Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
EĞİTİM DÖKÜMANLARI

Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı başta sağlık olmak üzere sağlık, eğitim, tarım, kültür ve orman gibi farklı alanlarda faaliyette bulunan toplam 2712 adet döner sermayeli işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve mali verilerinin genel yönetim verileri ile konsolide edilebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda döner sermayeli işletmelerin mali işlemlerinin yürütülmesine ve yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin (DMİS) kurulması ile döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe, harcama, personel, gelir ve taşınır işlemlerin yürütülmesini sağlayan ortak bir web tabanlı uygulama yazılımı ile yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren bir yönetim bilgi sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.

DMİS, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaynak israfını azaltmak, kurumlar arası mükerrerlikleri önlemek, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe, harcama ve taşınır işlemlerini kapsayan ve veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen bir bilişim sistemi projesidir.

Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin detaylı bir şekilde anlatılacağı bu kılavuz birinci aşamada, döner sermayeli işletmelerin bütçe ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, 2012 yılı sonu devir işlemlerinin yapılması, 2013 yılı bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yıl içindeki muhasebe kayıtlarının düzenli ve güvenilir bir biçimde kayıt altına alınması ve tüm mali süreci kapsayan genel kapsamlı yazılımın devreye alınması için gerekli verilerin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

Modüller üzerindeki geliştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir, proje üzerinde yapılan geliştirmelere daha kolay ulaşabilmeniz için kullanım kılavuzları belirli aralıklarda güncellenecektir.KULLANIM KILAVUZLARI
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Bütçe Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
Muhasebe Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
Harcama Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
Personel Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
Vezne Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
Taşınır Modülü Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
Vezne Yazıcısı Sayfa Boyutu Ayarı Dokümanı
    Pdf         Rar
 Aç        İndir
Envanter Aktarma Kullanım Kılavuzu
    Pdf         Rar
 Aç        İndir