Sayfa yükleniyor...Lütfen BekleyinHIZLI ARAMA       Listeyi Getir

ROL ADI ROLE BAĞLI EKRANLAR
B-Merkez Bütçe Onay Yetkisi B-01 Bütçe Tertibi(Gelir)
B-Merkez Bütçe Onay Yetkisi B-02 Bütçe Tertibi(Gider)
B-Merkez Bütçe Onay Yetkisi B-06 Bütçe Onaylama
B-Merkez Bütçe Onay Yetkisi B-13 Raporlar
B-Merkez Bütçe Onay Yetkisi B-15 İşletmeler Arası Ödenek Aktarma
B-Merkez Bütçe Onay Yetkisi Y-13 Kullanıcı Profili
G-Gelir İşlem Yetkisi G-01 İşletme Gelir Kalemleri
G-Gelir İşlem Yetkisi G-02 Masraf Yeri Tanımlama
G-Gelir İşlem Yetkisi G-03 Sipariş Girişi
G-Gelir İşlem Yetkisi G-04 Sipariş Sorgula
G-Gelir İşlem Yetkisi G-05 Ön Maliyet Hesapla
H-Gerçekleştirme Görevlisi H-01 Abonelik Girişi
H-Gerçekleştirme Görevlisi H-02 Abonelik Ödeme
H-Gerçekleştirme Görevlisi H-08 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
H-Gerçekleştirme Görevlisi M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri
H-Gerçekleştirme Görevlisi Y-13 Kullanıcı Profili
H-Gerçekleştirme Görevlisi Y-32 Abonelik Firmaları
H-Harcama Yetkilisi H-01 Abonelik Girişi
H-Harcama Yetkilisi H-02 Abonelik Ödeme
H-Harcama Yetkilisi H-08 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
H-Harcama Yetkilisi M-30 Raporlar
H-Harcama Yetkilisi Y-13 Kullanıcı Profili
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi B-03 Gelir Bütçesi Hazırlama
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi B-04 Gider Bütçesi Hazırlama
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi B-05 Ek Bütçe Hazırlama
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi B-07 Ödenek Aktarma
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi B-13 Raporlar
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi B-14 İşletme Bütçesi Onaylama
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi G-01 İşletme Gelir Kalemleri
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi H-01 Abonelik Girişi
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi H-02 Abonelik Ödeme
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi H-08 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi M-21 Fiş Giriş İşlemleri
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi M-25 Ay Sonu İşlemleri
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi M-30 Raporlar
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi M-32 Kişi Tanımlama
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi M-38 Devir Fişi
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi M-41 Detay Kart Tanımlama
M-İşletme Veri Giriş Yetkisi Y-13 Kullanıcı Profili
M-Muhasebe Onay Yetkisi B-03 Gelir Bütçesi Hazırlama
M-Muhasebe Onay Yetkisi B-04 Gider Bütçesi Hazırlama
M-Muhasebe Onay Yetkisi B-05 Ek Bütçe Hazırlama
M-Muhasebe Onay Yetkisi B-07 Ödenek Aktarma
M-Muhasebe Onay Yetkisi B-13 Raporlar
M-Muhasebe Onay Yetkisi B-14 İşletme Bütçesi Onaylama
M-Muhasebe Onay Yetkisi G-01 İşletme Gelir Kalemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi H-01 Abonelik Girişi
M-Muhasebe Onay Yetkisi H-02 Abonelik Ödeme
M-Muhasebe Onay Yetkisi H-08 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-05 Banka Gönderme İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-06 Banka Kapatma İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-07 Muhasebeleştirme İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-15 Vezne Tanımlama
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-20 Dönem Sonu İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-21 Fiş Giriş İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-25 Ay Sonu İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-27 Ödeme İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-30 Raporlar
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-31 Banka Hesapları
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-32 Kişi Tanımlama
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-38 Devir Fişi
M-Muhasebe Onay Yetkisi M-41 Detay Kart Tanımlama
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-01 Raporlar
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-02 Ambar Tanımlama
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-03 Marka Tanımlama
