Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
MEVZUAT

Mevzuat bölümü içerisinde;
YÖNETMELİKLER başlığı altında, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve eklerini, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (Taslak) 02.02.2015 dökümanlarını

TEBLİĞLER başlığı altında, Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) ve ekleri, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17) ve ekleri dökümanlarını

REHBERLER başlığı altında,Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Hazırlama Rehberi, Ek-1 / DSS-1 Kurumsal Sınıflandırma, Ek-2 / DSS-2 Giderin Fonksiyonel Sınıflandırması, Ek-3 / Giderin Ekonomik Sınıflandırması, Ek-4 / Gelirin Ekonomik Sınıflandırması, Ek-5 / DSF Formlar dökümanlarını

DETAYLI HESAP PLANI, YANSITMA KURAL SETİ ve İŞLETME KODLARI dökümanlarını inceleyebilirsiniz.YÖNETMELİKLER
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
    Word         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-1
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-2
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-3
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-4
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-5
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği EK-6
    Excel         Rar
 Aç        İndir

YÖNETMELİK (TASLAK) 02.02.2015
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (Taslak) 02.02.2015
    Word         Rar
 Aç        İndir

TEBLİĞLER
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı)
    Word         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-1 [Kurumsal Sınıflandırma Anahtarı]
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-2 [Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu (İkinci Düzey)]
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-3 [Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu (İkinci Düzey)]
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-4 [Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu (İkinci Düzey)]
    Excel         Rar
 Aç         İndir
Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Sıra No:1) EK-5 [Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu]
    Excel         Rar
 Aç         İndir
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17)
    Word         Rar
 Aç        İndir
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17) EK-1 [Döner Sermayeli İşletmeler Aylık Gayrisafi Hasılat Bildirimi]
    Word         Rar
 Aç        İndir

REHBERLER
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Hazırlama Rehberi
    Word         Rar
 Aç        İndir
Ek-1 / DSS-1 Kurumsal Sınıflandırma
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Ek-2 / DSS-2 Giderin Fonksiyonel Sınıflandırması
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Ek-3 / Giderin Ekonomik Sınıflandırması
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Ek-4 / Gelirin Ekonomik Sınıflandırması
    Excel         Rar
 Aç        İndir
Ek-5 / DSF Formlar
    Excel         Rar
 Aç        İndir

DETAYLI HESAP PLANI
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Detaylı Hesap Planı
    Excel         Rar
 Aç        İndir

YANSITMA KURAL SETİ
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
Yansıtma Kural Seti
    Excel         Rar
 Aç        İndir

İŞLETME KODLARI
DOSYA TÜRÜ
İŞLEM
İşletme Kodları
    Excel         Rar
 Aç        İndir