Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Download butonuna tıklayarak DETAYLI HESAP PLANI 'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu Hesap Adı
9 NAZIM HESAPLAR
90 TEMİNAT ALINAN DEĞERLER
900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI
900.01 Banka Teminat Mektupları
900.02 Şahsi Kefalet Belgeleri
900.03 Garanti Mektupları
900.04 Alınan Avans Teminatları
900.10 Teminat Mektuplarından Bankaya Gönderilenler
901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI
91 TEMİNAT VERİLEN DEĞERLER
910 VERİLEN TEMİNATLAR HESABI
911 VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI
92 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESAPLARI
920 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESABI
921 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HESABI
93 VERGİ DIŞI GELİRLER HESAPLARI
930 VERGİ DIŞI GELİRLER HESABI
931 VERGİ DIŞI GELİRLER ALACAKLI HESABI
94 DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESAPLARI
940 DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI
941 DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI
95 ARİYET VERİLEN DEĞERLER HESAPLARI
950 ARİYET VERİLEN DEĞERLER HESABI
951 ARİYET VERİLEN DEĞERLER ALACAKLI HESABI
96 KONSİNYE MALLAR HESAPLARI
960 KONSİNYE MALLAR HESABI
961 KONSİNYE MALLAR ALACAKLI HESABI
97 ÖDENEK HESAPLARI
970 KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
970.01 Personel Giderleri
970.01.01 Memurlar
970.01.01.01 Temel Maaşlar
970.01.01.01.01 Temel Maaşlar
970.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
970.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
970.01.01.03 Ödenekler
970.01.01.03.01 Ödenekler
970.01.01.04 Sosyal Haklar
970.01.01.04.01 Sosyal Haklar
970.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
970.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
970.01.01.07 Nöbet Ücretleri
970.01.01.07.01 Nöbet Ücretleri
970.01.01.09 Diğer Giderler
970.01.01.09.01 Diğer Giderler
970.01.02 Sözleşmeli Personel
970.01.02.01 Ücretler
970.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
970.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
970.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
970.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
970.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
970.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
970.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
970.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
970.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
970.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
970.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
970.01.02.03 Ödenekler
970.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
970.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
970.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
970.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
970.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
970.01.02.04 Sosyal Haklar
970.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
970.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
970.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
970.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
970.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
970.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
970.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
970.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970.01.02.09 Diğer Giderler
970.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
970.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
970.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
970.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
970.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
970.01.03 İşçiler
970.01.03.01 Ücretler
970.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
970.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
970.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
970.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
970.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
970.01.03.03 Sosyal Haklar
970.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
970.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
970.01.03.04 Fazla Mesailer
970.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
970.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
970.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
970.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
970.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
970.01.03.09 Diğer Ödemeler
970.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
970.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
970.01.04 Geçici Personel
970.01.04.01 Ücretler
970.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
970.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
970.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
970.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
970.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
970.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
970.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
970.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
970.02.01 Memurlar
970.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
970.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
970.02.01.06.03 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri
970.02.02 Sözleşmeli Personel
970.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
970.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
970.02.03 İşçiler
970.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
970.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
970.02.04 Geçici Personel
970.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
970.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
970.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
970.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
970.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
970.03.01.01 Hammadde Alımları
970.03.01.01.01 Hammadde Alımları
970.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
970.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
970.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
970.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
970.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
970.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
970.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
970.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
970.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
970.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
970.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
970.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
970.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
970.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
970.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
970.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
970.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
970.03.02.02.01 Su Alımları
970.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
970.03.02.02.03 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları
970.03.02.03 Enerji Alımları
970.03.02.03.01 Yakacak Alımları
970.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
970.03.02.03.03 Elektrik Alımları
970.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
970.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
970.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
970.03.02.04.02 İçecek Alımları
970.03.02.04.03 Yem Alımları
970.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
970.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
970.03.02.05.01 Giyecek Alımları
970.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
970.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
970.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
970.03.02.05.05 Kuşam Alımları
970.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
970.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
970.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
970.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
970.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
970.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
970.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
970.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
970.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
970.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
970.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
970.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
970.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
970.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
970.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
970.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
970.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
970.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
970.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
970.03.03 Yolluklar
970.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
970.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
970.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
970.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
970.03.03.05 Yolluk Tazminatları
970.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
970.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
970.03.04 Görev Giderleri
970.03.04.02 Yasal Giderler
970.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
970.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
970.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
970.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
970.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
970.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
970.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
970.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
970.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
970.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
970.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
970.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
970.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
970.03.04.04.04 Sergi Giderleri
970.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
970.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
970.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
970.03.05 Hizmet Alımları
970.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
970.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
970.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
970.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
970.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
970.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
970.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
970.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
970.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
970.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
970.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
970.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
970.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
970.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
970.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
970.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
970.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
970.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
970.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
970.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
970.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
970.03.05.01.36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
970.03.05.01.37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
970.03.05.01.38 Klinik Destek Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.39 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
970.03.05.01.41 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
970.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.03.05.02 Haberleşme Giderleri
970.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
970.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
970.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
970.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
970.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
970.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
970.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
970.03.05.03 Taşıma Giderleri
970.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
970.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
970.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
970.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
970.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
970.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
970.03.05.04.01 İlan Giderleri
970.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
970.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
970.03.05.04.04 Araç Muayene Giderleri
970.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
970.03.05.05 Kiralar
970.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
970.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
970.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
970.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
970.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
970.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
970.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
970.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
970.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
970.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
970.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
970.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
970.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
970.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
970.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
970.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
970.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
970.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
970.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
970.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
970.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
970.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
970.03.06.01 Temsil Giderleri
970.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
970.03.06.02 Tanıtma Giderleri
970.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
970.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
970.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
970.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
970.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
970.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
970.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
970.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
970.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
970.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
970.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
970.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
970.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
970.05 Cari Transferler
970.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
970.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
970.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
970.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
970.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
970.05.08.01.01 Hazine Hissesi
970.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
970.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
970.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
970.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
970.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
970.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
970.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
970.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
970.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
970.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
970.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
970.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
970.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
970.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
970.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
970.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
970.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
970.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
970.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
970.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
970.05.09 Diğer Transferler
970.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
970.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
970.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
970.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
970.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
970.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
970.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
970.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
970.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
970.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
970.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
970.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
970.05.09.09 Diğer Transferler
970.05.09.09.99 Diğer Transferler
970.06 Sermaye Giderleri
970.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
970.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
970.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
970.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
970.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
970.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
970.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
970.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
970.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
970.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
970.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
970.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
970.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
970.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
970.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
970.06.01.03 Avadanlık Alımları
970.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
970.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
970.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
970.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
970.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
970.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
970.06.01.04 Taşıt Alımları
970.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
970.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
970.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
970.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
970.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
970.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
970.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
970.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
970.06.01.05 İş Makinası Alımları
970.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
970.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
970.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
970.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
970.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
970.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
970.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
970.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
970.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
970.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.06.02.01.01 Proje Giderleri
970.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
970.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
970.06.02.01.90 Diğer Giderler
970.06.02.02 Hammadde Alımları
970.06.02.02.01 Hammadde Alımları
970.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
970.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
970.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970.06.02.08 Metal Ürün Alımları
970.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
970.06.02.09 Diğer Alımlar
970.06.02.09.01 Diğer Alımlar
970.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
970.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
970.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
970.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
970.06.03.02.01 Harita Alımları
970.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
970.06.03.03 Lisans Alımları
970.06.03.03.01 Lisans Alımları
970.06.03.04 Patent Alımları
970.06.03.04.01 Patent Alımları
970.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
970.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
970.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
970.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970.06.04.04 Gemi Alımları
970.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
970.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
970.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
970.06.04.04.04 Feribot Alımları
970.06.04.04.05 Tanker Alımları
970.06.04.05 Tersane Alımları
970.06.04.05.01 Tersane Alımları
970.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
970.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
970.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.06.05.01.01 Proje Giderleri
970.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
970.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
970.06.05.01.90 Diğer Giderler
970.06.05.02 Malzeme Giderleri
970.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
970.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
970.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
970.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
970.06.05.02.90 Diğer Giderler
970.06.05.03 Taşıma Giderleri
970.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
970.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
970.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
970.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
970.06.05.04 Enerji Giderleri
970.06.05.04.01 Yakacak Alımları
970.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
970.06.05.04.03 Elektrik Alımları
970.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
970.06.05.05 Haberleşme Giderleri
970.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
970.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
970.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
970.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
970.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
970.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
970.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
970.06.05.06 Kira Giderleri
970.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
970.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
970.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
970.06.05.07.01 Hizmet Binası
970.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
970.06.05.07.03 Lojmanlar
970.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
970.06.05.07.05 Gemiler
970.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
970.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
970.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
970.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
970.06.05.07.90 Diğerleri
970.06.05.09 Diğer Giderler
970.06.05.09.01 Diğer Giderler
970.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
970.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.06.06.01.01 Proje Giderleri
970.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
970.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
970.06.06.01.90 Diğer Giderler
970.06.06.02 Malzeme Giderleri
970.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
970.06.06.03 Taşıma Giderleri
970.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
970.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
970.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
970.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
970.06.06.04 Enerji Giderleri
970.06.06.04.01 Yakacak Alımları
970.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
970.06.06.04.03 Elektrik Alımları
970.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
970.06.06.05 Haberleşme Giderleri
970.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
970.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
970.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
970.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
970.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
970.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
970.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
970.06.06.06 Kira Giderleri
970.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
970.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
970.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
970.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
970.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
970.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
970.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
970.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
970.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
970.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
970.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
970.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
970.06.06.09 Diğer Giderler
970.06.06.09.01 Diğer Giderler
970.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
970.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.06.07.01.01 Proje Giderleri
970.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
970.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
970.06.07.01.90 Diğer Giderler
970.06.07.02 Malzeme Giderleri
970.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
970.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
970.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
970.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
970.06.07.02.90 Diğer Giderler
970.06.07.03 Taşıma Giderleri
970.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
970.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
970.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
970.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
970.06.07.04 Enerji Giderleri
970.06.07.04.01 Yakacak Alımları
970.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
970.06.07.04.03 Elektrik Alımları
970.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
970.06.07.05 Haberleşme Giderleri
970.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
970.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
970.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
970.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
970.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
970.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
970.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
970.06.07.06 Kira Giderleri
970.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
970.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
970.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
970.06.07.07.01 Hizmet Binası
970.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
970.06.07.07.03 Lojmanlar
970.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
970.06.07.07.05 Gemiler
970.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
970.06.07.07.90 Diğerleri
970.06.07.09 Diğer Giderler
970.06.07.09.01 Diğer Giderler
970.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
970.06.09.02 Yolluk Giderleri
970.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
970.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
970.07 Sermaye Transferleri
970.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
970.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
970.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
970.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
970.08.01 Yurtiçi Borç Verme
970.08.01.01 Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
970.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
970.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
970.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
970.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
970.10 Ek Ödeme
970.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
970.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
970.10.01.01.01 Memur
970.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
970.10.01.01.03 İşçi
970.10.01.01.04 Geçici Personel
970.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
970.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
970.10.02.01.01 Memur
970.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
970.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
970.10.02.02.01 Memur
970.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
970.10.02.02.03 İşçi
970.10.02.02.04 Geçici Personel
970.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
970.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
970.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
970.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
970.10.02.03.04 Yöneticilik Payı
970.10.03 Diğer Ek Ödemeler
970.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
970.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
970.10.03.01.02 Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
970.10.03.03 Yönetici Payı
970.10.03.03.02 Diğer Kadrolu Personel Döner Sermaye Katkı Payı
970.10.03.03.03 Sözleşmeli Personel Döner Sermaye Katkı Payı
970.11 Gider Bütçesi Dengeleme Payı
970.11.01 Yedek Ödenek
970.99 Kullanılacaklar Bütçe Ödenekleri Diğer Ödemeler
971 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
971.01 Bütçe Başlangıç Ödeneği
971.01.01 Personel Giderleri
971.01.01.01 Memurlar
971.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.01.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.01.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.01.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.01.01.01.03 Ödenekler
971.01.01.01.03.01 Ödenekler
971.01.01.01.04 Sosyal Haklar
971.01.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.01.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.01.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.01.01.01.07 Nöbet Ücretleri
971.01.01.01.07.01 Nöbet Ücretleri
971.01.01.01.09 Diğer Giderler
971.01.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.01.01.02.01 Ücretler
971.01.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.01.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.01.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.01.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.01.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.01.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.01.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.01.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.01.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.01.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.01.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.01.01.02.03 Ödenekler
971.01.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.01.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.01.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.01.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.01.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.01.01.02.04 Sosyal Haklar
971.01.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.01.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.01.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.01.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.01.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.01.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.01.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.01.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.01.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.01.02.09 Diğer Giderler
971.01.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.01.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.01.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.01.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.01.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.01.01.03 İşçiler
971.01.01.03.01 Ücretler
971.01.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.01.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.01.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.01.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.01.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.01.01.03.03 Sosyal Haklar
971.01.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.01.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.01.01.03.04 Fazla Mesailer
971.01.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.01.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.01.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.01.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.01.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.01.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.01.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.01.01.04 Geçici Personel
971.01.01.04.01 Ücretler
971.01.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.01.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.01.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.01.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.01.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.01.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.01.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.01.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.01.02.01 Memurlar
971.01.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.01.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.01.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.01.02.01.06.03 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri
971.01.02.02 Sözleşmeli Personel
971.01.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.01.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.01.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.01.02.03 İşçiler
971.01.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.01.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.01.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.01.02.04 Geçici Personel
971.01.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.01.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.01.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.01.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.01.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.01.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.01.01 Hammadde Alımları
971.01.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.01.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.01.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.01.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.01.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.01.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.01.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.01.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.01.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.01.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.01.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.01.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.01.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.01.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.01.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.01.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.01.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.01.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.01.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.01.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.01.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.01.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.01.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.01.03.02.02.01 Su Alımları
971.01.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.01.03.02.02.03 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları
971.01.03.02.03 Enerji Alımları
971.01.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.01.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.01.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.01.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.01.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.01.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.01.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.01.03.02.04.03 Yem Alımları
971.01.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.01.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.01.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.01.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.01.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.01.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.01.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.01.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.01.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.01.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.01.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.01.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.01.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.01.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.01.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.01.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.01.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.01.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.01.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.01.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.01.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.01.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.01.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.01.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.01.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.01.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.01.03.03 Yolluklar
971.01.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.01.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.01.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.01.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.01.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.01.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.01.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.01.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.01.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.01.03.04 Görev Giderleri
971.01.03.04.02 Yasal Giderler
971.01.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.01.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.01.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.01.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.01.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.01.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.01.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.01.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.01.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.01.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.01.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.01.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.01.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.01.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.01.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.01.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.01.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.01.03.05 Hizmet Alımları
971.01.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.01.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.01.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.01.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.01.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.01.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.01.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.01.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.01.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.01.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.01.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.01.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.01.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.01.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.01.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.01.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.01.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.01.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.01.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.01.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.01.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.01.03.05.01.36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
971.01.03.05.01.37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.01.03.05.01.38 Klinik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.39 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
971.01.03.05.01.41 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.01.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.01.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.01.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.01.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.01.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.01.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.01.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.01.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.01.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.01.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.01.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.01.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.01.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.01.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.01.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.01.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.01.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.01.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.01.03.05.04.04 Araç Muayene Giderleri
971.01.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.01.03.05.05 Kiralar
971.01.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.01.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.01.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.01.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.01.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.01.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.01.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.01.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.01.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.01.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.01.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.01.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.01.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.01.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.01.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.01.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.01.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.01.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.01.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.01.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.01.03.06.01 Temsil Giderleri
971.01.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.01.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.01.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.01.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.01.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.01.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.01.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.01.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.01.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.01.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.01.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.01.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.01.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.01.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.01.05 Cari Transferler
971.01.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.01.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.01.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.01.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.01.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.01.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.01.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.01.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.01.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.01.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.01.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.01.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.01.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.01.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.01.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.01.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.01.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.01.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.01.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.01.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.01.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.01.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.01.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.01.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.01.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.01.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.01.05.09 Diğer Transferler
971.01.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.01.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.01.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.01.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.01.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.01.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.01.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.01.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.01.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.01.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.01.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.01.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.01.05.09.09 Diğer Transferler
971.01.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.01.06 Sermaye Giderleri
971.01.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.01.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.01.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.01.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.01.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.01.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.01.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.01.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.01.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.01.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.01.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.01.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.01.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.01.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.01.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.01.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.01.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.01.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.01.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.01.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.01.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.01.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.01.06.01.04 Taşıt Alımları
971.01.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.01.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.01.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.01.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.01.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.01.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.01.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.01.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.01.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.01.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.01.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.01.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.01.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.01.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.01.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.01.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.01.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.01.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.01.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.01.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.01.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.01.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.01.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.01.06.02.02 Hammadde Alımları
971.01.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.01.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.01.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.01.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.01.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.01.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.01.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.01.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.01.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.01.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.01.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.01.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.01.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.01.06.02.09 Diğer Alımlar
971.01.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.01.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.01.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.01.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.01.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.01.06.03.02.01 Harita Alımları
971.01.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.01.06.03.03 Lisans Alımları
971.01.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.01.06.03.04 Patent Alımları
971.01.06.03.04.01 Patent Alımları
971.01.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.01.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.01.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.01.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.01.06.04.04 Gemi Alımları
971.01.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.01.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.01.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.01.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.01.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.01.06.04.05 Tersane Alımları
971.01.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.01.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.01.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.01.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.01.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.01.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.01.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.01.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.01.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.01.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.01.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.01.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.01.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.01.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.01.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.01.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.01.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.01.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.01.06.05.04 Enerji Giderleri
