Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Download butonuna tıklayarak DETAYLI HESAP PLANI 'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu Hesap Adı
2 DURAN VARLIKLAR
22 TİCARİ ALACAKLAR
220 ALICILAR HESABI
220.01 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
220.02 Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar
220.03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar
220.04 Mahalli İdarelerden Alacaklar
220.05 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar
220.06 KİT'lerden Alacaklar
220.07 Diğer Tüzel Kişilerden Alacaklar
220.08 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
220.09 Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
220.10 Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar
220.11 Gerçek Kişilerden Alacaklar
221 ALACAK SENETLERİ HESABI
221.01 Tüzel Kişilerden Alacaklar
221.02 Gerçek Kişilerden Alacaklar
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
227 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI
229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
23 DİĞER ALACAKLAR
234 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
234.01 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
234.02 KDV MAHSUPLAŞMASINDAN DOĞAN İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI
250.01 Araziler
250.02 Arsalar
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
251.01 Yerüstü Düzenleri
251.02 Yeraltı Düzenleri
252 BİNALAR HESABI
252.01 İşletme İdare Binaları
252.02 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
252.03 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
252.04 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
252.05 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
252.06 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler
252.10 Depolama Amaçlı Binalar
252.11 Tarihi Yapılar
252.99 Diğer Binalar
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
253.01 Tesisler
253.02 Makineler ve Aletler Grubu
253.02.01 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri
253.02.02 İnşaat Makineleri ve Aletleri
253.02.03 Atölye Makineleri ve Aletleri
253.02.04 İş Makineleri ve Aletleri
253.02.05 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri
253.02.06 Posta Makineleri
253.02.07 Paketleme Makineleri
253.02.08 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri
253.02.09 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
253.02.10 Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler
253.03 Cihazlar ve Aletler Grubu
253.03.01 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları
253.03.02 Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri
253.03.03 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler
253.03.04 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
253.03.05 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler
253.03.06 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri
253.03.07 Müzik Aletleri ve Aksesuarları
253.03.08 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler
253.99 Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar
254 TAŞITLAR HESABI
254.01 Karayolu Taşıtları Grubu
254.01.01 Otomobiller
254.01.02 Yolcu Taşıma Araçları
254.01.03 Yük Taşıma Araçları
254.01.04 Arazi Taşıtları
254.01.05 Özel Amaçlı Taşıtlar
254.01.06 Mopet ve Motosikletler
254.01.07 Motorsuz Kara Araçları
254.02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu
254.02.01 Gemiler
254.02.02 Tankerler
254.02.03 Deniz Altılar
254.02.04 Römorkörler ve İtici Gemiler
254.02.05 Yüzer Yapılar
254.02.06 Tekneler
254.02.07 Botlar
254.02.08 Yelkenliler
254.02.09 Kanolar ve Kayıklar
254.02.10 Yatlar ve Kotralar
254.02.11 Sandallar ve Sallar
254.03 Hava Taşıtları Grubu
254.03.01 Motorlu Hava Taşıtları
254.03.02 Motorsuz Hava Taşıtları
254.99 Diğer Taşıtlar
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
255.01 Döşeme ve Mefruşat Grubu
255.01.01 Döşeme Demirbaşları
255.01.02 Temsil ve Tören Demirbaşları
255.01.03 Koruyucu Giysi ve Malzemeler
255.01.04 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
255.01.05 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
255.02 Büro Makineleri Grubu
255.02.01 Bilgisayarlar ve Sunucular
255.02.02 Bilgisayar Çevre Birimleri
255.02.03 Teksir ve Çoğaltma Makineleri
