makinası Kiralaması Giderleri
970.06.02 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
970.06.02.01 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
970.06.02.01.01 Lojman Kiralama Giderleri
970.06.02.01.02 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
970.06.02.01.03 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
970.06.02.01.90 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
970.06.02.02 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
970.06.02.02.01 Tersane Kiralaması Giderleri
970.06.02.03 Personel Servisi Kiralama Giderleri
970.06.02.03.01 Diğer Kiralama Giderleri
970.06.02.04 Diğer Hizmet Alımları
970.06.02.04.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
970.06.02.05 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
970.06.02.05.01 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
970.06.02.06 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
970.06.02.06.01 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
970.06.02.07 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
970.06.02.07.01 Diğer Hizmet Alımları
970.06.02.08 Temsil ve Tanıtma Giderleri
970.06.02.08.01 Temsil Giderleri
970.06.02.09 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
970.06.02.09.01 Tanıtma Giderleri
970.06.03 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
970.06.03.01 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.03.01.01 Menkul Mal Alım Giderleri
970.06.03.02 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
970.06.03.02.01 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
970.06.03.02.02 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
970.06.03.03 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
970.06.03.03.01 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
970.06.03.04 Gayri Maddi Hak Alımları
970.06.03.04.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
970.06.03.09 Fikri Hak Alımları
970.06.03.09.01 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
970.06.04 Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.01.01 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.01.02 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.01.03 İş Makinası Onarım Giderleri
970.06.04.01.04 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.01.05 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.01.06 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.01.07 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.01.08 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.01.09 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.01.10 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.02.02 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.02.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.02.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.02.05 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.02.06 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.02.07 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.02.90 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.03 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.03.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
970.06.04.03.02 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.03.03 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
970.06.04.03.90 Yayla Tesis Giderleri
970.06.04.04 Bahçe Tanzimi Giderleri
970.06.04.04.01 Cari Transferler
970.06.04.04.02 Görev Zararları
970.06.04.04.03 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
970.06.04.04.04 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
970.06.04.04.05 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
970.06.04.05 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
970.06.04.05.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
970.06.04.05.02 Hane Halkına Yapılan Transferler
970.06.05 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
970.06.05.01 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
970.06.05.01.01 Yurtdışına Yapılan Transferler
970.06.05.01.02 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
970.06.05.01.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
970.06.05.01.90 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
970.06.05.02 Genel Bütçeye Verilen Paylar
970.06.05.02.01 Hazine Hissesi
970.06.05.02.02 SHÇEK Hissesi
970.06.05.02.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
970.06.05.02.04 Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
970.06.05.02.90 Bilimsel Araştırma Proje Payları
970.06.05.03 Ödenecek İşletme Masrafları
970.06.05.03.01 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
970.06.05.03.02 Ödenecek Amortisman Hissesi
970.06.05.03.03 Kurum Harcama Payı
970.06.05.03.90 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
970.06.05.04 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
970.06.05.04.01 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
970.06.05.04.02 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
970.06.05.04.03 Bilimsel Araştırma Proje Payı
970.06.05.04.90 Ağaçlandırma Fonuna
970.06.05.05 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
970.06.05.05.01 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
970.06.05.05.02 Belediye projeleri destek payı
970.06.05.05.03 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
970.06.05.05.04 Diğerlerine Verilen Paylar
970.06.05.05.05 Diğer Transferler
970.06.05.05.06 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
970.06.05.05.90 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
970.06.05.06 Islahçı Hakkı Ödemeleri
970.06.05.06.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
970.06.05.06.02 Diğer Transferler
970.06.05.06.03 Diğer Transferler
970.06.05.06.04 Sermaye Giderleri
970.06.05.06.05 Mamul Mal Alımları
970.06.05.06.06 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
970.06.05.06.07 Büro Mefruşatı Alımları
970.06.05.06.08 İşyeri Mefruşatı Alımları
970.06.05.06.09 Okul Mefruşatı Alımları
970.06.05.06.10 Hastane Mefruşatı Alımları
970.06.05.06.90 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
970.06.05.07 Diğer Mefruşat Alımları
970.06.05.07.01 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
970.06.05.07.02 Büro Makinaları Alımları
970.06.05.07.03 Bilgisayar Alımları
970.06.05.07.04 Tıbbi Cihaz Alımları
970.06.05.07.05 Laboratuar Cihazı Alımları
970.06.05.07.06 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
970.06.05.07.07 Diğer Makine Teçhizat Alımları
970.06.05.07.08 Avadanlık Alımları
970.06.05.07.09 Tamir Bakım Aleti Alımları
970.06.05.07.90 Atölye Gereçleri Alımları
970.06.05.09 Tıbbi Gereçler Alımları
970.06.05.09.01 Laboratuar Gereçleri Alımları
970.06.06 Zirai Gereç Alımları
970.06.06.01 Diğer Avadanlık Alımları
970.06.06.01.01 Taşıt Alımları
970.06.06.01.02 Kara Taşıtı Alımları
970.06.06.01.03 Demiryolu Taşıtı Alımları
970.06.06.01.90 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
970.06.06.02 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
970.06.06.02.01 Denizaltı Taşıtı Alımları
970.06.06.03 Havayolu Taşıtı Alımları
970.06.06.03.01 Uzay Taşıtı Alımları
970.06.06.03.02 Diğer Taşıt Alımları
970.06.06.03.03 İş Makinası Alımları
970.06.06.03.90 Sabit iş Makinası Alımları
970.06.06.04 Hareketli İş Makinası Alımları
970.06.06.04.01 Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.06.04.02 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.06.04.03 El Yazması Alımları ve Yapımları
970.06.06.04.90 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.06.05 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.06.05.01 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.06.05.02 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
970.06.06.05.03 Arkeolojik Kazı Giderleri
970.06.06.05.04 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
970.06.06.05.05 Eski Eser Alım ve Onarımları
970.06.06.05.06 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
970.06.06.05.90 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
970.06.06.06 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.06.06.06.01 Proje Giderleri
970.06.06.06.02 Müşavirlik Giderleri
970.06.06.06.03 Kontrol Giderleri
970.06.06.06.04 Diğer Giderler
970.06.06.06.05 Hammadde Alımları
970.06.06.06.06 Hammadde Alımları
970.06.06.06.07 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
970.06.06.06.08 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
970.06.06.06.09 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970.06.06.06.90 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970.06.06.07 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970.06.06.07.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970.06.06.09 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970.06.06.09.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970.06.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970.06.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970.06.07.01.01 Metal Ürün Alımları
970.06.07.01.02 Metal Ürün Alımları
970.06.07.01.03 Diğer Alımlar
970.06.07.01.90 Diğer Alımlar
970.06.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
970.06.07.02.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
970.06.07.02.02 Bilgisayar Yazılımı Alımları
970.06.07.02.03 Harita Plan Proje Alımları
970.06.07.02.04 Harita Alımları
970.06.07.02.90 Plan Proje Alımları
970.06.07.03 Lisans Alımları
970.06.07.03.01 Lisans Alımları
970.06.07.03.02 Patent Alımları
970.06.07.03.03 Patent Alımları
970.06.07.03.90 Diğer Fikri Hak Alımları
970.06.07.04 Diğer Fikri Hak Alımları
970.06.07.04.01 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.04.02 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
970.06.07.04.03 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.04.90 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.05 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.05.01 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.05.02 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.05.03 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.05.04 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.05.05 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.05.06 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.05.90 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06.01 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
