Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin

Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı başta sağlık olmak üzere eğitim, tarım, kültür ve orman gibi farklı alanlarda faaliyette bulunan toplam 2739 döner sermayeli işletme bulunmaktadır.

> >

Döner Sermayeli işletmelerin yıllık işlem hacmi 40 milyar TL' ye ulaşmış olup kurumlar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

İDARE
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
İŞLETME SAYISI
Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumu
1
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
61
Başbakanlık
Başbakanlık Basım Evi
1
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
1
Diyanet İşleri Başkanlığı
1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
1
Devlet Personel Başkanlığı
1
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
1
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
1
Dışişleri Bakanlığı
Ankara Palas Devlet Konukevleri
1
Ekonomi Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
1
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
191
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1
İçişleri Bakanlığı
Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
1
Polis Akademisi Başkanlığı
1
Kalkınma Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
1
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
1
Milli Eğitim Bakanlığı
Meslek Liseleri Döner Sermaye İşletmeleri
810
Devlet Kitapları
1
Milli Savunma Bakanlığı
Askeri Fabrikalar
33
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
303
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
92
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
1
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
82
Halk Sağlığı Kurumu
82
Kamu Hastaneleri Kurumu
928
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
1
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri
1
Yargıtay
Yargıtay Yayınları
1
Üniversiteler
Yüksek Öğretim Kurumları
103
TOPLAM
2739
Kurumlara Göre Döner Sermayeli İşletmelerin 2010-2015 Yılları Gider ve Gelirleri (Milyon TL)

Kurumlar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gider
Gelir
Gider
Gelir
Gider
Gelir
Gider
Gelir
Gider
Gelir
Gider
Gelir
Sağlık Bakanlığı  
16.159
15.473
18.618
17.635
21.076
19.993
23.682
22.666
25.573
25.023
29.050
27.495
Üniversiteler
5.021
5.193
5.624
5.926
6.228
5.991
6.547
6.174
8.039
7.758
9.157
8.524
Orman Genel Müdürlüğü   
1.630
1.574
1.804
1.949
2.086
2.155
2.179
2.104
2.327
2.441
2.635
2.806
Milli Eğitim Bakanlığı  
425
577
457
585
410
488
458
510
526
565
954
607
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
291
333
360
411
636
588
818
899
873
1.033
564
1.187
Başbakanlık  
256
344
142
241
174
254
140
227
205
279
272
385
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
123
227
148
265
182
318
194
326
270
399
299
427
Kültür ve Turizm Bakanlığı  
179
191
224
255
242
257
332
325
433
432
427
413
Milli Savunma Bakanlığı 
80
94
97
71
84
147
119
126
115
189
158
193
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
126
155
79
101
28
31
20
27
30
61
55
76
Diğerleri  
336
312
622
510
527
765
790
769
726
828
687
855
TOPLAM
24.626
24.473
28.175
27.949
31.673
30.987
35.279
34.153
39.117
39.008
44.258
42.968

Döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında; Genel ve Özel Bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerinin tamamının harcama ve muhasebe işlemlerini kapsayacak web tabanlı bir sistem ile aynı kapsamda yönetim bilgi sisteminin kurulması Bakanlık Makamından alınan 25/10/2010 tarihli Onay ile uygun görülmüştür.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaynak israfını azaltmak, kurumlar arası mükerrerlikleri önlemek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe, harcama ve taşınır işlemlerini kapsayan, veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen Döner Sermaye Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere 7/12/2010 tarihinde Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bünyesinde bir Proje Grubu oluşturulmuştur.

Proje Grubu tarafından Kasım 2010 tarihinden itibaren kapsama dâhil işletmelerin iş ve işlem süreçleri ile mevcut bilgi işlem uygulamaları incelenmiş gerekli analiz ve tasarım çalışmaları yapılarak Teknik Şartname hazırlanma çalışmalarına başlanmıştır.

Öte yandan; Döner sermaye işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun, etkin ve kullanılabilir bir uygulama yazılımının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir Koordinasyon Kurulu Mayıs 2011 de oluşturulmuştur.

Yaklaşık sekiz ay süren analiz ve tasarım çalışmalarının neticesinde Döner sermayeli işletmelerinin tamamını kapsayan Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemin Teknik Şartnamesi Haziran 2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin kurulması ile ilgili olarak 24/06/2011 tarihinde ihale yapılmış; ihaleyi kazanan yüklenici Firma ile 4/07/2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Genel ve Özel Bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerinin tamamının harcama ve muhasebe işlemlerini kapsayacak web tabanlı bir sistem ile aynı kapsamda yönetim bilgi sisteminin kurulması için geliştirilen Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin (DMIS) kapsamı aşağıda yer almaktadır. DMIS ile döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe, harcama, personel, gelir ve taşınır işlemlerin yürütülmesini sağlayan ortak bir web tabanlı uygulama yazılımı ile yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren bir yönetim bilgi sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.

Döner Sermayeli İşletmelerin kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve mali verilerinin genel yönetim verileri ile konsolide edilebilmesi hedeflenmektedir.

DMIS, “Döner Sermaye Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi” ve “Döner Sermaye Yönetim Bilgi Sistemi” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

  1. Karar vericilere, başta mali veriler olmak üzere, mali verilere etki eden diğer veriler hızlı ve doğru şekilde sunulacaktır.
  2. İşletmelerin mali verileri, genel yönetim mali istatistikleriyle entegre edilecektir.
  3. Karar vericilerin ihtiyaç duyduğu raporlar anlık, günlük, haftalık, aylık ya da yıllık olarak üretilecektir.
  4. Kurumlar ve birimler arasında karşılaştırma yapma imkânı sağlanacaktır

B) Döner Sermaye Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi: Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı, değişik alanda faaliyetle bulunan döner sermayeli işletmelerin mali işlemlerinin yürütülmesine imkân veren ortak web tabanlı bir sistemin kurulması hedeflenmektedir. Bu Sistem aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır.

Bu Sistem ile;

  1. Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmeler; bütçe, harcama, muhasebe, gelir, personel ödemeleri ve taşınır işlemlerini bu sistem üzerinden yürüteceklerdir.
  2. Kurulması hedeflenen sistem, döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe ve harcama süreçlerinin tamamını kapsayacaktır.
  3. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliğinin (Sıra No:1) ön gördüğü Detaylı Hesap Planının uygulanmasına imkân veren, tüm işletmeler için standart bir uygulama yazılımı geliştirilecektir.
  4. İşletmelerin gelir, gider, nakit, borç ve alacak durumu günlük olarak izlenebilecektir.
  5. İşletmelerin mali verileri, genel yönetim mali istatistikleri ile konsolide edilebilecektir.