Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
AŞAMA
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
Proje grubunun oluşturması
27 Ekim 2010
12 Kasım 2010
Döner Sermaye İşletmelerinin mali iş süreçlerinin analiz edilmesi
13 Kasım 2010
31 Aralık 2010
Teknik Şartnamenin hazırlanması
2 Ocak 2011
30 Mayıs 2011
İhalenin yapılması
1 Haziran 2011
24 Haziran 2011
Sözleşmenin yapılması
25 Haziran 2011
4 Temmuz 2011
Gereksinim Analizi
4 Temmuz 2011
4 Eylül 2011
Yazılım Tasarımı
4 Eylül 2011
4 Kasım 2011
Bütçe ve Muhasebe Modülünün geliştirilmesi
4 Kasım 2011
4 Ocak 2012
Harcama ve Personel Modülünün geliştirilmesi
4 Kasım 2011
4 Mayıs 2012
Gelir ve Taşınır Modülünün geliştirilmesi
4 Kasım 2011
4 Temmuz 2012
Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi
4 Kasım 2011
4 Eylül 2012
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi'nin tamamlanması

31 Aralık 2012