970.06.07.06.02 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06.03 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06.04 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06.05 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06.06 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06.07 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06.08 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06.09 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.06.10 Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
970.06.07.06.90 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.07 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.07.01 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.07.02 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.07.07.03 Gemi Alımları
970.06.07.07.04 Yolcu Gemisi Alımları
970.06.07.07.05 Yük Gemisi Alımları
970.06.07.07.06 Araştırma Gemisi Alımları
970.06.07.07.90 Feribot Alımları
970.06.07.09 Tanker Alımları
970.06.07.09.01 Tersane Alımları
970.06.09 Tersane Alımları
970.06.09.02 Yüzer Tersane Alımları
970.06.09.02.01 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
970.06.09.09 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.06.09.09.01 Proje Giderleri
970.07.01.01 Müşavirlik Giderleri
970.07.01.01.01 Kontrol Giderleri
970.08 Diğer Giderler
970.08.01 Malzeme Giderleri
970.08.01.10 İnşaat Malzemesi Giderleri
970.08.01.10.01 Elektrik Tesisatı Giderleri
970.08.01.11 Sıhhi Tesisat Giderleri
970.08.01.11.01 Özel Tesisat Giderleri
970.10 Diğer Giderler
970.10.01 Taşıma Giderleri
970.10.01.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
970.10.01.01.01 Yolcu Taşıma Giderleri
970.10.01.01.02 Yük Taşıma Giderleri
970.10.01.01.03 Diğer Taşıma Giderleri
970.10.01.01.04 Enerji Giderleri
970.10.02 Yakacak Alımları
970.10.02.01 Akaryakıt ve Yağ Alımları
970.10.02.01.01 Elektrik Alımları
970.10.02.01.02 Diğer Enerji Alımları
970.10.02.02 Haberleşme Giderleri
970.10.02.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
970.10.02.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
970.10.02.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
970.10.02.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
970.10.02.03 Uydu Haberleşme Giderleri
970.10.02.03.01 Hat Kira Giderleri
970.10.02.03.02 Diğer Haberleşme Giderleri
970.10.02.03.03 Kira Giderleri
970.10.02.03.04 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
970.10.03 Taşıt Kiralaması Giderleri
970.10.03.01 İş Makinası Kiralaması Giderleri
970.10.03.01.01 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
970.10.03.01.02 Bina Kiralaması Giderleri
971 Arazi Kiralaması Giderleri
971.01 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.01 Uçak Kiralaması Giderleri
971.01.01.01 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.01.01.01.01 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.01.01.01.01.01 Diğer Kiralamalar
971.01.01.01.01.02 Müteahhitlik Giderleri
971.01.01.01.02 Hizmet Binası
971.01.01.01.02.01 Hizmet Tesisleri
971.01.01.01.03 Lojmanlar
971.01.01.01.03.01 Sosyal Tesisler
971.01.01.01.04 Gemiler
971.01.01.01.04.01 Yüzer Tersaneler
971.01.01.01.05 Yol Yapım Giderleri
971.01.01.01.05.01 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.01.01.01.05.02 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.01.01.01.05.03 Diğerleri
971.01.01.01.05.04 Diğer Giderler
971.01.01.01.06 Diğer Giderler
971.01.01.01.06.01 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.01.01.01.09 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.01.01.09.01 Proje Giderleri
971.01.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.01.01.02.01 Kontrol Giderleri
971.01.01.02.01.01 Diğer Giderler
971.01.01.02.01.03 Malzeme Giderleri
971.01.01.02.01.04 Malzeme Giderleri
971.01.01.02.01.05 Taşıma Giderleri
971.01.01.02.01.90 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.01.01.02.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.01.01.02.02.01 Yük Taşıma Giderleri
971.01.01.02.02.03 Diğer Taşıma Giderleri
971.01.01.02.02.04 Enerji Giderleri
971.01.01.02.02.05 Yakacak Alımları
971.01.01.02.02.90 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.01.01.02.03 Elektrik Alımları
971.01.01.02.03.01 Diğer Enerji Alımları
971.01.01.02.03.03 Haberleşme Giderleri
971.01.01.02.03.04 Posta ve Telgraf Giderleri
971.01.01.02.03.05 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.01.01.02.03.90 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.01.01.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.01.01.02.04.01 Uydu Haberleşme Giderleri
971.01.01.02.04.03 Hat Kira Giderleri
971.01.01.02.04.04 Diğer Haberleşme Giderleri
971.01.01.02.04.05 Kira Giderleri
971.01.01.02.04.90 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.01.01.02.05 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.01.02.05.01 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.01.01.02.05.03 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.01.01.02.05.04 Bina Kiralaması Giderleri
971.01.01.02.05.05 Arazi Kiralaması Giderleri
971.01.01.02.05.90 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.01.02.06 Uçak Kiralaması Giderleri
971.01.01.02.06.01 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.01.01.02.06.03 Diğer Kiralamalar
971.01.01.02.06.04 Müteahhitlik Giderleri
971.01.01.02.06.05 Müteahhitlik Giderleri
971.01.01.02.06.90 Diğer Giderler
971.01.01.02.09 Diğer Giderler
971.01.01.02.09.01 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.01.01.02.09.03 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.01.02.09.04 Proje Giderleri
971.01.01.02.09.05 Müşavirlik Giderleri
971.01.01.02.09.90 Kontrol Giderleri
971.01.01.03 Diğer Giderler
971.01.01.03.01 Malzeme Giderleri
971.01.01.03.01.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.01.01.03.01.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.01.01.03.02 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.01.01.03.02.01 Özel Tesisat Giderleri
971.01.01.03.02.02 Diğer Giderler
971.01.01.03.03 Taşıma Giderleri
971.01.01.03.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.01.01.03.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.01.01.03.04 Yük Taşıma Giderleri
971.01.01.03.04.01 Diğer Taşıma Giderleri
971.01.01.03.04.02 Enerji Giderleri
971.01.01.03.05 Yakacak Alımları
971.01.01.03.05.01 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.01.01.03.05.02 Elektrik Alımları
971.01.01.03.09 Diğer Enerji Alımları
971.01.01.03.09.01 Haberleşme Giderleri
971.01.01.03.09.02 Posta ve Telgraf Giderleri
971.01.01.04 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.01.01.04.01 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.01.01.04.01.01 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.01.01.04.01.02 Uydu Haberleşme Giderleri
971.01.01.04.01.03 Hat Kira Giderleri
971.01.01.04.01.04 Diğer Haberleşme Giderleri
971.01.01.04.01.05 Kira Giderleri
971.01.01.04.01.90 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.01.01.04.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.01.04.02.04 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.01.01.04.03 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.01.01.04.03.04 Bina Kiralaması Giderleri
971.01.01.04.04 Arazi Kiralaması Giderleri
971.01.01.04.04.04 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.02 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.01.02.01 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.01.02.01.06 Tersane Kiralaması Giderleri
971.01.02.01.06.01 Diğer Kiralamalar
971.01.02.01.06.02 Müteahhitlik Giderleri
971.01.02.02 Hizmet Binası
971.01.02.02.04 Hizmet Tesisleri
971.01.02.02.04.01 Lojmanlar
971.01.02.02.06 Sosyal Tesisler
971.01.02.02.06.01 Gemiler
971.01.02.02.06.02 Yüzer Tersaneler
971.01.02.03 Diğerleri
971.01.02.03.04 Diğer Giderler
971.01.02.03.04.01 Diğer Giderler
971.01.02.03.06 Diğer Sermaye Giderleri
971.01.02.03.06.01 Yolluk Giderleri
971.01.02.03.06.02 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.01.02.04 Diğer Sermaye Giderleri
971.01.02.04.04 Diğer Sermaye Giderleri
971.01.02.04.04.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.01.02.04.06 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.01.02.04.06.01 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.01.02.04.06.02 Yurtiçi Borç Verme
971.01.03 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
971.01.03.01 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
971.01.03.01.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.01.03.01.01.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.01.03.01.02 Diğerlerine Verilen Paylar
971.01.03.01.02.01 Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
971.01.03.01.03 Ek Ödeme
971.01.03.01.03.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.01.03.01.04 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.01.03.01.04.01 Memur
971.01.03.01.05 Sözleşmeli Personel
971.01.03.01.05.01 İşçi
971.01.03.01.06 Geçici Personel
971.01.03.01.06.01 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.01.03.01.07 Sabit Ek Ödemeler
971.01.03.01.07.01 Memur
971.01.03.01.08 Sözleşmeli Personel
971.01.03.01.08.01 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.01.03.01.09 Memur
971.01.03.01.09.01 Sözleşmeli Personel
971.01.03.02 İşçi
971.01.03.02.01 Geçici Personel
971.01.03.02.01.01 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.01.03.02.01.02 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.01.03.02.01.03 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.01.03.02.01.04 Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
971.01.03.02.01.05 Yöneticilik Payı
971.01.03.02.01.90 Diğer Ek Ödemeler
971.01.03.02.02 Diğer Ek Ödemeler
971.01.03.02.02.01 Diğer Ek Ödemeler
971.01.03.02.02.02 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
971.01.03.02.02.03 İşletmeler Arası Aktarmalarla Eklenen Ödenek
