Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Download butonuna tıklayarak DETAYLI HESAP PLANI 'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu Hesap Adı
8 BÜTÇE HESAPLARI
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800.03 Mal ve Hizmet Gelirleri
800.03.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri
800.03.01.01 Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
800.03.01.02 Laboratuvar Gelirleri
800.03.01.03 Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
800.03.01.04 Tıbbi Uygulama Gelirleri
800.03.01.05 Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
800.03.01.06 Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
800.03.01.07 Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
800.03.01.08 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
800.03.01.09 Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
800.03.01.10 Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
800.03.01.11 Diyaliz Gelirleri
800.03.01.12 Hasta Nakil Gelirleri
800.03.01.13 Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirleri
800.03.01.14 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirleri
800.03.01.90 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
800.03.01.91 Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirleri
800.03.01.92 İşyeri Hekimliği Gelirleri
800.03.01.93 Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler
800.03.01.94 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri
800.03.01.99 Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
800.03.02 Orman Gelirleri
800.03.02.01 Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
800.03.02.02 Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri
800.03.02.03 Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
800.03.02.04 Süs Bitkileri Satış Gelirleri
800.03.02.05 Tohum Satış Gelirleri
800.03.02.06 Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler
800.03.02.07 Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri
800.03.02.08 Av Yaban Hayatı Gelirleri
800.03.02.09 Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri
800.03.02.10 Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtlarından Elde Edilecek Gelirler
800.03.02.11 "Müstecirler Tarafından İşletilen Alanlardan Elde Edilen Gelirler "
800.03.02.99 Diğer Orman Gelirleri
800.03.03 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
800.03.03.01 Tohum Gelirleri
800.03.03.02 Bitkisel Üretim Gelirleri
800.03.03.03 Tahıl Gelirleri
800.03.03.04 Bakliyat Gelirleri
800.03.03.05 Endüstri Bitkileri Gelirleri
800.03.03.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri
800.03.03.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri
800.03.03.08 Fide ve Fidan Gelirleri
800.03.03.09 Sebze Gelirleri
800.03.03.10 Meyve Gelirleri
800.03.03.11 Süs Bitkileri Gelirleri
800.03.03.12 Ziraat Sanatları Gelirleri
800.03.03.13 Silaj ve Hasıl Gelirleri
800.03.03.14 Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri
800.03.03.15 Biyolojik Mücadele Gelirleri
800.03.03.16 Mücadele İlaç Gelirleri
800.03.03.17 Tali Ürün Gelirleri
800.03.03.18 Dezenfeksiyon Gelirleri
800.03.03.19 Fümügasyon Gelirleri
800.03.03.20 Sertifikasyon Gelirleri
800.03.03.21 Suni Tohumlama Gelirleri
800.03.03.22 Fidan Muayene Gelirleri
800.03.03.23 Çırçırlama Gelirleri
800.03.03.24 Tohum Temizleme Gelirleri
800.03.03.25 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
800.03.03.26 Deney Hayvanları Gelirleri
800.03.03.27 Bağcılık Gelirleri
800.03.03.28 Fındık Gelirleri
800.03.03.29 Antep Fıstığı Gelirleri
800.03.03.30 Ceviz Gelirleri
800.03.03.31 İncir Gelirleri
800.03.03.32 Sığırcılık Gelirleri
800.03.03.33 Mandacılık
800.03.03.34 Koyunculuk
800.03.03.35 Keçicilik
800.03.03.36 Tavukçuluk
800.03.03.37 Tavşancılık
800.03.03.38 Balıkçılık
800.03.03.39 Arıcılık
800.03.03.40 Ördekçilik
800.03.03.41 Hindicilik
800.03.03.42 İpekböcekçiliği
800.03.03.43 Deve Kuşculuğu
800.03.03.44 Bıldırcıncılık
800.03.03.45 Keklikçilik
800.03.03.46 Sperma Gelirleri
800.03.03.47 Deney Hayvanları Gelirleri
800.03.03.48 El Sanatları Eğitim Mamulleri Gelirleri
800.03.03.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
800.03.04 Mesleki Eğitim Gelirleri
800.03.04.01 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
800.03.04.02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.03 Bahçecilik Bölümü Gelirleri  
800.03.04.04 Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.06 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri  
800.03.04.07 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.08 Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.09 Denizcilik Bölümü Gelirleri  
800.03.04.10 Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.11 El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.12 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.13 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.14 Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri  
800.03.04.15 Gazetecilik Bölümü Gelirleri  
800.03.04.16 Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.17 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri   
800.03.04.18 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.19 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri  
800.03.04.20 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.21 İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.22 Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.24 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.25 Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.26 Matbaa Bölümü Gelirleri  
800.03.04.27 Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.28 Metalürji Bölümü Gelirleri  
800.03.04.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri  
800.03.04.31 Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.32 Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri  
800.03.04.33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.34 Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri  
800.03.04.35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.36 Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
800.03.04.37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri  
800.03.04.38 Uçak Bakım Bölümü Gelirleri  
800.03.04.39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri  