971.01.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.01.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.01.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.01.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.01.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.01.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.01.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.01.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.01.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.01.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.01.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.01.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.01.06.05.06 Kira Giderleri
971.01.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.01.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.01.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.01.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.01.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.01.06.05.07.03 Lojmanlar
971.01.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.01.06.05.07.05 Gemiler
971.01.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.01.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.01.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.01.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.01.06.05.07.90 Diğerleri
971.01.06.05.09 Diğer Giderler
971.01.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.01.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.01.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.01.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.01.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.01.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.01.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.01.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.01.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.01.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.01.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.01.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.01.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.01.06.06.04 Enerji Giderleri
971.01.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.01.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.01.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.01.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.01.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.01.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.01.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.01.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.01.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.01.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.01.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.01.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.01.06.06.06 Kira Giderleri
971.01.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.01.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.01.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.01.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.01.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.01.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.01.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.01.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.01.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.01.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.01.06.06.09 Diğer Giderler
971.01.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.01.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.01.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.01.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.01.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.01.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.01.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.01.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.01.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.01.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.01.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.01.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.01.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.01.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.01.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.01.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.01.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.01.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.01.06.07.04 Enerji Giderleri
971.01.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.01.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.01.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.01.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.01.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.01.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.01.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.01.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.01.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.01.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.01.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.01.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.01.06.07.06 Kira Giderleri
971.01.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.01.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.01.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.01.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.01.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.01.06.07.07.03 Lojmanlar
971.01.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.01.06.07.07.05 Gemiler
971.01.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.01.06.07.07.90 Diğerleri
971.01.06.07.09 Diğer Giderler
971.01.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.01.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.01.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.01.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.01.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.01.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.01.07 Sermaye Transferleri
971.01.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.01.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.01.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.01.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.01.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.01.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.01.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.01.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.01.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.01.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.01.10 Ek Ödeme
971.01.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.01.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.01.10.01.01.01 Memur
971.01.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.01.10.01.01.03 İşçi
971.01.10.01.01.04 Geçici Personel
971.01.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.01.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.01.10.02.01.01 Memur
971.01.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.01.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.01.10.02.02.01 Memur
971.01.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.01.10.02.02.03 İşçi
971.01.10.02.02.04 Geçici Personel
971.01.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.01.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.01.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.01.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.01.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.01.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.01.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.01.10.03.03 Yönetici Payı
971.01.10.03.03.02 Diğer Kadrolu Personel Döner Sermaye Katkı Payı
971.01.10.03.03.03 Sözleşmeli Personel Döner Sermaye Katkı Payı
971.01.11 Gider Bütçesi Dengeleme Payı
971.01.11.01 Yedek Ödenek
971.02 Bütçe İle Yapılan Kesintiler
971.02.01 Personel Giderleri
971.02.01.01 Memurlar
971.02.01.01.01 Temel Maaşlar
971.02.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.02.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.02.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.02.01.01.03 Ödenekler
971.02.01.01.03.01 Ödenekler
971.02.01.01.04 Sosyal Haklar
971.02.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.02.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.02.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.02.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.02.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.02.01.01.09 Diğer Giderler
971.02.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.02.01.02.01 Ücretler
971.02.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.02.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.02.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.02.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.02.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.02.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.02.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.02.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.02.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.02.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.02.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.02.01.02.03 Ödenekler
971.02.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.02.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.02.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.02.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.02.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.02.01.02.04 Sosyal Haklar
971.02.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.02.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.02.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.02.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.02.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.02.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.02.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.02.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.02.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.02.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.02.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.02.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.02.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.02.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.02.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.02.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.02.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.02.01.02.09 Diğer Giderler
971.02.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.02.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.02.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.02.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.02.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.02.01.03 İşçiler
971.02.01.03.01 Ücretler
971.02.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.02.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.02.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.02.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.02.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.02.01.03.03 Sosyal Haklar
971.02.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.02.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.02.01.03.04 Fazla Mesailer
971.02.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.02.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.02.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.02.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.02.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.02.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.02.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.02.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.02.01.04 Geçici Personel
971.02.01.04.01 Ücretler
971.02.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.02.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.02.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.02.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.02.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.02.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.02.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.02.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.02.02.01 Memurlar
971.02.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.02.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.02.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.02.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.02.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.02.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.02.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.02.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.02.02.03 İşçiler
971.02.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.02.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.02.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.02.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.02.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.02.02.04 Geçici Personel
971.02.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.02.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.02.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.02.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.02.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.02.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.02.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.02.03.01.01 Hammadde Alımları
971.02.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.02.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.02.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.02.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.02.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.02.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.02.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.02.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.02.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.02.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.02.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.02.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.02.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.02.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.02.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.02.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.02.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.02.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.02.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.02.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.02.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.02.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.02.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.02.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.02.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.02.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.02.03.02.02.01 Su Alımları
971.02.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.02.03.02.03 Enerji Alımları
971.02.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.02.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.02.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.02.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.02.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.02.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.02.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.02.03.02.04.03 Yem Alımları
971.02.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.02.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.02.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.02.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.02.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.02.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.02.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.02.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.02.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.02.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.02.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.02.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.02.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.02.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.02.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.02.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.02.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.02.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.02.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.02.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.02.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.02.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.02.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.02.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.02.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.02.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.02.03.03 Yolluklar
971.02.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.02.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.02.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.02.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.02.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.02.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.02.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.02.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.02.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.02.03.04 Görev Giderleri
971.02.03.04.02 Yasal Giderler
971.02.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.02.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.02.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.02.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.02.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.02.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.02.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.02.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.02.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.02.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.02.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.02.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.02.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.02.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.02.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.02.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.02.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.02.03.05 Hizmet Alımları
971.02.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.02.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.02.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.02.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.02.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.02.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.02.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.02.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.02.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.02.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.02.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.02.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.02.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.02.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.02.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.02.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.02.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.02.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.02.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.02.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.02.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.02.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.02.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.02.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.02.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.02.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.02.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.02.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.02.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.02.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.02.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.02.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.02.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.02.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.02.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.02.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.02.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.02.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.02.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.02.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.02.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.02.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.02.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.02.03.05.05 Kiralar
971.02.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.02.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.02.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.02.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.02.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.02.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.02.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.02.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.02.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.02.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.02.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.02.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.02.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.02.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.02.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.02.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.02.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.02.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.02.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.02.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.02.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.02.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.02.03.06.01 Temsil Giderleri
971.02.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.02.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.02.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.02.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.02.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.02.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.02.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.02.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.02.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.02.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.02.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.02.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.02.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.02.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.02.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.02.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.02.05 Cari Transferler
971.02.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.02.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.02.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.02.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.02.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.02.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.02.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.02.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.02.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.02.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.02.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.02.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.02.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.02.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.02.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.02.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.02.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.02.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.02.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.02.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.02.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.02.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.02.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.02.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.02.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.02.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.02.05.09 Diğer Transferler
971.02.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.02.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.02.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.02.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.02.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.02.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.02.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.02.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.02.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.02.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.02.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.02.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.02.05.09.09 Diğer Transferler
971.02.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.02.06 Sermaye Giderleri
971.02.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.02.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.02.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.02.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.02.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.02.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.02.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.02.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.02.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.02.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.02.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.02.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.02.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.02.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.02.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.02.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.02.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.02.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.02.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.02.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.02.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.02.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.02.06.01.04 Taşıt Alımları
971.02.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.02.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.02.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.02.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.02.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.02.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.02.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.02.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.02.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.02.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.02.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.02.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.02.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.02.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.02.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.02.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.02.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.02.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.02.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.02.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.02.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.02.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.02.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.02.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.02.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.02.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.02.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.02.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.02.06.02.02 Hammadde Alımları
971.02.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.02.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.02.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.02.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.02.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.02.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.02.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.02.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.02.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.02.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.02.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.02.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.02.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.02.06.02.09 Diğer Alımlar
971.02.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.02.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.02.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.02.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.02.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.02.06.03.02.01 Harita Alımları
971.02.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.02.06.03.03 Lisans Alımları
971.02.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.02.06.03.04 Patent Alımları
971.02.06.03.04.01 Patent Alımları
971.02.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.02.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.02.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.02.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.02.06.04.04 Gemi Alımları
971.02.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.02.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.02.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.02.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.02.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.02.06.04.05 Tersane Alımları
971.02.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.02.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.02.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.02.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.02.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.02.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.02.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.02.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.02.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.02.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.02.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.02.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.02.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.02.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.02.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.02.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.02.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.02.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.02.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.02.06.05.04 Enerji Giderleri
971.02.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.02.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.02.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.02.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.02.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.02.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.02.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.02.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.02.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.02.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.02.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.02.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.02.06.05.06 Kira Giderleri
971.02.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.02.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.02.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.02.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.02.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.02.06.05.07.03 Lojmanlar
971.02.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.02.06.05.07.05 Gemiler
971.02.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.02.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.02.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.02.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.02.06.05.07.90 Diğerleri
971.02.06.05.09 Diğer Giderler
971.02.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.02.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.02.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.02.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.02.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.02.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.02.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.02.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.02.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.02.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.02.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.02.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.02.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.02.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.02.06.06.04 Enerji Giderleri
971.02.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.02.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.02.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.02.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.02.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.02.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.02.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.02.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.02.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.02.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.02.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.02.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.02.06.06.06 Kira Giderleri
971.02.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.02.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.02.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.02.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.02.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.02.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.02.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.02.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.02.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.02.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.02.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.02.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.02.06.06.09 Diğer Giderler
971.02.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.02.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.02.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.02.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.02.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.02.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.02.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.02.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.02.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.02.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.02.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.02.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.02.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.02.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.02.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.02.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.02.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.02.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.02.06.07.04 Enerji Giderleri
971.02.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.02.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.02.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.02.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.02.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.02.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.02.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.02.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.02.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.02.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.02.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.02.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.02.06.07.06 Kira Giderleri
971.02.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.02.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.02.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.02.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.02.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.02.06.07.07.03 Lojmanlar
971.02.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.02.06.07.07.05 Gemiler
971.02.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.02.06.07.07.90 Diğerleri
971.02.06.07.09 Diğer Giderler
971.02.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.02.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.02.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.02.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.02.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.02.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.02.07 Sermaye Transferleri
971.02.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.02.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.02.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.02.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.02.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.02.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.02.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.02.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.02.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.02.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.02.10 Ek Ödeme
971.02.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.02.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.02.10.01.01.01 Memur
971.02.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.02.10.01.01.03 İşçi
971.02.10.01.01.04 Geçici Personel
971.02.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.02.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.02.10.02.01.01 Memur
971.02.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.02.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.02.10.02.02.01 Memur
971.02.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.02.10.02.02.03 İşçi
971.02.10.02.02.04 Geçici Personel
971.02.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.02.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.02.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.02.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.02.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.02.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.02.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.03 Geçen Yıldan Devreden Ödenek
971.03.01 Personel Giderleri
971.03.01.01 Memurlar
971.03.01.01.01 Temel Maaşlar
971.03.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.03.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.03.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.03.01.01.03 Ödenekler
971.03.01.01.03.01 Ödenekler
971.03.01.01.04 Sosyal Haklar
971.03.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.03.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.03.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.03.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.03.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.03.01.01.09 Diğer Giderler
971.03.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.03.01.02 Sözleşmeli Personel
971.03.01.02.01 Ücretler
971.03.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.03.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.03.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.03.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.03.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.03.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.03.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.03.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.03.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.03.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.03.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.03.01.02.03 Ödenekler
971.03.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.03.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.03.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.03.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.03.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.03.01.02.04 Sosyal Haklar
971.03.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.03.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.03.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.03.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.03.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.03.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.03.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.03.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.03.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.03.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.03.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.03.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.03.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.03.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.03.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.03.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.03.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.03.01.02.09 Diğer Giderler
971.03.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.03.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.03.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.03.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.03.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.03.01.03 İşçiler
971.03.01.03.01 Ücretler
971.03.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.03.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.03.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.03.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.03.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.03.01.03.03 Sosyal Haklar
971.03.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.03.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.03.01.03.04 Fazla Mesailer
971.03.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.03.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.03.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.03.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.03.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.03.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.03.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.03.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.03.01.04 Geçici Personel
971.03.01.04.01 Ücretler
971.03.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.03.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.03.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.03.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.03.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.03.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.03.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.03.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.03.02.01 Memurlar
971.03.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.03.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.03.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.03.02.02 Sözleşmeli Personel
971.03.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.03.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.03.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.03.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.03.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.03.02.03 İşçiler
971.03.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.03.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.03.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.03.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.03.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.03.02.04 Geçici Personel
971.03.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.03.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.03.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.03.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.03.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.03.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.03.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.03.03.01.01 Hammadde Alımları
971.03.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.03.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.03.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.03.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.03.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.03.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.03.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.03.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.03.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.03.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.03.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.03.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.03.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.03.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.03.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.03.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.03.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.03.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.03.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.03.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.03.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.03.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.03.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.03.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.03.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.03.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.03.03.02.02.01 Su Alımları
971.03.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.03.03.02.03 Enerji Alımları
971.03.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.03.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.03.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.03.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.03.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.03.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.03.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.03.03.02.04.03 Yem Alımları
971.03.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.03.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.03.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.03.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.03.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.03.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.03.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.03.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.03.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.03.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.03.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.03.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.03.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.03.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.03.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.03.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.03.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.03.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.03.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.03.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.03.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.03.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.03.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.03.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.03.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.03.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.03.03.03 Yolluklar
971.03.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.03.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.03.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.03.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.03.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.03.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.03.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.03.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.03.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.03.03.04 Görev Giderleri
971.03.03.04.02 Yasal Giderler
971.03.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.03.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.03.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.03.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.03.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.03.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.03.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.03.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.03.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.03.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.03.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.03.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.03.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.03.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.03.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.03.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.03.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.03.03.05 Hizmet Alımları
971.03.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.03.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.03.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.03.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.03.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.03.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.03.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.03.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.03.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.03.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.03.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.03.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.03.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.03.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.03.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.03.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.03.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.03.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.03.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.03.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.03.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.03.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.03.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.03.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.03.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.03.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.03.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.03.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.03.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.03.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.03.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.03.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.03.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.03.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.03.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.03.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.03.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.03.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.03.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.03.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.03.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.03.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.03.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.03.03.05.05 Kiralar