971.01.03.02.03 Personel Giderleri
971.01.03.02.03.01 Memurlar
971.01.03.02.03.02 Temel Maaşlar
971.01.03.02.03.03 Temel Maaşlar
971.01.03.02.03.90 Taban Aylık
971.01.03.02.04 Zamlar ve Tazminatlar
971.01.03.02.04.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.01.03.02.04.02 Ödenekler
971.01.03.02.04.03 Ödenekler
971.01.03.02.04.90 Sosyal Haklar
971.01.03.02.05 Sosyal Haklar
971.01.03.02.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.03.02.05.02 Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.03.02.05.03 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
971.01.03.02.05.04 Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
971.01.03.02.05.05 Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
971.01.03.02.05.90 Ödül ve İkramiyeler
971.01.03.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.01.03.02.06.01 Diğer Giderler
971.01.03.02.06.02 Diğer Giderler
971.01.03.02.06.03 Sözleşmeli Personel
971.01.03.02.06.04 Ücretler
971.01.03.02.06.05 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.01.03.02.06.06 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.01.03.02.06.90 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.01.03.02.07 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.01.03.02.07.01 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.01.03.02.07.03 Zamlar ve Tazminatlar
971.01.03.02.07.05 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.01.03.02.07.11 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.01.03.02.07.12 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.01.03.02.07.90 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.01.03.02.09 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.01.03.02.09.01 Ödenekler
971.01.03.02.09.90 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.01.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.01.03.03.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.01.03.03.01.01 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.01.03.03.02 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.01.03.03.02.01 Sosyal Haklar
971.01.03.03.03 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.01.03.03.03.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.01.03.03.05 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.01.03.03.05.01 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.01.03.03.05.02 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.01.03.04 Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.03.04.02 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.03.04.02.02 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.03.04.02.03 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.03.04.02.04 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.03.04.02.05 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.03.04.02.90 Ödül ve İkramiyeler
971.01.03.04.03 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.03.04.03.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.03.04.03.02 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.03.04.03.90 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.01.03.04.04 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.03.04.04.01 Diğer Giderler
971.01.03.04.04.02 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.01.03.04.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.01.03.04.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.01.03.04.04.90 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.01.03.04.09 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.01.03.04.09.90 İşçiler
971.01.03.05 Ücretler
971.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.01.03.05.01.01 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.01.03.05.01.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.01.03.05.01.03 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.01.03.05.01.04 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.01.03.05.01.05 Sosyal Haklar
971.01.03.05.01.06 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.01.03.05.01.07 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.01.03.05.01.08 Fazla Mesailer
971.01.03.05.01.09 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.01.03.05.01.10 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.01.03.05.01.11 Ödül ve İkramiyeler
971.01.03.05.01.50 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.03.05.01.51 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.03.05.01.52 Diğer Ödemeler
971.01.03.05.01.53 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.01.03.05.01.54 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.01.03.05.01.55 Geçici Personel
971.01.03.05.01.56 Ücretler
971.01.03.05.01.57 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.01.03.05.01.58 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.01.03.05.01.59 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.01.03.05.01.60 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
971.01.03.05.01.61 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.01.03.05.01.62 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
971.01.03.05.01.63 Fazla Mesailer
971.01.03.05.01.64 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
971.01.03.05.01.65 Sosyal Haklar
971.01.03.05.01.66 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
971.01.03.05.01.67 Ek Ödemeler
971.01.03.05.01.68 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
971.01.03.05.01.69 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.01.03.05.01.70 Memurlar
971.01.03.05.01.71 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.01.03.05.01.72 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.01.03.05.01.73 Sağlık Primi Ödemeleri
971.01.03.05.01.74 Sözleşmeli Personel
971.01.03.05.01.75 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.03.05.01.76 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.03.05.01.77 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.01.03.05.01.78 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.01.03.05.01.90 Sağlık Primi Ödemeleri
971.01.03.05.02 İşçiler
971.01.03.05.02.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.03.05.02.02 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.03.05.02.03 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.01.03.05.02.04 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.01.03.05.02.05 Sağlık Primi Ödemeleri
971.01.03.05.02.06 Geçici Personel
971.01.03.05.02.90 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.03.05.03 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.03.05.03.01 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.01.03.05.03.02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.01.03.05.03.03 Sağlık Primi Ödemeleri
971.01.03.05.03.04 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.01.03.05.03.90 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.05.04 Hammadde Alımları
971.01.03.05.04.01 Hammadde Alımları
971.01.03.05.04.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.01.03.05.04.03 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.01.03.05.04.90 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.01.03.05.05 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.01.03.05.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.01.03.05.05.02 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.01.03.05.05.03 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.01.03.05.05.04 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.01.03.05.05.05 Kimyevi Ürün Alımları
971.01.03.05.05.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.01.03.05.05.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.01.03.05.05.08 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.01.03.05.05.09 Metal Ürünü Alımları
971.01.03.05.05.10 Metal Ürünü Alımları
971.01.03.05.05.11 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.05.05.12 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.05.05.90 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.05.09 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.01.03.05.09.01 Kırtasiye Alımları
971.01.03.05.09.02 Büro Malzemesi Alımları
971.01.03.05.09.03 Periyodik Yayın Alımları
971.01.03.05.09.04 Diğer Yayın Alımları
971.01.03.05.09.10 Baskı ve Cilt Giderleri
971.01.03.05.09.11 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.01.03.05.09.90 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.01.03.06 Su Alımları
971.01.03.06.01 Temizlik Malzemesi Alımları
971.01.03.06.01.01 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
971.01.03.06.02 Enerji Alımları
971.01.03.06.02.01 Yakacak Alımları
971.01.03.07 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.01.03.07.01 Elektrik Alımları
971.01.03.07.01.01 Diğer Enerji Alımları
971.01.03.07.01.02 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.01.03.07.01.03 Yiyecek Alımları
971.01.03.07.01.04 İçecek Alımları
971.01.03.07.01.90 Yem Alımları
971.01.03.07.02 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.01.03.07.02.01 Giyim ve Kuşam Alımları
971.01.03.07.02.02 Giyecek Alımları
971.01.03.07.02.90 Spor Malzemeleri Alımları
971.01.03.07.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.01.03.07.03.01 Bando Malzemeleri Alımları
971.01.03.07.03.02 Kuşam Alımları
971.01.03.07.03.03 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.01.03.07.03.04 Özel Malzeme Alımları
971.01.03.07.03.90 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.01.03.08 Tıbbi Malzeme Alımları
971.01.03.08.01 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.01.03.08.01.01 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.01.03.08.01.02 Tıbbi İlaç Alımları
971.01.03.08.01.03 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.01.03.08.01.04 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.01.03.08.01.90 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.01.03.08.02 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
971.01.03.08.02.01 Mühimmat Alımları
971.01.03.08.03 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.01.03.08.03.01 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