800.03.04.43 Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri  
800.03.04.44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.45 Meteoroloji Bölümü Gelirleri  
800.03.04.46 Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
800.03.04.47 El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü Gelirleri
800.03.04.48 Hayvan Yetiştiriciliği Bölüm Gelirleri
800.03.04.99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri
800.03.05 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
800.03.05.01 Bilet Satış Gelirleri
800.03.05.02 Belgelendirme Gelirleri
800.03.05.03 Yetki Belgesi Gelirleri
800.03.05.04 Ruhsat Gelirleri
800.03.05.05 Sertifikalandırma Gelirleri
800.03.05.06 Lisans Gelirleri
800.03.05.07 İzin Verme Gelirleri
800.03.05.08 Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri  
800.03.05.99 Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
800.03.06 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
800.03.06.01 Basılı Yayın Gelirleri
800.03.06.02 Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
800.03.06.03 Darphane ve Damga Gelirleri
800.03.06.04 Telif Hakları Gelirleri
800.03.06.99 Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
800.03.07 Barınma ve Konaklama Gelirleri
800.03.07.01 Huzurevi Gelirleri
800.03.07.02 Kreş Gelirleri
800.03.07.03 Bakımevi Gelirleri
800.03.07.04 Otelcilik Gelirleri
800.03.07.99 Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
800.03.08 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
800.03.08.01 İmalat Gelirleri
800.03.08.02 Yenileştirme Gelirleri
800.03.08.03 Bakım ve Onarım Gelirleri
800.03.08.04 Kurtarma Gelirleri
800.03.08.05 Kalibrasyon Gelirleri
800.03.08.06 Personel ve Ekipman Desteği Gelirleri
800.03.08.07 Modernizasyon Gelirleri
800.03.08.08 Montaj Gelirleri
800.03.08.09 Test ve Kontrol Gelirleri
800.03.08.99 Diğer Gelirler
800.03.09 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
800.03.09.01 Proje Gelirleri
800.03.09.02 Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
800.03.10 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
800.03.10.01 Kurs Gelirleri
800.03.10.02 Eğitim Hizmeti Gelirleri
800.03.10.03 Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
800.03.10.04 Bilirkişi Hizmet Gelirleri
800.03.10.05 Üniversite Sanayi İşbirliği Gelirleri
800.03.11 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
800.03.11.01 Sınav Hizmeti Gelirleri
800.03.11.02 Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
800.03.12 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
800.03.12.01 Muayene Gelirleri
800.03.12.02 Ölçüm Gelirleri
800.03.12.03 Tahlil ve Analiz Gelirleri
800.03.12.04 Kontrol ve Denetim Gelirleri
800.03.13 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
800.03.13.01 Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
800.03.13.02 Hurda Gelirleri
800.03.13.03 Depolama ve Gümrüklü Alan Hizmet Gelirleri
800.03.13.04 Maliyet, Sigorta, Navlun (CİF) Gelirleri
800.03.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
800.03.99.01 Ticari Mal Satış Gelirleri
800.03.99.02 Mamül Satış Gelirleri
800.03.99.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
800.04 Alınan Bağış ve Yardımlar
800.04.01 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
800.04.01.01 Cari
800.04.01.02 Sermaye
800.04.02 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
800.04.02.01 Cari
800.04.02.02 Sermaye
800.04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
800.04.03.01 Cari
800.04.03.02 Sermaye
800.04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
800.04.04.01 Cari
800.04.04.02 Sermaye
800.04.05 Proje Yardımları
800.04.05.01 Cari
800.04.05.02 Sermaye
800.06 Sermaye Gelirleri
800.06.02 Taşınır Satış Gelirleri
800.06.02.01 Taşınır Satış Gelirleri
800.06.02.02 Taşıt Satış Gelirleri
800.06.02.03 Stok Satış Gelirleri
800.06.02.99 Diğer Taşınır Satış Gelirleri
800.06.03 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
800.06.03.01 Tahvil Senet ve Bonolar
800.06.03.02 Altın
800.06.03.03 Altın dışındaki kıymetli madenler
800.06.03.99 Diğer çeşitli menkul varlıklar
800.08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
800.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
800.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
800.09 Diğer Gelirler
800.09.01 Faiz Gelirleri
800.09.01.01 Devlet Tahvili Faizleri
800.09.01.02 Hazine Bonosu Faizleri
800.09.01.03 Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
800.09.01.04 Mevduattan Alınan Faizler
800.09.01.05 Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
800.09.01.06 Repo Gelirleri
800.09.01.07 Alacaklara Yürütülen Faizler ve Vade Farkları
800.09.01.08 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
800.09.01.99 Diğer Faiz Gelirleri
800.09.02 Alınan Paylar
800.09.02.01 Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar
800.09.03 Para Cezaları
800.09.03.01 Alınan Ceza ve Tazminatlar
800.09.04 Kira Gelirleri
800.09.04.01 Kira Gelirleri
800.09.05 Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
800.09.05.01 Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
800.09.05.02 Gerçek Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
800.09.05.03 Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri
800.09.09 Diğer Çeşitli Gelirler
800.09.09.01 İlan ve Reklam Gelirleri
800.09.09.02 Şartname Satış Gelirleri
800.09.09.03 Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
800.09.09.04 İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
800.09.09.99 Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler
805 GELİR YANSITMA HESABI
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HESAPLARI
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810.03 Mal ve Hizmet Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri
810.03.01.01 Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
810.03.01.02 Laboratuvar Gelirleri
810.03.01.03 Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
810.03.01.04 Tıbbi Uygulama Gelirleri
810.03.01.05 Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
810.03.01.06 Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
810.03.01.07 Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
810.03.01.08 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
810.03.01.09 Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