971.03.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.03.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.03.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.03.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.03.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.03.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.03.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.03.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.03.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.03.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.03.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.03.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.03.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.03.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.03.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.03.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.03.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.03.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.03.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.03.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.03.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.03.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.03.03.06.01 Temsil Giderleri
971.03.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.03.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.03.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.03.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.03.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.03.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.03.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.03.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.03.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.03.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.03.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.03.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.03.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.03.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.03.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.03.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.03.05 Cari Transferler
971.03.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.03.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.03.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.03.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.03.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.03.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.03.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.03.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.03.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.03.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.03.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.03.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.03.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.03.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.03.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.03.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.03.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.03.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.03.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.03.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.03.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.03.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.03.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.03.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.03.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.03.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.03.05.09 Diğer Transferler
971.03.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.03.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.03.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.03.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.03.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.03.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.03.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.03.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.03.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.03.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.03.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.03.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.03.05.09.09 Diğer Transferler
971.03.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.03.06 Sermaye Giderleri
971.03.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.03.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.03.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.03.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.03.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.03.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.03.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.03.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.03.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.03.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.03.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.03.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.03.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.03.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.03.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.03.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.03.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.03.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.03.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.03.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.03.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.03.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.03.06.01.04 Taşıt Alımları
971.03.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.03.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.03.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.03.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.03.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.03.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.03.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.03.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.03.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.03.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.03.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.03.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.03.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.03.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.03.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.03.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.03.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.03.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.03.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.03.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.03.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.03.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.03.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.03.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.03.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.03.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.03.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.03.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.03.06.02.02 Hammadde Alımları
971.03.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.03.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.03.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.03.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.03.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.03.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.03.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.03.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.03.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.03.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.03.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.03.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.03.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.03.06.02.09 Diğer Alımlar
971.03.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.03.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.03.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.03.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.03.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.03.06.03.02.01 Harita Alımları
971.03.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.03.06.03.03 Lisans Alımları
971.03.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.03.06.03.04 Patent Alımları
971.03.06.03.04.01 Patent Alımları
971.03.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.03.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.03.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.03.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.03.06.04.04 Gemi Alımları
971.03.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.03.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.03.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.03.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.03.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.03.06.04.05 Tersane Alımları
971.03.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.03.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.03.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.03.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.03.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.03.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.03.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.03.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.03.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.03.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.03.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.03.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.03.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.03.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.03.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.03.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.03.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.03.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.03.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.03.06.05.04 Enerji Giderleri
971.03.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.03.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.03.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.03.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.03.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.03.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.03.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.03.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.03.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.03.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.03.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.03.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.03.06.05.06 Kira Giderleri
971.03.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.03.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.03.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.03.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.03.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.03.06.05.07.03 Lojmanlar
971.03.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.03.06.05.07.05 Gemiler
971.03.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.03.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.03.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.03.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.03.06.05.07.90 Diğerleri
971.03.06.05.09 Diğer Giderler
971.03.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.03.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.03.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.03.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.03.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.03.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.03.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.03.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.03.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.03.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.03.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.03.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.03.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.03.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.03.06.06.04 Enerji Giderleri
971.03.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.03.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.03.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.03.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.03.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.03.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.03.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.03.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.03.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.03.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.03.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.03.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.03.06.06.06 Kira Giderleri
971.03.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.03.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.03.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.03.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.03.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.03.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.03.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.03.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.03.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.03.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.03.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.03.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.03.06.06.09 Diğer Giderler
971.03.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.03.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.03.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.03.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.03.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.03.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.03.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.03.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.03.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.03.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.03.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.03.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.03.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.03.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.03.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.03.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.03.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.03.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.03.06.07.04 Enerji Giderleri
971.03.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.03.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.03.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.03.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.03.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.03.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.03.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.03.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.03.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.03.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.03.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.03.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.03.06.07.06 Kira Giderleri
971.03.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.03.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.03.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.03.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.03.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.03.06.07.07.03 Lojmanlar
971.03.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.03.06.07.07.05 Gemiler
971.03.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.03.06.07.07.90 Diğerleri
971.03.06.07.09 Diğer Giderler
971.03.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.03.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.03.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.03.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.03.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.03.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.03.07 Sermaye Transferleri
971.03.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.03.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.03.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.03.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.03.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.03.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.03.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.03.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.03.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.03.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.03.10 Ek Ödeme
971.03.10.01 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
971.03.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.03.10.01.01.01 Memur
971.03.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.03.10.01.01.03 İşçi
971.03.10.01.01.04 Geçici Personel
971.03.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.03.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.03.10.02.01.01 Memur
971.03.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.03.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.03.10.02.02.01 Memur
971.03.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.03.10.02.02.03 İşçi
971.03.10.02.02.04 Geçici Personel
971.03.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.03.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.03.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.03.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.03.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.03.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.03.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.04 Aktarmalarla Eklenen Ödenek
971.04.01 Personel Giderleri
971.04.01.01 Memurlar
971.04.01.01.01 Temel Maaşlar
971.04.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.04.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.04.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.04.01.01.03 Ödenekler
971.04.01.01.03.01 Ödenekler
971.04.01.01.04 Sosyal Haklar
971.04.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.04.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.04.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.04.01.01.09 Diğer Giderler
971.04.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.04.01.02 Sözleşmeli Personel
971.04.01.02.01 Ücretler
971.04.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.04.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.04.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.04.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.04.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.04.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.04.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.04.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.04.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.04.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.04.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.04.01.02.03 Ödenekler
971.04.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.04.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.04.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.04.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.04.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.04.01.02.04 Sosyal Haklar
971.04.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.04.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.04.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.04.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.04.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.04.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.04.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.04.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.04.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.01.02.09 Diğer Giderler
971.04.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.04.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.04.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.04.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.04.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.04.01.03 İşçiler
971.04.01.03.01 Ücretler
971.04.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.04.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.04.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.04.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.04.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.04.01.03.03 Sosyal Haklar
971.04.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.04.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.04.01.03.04 Fazla Mesailer
971.04.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.04.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.04.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.04.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.04.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.04.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.04.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.04.01.04 Geçici Personel
971.04.01.04.01 Ücretler
971.04.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.04.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.04.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.04.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.04.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.04.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.04.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.04.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.04.02.01 Memurlar
971.04.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.04.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.04.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.04.02.02 Sözleşmeli Personel
971.04.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.04.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.04.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.04.02.03 İşçiler
971.04.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.04.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.04.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.04.02.04 Geçici Personel
971.04.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.04.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.04.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.04.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.04.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.04.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.01.01 Hammadde Alımları
971.04.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.04.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.04.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.04.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.04.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.04.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.04.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.04.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.04.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.04.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.04.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.04.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.04.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.04.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.04.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.04.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.04.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.04.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.04.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.04.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.04.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.04.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.04.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.04.03.02.02.01 Su Alımları
971.04.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.04.03.02.03 Enerji Alımları
971.04.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.04.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.04.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.04.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.04.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.04.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.04.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.04.03.02.04.03 Yem Alımları
971.04.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.04.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.04.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.04.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.04.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.04.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.04.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.04.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.04.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.04.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.04.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.04.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.04.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.04.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.04.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.04.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.04.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.04.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.04.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.04.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.04.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.04.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.04.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.04.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.04.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.04.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.04.03.03 Yolluklar
971.04.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.04.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.04.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.04.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.04.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.04.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.04.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.04.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.04.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.04.03.04 Görev Giderleri
971.04.03.04.02 Yasal Giderler
971.04.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.04.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.04.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.04.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.04.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.04.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.04.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.04.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.04.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.04.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.04.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.04.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.04.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.04.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.04.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.04.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.04.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.04.03.05 Hizmet Alımları
971.04.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.04.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.04.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.04.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.04.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.04.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.04.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.04.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.04.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.04.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.04.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.04.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.04.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.04.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.04.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.04.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.04.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.04.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.04.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.04.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.04.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.04.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.04.03.05.01.41 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.04.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.04.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.04.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.04.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.04.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.04.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.04.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.04.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.04.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.04.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.04.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.04.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.04.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.04.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.04.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.04.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.04.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.04.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.04.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.04.03.05.05 Kiralar
971.04.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.04.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.04.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.04.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.04.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.04.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.04.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.04.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.04.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.04.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.04.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.04.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.04.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.04.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.04.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.04.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.04.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.04.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.04.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.04.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.04.03.06.01 Temsil Giderleri
971.04.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.04.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.04.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.04.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.04.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.04.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.04.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.04.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.04.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.04.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.04.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.04.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.04.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.04.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.04.05 Cari Transferler
971.04.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.04.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.04.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.04.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.04.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.04.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.04.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.04.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.04.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.04.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.04.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.04.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.04.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.04.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.04.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.04.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.04.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.04.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.04.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.04.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.04.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.04.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.04.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.04.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.04.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.04.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.04.05.09 Diğer Transferler
971.04.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.04.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.04.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.04.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.04.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.04.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.04.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.04.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.04.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.04.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.04.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.04.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.04.05.09.09 Diğer Transferler
971.04.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.04.06 Sermaye Giderleri
971.04.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.04.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.04.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.04.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.04.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.04.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.04.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.04.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.04.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.04.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.04.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.04.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.04.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.04.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.04.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.04.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.04.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.04.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.04.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.04.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.04.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.04.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.04.06.01.04 Taşıt Alımları
971.04.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.04.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.04.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.04.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.04.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.04.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.04.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.04.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.04.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.04.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.04.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.04.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.04.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.04.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.04.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.04.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.04.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.04.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.04.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.04.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.04.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.04.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.04.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.04.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.04.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.04.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.04.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.04.06.02.02 Hammadde Alımları
971.04.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.04.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.04.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.04.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.04.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.04.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.04.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.04.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.04.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.04.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.04.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.04.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.04.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.04.06.02.09 Diğer Alımlar
971.04.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.04.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.04.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.04.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.04.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.04.06.03.02.01 Harita Alımları
971.04.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.04.06.03.03 Lisans Alımları
971.04.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.04.06.03.04 Patent Alımları
971.04.06.03.04.01 Patent Alımları
971.04.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.04.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.04.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.04.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.04.06.04.04 Gemi Alımları
971.04.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.04.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.04.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.04.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.04.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.04.06.04.05 Tersane Alımları
971.04.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.04.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.04.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.04.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.04.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.04.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.04.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.04.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.04.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.04.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.04.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.04.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.04.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.04.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.04.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.04.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.04.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.04.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.04.06.05.04 Enerji Giderleri
971.04.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.04.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.04.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.04.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.04.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.04.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.04.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.04.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.04.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.04.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.04.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.04.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.04.06.05.06 Kira Giderleri
971.04.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.04.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.04.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.04.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.04.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.04.06.05.07.03 Lojmanlar
971.04.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.04.06.05.07.05 Gemiler
971.04.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.04.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.04.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.04.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.04.06.05.07.90 Diğerleri
971.04.06.05.09 Diğer Giderler
971.04.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.04.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.04.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.04.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.04.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.04.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.04.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.04.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.04.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.04.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.04.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.04.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.04.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.04.06.06.04 Enerji Giderleri
971.04.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.04.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.04.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.04.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.04.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.04.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.04.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.04.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.04.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.04.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.04.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.04.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.04.06.06.06 Kira Giderleri
971.04.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.04.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.04.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.04.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.04.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.04.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.04.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.04.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.04.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.04.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.04.06.06.09 Diğer Giderler
971.04.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.04.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.04.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.04.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.04.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.04.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.04.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.04.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.04.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.04.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.04.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.04.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.04.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.04.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.04.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.04.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.04.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.04.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.04.06.07.04 Enerji Giderleri
971.04.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.04.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.04.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.04.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.04.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.04.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.04.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.04.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.04.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.04.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.04.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.04.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.04.06.07.06 Kira Giderleri
971.04.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.04.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.04.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.04.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.04.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.04.06.07.07.03 Lojmanlar
971.04.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.04.06.07.07.05 Gemiler
971.04.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.04.06.07.07.90 Diğerleri
971.04.06.07.09 Diğer Giderler
971.04.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.04.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.04.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.04.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.04.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.04.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.04.07 Sermaye Transferleri
971.04.07.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.04.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.04.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.04.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.04.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.04.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.04.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.04.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.04.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.04.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.04.10 Ek Ödeme
971.04.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.04.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.04.10.01.01.01 Memur
971.04.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.04.10.01.01.03 İşçi
971.04.10.01.01.04 Geçici Personel
971.04.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.04.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.04.10.02.01.01 Memur
971.04.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.04.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.04.10.02.02.01 Memur
971.04.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.04.10.02.02.03 İşçi
971.04.10.02.02.04 Geçici Personel
971.04.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.04.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.04.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.04.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.04.10.02.03.04 Yöneticilik Payı
971.04.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.04.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.04.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.05 Aktarmalarla Düşülen Ödenek
971.05.01 Personel Giderleri
971.05.01.01 Memurlar
971.05.01.01.01 Temel Maaşlar
971.05.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.05.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.05.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.05.01.01.03 Ödenekler
971.05.01.01.03.01 Ödenekler
971.05.01.01.04 Sosyal Haklar
971.05.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.05.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.05.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.05.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.05.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.05.01.01.09 Diğer Giderler
971.05.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.05.01.02 Sözleşmeli Personel
971.05.01.02.01 Ücretler
971.05.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.05.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.05.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.05.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.05.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.05.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.05.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.05.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.05.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.05.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.05.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.05.01.02.03 Ödenekler
971.05.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.05.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.05.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.05.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.05.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.05.01.02.04 Sosyal Haklar
971.05.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.05.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.05.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.05.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.05.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.05.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.05.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.05.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.05.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.05.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.05.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.05.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.05.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.05.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.05.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.05.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.05.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.05.01.02.09 Diğer Giderler