971.01.03.08.04 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
971.01.03.08.04.01 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.01.03.08.05 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.01.03.08.05.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.01.03.08.05.02 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.01.03.08.06 Yolluklar
971.01.03.08.06.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.01.03.08.09 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.01.03.08.09.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.01.03.08.09.70 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.01.03.08.09.71 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.01.05 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.01.05.01 Yolluk Tazminatları
971.01.05.01.02 Seyyar Görev Tazminatları
971.01.05.01.02.05 Arazi Tazminatları
971.01.05.03 Görev Giderleri
971.01.05.03.01 Yasal Giderler
971.01.05.03.01.05 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.01.05.04 Kusursuz Tazminatlar
971.01.05.04.09 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.01.05.04.09.10 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.01.05.06 Diğer Yasal Giderler
971.01.05.06.02 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.01.05.06.02.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.01.05.08 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.01.05.08.01 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.01.05.08.01.06 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.01.05.08.01.07 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.01.05.08.01.08 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.01.05.08.01.09 Kültür Varlıkları Alımı
971.01.05.08.01.10 Sergi Giderleri
971.01.05.08.01.11 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.01.05.08.01.12 Diğer Görev Giderleri
971.01.05.08.01.13 Diğer Görev Giderleri
971.01.05.08.01.14 Hizmet Alımları
971.01.05.08.01.90 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.05.08.02 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.01.05.08.02.04 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.01.05.08.02.08 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.01.05.08.02.10 Müteahhitlik Hizmetleri
971.01.05.08.02.15 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.01.05.08.02.90 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.01.05.08.05 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.01.05.08.05.05 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.01.05.08.05.90 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.01.05.08.09 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
971.01.05.08.09.90 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.01.05.09 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.01.05.09.02 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.01.05.09.02.01 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.01.05.09.05 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.01.05.09.05.01 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
971.01.05.09.09 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.01.05.09.09.90 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.01.06 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.01.06.01 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.01.06.01.01 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.01.06.01.01.01 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.01.06.01.01.02 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.01.06.01.01.03 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.01.06.01.01.04 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
971.01.06.01.01.05 Personel Hizmet Alım Gideri
971.01.06.01.01.90 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.01.06.01.02 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.01.06.01.02.01 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.01.06.01.02.02 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.01.06.01.02.03 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.01.06.01.02.04 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.01.06.01.02.05 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.01.06.01.02.90 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.01.06.01.03 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
971.01.06.01.03.01 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.01.06.01.03.02 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
971.01.06.01.03.03 Klinik Destek Hizmeti Giderleri
971.01.06.01.03.04 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
971.01.06.01.03.05 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.01.06.01.03.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.06.01.04 Haberleşme Giderleri
971.01.06.01.04.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.01.06.01.04.30 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.01.06.01.04.40 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.01.06.01.04.41 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.01.06.01.04.50 Uydu Haberleşme Giderleri
971.01.06.01.04.60 Hat Kira Giderleri
971.01.06.01.04.70 Diğer Haberleşme Giderleri
971.01.06.01.04.90 Taşıma Giderleri
971.01.06.01.05 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.01.06.01.05.01 Yolcu Taşıma Giderleri
971.01.06.01.05.30 Yük Taşıma Giderleri
971.01.06.01.06 Geçiş Ücretleri
971.01.06.01.06.01 Diğer Taşıma Giderleri
971.01.06.01.06.02 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.01.06.01.06.03 İlan Giderleri
971.01.06.01.06.04 Sigorta Giderleri
971.01.06.01.06.90 Komisyon Giderleri
971.01.06.01.07 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.01.06.01.07.01 Kiralar
971.01.06.01.07.02 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.01.06.01.07.03 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.06.01.07.90 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.01.06.02 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.01.06.02.01 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.01.06.02.01.01 Lojman Kiralama Giderleri
971.01.06.02.01.02 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.01.06.02.01.03 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.06.02.01.90 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.01.06.02.02 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.01.06.02.02.01 Tersane Kiralaması Giderleri
971.01.06.02.03 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.01.06.02.03.01 Diğer Kiralama Giderleri
971.01.06.02.04 Diğer Hizmet Alımları
971.01.06.02.04.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.01.06.02.05 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.01.06.02.05.01 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.01.06.02.06 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.01.06.02.06.01 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.01.06.02.07 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.01.06.02.07.01 Diğer Hizmet Alımları
971.01.06.02.08 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.01.06.02.08.01 Temsil Giderleri
971.01.06.02.09 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.01.06.02.09.01 Tanıtma Giderleri
971.01.06.03 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.01.06.03.01 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.03.01.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.01.06.03.02 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.01.06.03.02.01 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.01.06.03.02.02 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.01.06.03.03 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.01.06.03.03.01 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.01.06.03.04 Gayri Maddi Hak Alımları
971.01.06.03.04.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.01.06.03.09 Fikri Hak Alımları
971.01.06.03.09.01 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.01.06.04 Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.01.01 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.01.02 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.01.03 İş Makinası Onarım Giderleri
971.01.06.04.01.04 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.01.05 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.01.06 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.01.07 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.01.08 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.01.09 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.01.10 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.02.02 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.02.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.02.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.02.05 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.02.06 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.02.07 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.02.90 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.03 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.03.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.06.04.03.02 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.03.03 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.06.04.03.90 Yayla Tesis Giderleri
971.01.06.04.04 Bahçe Tanzimi Giderleri
971.01.06.04.04.01 Cari Transferler
971.01.06.04.04.02 Görev Zararları
971.01.06.04.04.03 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
971.01.06.04.04.04 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
971.01.06.04.04.05 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
971.01.06.04.05 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
971.01.06.04.05.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.01.06.04.05.02 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.01.06.05 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.01.06.05.01 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.01.06.05.01.01 Yurtdışına Yapılan Transferler