810.03.01.10 Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
810.03.01.11 Diyaliz Gelirleri
810.03.01.12 Hasta Nakil Gelirleri
810.03.01.13 Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirleri
810.03.01.14 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirleri
810.03.01.90 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
810.03.01.99 Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
810.03.02 Orman Gelirleri
810.03.02.01 Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri
810.03.02.02 Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri
810.03.02.03 Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri
810.03.02.04 Süs Bitkileri Satış Gelirleri
810.03.02.05 Tohum Satış Gelirleri
810.03.02.06 Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler
810.03.02.07 Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri
810.03.02.08 Av Yaban Hayatı Gelirleri İadesi
810.03.02.09 Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri İadesi
810.03.02.10 Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtlarından Elde Edilecek Gelirler
810.03.02.99 Diğer Orman Gelirleri
810.03.03 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
810.03.03.01 Tohum Gelirleri
810.03.03.01.01 İşletmenin Kendi Ürettiği Tohumlardan Ret ve İadeler
810.03.03.01.02 Sözleşmeli Üretilen Tohumlardan Ret ve İadeler
810.03.03.02 Bitkisel Üretim Gelirleri
810.03.03.03 Tahıl Gelirleri
810.03.03.04 Bakliyat Gelirleri
810.03.03.05 Endüstri Bitkileri Gelirleri
810.03.03.06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri
810.03.03.07 Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri
810.03.03.07.15 Silaj ve Hasıllar
810.03.03.08 Fide ve Fidan Gelirleri
810.03.03.09 Sebze Gelirleri
810.03.03.10 Meyve Gelirleri
810.03.03.11 Süs Bitkileri Gelirleri
810.03.03.12 Ziraat Sanatları Gelirleri
810.03.03.13 Hayvancılık Gelirleri
810.03.03.13.01 Sığırcılık Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.02 Mandacılık Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.03 Koyunculuk Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.04 Keçicilik Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.05 Tavukçuluk Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.06 Tavşancılık Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.07 Balıkçılık Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.08 Arıcılık Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.09 Ördekçilik Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.10 Hindicilik Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.11 İpekböcekçiliği Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.12 Devekuşu Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.13 Bıldırcıncılık Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.13.14 Keklikçilik Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.03.03.14 Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri
810.03.03.15 Biyolojik Mücadele Gelirleri
810.03.03.16 Mücadele İlaç Gelirleri
810.03.03.17 Tali Ürün Gelirleri
810.03.03.17.06 Hayvancılık Tali Ürünleri
810.03.03.18 Dezenfeksiyon Gelirleri
810.03.03.19 Fümügasyon Gelirleri
810.03.03.20 Sertifikasyon Gelirleri
810.03.03.21 Suni Tohumlama Gelirleri
810.03.03.22 Fidan Muayene Gelirleri
810.03.03.23 Çırçırlama Gelirleri
810.03.03.24 Tohum Temizleme Gelirleri
810.03.03.25 Soğuk Hava Deposu Gelirleri
810.03.03.26 Deney Hayvanları Gelirleri
810.03.03.27 Bağcılık Gelirleri
810.03.03.28 Fındık Gelirleri
810.03.03.29 Antep Fıstığı Gelirleri
810.03.03.30 Ceviz Gelirleri
810.03.03.31 İncir Gelirleri
810.03.03.32 Sığırcılık Gelirleri
810.03.03.33 Mandacılık
810.03.03.34 Koyunculuk
810.03.03.35 Keçicilik
810.03.03.36 Tavukçuluk
810.03.03.37 Tavşancılık
810.03.03.38 Balıkçılık
810.03.03.39 Arıcılık
810.03.03.40 Ördekçilik
810.03.03.41 Hindicilik
810.03.03.42 İpekböcekçiliği
810.03.03.43 Deve Kuşculuğu
810.03.03.44 Bıldırcıncılık
810.03.03.45 Keklikçilik
810.03.03.46 Sperma Gelirleri
810.03.03.47 Deney Hayvanları Gelirleri
810.03.03.48 El Sanatları Eğitim Mamulleri Gelirleri
810.03.03.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
810.03.04 Mesleki Eğitim Gelirleri
810.03.04.01 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı
810.03.04.02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.03 Bahçecilik Bölümü Gelirleri  
810.03.04.04 Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.06 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri  
810.03.04.07 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.08 Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.09 Denizcilik Bölümü Gelirleri  
810.03.04.10 Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.11 El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.12 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.13 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.14 Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri  
810.03.04.15 Gazetecilik Bölümü Gelirleri  
810.03.04.16 Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.17 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri   
810.03.04.18 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.19 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri  
810.03.04.20 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.21 İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.22 Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.24 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.25 Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.26 Matbaa Bölümü Gelirleri  
810.03.04.27 Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.28 Metalürji Bölümü Gelirleri  
810.03.04.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri  
810.03.04.31 Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.32 Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri  
810.03.04.33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.34 Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri  
810.03.04.35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.36 Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri  
810.03.04.37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri  
810.03.04.38 Uçak Bakım Bölümü Gelirleri  
810.03.04.39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri  
810.03.04.43 Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri  