971.05.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.05.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.05.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.05.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.05.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.05.01.03 İşçiler
971.05.01.03.01 Ücretler
971.05.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.05.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.05.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.05.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.05.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.05.01.03.03 Sosyal Haklar
971.05.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.05.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.05.01.03.04 Fazla Mesailer
971.05.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.05.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.05.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.05.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.05.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.05.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.05.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.05.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.05.01.04 Geçici Personel
971.05.01.04.01 Ücretler
971.05.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.05.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.05.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.05.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.05.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.05.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.05.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.05.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.05.02.01 Memurlar
971.05.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.05.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.05.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.05.02.02 Sözleşmeli Personel
971.05.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.05.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.05.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.05.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.05.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.05.02.03 İşçiler
971.05.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.05.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.05.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.05.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.05.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.05.02.04 Geçici Personel
971.05.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.05.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.05.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.05.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.05.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.05.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.05.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.05.03.01.01 Hammadde Alımları
971.05.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.05.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.05.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.05.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.05.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.05.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.05.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.05.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.05.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.05.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.05.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.05.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.05.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.05.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.05.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.05.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.05.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.05.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.05.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.05.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.05.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.05.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.05.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.05.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.05.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.05.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.05.03.02.02.01 Su Alımları
971.05.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.05.03.02.03 Enerji Alımları
971.05.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.05.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.05.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.05.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.05.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.05.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.05.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.05.03.02.04.03 Yem Alımları
971.05.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.05.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.05.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.05.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.05.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.05.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.05.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.05.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.05.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.05.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.05.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.05.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.05.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.05.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.05.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.05.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.05.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.05.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.05.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.05.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.05.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.05.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.05.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.05.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.05.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.05.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.05.03.03 Yolluklar
971.05.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.05.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.05.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.05.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.05.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.05.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.05.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.05.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.05.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.05.03.04 Görev Giderleri
971.05.03.04.02 Yasal Giderler
971.05.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.05.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.05.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.05.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.05.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.05.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.05.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.05.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.05.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.05.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.05.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.05.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.05.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.05.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.05.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.05.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.05.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.05.03.05 Hizmet Alımları
971.05.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.05.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.05.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.05.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.05.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.05.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.05.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.05.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.05.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.05.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.05.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.05.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.05.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.05.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.05.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.05.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.05.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.05.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.05.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.05.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.05.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.05.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.05.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.05.03.05.01.41 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.05.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.05.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.05.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.05.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.05.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.05.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.05.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.05.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.05.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.05.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.05.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.05.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.05.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.05.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.05.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.05.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.05.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.05.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.05.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.05.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.05.03.05.05 Kiralar
971.05.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.05.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.05.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.05.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.05.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.05.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.05.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.05.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.05.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.05.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.05.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.05.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.05.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.05.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.05.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.05.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.05.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.05.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.05.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.05.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.05.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.05.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.05.03.06.01 Temsil Giderleri
971.05.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.05.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.05.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.05.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.05.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.05.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.05.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.05.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.05.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.05.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.05.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.05.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.05.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.05.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.05.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.05.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.05.05 Cari Transferler
971.05.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.05.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.05.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.05.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.05.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.05.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.05.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.05.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.05.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.05.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.05.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.05.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.05.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.05.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.05.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.05.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.05.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.05.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.05.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.05.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.05.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.05.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.05.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.05.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.05.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.05.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.05.05.09 Diğer Transferler
971.05.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.05.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.05.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.05.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.05.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.05.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.05.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.05.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.05.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.05.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.05.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.05.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.05.05.09.09 Diğer Transferler
971.05.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.05.06 Sermaye Giderleri
971.05.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.05.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.05.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.05.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.05.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.05.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.05.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.05.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.05.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.05.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.05.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.05.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.05.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.05.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.05.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.05.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.05.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.05.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.05.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.05.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.05.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.05.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.05.06.01.04 Taşıt Alımları
971.05.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.05.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.05.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.05.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.05.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.05.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.05.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.05.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.05.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.05.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.05.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.05.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.05.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.05.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.05.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.05.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.05.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.05.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.05.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.05.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.05.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.05.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.05.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.05.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.05.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.05.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.05.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.05.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.05.06.02.02 Hammadde Alımları
971.05.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.05.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.05.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.05.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.05.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.05.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.05.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.05.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.05.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.05.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.05.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.05.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.05.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.05.06.02.09 Diğer Alımlar
971.05.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.05.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.05.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.05.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.05.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.05.06.03.02.01 Harita Alımları
971.05.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.05.06.03.03 Lisans Alımları
971.05.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.05.06.03.04 Patent Alımları
971.05.06.03.04.01 Patent Alımları
971.05.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.05.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.05.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.05.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.05.06.04.04 Gemi Alımları
971.05.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.05.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.05.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.05.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.05.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.05.06.04.05 Tersane Alımları
971.05.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.05.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.05.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.05.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.05.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.05.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.05.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.05.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.05.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.05.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.05.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.05.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.05.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.05.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.05.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.05.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.05.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.05.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.05.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.05.06.05.04 Enerji Giderleri
971.05.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.05.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.05.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.05.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.05.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.05.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.05.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.05.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.05.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.05.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.05.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.05.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.05.06.05.06 Kira Giderleri
971.05.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.05.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.05.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.05.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.05.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.05.06.05.07.03 Lojmanlar
971.05.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.05.06.05.07.05 Gemiler
971.05.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.05.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.05.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.05.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.05.06.05.07.90 Diğerleri
971.05.06.05.09 Diğer Giderler
971.05.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.05.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.05.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.05.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.05.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.05.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.05.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.05.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.05.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.05.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.05.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.05.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.05.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.05.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.05.06.06.04 Enerji Giderleri
971.05.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.05.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.05.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.05.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.05.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.05.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.05.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.05.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.05.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.05.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.05.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.05.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.05.06.06.06 Kira Giderleri
971.05.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.05.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.05.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.05.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.05.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.05.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.05.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.05.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.05.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.05.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.05.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.05.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.05.06.06.09 Diğer Giderler
971.05.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.05.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.05.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.05.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.05.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.05.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.05.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.05.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.05.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.05.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.05.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.05.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.05.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.05.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.05.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.05.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.05.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.05.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.05.06.07.04 Enerji Giderleri
971.05.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.05.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.05.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.05.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.05.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.05.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.05.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.05.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.05.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.05.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.05.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.05.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.05.06.07.06 Kira Giderleri
971.05.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.05.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.05.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.05.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.05.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.05.06.07.07.03 Lojmanlar
971.05.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.05.06.07.07.05 Gemiler
971.05.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.05.06.07.07.90 Diğerleri
971.05.06.07.09 Diğer Giderler
971.05.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.05.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.05.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.05.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.05.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.05.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.05.07 Sermaye Transferleri
971.05.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.05.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.05.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.05.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.05.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.05.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.05.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.05.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.05.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.05.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.05.10 Ek Ödeme
971.05.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.05.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.05.10.01.01.01 Memur
971.05.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.05.10.01.01.03 İşçi
971.05.10.01.01.04 Geçici Personel
971.05.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.05.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.05.10.02.01.01 Memur
971.05.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.05.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.05.10.02.02.01 Memur
971.05.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.05.10.02.02.03 İşçi
971.05.10.02.02.04 Geçici Personel
971.05.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.05.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.05.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.05.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.05.10.02.03.04 Yöneticilik Payı
971.05.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.05.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.05.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.06 İşletmeler Arası Aktarmalarla Eklenen Ödenek
971.06.01 Personel Giderleri
971.06.01.01 Memurlar
971.06.01.01.01 Temel Maaşlar
971.06.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.06.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.06.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.06.01.01.03 Ödenekler
971.06.01.01.03.01 Ödenekler
971.06.01.01.04 Sosyal Haklar
971.06.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.06.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.06.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.06.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.06.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.06.01.01.09 Diğer Giderler
971.06.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.06.01.02 Sözleşmeli Personel
971.06.01.02.01 Ücretler
971.06.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.06.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.06.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.06.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.06.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.06.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.06.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.06.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.06.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.06.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.06.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.06.01.02.03 Ödenekler
971.06.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.06.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.06.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.06.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.06.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.06.01.02.04 Sosyal Haklar
971.06.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.06.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.06.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.06.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.06.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.06.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.06.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.06.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.06.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.06.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.06.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.06.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.06.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.06.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.06.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.06.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.06.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.06.01.02.09 Diğer Giderler
971.06.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.06.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.06.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.06.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.06.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.06.01.03 İşçiler
971.06.01.03.01 Ücretler
971.06.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.06.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.06.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.06.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.06.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.06.01.03.03 Sosyal Haklar
971.06.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.06.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.06.01.03.04 Fazla Mesailer
971.06.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.06.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.06.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.06.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.06.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.06.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.06.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.06.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.06.01.04 Geçici Personel
971.06.01.04.01 Ücretler
971.06.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.06.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.06.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.06.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.06.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.06.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.06.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.06.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.06.02.01 Memurlar
971.06.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.06.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.06.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.06.02.02 Sözleşmeli Personel
971.06.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.06.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.06.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.06.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.06.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.06.02.03 İşçiler
971.06.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.06.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.06.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.06.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.06.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.06.02.04 Geçici Personel
971.06.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.06.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.06.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.06.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.06.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.06.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.06.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.06.03.01.01 Hammadde Alımları
971.06.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.06.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.06.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.06.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.06.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.06.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.06.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.06.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.06.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.06.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.06.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.06.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.06.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.06.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.06.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.06.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.06.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.06.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.06.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.06.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.06.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.06.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.06.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.06.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.06.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.06.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.06.03.02.02.01 Su Alımları
971.06.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.06.03.02.03 Enerji Alımları
971.06.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.06.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.06.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.06.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.06.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.06.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.06.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.06.03.02.04.03 Yem Alımları
971.06.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.06.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.06.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.06.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.06.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.06.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.06.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.06.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.06.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.06.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.06.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.06.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.06.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.06.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.06.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.06.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.06.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.06.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.06.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.06.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.06.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.06.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.06.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.06.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.06.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.06.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.06.03.03 Yolluklar
971.06.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.06.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.06.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.06.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.06.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.06.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.06.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.06.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.06.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.06.03.04 Görev Giderleri
971.06.03.04.02 Yasal Giderler
971.06.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.06.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.06.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.06.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.06.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.06.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.06.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.06.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.06.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.06.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.06.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.06.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.06.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.06.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.06.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.06.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.06.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.06.03.05 Hizmet Alımları
971.06.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.06.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.06.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.06.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.06.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.06.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.06.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.06.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.06.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.06.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.06.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.06.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.06.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.06.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.06.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.06.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.06.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.06.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.06.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.06.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.06.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.06.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.06.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.06.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.06.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.06.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.06.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.06.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.06.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.06.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.06.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.06.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.06.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.06.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.06.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.06.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.06.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.06.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.06.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.06.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.06.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.06.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.06.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.06.03.05.05 Kiralar
971.06.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.06.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.06.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.06.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.06.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.06.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.06.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.06.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.06.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.06.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.06.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.06.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.06.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.06.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.06.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.06.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.06.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.06.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.06.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.06.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.06.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.06.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.06.03.06.01 Temsil Giderleri
971.06.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.06.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.06.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.06.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.06.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.06.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.06.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.06.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.06.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.06.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.06.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.06.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.06.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.06.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.06.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.06.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.06.05 Cari Transferler
971.06.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.06.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.06.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.06.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.06.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.06.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.06.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.06.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.06.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.06.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.06.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.06.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.06.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.06.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.06.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.06.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.06.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.06.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.06.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.06.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.06.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.06.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.06.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.06.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.06.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.06.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.06.05.09 Diğer Transferler
971.06.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.06.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.06.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.06.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.06.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.06.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.06.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.06.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.06.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.06.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.06.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.06.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.06.05.09.09 Diğer Transferler
971.06.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.06.06 Sermaye Giderleri
971.06.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.06.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.06.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.06.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.06.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.06.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.06.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.06.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.06.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.06.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.06.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.06.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.06.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.06.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.06.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.06.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.06.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.06.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.06.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.06.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.06.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.06.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.06.06.01.04 Taşıt Alımları
971.06.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.06.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.06.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.06.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.06.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.06.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.06.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.06.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.06.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.06.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.06.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.06.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.06.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.06.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.06.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.06.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.06.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.06.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.06.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.06.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.06.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.06.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.06.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.06.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.06.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.06.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.06.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.06.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.06.06.02.02 Hammadde Alımları
971.06.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.06.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.06.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.06.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.06.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.06.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.06.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.06.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.06.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.06.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.06.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.06.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.06.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.06.06.02.09 Diğer Alımlar
971.06.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.06.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.06.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.06.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.06.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.06.06.03.02.01 Harita Alımları
971.06.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.06.06.03.03 Lisans Alımları
971.06.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.06.06.03.04 Patent Alımları
971.06.06.03.04.01 Patent Alımları
971.06.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.06.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.06.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.06.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.06.06.04.04 Gemi Alımları
971.06.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.06.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.06.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.06.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.06.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.06.06.04.05 Tersane Alımları
971.06.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.06.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.06.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.06.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.06.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.06.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.06.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.06.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.06.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.06.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.06.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.06.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.06.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.06.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.06.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.06.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.06.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.06.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.06.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.06.06.05.04 Enerji Giderleri
