• 24.11.2014 / Yönetim Dönemi Hesabı
  Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 11'inci maddesinde, kamu idarelerinde kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin 31/12/2010 ....
  Devamı...
 • 02.07.2014 - Taşınır Modülü
  Taşınır Modülünde kullanıcı talepleri doğrultusunda aşağıda belirtilen hususlarda güncelleme yapılmış ve uygulamaya açılmıştır.
  Devamı...
 • 11.06.2014 - Sistem sorununun giderilmesi
  Boş fiş oluşması ile ilgili olan sorun giderilmiştir. Bu sorun ile ilgili oluşan boş fişlerin M/01 ekranından düzenlenerek yeniden oluşturulması gerekmektedir.
  Devamı...
 • 06.06.2014 - Önemli
  1-Sağlık Müdürlükleri ile Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı döner sermayeli işletmelerin Hazine hissesi ile Merkez payı hesaplamasında TDMS sistemi üzerinden yapılan hesaplamayı dikkate almaları...
  Devamı...
 • 27.05.2014 - DMİS Web Sayfası
  DMİS Web sayfası yenilenmiştir.
  http://dmisproje.muhasebat.gov.tr adresinde kullanıma açılmıştır.
  Devamı...
 • 21.05.2014 - Sağlık İşletmeleri
  Halk Sağlığı ve Sağlık Müdürlüğü işletmeleri muhasebe verilerini günlük olarak DMİS'e girecekler, aynı zamanda TDMS üzerinden de işlemlerini yürüteceklerdir.
  Devamı...
 • 14.05.2014 - Fiş Giriş İşlemleri
  Yapılan incelemede bazı işletmelerin muhasebe işlemlerini günlük olarak yürütmedikleri tespit edilmiştir. Tüm işletmelerin 15.06.2014 tarihine kadar muhasebe işlemlerinde günlüğe gelmeleri gerekmektedir.
  Devamı...
shape
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü © 2014. Tüm hakları saklıdır.
http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr
T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı 06100 Dikmen/ANKARA
Santral  :   (0312) 415 29 00
Faks      :   (0312) 419 45 53

İsmail Hakkı YAZICI
Daire Başkanı (DMİS Proje Yöneticisi)

Bekir BAYRAKDAR
Genel Müdür