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-04 Ürün Kartı
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-05 Taşınır Mal Giriş İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-06 Taşınır Mal Çıkış İşlemleri
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-07 Kayıttan Düşme
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-09 Taşınır İstek Belgesi Sorgulama
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-14 Zimmet Sorgulama ve İade
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-15 Zimmet Verme
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-20 TİF Sorgulama
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-21 Kayıttan Düşme Sorgulama
M-Muhasebe Onay Yetkisi T-23 Ürün Sorgulama
M-Muhasebe Onay Yetkisi Y-13 Kullanıcı Profili
M-Muhasebe Onay Yetkisi Y-41 Ay Sonu Merkeze Gonderme
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi B-03 Gelir Bütçesi Hazırlama
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi B-04 Gider Bütçesi Hazırlama
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi B-05 Ek Bütçe Hazırlama
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi B-07 Ödenek Aktarma
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi B-13 Raporlar
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi B-14 İşletme Bütçesi Onaylama
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi G-01 İşletme Gelir Kalemleri
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi H-01 Abonelik Girişi
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi H-02 Abonelik Ödeme
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi H-08 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-05 Banka Gönderme İşlemleri
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-06 Banka Kapatma İşlemleri
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-15 Vezne Tanımlama
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-21 Fiş Giriş İşlemleri
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-25 Ay Sonu İşlemleri
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-27 Ödeme İşlemleri
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-30 Raporlar
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-31 Banka Hesapları
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-32 Kişi Tanımlama
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-38 Devir Fişi
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi M-41 Detay Kart Tanımlama
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi Y-13 Kullanıcı Profili
M-Muhasebe Veri Giriş Yetkisi Y-38 Fiş İstatistikleri
M-Muhasebe Yetkilisi B-03 Gelir Bütçesi Hazırlama
M-Muhasebe Yetkilisi B-04 Gider Bütçesi Hazırlama
M-Muhasebe Yetkilisi B-05 Ek Bütçe Hazırlama
M-Muhasebe Yetkilisi B-07 Ödenek Aktarma
M-Muhasebe Yetkilisi B-13 Raporlar
M-Muhasebe Yetkilisi B-14 İşletme Bütçesi Onaylama
M-Muhasebe Yetkilisi G-01 İşletme Gelir Kalemleri
M-Muhasebe Yetkilisi H-01 Abonelik Girişi
M-Muhasebe Yetkilisi H-02 Abonelik Ödeme
M-Muhasebe Yetkilisi H-08 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları
M-Muhasebe Yetkilisi M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi M-05 Banka Gönderme İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi M-06 Banka Kapatma İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi M-07 Muhasebeleştirme İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi M-15 Vezne Tanımlama
M-Muhasebe Yetkilisi M-20 Dönem Sonu İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi M-21 Fiş Giriş İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi M-25 Ay Sonu İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi M-27 Ödeme İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi M-30 Raporlar
M-Muhasebe Yetkilisi M-31 Banka Hesapları
M-Muhasebe Yetkilisi M-32 Kişi Tanımlama
M-Muhasebe Yetkilisi M-38 Devir Fişi
M-Muhasebe Yetkilisi M-41 Detay Kart Tanımlama
M-Muhasebe Yetkilisi M-43 Taşınmazlar
M-Muhasebe Yetkilisi M-44 Taşınmaz Alanları Tanımlama
M-Muhasebe Yetkilisi M-45 Taşınmazlar Toplu Ödeme
M-Muhasebe Yetkilisi P-01 Personel Listesi
M-Muhasebe Yetkilisi P-14 Maaş İcmal / Muhasebeleştirme
M-Muhasebe Yetkilisi P-21 Banka Listesi
M-Muhasebe Yetkilisi P-27 Maaş Bordroları