971.06.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.06.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.06.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.06.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.06.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.06.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.06.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.06.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.06.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.06.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.06.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.06.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.06.06.05.06 Kira Giderleri
971.06.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.06.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.06.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.06.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.06.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.06.06.05.07.03 Lojmanlar
971.06.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.06.06.05.07.05 Gemiler
971.06.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.06.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.06.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.06.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.06.06.05.07.90 Diğerleri
971.06.06.05.09 Diğer Giderler
971.06.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.06.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.06.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.06.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.06.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.06.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.06.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.06.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.06.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.06.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.06.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.06.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.06.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.06.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.06.06.06.04 Enerji Giderleri
971.06.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.06.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.06.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.06.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.06.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.06.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.06.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.06.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.06.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.06.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.06.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.06.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.06.06.06.06 Kira Giderleri
971.06.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.06.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.06.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.06.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.06.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.06.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.06.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.06.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.06.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.06.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.06.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.06.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.06.06.06.09 Diğer Giderler
971.06.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.06.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.06.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.06.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.06.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.06.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.06.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.06.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.06.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.06.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.06.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.06.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.06.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.06.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.06.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.06.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.06.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.06.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.06.06.07.04 Enerji Giderleri
971.06.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.06.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.06.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.06.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.06.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.06.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.06.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.06.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.06.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.06.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.06.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.06.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.06.06.07.06 Kira Giderleri
971.06.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.06.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.06.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.06.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.06.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.06.06.07.07.03 Lojmanlar
971.06.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.06.06.07.07.05 Gemiler
971.06.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.06.06.07.07.90 Diğerleri
971.06.06.07.09 Diğer Giderler
971.06.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.06.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.06.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.06.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.06.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.06.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.06.07 Sermaye Transferleri
971.06.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.06.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.06.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.06.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.06.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.06.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.06.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.06.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.06.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.06.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.06.10 Ek Ödeme
971.06.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.06.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.06.10.01.01.01 Memur
971.06.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.06.10.01.01.03 İşçi
971.06.10.01.01.04 Geçici Personel
971.06.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.06.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.06.10.02.01.01 Memur
971.06.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.06.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.06.10.02.02.01 Memur
971.06.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.06.10.02.02.03 İşçi
971.06.10.02.02.04 Geçici Personel
971.06.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.06.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.06.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.06.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.06.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.06.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.06.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.07 İşletmeler Arası Aktarmalarla Düşülen Ödenek
971.07.01 Personel Giderleri
971.07.01.01 Memurlar
971.07.01.01.01 Temel Maaşlar
971.07.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.07.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.07.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.07.01.01.03 Ödenekler
971.07.01.01.03.01 Ödenekler
971.07.01.01.04 Sosyal Haklar
971.07.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.07.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.07.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.07.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.07.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.07.01.01.09 Diğer Giderler
971.07.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.07.01.02 Sözleşmeli Personel
971.07.01.02.01 Ücretler
971.07.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.07.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.07.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.07.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.07.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.07.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.07.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.07.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.07.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.07.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.07.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.07.01.02.03 Ödenekler
971.07.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.07.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.07.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.07.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.07.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.07.01.02.04 Sosyal Haklar
971.07.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.07.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.07.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.07.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.07.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.07.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.07.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.07.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.07.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.07.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.07.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.07.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.07.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.07.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.07.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.07.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.07.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.07.01.02.09 Diğer Giderler
971.07.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.07.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.07.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.07.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.07.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.07.01.03 İşçiler
971.07.01.03.01 Ücretler
971.07.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.07.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.07.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.07.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.07.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.07.01.03.03 Sosyal Haklar
971.07.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.07.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.07.01.03.04 Fazla Mesailer
971.07.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.07.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.07.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.07.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.07.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.07.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.07.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.07.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.07.01.04 Geçici Personel
971.07.01.04.01 Ücretler
971.07.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.07.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.07.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.07.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.07.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.07.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.07.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.07.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.07.02.01 Memurlar
971.07.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.07.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.07.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.07.02.02 Sözleşmeli Personel
971.07.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.07.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.07.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.07.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.07.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.07.02.03 İşçiler
971.07.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.07.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.07.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.07.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.07.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.07.02.04 Geçici Personel
971.07.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.07.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.07.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.07.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.07.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.07.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.07.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.07.03.01.01 Hammadde Alımları
971.07.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.07.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.07.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.07.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.07.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.07.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.07.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.07.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.07.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.07.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.07.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.07.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.07.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.07.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.07.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.07.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.07.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.07.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.07.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.07.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.07.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.07.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.07.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.07.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.07.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.07.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.07.03.02.02.01 Su Alımları
971.07.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.07.03.02.03 Enerji Alımları
971.07.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.07.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.07.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.07.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.07.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.07.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.07.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.07.03.02.04.03 Yem Alımları
971.07.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.07.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.07.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.07.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.07.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.07.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.07.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.07.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.07.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.07.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.07.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.07.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.07.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.07.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.07.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.07.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.07.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.07.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.07.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.07.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.07.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.07.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.07.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.07.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.07.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.07.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.07.03.03 Yolluklar
971.07.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.07.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.07.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.07.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.07.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.07.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.07.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.07.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.07.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.07.03.04 Görev Giderleri
971.07.03.04.02 Yasal Giderler
971.07.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.07.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.07.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.07.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.07.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.07.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.07.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.07.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.07.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.07.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.07.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.07.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.07.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.07.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.07.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.07.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.07.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.07.03.05 Hizmet Alımları
971.07.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.07.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.07.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.07.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.07.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.07.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.07.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.07.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.07.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.07.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.07.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.07.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.07.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.07.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.07.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.07.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.07.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.07.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.07.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.07.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.07.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.07.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.07.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.07.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.07.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.07.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.07.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.07.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.07.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.07.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.07.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.07.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.07.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.07.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.07.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.07.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.07.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.07.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.07.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.07.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.07.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.07.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.07.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.07.03.05.05 Kiralar
971.07.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.07.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.07.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.07.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.07.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.07.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.07.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.07.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.07.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.07.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.07.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.07.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.07.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.07.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.07.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.07.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.07.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.07.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.07.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.07.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.07.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.07.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.07.03.06.01 Temsil Giderleri
971.07.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.07.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.07.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.07.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.07.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.07.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.07.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.07.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.07.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.07.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.07.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.07.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.07.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.07.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.07.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.07.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.07.05 Cari Transferler
971.07.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.07.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.07.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.07.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.07.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.07.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.07.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.07.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.07.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.07.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.07.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.07.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.07.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.07.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.07.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.07.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.07.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.07.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.07.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.07.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.07.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.07.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.07.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.07.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.07.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.07.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.07.05.09 Diğer Transferler
971.07.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.07.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.07.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.07.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.07.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.07.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.07.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.07.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.07.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.07.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.07.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.07.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.07.05.09.09 Diğer Transferler
971.07.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.07.06 Sermaye Giderleri
971.07.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.07.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.07.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.07.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.07.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.07.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.07.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.07.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.07.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.07.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.07.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.07.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.07.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.07.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.07.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.07.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.07.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.07.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.07.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.07.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.07.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.07.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.07.06.01.04 Taşıt Alımları
971.07.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.07.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.07.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.07.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.07.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.07.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.07.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.07.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.07.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.07.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.07.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.07.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.07.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.07.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.07.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.07.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.07.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.07.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.07.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.07.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.07.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.07.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.07.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.07.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.07.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.07.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.07.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.07.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.07.06.02.02 Hammadde Alımları
971.07.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.07.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.07.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.07.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.07.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.07.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.07.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.07.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.07.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.07.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.07.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.07.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.07.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.07.06.02.09 Diğer Alımlar
971.07.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.07.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.07.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.07.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.07.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.07.06.03.02.01 Harita Alımları
971.07.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.07.06.03.03 Lisans Alımları
971.07.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.07.06.03.04 Patent Alımları
971.07.06.03.04.01 Patent Alımları
971.07.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.07.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.07.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.07.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.07.06.04.04 Gemi Alımları
971.07.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.07.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.07.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.07.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.07.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.07.06.04.05 Tersane Alımları
971.07.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.07.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.07.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.07.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.07.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.07.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.07.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.07.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.07.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.07.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.07.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.07.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.07.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.07.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.07.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.07.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.07.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.07.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.07.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.07.06.05.04 Enerji Giderleri
971.07.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.07.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.07.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.07.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.07.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.07.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.07.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.07.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.07.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.07.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.07.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.07.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.07.06.05.06 Kira Giderleri
971.07.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.07.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.07.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.07.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.07.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.07.06.05.07.03 Lojmanlar
971.07.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.07.06.05.07.05 Gemiler
971.07.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.07.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.07.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.07.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.07.06.05.07.90 Diğerleri
971.07.06.05.09 Diğer Giderler
971.07.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.07.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.07.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.07.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.07.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.07.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.07.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.07.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.07.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.07.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.07.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.07.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.07.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.07.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.07.06.06.04 Enerji Giderleri
971.07.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.07.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.07.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.07.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.07.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.07.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.07.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.07.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.07.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.07.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.07.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.07.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.07.06.06.06 Kira Giderleri
971.07.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.07.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.07.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.07.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.07.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.07.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.07.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.07.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.07.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.07.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.07.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.07.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.07.06.06.09 Diğer Giderler
971.07.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.07.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.07.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.07.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.07.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.07.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.07.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.07.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.07.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.07.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.07.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.07.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.07.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.07.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.07.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.07.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.07.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.07.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.07.06.07.04 Enerji Giderleri
971.07.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.07.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.07.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.07.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.07.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.07.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.07.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.07.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.07.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.07.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.07.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.07.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.07.06.07.06 Kira Giderleri
971.07.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.07.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.07.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.07.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.07.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.07.06.07.07.03 Lojmanlar
971.07.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.07.06.07.07.05 Gemiler
971.07.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.07.06.07.07.90 Diğerleri
971.07.06.07.09 Diğer Giderler
971.07.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.07.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.07.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.07.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.07.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.07.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.07.07 Sermaye Transferleri
971.07.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.07.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.07.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.07.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.07.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.07.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.07.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.07.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.07.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.07.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.07.10 Ek Ödeme
971.07.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.07.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.07.10.01.01.01 Memur
971.07.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.07.10.01.01.03 İşçi
971.07.10.01.01.04 Geçici Personel
971.07.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.07.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.07.10.02.01.01 Memur
971.07.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.07.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.07.10.02.02.01 Memur
971.07.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.07.10.02.02.03 İşçi
971.07.10.02.02.04 Geçici Personel
971.07.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.07.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.07.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.07.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.07.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.07.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.08 Yıl İçinde Eklenen Ödenek
971.08.01 Personel Giderleri
971.08.01.01 Memurlar
971.08.01.01.01 Temel Maaşlar
971.08.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.08.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.08.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.08.01.01.03 Ödenekler
971.08.01.01.03.01 Ödenekler
971.08.01.01.04 Sosyal Haklar
971.08.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.08.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.08.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.08.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.08.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.08.01.01.09 Diğer Giderler
971.08.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.08.01.02 Sözleşmeli Personel
971.08.01.02.01 Ücretler
971.08.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.08.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.08.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.08.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.08.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.08.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.08.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.08.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.08.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.08.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.08.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.08.01.02.03 Ödenekler
971.08.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.08.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.08.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.08.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.08.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.08.01.02.04 Sosyal Haklar
971.08.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.08.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.08.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.08.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.08.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.08.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.08.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.08.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.08.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.08.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.08.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.08.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.08.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.08.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.08.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.08.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.08.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.08.01.02.09 Diğer Giderler
971.08.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.08.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.08.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.08.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.08.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.08.01.03 İşçiler
971.08.01.03.01 Ücretler
971.08.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.08.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.08.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.08.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.08.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.08.01.03.03 Sosyal Haklar
971.08.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.08.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.08.01.03.04 Fazla Mesailer
971.08.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.08.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.08.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.08.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.08.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.08.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.08.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.08.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.08.01.04 Geçici Personel
971.08.01.04.01 Ücretler
971.08.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.08.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.08.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.08.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.08.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.08.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.08.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.08.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.08.02.01 Memurlar
971.08.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.08.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.08.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.08.02.02 Sözleşmeli Personel
971.08.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.08.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.08.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.08.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.08.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.08.02.03 İşçiler
971.08.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.08.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.08.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.08.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.08.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.08.02.04 Geçici Personel
971.08.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.08.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.08.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.08.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.08.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.08.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.08.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.08.03.01.01 Hammadde Alımları
971.08.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.08.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.08.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.08.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.08.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.08.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.08.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.08.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.08.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.08.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.08.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.08.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.08.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.08.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.08.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.08.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.08.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.08.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.08.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.08.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.08.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.08.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.08.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.08.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.08.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.08.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.08.03.02.02.01 Su Alımları
971.08.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.08.03.02.03 Enerji Alımları
971.08.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.08.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.08.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.08.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.08.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.08.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.08.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.08.03.02.04.03 Yem Alımları
971.08.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.08.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.08.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.08.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.08.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.08.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.08.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.08.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.08.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.08.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.08.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.08.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.08.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.08.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.08.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.08.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.08.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.08.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.08.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.08.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.08.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.08.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.08.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.08.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.08.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.08.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.08.03.03 Yolluklar
971.08.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.08.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.08.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.08.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.08.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.08.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.08.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.08.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.08.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.08.03.04 Görev Giderleri
971.08.03.04.02 Yasal Giderler
971.08.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.08.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.08.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.08.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.08.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.08.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.08.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.08.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.08.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.08.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.08.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.08.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.08.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.08.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.08.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.08.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.08.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.08.03.05 Hizmet Alımları
971.08.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.08.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.08.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.08.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.08.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.08.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.08.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.08.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.08.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.08.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.08.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.08.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.08.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.08.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.08.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.08.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.08.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.08.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.08.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.08.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.08.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.08.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.08.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.08.03.05.01.41 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.08.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.08.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.08.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.08.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.08.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.08.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.08.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.08.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.08.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.08.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.08.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.08.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.08.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.08.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.08.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.08.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.08.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.08.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.08.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.08.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.08.03.05.05 Kiralar