971.01.06.05.01.02 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.01.06.05.01.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.01.06.05.01.90 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.01.06.05.02 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.01.06.05.02.01 Hazine Hissesi
971.01.06.05.02.02 SHÇEK Hissesi
971.01.06.05.02.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.01.06.05.02.04 Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.01.06.05.02.90 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.01.06.05.03 Ödenecek İşletme Masrafları
971.01.06.05.03.01 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.01.06.05.03.02 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.01.06.05.03.03 Kurum Harcama Payı
971.01.06.05.03.90 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.01.06.05.04 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.01.06.05.04.01 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.01.06.05.04.02 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.01.06.05.04.03 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.01.06.05.04.90 Ağaçlandırma Fonuna
971.01.06.05.05 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.01.06.05.05.01 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
971.01.06.05.05.02 Belediye projeleri destek payı
971.01.06.05.05.03 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
971.01.06.05.05.04 Diğerlerine Verilen Paylar
971.01.06.05.05.05 Diğer Transferler
971.01.06.05.05.06 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.01.06.05.05.90 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.01.06.05.06 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.01.06.05.06.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.01.06.05.06.02 Diğer Transferler
971.01.06.05.06.03 Diğer Transferler
971.01.06.05.06.04 Sermaye Giderleri
971.01.06.05.06.05 Mamul Mal Alımları
971.01.06.05.06.06 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.01.06.05.06.07 Büro Mefruşatı Alımları
971.01.06.05.06.08 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.01.06.05.06.09 Okul Mefruşatı Alımları
971.01.06.05.06.10 Hastane Mefruşatı Alımları
971.01.06.05.06.90 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.01.06.05.07 Diğer Mefruşat Alımları
971.01.06.05.07.01 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.01.06.05.07.02 Büro Makinaları Alımları
971.01.06.05.07.03 Bilgisayar Alımları
971.01.06.05.07.04 Tıbbi Cihaz Alımları
971.01.06.05.07.05 Laboratuar Cihazı Alımları
971.01.06.05.07.06 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.01.06.05.07.07 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.01.06.05.07.08 Avadanlık Alımları
971.01.06.05.07.09 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.01.06.05.07.90 Atölye Gereçleri Alımları
971.01.06.05.09 Tıbbi Gereçler Alımları
971.01.06.05.09.01 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.01.06.06 Zirai Gereç Alımları
971.01.06.06.01 Diğer Avadanlık Alımları
971.01.06.06.01.01 Taşıt Alımları
971.01.06.06.01.02 Kara Taşıtı Alımları
971.01.06.06.01.03 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.01.06.06.01.90 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.01.06.06.02 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.01.06.06.02.01 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.01.06.06.03 Havayolu Taşıtı Alımları
971.01.06.06.03.01 Uzay Taşıtı Alımları
971.01.06.06.03.02 Diğer Taşıt Alımları
971.01.06.06.03.03 İş Makinası Alımları
971.01.06.06.03.90 Sabit iş Makinası Alımları
971.01.06.06.04 Hareketli İş Makinası Alımları
971.01.06.06.04.01 Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.06.04.02 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.06.04.03 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.01.06.06.04.90 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.06.05 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.06.05.01 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.06.05.02 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.01.06.06.05.03 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.01.06.06.05.04 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.01.06.06.05.05 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.01.06.06.05.06 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.01.06.06.05.90 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.01.06.06.06 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.06.06.06.01 Proje Giderleri
971.01.06.06.06.02 Müşavirlik Giderleri
971.01.06.06.06.03 Kontrol Giderleri
971.01.06.06.06.04 Diğer Giderler
971.01.06.06.06.05 Hammadde Alımları
971.01.06.06.06.06 Hammadde Alımları
971.01.06.06.06.07 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.01.06.06.06.08 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.01.06.06.06.09 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.01.06.06.06.90 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.01.06.06.07 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.01.06.06.07.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.01.06.06.09 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.01.06.06.09.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.01.06.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.01.06.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.01.06.07.01.01 Metal Ürün Alımları
971.01.06.07.01.02 Metal Ürün Alımları
971.01.06.07.01.03 Diğer Alımlar
971.01.06.07.01.90 Diğer Alımlar
971.01.06.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.01.06.07.02.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.01.06.07.02.02 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.01.06.07.02.03 Harita Plan Proje Alımları
971.01.06.07.02.04 Harita Alımları
971.01.06.07.02.90 Plan Proje Alımları
971.01.06.07.03 Lisans Alımları
971.01.06.07.03.01 Lisans Alımları
971.01.06.07.03.02 Patent Alımları
971.01.06.07.03.03 Patent Alımları
971.01.06.07.03.90 Diğer Fikri Hak Alımları
971.01.06.07.04 Diğer Fikri Hak Alımları
971.01.06.07.04.01 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.04.02 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.01.06.07.04.03 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.04.90 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.05 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.05.01 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.05.02 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.05.03 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.05.04 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.05.05 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.05.06 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.05.90 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06.01 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.01.06.07.06.02 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06.03 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06.04 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06.05 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06.06 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06.07 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06.08 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06.09 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.06.10 Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.01.06.07.06.90 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.07 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.07.01 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.07.02 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.07.07.03 Gemi Alımları
971.01.06.07.07.04 Yolcu Gemisi Alımları
971.01.06.07.07.05 Yük Gemisi Alımları
971.01.06.07.07.06 Araştırma Gemisi Alımları
971.01.06.07.07.90 Feribot Alımları
971.01.06.07.09 Tanker Alımları
971.01.06.07.09.01 Tersane Alımları
971.01.06.09 Tersane Alımları
971.01.06.09.02 Yüzer Tersane Alımları
971.01.06.09.02.01 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.01.06.09.09 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.06.09.09.01 Proje Giderleri
971.01.07.01.01 Müşavirlik Giderleri
971.01.07.01.01.01 Kontrol Giderleri
971.01.08 Diğer Giderler
971.01.08.01 Malzeme Giderleri
971.01.08.01.10 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.01.08.01.10.01 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.01.08.01.11 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.01.08.01.11.01 Özel Tesisat Giderleri
971.01.10 Diğer Giderler
971.01.10.01 Taşıma Giderleri
971.01.10.01.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.01.10.01.01.01 Yolcu Taşıma Giderleri
971.01.10.01.01.02 Yük Taşıma Giderleri
971.01.10.01.01.03 Diğer Taşıma Giderleri
971.01.10.01.01.04 Enerji Giderleri
971.01.10.02 Yakacak Alımları
971.01.10.02.01 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.01.10.02.01.01 Elektrik Alımları
971.01.10.02.01.02 Diğer Enerji Alımları
971.01.10.02.02 Haberleşme Giderleri
971.01.10.02.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.01.10.02.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.01.10.02.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.01.10.02.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.01.10.02.03 Uydu Haberleşme Giderleri
971.01.10.02.03.01 Hat Kira Giderleri
971.01.10.02.03.02 Diğer Haberleşme Giderleri
971.01.10.02.03.03 Kira Giderleri
971.01.10.02.03.04 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.01.10.03 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.10.03.01 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.01.10.03.01.01 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.01.10.03.01.02 Bina Kiralaması Giderleri
971.02.01.01.01.02 Arazi Kiralaması Giderleri
971.03.01.01.01.02 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04 Uçak Kiralaması Giderleri
971.04.01 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.04.01.01 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.04.01.01.01 Diğer Kiralamalar
971.04.01.01.01.01 Müteahhitlik Giderleri
971.04.01.01.01.02 Hizmet Binası
971.04.01.01.02 Hizmet Tesisleri
971.04.01.01.02.01 Lojmanlar
971.04.01.01.03 Sosyal Tesisler
971.04.01.01.03.01 Gemiler
