Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
YÖNETMELİKLER
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
    Word         Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-1
    Excel        Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-2
    Excel        Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-3
    Excel        Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-4
    Excel        Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-5
    Excel        Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-6
    Excel        Rar
 Aç        İndir

YÖNETMELİK (TASLAK) 02.02.2015
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (Taslak) 02.02.2015
    Word         Rar
 Aç        İndir

TEBLİĞLER
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
    Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı)
    Word         Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-1
    Excel         Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-2
    Excel         Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-3
    Excel         Rar
 Aç        İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-4
    Excel         Rar
 Aç         İndir
    Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-5
    Excel         Rar
 Aç         İndir
    Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17)
    Word         Rar
 Aç        İndir
    Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17) EK-1
    Pdf
 Aç        İndir

REHBERLER
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Hazırlama Rehberi
    Word         Rar
 Aç        İndir
    Ek-1 / DSS-1 Kurumsal Sınıflandırma
    Excel         Rar
 Aç        İndir
    Ek-2 / DSS-2 Giderin Fonksiyonel Sınıflandırması
    Excel         Rar
 Aç        İndir
    Ek-3 / Giderin Ekonomik Sınıflandırması
    Excel         Rar
 Aç        İndir
    Ek-4 / Gelirin Ekonomik Sınıflandırması
    Excel         Rar
 Aç        İndir
    Ek-5 / DSF Formlar
    Excel         Rar
 Aç        İndir

DETAYLI HESAP PLANI
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Detaylı Hesap Planı
    Excel         Rar
 Aç        İndir
2017 Yılında Kullanılacak Hesap Planı
    Excel         Rar
 Aç        İndir

YANSITMA KURAL SETİ
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Yansıtma Kural Seti
    Excel         Rar
 Aç        İndir

İŞLETME KODLARI
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
İşletme Kodları
    Excel         Rar
 Aç        İndir

KULLANIM KILAVUZLARI
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Bütçe Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
Muhasebe Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf
 Aç        İndir
M-02 Kısmi Tahsilat Kullanım Kılavuzu
    Pdf
 Aç          İndir
M-36 Teminat Mektubu Kullanım Kılavuzu
    Pdf
 Aç          İndir
Harcama Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
 Personel Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
    P-35 Personel Modülü Excel Aktarma Kullanım Kılavuzu
    Pdf     
 Aç        İndir
    P-35 Personel Modülü Aktarma Formatı
    Excel     
 Aç        İndir
    P-38 Vergi Matrahı Bildirimi Kullanım Kılavuzu
    Pdf
 Aç          İndir
 Vezne Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
Taşınır Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
    Taşınır Kod Listesi
    Excel         Rar
 Aç        İndir
    Taşınır Envanter Aktarma Formatı (Giriş)
    Excel         Rar
                   İndir
    Taşınır Toplu Aktarma Formatı (Giriş) (Satın Alma - Envanter Girişi - Üretim)
    Excel         Rar
 Aç         İndir
    Taşınır Aktarma Formatı (Çıkış)
    Excel         Rar
 Aç         İndir

DİĞER DOSYALAR
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
DMİS 2012 Kurulum Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
    DMİS (2012) Kurulum için Gerekli Dosya (ReportViewer.exe)
    Exe         Rar
                   İndir
    DMİS (2012) Kurulum Dosyası
    Exe         Rar