M-Muhasebe Yetkilisi T-01 Raporlar
M-Muhasebe Yetkilisi T-02 Ambar Tanımlama
M-Muhasebe Yetkilisi T-03 Marka Tanımlama
M-Muhasebe Yetkilisi T-04 Ürün Kartı
M-Muhasebe Yetkilisi T-05 Taşınır Mal Giriş İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi T-06 Taşınır Mal Çıkış İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi T-07 Kayıttan Düşme
M-Muhasebe Yetkilisi T-08 Taşınır İstek Belgesi Oluştur
M-Muhasebe Yetkilisi T-09 Taşınır İstek Belgesi Sorgulama
M-Muhasebe Yetkilisi T-14 Zimmet Sorgulama ve İade
M-Muhasebe Yetkilisi T-15 Zimmet Verme
M-Muhasebe Yetkilisi T-20 TİF Sorgulama
M-Muhasebe Yetkilisi T-21 Kayıttan Düşme Sorgulama
M-Muhasebe Yetkilisi T-23 Ürün Sorgulama
M-Muhasebe Yetkilisi Y-13 Kullanıcı Profili
M-Muhasebe Yetkilisi Y-38 Fiş İstatistikleri
M-Muhasebe Yetkilisi Y-41 Ay Sonu Merkeze Gonderme
M-Muhasebe Yetkilisi Y-42 İşletme Kartı
M-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi M-02 Tahsilat İşlemleri
M-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi M-28 Alındı Listesi
M-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Y-13 Kullanıcı Profili
M-Veznedar M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri
M-Veznedar M-02 Tahsilat İşlemleri
M-Veznedar M-21 Fiş Giriş İşlemleri
M-Veznedar M-28 Alındı Listesi
M-Veznedar M-29 Mutemet Takip Kartı
M-Veznedar M-30 Raporlar
M-Veznedar M-32 Kişi Tanımlama
M-Veznedar M-36 Teminat Mektubu
M-Veznedar Y-13 Kullanıcı Profili
P-Personel İşlemleri Yetkisi M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri
P-Personel İşlemleri Yetkisi P-01 Personel Listesi
P-Personel İşlemleri Yetkisi P-14 Maaş İcmal / Muhasebeleştirme
P-Personel İşlemleri Yetkisi P-21 Banka Listesi
P-Personel İşlemleri Yetkisi P-27 Maaş Bordroları
P-Personel İşlemleri Yetkisi Y-13 Kullanıcı Profili
T-İstek Birim Yetkilisi T-08 Taşınır İstek Belgesi Oluştur
T-İstek Birim Yetkilisi T-09 Taşınır İstek Belgesi Sorgulama
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi G-02 Masraf Yeri Tanımlama
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-01 Raporlar
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-02 Ambar Tanımlama
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-03 Marka Tanımlama
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-04 Ürün Kartı
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-05 Taşınır Mal Giriş İşlemleri
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-06 Taşınır Mal Çıkış İşlemleri
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-07 Kayıttan Düşme
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-09 Taşınır İstek Belgesi Sorgulama
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-14 Zimmet Sorgulama ve İade
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-15 Zimmet Verme
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-20 TİF Sorgulama
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-21 Kayıttan Düşme Sorgulama
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi T-23 Ürün Sorgulama
T-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Y-13 Kullanıcı Profili
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) M-01 Muhasebe Fiş İşlemleri
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) M-07 Muhasebeleştirme İşlemleri
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) M-30 Raporlar
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) P-01 Personel Listesi
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) P-14 Maaş İcmal / Muhasebeleştirme
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) P-21 Banka Listesi
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) P-27 Maaş Bordroları
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) T-01 Raporlar
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) T-02 Ambar Tanımlama
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) T-03 Marka Tanımlama
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) T-04 Ürün Kartı
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) T-05 Taşınır Mal Giriş İşlemleri
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) T-20 TİF Sorgulama
Z-Muhasebe Yetkilisi (OGM) Y-13 Kullanıcı Profili