971.04.01.01.04 Yüzer Tersaneler
971.04.01.01.04.01 Yol Yapım Giderleri
971.04.01.01.05 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.04.01.01.05.01 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.04.01.01.05.02 Diğerleri
971.04.01.01.05.03 Diğer Giderler
971.04.01.01.05.04 Diğer Giderler
971.04.01.01.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.04.01.01.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.01.01.09 Proje Giderleri
971.04.01.01.09.01 Müşavirlik Giderleri
971.04.01.02 Kontrol Giderleri
971.04.01.02.01 Diğer Giderler
971.04.01.02.01.01 Malzeme Giderleri
971.04.01.02.01.03 Malzeme Giderleri
971.04.01.02.01.04 Taşıma Giderleri
971.04.01.02.01.05 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.04.01.02.01.90 Yolcu Taşıma Giderleri
971.04.01.02.02 Yük Taşıma Giderleri
971.04.01.02.02.01 Diğer Taşıma Giderleri
971.04.01.02.02.03 Enerji Giderleri
971.04.01.02.02.04 Yakacak Alımları
971.04.01.02.02.05 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.04.01.02.02.90 Elektrik Alımları
971.04.01.02.03 Diğer Enerji Alımları
971.04.01.02.03.01 Haberleşme Giderleri
971.04.01.02.03.03 Posta ve Telgraf Giderleri
971.04.01.02.03.04 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.04.01.02.03.05 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.04.01.02.03.90 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.04.01.02.04 Uydu Haberleşme Giderleri
971.04.01.02.04.01 Hat Kira Giderleri
971.04.01.02.04.03 Diğer Haberleşme Giderleri
971.04.01.02.04.04 Kira Giderleri
971.04.01.02.04.05 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.04.01.02.04.90 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.01.02.05 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.04.01.02.05.01 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.04.01.02.05.03 Bina Kiralaması Giderleri
971.04.01.02.05.04 Arazi Kiralaması Giderleri
971.04.01.02.05.05 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.01.02.05.90 Uçak Kiralaması Giderleri
971.04.01.02.06 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.04.01.02.06.01 Diğer Kiralamalar
971.04.01.02.06.03 Müteahhitlik Giderleri
971.04.01.02.06.04 Müteahhitlik Giderleri
971.04.01.02.06.05 Diğer Giderler
971.04.01.02.06.90 Diğer Giderler
971.04.01.02.09 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.04.01.02.09.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.01.02.09.03 Proje Giderleri
971.04.01.02.09.04 Müşavirlik Giderleri
971.04.01.02.09.05 Kontrol Giderleri
971.04.01.02.09.90 Diğer Giderler
971.04.01.03 Malzeme Giderleri
971.04.01.03.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.04.01.03.01.01 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.04.01.03.01.02 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.04.01.03.02 Özel Tesisat Giderleri
971.04.01.03.02.01 Diğer Giderler
971.04.01.03.02.02 Taşıma Giderleri
971.04.01.03.03 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.04.01.03.03.01 Yolcu Taşıma Giderleri
971.04.01.03.03.02 Yük Taşıma Giderleri
971.04.01.03.04 Diğer Taşıma Giderleri
971.04.01.03.04.01 Enerji Giderleri
971.04.01.03.04.02 Yakacak Alımları
971.04.01.03.05 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.04.01.03.05.01 Elektrik Alımları
971.04.01.03.05.02 Diğer Enerji Alımları
971.04.01.03.09 Haberleşme Giderleri
971.04.01.03.09.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.04.01.03.09.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.04.01.04 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.04.01.04.01 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.04.01.04.01.01 Uydu Haberleşme Giderleri
971.04.01.04.01.02 Hat Kira Giderleri
971.04.01.04.01.03 Diğer Haberleşme Giderleri
971.04.01.04.01.04 Kira Giderleri
971.04.01.04.01.05 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.04.01.04.01.90 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.01.04.02 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.04.01.04.02.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.04.01.04.03 Bina Kiralaması Giderleri
971.04.01.04.03.04 Arazi Kiralaması Giderleri
971.04.01.04.04 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.01.04.04.04 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.04.02 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.04.02.01 Tersane Kiralaması Giderleri
971.04.02.01.06 Diğer Kiralamalar
971.04.02.01.06.01 Müteahhitlik Giderleri
971.04.02.01.06.02 Hizmet Binası
971.04.02.02 Hizmet Tesisleri
971.04.02.02.04 Lojmanlar
971.04.02.02.04.01 Sosyal Tesisler
971.04.02.02.06 Gemiler
971.04.02.02.06.01 Yüzer Tersaneler
971.04.02.02.06.02 Diğerleri
971.04.02.03 Diğer Giderler
971.04.02.03.04 Diğer Giderler
971.04.02.03.04.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.04.02.03.06 Yolluk Giderleri
971.04.02.03.06.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.04.02.03.06.02 Diğer Sermaye Giderleri
971.04.02.04 Diğer Sermaye Giderleri
971.04.02.04.04 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.04.02.04.04.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.04.02.04.06 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.04.02.04.06.01 Yurtiçi Borç Verme
971.04.02.04.06.02 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
971.04.03 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
971.04.03.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.04.03.01.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.04.03.01.01.01 Ek Ödeme
971.04.03.01.02 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.04.03.01.02.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.04.03.01.03 Memur
971.04.03.01.03.01 Sözleşmeli Personel
971.04.03.01.04 İşçi
971.04.03.01.04.01 Geçici Personel
971.04.03.01.05 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.04.03.01.05.01 Sabit Ek Ödemeler
971.04.03.01.06 Memur
971.04.03.01.06.01 Sözleşmeli Personel
971.04.03.01.07 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.04.03.01.07.01 Memur
971.04.03.01.08 Sözleşmeli Personel
971.04.03.01.08.01 İşçi
971.04.03.01.09 Geçici Personel
971.04.03.01.09.01 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.04.03.02 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.04.03.02.01 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.04.03.02.01.01 Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
971.04.03.02.01.02 Yöneticilik Payı
971.04.03.02.01.03 Diğer Ek Ödemeler
971.04.03.02.01.04 Diğer Ek Ödemeler
971.04.03.02.01.05 Diğer Ek Ödemeler
971.04.03.02.01.90 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
971.04.03.02.02 İşletmeler Arası Aktarmalarla Düşülen Ödenek
971.04.03.02.02.01 Personel Giderleri
971.04.03.02.02.02 Memurlar
971.04.03.02.02.03 Temel Maaşlar
971.04.03.02.03 Temel Maaşlar
971.04.03.02.03.01 Taban Aylık
971.04.03.02.03.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.04.03.02.03.03 Zamlar ve Tazminatlar
971.04.03.02.03.90 Ödenekler
971.04.03.02.04 Ödenekler
971.04.03.02.04.01 Sosyal Haklar
971.04.03.02.04.02 Sosyal Haklar
971.04.03.02.04.03 Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.03.02.04.90 Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.03.02.05 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
971.04.03.02.05.01 Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
971.04.03.02.05.02 Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
971.04.03.02.05.03 Ödül ve İkramiyeler
971.04.03.02.05.04 Ödül ve İkramiyeler
971.04.03.02.05.05 Diğer Giderler
971.04.03.02.05.90 Diğer Giderler
971.04.03.02.06 Sözleşmeli Personel
971.04.03.02.06.01 Ücretler
971.04.03.02.06.02 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.04.03.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.04.03.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.04.03.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.04.03.02.06.06 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.04.03.02.06.90 Zamlar ve Tazminatlar
971.04.03.02.07 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.04.03.02.07.01 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.04.03.02.07.03 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.04.03.02.07.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.04.03.02.07.11 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.04.03.02.07.12 Ödenekler
971.04.03.02.07.90 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.04.03.02.09 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.04.03.02.09.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.04.03.02.09.90 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.04.03.03 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.04.03.03.01 Sosyal Haklar
971.04.03.03.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.04.03.03.02 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.04.03.03.02.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.04.03.03.03 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.04.03.03.03.01 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.04.03.03.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.03.03.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.03.03.05.02 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.03.04.02 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.03.04.02.02 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.03.04.02.03 Ödül ve İkramiyeler
971.04.03.04.02.04 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.03.04.02.05 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.03.04.02.90 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.03.04.03 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.04.03.04.03.01 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.03.04.03.02 Diğer Giderler
971.04.03.04.03.90 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.04.03.04.04 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.04.03.04.04.01 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.04.03.04.04.02 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.04.03.04.04.03 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.04.03.04.04.04 İşçiler
971.04.03.04.04.90 Ücretler