810.03.04.44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.45 Meteoroloji Bölümü Gelirleri  
810.03.04.46 Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri  
810.03.04.99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri
810.03.05 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
810.03.05.01 Bilet Satış Gelirleri
810.03.05.02 Belgelendirme Gelirleri
810.03.05.03 Yetki Belgesi Gelirleri
810.03.05.04 Ruhsat Gelirleri
810.03.05.05 Sertifikalandırma Gelirleri
810.03.05.06 Lisans Gelirleri
810.03.05.07 İzin Verme Gelirleri
810.03.05.08 Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri  
810.03.05.99 Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
810.03.06 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
810.03.06.01 Basılı Yayın Gelirleri
810.03.06.02 Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
810.03.06.03 Darphane ve Damga Gelirleri
810.03.06.04 Telif Hakları Gelirleri
810.03.06.99 Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
810.03.07 Barınma ve Konaklama Gelirleri
810.03.07.01 Huzurevi Gelirleri
810.03.07.02 Kreş Gelirleri
810.03.07.03 Bakımevi Gelirleri
810.03.07.04 Otelcilik Gelirleri
810.03.07.99 Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
810.03.08 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
810.03.08.01 İmalat Gelirleri
810.03.08.02 Yenileştirme Gelirleri
810.03.08.03 Bakım ve Onarım Gelirleri
810.03.08.04 Kurtarma Gelirleri
810.03.08.99 Diğer Gelirler
810.03.09 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
810.03.09.01 Proje Gelirleri
810.03.09.02 Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
810.03.10 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
810.03.10.01 Kurs Gelirleri
810.03.10.02 Eğitim Hizmeti Gelirleri
810.03.10.03 Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
810.03.10.04 Bilirkişi Hizmet Gelirleri
810.03.10.05 Üniversite Sanayi İşbirliği Gelirleri
810.03.11 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
810.03.11.01 Sınav Hizmeti Gelirleri
810.03.11.02 Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
810.03.12 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
810.03.12.01 Muayene Gelirleri
810.03.12.02 Ölçüm Gelirleri
810.03.12.03 Tahlil ve Analiz Gelirleri
810.03.12.04 Kontrol ve Denetim Gelirleri
810.03.13 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
810.03.13.01 Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
810.03.13.02 Hurda Gelirleri
810.03.13.03 Depolama ve Gümrüklü Alan Hizmet Gelirleri
810.03.13.04 Maliyet, Sigorta, Navlun (CİF) Gelirleri
810.03.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
810.03.99.01 Ticari Mal Satış Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.04 Alınan Bağış ve Yardımlardan Ret ve İadeler
810.04.01 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
810.04.01.01 Cari
810.04.01.02 Sermaye
810.04.02 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
810.04.02.01 Cari
810.04.02.02 Sermaye
810.04.03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
810.04.03.01 Cari
810.04.03.02 Sermaye
810.04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
810.04.04.01 Cari
810.04.04.02 Sermaye
810.04.05 Proje Yardımları
810.04.05.01 Cari
810.04.05.02 Sermaye
810.06 Sermaye Gelirlerinden Ret ve İadeler
810.06.02 Taşınır Satış Gelirleri
810.06.02.01 Taşınır Satış Gelirleri
810.06.02.02 Taşıt Satış Gelirleri
810.06.02.03 Stok Satış Gelirleri
810.06.02.99 Diğer Taşınır Satış Gelirleri
810.06.03 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
810.06.03.01 Tahvil Senet ve Bonolar
810.06.03.02 Altın
810.06.03.03 Altın dışındaki kıymetli madenler
810.06.03.99 Diğer çeşitli menkul varlıklar
810.08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Ret ve İadeleri
810.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
810.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
810.09 Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
810.09.01 Faiz Gelirleri
810.09.01.01 Devlet Tahvili Faizleri
810.09.01.02 Hazine Bonosu Faizleri
810.09.01.03 Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
810.09.01.04 Mevduattan Alınan Faizler
810.09.01.05 Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
810.09.01.06 Repo Gelirleri
810.09.01.07 Alacaklara Yürütülen Faizler ve Vade Farkları
810.09.01.08 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
810.09.01.99 Diğer Faiz Gelirleri
810.09.02 Alınan Paylar
810.09.02.01 Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar
810.09.03 Para Cezaları
810.09.03.01 Alınan Ceza ve Tazminatlar
810.09.04 Kira Gelirleri
810.09.04.01 Kira Gelirleri
810.09.09 Diğer Çeşitli Gelirler
810.09.09.01 İlan ve Reklam Gelirleri
810.09.09.02 Şartname Satış Gelirleri
810.09.09.03 Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
810.09.09.04 İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
810.09.09.99 Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830.01 Personel Giderleri
830.01.01 Memurlar
830.01.01.01 Temel Maaşlar
830.01.01.01.01 Temel Maaşlar
830.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
830.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
830.01.01.03 Ödenekler
830.01.01.03.01 Ödenekler
830.01.01.04 Sosyal Haklar
830.01.01.04.01 Sosyal Haklar
830.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
830.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
830.01.01.07 Nöbet Ücretleri
830.01.01.07.01 Nöbet Ücretleri
830.01.01.09 Diğer Giderler
830.01.01.09.01 Diğer Giderler
830.01.02 Sözleşmeli Personel
830.01.02.01 Ücretler
830.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
830.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
830.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
830.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
830.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
830.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
830.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
830.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
830.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
830.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
830.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
830.01.02.03 Ödenekler
830.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
830.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
830.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