255.02.04 Haberleşme Cihazları
255.02.05 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
255.02.06 Aydınlatma Cihazları
255.02.99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
255.03 Mobilyalar Grubu
255.03.01 Büro Mobilyaları
255.03.02 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar
255.03.03 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
255.03.04 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları
255.03.05 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
255.04 Beslenme/ Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu
255.04.01 Yemek Hazırlama Ekipmanları
255.05 Canlı Demirbaşlar Grubu
255.05.01 Çiftlik Hayvanları
255.05.01.01 Sığırlar
255.05.01.01.01 Boğa
255.05.01.01.02 İnek
255.05.01.01.03 Genç Boğa
255.05.01.01.04 Düve
255.05.01.01.05 Erkek Dana
255.05.01.01.06 Dişi Dana
255.05.01.01.07 Erkek Buzağı
255.05.01.01.08 Dişi Buzağı
255.05.01.02 Mandalar
255.05.01.02.01 Manda Boğası
255.05.01.02.02 Manda İneği
255.05.01.02.03 Manda Genç Boğası
255.05.01.02.04 Manda Düvesi
255.05.01.02.05 Manda Erkek Danası
255.05.01.02.06 Manda Dişi Danası
255.05.01.02.07 Erkek Malak
255.05.01.02.08 Dişi Malak
255.05.01.03 Koyunlar
255.05.01.03.01 Koç
255.05.01.03.02 Koyun
255.05.01.03.03 Erkek Toklu
255.05.01.03.04 Dişi Toklu
255.05.01.03.05 Erkek Kuzu
255.05.01.03.06 Dişi Kuzu
255.05.01.04 Keçiler
255.05.01.04.01 Teke
255.05.01.04.02 Keçi
255.05.01.04.03 Erkek Çepiç
255.05.01.04.04 Dişi Çepiç
255.05.01.04.05 Erkek Oğlak
255.05.01.04.06 Dişi Oğlak
255.05.01.05 Tavuklar
255.05.01.05.01 Horoz
255.05.01.05.02 Tavuk
255.05.01.05.03 Erkek Piliç
255.05.01.05.04 Dişi Piliç
255.05.01.05.05 Erkek Civciv
255.05.01.05.06 Dişi Civciv
255.05.01.06 Hindiler
255.05.01.06.01 Erkek Hindi
255.05.01.06.02 Dişi Hindi
255.05.01.06.03 Erkek Hindi Piliç
255.05.01.06.04 Dişi Hindi Piliç
255.05.01.06.05 Erkek Hindi Palaz
255.05.01.06.06 Dişi Hindi Palaz
255.05.01.07 Ördekler
255.05.01.07.01 Erkek Ördek
255.05.01.07.02 Dişi Ördek
255.05.01.07.03 Erkek Ördek Piliç
255.05.01.07.04 Dişi Ördek Piliç
255.05.01.07.05 Erkek Ördek Civciv
255.05.01.07.06 Dişi Ördek Civciv
255.05.01.08 Tavşanlar
255.05.01.08.01 Anaç Erkek Tavşan
255.05.01.08.02 Anaç Dişi Tavşan
255.05.01.08.03 Erkek Tavşan
255.05.01.08.04 Dişi Tavşan
255.05.01.09 Arılar
255.05.01.09.01 Ana Arı
255.05.01.09.02 Anaç Kovan
255.05.01.09.03 Oğul Kovan
255.05.01.10 Balıklar
255.05.01.10.01 Anaç Balık
255.05.01.10.02 Yavru Balık
255.05.01.11 Deve Kuşu
255.05.01.11.01 Erkek Deve Kuşu
255.05.01.11.02 Dişi Deve Kuşu
255.05.01.11.03 Erkek Deve Kuşu Palaz
255.05.01.11.04 Dişi Deve Kuşu Palaz
255.05.01.12 Bıldırcın
255.05.01.12.01 Erkek Bıldırcın
255.05.01.12.02 Dişi Bıldırcın
255.05.01.12.03 Erkek Bıldırcın Palaz
255.05.01.12.04 Dişi Bıldırcın Palaz
255.05.01.13 Keklik
255.05.01.13.01 Erkek Keklik
255.05.01.13.02 Dişi Keklik
255.05.01.13.03 Erkek Keklik Palaz
255.05.01.13.04 Dişi Keklik Palaz
255.05.01.99 Diğer Çiftlik Hayvanları
255.05.01.99.99 Diğer Çiftlik Hayvanları
255.05.02 Hizmet Amaçlı Hayvanlar
255.05.03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar
255.05.04 Koruma Altına Alınan Hayvanlar
255.06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu
255.06.01 Etnografik Eserler
255.06.02 Arkeolojik Eserler
255.06.03 Geleneksel Türk Süslemeleri
255.06.04 Güzel Sanat Eserleri
255.06.05 Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler
255.06.06 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar
255.06.07 Tabletler
255.06.08 Mühür ve Mühür Baskıları
255.06.09 Arşiv Vesikaları
255.06.10 Fosiller
255.07 Kütüphane Demirbaşları Grubu
255.07.01 Kütüphane Mobilyaları
255.07.02 Basılı Yayınlar
255.07.03 Görsel ve İşitsel Kaynaklar
255.07.04 Bilgi Saklama Üniteleri
255.07.05 Sağlık Bakanlığı devir
255.08 Eğitim Demirbaşları Grubu
255.08.01 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
255.08.02 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
255.08.03 Derslik Süslemeleri
255.08.04 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları
255.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu
255.09.01 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
255.09.02 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
255.09.03 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