971.08.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.08.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.08.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.08.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.08.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.08.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.08.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.08.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.08.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.08.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.08.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.08.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.08.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.08.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.08.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.08.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.08.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.08.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.08.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.08.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.08.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.08.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.08.03.06.01 Temsil Giderleri
971.08.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.08.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.08.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.08.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.08.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.08.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.08.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.08.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.08.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.08.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.08.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.08.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.08.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.08.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.08.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.08.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.08.05 Cari Transferler
971.08.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.08.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.08.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.08.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.08.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.08.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.08.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.08.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.08.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.08.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.08.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.08.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.08.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.08.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.08.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.08.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.08.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.08.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.08.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.08.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.08.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.08.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.08.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.08.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.08.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.08.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.08.05.09 Diğer Transferler
971.08.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.08.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.08.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.08.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.08.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.08.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.08.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.08.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.08.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.08.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.08.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.08.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.08.05.09.09 Diğer Transferler
971.08.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.08.06 Sermaye Giderleri
971.08.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.08.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.08.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.08.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.08.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.08.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.08.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.08.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.08.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.08.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.08.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.08.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.08.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.08.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.08.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.08.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.08.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.08.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.08.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.08.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.08.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.08.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.08.06.01.04 Taşıt Alımları
971.08.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.08.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.08.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.08.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.08.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.08.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.08.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.08.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.08.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.08.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.08.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.08.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.08.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.08.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.08.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.08.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.08.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.08.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.08.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.08.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.08.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.08.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.08.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.08.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.08.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.08.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.08.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.08.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.08.06.02.02 Hammadde Alımları
971.08.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.08.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.08.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.08.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.08.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.08.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.08.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.08.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.08.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.08.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.08.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.08.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.08.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.08.06.02.09 Diğer Alımlar
971.08.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.08.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.08.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.08.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.08.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.08.06.03.02.01 Harita Alımları
971.08.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.08.06.03.03 Lisans Alımları
971.08.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.08.06.03.04 Patent Alımları
971.08.06.03.04.01 Patent Alımları
971.08.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.08.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.08.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.08.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.08.06.04.04 Gemi Alımları
971.08.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.08.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.08.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.08.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.08.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.08.06.04.05 Tersane Alımları
971.08.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.08.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.08.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.08.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.08.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.08.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.08.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.08.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.08.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.08.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.08.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.08.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.08.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.08.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.08.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.08.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.08.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.08.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.08.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.08.06.05.04 Enerji Giderleri
971.08.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.08.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.08.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.08.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.08.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.08.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.08.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.08.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.08.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.08.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.08.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.08.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.08.06.05.06 Kira Giderleri
971.08.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.08.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.08.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.08.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.08.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.08.06.05.07.03 Lojmanlar
971.08.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.08.06.05.07.05 Gemiler
971.08.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.08.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.08.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.08.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.08.06.05.07.90 Diğerleri
971.08.06.05.09 Diğer Giderler
971.08.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.08.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.08.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.08.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.08.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.08.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.08.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.08.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.08.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.08.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.08.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.08.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.08.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.08.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.08.06.06.04 Enerji Giderleri
971.08.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.08.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.08.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.08.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.08.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.08.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.08.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.08.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.08.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.08.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.08.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.08.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.08.06.06.06 Kira Giderleri
971.08.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.08.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.08.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.08.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.08.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.08.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.08.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.08.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.08.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.08.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.08.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.08.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.08.06.06.09 Diğer Giderler
971.08.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.08.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.08.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.08.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.08.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.08.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.08.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.08.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.08.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.08.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.08.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.08.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.08.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.08.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.08.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.08.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.08.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.08.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.08.06.07.04 Enerji Giderleri
971.08.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.08.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.08.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.08.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.08.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.08.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.08.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.08.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.08.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.08.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.08.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.08.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.08.06.07.06 Kira Giderleri
971.08.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.08.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.08.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.08.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.08.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.08.06.07.07.03 Lojmanlar
971.08.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.08.06.07.07.05 Gemiler
971.08.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.08.06.07.07.90 Diğerleri
971.08.06.07.09 Diğer Giderler
971.08.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.08.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.08.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.08.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.08.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.08.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.08.07 Sermaye Transferleri
971.08.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.08.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.08.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.08.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.08.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.08.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.08.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.08.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.08.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.08.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.08.10 Ek Ödeme
971.08.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.08.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.08.10.01.01.01 Memur
971.08.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.08.10.01.01.03 İşçi
971.08.10.01.01.04 Geçici Personel
971.08.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.08.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.08.10.02.01.01 Memur
971.08.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.08.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.08.10.02.02.01 Memur
971.08.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.08.10.02.02.03 İşçi
971.08.10.02.02.04 Geçici Personel
971.08.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.08.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.08.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.08.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.08.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.08.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.08.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.10 Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım
971.10.01 Personel Giderleri
971.10.01.01 Memurlar
971.10.01.01.01 Temel Maaşlar
971.10.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.10.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.10.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.10.01.01.03 Ödenekler
971.10.01.01.03.01 Ödenekler
971.10.01.01.04 Sosyal Haklar
971.10.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.10.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.10.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.10.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.10.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.10.01.01.09 Diğer Giderler
971.10.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.10.01.02 Sözleşmeli Personel
971.10.01.02.01 Ücretler
971.10.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.10.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.10.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.10.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.10.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.10.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.10.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.10.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.10.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.10.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.10.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.10.01.02.03 Ödenekler
971.10.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.10.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.10.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.10.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.10.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.10.01.02.04 Sosyal Haklar
971.10.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.10.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.10.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.10.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.10.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.10.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.10.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.10.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.10.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.10.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.10.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.10.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.10.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.10.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.10.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.10.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.10.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.10.01.02.09 Diğer Giderler
971.10.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.10.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.10.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.10.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.10.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.10.01.03 İşçiler
971.10.01.03.01 Ücretler
971.10.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.10.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.10.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.10.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.10.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.10.01.03.03 Sosyal Haklar
971.10.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.10.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.10.01.03.04 Fazla Mesailer
971.10.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.10.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.10.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.10.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.10.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.10.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.10.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.10.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.10.01.04 Geçici Personel
971.10.01.04.01 Ücretler
971.10.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.10.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.10.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.10.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.10.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.10.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.10.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.10.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.10.02.01 Memurlar
971.10.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.10.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.10.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.10.02.02 Sözleşmeli Personel
971.10.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.10.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.10.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.10.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.10.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.10.02.03 İşçiler
971.10.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.10.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.10.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.10.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.10.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.10.02.04 Geçici Personel
971.10.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.10.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.10.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.10.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.10.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.10.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.10.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.10.03.01.01 Hammadde Alımları
971.10.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.10.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.10.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.10.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.10.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.10.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.10.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.10.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.10.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.10.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.10.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.10.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.10.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.10.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.10.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.10.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.10.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.10.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.10.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.10.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.10.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.10.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.10.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.10.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.10.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.10.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.10.03.02.02.01 Su Alımları
971.10.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.10.03.02.03 Enerji Alımları
971.10.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.10.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.10.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.10.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.10.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.10.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.10.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.10.03.02.04.03 Yem Alımları
971.10.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.10.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.10.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.10.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.10.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.10.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.10.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.10.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.10.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.10.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.10.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.10.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.10.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.10.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.10.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.10.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.10.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.10.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.10.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.10.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.10.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.10.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.10.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.10.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.10.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.10.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.10.03.03 Yolluklar
971.10.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.10.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.10.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.10.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.10.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.10.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.10.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.10.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.10.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.10.03.04 Görev Giderleri
971.10.03.04.02 Yasal Giderler
971.10.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.10.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.10.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.10.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.10.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.10.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.10.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.10.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.10.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.10.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.10.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.10.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.10.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.10.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.10.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.10.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.10.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.10.03.05 Hizmet Alımları
971.10.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.10.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.10.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.10.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.10.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.10.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.10.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.10.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.10.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.10.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.10.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.10.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.10.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.10.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.10.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.10.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.10.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.10.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.10.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.10.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.10.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.10.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.10.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.10.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.10.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.10.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.10.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.10.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.10.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.10.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.10.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.10.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.10.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.10.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.10.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.10.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.10.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.10.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.10.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.10.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.10.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.10.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.10.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.10.03.05.05 Kiralar
971.10.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.10.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.10.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.10.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.10.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.10.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.10.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.10.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.10.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.10.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.10.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.10.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.10.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.10.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.10.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.10.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.10.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.10.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.10.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.10.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.10.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.10.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.10.03.06.01 Temsil Giderleri
971.10.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.10.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.10.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.10.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.10.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.10.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.10.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.10.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.10.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.10.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.10.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.10.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.10.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.10.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.10.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.10.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.10.05 Cari Transferler
971.10.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.10.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.10.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.10.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.10.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.10.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.10.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.10.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.10.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.10.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.10.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.10.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.10.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.10.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.10.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.10.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.10.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.10.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.10.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.10.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.10.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.10.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.10.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.10.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.10.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.10.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.10.05.09 Diğer Transferler
971.10.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.10.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.10.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.10.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.10.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.10.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.10.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.10.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.10.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.10.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.10.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.10.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.10.05.09.09 Diğer Transferler
971.10.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.10.06 Sermaye Giderleri
971.10.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.10.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.10.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.10.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.10.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.10.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.10.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.10.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.10.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.10.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.10.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.10.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.10.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.10.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.10.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.10.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.10.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.10.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.10.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.10.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.10.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.10.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.10.06.01.04 Taşıt Alımları
971.10.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.10.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.10.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.10.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.10.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.10.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.10.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.10.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.10.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.10.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.10.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.10.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.10.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.10.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.10.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.10.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.10.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.10.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.10.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.10.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.10.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.10.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.10.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.10.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.10.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.10.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.10.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.10.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.10.06.02.02 Hammadde Alımları
971.10.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.10.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.10.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.10.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.10.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.10.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.10.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.10.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.10.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.10.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.10.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.10.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.10.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.10.06.02.09 Diğer Alımlar
971.10.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.10.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.10.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.10.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.10.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.10.06.03.02.01 Harita Alımları
971.10.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.10.06.03.03 Lisans Alımları
971.10.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.10.06.03.04 Patent Alımları
971.10.06.03.04.01 Patent Alımları
971.10.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.10.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.10.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.10.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.10.06.04.04 Gemi Alımları
971.10.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.10.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.10.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.10.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.10.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.10.06.04.05 Tersane Alımları
971.10.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.10.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.10.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.10.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.10.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.10.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.10.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.10.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.10.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.10.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.10.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.10.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.10.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.10.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.10.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.10.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.10.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.10.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.10.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.10.06.05.04 Enerji Giderleri
971.10.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.10.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.10.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.10.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.10.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.10.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.10.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.10.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.10.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.10.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.10.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.10.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.10.06.05.06 Kira Giderleri
971.10.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.10.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.10.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.10.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.10.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.10.06.05.07.03 Lojmanlar
971.10.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.10.06.05.07.05 Gemiler
971.10.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.10.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.10.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.10.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.10.06.05.07.90 Diğerleri
971.10.06.05.09 Diğer Giderler
971.10.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.10.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.10.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.10.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.10.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.10.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.10.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.10.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.10.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.10.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.10.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.10.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.10.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.10.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.10.06.06.04 Enerji Giderleri
971.10.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.10.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.10.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.10.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.10.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.10.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.10.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.10.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.10.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.10.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.10.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.10.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.10.06.06.06 Kira Giderleri
971.10.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.10.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.10.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.10.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.10.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.10.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.10.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.10.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.10.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.10.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.10.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.10.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.10.06.06.09 Diğer Giderler
971.10.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.10.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.10.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.10.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.10.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.10.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.10.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.10.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.10.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.10.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.10.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.10.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.10.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.10.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.10.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.10.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.10.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.10.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.10.06.07.04 Enerji Giderleri
971.10.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.10.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.10.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.10.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.10.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.10.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.10.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.10.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.10.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.10.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.10.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.10.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.10.06.07.06 Kira Giderleri
971.10.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.10.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.10.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.10.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.10.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.10.06.07.07.03 Lojmanlar
971.10.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.10.06.07.07.05 Gemiler
971.10.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.10.06.07.07.90 Diğerleri
971.10.06.07.09 Diğer Giderler
971.10.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.10.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.10.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.10.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.10.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.10.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.10.07 Sermaye Transferleri
971.10.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.10.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.10.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.10.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.10.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.10.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.10.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.10.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.10.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.10.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.10.10 Ek Ödeme
971.10.10.01 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
971.10.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.10.10.01.01.01 Memur
971.10.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.10.10.01.01.03 İşçi
971.10.10.01.01.04 Geçici Personel
971.10.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.10.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.10.10.02.01.01 Memur
971.10.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.10.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.10.10.02.02.01 Memur
971.10.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.10.10.02.02.03 İşçi
971.10.10.02.02.04 Geçici Personel
971.10.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.10.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.10.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.10.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.10.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.10.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.10.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.11 Yılı İçinde İptal Edilen Ödenek
971.11.01 Personel Giderleri
971.11.01.01 Memurlar
971.11.01.01.01 Temel Maaşlar
971.11.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.11.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.11.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.11.01.01.03 Ödenekler
971.11.01.01.03.01 Ödenekler
971.11.01.01.04 Sosyal Haklar
971.11.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.11.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.11.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.11.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.11.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.11.01.01.09 Diğer Giderler
971.11.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.11.01.02 Sözleşmeli Personel
971.11.01.02.01 Ücretler