830.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
830.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
830.01.02.04 Sosyal Haklar
830.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
830.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
830.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
830.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
830.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
830.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
830.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
830.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830.01.02.09 Diğer Giderler
830.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
830.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
830.01.03 İşçiler
830.01.03.01 Ücretler
830.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
830.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
830.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
830.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
830.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
830.01.03.03 Sosyal Haklar
830.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
830.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
830.01.03.04 Fazla Mesailer
830.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
830.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
830.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
830.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
830.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
830.01.03.09 Diğer Ödemeler
830.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
830.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
830.01.04 Geçici Personel
830.01.04.01 Ücretler
830.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
830.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
830.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
830.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
830.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
830.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
830.01.04.01.90 Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
830.01.04.04 Ek Ödemeler
830.01.04.04.04 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
830.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
830.02.01 Memurlar
830.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
830.02.02 Sözleşmeli Personel
830.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
830.02.03 İşçiler
830.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
830.02.04 Geçici Personel
830.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
830.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
830.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
830.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830.03.01.01 Hammadde Alımları
830.03.01.01.01 Hammadde Alımları
830.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
830.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
830.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
830.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
830.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
830.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
830.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
830.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
830.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
830.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
830.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
830.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
830.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
830.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
830.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
830.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
830.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
830.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
830.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
830.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
830.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
830.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
830.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
830.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
830.03.02.02.01 Su Alımları
830.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
830.03.02.03 Enerji Alımları
830.03.02.03.01 Yakacak Alımları
830.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
830.03.02.03.03 Elektrik Alımları
830.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
830.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
830.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
830.03.02.04.02 İçecek Alımları
830.03.02.04.03 Yem Alımları
830.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
830.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
830.03.02.05.01 Giyecek Alımları
830.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
830.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
830.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
830.03.02.05.05 Kuşam Alımları
830.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
830.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
830.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
830.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
830.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
830.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
830.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
830.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
830.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
830.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
830.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
830.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
830.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
830.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
830.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
830.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
830.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
830.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
830.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
830.03.03 Yolluklar
830.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