971.04.03.04.09 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.04.03.04.09.90 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.04.03.05 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.04.03.05.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.04.03.05.01.01 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.04.03.05.01.02 Sosyal Haklar
971.04.03.05.01.03 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.04.03.05.01.04 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.04.03.05.01.05 Fazla Mesailer
971.04.03.05.01.06 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.04.03.05.01.07 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.04.03.05.01.08 Ödül ve İkramiyeler
971.04.03.05.01.09 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.03.05.01.10 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.03.05.01.11 Diğer Ödemeler
971.04.03.05.01.50 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.04.03.05.01.51 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.04.03.05.01.52 Geçici Personel
971.04.03.05.01.53 Ücretler
971.04.03.05.01.54 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.04.03.05.01.55 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.04.03.05.01.56 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.04.03.05.01.57 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
971.04.03.05.01.58 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.04.03.05.01.59 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
971.04.03.05.01.60 Fazla Mesailer
971.04.03.05.01.61 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
971.04.03.05.01.62 Sosyal Haklar
971.04.03.05.01.63 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
971.04.03.05.01.64 Ek Ödemeler
971.04.03.05.01.65 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
971.04.03.05.01.66 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.04.03.05.01.67 Memurlar
971.04.03.05.01.68 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.04.03.05.01.69 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.04.03.05.01.70 Sağlık Primi Ödemeleri
971.04.03.05.01.71 Sözleşmeli Personel
971.04.03.05.01.72 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.03.05.01.73 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.03.05.01.74 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.04.03.05.01.75 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.04.03.05.01.76 Sağlık Primi Ödemeleri
971.04.03.05.01.77 İşçiler
971.04.03.05.01.78 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.03.05.01.90 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.03.05.02 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.04.03.05.02.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.04.03.05.02.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.04.03.05.02.03 Geçici Personel
971.04.03.05.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.03.05.02.05 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.03.05.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.04.03.05.02.90 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.04.03.05.03 Sağlık Primi Ödemeleri
971.04.03.05.03.01 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.04.03.05.03.02 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.05.03.03 Hammadde Alımları
971.04.03.05.03.04 Hammadde Alımları
971.04.03.05.03.90 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.04.03.05.04 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.04.03.05.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.04.03.05.04.02 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.04.03.05.04.03 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.04.03.05.04.90 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.04.03.05.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.04.03.05.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.04.03.05.05.02 Kimyevi Ürün Alımları
971.04.03.05.05.03 Kimyevi Ürün Alımları
971.04.03.05.05.04 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.04.03.05.05.05 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.04.03.05.05.06 Metal Ürünü Alımları
971.04.03.05.05.07 Metal Ürünü Alımları
971.04.03.05.05.08 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.05.05.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.05.05.10 Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.05.05.11 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.04.03.05.05.12 Kırtasiye Alımları
971.04.03.05.05.90 Büro Malzemesi Alımları
971.04.03.05.09 Periyodik Yayın Alımları
971.04.03.05.09.01 Diğer Yayın Alımları
971.04.03.05.09.02 Baskı ve Cilt Giderleri
971.04.03.05.09.03 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.04.03.05.09.04 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.04.03.05.09.10 Su Alımları
971.04.03.05.09.11 Temizlik Malzemesi Alımları
971.04.03.05.09.90 Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
971.04.03.06 Enerji Alımları
971.04.03.06.01 Yakacak Alımları
971.04.03.06.01.01 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.04.03.06.02 Elektrik Alımları
971.04.03.06.02.01 Diğer Enerji Alımları
971.04.03.07 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.04.03.07.01 Yiyecek Alımları
971.04.03.07.01.01 İçecek Alımları
971.04.03.07.01.02 Yem Alımları
971.04.03.07.01.03 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.04.03.07.01.04 Giyim ve Kuşam Alımları
971.04.03.07.01.90 Giyecek Alımları
971.04.03.07.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.04.03.07.02.01 Tören Malzemeleri Alımları
971.04.03.07.02.02 Bando Malzemeleri Alımları
971.04.03.07.02.90 Kuşam Alımları
971.04.03.07.03 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.04.03.07.03.01 Özel Malzeme Alımları
971.04.03.07.03.02 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.04.03.07.03.03 Tıbbi Malzeme Alımları
971.04.03.07.03.04 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.04.03.07.03.90 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.04.03.08 Tıbbi İlaç Alımları
971.04.03.08.01 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.04.03.08.01.01 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.04.03.08.01.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.04.03.08.01.03 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
971.04.03.08.01.04 Mühimmat Alımları
971.04.03.08.01.90 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.04.03.08.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
971.04.03.08.02.01 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
971.04.03.08.03 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.04.03.08.03.01 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.04.03.08.04 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.04.03.08.04.01 Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.04.03.08.05 Yolluklar
971.04.03.08.05.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.04.03.08.05.02 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.04.03.08.06 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.04.03.08.06.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.04.03.08.09 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.04.03.08.09.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.04.03.08.09.70 Yolluk Tazminatları
971.04.03.08.09.71 Seyyar Görev Tazminatları
971.04.05 Arazi Tazminatları
971.04.05.01 Görev Giderleri
971.04.05.01.02 Yasal Giderler
971.04.05.01.02.05 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.04.05.03 Kusursuz Tazminatlar
971.04.05.03.01 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.04.05.03.01.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.04.05.04 Diğer Yasal Giderler
971.04.05.04.09 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.04.05.04.09.10 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.04.05.06 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.04.05.06.02 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.04.05.06.02.01 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.04.05.08 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.04.05.08.01 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.04.05.08.01.06 Kültür Varlıkları Alımı
971.04.05.08.01.07 Sergi Giderleri
971.04.05.08.01.08 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.04.05.08.01.09 Diğer Görev Giderleri
971.04.05.08.01.10 Diğer Görev Giderleri
971.04.05.08.01.11 Hizmet Alımları
971.04.05.08.01.12 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.05.08.01.13 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.04.05.08.01.14 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.04.05.08.01.90 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.04.05.08.02 Müteahhitlik Hizmetleri
971.04.05.08.02.04 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.04.05.08.02.08 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.04.05.08.02.10 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.04.05.08.02.15 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.04.05.08.02.90 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.04.05.08.05 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
971.04.05.08.05.05 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.04.05.08.05.90 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.04.05.08.09 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.04.05.09 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.04.05.09.02 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.04.05.09.02.01 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
971.04.05.09.05 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.04.05.09.05.01 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.04.05.09.09 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.04.05.09.09.90 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.04.06 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.04.06.01 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.04.06.01.01 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.04.06.01.01.01 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.04.06.01.01.02 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