971.11.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.11.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.11.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.11.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.11.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.11.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.11.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.11.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.11.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.11.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.11.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.11.01.02.03 Ödenekler
971.11.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.11.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.11.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.11.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.11.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.11.01.02.04 Sosyal Haklar
971.11.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.11.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.11.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.11.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.11.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.11.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.11.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.11.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.11.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.11.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.11.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.11.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.11.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.11.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.11.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.11.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.11.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.11.01.02.09 Diğer Giderler
971.11.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.11.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.11.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.11.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.11.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.11.01.03 İşçiler
971.11.01.03.01 Ücretler
971.11.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.11.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.11.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.11.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.11.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.11.01.03.03 Sosyal Haklar
971.11.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.11.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.11.01.03.04 Fazla Mesailer
971.11.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.11.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.11.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.11.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.11.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.11.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.11.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.11.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.11.01.04 Geçici Personel
971.11.01.04.01 Ücretler
971.11.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.11.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.11.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.11.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.11.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.11.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.11.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.11.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.11.02.01 Memurlar
971.11.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.11.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.11.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.11.02.02 Sözleşmeli Personel
971.11.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.11.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.11.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.11.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.11.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.11.02.03 İşçiler
971.11.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.11.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.11.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.11.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.11.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.11.02.04 Geçici Personel
971.11.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.11.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.11.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.11.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.11.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.11.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.11.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.11.03.01.01 Hammadde Alımları
971.11.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.11.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.11.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.11.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.11.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.11.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.11.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.11.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.11.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.11.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.11.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.11.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.11.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.11.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.11.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.11.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.11.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.11.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.11.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.11.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.11.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.11.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.11.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.11.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.11.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.11.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.11.03.02.02.01 Su Alımları
971.11.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.11.03.02.03 Enerji Alımları
971.11.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.11.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.11.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.11.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.11.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.11.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.11.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.11.03.02.04.03 Yem Alımları
971.11.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.11.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.11.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.11.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.11.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.11.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.11.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.11.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.11.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.11.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.11.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.11.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.11.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.11.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.11.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.11.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.11.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.11.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.11.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.11.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.11.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.11.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.11.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.11.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.11.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.11.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.11.03.03 Yolluklar
971.11.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.11.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.11.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.11.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.11.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.11.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.11.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.11.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.11.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.11.03.04 Görev Giderleri
971.11.03.04.02 Yasal Giderler
971.11.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.11.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.11.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.11.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.11.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.11.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.11.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.11.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.11.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.11.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.11.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.11.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.11.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.11.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.11.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.11.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.11.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.11.03.05 Hizmet Alımları
971.11.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.11.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.11.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.11.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.11.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.11.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.11.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.11.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.11.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.11.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.11.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.11.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.11.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.11.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.11.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.11.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.11.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.11.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.11.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.11.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.11.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.11.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.11.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.11.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.11.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.11.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.11.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.11.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.11.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.11.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.11.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.11.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.11.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.11.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.11.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.11.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.11.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.11.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.11.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.11.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.11.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.11.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.11.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.11.03.05.05 Kiralar
971.11.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.11.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.11.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.11.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.11.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.11.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.11.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.11.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.11.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.11.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.11.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.11.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.11.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.11.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.11.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.11.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.11.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.11.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.11.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.11.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.11.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.11.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.11.03.06.01 Temsil Giderleri
971.11.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.11.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.11.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.11.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.11.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.11.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.11.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.11.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.11.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.11.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.11.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.11.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.11.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.11.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.11.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.11.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.11.05 Cari Transferler
971.11.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.11.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.11.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.11.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.11.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.11.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.11.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.11.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.11.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.11.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.11.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.11.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.11.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.11.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.11.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.11.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.11.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.11.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.11.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.11.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.11.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.11.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.11.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.11.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.11.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.11.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.11.05.09 Diğer Transferler
971.11.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.11.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.11.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.11.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.11.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.11.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.11.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.11.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.11.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.11.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.11.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.11.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.11.05.09.09 Diğer Transferler
971.11.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.11.06 Sermaye Giderleri
971.11.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.11.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.11.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.11.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.11.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.11.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.11.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.11.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.11.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.11.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.11.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.11.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.11.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.11.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.11.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.11.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.11.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.11.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.11.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.11.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.11.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.11.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.11.06.01.04 Taşıt Alımları
971.11.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.11.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.11.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.11.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.11.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.11.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.11.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.11.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.11.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.11.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.11.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.11.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.11.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.11.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.11.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.11.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.11.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.11.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.11.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.11.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.11.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.11.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.11.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.11.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.11.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.11.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.11.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.11.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.11.06.02.02 Hammadde Alımları
971.11.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.11.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.11.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.11.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.11.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.11.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.11.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.11.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.11.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.11.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.11.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.11.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.11.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.11.06.02.09 Diğer Alımlar
971.11.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.11.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.11.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.11.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.11.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.11.06.03.02.01 Harita Alımları
971.11.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.11.06.03.03 Lisans Alımları
971.11.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.11.06.03.04 Patent Alımları
971.11.06.03.04.01 Patent Alımları
971.11.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.11.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.11.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.11.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.11.06.04.04 Gemi Alımları
971.11.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.11.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.11.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.11.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.11.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.11.06.04.05 Tersane Alımları
971.11.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.11.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.11.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.11.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.11.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.11.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.11.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.11.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.11.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.11.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.11.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.11.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.11.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.11.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.11.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.11.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.11.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.11.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.11.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.11.06.05.04 Enerji Giderleri
971.11.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.11.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.11.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.11.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.11.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.11.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.11.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.11.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.11.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.11.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.11.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.11.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.11.06.05.06 Kira Giderleri
971.11.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.11.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.11.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.11.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.11.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.11.06.05.07.03 Lojmanlar
971.11.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.11.06.05.07.05 Gemiler
971.11.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.11.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.11.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.11.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.11.06.05.07.90 Diğerleri
971.11.06.05.09 Diğer Giderler
971.11.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.11.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.11.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.11.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.11.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.11.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.11.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.11.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.11.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.11.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.11.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.11.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.11.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.11.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.11.06.06.04 Enerji Giderleri
971.11.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.11.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.11.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.11.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.11.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.11.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.11.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.11.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.11.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.11.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.11.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.11.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.11.06.06.06 Kira Giderleri
971.11.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.11.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.11.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.11.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.11.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.11.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.11.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.11.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.11.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.11.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.11.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.11.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.11.06.06.09 Diğer Giderler
971.11.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.11.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.11.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.11.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.11.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.11.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.11.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.11.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.11.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.11.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.11.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.11.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.11.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.11.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.11.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.11.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.11.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.11.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.11.06.07.04 Enerji Giderleri
971.11.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.11.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.11.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.11.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.11.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.11.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.11.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.11.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.11.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.11.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.11.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.11.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.11.06.07.06 Kira Giderleri
971.11.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.11.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.11.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.11.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.11.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.11.06.07.07.03 Lojmanlar
971.11.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.11.06.07.07.05 Gemiler
971.11.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.11.06.07.07.90 Diğerleri
971.11.06.07.09 Diğer Giderler
971.11.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.11.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.11.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.11.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.11.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.11.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.11.07 Sermaye Transferleri
971.11.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.11.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.11.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.11.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.11.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.11.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.11.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.11.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.11.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.11.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.11.10 Ek Ödeme
971.11.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.11.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.11.10.01.01.01 Memur
971.11.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.11.10.01.01.03 İşçi
971.11.10.01.01.04 Geçici Personel
971.11.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.11.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.11.10.02.01.01 Memur
971.11.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.11.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.11.10.02.02.01 Memur
971.11.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.11.10.02.02.03 İşçi
971.11.10.02.02.04 Geçici Personel
971.11.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.11.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.11.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.11.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.11.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.11.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.11.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.12 Ertesi Yıla Devredilen Ödenek
971.12.01 Personel Giderleri
971.12.01.01 Memurlar
971.12.01.01.01 Temel Maaşlar
971.12.01.01.01.01 Temel Maaşlar
971.12.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.12.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
971.12.01.01.03 Ödenekler
971.12.01.01.03.01 Ödenekler
971.12.01.01.04 Sosyal Haklar
971.12.01.01.04.01 Sosyal Haklar
971.12.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.12.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
971.12.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
971.12.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
971.12.01.01.09 Diğer Giderler
971.12.01.01.09.01 Diğer Giderler
971.12.01.02 Sözleşmeli Personel
971.12.01.02.01 Ücretler
971.12.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.12.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.12.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
971.12.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
971.12.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
971.12.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
971.12.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.12.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.12.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
971.12.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
971.12.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
971.12.01.02.03 Ödenekler
971.12.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.12.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.12.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
971.12.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
971.12.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
971.12.01.02.04 Sosyal Haklar
971.12.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
971.12.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.12.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.12.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
971.12.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
971.12.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
971.12.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.12.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.12.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.12.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
971.12.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
971.12.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
971.12.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.12.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.12.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.12.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
971.12.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
971.12.01.02.09 Diğer Giderler
971.12.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.12.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.12.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.12.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
971.12.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971.12.01.03 İşçiler
971.12.01.03.01 Ücretler
971.12.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
971.12.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
971.12.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.12.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.12.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
971.12.01.03.03 Sosyal Haklar
971.12.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
971.12.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
971.12.01.03.04 Fazla Mesailer
971.12.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
971.12.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
971.12.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
971.12.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.12.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
971.12.01.03.09 Diğer Ödemeler
971.12.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.12.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971.12.01.04 Geçici Personel
971.12.01.04.01 Ücretler
971.12.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
971.12.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
971.12.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
971.12.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
971.12.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
971.12.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
971.12.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
971.12.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.12.02.01 Memurlar
971.12.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.12.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.12.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.12.02.02 Sözleşmeli Personel
971.12.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.12.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.12.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.12.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.12.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.12.02.03 İşçiler
971.12.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.12.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.12.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.12.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.12.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.12.02.04 Geçici Personel
971.12.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.12.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
971.12.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
971.12.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
971.12.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
971.12.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.12.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.12.03.01.01 Hammadde Alımları
971.12.03.01.01.01 Hammadde Alımları
971.12.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.12.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
971.12.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.12.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.12.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.12.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.12.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.12.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.12.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
971.12.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
971.12.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.12.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.12.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
971.12.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
971.12.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.12.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971.12.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.12.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.12.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
971.12.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
971.12.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
971.12.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
971.12.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
971.12.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
971.12.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
971.12.03.02.02.01 Su Alımları
971.12.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
971.12.03.02.03 Enerji Alımları
971.12.03.02.03.01 Yakacak Alımları
971.12.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.12.03.02.03.03 Elektrik Alımları
971.12.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
971.12.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.12.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
971.12.03.02.04.02 İçecek Alımları
971.12.03.02.04.03 Yem Alımları
971.12.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
971.12.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
971.12.03.02.05.01 Giyecek Alımları
971.12.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
971.12.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
971.12.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
971.12.03.02.05.05 Kuşam Alımları
971.12.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
971.12.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
971.12.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
971.12.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
971.12.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
971.12.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
971.12.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
971.12.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
971.12.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
971.12.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.12.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
971.12.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
971.12.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
971.12.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
971.12.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
971.12.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
971.12.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.12.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
971.12.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971.12.03.03 Yolluklar
971.12.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.12.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.12.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.12.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
971.12.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.12.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
971.12.03.03.05 Yolluk Tazminatları
971.12.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
971.12.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
971.12.03.04 Görev Giderleri
971.12.03.04.02 Yasal Giderler
971.12.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
971.12.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
971.12.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
971.12.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
971.12.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
971.12.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
971.12.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.12.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
971.12.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
971.12.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
971.12.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.12.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
971.12.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
971.12.03.04.04.04 Sergi Giderleri
971.12.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
971.12.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
971.12.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
971.12.03.05 Hizmet Alımları
971.12.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.12.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
971.12.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
971.12.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
971.12.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
971.12.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
971.12.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
971.12.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
971.12.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
971.12.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
971.12.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
971.12.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
971.12.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
971.12.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
971.12.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
971.12.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
971.12.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
971.12.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
971.12.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
971.12.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
971.12.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
971.12.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
971.12.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
971.12.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.12.03.05.02 Haberleşme Giderleri
971.12.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.12.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.12.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.12.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.12.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.12.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
971.12.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.12.03.05.03 Taşıma Giderleri
971.12.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.12.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.12.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.12.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
971.12.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.12.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.12.03.05.04.01 İlan Giderleri
971.12.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
971.12.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
971.12.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
971.12.03.05.05 Kiralar
971.12.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.12.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.12.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.12.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.12.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
971.12.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
971.12.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
971.12.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.12.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.12.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.12.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
971.12.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
971.12.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
971.12.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
971.12.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
971.12.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
971.12.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
971.12.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
971.12.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.12.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971.12.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
971.12.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.12.03.06.01 Temsil Giderleri
971.12.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.12.03.06.02 Tanıtma Giderleri
971.12.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971.12.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
971.12.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
971.12.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
971.12.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
971.12.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
971.12.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
971.12.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
971.12.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
971.12.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
971.12.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
971.12.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
971.12.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
971.12.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.12.05 Cari Transferler
971.12.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.12.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971.12.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971.12.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.12.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
971.12.05.08.01.01 Hazine Hissesi
971.12.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
971.12.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.12.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
971.12.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
971.12.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
971.12.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
971.12.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
971.12.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
971.12.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.12.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
971.12.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
971.12.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
971.12.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
971.12.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
971.12.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
971.12.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
971.12.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
971.12.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
971.12.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
971.12.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
971.12.05.09 Diğer Transferler
971.12.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
971.12.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
971.12.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
971.12.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
971.12.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.12.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
971.12.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.12.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971.12.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.12.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971.12.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
971.12.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
971.12.05.09.09 Diğer Transferler
971.12.05.09.09.99 Diğer Transferler
971.12.06 Sermaye Giderleri
971.12.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.12.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
971.12.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
971.12.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
971.12.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
971.12.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
971.12.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
971.12.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
971.12.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.12.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
971.12.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
971.12.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
971.12.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
971.12.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
971.12.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
971.12.06.01.03 Avadanlık Alımları
971.12.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
971.12.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
971.12.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
971.12.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
971.12.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
971.12.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
971.12.06.01.04 Taşıt Alımları
971.12.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
971.12.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
971.12.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
971.12.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
971.12.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
971.12.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
971.12.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
971.12.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
971.12.06.01.05 İş Makinası Alımları
971.12.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
971.12.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
971.12.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
971.12.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
971.12.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
971.12.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
971.12.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
971.12.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
971.12.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
971.12.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
971.12.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
971.12.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
971.12.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971.12.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.12.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.12.06.02.01.01 Proje Giderleri
971.12.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.12.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
971.12.06.02.01.90 Diğer Giderler
971.12.06.02.02 Hammadde Alımları
971.12.06.02.02.01 Hammadde Alımları
971.12.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.12.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
971.12.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.12.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
971.12.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.12.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
971.12.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.12.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