830.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
830.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
830.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
830.03.03.05 Yolluk Tazminatları
830.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
830.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
830.03.04 Görev Giderleri
830.03.04.02 Yasal Giderler
830.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
830.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
830.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
830.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
830.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
830.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
830.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
830.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
830.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
830.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
830.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
830.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
830.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
830.03.04.04.04 Sergi Giderleri
830.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
830.03.04.09 Diğer Görev Giderleri
830.03.04.09.90 Diğer Görev Giderleri
830.03.05 Hizmet Alımları
830.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
830.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
830.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
830.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
830.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
830.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
830.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
830.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
830.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
830.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
830.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
830.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
830.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.34 Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
830.03.05.01.41 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.03.05.02 Haberleşme Giderleri
830.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
830.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
830.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
830.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
830.03.05.03 Taşıma Giderleri
830.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
830.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
830.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
830.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
830.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
830.03.05.04.01 İlan Giderleri
830.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
830.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
830.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
830.03.05.05 Kiralar
830.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
830.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
830.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
830.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
830.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
830.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
830.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
830.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
830.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
830.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
830.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
830.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
830.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
830.03.06.01 Temsil Giderleri
830.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
830.03.06.02 Tanıtma Giderleri
830.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
830.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
830.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
830.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
830.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
830.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
830.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
830.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
830.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
830.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
830.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
830.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
830.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.09.70 Yayla Tesis Giderleri
830.03.08.09.71 Bahçe Tanzimi Giderleri
830.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
830.05 Cari Transferler
830.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
830.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
830.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
830.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
830.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
830.05.08.01.01 Hazine Hissesi
830.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
830.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
830.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
830.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
830.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
830.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
830.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
830.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
830.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
830.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
830.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
830.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
830.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
830.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu Payı
830.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
830.05.08.03 Mahalli İdarelere Verilen Paylar
830.05.08.03.01 Belediye projeleri destek payı
830.05.08.03.99 Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
830.05.09 Diğer Transferler
830.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
830.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
