Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Download butonuna tıklayarak DETAYLI HESAP PLANI 'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu Hesap Adı
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 ÖDENMİŞ SERMAYE
500 SERMAYE HESABI
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)
52 SERMAYE YEDEKLERİ
522 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI
522.01 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
522.01.01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
522.01.02 Binalar
522.01.03 Tesis, Makine ve Cihazlar
522.01.04 Taşıtlar
522.01.05 Demirbaşlar
522.01.06 Diğer Maddi Duran Varlıklar
522.01.10 Arazi ve Arsaların Yeniden Değerleme Farkları
522.02 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları
522.02.01 Hakların Yeniden Değerleme Farkları
522.02.03 Özel Maliyetlerin Yeniden Değerleme Farkları
522.02.04 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları
522.03 Diğer Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları
527 DEĞER ARTIŞLARI HESABI
54 YEDEKLER
549 ÖZEL FONLAR HESABI
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI
570.01 N-1 Yılına Ait Karlar
570.02 N-2 Yılına Ait Karlar
570.03 N-3 Yılına Ait Karlar
570.04 N-4 Yılına Ait Karlar
570.05 N-5 Yılına Ait Karlar
570.06 N-6 Yılına Ait Karlar
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)
580.01 N-1 Yılına Ait Zararlar
580.02 N-2 Yılına Ait Zararlar
580.03 N-3 Yılına Ait Zararlar
580.04 N-4 Yılına Ait Zararlar
580.05 N-5 Yılına Ait Zararlar
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI
590 DÖNEM NET KARI HESABI
591 DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)