255.09.99 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
255.10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu
255.10.01 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
255.10.02 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
255.10.03 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları
255.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
255.11.01 Vitrinde Sergilenen Eşyaları
255.11.02 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
255.11.03 Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları
255.12 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar
255.12.01 Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları
255.12.02 Büro Malzemeleri
255.99 Diğer Demirbaşlar Grubu
255.99.01 Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler
255.99.02 Seyyar Tanklar ve Tüpler
255.99.03 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar
255.99.99 Diğer Demirbaşlar
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)
257.01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
257.01.01 Yerüstü Düzenleri
257.01.02 Yeraltı Düzenleri
257.02 Binalar
257.02.01 İşletme İdare Binaları
257.02.02 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
257.02.03 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
257.02.04 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
257.02.05 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
257.02.06 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler
257.02.10 Depolama Amaçlı Binalar
257.02.11 Tarihi Yapılar
257.02.99 Diğer Binalar
257.03 Tesis, Makine ve Cihazlar
257.03.01 Tesisler
257.03.02 Makineler ve Aletler
257.03.03 Cihazlar ve Aletler
257.03.99 Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar
257.04 Taşıtlar
257.04.01 Karayolu Taşıtları
257.04.02 Su ve Deniz Taşıtları
257.04.03 Hava Taşıtları
257.05 Demirbaşlar
257.05.01 Döşeme ve Mefruşat
257.05.02 Büro Makineleri
257.05.03 Mobilyalar
257.05.04 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları
257.05.05 Canlı Demirbaşlar
257.05.06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar
257.05.07 Kütüphane Demirbaşları
257.05.08 Eğitim Demirbaşları
257.05.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
257.05.10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar
257.05.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
257.05.12 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar
257.05.99 Diğer Demirbaşlar
257.06 Diğer Maddi Duran Varlıklar
257.07 "Büro Makineleri Amortismanı "
257.08 Mobilyalar Amortismanı
257.99 Birikmiş Toplu Amortismanlar
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
258.01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
258.02 Binalar
258.03 Tesis, Makine ve Cihazlar
258.04 Etüt ve Proje Giderleri Hesabı
259 VERİLEN AVANSLAR HESABI
259.01 Verilen Yurt İçi Sipariş Avansları
259.02 Verilen Yurt Dışı Sipariş Avansları
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 HAKLAR HESABI
260.01 Harita, Plan ve Projeler
260.01.01 Haritalar
260.01.02 Plan ve Projeler
260.02 Lisanslar
260.03 Patentler
260.99 Diğer Haklar
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI
267.01 Bilgisayar Yazılımları
267.99 Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)
268.01 Haklar Amortismanı
268.07 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı
269 VERİLEN AVANSLAR HESABI
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
271 ARAMA GİDERLERİ HESABI
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-)
279 VERİLEN AVANSLAR HESABI
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI
280.01 Gelecek Yıllara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri
280.02 Gelecek Yıllara Ait Maaş (1/2)
280.03 Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri
280.09 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
281.01 Faiz Geliri Tahakkukları
281.02 Kira Geliri Tahakkukları
281.09 Diğer Gelir Tahakkukları
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI
294.01 Elden Çıkarılacak Stoklar
294.02 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
294.02.01 Makine ve Cihazlar
294.02.02 Taşıtlar
294.02.03 Demirbaşlar
294.02.99 Diğer Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)