830.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
830.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
830.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
830.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
830.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
830.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
830.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
830.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
830.05.09.05 Islahçı Hakkı Ödemeleri
830.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
830.05.09.09 Diğer Transferler
830.05.09.09.99 Diğer Transferler
830.06 Sermaye Giderleri
830.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
830.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
830.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
830.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
830.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
830.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
830.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
830.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
830.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
830.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
830.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
830.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
830.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
830.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
830.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
830.06.01.03 Avadanlık Alımları
830.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
830.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
830.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
830.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
830.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
830.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
830.06.01.04 Taşıt Alımları
830.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
830.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
830.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
830.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
830.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
830.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
830.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
830.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
830.06.01.05 İş Makinası Alımları
830.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
830.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
830.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
830.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
830.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
830.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
830.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
830.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
830.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
830.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.06.02.01.01 Proje Giderleri
830.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
830.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
830.06.02.01.90 Diğer Giderler
830.06.02.02 Hammadde Alımları
830.06.02.02.01 Hammadde Alımları
830.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
830.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
830.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
830.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
830.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
830.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
830.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
830.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
830.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
830.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
830.06.02.08 Metal Ürün Alımları
830.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
830.06.02.09 Diğer Alımlar
830.06.02.09.01 Diğer Alımlar
830.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
830.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
830.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
830.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
830.06.03.02.01 Harita Alımları
830.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
830.06.03.03 Lisans Alımları
830.06.03.03.01 Lisans Alımları
830.06.03.04 Patent Alımları
830.06.03.04.01 Patent Alımları
830.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
830.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
830.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
830.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
830.06.04.04 Gemi Alımları
830.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
830.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
830.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
830.06.04.04.04 Feribot Alımları
830.06.04.04.05 Tanker Alımları
830.06.04.05 Tersane Alımları
830.06.04.05.01 Tersane Alımları
830.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
830.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
830.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.06.05.01.01 Proje Giderleri
830.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
830.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
830.06.05.01.90 Diğer Giderler
830.06.05.02 Malzeme Giderleri
830.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
830.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
830.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
830.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
830.06.05.02.90 Diğer Giderler
830.06.05.03 Taşıma Giderleri
830.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
830.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
830.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
830.06.05.04 Enerji Giderleri
830.06.05.04.01 Yakacak Alımları
830.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
830.06.05.04.03 Elektrik Alımları
830.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
830.06.05.05 Haberleşme Giderleri
830.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
830.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
830.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
830.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