971.12.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.12.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
971.12.06.02.08 Metal Ürün Alımları
971.12.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
971.12.06.02.09 Diğer Alımlar
971.12.06.02.09.01 Diğer Alımlar
971.12.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.12.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.12.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
971.12.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
971.12.06.03.02.01 Harita Alımları
971.12.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
971.12.06.03.03 Lisans Alımları
971.12.06.03.03.01 Lisans Alımları
971.12.06.03.04 Patent Alımları
971.12.06.03.04.01 Patent Alımları
971.12.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
971.12.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
971.12.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971.12.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
971.12.06.04.04 Gemi Alımları
971.12.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
971.12.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
971.12.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
971.12.06.04.04.04 Feribot Alımları
971.12.06.04.04.05 Tanker Alımları
971.12.06.04.05 Tersane Alımları
971.12.06.04.05.01 Tersane Alımları
971.12.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
971.12.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.12.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.12.06.05.01.01 Proje Giderleri
971.12.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.12.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
971.12.06.05.01.90 Diğer Giderler
971.12.06.05.02 Malzeme Giderleri
971.12.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.12.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.12.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.12.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.12.06.05.02.90 Diğer Giderler
971.12.06.05.03 Taşıma Giderleri
971.12.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.12.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.12.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.12.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.12.06.05.04 Enerji Giderleri
971.12.06.05.04.01 Yakacak Alımları
971.12.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.12.06.05.04.03 Elektrik Alımları
971.12.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.12.06.05.05 Haberleşme Giderleri
971.12.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.12.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.12.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.12.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.12.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.12.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
971.12.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.12.06.05.06 Kira Giderleri
971.12.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
971.12.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
971.12.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
971.12.06.05.07.01 Hizmet Binası
971.12.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
971.12.06.05.07.03 Lojmanlar
971.12.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
971.12.06.05.07.05 Gemiler
971.12.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
971.12.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
971.12.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
971.12.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
971.12.06.05.07.90 Diğerleri
971.12.06.05.09 Diğer Giderler
971.12.06.05.09.01 Diğer Giderler
971.12.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.12.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.12.06.06.01.01 Proje Giderleri
971.12.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.12.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
971.12.06.06.01.90 Diğer Giderler
971.12.06.06.02 Malzeme Giderleri
971.12.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
971.12.06.06.03 Taşıma Giderleri
971.12.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.12.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.12.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.12.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.12.06.06.04 Enerji Giderleri
971.12.06.06.04.01 Yakacak Alımları
971.12.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.12.06.06.04.03 Elektrik Alımları
971.12.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.12.06.06.05 Haberleşme Giderleri
971.12.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.12.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.12.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.12.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.12.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.12.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
971.12.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.12.06.06.06 Kira Giderleri
971.12.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.12.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.12.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.12.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.12.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.12.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.12.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.12.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
971.12.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
971.12.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
971.12.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
971.12.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
971.12.06.06.09 Diğer Giderler
971.12.06.06.09.01 Diğer Giderler
971.12.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.12.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
971.12.06.07.01.01 Proje Giderleri
971.12.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
971.12.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
971.12.06.07.01.90 Diğer Giderler
971.12.06.07.02 Malzeme Giderleri
971.12.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
971.12.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
971.12.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
971.12.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
971.12.06.07.02.90 Diğer Giderler
971.12.06.07.03 Taşıma Giderleri
971.12.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
971.12.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
971.12.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
971.12.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
971.12.06.07.04 Enerji Giderleri
971.12.06.07.04.01 Yakacak Alımları
971.12.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
971.12.06.07.04.03 Elektrik Alımları
971.12.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
971.12.06.07.05 Haberleşme Giderleri
971.12.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
971.12.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
971.12.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
971.12.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
971.12.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
971.12.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
971.12.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
971.12.06.07.06 Kira Giderleri
971.12.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
971.12.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
971.12.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
971.12.06.07.07.01 Hizmet Binası
971.12.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
971.12.06.07.07.03 Lojmanlar
971.12.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
971.12.06.07.07.05 Gemiler
971.12.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
971.12.06.07.07.90 Diğerleri
971.12.06.07.09 Diğer Giderler
971.12.06.07.09.01 Diğer Giderler
971.12.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.12.06.09.02 Yolluk Giderleri
971.12.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
971.12.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.12.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
971.12.07 Sermaye Transferleri
971.12.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.12.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.12.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
971.12.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.12.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.12.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.12.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.12.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.12.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.12.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.12.10 Ek Ödeme
971.12.10.01 Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
971.12.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.12.10.01.01.01 Memur
971.12.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
971.12.10.01.01.03 İşçi
971.12.10.01.01.04 Geçici Personel
971.12.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.12.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
971.12.10.02.01.01 Memur
971.12.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
971.12.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
971.12.10.02.02.01 Memur
971.12.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
971.12.10.02.02.03 İşçi
971.12.10.02.02.04 Geçici Personel
971.12.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
971.12.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
971.12.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
971.12.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
971.12.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.12.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
971.12.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
971.13 Yıl Sonunda İptal Edilen Ödenek
971.13.01 Personel Giderleri
971.13.01.01 Memurlar
971.13.01.02 Sözleşmeli Personel
971.13.01.03 İşçiler
971.13.01.04 Geçici Personel
971.13.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971.13.02.01 Memurlar
971.13.02.02 Sözleşmeli Personel
971.13.02.03 İşçiler
971.13.02.04 Geçici Personel
971.13.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971.13.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.13.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.13.03.03 Yolluklar
971.13.03.04 Görev Giderleri
971.13.03.05 Hizmet Alımları
971.13.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
971.13.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971.13.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
971.13.05 Cari Transferler
971.13.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
971.13.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
971.13.05.09 Diğer Transferler
971.13.06 Sermaye Giderleri
971.13.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
971.13.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.13.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
971.13.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
971.13.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971.13.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971.13.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971.13.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
971.13.07 Sermaye Transferleri
971.13.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
971.13.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
971.13.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.13.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.13.10 Ek Ödeme
971.13.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
971.13.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
971.13.10.03 Diğer Ek Ödemeler
971.99 Bütçe Ödenekleri Diğer
975 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
975.01 Personel Giderleri
975.01.01 Memurlar
975.01.01.01 Temel Maaşlar
975.01.01.01.01 Temel Maaşlar
975.01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar
975.01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
975.01.01.03 Ödenekler
975.01.01.03.01 Ödenekler
975.01.01.04 Sosyal Haklar
975.01.01.04.01 Sosyal Haklar
975.01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları
975.01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
975.01.01.06 Ödül ve İkramiyeler
975.01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler
975.01.01.09 Diğer Giderler
975.01.01.09.01 Diğer Giderler
975.01.02 Sözleşmeli Personel
975.01.02.01 Ücretler
975.01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
975.01.02.01.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
975.01.02.01.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
975.01.02.01.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
975.01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
975.01.02.02 Zamlar ve Tazminatlar
975.01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
975.01.02.02.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
975.01.02.02.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
975.01.02.02.05 Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
975.01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
975.01.02.03 Ödenekler
975.01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
975.01.02.03.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
975.01.02.03.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
975.01.02.03.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
975.01.02.03.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
975.01.02.04 Sosyal Haklar
975.01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
975.01.02.04.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
975.01.02.04.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
975.01.02.04.05 Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
975.01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
975.01.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları
975.01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
975.01.02.05.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
975.01.02.05.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
975.01.02.05.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
975.01.02.05.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
975.01.02.06 Ödül ve İkramiyeler
975.01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
975.01.02.06.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
975.01.02.06.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
975.01.02.06.05 Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
975.01.02.06.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
975.01.02.09 Diğer Giderler
975.01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
975.01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
975.01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
975.01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
975.01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
975.01.03 İşçiler
975.01.03.01 Ücretler
975.01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
975.01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
975.01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatları
975.01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
975.01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
975.01.03.03 Sosyal Haklar
975.01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
975.01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
975.01.03.04 Fazla Mesailer
975.01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
975.01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
975.01.03.05 Ödül ve İkramiyeler
975.01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
975.01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
975.01.03.09 Diğer Ödemeler
975.01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
975.01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
975.01.04 Geçici Personel
975.01.04.01 Ücretler
975.01.04.01.01 Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
975.01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
975.01.04.01.03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
975.01.04.01.04 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
975.01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
975.01.04.01.06 Sözleşmeli Öğretim Üyesi Ücret Ödemesi
975.01.04.01.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
975.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
975.02.01 Memurlar
975.02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
975.02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
975.02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
975.02.01.06.03 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri
975.02.02 Sözleşmeli Personel
975.02.02.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
975.02.02.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
975.02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
975.02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
975.02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
975.02.03 İşçiler
975.02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
975.02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
975.02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
975.02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
975.02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
975.02.04 Geçici Personel
975.02.04.04 İşsizlik Sigortası Fonuna
975.02.04.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
975.02.04.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna
975.02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
975.02.04.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
975.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
975.03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
975.03.01.01 Hammadde Alımları
975.03.01.01.01 Hammadde Alımları
975.03.01.02 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
975.03.01.02.01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
975.03.01.03 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
975.03.01.03.01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
975.03.01.04 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
975.03.01.04.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
975.03.01.05 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
975.03.01.05.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
975.03.01.06 Kimyevi Ürün Alımları
975.03.01.06.01 Kimyevi Ürün Alımları
975.03.01.07 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
975.03.01.07.01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
975.03.01.08 Metal Ürünü Alımları
975.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları
975.03.01.09 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
975.03.01.09.01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları
975.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
975.03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
975.03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
975.03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları
975.03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları
975.03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları
975.03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri
975.03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
975.03.02.02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
975.03.02.02.01 Su Alımları
975.03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları
975.03.02.02.03 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları
975.03.02.03 Enerji Alımları
975.03.02.03.01 Yakacak Alımları
975.03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
975.03.02.03.03 Elektrik Alımları
975.03.02.03.90 Diğer Enerji Alımları
975.03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
975.03.02.04.01 Yiyecek Alımları
975.03.02.04.02 İçecek Alımları
975.03.02.04.03 Yem Alımları
975.03.02.04.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
975.03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları
975.03.02.05.01 Giyecek Alımları
975.03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları
975.03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları
975.03.02.05.04 Bando Malzemeleri Alımları
975.03.02.05.05 Kuşam Alımları
975.03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
975.03.02.06 Özel Malzeme Alımları
975.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
975.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
975.03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
975.03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
975.03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
975.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
975.03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
975.03.02.07 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
975.03.02.07.01 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
975.03.02.07.03 Mühimmat Alımları
975.03.02.07.05 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
975.03.02.07.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım Giderleri
975.03.02.07.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımlar
975.03.02.07.90 Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
975.03.02.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
975.03.02.09.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
975.03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
975.03.03 Yolluklar
975.03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
975.03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
975.03.03.02 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
975.03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
975.03.03.03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
975.03.03.03.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
975.03.03.05 Yolluk Tazminatları
975.03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları
975.03.03.05.02 Arazi Tazminatları
975.03.04 Görev Giderleri
975.03.04.02 Yasal Giderler
975.03.04.02.02 Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
975.03.04.02.03 Kusursuz Tazminatlar
975.03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
975.03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
975.03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
975.03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
975.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
975.03.04.03.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
975.03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
975.03.04.04 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
975.03.04.04.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
975.03.04.04.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
975.03.04.04.03 Kültür Varlıkları Alımı
975.03.04.04.04 Sergi Giderleri
975.03.04.04.90 Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
975.03.04.09 "Diğer Görev Giderleri "
975.03.04.09.90 "Diğer Görev Giderleri "
975.03.05 Hizmet Alımları
975.03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
975.03.05.01.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
975.03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
975.03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
975.03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri
975.03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
975.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
975.03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
975.03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
975.03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
975.03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
975.03.05.01.25 Personel Hizmet Alım Gideri
975.03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
975.03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
975.03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
975.03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
975.03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
975.03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
975.03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
975.03.05.01.33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
975.03.05.01.34 "Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri "
975.03.05.01.35 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
975.03.05.01.36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
975.03.05.01.37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
975.03.05.01.38 Klinik Destek Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.39 Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
975.03.05.01.41 Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
975.03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
975.03.05.02 Haberleşme Giderleri
975.03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
975.03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
975.03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
975.03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
975.03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
975.03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
975.03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
975.03.05.03 Taşıma Giderleri
975.03.05.03.01 Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
975.03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
975.03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
975.03.05.03.04 Geçiş Ücretleri
975.03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
975.03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler
975.03.05.04.01 İlan Giderleri
975.03.05.04.02 Sigorta Giderleri
975.03.05.04.03 Komisyon Giderleri
975.03.05.04.04 Araç Muayene Giderleri
975.03.05.04.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
975.03.05.05 Kiralar
975.03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
975.03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
975.03.05.05.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
975.03.05.05.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
975.03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri
975.03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
975.03.05.05.07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
975.03.05.05.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
975.03.05.05.09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
975.03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
975.03.05.05.11 Tersane Kiralaması Giderleri
975.03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
975.03.05.05.90 Diğer Kiralama Giderleri
975.03.05.09 Diğer Hizmet Alımları
975.03.05.09.01 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
975.03.05.09.02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
975.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
975.03.05.09.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
975.03.05.09.05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
975.03.05.09.06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
975.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
975.03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri
975.03.06.01 Temsil Giderleri
975.03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
975.03.06.02 Tanıtma Giderleri
975.03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
975.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri
975.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
975.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
975.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
975.03.07.01.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
975.03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
975.03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları
975.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
975.03.07.02.02 Fikri Hak Alımları
975.03.07.02.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
975.03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.07.03.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.07.03.04 İş Makinası Onarım Giderleri
975.03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.08.01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.08.01.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.01.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.01.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.01.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.08.02 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.02.01 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.03 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.03.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.04 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.04.01 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.05 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.05.01 Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.05.02 Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.08.06 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.06.01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
975.03.08.09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
975.03.08.09.90 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
975.05 Cari Transferler
975.05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler
975.05.04.09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
975.05.04.09.10 5947 Sayılı Kanun gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
975.05.08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
975.05.08.01 Genel Bütçeye Verilen Paylar
975.05.08.01.01 Hazine Hissesi
975.05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
975.05.08.01.03 Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
975.05.08.01.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
975.05.08.01.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
975.05.08.01.06 Ödenecek İşletme Masrafları
975.05.08.01.07 Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
975.05.08.01.08 Ödenecek Amortisman Hissesi
975.05.08.01.09 Kurum Harcama Payı
975.05.08.01.99 Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
975.05.08.02 Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
975.05.08.02.01 Bilimsel Araştırma Proje Payı
975.05.08.02.02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
975.05.08.02.03 Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
975.05.08.02.04 Ağaçlandırma Fonu
975.05.08.02.99 Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
975.05.08.03 Yererl Yönetimlere Verilen Paylar
975.05.08.03.01 Büyükşehir Belediyelerine Verilen Paylar
975.05.08.03.02 İl Belediyelerine Verilen Paylar
975.05.08.03.03 İlçe Belediyelerine Verilen Paylar
975.05.08.03.99 Diğer Yerel Yönetim Birimlerine Verilen Paylar
975.05.09 Diğer Transferler
975.05.09.01 SGK'ya Yapılan Transferler
975.05.09.01.01 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
975.05.09.01.02 Memurların Emekli İkramiye Ödemeleri
975.05.09.01.09 SGK'ya Yapılan Diğer Transferler
975.05.09.02 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
975.05.09.02.01 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
975.05.09.03 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
975.05.09.03.01 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
975.05.09.04 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
975.05.09.04.01 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
975.05.09.05 "Islahçı Hakkı Ödemeleri "
975.05.09.05.01 Islahçı Hakkı Ödemeleri
975.05.09.09 Diğer Transferler
975.05.09.09.99 Diğer Transferler
975.06 Sermaye Giderleri
975.06.01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
975.06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
975.06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları
975.06.01.01.02 İşyeri Mefruşatı Alımları
975.06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları
975.06.01.01.04 Hastane Mefruşatı Alımları
975.06.01.01.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
975.06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları
975.06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
975.06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları
975.06.01.02.02 Bilgisayar Alımları
975.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları
975.06.01.02.04 Laboratuar Cihazı Alımları
975.06.01.02.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
975.06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
975.06.01.03 Avadanlık Alımları
975.06.01.03.01 Tamir Bakım Aleti Alımları
975.06.01.03.02 Atölye Gereçleri Alımları
975.06.01.03.03 Tıbbi Gereçler Alımları
975.06.01.03.04 Laboratuar Gereçleri Alımları
975.06.01.03.05 Zirai Gereç Alımları
975.06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları
975.06.01.04 Taşıt Alımları
975.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları
975.06.01.04.30 Demiryolu Taşıtı Alımları
975.06.01.04.40 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
975.06.01.04.41 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
975.06.01.04.50 Denizaltı Taşıtı Alımları
975.06.01.04.60 Havayolu Taşıtı Alımları
975.06.01.04.70 Uzay Taşıtı Alımları
975.06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları
975.06.01.05 İş Makinası Alımları
975.06.01.05.01 Sabit iş Makinası Alımları
975.06.01.05.30 Hareketli İş Makinası Alımları
975.06.01.06 Yayın Alımları ve Yapımları
975.06.01.06.01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
975.06.01.06.02 El Yazması Alımları ve Yapımları
975.06.01.06.03 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
975.06.01.06.04 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
975.06.01.06.90 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
975.06.01.07 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
975.06.01.07.01 Arkeolojik Kazı Giderleri
975.06.01.07.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
975.06.01.07.03 Eski Eser Alım ve Onarımları
975.06.01.07.90 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
975.06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
975.06.02.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
975.06.02.01.01 Proje Giderleri
975.06.02.01.02 Müşavirlik Giderleri
975.06.02.01.03 Kontrol Giderleri
975.06.02.01.90 Diğer Giderler
975.06.02.02 Hammadde Alımları
975.06.02.02.01 Hammadde Alımları
975.06.02.03 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
975.06.02.03.01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
975.06.02.04 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
975.06.02.04.01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
975.06.02.05 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
975.06.02.05.01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
975.06.02.06 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
975.06.02.06.01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
975.06.02.07 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
975.06.02.07.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
975.06.02.08 Metal Ürün Alımları
975.06.02.08.01 Metal Ürün Alımları
975.06.02.09 Diğer Alımlar
975.06.02.09.01 Diğer Alımlar
975.06.03 Gayri Maddi Hak Alımları
975.06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
975.06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
975.06.03.02 Harita Plan Proje Alımları
975.06.03.02.01 Harita Alımları
975.06.03.02.02 Plan Proje Alımları
975.06.03.03 Lisans Alımları
975.06.03.03.01 Lisans Alımları
975.06.03.04 Patent Alımları
975.06.03.04.01 Patent Alımları
975.06.03.09 Diğer Fikri Hak Alımları
975.06.03.09.01 Diğer Fikri Hak Alımları
975.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.01 Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.02 Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.03 İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.04 Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.05 Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.06 Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.07 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.08 Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.09 İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.10 Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.01.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.02 Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
975.06.04.02.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.02.02 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.02.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.02.04 Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.02.05 Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.02.06 İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.02.07 Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.02.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.03 Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.03.01 Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.03.02 Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.03.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975.06.04.04 Gemi Alımları
975.06.04.04.01 Yolcu Gemisi Alımları
975.06.04.04.02 Yük Gemisi Alımları
975.06.04.04.03 Araştırma Gemisi Alımları
975.06.04.04.04 Feribot Alımları
975.06.04.04.05 Tanker Alımları
975.06.04.05 Tersane Alımları
975.06.04.05.01 Tersane Alımları
975.06.04.05.02 Yüzer Tersane Alımları
975.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
975.06.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
975.06.05.01.01 Proje Giderleri
975.06.05.01.02 Müşavirlik Giderleri
975.06.05.01.03 Kontrol Giderleri
975.06.05.01.90 Diğer Giderler
975.06.05.02 Malzeme Giderleri
975.06.05.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
975.06.05.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
975.06.05.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
975.06.05.02.04 Özel Tesisat Giderleri
975.06.05.02.90 Diğer Giderler
975.06.05.03 Taşıma Giderleri
975.06.05.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
975.06.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
975.06.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
975.06.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
975.06.05.04 Enerji Giderleri
975.06.05.04.01 Yakacak Alımları
975.06.05.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
975.06.05.04.03 Elektrik Alımları
975.06.05.04.90 Diğer Enerji Alımları
975.06.05.05 Haberleşme Giderleri
975.06.05.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
975.06.05.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
975.06.05.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
975.06.05.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
975.06.05.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
975.06.05.05.06 Hat Kira Giderleri
975.06.05.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
975.06.05.06 Kira Giderleri
975.06.05.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.10 Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
975.06.05.06.90 Diğer Kiralamalar
975.06.05.07 Müteahhitlik Giderleri
975.06.05.07.01 Hizmet Binası
975.06.05.07.02 Hizmet Tesisleri
975.06.05.07.03 Lojmanlar
975.06.05.07.04 Sosyal Tesisler
975.06.05.07.05 Gemiler
975.06.05.07.06 Yüzer Tersaneler
975.06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri
975.06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
975.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
975.06.05.07.90 Diğerleri
975.06.05.09 Diğer Giderler
975.06.05.09.01 Diğer Giderler
975.06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
975.06.06.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
975.06.06.01.01 Proje Giderleri
975.06.06.01.02 Müşavirlik Giderleri
975.06.06.01.03 Kontrol Giderleri
975.06.06.01.90 Diğer Giderler
975.06.06.02 Malzeme Giderleri
975.06.06.02.01 Malzeme Giderleri
975.06.06.03 Taşıma Giderleri
975.06.06.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
975.06.06.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
975.06.06.03.03 Yük Taşıma Giderleri
975.06.06.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
975.06.06.04 Enerji Giderleri
975.06.06.04.01 Yakacak Alımları
975.06.06.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
975.06.06.04.03 Elektrik Alımları
975.06.06.04.90 Diğer Enerji Alımları
975.06.06.05 Haberleşme Giderleri
975.06.06.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
975.06.06.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
975.06.06.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
975.06.06.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
975.06.06.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
975.06.06.05.06 Hat Kira Giderleri
975.06.06.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
975.06.06.06 Kira Giderleri
975.06.06.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
975.06.06.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
975.06.06.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
975.06.06.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
975.06.06.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
975.06.06.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
975.06.06.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
975.06.06.06.08 Uçak Kiralaması Giderleri
975.06.06.06.09 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
975.06.06.06.90 Diğer Kiralamalar
975.06.06.07 Müteahhitlik Giderleri
975.06.06.07.01 Müteahhitlik Giderleri
975.06.06.09 Diğer Giderler
975.06.06.09.01 Diğer Giderler
975.06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
975.06.07.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
975.06.07.01.01 Proje Giderleri
975.06.07.01.02 Müşavirlik Giderleri
975.06.07.01.03 Kontrol Giderleri
975.06.07.01.90 Diğer Giderler
975.06.07.02 Malzeme Giderleri
975.06.07.02.01 İnşaat Malzemesi Giderleri
975.06.07.02.02 Elektrik Tesisatı Giderleri
975.06.07.02.03 Sıhhi Tesisat Giderleri
975.06.07.02.04 Özel Tesisat Giderleri
975.06.07.02.90 Diğer Giderler
975.06.07.03 Taşıma Giderleri
975.06.07.03.01 Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
975.06.07.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
975.06.07.03.03 Yük Taşıma Giderleri
975.06.07.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
975.06.07.04 Enerji Giderleri
975.06.07.04.01 Yakacak Alımları
975.06.07.04.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
975.06.07.04.03 Elektrik Alımları
975.06.07.04.90 Diğer Enerji Alımları
975.06.07.05 Haberleşme Giderleri
975.06.07.05.01 Posta ve Telgraf Giderleri
975.06.07.05.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
975.06.07.05.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
975.06.07.05.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
975.06.07.05.05 Uydu Haberleşme Giderleri
975.06.07.05.06 Hat Kira Giderleri
975.06.07.05.90 Diğer Haberleşme Giderleri
975.06.07.06 Kira Giderleri
975.06.07.06.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.04 Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.05 Bina Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.06 Arazi Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.07 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.08 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.09 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.10 Tersane Kiralaması Giderleri
975.06.07.06.90 Diğer Kiralamalar
975.06.07.07 Müteahhitlik Giderleri
975.06.07.07.01 Hizmet Binası
975.06.07.07.02 Hizmet Tesisleri
975.06.07.07.03 Lojmanlar
975.06.07.07.04 Sosyal Tesisler
975.06.07.07.05 Gemiler
975.06.07.07.06 Yüzer Tersaneler
975.06.07.07.90 Diğerleri
975.06.07.09 Diğer Giderler
975.06.07.09.01 Diğer Giderler
975.06.09 Diğer Sermaye Giderleri
975.06.09.02 Yolluk Giderleri
975.06.09.02.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
975.06.09.09 Diğer Sermaye Giderleri
975.06.09.09.01 Diğer Sermaye Giderleri
975.07 Sermaye Transferleri
975.07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri
975.07.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
975.07.01.01.01 Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
975.08 Borç Verme ve Geri Ödeme
975.08.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
975.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
975.08.01.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
975.08.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
975.08.02.02 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
975.08.02.02.01 Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
975.10 Ek Ödeme
975.10.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
975.10.01.01 Kardan Ödenen Ek Ödemeler
975.10.01.01.01 Memur
975.10.01.01.02 Sözleşmeli Personel
975.10.01.01.03 İşçi
975.10.01.01.04 Geçici Personel
975.10.02 Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
975.10.02.01 Sabit Ek Ödemeler
975.10.02.01.01 Memur
975.10.02.01.02 Sözleşmeli Personel
975.10.02.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
975.10.02.02.01 Memur
975.10.02.02.02 Sözleşmeli Personel
975.10.02.02.03 İşçi
975.10.02.02.04 Geçici Personel
975.10.02.03 Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
975.10.02.03.01 Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
975.10.02.03.02 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
975.10.02.03.03 Uluslararası Öğretim Elemanları Ödemesi
975.10.02.03.04 Yöneticilik Payı
975.10.03 Diğer Ek Ödemeler
975.10.03.01 Diğer Ek Ödemeler
975.10.03.01.01 Diğer Ek Ödemeler
975.10.03.03 Yönetici Payı
975.10.03.03.02 Diğer Kadrolu Personel Döner Sermaye Katkı Payı
975.10.03.03.03 Sözleşmeli Personel Döner Sermaye Katkı Payı
98 TAAHHÜT HESAPLARI
980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
980.01 Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler
980.01.03 Cari Taahhütler
980.01.06 Sermaye Taahhütleri
980.02 Ertesi Mali Yıla İlişkin Taahhütler
980.02.03 Cari Taahhütler
980.02.06 Sermaye Taahhütleri
980.03 Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler
980.03.03 Cari Taahhütler
980.03.06 Sermaye Taahhütleri
980.99 Gider Taahhütleri Diğer
981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI
985 AKTARIM HESABI
985.61 Satış İndirimleri
985.61.10 Diğer Satış İskontoları
985.70 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri
985.70.01 Personel Giderleri
985.70.01.01 Memurlar
985.70.01.01.07 Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri
985.70.01.01.07.01 Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri
985.70.01.01.08 Aile Hekimliği Giderleri Aile Hekimliği Giderleri
985.70.01.01.08.01 Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler
985.70.10 Ek Ödeme
985.70.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
985.70.10.04.02 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
985.70.10.04.02.01 Performansa Dayalı Ek Ödemeler
985.70.10.09 Diğer Ödemeler
985.74 Hizmet Üretim Maliyeti
985.74.07 Vergi, Resim ve Harçlar
985.75 Araştırma Geliştirme Giderleri
985.75.07 Vergi, Resim ve Harçlar
985.75.08 Amortisman ve Tükenme Payları
985.77 Genel Yönetim Giderleri
985.77.11 Amortisman ve Tükenme Payları
986 AKTARIM HESABI ALACAKLI
986.25 Sağlık Bakanlığı Kodu Eşitlenmeyen Amortisman Hesapları
986.25.70 Sağlık Amortismanı
986.25.70.09 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Amortismanı
986.25.70.10 Kütüphane Demirbaşları Amortismanı
986.25.70.10.04 Bilgi Saklama Üniteleri Amortismanı
986.25.70.11 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Amortismanı
986.25.70.12 Güvenlik. Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Amortismanı
986.25.70.12.02 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Amortismanı
986.25.70.12.03 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Amortismanı
986.25.70.13 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Amortismanı
986.25.70.14 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Amortismanı
986.25.70.15 Diğer Demirbaşlar Grubu Amortismanı
986.25.70.15.02 Seyyar Tanklar ve Tüpler Amortismanı
986.25.70.16 Eğitim Demirbaşları Grubu Amotismanları
986.25.70.16.01  Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Amortismanı
986.25.70.16.02 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Amortismanı
986.25.71 Kütüphane Demirbaşları Amortismanı
986.36.60.01 Bakanlık Merkez Hissesi Gelen
986.36.60.02 SGK dan Gelen
986.36.60.03 Diğer Alacaklar
986.36.60.04 Merkez Birimler
986.71 Bütçe Ödenekleri Hesabı
986.71.01 Bütçe Başlangıç Ödeneği
986.71.01.01 Ek Ödeme
986.71.01.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
986.71.01.10.09 Diğer Ödemeler
986.71.02 Bütçe İle Yapılan Kesintiler
986.71.02.10 Ek Ödeme
986.71.02.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
986.71.02.10.09 Diğer Ek Ödemeler
986.71.03 Geçen Yıldan Devreden Ödenek
986.71.03.10 Ek Ödeme
986.71.03.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
986.71.03.10.09 Diğer Ek Ödemeler
986.71.04 Aktarmalarla Eklenen Ödenek
986.71.04.10 Ek Ödeme
986.71.04.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
986.71.04.10.09 Diğer Ek Ödemeler
986.71.05 Aktarmalarla Düşülen Ödenek
986.71.05.10 Ek Ödeme
986.71.05.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
986.71.05.10.09 Diğer Ek Ödemeler
986.71.08 Yıl İçinde Eklenen Ödenek
986.71.08.10 Ek Ödeme
986.71.08.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
986.71.08.10.09 Diğer Ek Ödemeler
986.71.10 Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım
986.71.10.10 Ek Ödeme
986.71.10.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
986.71.10.10.09 Diğer Ek Ödemeler
986.71.11 Yılı İçinde İptal Edilen Ödenek
986.71.11.10 Ek Ödeme
986.71.11.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
986.71.11.10.09 Diğer Ek Ödemeler
986.71.12 Ertesi Yıla Devredilen Ödenek
986.71.12.10 Ek Ödeme
986.71.12.10.04 Diğer Ek Ödemeler
986.71.12.10.09 Diğer Ek Ödemeler
986.71.13 Yıl Sonunda İptal Edilen Ödenek
986.71.13.10 Ek Ödeme
986.71.13.10.04 Sağlık Bakanlığı Üniversite Ek Ödemeleri
986.71.13.10.09 Diğer Ek Ödemeler
986.99 Kamu Hastanaleri Karşılığı Olmayan Hesaplar
988 İŞTİRAKLER NOMİNAL DEĞERLERİ HESABI
989 İŞTİRAKLER NOMİNAL DEĞERLERİ ALACAKLI HESABI
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR
990 PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMELER HESABI
991 PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMELER ALACAKLI HESABI
992.01.14 AVLANMA İZİN KARTI
992.01.14.01 Türkiye Geneli Avlanma İzin Kartı
992.01.14.02 İl Geneli Avlanma İzin Kartı
994 FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI HESABI
994.01 KETEM Fatura Tahakkukları
994.02 H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
994.03 Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
994.04 H.S.M.ye Bağlı T.S.M. Tahakkukları
994.05 Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
994.06 Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
994.07 İnsan Ticareti Mağdurları
994.08 Bulaşıcı Hastalıklar Tedavi Giderleri
994.09 Silikozis Hastalığının Tedavi Bedelleri
994.10 Hasta Nakil Hizmetleri Tahakkukları Hesabı
994.11 Epidermolysis Bullosa Hastaları İçin Kullanılan Tıbbi Malzeme Giderleri Hesabı
994.12 Irak Uyruklulara Sunulan Sağlık Hizmeti Bedelleri (2015/7274 Sayılı B.K.K.)
994.13 GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 Günden fazla Prim Borcu Olan Hastalar Hesabı ( 29.09.2015 tarih ve 8106 Sayılı B.K.K İle)
994.99 Diğer FaturalandırılmayanTahakkuklar
995 FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI ALACAKLI HESABI
995.01 KETEM Fatura Tahakkukları
995.02 H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
995.03 Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
995.04 H.S.M.ye Bağlı T.S.M. Tahakkukları
995.05 Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
995.06 Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
995.07 İnsan Ticareti Mağdurları
995.08 Bulaşıcı Hastalıklar Tedavi Giderleri
995.09 Silikozis Hastalığının Tedavi Bedelleri
995.11 Epidermolysis Bullosa Hastaları İçin Kullanılan Tıbbi Malzeme Giderleri Hesabı
995.12 Irak Uyruklulara Sunulan Sağlık Hizmeti Bedelleri (2015/7274 Sayılı B.K.K.)
995.13 GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 Günden fazla Prim Borcu Olan Hastalar Hesabı ( 29.09.2015 tarih ve 8106 Sayılı B.K.K İle)
995.99 Diğer Faturalandırılmayan Tahakkuklar
996 TASFİYELİK EŞYA VE ARAÇLAR HESABI
997 TASFİYELİK EŞYA VE ARAÇLAR ALACAKLI HESABI
998 PROJE DANIŞMANLIK DENEY ANALİZ GELİRLERİ HESABI
999 PROJE DANIŞMANLIK DENEY ANALİZ GELİRLERİ ALACAKLI HESABI