971.04.06.01.01.03 Personel Hizmet Alım Gideri
971.04.06.01.01.04 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.04.06.01.01.05 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.04.06.01.01.90 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.04.06.01.02 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.04.06.01.02.01 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.04.06.01.02.02 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.04.06.01.02.03 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.04.06.01.02.04 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.04.06.01.02.05 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
971.04.06.01.02.90 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.04.06.01.03 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
971.04.06.01.03.01 Klinik Destek Hizmeti Giderleri
971.04.06.01.03.02 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
971.04.06.01.03.03 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.04.06.01.03.04 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.06.01.03.05 Haberleşme Giderleri
971.04.06.01.03.90 Posta ve Telgraf Giderleri
971.04.06.01.04 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.04.06.01.04.01 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.04.06.01.04.30 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.04.06.01.04.40 Uydu Haberleşme Giderleri
971.04.06.01.04.41 Hat Kira Giderleri
971.04.06.01.04.50 Diğer Haberleşme Giderleri
971.04.06.01.04.60 Taşıma Giderleri
971.04.06.01.04.70 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.04.06.01.04.90 Yolcu Taşıma Giderleri
971.04.06.01.05 Yük Taşıma Giderleri
971.04.06.01.05.01 Geçiş Ücretleri
971.04.06.01.05.30 Diğer Taşıma Giderleri
971.04.06.01.06 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.04.06.01.06.01 İlan Giderleri
971.04.06.01.06.02 Sigorta Giderleri
971.04.06.01.06.03 Komisyon Giderleri
971.04.06.01.06.04 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.04.06.01.06.90 Kiralar
971.04.06.01.07 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.04.06.01.07.01 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.06.01.07.02 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.04.06.01.07.03 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.04.06.01.07.90 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.04.06.02 Lojman Kiralama Giderleri
971.04.06.02.01 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.04.06.02.01.01 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.06.02.01.02 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.04.06.02.01.03 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.04.06.02.01.90 Tersane Kiralaması Giderleri
971.04.06.02.02 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.04.06.02.02.01 Diğer Kiralama Giderleri
971.04.06.02.03 Diğer Hizmet Alımları
971.04.06.02.03.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.04.06.02.04 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.04.06.02.04.01 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.04.06.02.05 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.04.06.02.05.01 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.04.06.02.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.04.06.02.06.01 Diğer Hizmet Alımları
971.04.06.02.07 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.04.06.02.07.01 Temsil Giderleri
971.04.06.02.08 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.04.06.02.08.01 Tanıtma Giderleri
971.04.06.02.09 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.04.06.02.09.01 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.03 Menkul Mal Alım Giderleri
971.04.06.03.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.04.06.03.01.01 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.04.06.03.02 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.04.06.03.02.01 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.04.06.03.02.02 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.04.06.03.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.04.06.03.03.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.04.06.03.04 Fikri Hak Alımları
971.04.06.03.04.01 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.04.06.03.09 Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.03.09.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04.01 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04.01.01 İş Makinası Onarım Giderleri
971.04.06.04.01.02 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04.01.03 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04.01.04 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04.01.05 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.01.06 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.01.07 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.01.08 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.01.09 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04.01.10 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.01.90 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.02 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.02.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.02.02 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.02.03 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.02.04 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.02.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.02.06 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04.02.07 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.02.90 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.06.04.03 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04.03.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.06.04.03.02 Yayla Tesis Giderleri
971.04.06.04.03.03 Bahçe Tanzimi Giderleri
971.04.06.04.03.90 Cari Transferler
971.04.06.04.04 Görev Zararları
971.04.06.04.04.01 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
971.04.06.04.04.02 Sosyal Güvenlik Kurumu' na
971.04.06.04.04.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
971.04.06.04.04.04 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
971.04.06.04.04.05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.04.06.04.05 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.04.06.04.05.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.04.06.04.05.02 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.04.06.05 Yurtdışına Yapılan Transferler
971.04.06.05.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.04.06.05.01.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.04.06.05.01.02 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.04.06.05.01.03 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.04.06.05.01.90 Hazine Hissesi
971.04.06.05.02 SHÇEK Hissesi
971.04.06.05.02.01 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.04.06.05.02.02 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.04.06.05.02.03 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.04.06.05.02.04 Ödenecek İşletme Masrafları
971.04.06.05.02.90 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.04.06.05.03 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.04.06.05.03.01 Kurum Harcama Payı
971.04.06.05.03.02 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.04.06.05.03.03 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.04.06.05.03.90 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.04.06.05.04 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.04.06.05.04.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.04.06.05.04.02 Ağaçlandırma Fonuna
971.04.06.05.04.03 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.04.06.05.04.90 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
971.04.06.05.05 Belediye projeleri destek payı
971.04.06.05.05.01 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
971.04.06.05.05.02 Diğerlerine Verilen Paylar
971.04.06.05.05.03 Diğer Transferler
971.04.06.05.05.04 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.04.06.05.05.05 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.04.06.05.05.06 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.04.06.05.05.90 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.04.06.05.06 Diğer Transferler
971.04.06.05.06.01 Diğer Transferler
971.04.06.05.06.02 Sermaye Giderleri
971.04.06.05.06.03 Mamul Mal Alımları
971.04.06.05.06.04 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.04.06.05.06.05 Büro Mefruşatı Alımları
971.04.06.05.06.06 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.04.06.05.06.07 Okul Mefruşatı Alımları
971.04.06.05.06.08 Hastane Mefruşatı Alımları
971.04.06.05.06.09 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.04.06.05.06.10 Diğer Mefruşat Alımları
971.04.06.05.06.90 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.04.06.05.07 Büro Makinaları Alımları
971.04.06.05.07.01 Bilgisayar Alımları
971.04.06.05.07.02 Tıbbi Cihaz Alımları
971.04.06.05.07.03 Laboratuar Cihazı Alımları
971.04.06.05.07.04 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.04.06.05.07.05 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.04.06.05.07.06 Avadanlık Alımları
971.04.06.05.07.07 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.04.06.05.07.08 Atölye Gereçleri Alımları
971.04.06.05.07.09 Tıbbi Gereçler Alımları
971.04.06.05.07.90 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.04.06.05.09 Zirai Gereç Alımları
971.04.06.05.09.01 Diğer Avadanlık Alımları
971.04.06.06 Taşıt Alımları
971.04.06.06.01 Kara Taşıtı Alımları
971.04.06.06.01.01 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.04.06.06.01.02 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.04.06.06.01.03 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.04.06.06.01.90 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.04.06.06.02 Havayolu Taşıtı Alımları
971.04.06.06.02.01 Uzay Taşıtı Alımları
971.04.06.06.03 Diğer Taşıt Alımları
971.04.06.06.03.01 İş Makinası Alımları
971.04.06.06.03.02 Sabit iş Makinası Alımları