830.06.05.06 Kira Giderleri
830.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
830.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
830.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
830.06.05.07.01 Hizmet Binası
830.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
830.06.05.07.03 Lojmanlar
830.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
830.06.05.07.05 Gemiler
830.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
830.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
830.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
830.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
830.06.05.07.90 Diğerleri
830.06.05.09 Diğer Giderler
830.06.05.09.01 Diğer Giderler
830.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
830.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.06.06.01.01 Proje Giderleri
830.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
830.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
830.06.06.01.90 Diğer Giderler
830.06.06.02 Malzeme Giderleri
830.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
830.06.06.03 Taşıma Giderleri
830.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
830.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
830.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
830.06.06.04 Enerji Giderleri
830.06.06.04.01 Yakacak Alımları
830.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
830.06.06.04.03 Elektrik Alımları
830.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
830.06.06.05 Haberleşme Giderleri
830.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
830.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
830.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
830.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
830.06.06.06 Kira Giderleri
830.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
830.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
830.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
830.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
830.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
830.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
830.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
830.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
830.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
830.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
830.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
830.06.06.09 Diğer Giderler
830.06.06.09.01 Diğer Giderler
830.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
830.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.06.07.01.01 Proje Giderleri
830.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
830.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
830.06.07.01.90 Diğer Giderler
830.06.07.02 Malzeme Giderleri
830.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
830.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
830.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
830.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
830.06.07.02.90 Diğer Giderler
830.06.07.03 Taşıma Giderleri
830.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
830.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
830.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
830.06.07.04 Enerji Giderleri
830.06.07.04.01 Yakacak Alımları
830.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
830.06.07.04.03 Elektrik Alımları
830.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
830.06.07.05 Haberleşme Giderleri
830.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
830.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
830.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
830.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
830.06.07.06 Kira Giderleri
830.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
830.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
830.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
830.06.07.07.01 Hizmet Binası
830.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
830.06.07.07.03 Lojmanlar
830.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
830.06.07.07.05 Gemiler
830.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
830.06.07.07.90 Diğerleri
830.06.07.09 Diğer Giderler
830.06.07.09.01 Diğer Giderler
830.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
830.06.09.02 Yolluk Giderleri
830.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
830.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
830.07 Sermaye Transferleri
830.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
830.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
830.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
830.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
830.08.01 Yurtiçi Borç Verme
830.08.01.01 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
830.08.01.01.01 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
830.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
830.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
830.10 Ek Ödeme
830.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
830.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
830.10.01.01.01 Memur
830.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
830.10.01.01.03 İşçi
830.10.01.01.04 Geçici Personel
830.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
830.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
830.10.02.01.01 Memur
830.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
830.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
830.10.02.02.01 Memur
830.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
830.10.02.02.03 İşçi
830.10.02.02.04 Geçici Personel
830.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
830.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
830.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
830.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
830.10.02.03.04 Yöneticilik Payı
830.10.03 Diğer Ek Ödemeler
830.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
830.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
830.10.03.01.02 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
835 GİDER YANSITMA HESABI
89 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI