Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Download butonuna tıklayarak DETAYLI HESAP PLANI 'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu Hesap Adı
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 MALİ BORÇLAR
403 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
403.01 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
403.02 KDV MAHSUPLAŞMASINDAN DOĞAN İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
42 TİCARİ BORÇLAR
420 SATICILAR HESABI
420.01 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar
420.02 Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Borçlar
420.03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar
420.04 Mahalli İdarelere Borçlar
420.05 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar
420.06 KİT'lere Borçlar
420.07 Diğer Tüzel Kişilere Borçlar
420.08 Gerçek Kişilere Borçlar
420.09 Özel Sektör Şirketlere Borçlar
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
426.01 İhale Teminatları
426.01.01 Geçici Teminatlar
426.01.02 Kesin Teminatlar
426.99 Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI
43 DİĞER BORÇLAR
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
438.01 Vergi ve Fonlar
438.01.01 Gelir Vergisi
438.01.02 Kurumlar Vergisi
438.01.03 Damga Vergisi
438.01.04 Katma Değer Vergisi
438.01.99 Diğer Vergiler
438.02 Sosyal Güvenlik Kesintileri
438.03 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri
438.03.01 Hazine Hissesi
438.03.02 SHÇEK Payı
438.03.03 Merkez Hissesi
438.03.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
438.09 Diğer Yükümlülükler
44 ALINAN AVANSLAR
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
472.01 Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
472.02 Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
472.03 Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
472.09 Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI
480.01 Gelecek Yıllara Ait Kira Gelirleri
480.09 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI